Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van alle zakelijke bezit wordt gecontroleerd door slechts 147 bedrijven.

‘Wereld gecontroleerd door 147 bedrijven’

Een geliefde samenzweringstheorie is dat de hele wereld wordt gecontroleerd door een steenrijke elite, of, meer recent, door de enorme multinationals die werkelijk alles lijken te bezitten. Deze samenzweringstheorie blijkt een stevige kern van waarheid te bezitten, toont onderzoek van een team van de ETH in het Zwitserse Zürich aan.  Hoeveel macht heeft het individu nog over zijn eigen leven?

Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van alle zakelijke bezit wordt gecontroleerd door slechts 147 bedrijven.
Uit onderzoek blijkt dat veertig procent van alle zakelijke bezit wordt gecontroleerd door slechts 147 bedrijven.

Klein aantal bedrijven controleert de wereld
Met data afkomstig van de Orbis database (een globale database met financiële informatie over private en staatsbedrijven) analyseerde het team voor het eerst in de geschiedenis data van meer dan 43 000 bedrijven. De onderzoekers ontdekten dat de data, wanneer grafisch weergegeven, de vorm heeft van een vlinderdas, met in  het hart 147 bedrijven die bijna veertig procent van de waarde van alle multinationals vertegenwoordigen.

Vier trappen diep
In deze analyse werd er vooral gelet op de eigendomsverhoudingen. De onderzoekers bekeken welke bedrijven aandelen bezaten van welke andere bedrijven of een controlerend belang hierin hadden. Hierin wordt ook gelet op ‘kleindochterbedrijven’ enzovoort tot vier niveaus diep. Bij het analyseren van de gegevens en het bouwen van de netwerkmap probeerde de auteurs van het rapport de structuur en controlemechanismes bloot te leggen van de schimmige structuur van eigendom en finance bij multinationals. Waarschijnlijk bestaat er nog veel meer verstrengeling. Bij een ingewikkelde trustconstructie zijn vaak al vijf trappen betrokken: operationele BV, holding-BV, offshore holding BV in bijvoorbeeld Cyprus, vaak nog een extra holding BV in bijvoorbeeld de UAE of Panama die dan weer eigendom is van een trust of foundation. Zaak de netwerkende Bilderbergertjes, waaronder koningin Beatrix, grootaandeelhoudster van Koninklijke Shell, dus goed in de gaten te houden.

Wurggreep van grote bedrijven
Om de belangrijkste controlerende corporaties op te sporen, begon het team met een lijst uit Orbis van 43 060 transnationale bedrijven die uit een sample met dertig miljoen ‘economische actoren’, variërend van stichtingen en eenmanszaakjes tot overheidsinstellingen en NV’s, getrokken waren. Ze pasten daarna een recursief (zichzelf herhalend) algoritme toe om alle eigendomsverhoudingen op te sporen. Het resulterende transnationale bedrijven-netwerk produceerde een graaf (knooppunten met lijnen er tussen) bestaande uit 600 508 knooppunten en 1 006 987 verbindingslijnen die eigendomsverhoudingen voorstelden. Uit diverse analyses bleek dat een zeer klein groepje zeer grote bedrijven door controlerende belangen in andere bedrijven (via aandelen of obligaties, bijvoorbeeld), een enorme invloed uitoefenen over de beslissingen van deze ‘onderhorige’ bedrijven – en hiermee ook op de rest van ons.

‘Vrije markt is een illusie’
De auteurs stellen dan ook de vraag wat de gevolge zijn als zo weinig mensen zo veel invloed hebben en wat misschien nog wel belangrijker is, economisch gezien, wat de implicaties zijn van deze structuur op  de vrije concurrentie. Voor mij beantwoordt deze studie in ieder geval heel wat vragen. Dit verklaart bijvoorbeeld waarom er op het eerste gezicht zo absurde keuzes worden gemaakt bij innovatie en productontwikkeling en bijvoorbeeld alternatieven voor aardolie nauwelijks doorbreken, terwijl de technische mogelijkheden er hier voor zijn. Zouden we hieraan kunnen ontsnappen? Bijvoorbeeld door alleen van kleinschalige bedrijven te kopen en met contant geld te betalen?

Bronnen:
Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston, The network of global corporate control, arXiv:1107.5728v1 (2011)
Physorg

32 gedachten over “‘Wereld gecontroleerd door 147 bedrijven’”

 1. Helaas wordt het allemaal nog erger.
  De meest waarschijnlijke oplossing van de Eurocrisis zal meer centralisatie van macht zijn.
  Contant geld gaat er over een paar jaar uit. Dan worden de controle mogelijkheden totaal.
  Kleinschalige bedrijven moeten gewoon belasting betalen terwijl multinationals zich daar aan kunnen onttrekken en daarom nog meer bezit/macht kunnen vergaren.

  1. @Roeland en anderen:
   een citaat uit MO* van 9 augustus 2011, en wel uit het artikel getiteld “Leg de economische Vampiers aan banden”:

   “Een eerste zaak waar we niet kunnen naast kijken is de verpletterende dictatuur van de financiële markten. Sinds de deregulering vanaf het einde van de jaren tachtig, hebben de financiële instituten een exponentiële groei gekend en zijn ze uitgegroeid tot oncontroleerbare octopussen die tentakels hebben in geheel de economie.

   De markt van de derivaten (..) is vandaag goed voor 600.000 miljard dollar. Dat is het equivalent van bijna tien jaar economische wereldoutput en komt neer op bijna 100.000 dollar per persoon van deze planeet.(..) Het vermogen van het in California gevestigde investeringsfonds Pimco bijvoorbeeld, is groter dan het gezamenlijk bbp van Portugal, Ierland en Griekenland.(..)

   De ontzaglijke bedragen waarover deze fondsen beschikken worden wereldwijd beheerd door amper enkele honderden – uiteraard niet verkozen – personen. Dat is niet alleen ondemocratisch, het is gewoon waanzin. Dit zijn de bloedzuigers waar Financial Times het over heeft. Het zijn deze vampiers die hele economieën ontwrichten en bevolkingen in onzekerheid en armoede sleuren. Zij zijn op het punt gekomen de hele wereldeconomie ten gronde te richten.”

   Wordt het inderdaad niet eens tijd dit soort bloedzuigers aan banden te leggen? Of zouden degenen die hierover beslissen behoren tot ( de kringen van ) de 147?

   1. Je hebt totaal gelijk, de bedrijven die de macht bezitten, bezitten tevens ook de instituten die hun zouden moeten controleren. Alles wat wij weten over een zogenaamde vrije democratische markt is één van de slimste reclametrucjes die er gespeeld worden. Er worden prijsafspraken gemaakt tussen de grootste concurenten om te zorgen dat er niet nog meer competitie op de markt komt. Daardoor blijven kleine bedrijven klein en is groot groeien vrijwel onmogelijk. Het vervelendste is dat bijna de helft van de wereldpopulatie meedraagt aan hun macht, daarvan is 9/10 (deels) onwetend over wat er met hun investeringen en uitgaven gebeurt.

    Wanneer 4 op de 5 bedrijven blijven bij het oude, zal inovatie niet doordringen in de gehele branche. Daardoor is het meestal goedkopere en betere product duurder dan het voorgaande omdat er alleen in kleine bedrijven een nieuwer product word geproduceerd. De grote multi-nationals stappen vrijwel altijd wat later en gezamelijk over op een verbetering zodat ze zeker weten dat er geen geld word verspild aan kinderziekten in het product. Logisch, maar funest voor de kleine bedrijven, zij moesten concureren tegenover producten die stukker goedkoper waren, nu stappen de grote bedrijven over en verbeteren het product. Dit doen de grotere bedrijven vaak gezamelijk, zodat het desbetreffende product wereldwijd bekend word, hierdoor stijgt de prijs van het nieuwe product. Ook hieronder leiden de kleine bedrijven en blijft de macht in de exclusieve club van multi-nationals.

    Spijtig, maar we dragen er allemaal aan bij. Denk maar aan de Shell waar we allemaal tanken.
    En het is zeer moeilijk dit patroon te doorbreken, toch ligt de macht niet in de handen van deze bedrijven.
    Zoals Starseed eerder beschreef is de Bilderberg group, (Genaamd naar het Hotel waar de eerste vergadering was onder Prins Bernard en leden van het Britse Koninklijk huis) altijd een voorloper geweest in wereldheerschap. Deze groep, of de naam van deze groep is vrijwel nooit juist. Simpelweg omdat voor jou en mij deze groep niet bestaat.
    Zo zijn er nog vele andere benamingen voor, enkel vaak niet de juiste. Zo wordt de Bilderberg group vaak in verband gebracht met de illuminatie of de free masons, maar deze beide groeperingen hebben een geheel ander beeld over wereldheerschap en zijn lang geleden opgericht uit mensen die de wereld wilden vereningen onder een universeel geloof (ongeacht in welke god je gelooft).
    De Bilderberg group is puur uit op financieel heerschap, nageleefd door een sterke militaire arm.

    We kunnen hoesten en proesten om het hoofd boven water te houden wanneer dit heerschap zijn bevolking probeert te verzuipen in schulden en oorlogen. Maar meer zit er voor ons niet in, het is de manier van leven die moet veranderen. Zolang wij leven in een door geld vervloekte wereld, met een gedwongen democratie in de westerse wereld en bevolkingen die niet kijken naar de universele gelijkenis maar het individuele verschil, zit echte vrijheid er niet in.

    Maar wanneer wij durven te geloven in wat wij zijn, in wat wij kunnen bereiken. Wanneer wij verder durven te dromen dan in onze slaap. Wanneer wij erkennen dat liefde in elk mens zit en dat elk individu, mens en dier, een gelijk recht op vrijheid heeft. Wanneer wij weten wat de echte geschiedenis is van de Aarde, mens en maatschappij. Leven zoals leven bedoeld is. Niet geleidt door geld. Maar in voetstappen gevolgd door vrienden en familie die weten wat belangrijk is.

    En mensen, dat belangrijke komt van binnenuit. Ik voel het diep in mij, die vrede met mezelf die schreeuwt voor de vrede daarbuiten. Maar helaas kijken veel mensen naar het materialistische voor het innerlijke geluk. Op die manier werkt deze maatschappij, wij als mens, in onze bedorven beschaving, lijken alleen gelukkig te kunnen zijn met meer bezit dan de buurman.

    Ik sla misschien een beetje door in mijn uitleg. Maar dit onderwerp gaat mij aan het hart. Geld staat gelijk aan pijn, oorlog en verdriet.
    Starseed, ik geef je de volledige 100% gelijk. De mens is dom bezig en dit moet veranderen, elk aspect van onze maatschappij moet herkeken worden en aangepast aan gelijkheid een eerlijkheid in onze beschaving.

 2. Eerder vandaag daalde de index van de eurozonebanken met 4 procent, waarmee de totale waarde van deze banken op 340 miljard dollar uitkwam. Apple was op dat moment dus meer waard, door de goede verkoop van de iPod, iPhone en iPad.

  De rekensom is wel enigszins misleidend, omdat de bankenindex alleen de waarde optelt van de zogeheten ‘free float’, de aandelen die op de beurs genoteerd staan. Aandelenpakketten die in privé-bezit zijn, worden niet meegerekend. De totale waarde van de banken zal dus een stuk hoger liggen.

 3. Ik kan me helemaal vinden in dit artikel.
  Al die vrijheid waar ze zo mee lopen op te scheppen en te pochen is allemaal illusie.
  We worden met zijn alle voor de gek gehouden. Als je in de periode 1955 t/m 1980 geboren bent valt het nog wel mee. Maar iedereen die na deze vrijheidsgrens van 1980 geboren is, heeft het nu moeilijk. Wie in die periode geboren is heeft van veel sociale voorzieningen genoten. Deze man of vrouw heeft dus al een financiële basis voor de jaren daarop. Zo was een studie veel minder duur, dan nu. Ik weet nog niet of ik straks mijn vervolg studie natuurwetenschappen nog wel kan betalen. Terwijl als ik eerder was geboren hiervoor allerlei financiële ondersteuningen waren. Ik hoor veel andere 20 plussers in mijn omgeving ook al klagen over hun financiële beberking om door te studeren. Het lijkt er op dat je kansen tot succes worden vermenigtvuldigt met je geldbedrag in het kwadraat. Als dat zo is, dan heb je dus weinig kans als je al weinig starters geld hebt, en als je veel starters geld hebt, en dan heb ik het over een minimaal netto inkomen van 10.000,- euro per jaar of een ervenis/spaarrekening van minimaal 25.000,- euro. Dit minimale bedrag lijkt hoger en hoger te worden. Dus als je dit bedrag al hebt dan wil je naast studeren ook nog genieten van het leven, wat ook al steeds duurder wordt. Als ik een avondje uit ga ben ik meestal min 40,- euro armer.
  De reden voor het dalen van de koopkracht is het bovenstaande artikel.

 4. Ik ben beslist geen econoom, en bij de tip die ik hier geef, ben ik mij dan ook niet bewust van de complexe implicaties. Commentaar is voor mij leerzaam, dus a.u.b. Het werkt als volgt :
  In en verkoop van alle middelen op de beurs, moeten contractgebonden zijn voor een bepaalde tijd. Dit sluit een vrije handel niet uit, maar wel manipulaties, en paniekreacties. De onzichtbare handelingen, van de nu bekende grote multinationals, heeft zo in iedergeval minder invloed. Hoe jullie daar over denken weet ik niet, maar suggesties, of juist afkeuring van deze gedachtengang, ik leer daar ook van. Tot maandag…

 5. Wereldeconomie is mooi als het transparant is. Vergaderingen zoals de Bilderberg en de G 8 hebben de wereld gemaakt zoals hij vandaag de dag is. Corruptie en manipulatie kan zijn gang gaan want geheimhouding is verzekerd onder de rijken der Aarde.

  Verandering zal vanuit de mensheid moeten komen, het keurslijf moet uit. Wij moeten niet meer voor ons laten denken, wij moeten zelf aan de slag.

  Stap 1: stop met stemmen, weg met verdeling. Politiek is ouderwets, het pluche is versleten. Het volk is aan de beurt.

  Stap 2: De troon is voor het Volk, dus monarchie mag blijven bestaan, mits het zichzelf kan bedruipen. Aangezien ons vorstenhuis grootaandeelhouder van de Shell is lijkt mij dat geen moeite.

  Stap 3: Eerlijkheid Vrijheid Gezondheid dat is een grondwettelijk bestaansrecht voor een ieder mens op onze planeet Aarde.

  In Lak’ech

 6. Het volk is de baas zag ik laatst staan op de muur in een museum.
  Alleen voor mensen die hun ogen sluiten gaat dit niet op. Helaas sluit blijkbaar de meerderheid de ogen. Maarja zal hun een zorg zijn hoe toekomstige generatie’s het krijgen. De meerderheid van de wereldburgers zijn gelovig en aan het vergrijzen. Zij denken waarsschijnlijk: We gaan toch naar de hemel en dan daar is het altijd goed.

  Who cares about the earth and the people on it!
  Whe are in the hands of God and they’re just follow us.

  Zolang de meerdheid zo denkt verandert er niets tot er vroeg of laat een ramp plaats vind. Dan wordt er heel misschien nog actie ondernomen.

 7. Is er ooit een beschaving geweest die niet onder de macht van de rijken stond?Misschien de ene erger dan de ander. Misschien helemaal niet, maar welke was dat dan? Als het ‘volk’ (wat altijd al schaaps is geweest, is niet erg, we willen ‘gewoon’ leven) macht wil, moet deze het zelf grijpen. Dit kan alleen als het massaal gebeurd. Maar is dit ooit vredig gebeurd? Nee. London is ook maar een voorproefje van makke schapen die alle beschaafde controle verliezen. Massaal druk opvoeren gaat gepaard met onmacht en geweld.

  Maar! Misschien evolueren wij mensen wel tot meer zachtaardige wezens en kunnen we met liefde en samenspel een supermacht omver leggen!?

  En jij? Doe jij niet gewoon mee met het spekken van de zakken van de multinationals? Koop jij niet elke 2 jaar een nieuwe tv, iphone, ipod, imac, auto, kleren, horloges? Ga jij niet met je kinderen naar MacDonalds om de bio-industrie te spekken? Zeiken om ziggo, maar wel een hd ontvanger kopen met interactieve tv om de telemaatschappijen en producenten te spekken.

  Jij bent misschien wel net zo erg als die multinationals. Wat wil jij nou anders dan dat groepje wereldheersers.

  Ipv zeiken over de shell. Minder met autorijden. Koop minder plastic troep voor je kinderen. Pak de fiets. Kijk minder tv en koop minder vaak een nieuwe telefoon of andere gadgets. Koop biologisch vlees of eet minder vlees. Drink meer water ipv cola light en andere troepdrankjes. Klinkt het allemaal te geitenwollensokkerig? Ja! Maar zolang jij een overdaad aan spullen koopt en eet ben je gewoon een consumeer and be happy schaap. En gebeurd er niets.

  Stop met wijzen naar overheden, maar wijs naar jezelf en de
  Buren en iedereen die je kent. Vertel ze niet hoe we overheersd worden, maar vertel ze hoe het anders kan. Wéét jij eigenlijk wel hoe dit moet!? Of heb je de overheid nodig om jou dat te vertellen…….?

  1. Idd heb je altijd klasseverschillen, ik hoop alleen dat de rijken inzien dat als ze nu niet heel snel stoppen ze de maatschappij opblazen en dan waarschijnlijk een hele horde mensen met kapmessen achter zich aankrijgen a la Franse revolutie.

   Zelf geloof ik sterk in permacultuur en transition towns om lokaal weer zaken te regelen als voedsel, energie, schoon water, en omgang met elkaar. Daarnaast zijn er ook LETS systemen als aanvulling om het huidige internationale geldsysteem.

 8. Al leg je deze waarheden en andere waarheden uit aan iedereen die je kent, maar telkens wordt je liefst vermeden of zelfs belachelijk gemaakt, omdat ze dan zelf moeten nadenken en handelen i.p.v. de propaganda media na kunnen papegaaien, dat doet 99,9% van de bevolking. De meeste mensen zijn gewoon lui en vooral gemakzuchtig en leggen graag hun problemen en verantwoordelijkheden bij die ander neer en daar maken deze elite juist gebruik van om zo hun denkbeelden en verworvenheden te rechtvaardigen, dit ten koste van deze luie en gemakzuchtige mensen en dat dit de overgrootste deel van de mensen zijn, lijden de 0,1% van de bevolking hier het meest onder en dat zijn wij, die in de alternatieve media zijn informatie o.a. vandaan haalt. Gelukkig worden er wel steeds meer mensen van bewust dat de regulieren media niet de waarheid verkondigd, maar meer propaganda is.

  1. Helemaal gelijk, 99,9% van de mensen kan het niks schelen. Die kijken gewoon naar RTL en willen geamuseerd worden. Geef ze af en toe een wortel (Ipad of iets dergelijks) en ze zijn tevreden.
   Er zijn veel alternatieve sites op internet maar die worden overeind gehouden door een relatief klein aantal mensen.
   Dit onderstreept mijn visie dat je in deze wereld maar beter dom kunt zijn. Gewoon dom grazen en doen wat de elite zegt, daar word je het gelukkigste mee.
   Een ander alternatief is slim zijn, gewetenloos en het systeem voor je laten werken.
   Een geweten hebben en slim zijn is pas echt erg:)

   1. @ Roeland, je zegt: Gewoon dom grazen en doen wat de elite zegt, daar word je het gelukkigste mee. Ik zou zeggen wat let je. Als jij werkelijk denkt dat je zo gelukkig wordt zou ik het maar eens gaan uittesten. :-)

    Slim zijn en een geweten hebben is volgens mij juist het mooiste wat je kunt hebben.

    Je bent namelijk slim genoeg om te doorzien dat je vooral gelukkig wordt van het helpen van andere mensen en jezelf en je omgeving en de mensheid, en de aarde vooruit te helpen. Je bent slim genoeg om te zien dat je helemaal geen miljoenen en miljarden nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn en je bent slim genoeg om niet mee te hoeven gaan in de sociale ratrace.
    Boeddha kreeg ooit de vraag wie hij liever les gaf, een rijk of een arm persoon. Boeddha antwoordde dat hij het liefst een rijk persoon les gaf omdat die inmiddels wisten dat je van geld niet gelukkig wordt. Ik heb Inside Job goed bekeken en daar blijkt uit dat de topbankiers die de wereld nu slopen over het algemeen hoerenlopende cocaine snuivers zijn die continu tegen elkaar lopen te pochen hoe geweldig ze wel niet zijn. Nou als dat je leven moet zijn om dat te verdienen dan denk ik dat ik al aanzienlijk rijker ben op dit moment.

    Wat pas echt een uitdaging is in het leven is je eigen passies en interesses vinden in het leven en je eigen waardes vast te stellen voor zaken. Het is namelijk ook erg gemakkelijk om simpelweg maar tegen alles te zijn zonder dat je ziet in hoeverre dat systeem je in een bepaalde mate ook ondersteund.

 9. Wie zijn die 147 bedrijven dan? Ik ben benieuwd!

  Roeland’s wortel-opmerking was volgens mij sarcastisch bedoeld. Ik moest er tenminste wel om lachen. :-)

  “Salt in Your Cocaine – the Ultimate Doomsday Guide to the End of the World and Why Global Warming is Good for You!”

  Read the book now!

  1. Ja tevens en meer van die supermogendheden met hen in een globaal kartel bepalen zij de verschijnselen van opkomst en ondergang van allerlei incluis oorlogen hongersnoden  inflaties reccesies  migraties  mislukte oogsten industrien  etcetcetc  zodat ze alle tijden met voor kennis handelden. Zo altijd alleen dé pure winnaars en aan ander zijde alleen pure verliezers.
    
   Tevens wordt heel de Wereld zó dus bestuurd door een hele stortvloed van onbekende geheime agendas en doelstellingen en wordt alle Gekende en Gewilde er alle tijd al door vermalen.
    
   “Bij een ingewikkelde trustconstructie zijn vaak al vijf trappen betrokken”
   Ja of met handlangers langdurige gegarandeerd voordelige contracten afsluiten. Dat omzeilt eigenaarschap en wel de winst.  Zo wordt in onze overheden en besturen ook massaal gewerkt ivm   gemeenschap/belasting/subsidiegelden en terugbetalingen  en familie en handlangers in deze instanties en bedrijven oid. Nog al wat landelijke megaprojecten worden zo misbruikt soms met politieke druk van handlangers en familie  in het buitenland er bij om honderden miljarden wég te zuigen. denk ook lhc en kernfusie onderzoek… spoorloze verdwijning der volkseigendommen….mysterieuse schulden…een handlanger moody die de waarden voor opkopende handlangers laat zakken…..van hele landen tegelijk.
    
   Zo werd Duitsland ook in 1 ruk onteigent en opgekoch en hebben ze de onteigenende privatiseringstruck al eeuwen geleden al ook uitgehaald…  https://twitter.com/Bonusje/status/303176221989158912
    
   Alles werken met voorkennis. Laat staan hun ware zee van alle tijden al ongedekt papiergeld nog waarmee ze onterecht alles toé eigenden met insinuatie en bluf.

 10. Visionair is wel erg snel moet ik zeggen. Het betreffende artikel werd pas twee weken geleden ergens anders gepost waar ik het weer oppikte. Blijkbaar heeft de redactie een abonnement op een informatiebron met de nieuwste wetenschappelijke publicaties. En als ze interessant zijn worden ze meteen gepost Goed businessmodel moet ik zeggen. :-)
   
  Wat ik erg interessant vind behalve natuurlijk dat het natuurlijk gaat om 147 bedrijven 40% van de welvaart in het netwerk wordt gegeneerd, dat het onderzoek alleen maar kon worden gedaan door wetenschapper mijn een systeemtheoretische benadering. Dat vond ik erg interessant en ook het volgende:
   
  Such structures occur commonly in biology, things like fungus, lichen and weeds. 
   
  De structuur van dit netwerk of systeem kom vaker voor in biologie bij bijvoorbeeld onkruid. Dat vind ik dus wel weer humor :-) Tegelijkertijd zie ik hier ook een soort van een bevestiging in dat er sprake lijkt te zijn van een soort wetmatigheid.  We denken zo enorme verheven te zijn, maar creëren in ons complexe mensensamenleving toch weer een structuur die vaker voorkomt in de biologie. Voor mij ook weer een duidelijke aanwijzing dat we ook gewoon biologische wezens zijn de onderdeel zijn van de natuur. De evolutietheorie geldt ook voor ons.
   
  Ze waarschuwen ook nog voor het volgende:
  Economists say the danger comes when you combine hyperconnection with the concentration of power. The Swiss scientists warn that this can lead to an unstable environment.  
   
  Volgens mij zitten we nu ook in best wel heftige crisis die best wel globaal is. Voor verder informatie verwijs ik naar het volgende artikel: http://www.forbes.com/sites/bruceupbin/2011/10/22/the-147-companies-that-control-everything/
   
  Verder blijkt ook nog dat 737 bedrijven 80% van waarde vertegenwoordigen. En voor de duidelijkheid: dit gaat over een totaal van dus ruim 43.000 bedrijven. Blijken die complottheorieën inderdaad toch niet zo raar te zijn. :-) 

  1. Volgens mij begaat u de kapitale fout in uw natuurbenadering door niet in te zien dat deze structuur er 1 is van een globaal monopolie en zo als in een gezond bos zou moeten er dan duizenen van deze schimmelige structuren zouden moeten zijn elk van uit hun eigen natuurlijk geboren locaties.
    
   Dezen lijken even Wereldwijd wel opgevreten door die grote boze enige structuur wat te denken zou moeten geven wat voor kansen de Menseheid daar tegen over nog maakt wat betreft gesuggereerd vrije markteconomie daar dit een uiterst wurgend kartel gelijkt en u nog bevreesder zou worden als u onderzoekt wie de eigenaren zijn.
    
   Ik meen te mogen stellen dat dit onderzoek tevens aantoont dat vrije markteconomie geen eens bestaan kan en ook niet bestaat!

Laat een reactie achter