De ingewikkelde geografie van Europa voorkwam dat zich ooit een groot rijk kon vormen.

Overleeft Europa de val van de EU?

Volgens de Poolse minister van Financiën, Jacek Rostowski, moeten we oppassen voor het bezwijken van de Europese Unie. Rostowski denkt dat de Europese Unie niet lang zal overleven als de eurozone bezwijkt. Gaat het licht uit als de euro verdwijnt? Of zelfs de EU?

De ingewikkelde geografie van Europa voorkwam dat zich ooit een groot rijk kon vormen.
De ingewikkelde geografie van Europa voorkwam dat zich ooit een groot rijk kon vormen.

Europese Unie om nieuwe oorlog te voorkomen
Oude Europeanen, zeker die uit Polen, bewaren uiterst onaangename herinneringen aan het Europa vóór de EG. Niet geheel onterecht. Twee grote oorlogen verwoestten het continent totaal en zorgden voor tientallen miljoenen doden, waaronder heel wat in Polen. Gesandwiched tussen Duitsland en Rusland is de positie van de Polen niet te benijden.
Kortom: het bedenken van een goed plan om oorlogen voor eens en voor altijd uit Europa uit te bannen is alleen maar toe te juichen. Een oplossing is van Europa één groot land te maken. Een land kan immers niet oorlog voeren met zichzelf. Aan een afgezwakte versie van dit plan, de Europese Unie, is met man en macht gewerkt. En inderdaad was de EU nu in hoog tempo op weg een Europese superstaat te worden. Geen vooruitzicht dat alle Europeanen overigens even blij maakte. Waren niet enkele bijzonder akelige potentaten uit het verleden, denk aan Napoleon en Hitler, hetzelfde van plan?

Europese geografie vraagt om veel kleine staatjes
Geopolitiek gezien is Europa niet erg geschikt om tot één rijk samen te smeden. Je hebt één grote aaneengesloten laagvlakte, de Noord-Duitse laagvlakte, die van Parijs tot Warschau loopt. Het dichtstbevolkte en welvarendste deel van Europa, Noord-Frankrijk, de Benelux, Duitsland en Polen, ligt in deze laagvlakte. Twee hooggebergten, de Pyreneeën en de Alpen, snijden Spanje en Italië af van de rest van het continent. Voor de kust van Frankrijk ligt een enorm, dichtbevolkt eiland met behoorlijk eigenwijze bewoners. Geen wonder dat het na de Romeinen (en zelfs zij kwamen niet veel verder dan de Rijn) niemand gelukt is dit gedurende langere tijd te beheersen. Europa was en is een heel divers continent, waar verschillende landen voor heel verschillende uitdagingen werden gesteld en daarom elk een unieke cultuur hebben ontwikkeld. Zo was voor de Duitsers, nauwelijks beschermd door natuurlijke barrières, efficiëntie van levensbelang om te overleven, vormde het geografisch zeer afwisselende Italiaanse schiereiland het decor voor vele individualistische stadsstaatjes, terwijl in het barre noorden van het continent en de Zwitserse Alpen zorgvuldige planning nodig is om te overleven. Deze geografische isolatie en de dwang efficiënt te plannen en te werken bleek overigens later een pluspunt: het stelde de Zwitsers en Scandinaviërs in staat te investeren in hoogwaardige techniek in plaats van oorlogen te moeten voeren. De culturele en technische innovaties die deze zeer verschillende biotopen met zich mee brengen, maken Europa tot een groot, divers technisch cultureel laboratorium, wat welvaart oplevert, maar samenvoegen tot één groot geheel moeilijk maakt. Rijkdom zonder macht dus.

Maak van de EU weer een EG
Op dit moment is de EU meer een bron voor wrevel tussen diverse Europese landen dan een brenger van vrede. De manier waarop bijvoorbeeld de Grieken de rest van de EU bij de toetreding tot de euro voor het lapje hebben gehouden, brengt veel mensen tot razernij. De ingewikkelde regels van de EU zijn een eenheidsworst die niet aansluiten bij de vaak zeer specifieke behoeften van landen en regio’s. Zo heeft een Italiaanse keuterboer uit de Aostavallei heel andere kopzorgen dan een boer uit de Povlakte, laat staan een megabedrijf in Nederland of Duitsland. Landen als Noorwegen en Zwitserland zijn geen lid van de EU, maar van een vrijhandelsorganisatie, de EFTA, die weer onder de vrijhandelszone EER, de Europese economische ruimte, valt. De EG functioneerde prima zonder gemeenschappelijke munt. Door open grenzen kunnen verschillende groepen zich specialiseren waar ze geografisch en cultureel gezien het beste in zijn, terwijl er toch niet de dwang is van Europese regels. Wel zal er de nodige internationale samenwerking moeten zijn om oorlogen te voorkomen en er voor te zorgen dat Europeanen geregeld andere delen van het continent te zien krijgen.

8 gedachten over “Overleeft Europa de val van de EU?”

 1. Ach jah, als het nu vrolijk in elkaar klettert kunnen we mooi beginnen aan het opzetten van een beter systeem toch? Want laten we wel wezen wat is het huidige economische systeem zelfs in opzet al volledig briek en krakkemikkig: https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/de-toekomst-van-onze-economie/ Een kleine elitie die geld kan scheppen en daar ook nog rente over kan vragen. Dat moet veel beter kunnen vandaag de dag.

  Ik lees her en der over oorlog maar is dat niet heel duur en volledig zinloos? Waarom is het land van je buren slopen goed voor je eigen economische situatie. Volgens mij kun je beter beginnen met het aanleggen van een goed eetbaar systeem in de buurt en met de aanschaf van zonnepanelen en wellicht het opzetten van een lokaal geldsysteem waar de gemeenschap zelf controle over heeft. http://www.strohalm.nl/projecten-nederland/lets.html

 2. De culturele en technische innovaties die deze zeer verschillende biotopen met zich mee brengen, maken Europa tot een groot, divers technisch cultureel laboratorium, wat welvaart oplevert, maar samenvoegen tot één groot geheel moeilijk maakt. Rijkdom zonder macht dus.
  —————————————-
  En dat zijn ze nu wel aan het proberen om te doen. Om een nieuwe oorlog te voorkomen lijken ze in Brussel te zijn vergeten wat de kracht van Europa is en de bron van zijn welvaart. Dat kan nog wel een zeer kostbare fouten blijken te zijn.  

 3. We zijn het experimentele stadium nog niet eens voorbij, of de dramatische gevolgen op de langetermijn worden al voorspelt. De sociale onrust was en is voorspelbaar, even als het kostenplaatje, als men de economisch slecht fuctionerende landen van tevoren beter had doorgelicht. Het probleem is dus het verzet tegen controles, waarvandaan die controles dan ook komen. Men wil de soevereiniteit bewaren om zeggenschap binnen de eigen landsgrenzen veilig te stellen, maar vergeet dat dat juist de oorzaak is van het kunnen toetreden van landen als Griekenland en Spanje, onvoldoende transparantie in binnenlandse aangelegenheden dus. Men wil de voordelen maar niet de nadelen, omdat dat niet te verkopen is aan de eigen bevolking. De voordelen waren legio, als je de bedrijfseconomische aspecten bekijkt. Veel eenvoudiger verkeer in de geld en goederenstromen tussen de verbonden naties onderling, naast het snellere transport van goederen over de open landsgrenzen. Daar is enorm aan verdiend, maar ook gigantisch misbruik van gemaakt door malversaties in het financieel bestuur, van de geldstromen. Velen konden hun eigen plannetjes smeden, omdat anderen het geheel als gevolg van gebrek aan controlemogelijkheden niet meer konden overzien. Dat is precies wat ik zie als ik kijk naar Griekenland en bijvoorbeeld Spanje. Wat er dus moet gebeuren achteraf en van tevoren ook duidelijk, is de controlemogelijkheden vergroten waar nu juist zoveel verzet tegen is. Ik hoef niet te zeggen dat verspreidde complottheoriën een groot aandeel hebben gehad, naast de feiten en bewijzen die er wel liggen. Mijn conclusie is, dat nationalisme zowel een deugd als een nadeel heeft, dat ons in dit geval een boel hoofdbrekens zal bezorgen in de toekomst. De zaken terugdraaien kan niet meer, met de problemen leren omgaan en verstandiger aanpakken kan wel. Ik vind één groot Europa geen probleem, een multiculurele samenleving ook niet en globalisatie al helemaal niet, als je bekijkt dat dat alle oorlogen in de kiem kan smoren. We moeten maar leren samenwerken. 

  1. Andre, je hebt het goed verwoordt op een punt na nl je zegt dat je de zaken niet meer terug kan draaien. Indien men dat daad werkelijk wilt kun je alles terug draaien, het kost eerst aardig wat geld, maar dat verdien je ten lange leste weer terug m.i. Waar een wil is, is een weg zegt het spreekwoord. Je schrijft vervolgens:  Ik vind één groot Europa geen probleem, een multiculurele samenleving ook niet en globalisatie al helemaal niet, als je bekijkt dat dat alle oorlogen in de kiem kan smoren. We moeten maar leren samenwerken. Ook hier heb je een goed statement, maar dat moet niet geschieden op financiele manier zoals het nu gaat. Daarnaast zadel je de gewone man met de totale kosten op, dit wreekt zich ten lange leste, dat heeft de geschiedenis ons wel geleerd. Je creeert hiermede daardoor de kans op een revolutie, met geweld enof zonder, dat moeten we afwachten. Mvg Paul.  :-(  
    

   1. Paul, ik heb ook duidelijk aangegeven dat aanpassingen dienen te geschieden in de controlemechanismen, waar men zich zo tegen verzet. Controle op het doen en laten van de banken is nu eindelijk gerealiseerd binnen de europese gemeenschap, met als gevolg dat er gewerkt kan worden aan eerlijker beheersing en verbeteringen van de geldstromen. Om dit allemaal in de praktijk te brengen is tijd nodig, geduld, maar zeker geen geweld. De gewone man met de problemen op zadelen werkt niet, zoals je zelf al schrijft, dat lokt juist geweld uit. Het is juist het beeld dat complotters onder de bevolking verspreiden, dat investeerders doet overlopen naar omgevingen waar het rustiger is, dat soort berichtgeving moet dus stoppen om die reden. Investeerders op de beurs zijn over het algemeen paranoide speculanten, doodsbang hun in feite zogenaamd eerlijk gejatte kapitaal te zullen verliezen op onbetrouwbare markten. Grote volksmassa’s in beweging brengen werkt dus averechts, wat spik en span duidelijk werd toen de massa in Griekenland in beweging kwam. De touristen, notabene inkomen nummer één bleven massaal weg door de agressieve houding van rechtsnationalisten. Je kunt op je vingers natellen dat investeerders in hotels daarmee ook geen toekomst meer zagen in die omgeving. Zo werkt dat nou eenmaal, waardoor ook andere investeerders gewaarschuwd zijn, ze delen die informatie immers, gevolg is een nog langere hersteltijd van de economie, bovenop een langdurig verminderde touristen stroom, wel of niet terecht. Alles terugdraaien kost daarnaast nog veel meer en dat komt zeer zeker op het bordje van de gewone man terecht. Aangemoedigd door de complotters die zelf buiten de gevarenzone blijven als dat kan, hebben ze inderdaad in zo’n geval mogelijk een geweldadige revolutie in gang gezet. Dit met grote kans dat juist deze aanstichters een leidinggevende rol mogen spelen, wat volgens mij ook een duidelijk motief kan zijn om de maatschappij op hun eigen manier te manipuleren voor hun eigen doelen. Ik zeg dit maar even omdat niemand hier deze mogelijkheid gedacht, of geopperd heeft. Denk aan het credo verdeel en heers. 

    1. De laatste zin klopt niet meer in deze tijd. Als alles is verdeeld inclusief uwe zelve blijft niets over en dan is er geen genoegen in heersen, want met hun bezit willen ze allemaal je baas zijn. Machtspelletjes…..
     Overgens ze doen het zo: met een organisatie bestelen ze de kleine man en de grootgrondbezitter hunne goeie goed, verdelen het op hun manier aan de net iets grotere mannen en net iets kleinere landheertjes(met hypotheken), houden het leeuwendeel voor zichzelve en lijden de rest van hun leven in een scheefgeworden samenleving. Daarna geven ze de conservatieve behoudende hogere klasse de schuld demoniseren en democratiseren het opgroeiende volk, zaaien weer verdeeldheid, verkopen de wapens en lachen om de oorlog en het leed van anderen. Dan komt de verantwoording en schrikken ze van hetgeen ze hebben aangericht. Inkeer, berouw hypocratie, enzovoort…. ‘what comes around goes around’ & ‘easy coming, easy going’….
      
     Wie het hun allemaal van verre heeft aanschouwd zal zich ook niet druk maken over de details. wat ik wil zeggen, op=op Wie niets heeft zal dus ook geen last hebben van overnemers(inners), maar de honger in de maag zal voor iedereen hetzelfde zijn. Dus staar U niet blind op een maatschappij waar men alleen egotrippers beloond met schittering in de ogen. Vriendjes politiek en samenwerking gaan hand in hand tot de gestolen buit op is! Laat er nu maar gras over groeien, das beter dan zand erover, tenzij U zand wil eten.
      
     Bent U van de regen in de drup? Zolang iemand kan worden gemolken van zijne bezit of financiële voorraad zal er nooit een overlijdensbericht over zo iemand komen, Gods akker, gods water, oeps iets te. Laat ik het maar bij de plantjes en de diertjes houden zij zijn niet zo moeilijk….

Laat een reactie achter