Visionair project: geoengineering experiment met aerosol gestart

Het wordt wat warmer en volgens sommigen moeten we ons daar erg zorgen over maken. Een manier om de hoeveelheid zonnestraling te verminderen is deze laten weerkaatsen door witte sulfaat-aerosols. Ongeveer het gevolg van een vulkaanuitbarsting. Het eerste experiment, of het überhaupt haalbaar is om duizenden tonnen materiaal kilometers de hoogte in te krijgen, is al begonnen.

Model. Bron: New Scientist
Klimaatredders of Don Quichottes? De kilometer lange tuinslang wordt gebruikt om uit te testen of dezelfde techniek ook werkt met sulfaataerosolen. Bron: New Scientist

Oktober 2011 is het tijdstip dat een groep Britse onderzoekers een één kilometer lange bovenmaatse tuinslang met een grote ballon op een kilometer hoogte brengen. Vervolgens wordt water omhoog gepompt (voor de liefhebbers: dat betekent dus een druk van honderd atmosfeer) en in de atmosfeer gesproeid. Regenen doet het in het Verenigd Koninkrijk al teveel, dus de bedoeling is niet om een regenwolk te maken.

In feite is dit experiment een ‘dry run’  voor een voorstel waarvoor sommige geoengineers pleiten: hetzelfde doen maar dan met sulfaataerosols (zwevende nanodeeltjes). Het idee erachter is dat op dit manier een schaduwwerking wordt gecreëerd die de wereldwijde opwarming tegengaat. Wel een beetje zielig natuurlijk voor al die ecologisch bewogen mensen met zonnepanelen op het dak en de planten, die nu al hun best doen het vermaledijde CO2 uit de lucht te vangen. Desalniettemin is er ondanks het zware economische weer aan de overkant van de Noordzee, twee miljoen pond in dit project gestopt.

Dit experiment is onderdeel van Stratospheric Particle Injection for Climate Engineering (SPICE). SPICE probeert ook te ontdekken  wat de ideale deeltjes zijn om als aerosol te gebruiken. Het experiment is omstreden. Aerosols dragen bij tot luchtvervuiling. Ook zullen fotochemische reacties optreden. Volgens sommige onderzoekers met akelige gevolgen voor de ozonlaag. Ook is niet bekend wat de gevolgen zijn voor wolken hoog in de atmosfeer, die ook invloed hebben op de mate waarop zonlicht wordt teruggekaatst.

Is geoengineering nodig?
Het is overigens de vraag of deze verregaande maatregelen nodig zijn. Klimaatactivisten denken weinig visionair en zien niet in hoe variabel het klimaat is op langere termijn. Het is nu nog lang niet zo warm als gedurende het laatste interglaciaal van 140 000 jaar geleden. We leven op dit moment feitelijk in een onnatuurlijke situatie, omdat Noord- en Zuid-Amerika pas sinds drie miljoen jaar aan elkaar vast zitten. Dit veranderde het patroon van de zeestromen, waardoor zich de ijskap op Groenland en de drijvende ijskap op de Noordelijke IJszee kon vormen. De Groenlandse ijskap is naar schatting overigens ongeveer twee miljoen jaar oud. De ijsbeer, waar zoveel misbaar over wordt gemaakt, is in feite een ondersoort van de bruine beer en bestaat als soort misschien 150 000 jaar[2]. Ook het kooldioxidegehalte van de atmosfeer is in feite onnatuurlijk laag.  Als de Groenlandse ijskap in zijn geheel smelt, betekent dit een zeespiegelstijging van 7,2 meter. Vervelend, maar overkomelijk.

Bronnen
1. SPICE
2. Polar bear species just 150,000 year old – Wildlife Extra News (2010)
3. Geoengineering trial gets under way – New Scientist (2011)

4 gedachten over “Visionair project: geoengineering experiment met aerosol gestart”

 1. De opwarming van de Aarde is een behoorlijk probleem, zelf ben ik niet echt overtuigd dat het een nieuwe massale uitsterving opgang zal brengen. Maar voor vele diersoorten zullen er veel dingen veranderen als leefgebied, jachtgrond, vegetatie. En niet allemaal binnen 10 jaar hoor, hier gaan honderden jaren overheen.
  Wij als mens dragen zeker bij met de vervuiling aan de opwarming, maar bij echte vulkanen stellen wij vrij weinig voor.
  Het is een mooie oplossing, laag in kosten en onderhoud (op het monitoren na).
  Maar zwaveldioxide (een bestandsdeel voor sulfaataerosols) heeft ook hele nare eigenschappen naast zonnelicht blokkeren.
  Door chemische reacties in de lucht veranderd de samenstelling en vormt onder meer zwavelzuur en salpeterzuur.

  2 SO2 + O2 ? 2 SO3 *
  SO3 + H2O ? H2SO4 *
  2 NO2 + H2O ? HNO2 + HNO3 *
  N2O4 + H2O ? HNO2 + HNO3 *

  * = van wikipedia.nl

  Wanneer dit regenwater met zwavelzuur op kalkarme grond valt, dan veranderd de zuurgraad (pH) van de bodem waardoor het milieu wijzigt.
  Deze (pH) waarde heeft veel invloed op de metalen in de bodem, de bodem heeft een natuurlijke buffer van vitamine en mineralen.
  Bij langdurige verzuring verdwijnen de essencieëlle voedingsstoffen voor de flora.
  Kalk, veel mineralen en organisch materiaal vormen een buffer maar zullen na een tijd verdwijnen. Dan vormt het zwavelzuur een nieuwe chemische reactie en ontrekt metalen uit de bodem.

  Deze metalen worden opgenomen door de wortels van planten (en organismen als wormen, kevers, mollen, mieren, etc. etc.). Vooral aluminium zal vrij komen en op duur zal aluminiumtoxiciteit (aluminium/metaalvergiftiging) voorkomen in de lagere delen van de voedselketen.

  Het evenwicht van de voedingsstoffen is verstoord. Er ontstaat een tekort aan calcium, fosfor, magnesium en kalium. Daarnaast verminderd de biodiversiteit in en op de bodem.

  De planten zelf leiden ook onder de regen, het zwavelzuur bijt in de beschermlaag van de planten en beschadigd de huidmondjes. Hierdoor kan een plant uitdrogen en zelfs uitgespoeld worden van voedingsstoffen zodra het zuur in een blad trekt.

  Regenwater vind ook zijn weg naar rivieren en meertjes, vooral kleinje beekjes zullen de eerste symptonen van verhoogde (pH) waarden tonen.
  Bomen langs het water sterven langzaam af door vergiftiging van de wortels.
  Plantleven op de bodem sterft af door de extreme zuren in het water.
  Dat leidt tot een zuurstof tekort voor al het waterleven waardoor ook die tak zal uitdunnen.

  Zelfs onze gebouwen en bergen zullen leiden onder het zuur in de regen, vooral steensoorten als kalksteen zullen getroffen worden.
  Dat soort stenen lossen op in zuren, ook kunnen stenen barsten wanneer caliumoxide, caliumsulfaat gaat vormen door de zwavel. (caliumsulfaat heeft een groter volume en breekt de stenen open).

  Maar mochten we nog niet reden genoeg hebben om geen zwaveloxide de lucht in te spuiten, dan zal ik nu de laatste en eventueel de belangrijkste reden (voor ons mens) geven.

  Wanneer plantleven en kleine organisme onder en boven water uitdunnen gaat dit betrekking hebben tot de gehele voedselketen.
  Vegetatie op onze akkers zal teruglopen, oogsten worden kleiner en mislukken.
  Veevoer zal minderen, dus ook het vee wat wij houden voor het slachtvlees.

  Kleine dieren en insecten zullen niet langer bloemen bestuiven, puur omdat er te weinig zijn om elke bloem te bezoeken.

  En zelfs dan, zullen wij mensen er een hele lange tijd geen zak van merken.
  Maar op het moment dat de symptonen zichtbaar worden, hadden wij verlangt naar de tijd dat de aarde enkel opwarmde.

 2. Je hebt wel veel materiaal nodig….

  Als een grote vulkaanuitbarsting (eentje die de gemiddelde temperatuur meetbaar verlaagd met een graad Celcius over een periode van twee jaar) 5 km3 as de lucht in stuurt, dan praten we over een flinke hoeveelheid materiaal.

  Het soortelijk gewicht van steen is ongeveer 3000 kg per m3. Een km3 bevat 1.000.000.000 m3, dus die vulkaan blaast 5 x 3000 x 1.000.000.000 kg materiaal de lucht in. 15.000.000.000.000 kg dus.

  Nu is het een probleem om een beeld te vormen van zo’n hoeveelheid, dus misschien kunnen we het in vrachtwagens omrekenen van 15000 kg elk. Flinke dingen, en daarvan 1 miljard. Dus wat zijn nu 1 miljard vrachtwagens eigenlijk? Als ze een rij vormen waarbij een vrachtwagen 8 meter lang is dan gaat die 200 keer de aarde rond.

  Dus als je wat wil bereiken moet je wel wat naar boven blazen. Wat we kunnen zeggen is dat een grote weerballon misschien 100 kg 10 km naar boven kan brengen. Dan heb je wel heel veel balonnetjes nodig. Laat je er 1 per seconde op dan doe je er 4756 jaar over om dat spul boven te krijgen.

  Dit om het bovenstaande project in perspectief te plaatsen…

 3. Mooie van je Robbieknor

  Wat als alle ruimteschroot met laser verdampt wordt?
  Is er dan genoeg gaswolk om merkbaar scherm te maken?
  En in een keurige omloopbaan is het al.

Laat een reactie achter