Op weg naar de derde industriële revolutie

Hoe laat je de economie groeien in de laatste fase van een energietijdperk? Dat is een belangrijke vraag die Jeremy Rifkin aan anderen en zichzelf stelt. Rifkin is een Amerikaanse econoom en auteur die zich bezighoudt met de impact van technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen op de economie.

Rifkin stelt dat we het einde naderen van het industriële tijdperk gebaseerd op fossiele brandstof. Dit geldt ook voor de technologie en onze samenleving die hierop gebaseerd zijn. Klimaatverandering is een andere belangrijke factor die Rifkin noemt waar we rekening mee dienen te houden. Klimaatverandering heeft onder andere grote gevolgen voor de landbouw en daarmee onze voedselvoorziening. Het gevolg van dit alles is dat de olieprijs omhoog gaat, de werkloosheid toeneemt en de schulden stijgen. Kortom: onze beschaving verkeert in een crisis.

Energie en communicatie
Volgens Rifkin hebben we een nieuwe economische visie nodig waarbij we over de hele wereld met elkaar samenwerken om deze globale problematiek met urgentie aan te pakken. Alleen hoe doe je dat? Volgens Rifkin is het van belang om naar eerdere grote economische revoluties te kijken en daarvan te leren. Rifkin stelt dat er 2 factoren van belang zijn: 1) energie en 2) communicatie. Tijdens een grote economische revolutie zal de wijze waarop de energievoorziening georganiseerd is veranderen. Nieuwe energiesystemen zijn noodzakelijk om complexere samenlevingen mogelijk te maken. Bij nieuwe energiesystemen heb je ook nieuwe communicatiesystemen nodig om deze te beheren.

Als voorbeeld noemt Rifkin het introduceren van (openbaar) onderwijs tijdens de eerste industriële revolutie in de VS en Europa om een beroepsbevolking te krijgen die kon lezen en/of schrijven. Tijdens de eerste industriële revolutie werden de werkzaamheden complexer en werd analfabetisme een steeds groter probleem.

Voor een grote economische revolutie is het noodzakelijk dat er een revolutie op het gebied van energie en een revolutie op het gebied van communicatie plaatsvindt. Beide revoluties dienen vervolgens met elkaar samen te vallen en daarmee elkaar te beïnvloeden. Of anders gezegd: er dient een kruisbestuiving van beide revoluties plaats te vinden om een industriële revolutie te krijgen.

Nieuwe industriële revolutie
Momenteel staan we volgens Rifkin aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie. Het internet speelt hierbij een essentiële rol voor de communicatie en op het gebied van energie zijn er volop ontwikkelingen gaande om duurzame energiebronnen te kunnen benutten. Duurzame energiebronnen als windenergie en zonne-energie. Rifkin noemt dit ‘gedistribueerde’ energiesystemen waarbij je thuis en op andere plekken je eigen energie kunt opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen. Ook internet is een gedistribueerd systeem. Een gedistribueerd systeem is een systeem wat is opgesplitst in verschillende componenten die gelijktijdig kunnen functioneren. Met de opkomst van nieuwe energiesystemen zien we een verschuiving van de afhankelijkheid van 1 kolencentrale naar bijvoorbeeld windmolenparken waarbij elke windmolen zelfstandig energie opwekt.

Het internet maakt het mogelijk om met miljarden mensen over de hele wereld te kunnen communiceren zonder dat er een centraal gezag is die dit allemaal reguleert. Het is voor het eerst in de mensheid dat dit mogelijk is. Deze trend je zie ook weer terug bij de energieopwekking. Het wordt steeds gemakkelijker om je eigen energie op te wekken. Deze ontwikkelingen zitten nog in de beginfase en zullen nog verder uitgekristalliseerd moeten worden. Rifkin denkt dat dit zal gebeuren tijdens een nieuwe industriële revolutie die onvermijdelijk zou zijn.

Als adviseur voor de EU heeft Rifkin advies gegeven hoe we als Europa een leidende rol zouden kunnen vervullen in de aanloop naar de derde industriële revolutie. In onderstaande video wordt dit nader uitgelegd.

Bronnen
Video TEDxBrainport 2012 – Jeremy Rifkin – Leading the way to the third industrial revolution
Jeremy Rifkin, artikel Engelstalige Wikipedia

6 gedachten over “Op weg naar de derde industriële revolutie”

 1.  
  Berny, de video beluisterd,  je schrijft in het begin van je betoog: dat het gevolg van dit alles is dat de olieprijs omhoog schiet, nu schiet die olieprijs bij het minst geringste al omhoog, zo ook nu ivm de eventuele oorlog in Syrie. Dat noem ik machtsmisbruik en goed voor beleggers en investeerders. Daarnaast zijn er al vele nieuwe technologien op gebied van energie, maar die komen te langzaam op gang. De redenen hiervan zijn het volgende, zolang er nog steenkool, gas en olie aanwezig is, zullen die gene die daar een te grote vinger in de pap hebben, alles in het werk stellen om alle nieuwe mogelijkheden op energie winning, tegen houden. Dat spelletje wordt al gespeeld van af de begin jaren 1970. Als ik me goed herinner hebben we nu nog wereldwijd voor zo’n 20 jaar olie in de grond. Het zou dan inderdaad een handig gegeven zijn om als EU al in te spelen op de 3e industriele revolutie. Ook wij in Nederland kunnen daar met onze watertechnologien goed in mee spelen. Maar men kan inderdaad beginnen met de voorbereidingen, beter te vroeg-dan te laat. Mvg Paul.
   
   

  1. Je zult altijd speculanten houden die speculeren op een prijsdaling of prijsstijging van de olieprijs. Oorlogen in het Midden-Oosten en andere gebieden met veel olie in de grond, zullen voorlopig een grote invloed hebben op de olieprijs. Tegelijkertijd lijkt de trend steeds meer te zijn dat de bekende oliereserves opraken en er steeds minder nieuwe oliebronnen worden gevonden. Vroeg of laat zul je toch moeten gaan beginnen om na te denken over een nieuwe model voor de samenleving zonder een dominante rol van fossiele brandstoffen hierin.    

   1. Even los van speculanten e.d er zijn energie bronnen te vinden waardoor men behoorlijk kan bezuinigen in het verbruik ervan en waardoor men zelfs minder afhankelijk zal zijn van de huidige energie bronnen.Er zijn uitvindingen gedaan door o.a. Tesla en andere uitvinders waardoor men minder afhankelijk zou kunnen zijn van het op olie gebaseerde machtsmonopolie .Volgens de film Thrive zouden er zelfs uitvinders zijn omgekomen onder verdachte omstandigheden onderzoeks materiaal zou zijn verdwenen en labaratoria gesloten.Ik heb gekeken op Visionair en men is gestrand bij het gegeven 0 punten energie , en heeft hetgeen ik hier aandraag wat ook in de docu te zien was omtrent de onderdrukking betreffende goedkopere of zelfs bijna vrije tot vrije energie verder niet aangekaart.Er zijn natuurlijke bronnen welke op de volgende site besproken worden die zeker zouden kunnen voldoen om het energie gebruik stevig te reduceren http://www.free-energy.ws/   — Mvg.Jasper.

 2. Ik zou graag de volgende vragen willen lanceren.Er worden in de docu Thrive ook andere bronnen genoemd welke zelfs zover zouden kunnen gaan dat er vrije energie beschikbaar zou zijn .Het zijn gedocumenteerde feiten over de onderdrukking van deze mogelijke energie bronnen welke een bedreiging kunnen vormen richting het huidige machtsmonopolie gebaseerd op olie?Want zoals als aangegeven in het begin van de video/docu zouden alle feiten onafhankelijk zijn bevestigd , dus zou er ook vrije energie beschikbaar zijn.Deze gegevens zouden ons dus voor een groot gedeelte kunnen bevrijden van het huidige machts-monpolie, zou men daar niet meer aandacht aan moeten of kunnen besteden?Het zou in deze namelijk de of een sleutel kunen zijn om de heersende macht uit hun macht te zetten , dat zou in mijn ogen een gerechtigere revolutie kunnen zijn dan er in mee te gaan om nieuwe bronnen van energie te laten distribueren door de ‘oude’ macht , waardoor men de vrijheid die men eigenlijk heeft uit handen lijkt te geven omdat we erin geloven dat het zo hoort te zijn.Hetgeen de video in dit artikel ons wederom wenst te doen geloven zijn wij dan ook daadwerkelijk afhankelijk van hun distributie van onze eigen energie als die vrij zou kunnen zijn en hoort dat ook werkelijk zo te zijn?Mvg.Jasper.

  1. Persoonlijk denk ik dat je een film of documentaire als Thrive niet te serieus moet nemen of anders kritisch moet bekijken. Ik heb een stukje gezien en het ziet er gelikt uit maar dat bekent niet dat het ook de waarheid is. Ik heb de volgende review gevonden die hiervoor waarschuwt en waarom je deze documentaire het beste zou kunnen vermijden. Verder is nulpuntsenergie een fenomeen wat bestaat. Tegelijkertijd wordt er ook (veel) onzin over geschreven. In het artikel van wikipedia staat het volgende:

   Toch heeft de suggestie van het ‘vrij kunnen maken’ van energie uit een vacuüm de aandacht getrokken van amateuruitvinders en pseudowetenschappers. Veel plannen voor vrije-energiegeneratoren zijn reeds gepresenteerd. Ten gevolge van al deze aandacht en de intrigerende theoretische uitleg, is het concept van nulpuntsenergie een eigen leven gaan leiden in de populaire cultuur, waar het opduikt in sciencefictionverhalen, spelletjes en films.

   Het is goed om kritisch naar de wereld om je heen te kijken en bijvoorbeeld wat ik schrijf. Tegelijkertijd is het ook goed om kritisch te kijken wat erin documentaires als Thrive wordt gepresenteerd.  

   1. Thomas Alva Edison was ook eerst een onbeduidende amateuruitvinder, maar zie toch eens wat hij daadwerkelijk bereikt heeft. We moeten amateuruitvinders niet onderschatten, maar inderdaad Berny, we moeten ook scherp zijn op onzin verhalen en bedrog. Ik heb zelf als amateuruitvinder mijn eigen MEG’s gebouwd, en privé getoond aan de redactie hier. Zelf noemde ik het statische generatoren, die behalve als uitstekend prototype, rendabel trafo concept, verder geen extra vermogen leverden. We moeten ons als gezamelijke mensheid realiseren, dat ondanks dat wij ook wel zien dat de hele kluit belazerd wordt met die olieprijzen bijvoorbeeld, er ook belangen zijn die zwaarder wegen dan ons gelijk halen. Wat als Nederland plotseling geen gas meer kan verkopen, omdat iemand met een gratis alternatief komt? Vergeet alle sociale voorzieningen dan maar, en helemaal de zo bekritiseerde welvaarts staat hier. Diegenen die de zaak (deels) besturen, hebben hier ook wel gelezen welk, volgens mijn inzichten werkend ontwerp, een oplossing kan bieden in de energievoorziening van de toekomst. Op dit ogenblik zou dat echter een ramp voor ons en vele anderen betekenen, hetzelfde geldt voor kernfusie. Het proces energievoorziening moet gefaseerd plaatsvinden, anders krijgen we onhoudbare problemen met de wereld economie, de boel stort in. Het is een fout systeem, dat weten we, maar e.e.a. veranderen moet gedoseerd. Zij zijn zich daarvan bewust, en ook zij hebben genoeg alternatieven achter de hand, in de kast…. 

Laat een reactie achter