De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.

Europa geen militaire partij meer voor Rusland en Turkije

Het Europese Schiereiland wordt bewoond door schapen, die omringd worden door wolven. Na de vijf eeuwen waarin Europeanen dood en verderf zaaiden op hun eigen continentje en de rest van de wereld, veranderde de blik van de Europeanen op zichzelf fundamenteel. Europa werd deze keer de voorhoede van het pacifisme. Na de val van het IJzeren Gordijn raapten de Europeanen een aanzienlijk vredesdividend. Deze gunstige tijden zijn voorbij. De wolven loeren weer richting het Europese Schiereiland, en deze keer zijn  ze sterker dan in vele eeuwen.

Een Russische tank in Oekraïne. Rusland heeft meer tanks dan welk ander land ter wereld ook.
Een Russische tank in Oekraïne. Rusland heeft meer tanks dan welk ander land ter wereld ook.

Russische leger sterkste op Europese continent
Waar Europese staten de laatste dertig jaar fors hebben bezuinigd op defensie, rekenend op de Amerikaanse paraplu, zijn in Rusland de uitgaven aan defensie fors opgevoerd, tot 70 miljard dollar per jaar of 4,2% van het BNP. Ter vergelijking: in West-Europa ligt dit rond de 1,5%.  Op dit moment beschikt Rusland over rond de 845.000 man, 22.550 tanks en 1.399 militaire vliegtuigen. Ter vergelijking: het Europese Schiereiland beschikt weliswaar over meer manschappen, 1,55 miljoen, maar veel minder tanks en vliegtuigen. Vooral de oostelijke flank van de NAVO stelt weinig voor. De Duitse luchtmacht kampt met gebreken (waar de Polen zich behoorlijk zorgen om maken), met de Bundeswehr is het niet veel beter gesteld en zowel Duitsland als Polen beschikken over veel minder tanks, 600 resp. 1000 (die in het geval van Polen erg verouderd zijn, net als die van Oekraïne). Vermoedelijk zou het Russische leger daarom weinig moeite hebben het Poolse leger te kraken, en mogelijk zelfs kunnen doorstoten in Duitsland. De Baltische staten beschikken in totaal over 3 tanks, wat overigens nog drie meer is dan het Nederlandse leger. In principe kan Rusland deze staten snel, in een dag, onder de voet lopen. De zwakte van de Europese luchtmacht bleek ook in Libië. In feite leveren zelfs bij “Europese” luchtoperaties de Amerikanen de meerderheid van de luchtmacht.  Alleen de Amerikaanse luchtmacht, met in 2015 3857 gevechtsvliegtuigen, is ruimschoots opgewassen tegen de Russen.

Kortom: alleen als de Amerikanen voor zware luchtsteun zorgen zou deze ongelijke krachtsverhouding verbeteren. Helaas voor de Europeanen beschikken de Russen over een exclave, die tussen Polen en Litouwen in ligt: Kaliningrad. Hier kan Rusland de zeer effectieve en nauwkeurige Iskander ballistische raket en de S-400 luchtafweerraketten met een bereik van 400 km installeren, wat zou betekenen dat Rusland de superieure Amerikaanse luchtmacht enkele dagen op afstand kan houden in Polen en het Balticum. Dit is genoeg om het Balticum en een groot deel van Polen onder de voet te lopen en de Amerikanen voor voldongen feite te stellen. Ik denk niet dat de Amerikanen een verwoestend duel met het geduchte kernwapenarsenaal van Rusland zullen willen riskeren om perifeer terrein terug te winnen.

De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.
De uitbreiding van het oosten van de NAVO is in de ogen van de Russen een grote geopolitieke catastrofe.

De motieven voor Poetin om in de eerste maanden van 2015 toe te slaan
Hoewel het Russische leger sterk is, staat Rusland strategisch gezien erg zwak. Poetin veranderde Rusland in een oliesjeikdom dat een groot deel van zelfs eerste levensbehoeften importeert. De communistische dictatuur kweekte weinig vrienden onder de Oost-Europeanen en de inwoners van voormalige Sovjetrepublieken.
Poetin heeft slechts één sterk wapen: Russische aardolie en aardgas, dat in een groot deel van de Europese energiebehoefte voorziet. Dit is echter een tweesnijdend zwaard: Europa is de enige afnemer die Rusland een hoge prijs voor het gas betaalt. Europa afknijpen zou één keer flink pijn doen op het Schiereiland, maar daarmee Ruslands voornaamste en lucratiefste afzetmarkt verwoesten. Rusland zat zelfs met de hoge olieprijzen van 2014 al in zwaar economisch weer. Begin 2015, met de gehalveerde olieprijs, is de situatie ronduit catastrofaal. Ondertussen ziet het er voor Poetin somber uit. De Oekraïners kunnen ondertussen zijn bloed wel drinken, op het Schiereiland wordt hij steeds impopulairder, de binnenlandse kritiek zwelt aan en zelfs zijn trouwe bondgenoten Loekasjenko van Wit-Rusland en Armenië beginnen twijfels te krijgen. Kortom: Rusland staat op het punt van omvallen.
De combinatie van de Europese militaire zwakte en verdeeldheid, een incompetente Amerikaanse president en zijn voortdurend verslechterende strategische positie, maakt dit een uitgelezen kans voor Poetin om met één harde tactische klap de rollen om te draaien. Een vlucht naar voren dus. Dit is namelijk de laatste gelegenheid om de ineenstorting van zijn regime af te wenden. Als hij de Baltische Staten en Oekraïne in handen krijgt, zou hem dit in de ogen van de bevolking een grote held maken. Ook zou de NAVO zwaar vernederd worden en zouden vijandige dan buurstaten als Polen en Roemenië eieren voor hun geld moeten kiezen.

De rol van Turkije
Hierbij zal hij het op een akkoordje moeten gooien met Turkije.  Voor NAVO-lid Turkije is de zuidelijke Balkan, voornamelijk Bulgarije, erg aantrekkelijk. Als het Europese Schiereiland zou verzwakken, neemt de Turkse invloed sterk toe. Vermoedelijk zal Turkije zich daarom zoveel mogelijk afzijdig houden. Het zou een meesterslag zijn, als Poetin er in zou slagen om de Turken tot bondgenoot om te turnen. Het Turkse leger is sterk, volgens sommige schattingen het tiende sterkste leger ter wereld met 1000 vliegtuigen, 3000 tanks en 410.000 manschappen. Turkije zou zonder veel problemen de zwakke landen Cyprus, Griekenland en Bulgarije onder de voet kunnen lopen, waarmee de strategische positie van de NAVO hopeloos zou zijn in het Middellandse Zee-bekken. Van de Turkse president Erdogan, een islamitische extremist die net als Poetin niet bepaald gezegend is met veel scrupules, is de grote droom het Ottomaanse Rijk opnieuw te vestigen. Beheersing van de zuidelijke Balkan is hiervoor essentieel. Het oprollen van de zuidelijke flank van de NAVO en het veroveren van de Balkan  zou deze droom realiteit maken.

Islamitische Staat
IS-strijders infiltreren nu Turkije, lijken een sterk bruggenhoofd in Libië te hebben gevestigd en hebben aangekondigd om vanuit Libië een aanval te doen op  het Italiaanse schiereiland. Op dit moment, begin 2015, lijkt dit lachwekkende bravoure. IS krijgt een ongenadig pak slaag van de Amerikaanse luchtmacht, Koerdische strijders en sji’ietische milities, maar wat hier van belang is, is de narratief. Vrijwel elke islamiet voelt zich vernederd vanwege de overheersende rol die niet-islamieten, zoals de Amerikanen en Europeanen, spelen in de wereld en droomt van herstel van het islamitische wereldrijk, het kalifaat. Een confrontatie zoeken met het Amerikaanse leger is vanzelfsprekend zelfmoord, zoals dictator Saddam heeft ondervonden. Europa is echter een ander verhaal.  Het zal de leiding van IS niet ontgaan zijn dat de Europese legers maar net opgewassen zijn tegen niet-westerse tegenstanders en dat ze vooral een harde dobber hebben om af te rekenen met fanatieke guerillastrijders zoals de taliban of IS. Europa telt ongeveer twintig miljoen immigranten van islamitische afkomst, die voor een aanzienlijk deel de koran (en, mogen we aannemen, de soenna)  boven westerse normen en waarden stellen. Ook apocalyptische visioenen van een wereldoorlog tussen de islamieten en de ongelovigen zijn onder de islamieten wijdverbreid. IS stelt militair nu niet veel voor, maar de zaak verandert als het IS-narratief massaal wordt overgenomen in de islamitische wereld en straks miljoenen gewapende islamieten de IS-dreigementen waar gaan maken. Ervaringen van Koerdische vrijheidsstrijders, taaie en moedige mensen die de dood niet vrezen, met IS scheppen geen opwekkend beeld. Een vergelijkbare situatie deed zich voor in Sudan, waar toen de Mahdistische beweging dood en verderf zaaide. Stel je voor, lawines van slechtbewapende fanatiekelingen die massaal aanvallen gaan uitvoeren op niet-moslims of ‘afvalligen’, hierbij de dood niet vrezend. Hoewel er een zee ligt tussen de gebieden met een moslimmeerderheid en Europa, en de Europese vloot en luchtmacht een invasie met gemak kan afslaan, vormen de steeds meer bewapende islamitische minderheden in bijvoorbeeld de Parijse voorsteden een gevaar. De Europeanen moeten dan een oorlog op twee fronten voeren. Alle ingrediënten voor een “perfect storm” lijken aanwezig.

Wat kunnen we hieraan doen?
Om het leger te versterken is het nu rijkelijk laat. Toch zijn er enkele mogelijkheden. Poetin ziet de NAVO als zwak en verdeeld. Hier moet verandering in komen. Om te beginnen zal het Russische offensief in Oekraïne koste wat kost gestopt moeten worden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een vredesmacht en het massaal aanvoeren van oorlogsmaterieel naar Oekraïne en de Baltische staten. Elke Russische provocatie op NAVO-grondgebied zal moeten worden beantwoord met scherp, maar wel proportioneel. Het Oekraïense leger moet worden voorzien van zware wapens, waaronder geavanceerde Javelin- of Spike anti-tank raketten om af te rekenen met Russische pantservoertuigen en tanks.  Rusland kan verder worden gedestabiliseerd door Russische olie- en gasimport te vervangen door bijvoorbeeld uit het Midden Oosten. Ook zal China zwaar onder druk moeten worden gezet om Rusland te laten vallen. Oekraïne toelaten als NAVO-lid zou de Russen doen inzien dat de confrontatiekoers met het westen gedoemd is te mislukken. Na een paar jaar economische misère zal dan een meer democratisch bewind aan de macht komen, met de siloviki aan het hoofd.

Een islam die is gebaseerd op de koran alleen is het beste wapen tegen zowel achterlijkheid, als IS.
Een islam die is gebaseerd op de koran alleen is het beste wapen tegen zowel achterlijkheid, als IS.

De IS-dreiging is lastiger aan te pakken. Het is vrijwel onmogelijk om de diepe haat- en wrokgevoelens die velen onder de meer dan een miljard moslims jegens ongelovigen koesteren, weg te nemen. Om te beginnen moet het Westen duidelijk partij kiezen voor de seculiere staten Syrië, Marokko en Egypte. Elke staat die pro-kalifaat bewegingen steunt, zoals de Golfstaatjes en Saoedi Arabië, moet gezien worden als onderdeel van het vijandige blok. Het wapenbezit en de bendecultuur onder de islamitische minderheid in West Europa zal doortastend moeten worden aangepakt. Dit geldt ook voor de drijvende kracht achter IS en jihadisme: het islamitische fundamentalisme. Ter inspiratie kunnen de Europeanen kijken naar de visionaire stichter van het moderne Turkije, Kemal Atatürk. Het Westen moet deze progressieve landen volop steunen met technologie om de woestijnen tot bloei te brengen en goede onderwijs en gezondheidszorg te ontwikkelen, zodat het welvarende landen met een gelukkige bevolking worden.

Ook van belang is dat het fundamentalisme in Turkije de nek wordt omgedraaid. De militaire agressie op Cyprus en de onderdrukking van persvrijheid zijn elk voldoende redenen om het regime-Erdogan de toegang tot de Europese markt en EU-geld te ontzeggen, wat een harde klap voor het regime zou betekenen. Vooral de kliek rond Erdogan moet hard worden aangepakt, en de seculieren moeten van harte worden gesteund. De beste oplossing is uiteraard een theologische hervorming van de islam, waarbij “jihad” wordt gezien als heilige inspanning om ziekten en armoede uit te roeien, en moslims zich identificeren met goedwillende mensen in het algemeen, in plaats van alleen met andere moslims, hoe schurkachtig deze ook zijn. Dit vereist echter het afschaffen van de hadith en soenna, en terugkeren naar de oorspronkelijke brontekst van de koran. Dit zou de islam een kracht ten goede maken, in plaats van, zoals nu, een kracht van de dood en het verderf.

56 gedachten over “Europa geen militaire partij meer voor Rusland en Turkije”

   1. Germen,

    Je zegt dat seculieren moeten worden gesteund. Leuk en aardig, maar dat gaat niet meer dan 20 % van de bevolking van Turkije (Republikeinse Volkspartij) stemmers met ongeveer 20%). De 15% van de bevolking is ultra-nationalist en stemt op de Nationalistische partij (mhp). Oosten heeft in de meerderheid gestemd op de koerdische partij HDP met 8%. De regerende AK-Partij heeft ongeveer 50.1% stemmen gekregen in het algemeen. Kan jij mij nu uitleggen hoe jij de mentaliteit van die mensen wilt veranderen ? Turkije heeft ongeveer 80 millioen inwoners. De geostrategische positie van Turkije is geen zorgen voor de bevolking hoe jij dat noemt. Wat jij hier allemaal beschrijft, is een soort “plan van aanpak” hoe Turkije in jou westerse interesses kan dienen. Sorry, maar Turken zijn geen dienaren ter duidelijkheid. Rusland is met een goed voorstel gekomen aan Turkije, omdat ze geisoleerd zijn door EU. Nu heeft Turkije slim gespeeld en deze situatie in hun voordeel weten te krijgen. Als jij profit voor Turkije biedt, dan bieden wij ook profit voor jou. Dit is onze werkwijze.

    Met vriendelijke groet,

 1. Hehehehehe Germen begint peentjes te zweten voor grote boze Islamisten en Russen! Ahahaha wees niet bang, die “extremist” Erdogan is bezig om de Turkse economie naar record hoogtes te duwen. En niet door een oorlog te starten en hem dan weer zien afbreken.

  Europa staat te springen op een oorlog. Het zit financieel aan de grond. Portugal, Griekenland, Spanje, Ierland en die Europese Oostbloklanden zijn zo goed als failliet. Een oorlog zou betekenen dat men weer legitiem dmv bruut geweld (kijk eens naar al die Europese genocides, Frankrijk Algerijnen, Nederland Zuid Afrika, Indonesië etc) kan stelen en plunderen. Op school wordt dit ook mooi vertelt als de goude eeuw. Maar dat gaat gelukkig niet door.

  Turkije speelt heel slim. Het haalt de banden aan met de Turan landen en Poetin komt regelmatig op bezoek voor miljarden contracten. Waar Europa Rusland boycot, lacht Putin hun uit en wijkt naar Turkije. Die ook gesponsord wordt dmv subsidies :D

  Die geldkraan zal Turkije niet zomaar dicht willen draaien. Het geld komt van alle kanten en in Europa verdwijnt het in bodemloze putten.

  Turkije bouwt al voor een groot deel zijn eigen leger waar ze voorheen alles kochten. In 2023 mag er naar eigen olie geboort worden en loopt het verstikkende contract af met Amerika. Pas dan kan Turkije met Erdogan door stoten tot de nieuwe wereldmachten. Zie China, Rusland, India etc.

  Als de VS geen kernwapens hadden spraken we nu Russisch op deze site. En Turkije? In Turkije gewoon Turks. Geen enkel land heeft het in zijn botte kop gehaald om Turkije aan te vallen. En dat al ruim 90 jaar.

  In een oorlog zal Turkije zich altijd neutraal houden. Maar wees niet bang Germen. Net zoals tegen de Spanjaarden zullen ook de Nederlanders gered worden door de Turken. Ondanks je propaganda Geert Wilders Zionistische Retoriek.
  De Turkse bevolking (zeer groot deel daarvan) is compleet verwesterd. Dus Europa laten vallen zal nooit gebeuren. Ondanks de valse beschuldigingen over genocides. En het opstoken in de binnenlandse politiek door de Engelsen en Fransen gedurende het Ottomaanserijk.

  Daarnaast zal Turkije in ruil voor steun een groot deel van Griekenland en de Balkan weer terug eisen net als Mosul en Kirkuk. En Europa zal moeten toegeven.

  Als ik Erodogan was. Zou ik lekker een pakje chips en een blikje fris open trekken en achter overleunen. Kijken hoe die 2 achterlijke partijen elkaar naar de afgrond trekken. En op het moment dat alles voor een prikkie kan worden opgekocht. Lekker alles opkopen en beheren. Zie Israel en hun ontstaan. :)

  Koekje van eigen deeg!

    1. Nee ik post nauwelijks op deze pagina. En als ik dat doe gebruik ik altijd deze nicknaam. Maar lekker boeiend. Al gebruikte ik constant een nieuwe.

     Jammer maar je reactie is begrijpelijk. Je bent zo vooringenomen en bevooroordeeld dat je dingen ziet die er niet zijn.

     Ik zeg nergens dat ik hoop of wens van een Osmaanserijk deel 2. De Turken kennen een geschiedenis met vele rijken. Het Osmaanserijk was er slechts 1 van de vele machtige rijken die Europa deed beven.

     Ik hoop juist en let op. Dit is mijn persoonlijke visie. Dat Turkije en alle landen juist stoppen met al die oorlogen of het maken van oorlogsmateriaal. En juist de krachten bundelen en naar boven kijken.

     De aarde is ons huis. En thuis moet je geen rommel maken. Er is zoveel te ontdekken in het universum. Waarom elkaars tijd verdoen met landje pik? Niet alleen tijd, maar ook energie en geld.

     Dit soort artikels zijn echt on-visionair. Meer Amerikaanse zionistische propaganda en stemmingmakerij. Ik had graag gelezen hoe die landen nader tot elkaar toe kunnen komen. Welke personen met visionair inzicht dit kunnen bewerkstelligen etc.

     Dit artikel gaat over verdedigen en aanvallen… Ik bedoel, why? Is Germen stupid? Oekraïne NAVO lid maken = 3e wereld oorlog = kernoorlog.

     Maar germen wordt bij vlagen minder visionair maar meer oorlogsgek. Hij laat zich veel te veel beïnvloeden door de media en word daardoor paranoïde. Doe relaxed gast!

     Altijd dat bashen van de Islam of alles wat niet westers is, is niet bevorderend voor de kwaliteit. En is nogmaals een poging tot stemmingmakerij. Nergens voor nodig imho.

     Groetjes

   1. Rusland is blij met Turkije. En ook de Hongaren zoeken nader contact. Azerbeidzjan is altijd top geweest. En ik ben blij dat Turkije de terroristen van een PKK niet heeft gesteund in Kobani.

    Laat die achterlijke terroristen van een Isis en PKK elkaar maar lekker uitroeien.

    Ik kan zoveel bronnen laten zien dat Turkije echt booming is. Maar je zal alles naar de prullenbak verwijzen. Dus ik ga geen moeite doen. Maar Turkije heeft bijv al zijn schulden afbetaald aan het IMF wat huge(!) is. En zo zijn er nog heel veel dingen.

    Ik snap dat je bang bent voor Erdogan. Maar geloof me. Het is gelukkig geen persoon die van oorlogje spelen houd. Het is niet mijn type president. Maar er is geen alternatief. Turkije gaat eindelijk omhoog ipv staatsgreep na staatsgreep en faillissement. Net als Griekenland zat ook Turkije ooit eens in hetzelfde schuitje. En geloof me. Al die Grieken zouden een moord doen voor een president als Erdogan.

    Nogmaals ik zou nooit op hem stemmen. Maar als je mij vraagt op wie ik dan zou stemmen. Tja… Wie is er beter? Dunno… Maar kap ajb met dat paranoia gedoe.

    Je maakt soms echt geweldige artikelen. Mar je haat jegens de islam verblind je. En dat is verre van interessant of nuttig.

    Ltrsss

    1. De landen die je noemt, zijn geen buurlanden maar liggen op veilige afstand van Turkije. Dankzij het buitenlandse beleid van Erdogan zijn Griekenland en Israël nu bondgenoten, ligt Syrië in puin, is de PKK onder de Koerden populairder dan ooit, zijn er meer spanningen met Iran en is Egypte ook geen vriendje meer. Turkije is nu een steeds onvrijer land. Ik denk dat er wél een alternatief is. Een Turkije dat voor vrede in de buurlanden, democratie en het belang van de Turken kiest, in plaats van voor kansloze islamistische avonturen.

 2. Sorry Visionair, wat een onzinartikel. Het staat bol van stellingen die mainstream waardig zijn. Elke geïnformeerde burger weet dat de VS alles doet om IS te versterken maar doet voorkomen alsof ze er tegen vechten. getuige de vele uit de dood opstandingen van terroristen van IS die blijkbaar allemaal ten minste 7 levens hebben.

  Nu de oorlog in Oekraïne maar niet van de grond wil komen omdat de verzetsstrijders beter vechten dan de betaalde Blackwater achtige nazie groepjes, dreigt er ineens een invasie van IS in Europa. Hoe doorzichtig wil je het hebben?

  Het feodale geldsysteem van onze elite heeft eens in de zoveel tijd een herstart nodig via een grote oorlog, de afgelopen oorlogen om zo’n herstart te maken zijn allemaal op Europees grondgebied uitgevochten, en beide kanten gefinancierd en voorzien van wapens door onze elitaire vrienden. Er zijn maar en paar machtige landen die zich hiertegen verzetten. Rusland is daar één van. Google maar eens op de toespraak van Putin over de unipolaire wereldorde.

  Dat IS niet is wat onze media ons wil doen geloven blijkt uit het feit dat zij als islamitische extremisten geen enkele aandacht hebben voor Israël en zelfs de grote wens van Israël, een Groot Israël, lijken kracht bij te zetten door voortdurende destabilisatie in landen die passen binnen dit plaatje.

  Ik lees jullie artikelen graag maar dit artikel raakt in mijn visie kant noch wal.

  1. Ronald, Visionair is onafhankelijk, niet mainstream of anti-mainstream. De mainstream boeit ons niet, behalve om voorspellingen te kunnen doen over de gevolgen van het status-quo narratief. Ik denk ook dat je politici overschat. Hun manoeuvreerruimte is beperkt, ze zijn ook kortzichtig en vaak overzien ze ook de gevolgen niet van wat ze doen.

   Ik heb onderzoek gedaan naar de Russische betrokkenheid in Oekraïne. Zelfs uit pro-Poetin propaganda blijkt zonneklaar dat er ultramoderne Russische tanks meevechten met de rebellen in Oost-Oekraïne. Tanks, die zo modern zijn dat alleen het Russische leger daarover beschikt. Kortom: er is sprake van een Russische invasie in Oekraïne. Ik heb ook een analyse gemaakt van de militaire krachtverhoudingen. Dit moment is voor Poetin het interessantst om toe te slaan.

   1. A het oorlogsmateriaal van Oekraïne is van Russisch makelij.
    Hoe weet jij zeer dat deze tanks niet gewoon gekocht zijn toen er nog geen strijd was?
    Hoe diep is je onderzoek gegaan?
    Waarom gebruiken de VS deze info dan niet. Als het zou kloppen wat jij stelt dan zouden de VS en trawanten dit al lang gebruikt hebben. Dat hebben ze niet dus klopt het niet. Vooralsnog is dit dus gewoon een aanname van jou.

   2. Blijkbaar heb je niet verder gekeken dan je neus lang is vriend. Dit staat ik het artikel waar die tanks vandaan komen.
    At least two videos apparently indicate deployment near Klimov on the Russian border with Ukraine, although the precise locations remain unconfirmed.

    Aan de grens met Rusland, niet in de Oekraïne! En wat mij betreft heeft Rusland alle recht haar positie aan haar grenzen te versterken daar de NATO afspraken geschonden hebben over uitbreiding van die club tijdens de val van de Berlijnse muur.

 3. beste Ronald,
  ben het helemaal met je eens met wat je beschrijft, de neocons zijn de grote rotzooi makers
  in de wereld en natuurlijk de banken,ik ben van mening dat een as Parijs Berlijn Moskou voor de toekomst
  van Europa het beste is, die kan sterk genoeg zij om van het plunder kapitalisme uit de USA af te komen en
  dat Europa qua energie niet meer afhankelijk is van het Midden-Oosten.
  overigens de journalist Ivan Sukhov werkt ook voor Radio Liberty (CIA),Kyivpost,(willy Wonka)The Moscow Times(eigenaar Sanoma Independent Media uit Finland) en Global Affairs (Counsel on Foreign Relations ) dan weten we uit welke hoek deze man komt

  groet
  maup

  1. Zo is dat Ronald en Maup, mijns inziens heldere blik. Ga mij verder niet bemoeien met dit soort discussies, steek daar geen energie meer in. Bedenk of hebt reeds lang begrepen, dat regelmatig veel van wat hier geschreven werd en wordt, bedoelt is om katalytische discussies uit te lokken, hoe idioot überhaupt soms. Er wordt wel en niet gezocht naar vaste waarheden. Aan de ene kant vaak prijzenswaardig, maar aan de andere kant het vage. Men vergat en vergeet soms de grenzen van het publiek dat commentaar kan leveren. Heb ondertussen een afschuw gekregen van de alu-hoedjes. Meerdere malen hun vliegende schotels en ander vies vaatwerk om de oren gekregen, (heb ook een vaatwerk vrij vest aangeschaft). Ik hoop oprecht dat Visionair het redt, maar bezorgd ben ik wel.

  2. Ik denk dat jullie onvoldoende op de hoogte zijn van de binnenlandse situatie in Rusland. Ik ben dat, met alle respect, meer, mijn broer woont in Rusland en spreekt vloeiend Russisch. Op dit moment staan, na jarenlange strijd, alle massamedia onder controle van het Kremlin. Het volk wordt steeds verder opgezweept met nationalistische retoriek. Poetin is nu de bevolking aan het voorbereiden op grootschalige oorlog en zoals ik in het artikel heb laten zien, heeft hij de hulpbronnen om in ieder geval de grenzen van de voormalige Sovjetunie te herstellen.

   Dat Europa meer opschiet met vrede met Rusland is wel duidelijk; het is een historische fout geweest dat Rusland geen lid is geworden van de NAVO en de EU en dat in de kwestie-Kosovo de westerlingen partij kozen voor de Albanezen (wat in Rusland veel kwaad bloed heeft gezet). De VS wordt in feite bestuurd door een banken- en corporate kartel, dat bleek idd zonneklaar uit een wetenschappelijke analyse.
   Maar goed, met iemand als Poetin aan het bewind zijn de kansen ongeveer nul dat dit scenario werkelijkheid wordt.

    1. Ik maak uit jullie opmerkingen op, dat jullie geen idee hebben hoe het dagelijks leven in Rusland op dit moment is en wat er van de vrijheid van meningsuiting in Rusland over is. Jullie denken dat Rusland een soort Nederland is. Als Nederland Rusland was geweest, hadden we idd een gekozen burgemeester en president gehad, maar dan hadden we Vlaamse gewapende separatisten gesteund en had de oppositie huisarrest.

 4. Wat een flut artikel dat bol staat van aannames welke dateren uit de periode waarin wij volledig geconditioneerd werden dat de Russen komen . Vandaar de kruisraketten in ons land , stamt ook uit die tijd . Geen woord over de Amerikaanse geo politieke wandaden waarin gesteund door de EU en waar mensen levens niet mee tellen . Geen woord over de vertoonde westerse agressiviteit wereldwijd . Dit artikel is weer het bekende verdeel en heers doctrine wat door het westen zo ten toon wordt gespreid . Sinds Putin hebben wij handel kunnen drijven met de Russen . Zelfs in NATO verband was er een samenwerking . Ineens uit het niets is het allemaal Putin die het gedaan heeft . Elk jaar vieren wij in mei de bevrijding van Europa en hebben wij het weer over de vervolging van Joden met hun ” 6 miljoen doden ” Maar over de 22 miljoen Russen die hun leven hebben gelaten geen woord !!! En dat wij nu juist diezelfde Nazi ( lees Oekraine ) financieel steunen laat maar weer eens goed zien hoe vies het spel gespeeld wordt over onze ruggen . Met de kennis van nu weten wij inmiddels dat alle oorlogen door bankiers en multinationals zijn veroorzaakt . En om even op Putin terug te komen , wat niet verteld wordt is dat hij ervoor gezorgd heeft dat het IMF geen voet meer aan de grond heeft in Rusland . Hij heeft in No Time orde op zaken gesteld en heeft Rusland weer op de kaart gezet . Gelukkig gaan vele ogen nu open . Wij betalen duur voor de Marshall hulp . West Europa wordt nog steeds bezet door onze zg bevrijders . Dat moge inmiddels wel duidelijk zijn . Washington , Tell Aviv en the City of London bepalen de westerse politiek . Ik kan er met de kennis van nu er niets anders van maken . En hou nou eens op met het Rusland bashen .

  1. Als ik veel bijval voor mijn mening had willen hebben, was ik wel een sekte begonnen. Het doel van Visionair is het visionair denken bevorderen. Voor jezelf denken is daar een essentieel onderdeel van. Dat doen sommigen van jullie. Deze opmerking is dan weer een voorbeeld van hoe het niet moet.

 5. En als laatste even een reactie van iemand die het ECHT kan weten omdat hij verslaggever is die daadwerkelijk met alle partijen praat en regelmatig ook in Moskou komt en anti Putin is. Luister heel goed wat deze journalist op basis van eigen waarneming en gesprekken vertelt in een Oekraïens TV programma dat bedoeld is om Rusland te bashen. Zelfs als hij aangevallen wordt op zijn bevindingen heeft deze ECHTE kenner het lef voet bij stuk te houden. En wat schetst onze verbazing? Luistert u even mee?
  http://www.youtube.com/watch?v=VSEkcCavcmE

 6. Europa is al jaren een schroothondje van de VS. De schrijver van dit artikel maakt echter wel grote fouten. Het gaat bij een olieprijs niet om de kostprijs voor de consument maar voor de kostprijs om het uit de grond te pompen. En die ligt in Rusland vele malen lager dan de kostprijs voor de arabische landen. Dus voordat Rusland failliet zou gaan zouden eerst de oliestaten zoals Dubai vallen. En denk je dat Poetin zich hier niet voor ingedekt heeft?

 7. EUSSR is de-facto deelstaat 51 t/m 78 van de USSA van noord Amerika.
  Hoe raar kan het lopen…
  Zeggen wij USSR vaarwel en voila, wij werden wakker in een soortgelijke citruspers.
  Alleen heet het nu kleptocracy.
  Maar ach, graaien hebben wij toch respect voor?
  Crisis bestaat niet.
  Sommigen hebben gewoon teveel…

  Jongeluy

 8. De bezuinigingen op Defensie zijn de meest stomme zetten geweest van Europeses landen. Ik stel als gewoon burger niks voor, maar je hoeft geen hogeschool te hebben gehad om te snappen en te zien dat Rusland en China twee handen op een buik zijn en wachten op het juiste moment om aan te vallen. Wisten jullie dat Rusland zelfs een onverhoedse aanval op Israël overweegt? Vladimir Poetin voelt zich als dictator, als een vis in het water. Hij lacht om dat ‘stomme’democratisch gezwets van akl die regeringsleiders die elle lange vergaderingen nodig hebben om tot een beslissing te komen. Rusland slaat toe, en dat duurt niet lang meer. Hoe wrang ook, Europa’s eigen schuld. Sinds de Oekraine crisis varen en vliegen de Russen alle zeeën rond Europa alsof eht een lieve lust is. Het kleine aantal vliegtuigen Westeuropeses landen is een lachertje voor de Russen. Elke dag vliegen ze rond ons territorium. Op een dag zal de aanval ingezet worden. Het zijn belangen van Amerika, Rusland en China. De economieën liggen op apegapen en het wapengekletter moet deze véél te volle aardbol een beetje ‘opschonen’. Politiek is een schaakspel. De Amerikanen doen een zet, en de Russen een tegenzet. Nuclear akkord met Iran? Een lachertje. Wat gebeurt? De Russen gaan onmiddeelijk raketten verkopen aan Iran. Waarom? Omdat de Amerikanen de Saoudi’s steunen in Jemen. Omdat Iran weer op de hand is van de Houthi’s. Snap jij het nog? Ik wel. Luister. Israël is de spil van de wereld. Als alle Arabische landen het lef hebben om Israël te erkennen als staat dan komt er vrede. Zolang Iran zal blijven zeggen dat Israël van de aardbodem moet verdwijnen, dan heeft Israël voor mij het volste recht om Iran’s kerncentrales te vernietigen. Israël is een vredelievend land, en een gekozen democratie erkent door héél de wereld, op een aantal Arabische landen na. Onthou dit wat ik u zeg, er zal alléén vrede komen op dit aardbolletje als de rijkdommen op aarde eerlijk worden verdeeld, en die rijke (bonus) stinkerds eens hun geld aan arme drommels geven, en hun hebzucht overboord gooien. Toen jij op de wereld kwam, heb jij toen kunnen bepalen op welk plekje je werd neergezet? Wees niet haatdragend, maar respecteer elkaar. Blanken hebben niet meer rechten dan zwarten. Geniet van elke cultuur. Het weer kent geen grens, en de liefde kent geen grens. Geniet van het leven, want het is véél te kort om moeilijk te doen. Sjalom Nic

  1. Caesar Lion Cachet

   LS…
   Zo lang alle volkeren van de wereld geleid cq misleid worden door satanische krachten zal er geen vrede komen. De Israëli die zich Joden noemen maar geen Joden zijn, zijn de ergste en behept met een ziekelijke reptielachtige territorium drift en moordlust. Het zijn de Asjkenazi’s’s die Hitler, Stalin, de Rothschild de Maffia, de Paus, Churchill etc. hebben voortgebracht en het Engels koningshuis cq alle koninklijke en presidentiële bloedlijnen hebben vergiftigd. De sluwe emphatieloze psychopaten en kabbalisten met een verdorvenheid waar geen kruid tegen gewassen is, zijn in feite de directe afstammelingen van de buitenaardsen die onze soort gefokt heeft als gewillige slaven zonder al te veel intellect.

 9. Beste Nic, Israel is het geroofde land niet het beloofde. Joden zijn een geloofsgemeenschap en geen volk. Zionisme is Joods Nationalisme. Zionisme heeft als ideaal het rijk van Salomo (900vc) en heeft niets te maken met de laatste Joodse diaspora na de Bar Kochba opstand (136nc). Dus als Joden volgens jou het recht hadden om na ruim 2800 jaar aanspraak te maken op een reeds door hen zelf verlaten territorium dan vertrouw ik erop dat o.a. jij accepteert dat de Palestijnse claim en strijd tot ergens in de 48ste eeuw een legitieme is. Ps. wat een geweldig historische tijd leven wij in!!!!! Mazzelaars..

  1. Joden zijn ca. 1400 jaar geleden geknecht of gevlucht uit het MO en geen 2800 jaar geleden. Maar als Israël gestolen is van de Arabieren, wanneer krijgen al die oorspronkelijke volkeren van die 57 landen hun vrijheid en soevereiniteit terug die de Mohammedaanse hordes en krijgsheren hebben gestolen en waarop de ayatollah’s hun theocratisch terreurbewind botvieren?

 10. Kan iemand mij vertellen wat de maandelijkse kosten zijn van onze manschappen, waarvan alleen al 74 stuks generaal. Dit moet de werkende opbrengen, wordt dit niet te gek.
  Maandelijks dus,als dit bekend wordt ,is het LEGER minder in trek.

 11. Ik ben een tollerist en haat intollerantie. Waar doemdenken hoogtij viert, daar zal de vredelievende mens het moeilijk krijgen,
  maar er is hoop dat doemdenkers tot inkeer komen en we kunnen werken aan een gemeenschappelijke vrede. Het is nog niet te laat moge de vrede zegenvieren met u allen.

 12. Germen, de Russischtalige Oekrainers vinden dit niet leuk !! Zij in Odessa ook zeker niet. Net zomin als SCO (navo Rusland China Iran en nog wat landen), BRICS landen, Argentinie enz.
  WEST (NAVO) Australie enz. heeft wel Saoedie Arabie maar is dit genoeg tegen REST ?
  En jij wilt ECHT boemeldeboem in Centraal Europa met een heel erg defect WEST economisch systeem dat vanzelf in elkaar stort ! Grondstoffen honger ! OEI !! Klein probleempje Germen, dus geef dit maar door en misschien vinden we nog een manier om ons dominantie drift te beteugelen. Studeer daar eens over !!

 13. waarom zou Oekraïne in godsnaam NAVO lid moeten worden, dat hele gedoe met Oekraine komt omdat Oekraïne naar het westen wil en Rusland gezien de herinneringen uit de tweede wereldoorlog niet een grens wil hebben met haar vijanden, dus eigenlijk handelde Poetin, wanneer je de wereld in invloedssferen beschouwt, uit zelfverdediging.

 14. Verstoring van machtsblokken in het Midden-Oosten, de expansiedrift van de EU met toetreding van vml. Oostbloklanden, de provocerende houding van het Westen betreffende de Oekraïne richting Rusland, creëert de huidige onrust in de wereld. Kapitalisme, gedragen door enkelingen in de Westerse wereld, besturen onze zgn. democratisch gekozen overheden. Het “übermenschgefühl” van het Westen en landen onder invloed van het Westen, wordt door het overige deel van de wereld niet langer geaccepteerd. Zelfreflectie en de failliete boedel van Westerse overheden, zou hen sieren, juist, ondanks andere geloofsvormen, culturen etc. samenwerkingsverbanden te zoeken. Het voeren van oorlogen en het brengen van zgn. democratie, heeft op bepaalde volkeren juist een averechtse werking, gezien de diversiteit van bevolkingsgroepen, binnen de landsgrenzen . Resumerend: Westen bindt een beetje in en wellicht functioneren bepaalde landen beter onder een dictatoriaal bewind.

 15. Wiebe Filippus

  “De motieven voor Poetin om in de eerste maanden van 2015 toe te slaan” – het is nu juni 2016, ik ben eigenlijk razend benieuwd hoe 2015 is afgelopen!

 16. Prima verhaal van Germen, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als Germen deze heeft opgediend.gelukkig maar … Waarom is het dan toch belangrijk om wel enige afschrikking tegenover m.n. Rusland van Poetin in het veld te brengen? Niet omdat wij lieverdjes zijn of betere mensen dan Russen of Turken, maar omdat wij onze door de geschiedenis heen met veel moeite en strijd opgebouwde vrijheden moeten verdedigen. We zijn dit verplicht aan onze voorouders, omdat velen van hen ervoor gestorven zijn. We zijn dat ook verplicht aan onze kinderen, want een politiek maatschappelijke wekelijkheid vormt mensen. We zijn het ook verplicht aan Russen en Turken en aan de rest van de wereld, simpelweg omdat velen van hen Europa bewonderen om de kansen die het mensen geeft om een vrij en goed bestaan op te bouwen. In een vrijere samenleving is ruimte voor verbeelding en originaliteit van het individu om de gemeenschap te verrijken. in een samenleving onder dictatuur van welk soort dan ook ontbreekt dat. Dat weten veel Russen en Turken en mensen in de rest van de wereld ook. De anderen, die erin (willen) geloven omdat hen dat is verteld door hun dictators en zich zo verschuilen achter nationalistische dromen en eenheidsworst van hun leiders, nog niet…. Dictaturen en totalitaire systemen gedijen op een volle maag en een leeg hoofd! De mens die een hekel heeft aan het lezen van allerlei verschillende meningen in de pers kan maar beter verhuizen naar Moskou of Ankara, want dan hoef je niet meer na te denken over wat waar is en wat niet, politici creëren daar de waarheid die iedereen moet geloven en pompen die via de geknechte media regelrecht in de hersenen van hun als mieren in het gelid lopende volk. daarom moet Europa waakzaam en sterk zijn, pluriform, maar zonder haar principes kwijt te raken. Principes die pas sinds WO2 echt in Europa zijn verankerd, zoals respect voor minderheden en andersdenkenden. Europa is een gedachtenwereld, een puzzel met veel stukjes . Wie zo’n enkofening niet aan kan kan zich niet echt Europeaan noemen … Die wordt dan nationalist, Brexit, Nexit, Frexit en dat is koren op de molen van Poetins en Erdogans van deze wereld. Europa bedreigd zichzelf dus ook van binnen uit, en dat doet nog meer twijfelen aan onszelf. Het is makkelijk mee te liften op succes, maar als er uitdagingen komen dan zou de EU moed moeten tonen en zich verder durven democratiseren. Door bijvoorbeeld meer macht aan het parlement in Brussel toe te vertrouwen tegenover de huidige almacht van de Europese Commissie. Want als de EU niet aan eigen Europese principes de ruimte geeft vervalt haar bestaansrecht en streft zij af. Laat de dictators dan mar komen! Wilders, Le Pen en nog wat anderen zitten al op het vinkentouw…

 17. Ah de beuk erin. Nuke it ben je van alle sores af. Maar eerst de lekkere Mokkels diep onder de grond verstoppen,dan de kern raket af furen ,en de knop – 200 op de lift indrukken. Nu heb je alle tijd om die lekkere Mokkels zwanger te maken voor de nieuwe aard bewoners .tjakkaaaaaaa…….

 18. Beste Germen..uw veronderstelling dat wanneer Nederland Rusland zou zijn, Nederland gewapende Vlaamse Seperatisten gesteund zou hebben. Vind ik persoonlijk enigzins storend!!
  Want wanneer men een vergelijking met Rusland maakt, dat Russische Seperatisten in Oost Oekraïne ondersteund. Dan impliceert dit dat Vlaming een synoniem is voor Nederlander!! Alsof Nederland Vlaanderen zou steunen, in de veronderstelling dat Vlaanderen zichzelf bij Nederland zou aansluiten.
  Na de afscheiding van Wallonië!!
  Kortom het is een uitspraak die veel zegt over hoe u als Nederlander denkt over de Vlamingen..,

 19. Germen, strijdkrachten aan de grens van Estland staan maar 160 km van St. Petersburg af.
  Dus gewoon een dag gas geven en St. Petersburg innemen en Rusland geeft zich over om de vrede te bestendigen en zorgt er dan zelf voor dat we een wereld zonder dominantiedrift aanschouwen.
  groetjes van een bewonderaar !

 20. Hallo,
  Ja zeker dat deze ook gelezen wordt door vele volkeren van Anatolie. Ik ga geen emotionele en romantische uitlatingen doen hier. Ik ga alleen hier aangeven dat jullie over de verkeerde poppen hebben. Achter alle zichtbare poppen in Turkije zit er een macht. Een macht of systeem die ittihat ve terrakki spirit heeft. Het is een solied systeem die overal handen heeft, alsof zuurstof is. Het is zo ruim en groot dat je het niet kan zien. Ittihat ve terakki is onafhankelijk van alles ook van Allah:). Alles gaat voorbij in Turkije: erdogan, gulen, poetin, pkk, is alles…, maar ze gaan blijven bestaan en gaan nog sterker worden. Poetin is trouwens een deel van benodigde economisch poppenspel van westerse dominantie. Hij doet wat Vaticaan en westerse landen willen. Erdogan mag het niet meer meedoen aan globale theater….. Erdogan werd teruggeroepen door ittihat ve terakki…

 21. Nestior Makhno

  Deze Germen kan zich beter met natuurkunde bezighouden . Van geopolitiek heeft hij geen kaas gegeten. Zo noemt hij niet de hoogte van de defensieuitgaven van de Nato die 873 miljard jaarlijks bedragen . Ruim meer dan 10 keer zo veel als de Russische Federatie. Ook gaat hij voorbij aan het gegeven dat het Islamitisch terrorisme zelf door het westen is gezaaid. Dat begon al toen de US de Mujahedien in Afghanistan van wapens voorzagen om de USSR dwars te zitten. De inval in Iraq was het werk van de joodse lobby. Niet waar? Lees deWalt&Mearsheimer . The Israel Lobby & US Foreign Policy. Hetgeen in Syrie plaastvindt is exact hetzelfde als wat er is gebeurd in Iraq met dit verschil dat dit een oorlog is by proxy. Ook nu zit Israel aantoonbaar achter deze burgeroorlog om Iran en Hezbollah in de wielen te rijden. Hezbollah geeft in 2006 aangetoond de enige organisatie te zijn die Israel het hoofd kan bieden. UNPROFOR Golan heeft een reeks van contacten gemonitord tussen al Nusra terroristen en IDF soldaten. Het IDF heeft ontelbare keren gewapenderhand geintervenieerd op de Golan en ook elders in Syrie om al Nusra terroristen te ontzetten.

  Het westen heeft het terrorisme veroorzaakt. 25 jaar geleden had nog nooit iemand van moslimterrorisme gehoord. Wie wind zaait zal storm oogsten. We hebben het aan onszelf te wijten

 22. Manuel Jonckheere

  Man toch, wat een onzinnig, zwartkijkend en eenzijdig artikel. Geschreven zonder een greintje militaire kennis.

  Eerst en vooral noem je willekeurige aantallen over de luchtmacht en landmacht.

  Het absoluut budget van die 4,5% van het russische bnp licht vele malen lager dan de 1,5 % van het europese bnp. Dit betekent dat het werkelijke militaire budget van de eu veel hoger ligt dan dat van de russen. En het eu leger per definitie veel sterker is.

  Je weet duidelijk niet hoe een oorlog werkt. Als de russen er al in zouden slagen om de oost europese landen te bezetten. Dan doet zich het probleem voor dat die veroverde landen vijandig blijven tegenover rusland en er een groot deel van het leger nodig is om die gebieden onder controle te houden. En daarna opent zich pas het echte front tegen het westen. De russen gaan dan hun frontlijn moeten bewapenen door het materieel en manschappen over duizenden kilometers vijandig terrein te vervoeren. Een onmogelijke opdracht tegen een al veel sterkere tegenstander.

  U verwijst naar het zogenaamde kaliningrad… hoe lang denk je dat dit stukje land zal standhouden tegen het westerse leger? En hoe gaat rusland dit stukje land voorzien van materieel en manschappen?

  U vergeet ook de rol van finland, zweden en noorwegen die het de russen strategisch enorm moeilijk zouden maken. Er zou zich een front openen van 7000 km. Iets wat de russen niet aankunnen. Om nog maar te zwijgen van het pro westerse japan die een oostelijk front zal openen tegen rusland.

  Daarbij is de russische zeemacht onbestaande wat het westen vrij spel zou geven om de aanvoer van materieel tussen de vs en eu te verzekeren.

  Oorlogen worden beslist door het industrieel potentieel van een land. Het bnp van de eu is 18 trilj. Van de VS 17 trilj, japan 5 trilj… en rusland.. een miezilige 1,3 trilj…

  Voor iedere tank die de russen kunnen maken maakt het westen er 50. Het zou letterlijk de dwerg tegen de reus zijn… belachelijk hoe u hier het omgekeerde komt verkondigen.

  Het is rusland aangewezen zich te beperken tot wat occasioneel hoeliganisme op een voetbaltoernooi en de bijhorende stoere taal…

  U doet er goed aan eerst enige vorm van opleiding te volgen over strategische oorlogsvoering vooraleer u dergelijke teksten online zet. Misschien eens beginnen met the art of war van Sun Tau. Dan zal u vlug inzien hoe onrealistisch uw tekst is.

Laat een reactie achter