Het Tax Justice Network probeert al jaren overheden er toe over te halen om belastingparadijzen aan te pakken.

Zware strafheffing belastingparadijzen lost schuldencrisis op

Een groot deel van de rijkaards betaalt nauwelijks belasting. We hebben het dan niet over schlemielen die een paar kilometers teveel met een auto van de zaak rijden, maar over handige jongens met doortrapte constructies om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Wat zijn de mogelijkheden om hier het geld te halen?

Bezit dat niet bestaat
In 2013 zijn belastingparadijzen veelvuldig in het nieuws gekomen. Zo is nu algemeen bekend dat Nederland een belangrijke rol speelt in het internationale belastingontwijkingsnetwerk. De Amerikaanse belastingdienst, de IRS, heeft uitgebreide ervaring met financiële cowboys die de mazen van de belastingwet verkennen en treedt agressief op tegen belastingontduikers. Ook de fiscus in de meeste andere westerse landen doet dat. Het Angelsaksische recht (en overigens ook dat van o.m. Liechtenstein) kent echter een vernuftige constructie uit de middeleeuwen, de trust. Stel, miljonair Floris-Jan Rijckert is grootaandeelhouder van megaconcern Schatkist BV. Er kan nu in bijvoorbeeld Panama een stichting op worden gericht met bijvoorbeeld de aandelen van bedrijf Schatkist BV er in. Deze stichting, beheerd door een Panamees trustkantoor, krijgt vervolgens via een trustakte (Trust of Foundation of Trust of Stiftung) de opdracht om te handelen in het belang van Rijckert. Echter, op papier bezit Rijckert niets, en hoeft dus ook geen belasting te betalen.  De belastingdienst heeft dan het nakijken.

Het Tax Justice Network probeert al jaren overheden er toe over te halen om belastingparadijzen aan te pakken.
Het Tax Justice Network probeert al jaren overheden er toe over te halen om belastingparadijzen aan te pakken.

Hoeveel geld bevindt zich in belastingparadijzen?
Deze constructie wordt massaal misbruikt. Zowel oud geld, de Europese adellijke families en bankiersgeslachten als de Rothschilds, als het nieuwe geld van internetmiljonairs, industriëlen en beursjongens is massaal gestald in belastingparadijzen. Multinationals als Starbucks en Apple maken massaal gebruik van fiscale sluiproutes om belasting te ontwijken. Op papier maakt bijvoorbeeld Starbucks UK verlies, wat de keten er niet van weerhoudt explosief uit te breiden in het Verenigd Koninkrijk. En uiteraard niet uit menslievendheid om de barista’s aan hun karige salarissen te helpen. Nee, door onder meer merkrechten in Nederland te registreren en hier extreem hoge vergoedingen voor te rekenen worden de prijzige bekers koffie letterlijk afgeroomd. De eindbestemming is veelal een belastingparadijs zoals Bermuda of de Bahama’s. Deze hoeveelheid geld wordt steeds groter. Naar schatting van voormalig hoofdeconoom van McKinsey James Henry bevindt zich er nu rond de 21 tot 32 biljoen dollar (plm. 16000 tot 24000 miljard (!) euro) in belastingparadijzen. Ter vergelijking: de totale staatsschuld in de gehele wereld bedraagt $51,8 biljoen, “slechts” het dubbele.

Hoe plunderen we dit vetgemeste spaarvarken?
Vrijwel ieder westers land, plus Japan, zucht onder een grote staatsschuld. Ook menig niet-westers land, waaronder Brazilië, Rusland, India en China, zit diep in de schulden. We kunnen dus rustig stellen dat de grote meerderheid van de aardbewoners een warm voorstander zal zijn van een stevige crisisheffing. Omdat het internationale financiële roofriddersgilde vrijwel elk land heeft leeggeplunderd, is denk ik een verdeelsleutel aan de hand van het BNP te overwegen. Derde Wereldlanden waar roofbedrijven ernstig hebben huisgehouden, denk aan de zogenoemde ‘bananenrepublieken’ in Centraal Amerika en bepaalde Afrikaanse landen als Kongo, zullen extra schadeloosstelling ontvangen op kosten van landen die medeplichtig zijn aan deze uitbuiting. De techniek die ik voor wil stellen is opmerkelijk eenvoudig en zal door alle landen in samenwerking moeten worden toegepast. Alle bezit, waarover niet aantoonbaar belasting is betaald, zal worden belast met een heffing met terugwerkende kracht. Hiervan worden aantoonbare bestedingen aan liefdadigheid afgetrokken. Als bezit niet is terug te voeren op een menselijke eigenaar, zoals het bezit in trusts, wordt  het verbeurd verklaard. Zo kunnen de belastingen voor werkenden en het midden- en kleinbedrijf worden verlaagd naar een eerlijk niveau en is er weer geld voor noodzakelijke overheidsinvesteringen.

8 gedachten over “Zware strafheffing belastingparadijzen lost schuldencrisis op”

  1. Daar moet je het helaas internationaal over eens zijn, anders wijken al die bedrijven uit naar het buitenland. Een groot land als de VS zou het wel unilateraal kunnen beslissen. Of we moeten met een plotselinge, snelle actie alles in één klap in beslag nemen.

 1. Ik ben helemaal voor uiteraard maar dan moeten wij wel met zijn allen aan de bak, want dit is juist door de politiek, de advocatuur etc zo ingericht om die rijken te dienen zodat ze erzelf wat kruimels van mee kunnen pikken. 

  Kijk eens naar Nederland. Er is niets verandert sinds de bankencrisis. En veel politici zijn in die sector gaan werken. Die werelden zijn zo met elkaar versmolten dat het gewoon openbare legale corruptie is geworden. Hoe pak je dat aan, want dat zul je eerst moeten oplossen voordat je de politiek kunt gebruiken om die sector aan te pakken. Het is de financiele wereld die de politiek de afgelopen 300 jaar in handen heeft gehad. 

  1. Dat ben ik inderdaad met je eens. De publieke druk op deze groep moet enorm worden opgevoerd. Gelukkig zijn er een aantal vreedzame methoden, die ik hier in het openbaar niet zal bespreken, waarmee dit roversgilde een zure pijp zal gaan roken.

  2. Een nieuwe politieke partij beginnen of eerst met een bestaande gaan praten.
   Of vragen wat andere invloedrijke mensen er van vinden, de ombudsman misschien wel.
   Of een hoogleraar economie.
   Of de sector gaan beconcurreren natuurlijk.

 2. Een nieuwe politieke partij als MenS is daar wel voor te porren. Maar een soort van volksoproer op touw zetten, wordt een probleem.
  Als het nu het thema Zwarte Piet betreft, dan heb je zo 1.000.000 likes op een facebook pagina, maar een echt belangrijke kwestie, daar is de Nederlander niet voor te porren.

Laat een reactie achter