Bomen zijn niet alleen een welkome afwisseling van de barre woestijn. Ze zorgen ook voor een koeler klimaat, zo blijkt uit berekeningen.

‘Bomen koelen aarde’

Het aanleggen van bossen legt niet alleen CO2 vast. Het blijkt de aarde ook rechtstreeks af te koelen, volgens internationaal onderzoek. Tijd om de woestijnen vol te planten met bomen dus?

Planten moeten veel water verdampen om aan voedingsstoffen te komen
In veel opzichten kan je planten beschouwen als obligate waterverdampers. Hun bladeren hebben een enorm oppervlak, waardoor grote hoeveelheden waterdamp kunnen ontsnappen. De plant gebruikt de sapstroom die zo van de wortels naar de bladeren wordt opgewekt, om voedingsstoffen zoals mineralen uit de bodem naar de bladeren te transporteren. Geen wonder dus dat planten enorme hoeveelheden water verdampen.
Tot op heden was er de nodige onenigheid onder klimaatwetenschappers, of waterdamp per saldo voor meer of juist minder opwarming zorgt. Immers, de energie die wordt opgenomen door verdamping, wordt weer afgegeven als de waterdamp condenseert tot water. Ook is waterdamp een gas met broeikaswerking.

Bomen zijn niet alleen een welkome afwisseling van de barre woestijn. Ze zorgen ook voor een koeler klimaat, zo blijkt uit berekeningen.
Bomen zijn niet alleen een welkome afwisseling van de barre woestijn. Ze zorgen ook voor een koeler klimaat, zo blijkt uit berekeningen.

Meer wolken
Een team onderzoekers van diverse universiteiten sloeg aan het rekenen met een klimaatmodel en kwamen tot een verrassende conclusie. Per saldo blijkt een grotere verdamping te leiden tot wereldwijde afkoeling. De reden: door de waterdamp vormen zich laaghangende wolken, die zonlicht reflecteren terug het heelal in. Dit heeft per saldo een afkoelend effect, zelfs als het grotere broeikaseffect door waterdamp mee wordt genomen. Inderdaad zie je op satellietfoto’s van de aarde dat de gedeelten van de aarde waarboven wolken zweven, een veel hoger albedo hebben, dus veel meer licht weerkaatsen. Dus hoewel bomen donkerder zijn dan gesteente (en hiermee meer zonne-energie absorberen) is het extra wolkenvormende effect toch zo groot dat ze hiermee deze effecten meer dan compenseren.

Klimaat redden door woestijnen vol te zetten met bomen?
Zo warm is het niet en de extra kooldioxide in de atmosfeer komt als geroepen voor de kwijnende vegetatie op aarde, die het de laatste vijftien miljoen jaar uiterst moeilijk heeft wegens het dalende CO2 gehalte. Ook als de temperatuur iets stijgt is dat per saldo gunstig, omdat zo grotere gebieden in bijvoorbeeld Rusland en Canada bewoonbaar worden, terwijl de neerslag in woestijnen vaak toeneemt. Niettemin is een te snelle stijging ongewenst, want planten en dieren kunnen zich niet snel genoeg aan een snelle verandering aanpassen. Er zijn ook voldoende andere redenen om het beplanten van woestijnen toe te juichen. Denk alleen al aan de voedselvoorziening. Het principe van Permacultuur berust op het nabootsen van een natuurlijk bos, maar dan met fruitbomen en eetbare gewassen. Ook werken bomen en groen positief op de stemming en de gezondheid van mensen.

Bron:
George A. Ban-Weiss, Govindasamy Bala, Long Cao, Julia Pongratz, Ken Caldeira. Climate forcing and response to idealized changes in surface latent and sensible heat. Environmental Research Letters, 2011

8 gedachten over “‘Bomen koelen aarde’”

 1. Wisten we dit niet al veel eerder ? volgens mij wel. Als je het warm hebt zoek je de schaduw toch op, dat is lekker koel, daar heb ik geen onderzoeker voor nodig, om daar achter te komen.

  Het idee klinkt allemaal heel erg mooi en dat zal het beslist ook zo kunnen zijn, maar ik vraag me wel af, waarom er nu over een woestijn volplanten gepraat wordt, en niet over het stoppen van de bomenkap in het Amazone-gebied ? , van onze oerbossen die ook nog eens medicijnen opleveren, en de longen van onze planeet zijn.

  Er is al bijna een drinkwater tekort , en dan wil men ook nog eens de woestijn gaan bevloeien om bomen te planten ? Ten koste van wat , moet dat dit keer gaan ?

  Ik snap die zogenaamde onderzoekers niet, het lijkt wel of ze teveel fantasie hebben.
  Kijk toch eens naar onze geschiedenis en oudere-culturen die het allang begrepen hadden, dat je met de natuuur moet samenleven en niet de natuur naar je eigen hand moet proberen te zetten.

  Gr. zero

 2. @ Zero:
  Sinds de uitvinding van de landbouw zet de mens de beschikbare ruimte op het land naar zijn hand waar dat voldoende opbrengt en vrije mensen zijn niet tegen te houden daarbij.
  We kunnen dus niet terug naar die oudere culturen waar jij de voorkeur aan geeft.

  Er staan wel zwakke en sterkere gedeelten in het artikel. Maar de herbebossing van Spanje is een al langer bestaand proces dat goed in lijn ligt met dit artikel. Vlieg maar eens naar Andalusië en kijk uit het raam. Ook gedeelten van Marokko, Algerije en Jordanië zouden er baat bij hebben als de bevolking zou meewerken maar dat doen ze in niet-Europese gebieden vaak niet.
  Ook in de Amazone bepalen de eigenaren graag zelf wat er gaat gebeuren en willen geen inmenging uit andere werelddelen.

 3. Het is wel opmerkelijk om hier de voordelen van meer CO2 in de lucht en een gemiddeld hogere temperatuur van de wereld uitgelegd te zien.
  Dat volgt niet uit de samenvatting van het artikel dat als bron is aangehaald, maar lijkt wel zo realistisch. De hogere neerslag die te verwachten is in gebieden die nu droog zijn, ondervangt het voornaamste bezwaar van reageerder Zero-Design hierboven ook weer.

  .

 4. De globale oplossing van het klimaatprobleem

  Maak de woestijnen weer vruchtbaar

  960 miljoen, bijna een miljard, mensen lijden elke dag honger. Deze aardkloot kan helemaal geen 6.7 miljard mensen en het daarbij behorende opvreetvee gezond voeden. Over 30 jaar zijn dat er al meer 10 miljard! En als het aan de katholieke kerk ligt, zijn dat er nog meer! Als de politieke partijen eens wat minder geld in het ontwikkelen van de woestijn Mars en de gigantische vernietigingswapens zouden steken en eens mondiaal plannen gaan ontwikkelen om de woestijnen weer vruchtbaar te maken, worden de wereld en de kwaliteit van het leven er heel wat beter op.

  Klimaatveranderingen behoren tot het ‘selfsupporting’ systeem van de aarde. Net als de aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, orkanen etc. De aarde vernieuwt zich telkens. Als deze processen er niet waren, zou de aarde in een recordtijd een dode planeet worden. Wij vragen ons bovendien niet af waarom er metalen, olie, gas, steenkool etc, in de grond zit en plegen zonder enig besef van deze zaken een ongekende roofbouw op deze materialen en branden die ook nog in immense hoeveelheden op. Wij vervuilen daarmee de atmosfeer zo sterk dat het al bar ongezond is om in de grote wereldsteden te leven.

  De aarde produceert voorts een magnetisch veld, dat ook weer gevoed moet worden. Welke rol spelen de aardbevingen, de metalen en de hoeveel koolstof in de aardkorst in dit proces? Welke rol spelen de grote olievelden in de aardkorst bij de aardschokken en de aardbevingen?

  Klimaatveranderingen kunnen door verschillende invloeden worden gevoed. Van buitenaf door inslag van bijvoorbeeld meteorieten en van binnenuit door bijvoorbeeld super vulkaanuitbarstingen. Deze laatste natuurlijke processen zorgen meestal voor een sterke afkoeling die zelfs een ijstijd kan inzetten. Natuurlijke opwarming geschiedt door andere oorzaken. Dat kan door de uitstoot van CO2 via de oceanen maar er zullen er ongetwijfeld meer zijn. Eén ding is zeker: alles wat draait, wordt warm en moet van tijd tot tijd ook weer gekoeld worden. Dat gaat ook voor de aarde op!
  Ijstijden vernieuwen het oppervlak van de aarde en vullen, via de gesneuvelde bomen in deze periode, de hoeveelheid koolstof weer aan die onder grote druk uiteindelijk in gas wordt omgezet en zijn koolstoffunctie verliest.

  Gedurende een ijstijd trekt het leven meer naar de evenaar en kan het in de meer gematigde gebieden probleemloos de ijstijd overbruggen. Dit alles valt onder de natuurlijke processen en het selfsupporting systeem van de aarde.

  We zitten nu echter met een probleem. Deze opwarming wordt niet door natuurlijke processen maar uitsluitend door menselijke invloeden gevoed. En dat is al ruim vijfenzeventig duizend jaar aan de gang. Sinds de mens het vuur heeft aangewend om zich in zijn levensonderhoud te voorzien. De Aboriginals in Australië hebben met hun jachttechniek, die ze vijftigduizend jaar geleden vanuit Afrika hebben meegenomen en die voornamelijk uit het in brand steken van de natuur bestaat, bijna dit hele continent in een woestijn veranderd. Vijftig procent van alle zoogdieren zijn in die tijd op dit continent uitgestorven!

  De homo sapiens is niet een product van zijn intelligentie maar veel meer van zijn roofzuchtig gedrag. Als we kijken naar het verleden dan zijn de beschavingen in de oudheid en die van nu maar heel primitief. Dankzij de mensonterende slavernij werden de wereldrijken van Babylon, Perzië, de Grieken, Egypte, Rome, China, de Mongolen, de Inca’s, de Azteken, Europa en Amerika opgebouwd. Is dat beschaafd? De moderne slavernij kenmerkt zich door de mensen in de derdewereldlanden voor een habbekrats te laten werken om de dagelijkse en luxe producten voor de rijke landen te produceren. Is dat beschaafd? In het Midden-Oosten werken de gastarbeiders uit de derdewereldlanden 12 uur per dag, 7 dagen per week om de mega bouwwerken voor de oliesjeiks uit de grond te stampen die vervolgens door de rijke westelijke wereld worden bejubeld. Is dat beschaafd?

  In Afrika is de als vegetariër uit de evolutie voortgekomen homo sapiens ruim honderdduizend jaar geleden begonnen om van zijn vegetarisch menu over te schakelen op een door het vuur bewerkt vleesmenu. Alhoewel de evolutie de homo sapiens helemaal niet heeft uitgerust om zonder hulpmiddelen dieren te vangen, laat staan te doden en rauw te consumeren. Bovendien is ons gebit noch ons lichaam in staat om continue rauw vlees te verteren. Deze agressieve gedragsverandering heeft vergaande gevolgen gehad die in eerste instantie en nog steeds de gezondheid sterk heeft aangetast en vervolgens de bezitsvorming en de daaruit voortvloeiende oorlogen heeft aangewakkerd. Geen wonder dat ons DNA slechts uit een hele kleine populatie van de oorspronkelijke homo sapiens afkomstig is. Om in die tijd vlees te kunnen bemachtigen en te eten, stalen de mensen eerst het vlees van de roofdieren met name van de cheeta’s, die gemakkelijk met vuur, knuppels en herrie van de zijn veroverde prooi is te verdrijven, en zelfs van leeuwen. Overigens wordt dit Afrika (Namibië) nog steeds gedaan! Toen de cheeta’s bijna waren uitgestorven en er weinig of onvoldoende meer te stelen viel, schakelde men noodgedwongen over op het in brand steken van de natuur om de dieren grootschalig te kunnen vangen. Die verspilling moet gigantisch geweest zijn. Daarmee werd de spoeling aardig dunner en werd een deel van de mensen en vermoedelijk de Neanderthaler het eerst gedwongen om dit continent verlaten. Deze techniek hebben de Aboriginals consequent in Australië voortgezet met alle gevolgen van dien. Bovendien werd en wordt door deze enorme fossiele verbranding een opwarming in gang gezet en steeds meer water aan milieu toegevoegd. En het is helemaal niet uitgesloten dat het verdwijnen van de laatste ijstijd daarmee te maken heeft. De opwarming is met de toeneming van het permanent vestigen, bouwen, kappen en de industrialisatie alleen maar toegenomen.

  Blijkens het DNA onderzoek komen de huidige cheeta’s uit een hele kleine populatie van minder dan tienduizend dieren. Gedacht wordt dat er vijf en zeventigduizend jaar geleden een heel ernstige ziekte de oorzaak van deze kleine populatie is, maar daar zijn helemaal geen sporen van gevonden en ligt het bovenstaande veel meer voor de hand. Te meer omdat ook de leeuwen met een hele sterke inteeltfactor te maken hebben die toevallig genoeg ook zo’n vijf en zeventigduizend jaar geleden is ontstaan. Toen uiteindelijk ook deze techniek, vanwege de woestijnvorming (Kalahari en de Sahara ) aan weerszijden van de evenaar in Afrika geen stand kon houden, ging de mens over tot de vesting van nederzettingen en werd hij gedwongen steeds meer werktuigen te ontwikkelen. Men ging zich meer toeleggen op de landbouw en in plaats van de tijdrovende en sterk verspillende jacht moest de veeteelt op gang worden gebracht. Gedurende deze tijd herstelden de woestijnen zich maar ze zijn vermoedelijk nooit meer de vruchtbare en waterrijke oases geworden die ze voordien waren. Daarvoor kwam een veel meer eenzijdig bos in de plaats.
  Deze bosrijke vervanging heeft nog redelijk goed kunnen functioneren totdat de mens besloot om zich in steden te vestigen en gigantische bouwwerken ging produceren in de vorm van piramides in Egypte en later de tempels en bouwwerken van Carthago. Zelfs in de tijd van Hannibal liepen er nog olifanten in Noord-Afrika rond.

  Voor deze immense bouwwerken werd al het bos in Egypte en vervolgens in de Sahara gekapt. Daarna werden er schapen en geiten op los gelaten. Dat is de beste manier om een subtropisch gebied te veranderen in een dorre woestijn. Schapen en geiten leven van nature boven de boomgrens en daar heeft de natuur een speciale bedoeling mee. Zesduizend jaar geleden bestond de Sahara nog niet en die is nu inmiddels drie keer zo groot als West-Europa. Na vijfhonderd jaar stopte ineens de bouw van de piramides en de wetenschap vraagt zich af waarom? Het antwoord ligt voor de hand: het hout voor de gigantische steigers raakte op.

  Overal waar de mens zich in eerst in de mooiste subtropische gebieden heeft gevestigd, werd de omgeving veranderd in woestijnen. Ten noorden van de evenaar in de Sahara, ten zuiden van de evenaar de Kalahari woestijn vervolgens het Arabisch schiereiland, de Sinaï, Syrië, Irak, Iran, India, Afghanistan, de Gobiwoestijn in China, Mongolië, Australië. Midden-Amerika etc. De immense bouwwerken die de Chinese keizers aanlegden en vervolgens lieten beveiligen door de Chinese Muur van zesduizend kilometer leverde de Gobiwoestijn op, die nu half zo groot is als de Sahara. De Chinese Muur werd zelfs twee keer gebouwd. Eerst van kleisteen en tweehonderd jaar later van baksteen omdat de eerste in elkaar zakte. Hoeveel houten steigers heeft men nodig gehad en hoeveel bomen heeft men daarvoor gekapt? En hoeveel bomen heeft men moeten kappen om de drie miljard bakstenen van de Chinese Muur te bakken? En dan al onze oorlogen en oorlogsindustrie. Hoeveel vervuilen die en hebben ze aan de opwarming bijgedragen? Denk alleen eens aan de 2e wereldoorlog. De luchtvervuiling die deze oorlog heeft veroorzaakt en al die schepen met de olie en wapens die in onze oceanen tot zinken zijn gebracht. Wat een immense vervuiling.
  Volgens de rapporten van de VN zijn er dankzij de huidige oorlogen meer dan 15 miljoen vluchtelingen en 30 miljoen ontheemden. Valt dit onder beschaving?

  In Midden-Amerika precies hetzelfde laken een pak. Eerst werd de steel/rooftechniek toegepast op de smilodons (sabeltandtijger) en de grote wolven. Toen die praktisch uitgeroeid waren, werd de brandtechniek van de verschroeide aarde aangewend om de dieren en masse te vangen en daarmee de overgebleven wolharige neushoorns en mammoets te bejagen en naar voedselarme gebieden te verjagen. De beste manier om ze definitief uit te roeien. Vervolgens wordt ook in Amerika, te beginnen in Midden-Amerika, de homo sapiens gedwongen om zich te vestigen en veeteelt en landbouw te bedrijven. En dit vestigingsbeleid leidt weer tot de volgende roofbouw. Het eeuwenoude hardhout werd in dit subtropische gebied rücksichtslos gekapt om de gigantische piramidetempels en steden van de Inca’s te bouwen. Miljoenen hectares werden er gekapt om de steigers van deze antieke bouwwerken te realiseren.
  Vreemd genoeg gaan we de heersers, de farao’s, de koningen en de keizers die niets anders dan voor zichzelf een gigantische roofbouw op deze planeet hebben ontwikkeld, de mensonterende slavernij en de uitbuiting van mensen en dieren in gang hebben gezet als de groten der aarde eren! Tot de werkelijke groten der aarde behoren echter de mensen die het ecologische proces van de aarde onaangetast hebben gelaten, die zich tevreden hebben gesteld met wat de natuur ons in plantaardige vorm, natuurlijke gezondheid en schoonheid te bieden had. Dat zijn er echter maar een handjevol geweest en die vinden we niet in de geschiedenisboeken terug. De agressieve, vleesetende homo sapiens heeft er ook voor gezorgd dat de vegetarisch ingestelde soortgenoten in die tijd van de aardbodem zijn verdwenen. Niet voor voor niks is ook ons DNA afkomstig van een naar verhouding kleine groep mensen. De wijsheid maakte plaats voor agressiviteit en die werd bepalend bij de leiding. Die nare eigenschap is vervolgens permanent geworden in ons genetisch verervingsproces.

  Overigens wijst alles er op dat ook de Neanderthalers tot deze categorie hebben behoord en dat zij door de homo sapiens uit Afrika verdreven zijn. Die verdrijving heeft er toe geleid dat ook de Neanderthalers noodgedwongen op een vleesmenu moesten overschakelen en zijn vervolgens door de homo sapiens uitgeroeid. Bovendien hebben wij ons ook nooit afgevraagd waarom de Neanderthaler tenminste 250.000 jaar succesvol over deze aardkloot heeft rondgelopen en waarom de Neanderthaler er nog had moeten zijn. En het antwoord op die vraag leert ons Aristoteles (384 v.chr.) glashelder met zijn stelling: “Er is geen enkele vorm in de natuur zonder een functie”.

  En dan al de oorlogen. Keer op keer werden de steden weer in de brand gestoken en moesten vervolgens weer opgebouwd worden. Merkwaardig genoeg doen we nog dat steeds! In het recente verleden betekende dit hout kappen en nog eens hout kappen. De opwarming is dus al veel eerder in gang gezet en is door de globale industrialisatie nu in een extreme versnelling geraakt. Daarvan kunnen wij de gevolgen haast per dag zien. Sinds de piramidebouw in Egypte is het waterniveau op Malta met ruim vijf meter gestegen.

  In de middeleeuwen en in de renaissancetijd werd Europa van zijn oerbossen beroofd voor de steden, kathedralen, kastelen, paleizen en de opkomende scheepvaart. Op dit continent en met dit klimaat herstelde de natuur zich, net als in de vochtige tropen, en werd het landschap omgevormd in akkers en weilanden. Met het verdwijnen van de bossen en de toename van de woestijnen zijn er ook miljoenen vogels en nuttige insecten verdwenen die voor de instandhouding van het evenwicht in het ecosysteem van vitaal belang zijn.

  De gigantische verwoestijning van de aarde zorgt ook voor een enorme warmte-afstoot die de atmosfeer en de oceanen verwarmt en de natuurkrachten zoals orkanen, tsunami’s en tornado’s in hevigheid doet toenemen. Anderzijds kunnen wij al niet meer leven in de mooiste gebieden van de aarde terwijl de wereldpopulatie onrustbarend toeneemt. De mooiste en leefbare gebieden lagen in de subtropen en die zijn nu door ons toedoen verworden tot woestijnen.

  De bomen zijn de longen van deze aarde en zetten een deel van het natuurlijke en industriële CO2 om in zuurstof. Bovendien verhinderen ze een sterke warmte-afstoot en dragen ze bij om de temperatuur in een globaal evenwicht te houden en vormen ze voor een groot deel van de dierenpopulatie hun natuurlijke habitat. Ze dragen in grote mate dus bij tot de instandhouding van het natuurlijk evenwicht.

  De opwarming doet ook de gletsjers smelten en dat betekent dat landen als China en India, samen met 2.5 miljard mensen, in een afzienbare tijd steeds meer verstoken zijn van water. Dan zullen ook daar nog veel grotere delen veranderen in onherbergzame woestijnen en zullen er massale volksverhuizingen plaatsvinden. De geschiedenis herhaalt zich. En toch steekt China daar amper geld in maar wel in een miljoenenverslindend maanprogramma waardoor de levenskwaliteit en de toekomst van dit land nog harder achteruit holt.

  Nu wordt een opwarming altijd gevolgd door een koudere periode of een ijstijd en dat zal ook nu weer gebeuren. De aarde herstelt zich maar niet zoals wij dat graag willen. Als de poolkappen zijn gesmolten, komt na verloop van tijd de warme golfstroom stil te liggen en zal een groot deel van Europa, Amerika, Azië, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika bedolven worden onder ijs. Waar moeten deze miljarden mensen dan heen?

  Is er behoudens het verminderen van de CO2 uitstoot werkelijk hoop? Dan is het antwoord: ja. Wij zullen de kracht van de aarde en onze kennis van techniek moeten aanwenden om het tij te keren. De klimaatconferenties om de CO2 uitstoot te verminderen zijn prachtig, maar we weten allemaal dat de mensheid zich nog nooit strikt aan verdragen heeft gehouden. In het verleden niet, nu niet en in de toekomst niet.
  We zullen dus onze economische hebzucht in moeten zetten om niet alleen de opwarming maar bovendien de verwoestijning tegen te gaan, willen we de aarde leefbaar houden. De complexe en haarfijn op de elkaar afgestemde dierenwereld zorgt immers voor het ecologisch evenwicht en daar is ruimte voor nodig. De VN verwacht in deze eeuw meer dan 300 miljoen klimaatvluchtelingen. Waar gaan die heen? Gaan we die met het aanscherpen van de regels en het sluiten van de grenzen stoppen? Of gaan we onze F-16s op deze vluchtelingen inzetten? Gigantische oorlogen zullen het gevolg zijn als we het tij niet keren. De geschiedenis leert ons dit immers.
  Deze generatie is technisch in staat om het probleem op te lossen en de aarde voor miljarden mensen en het nog overgebleven schaarse dierenrijk gezond leefbaar te houden.

  Leefbare woestijnen
  Wat moeten we doen? We zullen de door mensen veroorzaakte woestijnen weer leefbaar moeten maken en vol met bomen moeten planten. De Sahara is inmiddels drie keer zo groot als West-Europa. De Kalahari (Namibië) één keer zo groot. De Gobiwoestijn anderhalf keer zo groot. De woestijnen in India en Centraal -Azië ongeveer even groot. Dat geldt ook voor de woestijnen in Noord- en Zuid-Amerika. En die met name in Zuid- Amerika vanwege de tropische houtkap elke dag groeien. Zeventig procent van Australië werd in 50.000 jaar door menselijk toedoen veranderd in woestijn.
  Meer dan 1/5 van de aarde is inmiddels door de mensen in woestijn veranderd. We realiseren ons helemaal niet dit de mooiste gebieden op de aarde zijn geweest. De primitieve homo sapiens profiteerde toch van de beste en mooiste leefbare gebieden? En de antieke nederzettingen en steden, die nu in de woestijnen liggen, werden toch in de mooiste en rijkste gebieden gebouwd en niet in de “Middle of Nowhere”?
  Het DNA-patroon dat onze oorsprong en verspreiding over de wereld laat zien, gaat gelijk op met de woestijnen die de wereld thans kent.

  Afbeelding

  Voedselzekerheid

  “Gedurende het laatste decennium nam honger toe terwijl de wereld rijker werd en meer voedsel dan ooit produceerde in het laatste decennium” – Hafez Ghanem, FAO Assistant Director-General for Economic and Social Development- UN.

  Ondervoeding in Afrika

  Elke dag sterven bijna 13.000 Afrikaanse kinderen voor hun vijfde verjaardag (Source: UNICEF global databases). Ondervoeding is een onderliggende oorzaak voor ongeveer de helft van alle kindersterfte. Ondanks de vooruitgang in landbouwproductie lijden nog steeds 200 miljoen mensen (een derde van de totale populatie) aan ondervoeding in Afrika bezuiden de Sahara.

  Afrika is het heetste en tweede droogste continent ter wereld. Woestijnen en aride zones bedekken meer dan 60% van de totale oppervlakte en zoet water is ongelijk verdeeld over de landen en regio’s vanwege de variabiliteit in neerslagpatronen. Slechts 10% van de potentiële landbouwgronden wordt voor landbouw uitgebaat en het landbouwpotentieel van meer dan een kwart van deze bodems is laag.

  Door de gigantische verbranding van de fossiele brandstoffen voegen wij steeds meer water toe aan het milieu. We zullen het almaar en ras stijgende zeewater naar de woestijnen moeten pompen en met behulp van zonne- en windenergie om moeten zetten in zoet water. De gigantische hoeveelheden overtollige mest (mensen vallen daar ook onder) die de wereld produceert en geen raad mee weet, kunnen per tanker of met pijpleidingen naar de woestijnen worden getransporteerd om de broodnodige bemesting te realiseren. Bovendien is de opgewekte zonne-en windenergie in de woestijnen niet alleen hiervoor van belang maar kan het gelijktijdig de snel slinkende olievoorraden vervangen om de noodzakelijk groene energie te leveren. In ruil voor de de financiële investeringen krijgen de om energie schreeuwende geïndustrialiseerde landen daar schone energie voor terug. Als we in staat zijn de zeewaterspiegel te verlagen, zal ook het tempo van het afsmelten van de polen aanmerkelijk verminderen.
  We kunnen met de huidige technieken precies zien hoe het landschap in de woestijnen er vijftigduizend jaar geleden heeft uitgezien. Waar de rivieren en meren zich bevonden en welke begroeiing er was. Het hoogteverschil kunnen we zelfs aanwenden om witte energie te produceren. Dan hoeven we ook niet overal ter wereld de dijken en waterkeringen te verhogen en sparen we enorm veel geld uit. Bovendien zullen er, ondanks deze maatregelen van de rijke landen, in de arme landen hele steden onder het water verdwijnen omdat ze domweg het geld voor de waterkeringen, die bovendien ontoereikend zullen zijn, niet kunnen opbrengen. Daarnaast is het leefbaar maken van de woestijnen ook een enorme mogelijkheid om het uitsterven van tal van diersoorten tegen te gaan door de leefruimtes te vergroten en zo het ecologisch evenwicht te herstellen.

  Alle wetenschappers, die zich nu bezig houden te onderzoeken hoe er over 100.000 jaar (dat is de schatting en die deugt sowieso voor geen meter) op de woestijn Mars geleefd kan worden, de snelle deeltjesversneller en dat soort projecten, zouden zich met leefbare woestijen bezig moeten houden. In plaats van met meccano-autootjes, die miljarden verslinden, op Mars te spelen en waardoor de woestijnen op de aarde elke dag vergroot worden. De aarde met zijn woestijnen is een uitstekende testbasis om de toekomstidealen van Mars in de praktijk om te zetten. Eerst als het ons hier lukt, kunnen we eens over Mars gaan denken. De mens is en blijft een evolutieproduct van de zwaartekracht en is eeuwig tot deze planeet met zijn zon, water, atmosfeer en natuurlijke voedingstoffen veroordeeld. Al onze ruimteonderzoek, plannen, ontwikkelingen en vooruitgang ten spijt.

  Miljoenen dollars en euro’s worden er door politici aan wetenschappers gegeven om hun speelgoedjes in de lucht te schieten en ons vervolgens bang te maken voor hun ontdekkingen zoals de nucleaire straling in de ruimte of de meteorieten die eens in de zoveel miljoenen jaren de aarde hebben geraakt. En daar is de aarde nooit minder maar altijd beter van geworden. Die ontwikkelingen behoorden namelijk tot drijfveren van het evolutieproces. Intussen spelen nota bene andere wetenschappers onder onze beschermende magnetische paraplu met nucleaire speelgoedjes die elke dag een levensgrote bedreiging voor de mensheid en al het leven op deze aardkloot vormen. Tsjernobyl heeft reeds aan duizenden mensen het leven gekost en zal nog duizenden slachtoffers vergen. De schadelijke gevolgen zullen nog duizenden jaren meetbaar zijn. Maar zo’n nucleaire fout overkomt natuurlijk alleen de Russen!

  Elke raket die we voor de wetenschap omhoog schieten, gebruikt evenveel energie als vierhonderdduizend auto’s en vervuilt nog veel meer. De afvaltanks met de meest smerige afvalresten van deze raketten, worden ongevraagd in onze oceanen gedumpt. Richard Branson looft een miljoen dollar uit voor het beste idee om de opwarming van de planeet tegen te gaan maar verkoopt zelf maanreisjes voor miljoenen dollars die de vervuiling en de opwarming enorm doen versnellen. Nog afgezien van het feit dat er niets moois aan is om in een knellend, ongemakkelijk en geldverslindend pak de wereld van een kale en stoffige satelliet te bekijken. De maan is alleen vanaf de aarde ongelofelijk mooi. Hoe is het mogelijk dat deze bijna 400.000 km. van de aarde verwijderde satelliet dag-in-dag-uit perfect de eb- en vloedstanden regelt om de oceanen via de natuurlijke weg schoon te spoelen en ’s nachts bij volle maan exact even groot aan de hemel staat als de zon die 1.5 miljoen km in doorsnee en 150 miljoen km. van de aarde verwijderd is?

  De idiote oorlogs-en nucleaire industrie zal een halt moeten worden toegeroepen. Alle miljarden die we in deze waanzin pompen, zullen we moeten aanwenden om dit uiterst nuttige project van weer leefbare woestijnen te realiseren. Veel meer dan nu het geval is, zal de wetenschap die de kwaliteit van het leven en een gezond voorbestaan van deze planeet verhoogt uit de algemene middelen gefinancierd en gestimuleerd moeten worden.

  De westelijke wereld verwijt Iran dat het een nucleaire bom probeert te maken, maar in de vorige eeuw werden er door westelijke wereld de meest idiote proeven met kernbommen in de atmosfeer, de grond en in de oceanen uitgevoerd. Dat is ook in onze atmosfeer en in onze oceanen!!! Op het eiland Bikini in de Stille Oceaan werden in de vijftiger jaren van de vorige eeuw maar liefst 20 atoom -en waterstofbommen tot ontploffing gebracht. Nog eeuwenlang zullen deze atol en vernietigde koraalriffen lijden onder deze menselijke vooruitgang. De westelijke wereld pretendeert goed met de nucleaire kennis om te gaan maar vergeet gemakshalve wat ze er in het verleden en nog steeds, zoals bij de deeltjesversneller (LHC) in Geneve, mee hebben uitgespookt. Meer dan zestien miljard euro kost dit project in Genève en vreet per dag evenveel stroom als een stad van 200.000 inwoners. Meer dan 10.000 wetenschappers over de hele wereld werken aan dit waanzinnige project. Wie van onze politici hebben ja tegen dit project gezegd? En stel dat we die wetenschap onder de knie krijgen en dat de Big Bang inderdaad zo heeft plaatsgevonden. Met hoeveel van deze kennis wordt de kwaliteit van het leven voor alle mensen, dieren en planten op deze aardkloot, dankzij deze kennis, verbeterd?
  Als eerste wordt er altijd gekeken hoe we met deze nieuwe technieken opnieuw een miljarden verslindende en nog gevaarlijker wapenindustrie kunnen opzetten om de vijand (!) nog rigoureuzer te kunnen uitschakelen. Wat een geweldige vooruitgang en vooral hoogst beschaafd.

  En dan staan we versteld te kijken dat er boven de noordpool ineens een heel gat in de beschermende ozonlaag blijkt te zijn. Jarenlang hebben de Amerikanen en Russen hun kernbommen daar tot ontploffing gebracht. En jarenlang is men, vanwege de koude oorlog, met sterk vervuilende straalvliegtuigen over de noordpool, waar geen boom de CO2 in zuurstof om kan zetten, gevlogen. Veertig jaar later schudden de wetenschappers hun hoofd en vragen zich af hoe er daar zo’n gat in de ozonlaag kon ontstaan.

  We zullen in deze vruchtbare woestijnen geheel nieuwe duurzame steden moeten ontwerpen die niet vervuilen en compleet selfsupporting zijn. Want onze huidige miljoenensteden zijn een regelrechte ramp, een aanfluiting van de mensheid, een bron van steeds meer nieuwe ziektes en dodelijke ongelukken bij stormen, aardbevingen en aardverschuivingen. Op de nieuw ontwikkelde landbouwgebieden zal een zuivere biologische teelt bedreven moeten worden en kunnen de nieuw ontwikkelde bos- landbouwgebieden het groene reservoir vormen om de wereld van gezond voedsel en biobrandstof te voorzien Bovendien levert dit project een economisch, schone boost op waar de hele wereld eeuwenlang van kan profiteren. Want als dit project klaar is, zullen we de andere sterk vervuilende en ongezonde steden moeten aanpakken en volgens dit nieuwe model van een schone selfsupporting stad moeten opzetten. Er is dus nog wat werk aan de winkel en dan hoeven we ook niet zo bang te zijn dat de wereld telkens weer in een economische crisis belandt. De boeren die nu van de regeringen subsidies ontvangen voor hun overtollige landbouwproducten zullen moeten overschakelen om bomen voor de woestijnen te kweken. Met de vrijgemaakte miljarden uit de oorlogsindustrie, nucleaire industrie, onzinnige/waanzinnige en onhaalbare wetenschap kunnen de boeren in de derdewereldlanden productief en economisch verantwoord gemaakt worden om bomen en planten voor de woestijnen te kweken. Zij kunnen met hun hiuidige landbouwtechnieken toch niet op alle fronten tegen de rijke landen concurreren.

  Kunnen we dit? Ja. Willen we dit ook? Dan hebben we wijze leiders nodig die in staat zijn om dit wereldproject gestalte geven. De huidige afspraken zijn niet meer dan lapmiddelen die het probleem misschien wat vertragen maar zeker niet oplossen. Van onze eigen economische wetten weten we maar al te goed dat groei alleen kan voortkomen uit investeringen. Als de bron echter volledig verarmt en wordt uitgeput en zelfs zijn oorspronkelijke eigenschappen verliest (vervuiling atmosfeer, water en voedsel) kan men niet verwachten dat die bron dezelfde hoeveelheden met dezelfde gezonde eigenschappen blijft leveren.
  De enige manier om dit probleem op te lossen, is de kracht en het systeem van de planeet in te zetten. Deze generatie is in staat om dit technisch te realiseren en heeft daarvoor nog de middelen. Als die bronnen straks uitgeput zijn, is het een verkeken zaak en gaat de planeet het eigen systeem inzetten om een oververhitting tegen te gaan. Dat betekent dat er weer een ijstijd zal komen om de woestijnen weer leefbaar te maken. De golfstromen gaan stagneren. Het nadeel daarvan is echter dat grote delen van de planeet te koud worden om te leven en landbouw te bedrijven. En alvorens de woestijnen dan weer bewoond kunnen worden, duurt dat nog eeuwen. De tijd die nu ons hele systeem dicteert, gaat ons dan parten spelen.

  Karel de Lange. Steenbergen 25 juni 2010

Laat een reactie achter