Het islamistische regime in Noord-Sudan is verantwoordelijk voor zeker drie miljoen doden bij diverse etnische zuiverings-campagnes.

Etnische zuivering is wreed, maar effectief oorlogswapen

Etnische zuivering, waar de nu gearresteerde Bosnisch-Servische leiders Karadzic en Mladic zich schuldig aan maakten,  is moreel verwerpelijk, wreed en roept veel internationale afkeuring op. Waarom grijpen strijdende partijen dan toch vaak naar etnische zuivering als oorlogswapen? Klaarblijkelijk zijn er grote voordelen.

Etnische zuivering is de oeroude regel
De eerste etnische zuiveringen werden al in de torah beschreven. Om plaats te maken voor de Israëlieten werd de inheemse bevolking bloedig afgeslacht, althans als we op dit punt de torah en het bijbelboek Jozua voor historisch juist beschouwen. Vrouwen en kinderen eindigden als ze geluk hadden als slaven. Ook later in de geschiedenis werd etnische zuivering als effectief strategisch wapen ingezet. Zo werden onderworpen volken door de Perzen en de Grieken gedwongen geassimileerd. De inheemse bevolking van Amerika en Australië werd voor het grootste deel uitgemoord, waardoor dit etnisch homogene gebieden werden. In islamitische rijken werden niet-islamieten gediscrimineerd en moesten ze een hoge belasting betalen. Massale bekeringen tot de islam en arabisatie volgden daarom snel.  Hoe doeltreffend dit islamiseringsproces werkt, kan je onder meer zien in Marokko waar de lokale bevolking weliswaar vrijwel geheel van Berberafkomst is, maar zich toch Arabier voelt.

De voordelen van etnische zuivering voor machthebbers

Het islamistische regime in Noord-Sudan is verantwoordelijk voor zeker drie miljoen doden bij diverse etnische zuiverings-campagnes.
Het islamistische regime in Noord-Sudan is verantwoordelijk voor zeker drie miljoen doden bij diverse etnische zuiverings-campagnes.

Machthebbers hebben zoals de meeste mensen van nature een hekel aan mensen die weinig op hen lijken: de grondoorzaak van racisme en discriminatie. Ze kunnen doorgaans minder op de loyaliteit van minderheden rekenen dan op hun eigen groep. Een homogene bevolking is minder onrustig. Een voedingsbodem voor burgeroorlog verdwijnt. De uitzondering is als machthebbers zelf tot een etnische minderheid behoren. Andere etnische minderheden zullen dan bescherming zoeken tegen de etnische meerderheid. Dit is wat er nu in Syrië gebeurt: alle mensen die niet-Arabisch zijn of geen soenniet zijn (25% van de bevolking) steunen dictator Bashar al-Assad onvoorwaardelijk, omdat ze in buurland Irak zien (en van christelijke vluchtelingen uit Irak horen) wat er met minderheden gebeurt als bijvoorbeeld islamitische extremisten de vrije hand krijgen. Onder dictaturen van een minderheid zijn etnische minderheden dan ook vaak beter af dan in een vroege democratie. Ook als een etnische minderheid veel meer kinderen krijgt dan de eigen bevolkingsgroep is de verleiding vaak groot, deze groep het land uit te zetten of uit te moorden.

Weinig mensen hadden medelijden met de Sudetenduitsers, die in de oorlogsjaren tot de meest fanatieke nazi's hadden behoord.
Weinig mensen hadden medelijden met de Sudetenduitsers, die in de oorlogsjaren tot de meest fanatieke nazi's hadden behoord.

Minderheden zijn voor machthebbers vooral gevaarlijk als ze in een buurland de heersende groep vormen. Dan kan die minderheid namelijk ijveren voor aansluiting bij het buurland. Dat merkten de Tsjechoslowaken in 1938, toen de etnische minderheid van de Sudetenduitsers een excuus voor Adolf Hitler vormde om Tsjechoslowakije onder de voet te lopen. Om die reden ging het einde van de Tweede Wereldoorlog met massale etnische zuiveringen gepaard. De Tsjechen joegen de Sudetenduitsers de grens over (en vermoordden er 300 000). Polen verschoof naar het westen, waarna de Polen uit het oostelijk deel van het land door Stalin op transport werden gezet. Hetzelfde gebeurde met de Duitsers in het Duitse gebied dat aan Polen werd toebedeeld.

Weliswaar mopperden organisaties van Sudetenduitsers als de Bund der Vertriebenen, maar vanuit Tsjechisch oogpunt bevinden deze zich aan de goede kant van de grens. De internationale sympathie voor Duitsers in die tijd was gezien de verschrikkelijke misdaden van de nazi’s, waar de Sudetenduitsers driftig aan meewerkten, niet overweldigend hoog.

Weerstand tegen etnische zuiveringen van recente datum
Het is eigenlijk pas sinds enkele decennia, om precies te zijn na 1989 met de ineenstorting van het Sovjetimperium,  dat er grote internationale bezwaren zijn tegen etnische zuiveringen. Met het verdwijnen van de Koude Oorlog maakte realpolitik plaats voor een meer op de mensenrechten gerichte politiek. Een groep mensen alleen vanwege hun afkomst, cultuur of geloof uit hun huis jagen is uiteraard niet erg menslievend, dus ook het geduld met etnische zuiveraars raakte op.  Vandaar de weinig verstandige politiek in Kosovo, waar Kosovo perse één geheel moest blijven en de islamitisch-Albanese meerderheid nu de Serviërs en zigeuners wegpest.

Etnische zuivering of burgeroorlog?
Als Kosovo in twee stukken was gesplitst, het Russische voorstel, had dit veel bloedvergieten en ellende voorkomen. Ook de wrede etnische reallocaties in Europa hebben in feite de basis gelegd voor de naoorlogse vrede. In alle gebieden waar burgeroorlogen hebben gewoed, zijn etnische conflicten de oorzaak. Als twee bevolkingsgroepen een hartgrondige hekel aan elkaar hebben, is vaak een snelle effectieve oplossing, ze uit elkaar te halen.
De diepere grondoorzaak van etnische conflicten is het groepsdenken van veel mensen. Daarom zijn in rijke landen met een hoogopgeleide bevolking, etnische conflicten  minder ingrijpend. Mensen halen hun eigenwaarde niet meer uit de groep waar ze bij horen, maar uit hun idealen, werk, hobbies of gezin. Eén ding is wel duidelijk. De wereld zou beter af zijn als mensen zich vooral mens zouden voelen en niet behorend tot een bepaalde etnische groep of religie. Zou het ooit zover komen? Laten we het hopen…

8 gedachten over “Etnische zuivering is wreed, maar effectief oorlogswapen”

 1. Germen, ik ben benieuwd of je mij uit kan leggen waarom ik hier in Brazilië niets van je verhaal terug kan zien. Of je moet echt eeuwen teruggaan en dan kan je de slavernij benoemen maar toch is dat net weer een ander onderwerp. Ja en misschien nog de tegenstelling blanke elite, gekleurde onderlaag maar ook dat sluit niet helemaal aan op je verhaal.
  Als voorbeeld wil ik aanhalen dat Nederlanders zichzelf tolerant noemen maar dat beslist niet zijn. Tenminste, ik durf dat als geslaagde “uit-burgeraar” wel te stellen. Brazilië is op rijk arm tegenstellingen na een geslaagde multiculturele maatschappij. In wezen is iedereen hier nieuw op een paar Indianenstammen na. Het kan zijn dat dit wel meespeelt.

  Wat mij nou opvalt is de grote verdraagzaamheid naar elkaar toe. Nee ik heb het niet over de buitenwijken van miljoenensteden en hun drugsbendes. Ik heb het over dat immense land zelf. Er zijn zat eerste en tweede generatie immigranten vooral Japanners maar ze horen er allemaal bij.
  Er is geen sprake van gedwongen assimileren zoals je dat wel in Europa en ook Nederland ziet. Door die verdraagzaamheid zie je bijvoorbeeld ook dat niemand moeite doet zijn seksuele identiteit te verhullen. Vandaar dat Brazilië wel naam heeft als het gaat om transseksuelen maar dat komt mede omdat niemand je daarop zal aanvallen.

  Mijn vraag is dus hoe jij of andere reaguurders denken hoe dat komt. Ik heb wel een idee maar dat is nog niet strak omlijnd. Dan heb je het al snel over de geschiedenis, cultuur, religie, et cetera.
  Ik kan er wel over zeggen dat Brazilië 500 jaar lang een ramp was voor de arme onderlaag. Uitbuiting door Portugal en later de rijke elite, economische instabiliteit en dictatuur. Maar de onderlaag heeft het nu voor het zeggen en de spiraal gaat omhoog. Hoop doet leven… En toch was er ook toen het minder goed ging toch verdraagzaamheid.

  1. Aangaande het artikel waarop je reageert zou je kunnen denken dat etnische lijnen, een sterke voorwaarde voor verstoorde of intolerante relaties kunnen zijn. Die lijken (voor zover ik weet natuurlijk) in Brazilie afwezig. Niet zodanig als ze aanwezig zijn in west-europa waar deze diepe historische wortels hebben. Europa is historische gezien een lappendeken van landjepik en volksmigraties (geweest), waarin ook religieuze stromingen een soort van etniciteit leverden.
   Dat alles mist Brazilie.

   (ik schrijf het een beetje moeilijk op geloof ik, maar hopelijk begrijp je het en kan je er wat mee)
   Er kunnen natuurlijk ook allerlei andere redenen zijn, ben benieuwd.

 2. je ziet het niet alleen in europa, maar ook in afrika en het middenoosten. Maar hier in europa komt het denk ik vootal wat Freddy zegt: het aantal talen. Als het belgische conflict 150 jaar geleden was gebeurt, dan had belgie zich meteen tot 2 staten gevormd.

  Nu proberen we een meer politiek correcte oplossing te vinden. Zoals het voorbeeld van Kosovo, niet altijd doeltreffend.

 3. Als je rondkijkt in de geschiedenis dan zie je dat minderheden allemaal rust krijgen op een gegeven moment.De rust van het graf.Dat wij ons er tegenwoordig zo nodig mee moeten bemoeien verandert op de lange termijn daar waarschijnlijk niets aan. De indianen in het Amazonegebied worden en zijn ook bijna uitgeroeid en er zijn nog legio andere voorbeelden. En op de balkan…Als ze elkaar daar vermoorden wordt het uiteindelijk rustig. Maar ook dat kan nog lang duren. En het begrip “politiek correct” is gewoon vaak een synoniem voor dogmatisch denken en uitschakelen van het gezonder verstand

 4. namaste medelanders,

  Laatst nog ontdekte ik een groot nadeel van een genocide, vanuit wetenschappelijk oogpunt. Namelijk het verlies van een belangrijke hoeveelheid menselijk genetisch materiaal, dat door de genocide verloren gaat en tot genetische verarming leidt van de hele mensheid. Dit is een echt wetenschappelijk argument om te pleiten voor het tegenhouden of voorkomen van etnische zuiveringen.

  Het zijn vaak ideologieen, religieen en genetische raskenmerken die leiden tot allerlei argumenten voor uitsluiting, racisme, discriminatie en uiteindelijk tot een etnische zuivering of een genocide. Ik onderzoek dit al jaren omdat ik alle variabelen in een heterogene multi etnische samenleving wil begrijpen. Uiteindelijk besef ik nu dat het een hele strijd is om mensconcepten per etnische of religieuze groep. Nauwelijks twee weken geleden vertelde een redelijk ontwikkelde (bruingekleurd, ingenieurs opleiding) hindoestaanse man mij van ja, wij hindoestanen en indiers zijn mensen en die blanken zijn dat niet. Zijn mensconcept moet ik nog verder onderzoeken, maar ik moet wel toegeven dat dit nu juist het grootste probleem is als mensen van verschillende etnische groepen met elkaar moeten samenleven.

  Nu besef ik ook dat het onze intelligentie is dat onderscheidende argumenten ontwikkeld en ons dus leert dat wij anders zijn dan die andere mensen uit andere etnische of religieuze groepen. Dit is een praktisch onoplosbaar probleem, omdat je hier heel weinig aan kunt veranderen en omdat mensen nu eenmaal intelligentie bezitten en het ook echt gebruiken, vaak op een heel domme en bekrompen manier.

  De mens schijnt een natuurlijke drang in zich te hebben om alles om zich heen te homogeniseren en om alles wat anders of afwijkend is te discrimineren of het gewoon meedogenloos te vernietigen. Hierom ben ik nu teleurgesteld in de hele mensheid en leef ik maar teruggetrokken.

  dewanand
  hindoeschrijver en onderzoeker
  delft

 5. Servië heeft nog STEEDS enkele honderdduizenden vluchtelingen op haar grondgebied. 350.000 Serviërs verdreven uit Kroatië en 250.000 Serviërs verdreven uit Kosovo en Metohija en zal NOOIT meer mogen terugkeren naar hun huisen.Twee grootste genocide in Europa sinds de WO2!!?

Laat een reactie achter