Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.

1 april: ‘Amerikaanse leger in Uganda op jacht naar Ark des Verbonds’

De recente inzet van Amerikaanse militairen in Noord-Uganda om de wrede Joseph Kony op te pakken  is geen toeval, aldus insiders. De rebellenleider en profeet zou beschikken over de geheimzinnige, al duizenden jaren geleden verloren gegane Ark des Verbonds, die alle energieproblemen op zou kunnen lossen.

Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.
Mozes en Jozua bidden voor de vergulde Ark des Verbonds.

Wat was de Ark des Verbonds?
Volgens de vijf bijbelboeken van de torah leefden de joden ooit als zwaar onderdrukte minderheid in de Egyptische delta. Op een dag kreeg Mozes, naar sommige geleerden vermoeden een Egyptische tempelpriester, de opdracht van Jahweh om de Israëlieten te bevrijden uit de greep van de Egyptische farao. Dit deed hij met behulp van het nodige bovennatuurlijke machtsvertoon, waarna de farao het volk liet gaan. Mozes leidde het volk gedurende veertig jaar door de Sinaï. Een belangrijke rol speelde de Ark des Verbonds. Dit was een op instructies van Mozes vervaardigde houten kist, bekleed met bladgoud, die bedekt was met twee cherubim (engelfiguren) en voortgedragen werd aan twee draagbalken. De ark werd iedere nacht opgeborgen in een heilige tent, de tabernakel.

De Ark des Verbonds vormde het middelpunt van een aantal bovennatuurlijke gebeurtenissen tijdens de zwerftocht door de woestijn en daarna, toen de Israëlieten zich na een bloedige oorlog vestigden in het hedendaagse Israël en West-Jordanië. De ark werd altijd omringd door een bovennatuurlijk licht, de sjekinah. Zo viel volgens de bijbel de Israëliet Uzza, toen hij de kist aanraakte, door een schok dood neer en braken er in de Filistijnse steden  ziekten zoals de builenpest uit toen de Ark des Verbonds daar rondzwierf.

Volgens de Ethiopische Kerk staat de oorspronkelijke Ark des Verbonds in dit kerkje in de stad Axum.
Volgens de Ethiopische Kerk staat de oorspronkelijke Ark des Verbonds in dit kerkje in de stad Axum.

Krachtbron van Atlantis?
Volgens journalist en grenswetenschappelijk onderzoeker Graham Hancock is er een logische verklaring voor deze op het eerste gezicht bizarre voorvallen. De reden dat het leger van de farao de Israëlieten achtervolgde, was dat Mozes een krachtbron heeft meegeroofd bij zijn vertrek uit Egypte. Deze was afkomstig van overlevenden van de verloren beschaving Atlantis, die volgens de klassiek-Griekse geschiedschrijver Herodotos naar Egypte zijn gevlucht. Dit leidt hij af aan de hand van de bijbelse beschrijving van de Ark. De kist moest voortgedragen worden aan palen, wegens de vele radioactieve straling die vrijkwam. Dit verklaarde ook de dodelijke schok die Uzza fataal werd en de uitbraak van zweren in de Filistijnse steden. Door de in paniek wegrennende mensen kregen de ratten een kans. Als Mozes zich afzonderde met de kist, bereidde hij een nieuwe reeks “wonderen” voor om de bijgelovige Israëlieten om de tuin te kunnen leiden.

Nadat het rijkje Juda, waar de ark in de grote tempel stond opgeslagen, werd verpletterd door de Babylonische vorst Nebukadnezar, verdween de ark uit de geschiedenis. Volgens de Ethiopische overlevering is de ark naar Ethiopië meegenomen door joodse vluchtelingen.

Heeft het Verzetsleger van de Heer de ark in handen?
In Noord-Uganda, niet ver van Ethiopië, is een guerillabeweging actief met een aantal bijzonder nare trekjes. Het zogeheten Verzetsleger van de Heer wordt geleid door Joseph Kony, die beweert een profeet te zijn en over bovennatuurlijke krachten te beschikken. Het doel van Kony, vele jaren gesteund door het regime in Khartoum,  is het vestigen van een staat voor de etnische Acholi op basis van de Tien Geboden (waarbij ‘gij zult niet doden’ duidelijk een wat lagere prioriteit heeft). De militie ontvoert kinderen om ze als kindsoldaten in te zetten of als seksslavin. Het legertje bestaat uit ongeveer 1500 kindsoldaten en heeft in twintig jaar meer dan honderdduizend mensen het leven gekost. Ondanks inzet van het Oegandese leger en dat van andere landen, blijkt deze vrij kleine groep niet uit te schakelen. Zou de bovennatuurlijke kracht van de Ark Kony helpen om wonderen te verrichten en zo de greep op zijn aanhangers te houden?

Amerikaanse commando’s op jacht naar Kony
Volgens insiders in het Witte Huis wil president Obama ruim voor zijn herverkiezing de Ark in handen krijgen. Hiermee zou hij zijn reputatie als moslimpresident verliezen en de vele fundamentalistische christenen in de VS aan zijn kant kunnen krijgen. Ook zou hij zo de koppige Israëlische president Netanyahu kunnen dwingen om akkoord te gaan met het vredesplan en zich terug te trekken uit de bezette gebieden, in ruil voor de (dan lege) ark.

De energiebron zou genoeg elektriciteit opleveren om alle Amerikaanse olie en gas te exporteren en zo de enorme Amerikaanse staatsschuld af te kunnen betalen. Dit is volgens insiders de verklaring waarom Obama Amerikaanse speciale commando’s de opdracht heeft gegeven Kony aan te pakken en op te pakken.

Update
Enkele visionairen hadden het al door: het ging hier om een één-aprilgrap. De werkelijke reden waarom de Amerikanen militairen naar Uganda sturen zijn vermoedelijk de enorme economische belangen: er zijn in buurland Kenya grote olievondsten gedaan.
Wat de Ark des Verbonds betreft: persoonlijk ga ik voor de theorie van Nikola Tesla, dat het om een condensator ging, die door natuurlijke processen wordt opgeladen. Een aardige, wat uitgebreidere theorie die heel goed zou kunnen  kloppen is te vinden op de website van het Engelstalige grenswetenschappelijke tijdschrift Fortean Times. In deze theorie spelen ook de dekkleden een rol. Zij zouden als een gigantische van der Graaff-generator sterke statische spanningen hebben opgewekt. Voorzover bekend is de Ark des Verbonds nog steeds spoorloos.

13 gedachten over “1 april: ‘Amerikaanse leger in Uganda op jacht naar Ark des Verbonds’”

 1. Ik wist niet dat Visionair zich ook bezighield met complottheoriën, Grahan Hancock is natuurlijk wel een hele slechte reverentie, de man is net zo betrouwbaar als van Dänicken. 

 2. Afbeeldingen van zogenaamde boogontladingslampen op de tempel van Dendera, veronderstellen het gebruik van hoge elektrische spanningen. Erich von Dänicken heeft zelfs de moeite genomen om zo een lamp te vervaardigen, die inderdaad werkte. Het is echter geen kunst om dergelijke lampen te bouwen volgens de huidige inzichten en bekende principes, om ze daarna te projecteren op eigen interpretaties van de geschiedenis, zoals von Dänicken deed. Wel is bekend dat de egyptenaren over kopersulfaatbatterijen beschikten, die zijn gevonden, en kopiën daarvan werken. Waarschijnlijk werden die gebruikt voor een hen bekend principe van elektrolytisch verzilveren,of vergulden van kunstvoorwerpen. Daar zit nog een logische lijn in, tenslotte hadden ze die batterijen anders ook niet kunnen bouwen. Deze werken volgens hetzelfde galvanisch principe. Maar goed, Mozes zou als leerling tempelpriester aan de haal gegaan zijn met tempelgeheimen, om zo een eigen draai aan de geschiedenis te geven m.b.v. de welbekende joodse slavengemeenschap in Egypte.
  Wordt vevolgd.

  1. Vervolg.
   Opgravingen nabij Tel al Dabaa, onder de resten van een oude stad, toonden religieuze atributen van joodse herkomst. Het bleek zich hier te handelen om resten van de al eerder ontdekte voormalige nomadenstam, de Hyksos. Deze hadden hun nu ontdekte zomerhoofdstad bewoond van 1664 tot 1569 voor Chr. De stad en andere woongebieden van de Hyksos, werden verlaten als een gevolg van een serie natuurrampen die het oude Egypte destijds teisterden. De joods georiënteerde Hyksos gemeenschap bleek volledig te zijn geïntegreerd, en geaccepteerd in de egyptische cultuur en religieuze beginselen. Dit suggereert een schril contrast met het verhaal over de slavenarbeid en hun positie in de maatschappij destijds. Ook nu zijn hun gemeenschappen overal succesvol geïntegreerd in diverse culturen, en nemen ze het voor elkaar op, zoals elke gemeenschap dit doet met een gemeenschappelijk doel en religie. Deze verbindende factor geldt voor elke succesvolle cultuur en religie, en goed succesvol voorbeeld doet altijd volgen. De afgedwongen uittocht uit Egypte, tesamen met de Ark van Mozes waren gewoon noodzakelijk, omdat er niets te eten viel, en hongersnood en ziekten, alle volkeren afslachten. De mythe rondom de ark, en verklaringen voor zijn werking, zijn onderzocht door velen. Met alle respect, geen wonder is hier geschied, of je moet de verklaringen wonderlijk vinden. Ik kan mij echt niet voorstellen dat de christelijk georiënteerde, nuchtere Barack Obama, zich in zou laten met de sprookjes verhalen van complotters. Dat zou erbarmelijk en funest worden voor zijn verkiezingscampagne. Het kan dus niets anders zijn, dan een vreemde 1 April grap, maar wel leuk gevonden, hahaha.

  1. Maak dat de kat wijs. Het is duidelijk dat dit een ‘cover-up’ is van de CIA, en dat het account van Germen gehackt is om er een 1-april grap van te maken.

   Wat hebben jullie met de echte Germen gedaan?!

  2. helaas, Germen
   maar mijn gevoel voor humor is blijkbaar niet zoals het jouwe, ik kon er niet om lachen.
   een grap met Kony als onderwerp is even smakelijk als een grap met Eichman als onderwerp.

 3. Van de notaris bij ons aan de dijk, tevens bevoegd theoloog, kreeg ik eens het boek Da Vinci code, door Dan Brown naar mijn inschatting ook op één april als roman geschreven en uitgegeven en op twee april door hele volksstammen  als geschiedenisbestseller gelezen.
   
  Volgens mijn handBoek is de ark niet meegenomen uit Egypte, want pas bij de 2200m. hoge berg (net zo hoog als het Nieuwe Jeruzalem, valt mij zomaar op) Sinaï, = Horeb, in de wetenschapsboeken m.i. djzebel Moesa genoemd; de Berg der Wetgeving, in de zuidpunt van het Sinaï-schiereiland, dáár geeft JHWH de opdracht om van acasiahout een ark te maken, van binnen en van buiten bekleed, overtrokken met goud. enz. (zie Exodus 25)
   
  Ook hierin schat ik Gods Woord (door Mozes, die er bij was, opgetekend) wel weer 3500 jaar betrouwbaarder te zijn, dan de vermoedens van de ‘geleerden’.
  Gemakkelijker ook om mij aan vast te durven houden.
   
  En ja, de ark zou eventueel wel eens een klein beetje elektrostatisch geladen kunnen zijn, heb ik vaker horen veronderstellen. Maar omdat de draagbomen zowel als de bevestigingsringen van goud (verguld) zijn, zouden de dragers dan ook een optater moeten krijgen. (nooit van gehoord!)
   
  Nou geef ik toe dat de leugen niet meer verkracht kan worden.
  Zou Gods Woord daarom het zo veelvoudig meest verkrachte Boek op deze aardkloot zijn??

 4. excuus Archibald, ik zei het natuurlijk fout; die berg is in meters hoog, wat die stad in kilometers hoog is.
  Maar daar zit in ieder geval nog een goeie 1000 jaar tussen ook.
  Daar zou ik nu nog niet gek van worden als ik jou was hoor.
   
  Van die bijzondere gouden ark, van de God van de Joden en bijbehorende christenen, waar al zoveel eeuwen grote belangstelling naar uitgaat, omdat er mogelijk iets van de grootheid van die God JHWH, aan te ontdekken valt, daar behoef je toch ook niet gek van te worden?

  Kan je ook uitleggen wáár je specifiek zo gek van wordt? Want goed mogelijk heeft het christendom daar ook wel een goeie remedie voor. Het is vandaag best een heel bijzondere dag voor het christendom, met zeer grote winst tot gevolg.
  Van die zo’n beetje oneindig grote winst zou jij ook ruimschoots mee mogen genieten als jij je wellicht laatste beetje vrije wil daar achter zou zetten!

Laat een reactie achter