Vluchtelingen in overvolle bootjes: een steeds vaker voorkomend tafereel, met vaak dodelijke afloop. Bron: UNHCR

De denkfouten in het Europese vluchtelingenbeleid

Mei 2015 haalt de vluchtelingenproblematiek weer het nieuws. Europa kent grotendeels open grenzen, maar wordt bestuurd door onafhankelijke regeringen. Europa is ook een rijk schiereiland, dat omringd wordt door armoede en oorlogsgebied. De gevolgen laten zich raden: een grote vluchtelingenstroom die alleen al in 2014 meer dan 614.000 mensen per jaar bedraagt. Het huidige Europese vluchtelingenbeleid is inadequaat. Hoe moet het dan wel?

Waarom gaan er zoveel mensen op de vlucht?
Vluchten doet iemand uiteraard je niet voor de lol. Door de zogeheten Arabische Lente, door enig PVV-lid Wilders terecht omschreven als een islamistische winter, zijn er in ooit stabiele landen als Libië en Syrië bloederige burgeroorlogen uitgebroken. Miljoenen mensen zijn op de vlucht. De rijkeren onder hen betalen een mensensmokkelaar om het rijke, veilige Europa binnen te komen, De armen vluchten naar een buurland of naar een vluchtelingenkamp in eigen land. Ook zijn veel vluchtelingen in werkelijkheid gelukszoekers uit voornamelijk West Afrika.

Vluchtelingen in overvolle bootjes: een steeds vaker voorkomend tafereel, met vaak dodelijke afloop. Bron: UNHCR

Deze vluchtelingen komen binnen via de zuidgrens van Europa, die gevormd wordt door de Middellandse Zee. Er zijn ook migratieroutes over land, bijvoorbeeld via de schaarser bevolkte en minder goed georganiseerde landen in Oost-Europa of via Turkije.

De wonderbaarlijke transformatie van de vluchteling tot Europeaan
Is de migrant eenmaal op Europees grondgebied, dan kan deze niet zomaar meer worden gedeporteerd.  Zijn (doorgaans is het een hij) status is nu bevorderd van anekdote in een krantenberichtje, tot Europeaan in spe. De landen aan de Europese periferie, zoals Griekenland, Italië en Spanje, zijn niet erg populair bij de migranten. De noordelijke EU-landen zijn veel rijker, guller en kennen al een uitgebreide populatie gearriveerde landgenoten. EU-regels maken echter, dat een vluchteling in het land van aankomst moet worden opgevangen. Omdat de migrantenaantallen in  de honderdduizenden per jaar lopen, wordt het opvangsysteem van deze landen zwaar overbelast

Hoe lossen we dit probleem op?
Het fundamentele probleem, en de directe oorzaak van deze migrantenstroom is het welvaartsverschil en het gebrek aan veiligheid in het land van herkomst. De plaats waar je geboren bent, is veel belangrijker dan hoe hard je werkt, hoe slim je bent en wat voor talenten je hebt. Geen wonder dat mensen massaal naar een betere plek trekken. Dit gebeurt al sinds het ontstaan van de mensheid.

Vluchtelingen in overvolle bootjes: een steeds vaker voorkomend tafereel, met vaak dodelijke afloop. Bron: UNHCR
Vluchtelingen in overvolle bootjes: een steeds vaker voorkomend tafereel, met vaak dodelijke afloop. Bron: UNHCR

Eerst stabiele staten
De voor de hand liggende oplossing voor dit probleem is ontwikkelingshulp. Ontwikkelingshulp heeft vanzelfsprekend alleen zin als er sprake is van een stabiele samenleving en rechtszekerheid. Als er een burgeroorlog is, zijn deze er niet. Een goed voorbeeld is de oliestaat Libië. Voordat het regime-Gadaffi met westerse hulp omver werd geworpen, was dit een brute, maar stabiele politiestaat met een hoog welvaartspeil dat te vergelijken was met bijvoorbeeld Griekenland. Nu ligt Libië voor een groot deel in puin. Libië is nu een failed state met twee elkaar op leven en dood bevechtende regeringen, een succesvolle filiaal van Islamitische Staat en talloze vluchtelingen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de westerse interventie. Had deze niet plaatsgevonden, dan had Gadaffi de opstand bruut neergeslagen en was hij opgevolgd door zijn minder onberekenbare zoon Saif-ul-Islam Gadaffi. Een eerste stap moet dus zijn: het pacificeren van in ieder geval een deel van deze failed states. Dit betekent het unaniem internationaal militair steunen van één partij tot deze de overwinning heeft behaald, bijvoorbeeld in VN-verband, en deze vervolgens dwingen een eenheidsregering te vormen met de onderworpen tegenstanders. Islamisten komen hiervoor niet in aanmerking: deze willen een staat waarin aanhangers van de islam meer rechten hebben dan niet-islamieten..

Opvang in eigen land
Is er eenmaal een safe zone ingericht in deze staten, of beter: een stabiele regering, dan kunnen de vluchtelingen hier opgevangen en gehuisvest worden. Zo kan met het enorme budget dat nu uit wordt getrokken voor vluchtelingenopvang in Europa, een veel groter aantal mensen worden geholpen. Ieder EU-lid moet hieraan meebetalen met een vast percentage van het BNP.

Welvaart creëren
Om welvaart te creëren zijn er in principe vier dingen nodig. 1. Atomen.
2. Vrije energie.
3. Arbeid: het met behulp van deze energie op de juiste manier aan elkaar plakken van deze atomen.
4. Vrijheid: de mogelijkheid deze productieve arbeid te verrichten, zonder dat een derde partij, zoals een corrupt overheidsbureau, een buslading kwaadaardige patentadvocaten of een lokale maffiabaas, zich hiermee bemoeit.
Het aantal atomen per inwoner in arme landen is overweldigend groot, over het algemeen veel groter dan bijvoorbeeld in Nederland. Deze atomen zijn ook volkomen identiek aan de atomen in rijke landen. Ook de hoeveelheid vrije energie is enorm. Per vierkante meter komt er in een woestijnland een kilowattuur of meer aan zonne-energie per dag neer. Kortom: de reden dat er geen welvaart is ligt niet aan atomen of energie maar aan punt 3: arbeid en punt 4: gebrek aan vrijheid. De overvloedige atomen en energie worden niet geoogst en in bijvoorbeeld huizen, fietsen en voedsel omgezet, maar verspild, of weggeroofd door rijkere landen.

Er moeten exponentiële technieken komen waarmee atomen en energie kunnen worden geoogst en kunnen worden omgezet in nuttige zaken, die de mensheid als geheel ten goede komen. Het goede nieuws is: er komen steeds meer van deze technieken. Bent u als lezer van Visionair  technisch begaafd, of heeft u een goed idee, help dan mee met het ontwikkelen van deze machines en technieken. Wij hopen hier binnenkort hulpmiddelen voor aan te kunnen bieden.

Gelukszoekers terugsturen; toelatingsexamen
Een selectief immigratiebeleid lost het gelukszoekersprobleem op. Op dit moment is er in Nederland en andere rijkere EU-landen een groot tekort aan technische mensen. Als er toelatingsexamens worden ingevoerd, kunnen gelukszoekers met voldoende opleiding en talent worden toegelaten op tijdelijke basis, bijvoorbeeld voor vijf of tien jaar. De mensensmokkelindustrie verdwijnt zo; het is dan lonender om te investeren in een goede opleiding, dan om een gevaarlijke bootreis te maken. Wie dan nog op illegale wijze Europa terugkomt, kan in een opvangkamp buiten Europa, bij voorkeur in Noord Afrika, gehuisvest worden.  Hiervoor kan een stuk grond van een Noord-Afrikaans land gehuurd worden voor een eerlijk bedrag. Hier moeten dan onderzoekslabs gehuisvest worden, waar deze mensen mee gaan helpen met het ontwikkelen en verbeteren van exponentiële welvaartsbevorderende technieken.