Bashar al-Assad tijdens een bezoek aan het Braziliaanse parlement. Bron: Wikimedia Commons

Wie is Bashar al-Assad?

De president van Syrië moet van de Amerikanen, hun Europese vazallen en de soennitische buurlanden van Syrië vertrekken. Vermoedelijk zal er daarom over niet al te lange tijd een andere leider zitten.  Rusland en China vinden dit geen verstandig idee. Wie heeft er gelijk? Wat voor een persoonlijkheid heeft deze vermeende massaslachter en onderdrukker?

In verband met de actuele situatie in Syrië wordt dit artikel uit 2012 geherpubliceerd.

Bashar al-Assad tijdens een bezoek aan het Braziliaanse parlement. Bron: Wikimedia Commons
Bashar al-Assad tijdens een bezoek aan het Braziliaanse parlement. Bron: Wikimedia Commons

Introvert en gereserveerd
Van ooggetuigen en mensen die Bashar al-Assad persoonlijk kennen, weten we dat hij een introvert en gereserveerd karakter heeft. Anders dan zijn dominante, actieve broer Bassel al-Assad, de gedoodverfde opvolger van vader Hafez, of zijn andere broers en zussen had hij geen enkele interesse om een politieke of militaire carrière te volgen. In plaats hiervan volgde hij een opleiding tot oogarts, eerst aan de Universiteit van Damascus, daarna aan het Londense Western Eye Hospital. Na de dood van Bassel bij een auto-ongeluk in 1994 werd Bashar teruggeroepen naar Syrië en door vader Hafez voorbereid om hem op te volgen. In de karakteristieke, doordachte en geslepen stijl van Hafez senior, bouwden de Al-Assads systematisch aan een stabiele machtsbasis voor Bashar. Zo werd de generatie oudere legerofficieren die loyaal waren aan Hafez, geleidelijk vervangen door jongere officieren die met Bashar in nauw contact stonden.Ook werd het Syrische volk langzamerhand vertrouwd gemaakt met Bashar als nieuwe leider. Ook nam Bashar het belangrijke wingewest Libanon over. Er bleef naar schatting 2 miljard dollar aan de Syrische strijkstok hangen van het Iraakse oliegeld.

Brute, maar bekwame dictatuur
Na het overlijden van zijn vader Hafez in 2000 volgde Bashar hem zonder al teveel problemen op. Binnenlands trad hij keihard op tegen politieke dissidenten (overigens gebruikelijk in de Arabische wereld), in het buitenland schroomde hij stevige taal tegen Israël en de Verenigde Staten niet. Hiermee maakte hij zich populair bij de bevolking. Anders dan buurland Irak beschikt Syrië maar over kleine, snel slinkende olievoorraden. Bashar moest dus door een uitgekiend buitenlands beleid compenseren wat de olierijke buurlanden door de geografie in de schoot geworpen kregen. In het begin heeft hij geprobeerd om democratische hervormingen door te voeren, maar kwam er al snel achter dat Syrië hier niet rijp voor was.

Succesvoller was zijn hervorming van Syrië van planeconomie naar grotendeels markteconomie. Hierdoor werd hij ook minder afhankelijk van het rijke buurlandje Libanon als bron van inkomsten. Met succes: Syrië is nu 2,5 maal zo rijk vergeleken met de dag waarop Bashar het roer van vader Hafez overnam. Bashar ligt onder vuur voor onder meer het schenden van mensenrechten en corruptie. Naar verluidt heeft de familie al-Assad zo’n 2 miljard dollar bij elkaar gestolen en naar bevriende landen als Rusland gesluisd. Gezien de extreem snelle groei van de Syrische economie de afgelopen tien jaar lijkt dit echter geen funeste gevolgen te hebben gehad. Hierom wordt hij ook door de meeste Syriërs gewaardeerd. Niet veel staatshoofden kunnen Bashar nazeggen dat gedurende hun regering hun land per jaar tien tot vijftien procent rijker is geworden.

Bashar al-Assad: arts als president
Zowel ooggetuigenverslagen als tekstuele analyse van zijn toespraken en interviews geven de indruk van een bedachtzame, intelligente, wat saaie man die zich vereenzelvigt met een groter geheel in plaats van zelf op de voorgrond te treden. Zijn beroepskeuze wijst op een sociaal betrokken, introverte, wellicht wat pietluttige man. Dit maakt hem een niet erg charismatische, wispelturige maar wel effectieve leider. Die wispelturigheid kan echter ook tactiek zijn om zijn tegenstanders op het verkeerde been te zetten. Ondanks alle retoriek lijkt de werkelijke agenda van al-Assad het behartigen van de belangen van Syrië en de Syriërs te zijn geweest. Hierin sluit hij weinig compromissen: zowel tekstuele analyses als het Syrische buitenlandse beleid tonen aan dat hij een leider is die als het er op aankomt, niet over zich laat lopen en keiharde maatregelen niet uit de weg gaat.

Zoals het dreigen met chemische wapens. Dit is geen daad van een bloeddorstige, megalomane gek, zoals westerse oorlogspropaganda ons doet geloven, maar een weloverwogen afschrikwekkend middel van een zwak land met een zwak leger om te voorkomen dat het onder de voet wordt gelopen door de veel sterkere buurlanden. Vergeleken met de westerse bondgenoten Saoedi-Arabië, Qatar en Koeweit, die hun olierijkdom voornamelijk misbruiken om ellende aan te richten, is Syrië een oase van rust, vrouwenrechten en vrijheid voor religieuze minderheden. De meeste Syriërs, die uit hun buurlanden van vluchtelingen uit de eerste hand horen wat voor een ellende het daar is, beseffen dit zeer goed.

Bashar eerder nuttig dan een probleem
Ik denk dat de Russen, van oudsher georiënteerd op persoonlijkheden van leiders, beter in staat zijn  dan de Amerikanen om al-Assad op werkelijke waarde te schatten. In tegenstelling tot de psychopaat Saddam Hussein en de labiele, megalomane Gadaffi, is al-Assad een  geestelijk normale man. Je kan beter zaken doen met een pragmatische man als Bashar al-Assad dan met een religieuze heethoofd of een pathologisch leugenaar. Als het Westen de relaties met Syrië zou normaliseren, zou dat de prikkel voor al-Assad wegnemen om met Iran samen te werken. In plaats van het regime te destabiliseren, is het verstandiger de Syriërs te helpen, geleidelijk democratische hervormingen door te voeren en immuniteit voor de al-Assads te garanderen. Bashar wil wel, maar heeft slechts beperkte manoeuvreerruimte. Het lijkt er op dat de Russen en de Chinezen dat beter beseffen dan de door ideologie verblinde westerse politieke leiders.

Aanbevolen
The Real Bashar al-Assad, The Syria Page (2012)

152 gedachten over “Wie is Bashar al-Assad?”

  1. Syriers in Nederland die ik heb gesproken, steunen het regime niet, maar de opstand steunen ze ook niet. In Syrie hebben ze godsdienst vrijheid, iets wat bijv. Saudi Arabie, die de opstand steunt, niet heeft. Toegegeven, Assad is een dictator en onderdrukker. Maar Saudi Arabie heeft een van de meest onderdrukkende regimes en is gebaat om het huidige regime, waar vrouwen mogen auto rijden en Christenen en Joden worden gerespecteerd, te laten vallen. Syriers zijn bang hun redelijk “westerse” manier van leven kwijt te raken na een eventuele val van het regime. Ze vrezen voor een regime die de Sharia wil invoeren. Het kwaad wordt ingewisseld voor een misschien wel groter kwaad. 

 1. Mijn complimenten voor dit artikel, gewoon even een wat genuanceerder beeld neerzetten dan dat wij over ons heen gekiept krijgen door MSM. 

  @doeeensnormaal
  Uw bronnen voor het nieuws en feiten zijn zeker alleen NOS en RTL of vergis ik me?
  Verklaar dan wat hier recht geluld word wat krom is?

 2. loll @ doeeeensnormaal,

  Je kan wel zien dat jij niet intelligent genoeg ben voor deze blogsite.

  Als jij wist wat autistisch zijn betekende zou je het niet gebruiken voor de onderbouwing die je daarna geeft. Echt lachwekkend.

  1. Moet wel zeggen dat ik het er ondanks je mooi geschreven artikel er niet mee eens ben. Het westen zou nooit handel mogen drijven met zulke dictatuurstaten om mee te beginnen.

   Ik krijg toch een beetje het idee dat je afkeer hebt tegen alles dat westers is en te veel bezig bent met complotten van de o zo duivelse westerse machthebbers. Kan het natuurlijk verkeerd zien.

    1. Vergeet apartheidsstaat Israël (selectieve democratie en geen scheiding tussen synagoge en staat) niet welke VN resoluties en Geneefse convensies aan de laars lapt en IAEA inspecties niet toestaat en doorgaat met landje pik in Palestijnse gebieden…………..
     Maar inderdaad is Saudi Arabië of Kazachstan een mooi voorbeeld. Wist u trouwens dat Tony Blair een snoepbaantje heeft als adviseur voor defacto dictator Noersoeltan Nazarbajev?

   1. Ik denk niet dat de westerse machthebbers duivels zijn, ze zijn alleen niet erg competent: denken kortetermijn en laten zich leiden doro de belangen van westerse multinationals. Iran is een mooi voorbeeld. Als de westerlingen niet de democratisch gekozen Mossadeq hadden verdreven (die het had gewaagd de Iraanse oliebronnen te nationaliseren), was er geen sjah geweest en was er nu in Iran een stevig gewortelde democratische traditie geweest in plaats van het ayatollahregime.

 3. Zodra Syrië in handen valt van de moslimrebellen, worden de moslim wetten daar op niet democratische wijze ingevoerd, en zal de economie daarmee in elkaar storten. Bewezen is; dat niet moslims, christenen, en zeker anders geaarden, geen noemenswaardige rechten wordt toegekend, en een gediscrimineerde minderheid gaan vormen, die middels de sharia met harde hand zal worden onderdrukt. De minderheidsgroepen zullen tevens massaal het land uit moeten vluchten, daar zij het zijn die Bashar steunen. Ook zullen deze minderheids groepen door de moslimrebellen daardoor gezien worden als verraders, zoals wij dat deden met de nederlandse nationaal socialisten. Een kapitaalvlucht naar het buitenland, zal vooraf gaan aan het ontsnappen aan de moordlustige, wraaklustige eigen bevolking. Voor decennia zal men moeten vrezen voor wraakakties in het buitenland, door moslim terroristen, op de gevluchtte syriërs, daar zij met hun kapitaalvlucht de schuld zullen krijgen van de economische malaise door onkunde en instabiliteit. Als de russen en chinezen dat inzien, kan het westen daar maar beter een voorbeeld aan nemen. Je kunt de strijd daar niet vergelijken met de zogenaamde arabische lente. Het is puur een politiek verzet van de moslim meerderheid daar, met als excuus dat het zich hier handelt om een dictator. Het feit dat Bashar zijn pogingen om daar een democratie op te zetten staakte, is veelzeggend. De wil is er wel, maar het kan daar gewoon niet. Als Saddam Hussein destijds een normaal mens was geweest, zoals Assad, dan waren de soenieten en sjiieten nu nog steeds tot een gedwongen, maar duurzame vrede veroordeelt. Dit in plaats van zoals nu, een eeuwige bloedige strijd tot de laatste twee van die groepen elkaar de hersens in slaan. Democratie is prachtig, maar het moet wel kunnen.

  1. Antares, die info over Irak kwam mij via beter opgeleide Irakezen ook ter ore. Irak was niet rijp voor een democratie. Dit is een proces wat generaties kan duren. Maar die yankees dachten de inwoners van deze kunstmatige en sterk verdeelde staat wel even de moderne tijd in te kunnen bombarderen. Maar daar ging het natuurlijk ook niet om…

    1. Moerstaal, amerika had alleen maar belang in de olie van irak niet meer enof minder, netzoals in vietnam destijds.
     Andre, goed verwoord, nadat de belangen van de russen en china ( denk oa aan de wapens die door hun in syrie geleverd worden) en de rebellen echt het zouden winnen, dan komt er pas echt oorlog en niet te vergeten de dictatuur van het moslim extremisme. Mvg, Paul.

    2. Kleine korrektie mijnerzijds, in vietnam ging het niet in de eerste plaats om olie, het uitgangspunt van die oorlog was het beschermen van het kapitaal van de beleggers en investeerders. Mvg, Paul.

    3. Met inzichtelijken als jou kunnen we verder komen paul, maar onderschat de inzichten van de russen en chinezen ook niet. Denk er om dat ze de motieven en handelingen van de anderen in dit dramatische schaakspel inzien, en moeten compenseren.

    4. In Azië onder het label van domino-theory, in Iraq WMD en Afghanistan als anti (SU) warm-water politiek, maar altijd zit er veel meer achter, maar labels zijn beter te verkopen aan jan publiek.

    5. @Paul
      
     Zijn deze oorlogen en machtsverschuivingen sowieso niet in het belang van degene die het geld verdelen op onze mooie aarde? Het net sluit zich om een van de grootste olie voorraden van de wereld, Iran. Valt syrie daar ook niet onder? het controleren van globale politiek om “top of the game” te blijven
     Als de welvaart van de wereld wil blijven controleren dan kan het niet zo zijn dat je “geld” in grote hoeveelheden pompt in een regime zoals Iran die niet met het geld doet wat jij wilt. Dat zou hun spelletje flink kunnen verpesten en zelfs hun voordeel kunnen doen wegnemen. Sinds de vondst van olie in de grond hebben wij grote schreden gemaakt qua ontwikkeling.

    6. Beste Harry, sorry voor mijn late reaktie maar bij deze. Ik denk dat je in principe gelijk hebt, maar het word nooit zo uitgevoerd. Net zoals je al aangeeft in het begin van je reaktie, is het kapitaal dat beslist. Dit gegeven is mede de reden dat ze voor mij de hele VN wel op kunnen doeken. Welke resoluties er ook mogen komen enof zijn- en hoeveel er bv voor een wapenembargo zijn tegen het desbetreffende land, zullen er altijd weer landen zijn die hun veto uitspreken. Daar de financiele belangen te groot zijn. Het is dus niet in het belang voor de mens, maar voor het kapitaal. En dat noemen ze dan democratie. Mvg, Paul.

 4. Bedankt voor deze genuanceerde visie. Wat me ook interesseert is waarom het Westen zo graag een soennitisch fundamentalistisch regime in Syrie wil.
  Een veel gehoorde theorie is dat het Westen erom gaat om Iran dwars te zitten. Misschien iets voor een volgend artikel.

  1. Ik denk dat het westen (lees de VS) eigenlijk helemaal niet weet wat het met Syrie aan moet.  Op zich was het westen wel in haar nopjes met deze telg van de ‘as van het kwaad’.  In Syrie valt niets te winnen voor het westen, dus handhaving van de status quo was prima.
   Maar als ‘hoeder van de democratie’  kom je dan in de problemen als het volk in opstand komt.  Dus moest het westen (lees de VS) wel harde taal uitslaan richting Damascus in de stille hoop dat er niemand zou luisteren.  Tot dusver lukt dat.

    

 5. Antares, Paul R.,Roeland,
  Misschien begrijp ik jullie verkeerd, maar de bevolking van Syrië bestaat toch voor het merendeel uit moslims? De bevolking is grotendeels Soennitisch, daarom alleen al wil die bevolking een Soennitische leider. Een heel klein deel is Christen.
  Sommige militairen en hooggeplaatste functionarissen hebben zich juist bij de rebellen aangesloten, en vechten nu tegen het onrecht wat ze (al jaren) wordt aangedaan. En echt, ze krijgen niet eens een eerlijk proces, er gebeuren de meest verschrikkelijke dingen en ook over de rug van kinderen zoals je zult weten.
  Een vreedzame demonstratie wordt neergeslagen en burgerwijken worden gebombadeerd, ik vind zoiets ondenkbaar bij een ‘goede leider’ en vindt hem allesbehalve een goede leider. Hem steunen zou alleen goed te praten zijn in het wereldbelang, maar niet tegenover de onschuldige slachtoffers die hij heeft gemaakt, want hij als regeringsleider is daar persoonlijk verantwoordelijk voor! Het gaat hem alleen nog maar om de bescherming van zijn eer, maar hij heeft vele vijanden gemaakt en dus hangt zijn lot ook aan een zijden draad. De Soennieten als bevolkingsgroep hebben ook een echt moeilijk leven, ze raakten Saddam Hoessein kwijt in Irak, terwijl achteraf niks is gebleken van chemische wapens. (En wie komt er nu wel ronduit voor uit? Laat dat Syrië zijn) Daarna kwamen de Sji-ieten an de macht. Ze werden niet onderdrukt al voelden ze zich wel zo, iedereen kon leven onder Saddam Hoessein, maar hij had een hekel aan landverraders (in de oorlog notabene, al praat ik dit natuurlijk niet goed). De sji-ieten winnen met behulp van Iran steeds meer terrein, d.i. gevaarlijk diep Islamisme, gevaarlijk want ook modern en ontwikkeld.

  1. Lieve julie, met jouw antwoorden ga ik aan het werk. Wetende dat ze vanuit een betrouwbaar, goed, en integer hart gegeven zijn. Ik garandeer niets, want ik weet dat een oordeel begeleid moet worden door het oordeel van velen.
   Jouw een warm hart toegedragen door André.

  2. In een autoritaire samenleving als een islamitische, zijn de machthebbers per definitie een bron van onrecht. Naar westerse normen is Bashar inderdaad een corrupte, wrede schurk. Helaas is een land als Syrië op dit moment alleen zo te besturen. Toegeven wordt gezien als zwakte.

   1. Tsja, het probleem schuilt in de aard van het islamitische geloof, en niet in die mensen zelf. Eén voorbeeld dat ik in de praktijk regelmatig tegen kom, in een dorp vlak over de provinciegrens Groningen:

    De moslims daar, zijn regelmatig bezig om in groepen van tien tot twintig man, als een passief dreigende massa over te komen op het winkelende jongere, mannelijke publiek. Ze lopen dan mannetje aan mannetje in gesloten verband, als een één straat brede groep. Dat werkt zeer intimiderend op mensen, want je weet niet als eenling wat ze gaan doen. Ze doen niets, daar passen ze wel voor op, maar hun bedoelingen zijn duidelijk. Ze willen kijken of je daar bang voor bent, want je moet daar tussendoor. Voordeel voor mij is dan dat ik 1,82 lang ben, en redelijk breed van boven. Meestal zijn ze een kop kleiner dan ik, en ik ben gewend aan een leidingevende functie over grotere groepen werknemers. Mijn houding, loop, en tempo verandert daarom niet, en mijn gezicht trek ik dan in een grijns die helemaal niets zegt over de situatie waarin ik verkeer. Ik loop er dan ook telkens dwars doorheen, waarbij ze wel ruimte moeten maken, ik laat ze geen keus. Dat geintje kunnen ze niet waarderen, maar provocerende uitspraken doen ze ook weer niet. Als je niet bang bent terwijl zij dat wel verwachten, weten zij ook niet wat iemand kan doen. Het blijft dus vrede, en als zij groeten, groet ik vriendelijk terug. Maar hun bedoelingen zijn duidelijk gemotiveerd en geprogrammeerd door het islamitisch geloof, en de macht die daarvan als groep dient te worden uitgestraald op niet gelovigen. Zij willen jouw erkenning zien, dat jij hun mindere bent, als bevestiging van hun spirituele keuze. Dat ze geen kwaad doen, komt omdat ze geen kwaadwilligen zijn, (uitzonderingen daargelaten) het is de religie die ze zo geprogrammeerd heeft. Dat probleemgedrag kun je van ze verwachten, daarom mag je geen zwakte tonen, en ook daarom vervalt een islamitische staat noodzakelijkerwijze in een dictatuur. Assad heeft geen andere keuze dan onrecht te plegen, hoe wreed dit ook in de ogen van westers georiënteerden moet lijken. Schuldig of onschuldig maakt dan niet uit, het is de noodzakelijke wreedheid waarmee hij het stuur in handen probeert te houden, die effect zou moeten hebben. Het is echter al te laat om het tij te keren voor hem. De moslimrebellen hebben een voorbeeld genomen aan de arabische lente. De rel is overgeslagen door het enthousiasme waarmee ze dit gebeuren hebben gade geslagen, en daarop hun eigen religieuze plan getrokken. De hele wereld moet islamitisch worden, dat is althans hun ondubbelzinnige bedoeling. Een horrorscenario waar we niet aan moeten denken als vrije mensheid. Ik hoop dat dit antwoord voldoende is Julie.

    1. antares, duidelijk verhaal. Ik zie diezelfde arrogantie ook bij christenen (Brazilië) en bij veel Joden (in Israël)… Het individu dat zich identificeert met de superieure groep. Dit is ook de basis van racisme…

    2. Moerstaal, al gelezen dat de amerikanen sterk tegenstander zijn van het laten ontbinden van het syrische leger, na Assads aftreden? De reden is wel wat dubieus mijnsinziens, men is bang dat de chemische wapens in handen zullen vallen van extremisten. Waarom ze daar niet om gedacht hebben in Irak weet ik ook niet, of zou het zijn omdat de republikeinen wel wisten dat daar niets te vinden was? ;)

    3. antares,

     Ik heb geen idee.
     Wel wordt het steeds aannemelijker dat die yankees er dus toch weer vuistdiep inzitten………………….
     Na de val van de USSR had ik en met mij velen gehoopt dat ook bij de yankees een glasnost zou komen. Echter blijken die yankees geen haar beter dan het voormalig communistische gevaar. Het neokolonialisme welke zo duidelijk door de US-of-north-A en haar bange vazalstaten wordt tentoongespreid is even gevaarlijk zo niet nog mensonterender.

   2. Germen, inderdaad, toegeven aan omringende Soennietische landen die hem weg willen hebben, en toegeven aan de rebellen, die van Assad dus wel de mogelijkheid kregen om dit via verkiezingen, dus democratisch, op te lossen. De meerderheid van de bevolking is Soennietisch, maar het gaat om de manier waarop Assad zou vertrekken.

    Voor Rusland is Syrië economisch belangrijk en vanwege contact in de Arabische wereld, maar Amerika is niet bevreesd voor Rusland, China en Iran apart, en samen. Het  weet  via satellieten wat er precies gebeurt en waar, ook wat betreft chemische wapens, en Amerika neemt beslissingen zelfs tegen de VN in. Amerika wil geen offensief in Syrië omdat de chemische wapens dan gebruikt kunnen worden tegen Israël, maar diplomatie bereikt ook niet veel omdat zowel rebellen (begonnen met geweldpleging) als regeringstroepen zich niet houden aan afspraken. Aleppo is nu ingenomen door beide en hierom een strijd straks, gelukkig konden velen vluchten uit Aleppo.

    1. De macht van Al-Qaeda zwakt steeds verder af door liquidaties van kopstukken. Men heeft steeds sterkere vermoedens, dat vanuit Iran het terrorisme werd gesteund, dat de motor kan zijn achter de soennietische opstanden. Niet Amerika zou hier dan achter zitten, maar Iran als bron. Ik geloof echter niet dat de regering van Iran hier zelf een vinger in de pap heeft, maar dat de regie in handen is vanuit alternatieven voor al-Qaeda gerelateerde groepen. Aan de andere kant, de druk vanuit het westen, en zeker Amerika (en dus Israel) is groot, om te voorkomen dat Iran atoomwapens in handen krijgt. Dit terwijl Israel daar wel al over beschikt, en daar mee ook dreigt. Krijgen de soennieten Syrië in handen, zal dat niet veel uitmaken voor Iran, maar indirekt zullen de chemische wapens dan wel ingezet kunnen worden tegen Israel, wanneer dat land dreigt door te schieten in z’n dreigementen naar Iran. Iran beschikt waarschijnlijk niet over chemische wapens, of atoomwapens, maar zo krijgen de soennieten in Iran en Syrië, gezamelijk wel de beschikking over de chemische wapens in Syrië, buiten elke huidige regering om. Dat zijn mogelijke scenario’s, als het leger in Syrië vervangen wordt door de soennietische machten, die hier ondergronds aan het werk zijn. En Iran zelf is dan machteloos waar het aankomt op de beheersing van die processen, en kan ze ook niet meer controleren. Escalatie vanuit soennietische terroristische bronnen kan dan de bedoeling ook zijn, waarbij de lont in het kruidvat wordt gegooid, de regeringen de schuld krijgen, en de soennieten de uiteindelijke macht na afloop van alle ellende. Ik weet niet waar we aan toe zijn, maar die rebellen in Syrië kunnen op deze manier veel meer schade aanrichten, in een voorspelbare complottheorie zoals deze. Ik kan er flink naast zitten natuurlijk, maar dat men uit is op een Jihad tegen de ongelovigen, spreekt hier vanzelf. Met Assad als dictator, die over de chemische wapens beschikt, en daarom de schuld van alles zal krijgen, hebben we hier een prachtige marionet, aan de touwtjes van het terrorisme. Hij zal aangewezen worden als de man die alles veroorzaakte, de soennieten wandelen weg met de buit. Twee honden vechten om een been, de derde gaat er mee heen.

    2. Note.

     Overigens, we weten ook nog niet wie die chemische wapens geleverd heeft. Ook dat kan een oppertunistische reden zijn, waarom niet ingegrepen wordt. Wie heeft Assad die chemische wapens verkocht?

    3. Ik doe maar een gooi, omdat ik uit de chaos niet kan filteren waar de leverancier vandaan kan komen. Stel dat Israel vanuit zionistische motieven tegen de islam, het regime van Assad steunde, en de chemische wapens leverde, buiten medeweten van de amerikanen om. Die zitten niet te wachten op een chemisch biologische oorlog. Daar heb je totaal geen controle op, voor wat betreft eventuele onvoorspelbare mutaties van bacteriën en virussen. Een dergelijke oorlog zou onbedoelt ons aller einde kunnen betekenen. Een dóór en dóór, doortrapt spelletje komt dan theoretisch (puur speculatief) aan het licht. De arabische lente, en wat dat gaat betekenen voor de islamisering en uitbreiding daarvan, is niemand in de vrije westerse samenleving ontgaan. Stel dat men vanuit extremistrisch, en bemiddelde zionistische kringen, (niet de normale joodse) men het logisch verloop op de langere termijn, voor het bewind van Assad voorspelt heeft, lang vóór dat daar sprake was van een rebellen opstand. Als je dan een geldig motief moet hebben, om met atoombommen als antwoord op een enorm dramatisch, chemische terreur aanslag op Israel te komen, dan heb je dat wel gevonden. Ben je meteen van alle arabische invloeden af, maar ook van de verantwoordelijkheden naar de amerikanen en elders in de wereld.

    4. Germen, als ik wil reageren scroll ik me gek op zoek naar het tekstveld. Dat kan anders! Zo ook externe links die de website weg klikken of een inlogveld wat rare karakters weer geeft… Aangezien ik internet professional ben (geweest) kunnen we daar weleens naar kijken. Oplossing moet mi. eenvoudig te realiseren zijn!

     Antares, zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Syria_and_weapons_of_mass_destruction
     Lijkt me dat ze deze net als in Irak zelf fabriceerden op basis van generieke grondstoffen. Wellicht verkreeg men minder generieke grondstoffen en lab benodigdheden van de toenmalige USSR of misschien zelfs Frankrijk? Ik doe maar een gooi…

    5. Jouw link bekeken moerstaal. Pffff er ligt daar een heleboel chemische rotzooi die ze dus zelf gemaakt hebben. Wat dat betreft dan tot zover mijn complottheorie, versus een vooropgezette, mogelijke betrokkenheid van Israel. Was ook te gek voor woorden, maar dat dit niet serieus bedoelt was, gaf ik al aan als “puur speculatief”. Wou eens zien hoe het mij zou vergaan als complotter, niet best dus. :)

    6. Ah, dank je voor deze uitgebreide en ontnuchterende tip. Die rotzooi komt dus voornamelijk uit Irak, verplaatst ten tijde van de laatste regeerperiode van Saddam Hoessein. Dit vlak vóór de laatste oorlog daar uitbrak. Tsja, geen wonder dat de amerikanen het syrische leger niet willen ontbinden. Wat een hoeveelheid komt er anders in handen van die zogenaamde bevrijders, in naam van Alladin en de toverramp.

    7. Ik vraag mij serieus af hoe betrouwbaar deze bron is. Neem dan de wikipedia link die ik gaf. Dat lijkt mij betrouwbaarder aangezien het wordt gescreened door een team.

    8. De VS onder leiding van Bush, heeft in de Golfoorlog ook chemische wapens gebruikt in de vorm van munitie met verarmd uranium, waardoor er (ernstig) misvormde kinderen geboren worden.

    9. Ja Julie en die munitie ligt er vaak nog, ontploft dan wel onontploft, het uranium blijft er gewoon.

     Net als al die mijnen en bommen die er bijvoorbeeld nog in Laos liggen een land wat niet eens in oorlog was met de VS!
     Maar goed, ik dwaal weer af….

     een publicatie van 10 jaar geleden!

      http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=476

      

    10. Julie… xandernieuws… de hysterische en religieuze eindtijd website. Op andere fora zie ik ene na andere linkje voorbijkomen http://xandernieuws.punt.nl/?id=662683&r=1&tbl_archief=& en waar kwam ik toen uit?
     BUSTED
     Bron: moneymappress dot com
     Kosten lidmaatschap 129 $ per jaar.
     Behalve dat willen ze je ook dit verkopen:
     https://purchases.moneymappress.com/PYRAMIDMMR129EADMMPRETAIL/WPYRN715/index.htm?pageNumber=2
     Kosten voor hele pakket 334 $
     Waar kom ik in jouw geval uit?
     patriotpost dot us …
     Allemaal conservatief religieuze nitwits.
     Het andere uiterste t/o de ras complot websites…

    11. Het gaat eigenlijk om het document van Wikileaks die hierin genoemd wordt.
     (Heb ik wel geprobeert op te zoeken maar ik kan het niet zo snel vinden.)

    12. Het was ook geen kritiek op jou Julie, maar Xandernieuws werd mij al door mijn christelijke vrienden in het dorp aangesmeerd. Ik zal geen toelichting geven over wat ik tegenkwam, dat moet iedereen zelf maar te weten komen. ;)

    13. @antares,

     Aantekening dat in Iran overwegend Sjiieten wonen en de regering daar ook een Sjiitisch fundament kent. Soennieten en Sjiieten gaan niet samen. Zoiets als Protestanten en Katholieken maar dan erger. Ze zeggen weleens dat de ontwikkeling van de islam ergens in de middeleeuwen is blijven steken. In die tijd moorden de verschillende stromingen binnen het christendom elkaar ook uit. Klinkt wat hard en stigmatiserend maar grof gezegd zie je wel deze tendens en het lijkt erop dat de tegenstellingen alleen maar toenamen en nemen door “onze” bemoeienis. Met het trekken van de lijnen door de woestijnen begin vorige eeuw is een tijdbom gelegd welke alleen maar kon aanscherpen door de verdeel en heers politiek van de koloniale mogendheden. Denk aan de Irak Iran oorlog of de strijd in Algerije. Maar ook het onderdrukken van prille democratische processen, denk bijv. aan Iran maar ook Pakistan.

     PS
     Probleem tevens dat die yankees als een olifant in de porseleinkast even democratie menen te kunnen brengen. Tenminste, dat willen ze ons doen geloven. Het niveau van de hele heksenketel en de westerse bemoeienis is zo schrijnend laag dat je als hoog intelligent mens niet anders dan cynisch kan worden van deze apenplaneet. Waarom zitten er geen verstandige mensen aan de knoppen? Die regering van jullie, die Rozenlul inclusief, is geen haar beter trouwens. Als makke schapen achter de psychopathische elite aanhobbelend. Miljoenen worden nu weer van haard en huis verdreven en honderdduizenden kinderen getraumatiseerd en tienduizenden vinden een gruwelijke dood in angst. Ik kan er niet bij… En dan krijgen we straks zo’n neanderthaler als een Romney aan de knoppen in die u-naai-us-steeds. Fucking unbelievable…..Het ziet er slecht uit………
      

    14. Ik ging er vanuit dat de soennieten en sjiiten de handen ineenslaan, waar het aankomt op de Israelische politiek, en viceversa. Overigens moet ik zeggen, dat de oplegging van een democratische machtsstructuur, ook een dictatuur inhoud. Vaak met onbedoelde neveneffecten. In tegenstelling tot wat velen denken, kan een dictatuur het enige antwoord zijn op de religieuze verschillen in bevolkingsgroepen.

    15. Ik vraag mij ook af, wat doet die Romney recentelijk in Israel, met de mededeling dat wat hem betreft, Jerusalem de hoofdstad is van Irael. Je vraagt je toch af wat er van republikeinse zijde voor spelletje gespeeld wordt. Er schijnt toch een zekere overwinning van onoverkomelijkheden uit die uitspraak, in de optimistiche zin door te klinken…

    16. Religie en absolute macht!
     Romney is waarschijnlijk een poppetje met psychopathische trekjes…
     Dat uitschot hoort zelfs een behandeling a la Hussein of Gadaffi te krijgen!
     Wachten is op een Westerse lente waarbij de hele quote 500, alle presidenten na Carter, vrijwel alle ministers, leiding CIA en NSA, militaire top, Blair, Balkenende, Sarkozy, Stronthoop Beffer, Rasmussen, CEO’s van de grote banken, familie Rockefeller en Rothschild, et cetera … zelf in de FEMA kampen terecht komen. Wie weet gaat het dan nog wat worden met de wereld!

    17. Waarom komt mijn antwoord soms niet onder de vraag terecht?????

     Maar even refereren dan:
     China en Rusland slimmer?
     Zou kunnen maar denk het niet.
     Gewoon eigen belang en ja ik denk dat de USA steeds arroganter wordt door de vrijwel absolute macht die ze hebben. Ik acht het niet onmogelijk dat jij en ik het nog meemaken dat ALLE landen een militaire basis van die yankees hebben of anders gebruik van en sowieso drones al was het maar om iedereen in de gaten te houden. Die yankees geven de helft van het wereldwijde defensie budget uit en hebben in tientallen landen omvangrijke militaire basissen. Deze worden steeds verder uitgebreid. Ik hou mijn hart ook vast wat betreft de democratische lente in Latijns Amerika. Het kan maar zo zijn dat over een generatie ook hier er weer allemaal dictaturen zitten. Het was 500 jaar zo en de huidige situatie is echt uitzonderlijk en kon alleen maar gebeuren dankzij de ineenstorting van de USSR zodat de achtertuin van de elite even geen prioriteit had. Vergeet niet dat er geen land ter wereld is behalve de u-naai-us-steeds welke de wereld in militaire zones heeft onderverdeeld. Zaten er normale mensen met empathisch vermogen aan de knoppen in Washington dan zag de wereld er oneindig veel beter uit en had iedereen te eten en voldoende vrije tijd………..

    18. @Moerstaal.
     Wat betreft “jouw werelddeel”: zie je dat echt gebeuren dan? Het weer terugkeren naar de tijd van de dictaturen ?
     Ik dacht/hoop eigenlijk dat dat voorbij is, en er een mooie toekomst is daar. Als ik dingen lees over Argentinie, Brazilie, Venezuela etc etc lijkt mij dat het steeds beter gaat, maar wellicht heb jij meer info?    

    19. Leon, nee, ik schreef het iets te zwaar. Het valt wel mee hoewel… Kijk de drugsoorlog in Mexico, bemoeienissen van USA in Colombia. Venezuela welke op een dag aangepakt kan worden, militaire basissen van de yankees of gebruik van ook in Paraguay en Curaçao dacht ik… De waterreserves in de Amazone waar bepaalde lieden in die zelf verklaarde voortuin verwijzingen naar hebben gemaakt als zijnde van hun… Brazil heeft al enkele jaren niet voor niets 20.000 militairen aan de grens met voornamelijk Colombia en zijn de grenzen nu high tech aan het beveiligen. Nee, het is niet alles pais en vree. Ook is een groot deel van Latijns Amerika wel degelijk de hoer van die u-naai-us-steeds. Er is zeker wat blanke elite betreft behoorlijk veel uitwisseling. Ik denk dat als Brazilië zich net als Venezuela nog meer afkeert van Washington dat het hier economisch minder goed zou gaan. Wat dat betreft is het mij nog lang niet radicaal genoeg en ben ik maar ook andere mensen hier met mij bang dat Latijns Amerika uiteindelijk net als de EU een kapitalistisch blok wordt welke ook vuistdiep in de NWO zit.

    20. Verdorie, scroll me weer gek……………
     Nee, waarschijnlijk niet, zie situatie Irak. Onderlinge haat is blijkbaar groter dan die tegen de yankees dit in tegenstelling tot Afghanistan waar de tegenstellingen op lager niveau zitten namelijk cultureel.

    21. Ik snap wat jij bedoelt, maar van hun geen onderlinge samenwerking verwachten… Ik zou het in iedergeval niet uitsluiten in situaties van een gezamelijk vijandschap. De mens kan soms hele rare bokkesprongen maken, al moet ik toegeven dat jouw argumenten mij zeker aanspreken.

     Moest even zoeken waar jij antwoord op gaf trouwens.  :)

 6. Voor de geinteresseerden in de spreekbuis van Assad, deze is ondanks een blokkade (?) toch nog bereikbaar via een IP adres:
  http://208.43.232.81/index_eng.html
  Ik weet het, zal wel propaganda zijn maar dan krijgt u wellicht een completer plaatje. Altijd interessant wat de gebeten hond in dit geval blaft.
  Last but not least: Vrijheid van informatie!

 7. Ik vraag me nu hardop af wat erger is. Een land als nederland waar een stelletje malloten in de politiek bij massa’s publiek geld verkwisten, en niet naar de Burger luistert, waar stelselmatig een begrotings tekort is….. of een land als Syrië waar 1 man de baas is, en die 2miljard verprutst over een lange periode. 10-15% per jaar rijker..als land?? Niet slecht eerlijk gezegd…
   

  1. Nu worden dit soort landjes niet zomaar vanzelf rijk en worden zeer waarschijnlijk door rovende derden nu zelfs oa zwitserland onder meer druk komt als nieuwe kaaimaneilanden misbruikt:
    
   c
   25 juli 2012 bij 02:13    

   22-07-2012 – Een wereldwijde elite van superrijken had aan het einde van 2010 ten minste 21 biljoen dollar (ruim 17 biljoen euro) verborgen in geheime belastingparadijzen. Dat blijkt uit een grote studie. .

   Het onderzoek – The Price of Offshore Revisited – is geschreven door James Henry, voormalig hoofdeconoom van het Amerikaanse consultancybureau McKinsey, in opdracht van de internationale beweging Tax Justice Network.

   Het bedrag (21.000.000.000.000 dollar) is gelijk aan de economieën van de Verenigde Staten en Japan samen. Volgens Henry is het bedrag van 21 biljoen dollar een voorzichtige aanname, de werkelijke omvang zou zelfs 32 biljoen dollar kunnen zijn. http://www.grenswetenschap.nl/nieuws.asp?i=11975
    

 8. Voor mij is dit weer Visionair op z’n best!
  Veel informatie welke elkaar versterkt; heel leerzaam.
  Heel herkenbaar ook allemaal.
   
  Maar omdat ik zo geïnteresseerd ben in de geschiedenis van de toekomst, kan ik het niet laten in dat licht naar deze ontwikkelingen te kijken, met oog voor de geestelijke machten boven ons. Een wat we noemen eindtijdvisie dus weer, gebaseerd op wat ik in ons dikke Handboek lees aan voorzeggingen.
   
  Dan was wat de mainstream media de Arabische lente noemden, voor mijn groep toen reeds de Arabische herfst, met dus uitzicht op de winter.
  Een kouwe kwaaie winter van islamextremisme, uitlopend op wat we waarschijnlijk allemaal kennen als Armageddon, de grootscheepse aanval van de volkeren op Gods land Israël, met net als altijd zo groot ergerlijk verlies tot gevolg. (als inleiding op de Godsregering vanuit Jeruzalem)
   
  Dat die aanval zo alomvattend zal worden is m.i. ook op grond van de inmiddels toch ook wel historische kennis van de volkeren rondom Israël, dat als God het niet toelaat, alle machten der duisternis met hun volgelingen gewoon kansloos zijn tegen Hem en daarmee tegen Zijn verkoren land.
  Immers ook de recente geschiedenis vanaf  ’48 is daar vol van.
   
  Omdat die machten al 4000 jaar aan het kortste eind hebben getrokken, moeten ze wel in hun eindspurt (laatste kans) zo’n ongelofelijk ongenadige rotklap aan dat kleine ergerlijke (zie de ontelbare UN Resolutions against Israël hier hogerop in de draad) volkje uitdelen, dat zelfs de God van Israël er niet meer op terug heeft.
   
  Dat gaat ze dan weer niet lukken, vermeldt de geschiedenis van de toekomst ons, (leuk hè, als je een God heb, voor Wie geen tijd bestaat?!)  maar dat willen we nu uiteraard nog niet erkennen.
  En in dat plaatje past Bashar al Assad natuurlijk niet met zijn gematigde houding en deels westerse vorming.
   
  Dat hij zo onslap op de opstanden reageert, ken ik meer aan zijn nu nog bevoorrechte omgeving toe, de getrouwe generaals en zo, welke straks vogelvrij zullen zijn voor hun afwijkende geloofsgenoten (soen. versus sji.), dan dat Bashar zelf nou zo nodig moet. Zijn beveiligde villa aan de Zwarte Zee of Aralmeer of zo iets zal toch al wel ingericht zijn van die tweemiljard?
  En naar Poetin toe maakt hij ook geen slechte beurt met het loslaten van het leger op eigen stoute bevolking, toch?
  Ze moeten straks ook wel wat memories op te halen hebben samen.
   
  Hij moet straks wel zorgen op tijd weg te wezen, getuigende wat zijn zwager zomaar toch overkwam.
  Maar dom is hij niet, met zijn rustige blik, zoals hier al eerder vastgesteld is.
   

  1. Ben, je gaat ons toch niet vertellen dat een denkbeeldig vriendje een select groepje heeft uitverkoren? Dat is Racisme! Raar trouwens dat het gros van deze landje pikkers een Duitse of Russische achternaam hebben en er ook zo uitzien. Wist je trouwens dat Israël een apartheidsstaat is? Het kent een selectieve democratie. Aangezien synagoge en staat niet gescheiden zijn worden bepaalde keppeltjes voorgetrokken. Been there, done that…. Ik heb jarenlang voor een Joodse organisatie gewerkt, heb Joden in de familie en innercircle en was er bijna mee getrouwd.

   1. Dus als Ik je goed begrijp is je vrouw de Buurthoer…Anders Ben jij een Rascist?
     
    Ook Zie Ik jouw rascismenaantijgingen Niet. Wijs eens aan. Of vindt je het Ã’ver Rascismen en Raciale terreur Hébben mischien “hondsbrutaal Van Ons…of Bedoel je DIT: http://fathersmanifesto.net/jewishexecution.htm
     
    Als Ik Goed Herinner stond jij al vaker klaar met dit soort lasterprijktijken tegen Medebezoekers. Klopt Dat?

    1. C je gaat in mijn optiek te ver met deze uitspraak, dit is een onmenselijke uitspraak, wat mij zeer veel pijn doet en dus tegen de borst stuit, P.

    2. Juist een Zeer Menselijke Uitspraak Tegen een Zeer Onmenselijke Lasterlijke betiteling out of nowwhere met kwalijke bedoeling. Kom je helemaal uit je struiken om Me dat te zeggen terwijl je Fout zit en dat zonder één Woord van pieteit over de Slachtoffers? Je maakt Me misselijk!

     Om eerlijk te zijn word ik ook behoorlijk misselijk, en wel van je voortdurende getrol. Of je gedraagt je, wat betekent: de persoonlijke integriteit van medereageerders respecteren, of je zoekt maar een site waar dit soort infantiele gedrag wordt getolereerd. Dit is de laatste waarschuwing. -Germen

    3. Doe even normaal c, je hebt Lukas zo vaak misselijk becommentariseerd, en nu heb je best kans dat hij hier weg blijft. De manier waarop je Met Paul en Moerstaal omgaat wordt ik ook niet goed van. Beide zijn integere, eerlijke persoonlijkheden en verdienen dit niet.

    4. antares evenals bij leon het Geval is Ben je een maatje of twee te klein voor Mij om over Mij te kunnen oordelen met je beperktheden als een Mij hinderend handicap. Dat jullie kritieken steevast op persoonlijke discriminatie zonder Argument neerkomen een Verschijnsel daarvan.
      
     En integere eerlijke personen? Je zit met je snufferd Hier op deze pagina kersvers op de Feiten dat dit NIET het geval IS. Opzouten met je Bedrog Kleine man. https://www.visionair.nl/wetenschap/nieuw-boson-ontdekt-higgsboson/comment-page-1/#comment-30060

    5. He c die snap ik naar mij toe niet helemaal, in eerste instantie was ik idd cru naar je maar naderhand niet meer. Lees altijd je teksten, maar kan het soms niet helemaal volgen. Ben het vaak met je eens, en oke dan maar, als jij dat vind over mij dan is dat maar zo. 

    6. Beste c.

     Je kon je totaal op geen enkel vlak meten met mij, en dus al helemaal niet met Lukas. Die man heeft niet alleen veel geleerd, maar ook bewezen dat dat zo is, jij niet. Voor mij zal het zijn of je niets geschreven hebt. Voor paul besta je ook al niet meer en de rest zal volgen. Waarom je hier nog bent weet ik ook niet, maar ik vermoed leedvermaak. :) Toedeloe, dag aapje in een kooi. ;)

    7. Lucas was/is volgens mij een natuurkundige.
     Nu we toch de vrijheid nemen elkaar te zeggen wat we van elkaar vinden; ik vind Erdogan soms best sympathiek omdat hij wel eens een ander helpt in nood (Griekenland bv.) en nu een verstandig idee heeft om het Syrisch leed aan te pakken: http://nieuws.nl.msn.com/turkije-wil-niet-aan-zijlijn-syri%c3%ab-blijven .Hij toont zich voor andere (Arabische) landen een bemiddelaar, waar Amerika faalt (omdat Rusland en China) en buurlanden niet ingrijpen uit eigen belang.

    8. Julie
     27 juli 2012 bij 23:24

     Lucas…Niet zijn echte naam of course is een ex politicus. Welliswaar hoog opgeleidt met bijbehorende natuurkundige leer Maar Geen praktiserend Natuurkundige.

     Rest verwijderd in verband met leesbaarheid en het voorkomen van ellende wegens hoog strafbaarheidsgehalte..
     Huishoudelijke mededeling. Tot jij je excuus hebt aangeboden aan de bezoekers hier die je hebt beledigd, alsmede aan de redactie wegens voortdurend wangedrag, ben je niet meer welkom. Het adres van de redactie is info()visionair.nl
     Mocht je bezwaren tegen deze procedure hebben, dan kan je deze in klassiek Nahuatl richten aan de redactie.
     Hasta moxtla.
     -Germen, webmaster-

    9. Beste vriend C, bedankt voor je reaktie. Je reaktie getuigd van wat ik al vermoedde. Ik hoop dat je het goed gaat in het verdere leven en wens je veel wijsheid toe, maar van mij krijg je dus geen woord meer. Mvg, Paul.

    10. c, tegen wie heb jij het eigenlijk?

     Ben zijn reacties heb ik het al moeilijk mee maar kan ik nog plaatsen.
     Ik respecteer Ben ook en dat weet hij, ik heb al menig pittige discussie met hem gevoerd maar trek zijn religieuze retoriek niet meer en sla zijn reacties tegenwoordig zelfs over (sorry Ben).
     Ik las het deze keer en het schoot me in het verkeerde keelgat; mijn reactie is fel maar ik tracht niet onbeschoft te worden.
     Jouw reactie is werkelijk geen touw aan vast te knopen en komt bijzonder onbeschoft over.
     NB nam ik het eerder nog voor je op.
     Wellicht had Julie dan toch gelijk met haar diagnose.
     Bij deze excuus aan Julie dat ik haar afviel en ene c verdedigde.
     Ik zie dat je al een ban hebt gehad maar zou het op prijs stellen als bovenstaande reactie ook wordt verwijderd. Als de redactie trouwens moeite heeft met mijn felle manier van schrijven dan merk ik dat vanzelf wel. Je kan mij er ook gewoon op aanspreken. Ik ga er dan ook gewoon op in en ben niet te beroerd iets terug te nemen of een uitspraak af te zwakken. Op biflatie moet ik me ook inhouden van de moderator, geen probleem!

     Dan nog dit:
     Great minds discuss ideas,
     average minds discuss events,
     simple minds discuss people.

     Op Visionair trachten wij de eerste zin te hanteren……………….

     PS
     c, zit je soms ook op http://www.biflatie.nl?
     Ik zag door jou genoemde website ‘fathersmanifesto’….. ook afgelopen nacht op http://www.biflatie.nl langskomen. Deze link zal je mij niet mee zien schertsen. NB kwam dat doordat ik offline met iemand (bezoeker van biflatie) een discussie had welke persoon daarna het nodige online heeft gezet wat weer verwijderd is. Of het is toeval of jij zit ook op biflatie mee te lezen… Ik zou het op prijs stellen als jij mij daar binnen de context van de doorlopende (zionisme) discussie op biflatie mij daarmee confronteert. De eigenaar van biflatie is een goede kennis van mij dus een bericht aan de moderator komt bij mij terecht. Hier wil ik het graag bij laten!

   2. Wat nog erger is; het hele land is gepikt van de palestijnen, door diezelfde Hyksos genaamde voorouders, die Egypte helemaal niet uitgetrokken zijn als bevrijdde slaven van de farao’s. Dat die Hyksos zich later pas joden gingen noemen, was een aanpassing met religieuze bedoelingen, aan het noodzakelijk volksverleden dat moest kloppen.

    1. Antares, snap ik, dat antwoord voor mij was maar is soms niet duidelijk op dit forum. Ook niet duidelijk tegen wie ‘c’ het had met zijn ‘Buurthoer’ enzo……. Tegen Paul ???? Of Ben of mij??
     Germen, BUG, als ik inlog zie ik rare tekentjes op de plek van mijn gebruikersnaam. Ik kan wel inloggen. Ik heb een Braziliaans Portugese versie van Firefox, kan het daar aan liggen?

    2. Zijn antwoord was tegen jou gericht, schoot mij ook totaal in het verkeerde keelgat. E.e.a kwam door aanpassingen in de berichtgeving en reacties, tijdelijk door elkaar te staan. C bleek er hier een gekkenhuis van te willen maken, dus er moest iets gebeuren. ;)

 9. Lieve Julie en Beste mensen, wat ik nu ga schrijven is op persoonlijke titel. De wapenindustrie is de rijkste en machtigste organisatie ter wereld. Tot dusver is het niemend gelukt om een vinger in de pap te krijgen van het wel en wee van deze gasten. Het gaat vervolgens zo: Als er ergens de mensen in opspraak komen betreffende hun huidige regering etc in de wereld, dan komen lobyisten van deze club in aktie. En worden deze opstandelingen, terecht of onterecht van wapens voorzien, ook vele regeringen maken hier gebruik van , denk bv in z.amerika en afrika. Ook als er geen oorlog nodig zou zijn, dan presteren deze groep om een oorlog te creeer voor eigen gewin, zo zijn er vele wegen om de wapenindustrie te laten floreren. Wat een duidelijk gegeven is, dat china,rusland en vergeet duitsland niet er best bij boeren. Wat de chemische wapens betreft moet je denk ik in de eerste instantie aan israel en amerika denken. Het eindplaatje is het begrip kapitaal en zo lang de mensheid niet in vrede met elkaar kunnen leven, zullen ze daar dankbaar gebruik van maken. Wat ook achteraf blijkt is dat in de fundenmentaliwstiche werel meer geld aan wezig is, want hoe moeten ze anders aan geld komen om wapens ed te kopen, denk aan iran en alqeida. Tot slot: in60er jaren ontstond in amerika de groep black panters ( hoofdzakelijk negroide mensen) die de stelling hanteerde dat eens de wereld een islamietische wereld zal zijn. De achterliggende achtergrond was om eindelijk het christendom eens te overwinnen en zeker na de vele moorden, die de christenen uitgevoerd hebben t.o.v de moslims. Veel kan ik er nog aan toevoegen, maar eerst tot zover.
  Julie, ik hoop dat het met jou beter gaat dan voordat ik met vakantie ging? Geef jezelf de tijd en rust meiske. Mvg, Paul.

 10. mijnheer moerstaal, help even, want waarschijnlijk heeft u hartstikke gelijk.
  Wie en wat is een denkbeeldig vriendje? en wie en wat een select groepje?
   
  Even inzake racisme: ik ben getrouwd met een spierwitte lieve vrouw…, ben ik dan een racist  naar al die mooie gekleurde vrouwen toe? want daar ben ik niet mee getrouwd (jammer genoeg).
  Wat een raar beeld hebben velen toch van racisme!
  Voor mij net zo idioot als discrimineren; iedereen die iemand kiest op grond van iets, discrimineert immers alle andere mensen! Wij worden steeds lijper hoor!
   
  Dan spreekt u over landjepikkers. Ja je had er in de oorlog veel met een Duitse naam ja. (na de oorlog meer Russische ja)
  Inzake Bashar dan? Golanhoogte? z’n paps denk ik, maakte ooit smerig misbruik van de Golan om Israël van de kaart te kunnen vegen, herinner ik mij. (25voudige overmacht met tanks of zoiets onbestaanbaars!)  Lukt voorlopig dus niet meer….
   
  Israël als apartheidsstaat snap ik meer van. Ja, zo heb ik een apartheidshuis.
  Wist u trouwens dat Joden uit vrijwel alle Arabische landen (bij elkaar honderden malen zo groot als het miezerige Israël) worden verjaagd?
  Wat zegt u? staat dat nooit in uw mainstreamkrant? nee allicht niet.
   
  over selectieve democratie: noem mij wat Joden in de parlementen van Arabische landen, dan noem ik u een zwik Arabieren in de Knesset.
   
  Welke keppeltjes worden er voorgetrokken? noem eens namen? en waarom was dat dan voortrekkerij? waren ze niet gewoon de besten? of vriendjes, zoals overal in ieder land?
   
  Uw laatste zin bezie ik maar als niet gelezen; wat een bijna landverraad aan ons, Europeanen. :-(
   
  @c: u zegt niet aan wie uw schrijven gericht is en ik reken mijzelf niet tot de goede verstaanders (het duurt bij mij altijd allemaal even) Mis ik wat??
   
  @ Paul: c is niet zuinig met gepeperde uitspraken, maar vervult m.i. wel een interessante rol op dit forum, niet onmenselijk hoor als je hem weet te plaatsen. Wel m.i. net zo knetter als knap; misschien wel over de IQ-top?  De helft van zijn postings welke ik meen een beetje te snappen vind ik steeds boeiend.
  En ik vind ons hier nog lang geen Geenstijl. Dáár zou ik niet aan mee willen doen!
   
  @ Antares: aan Paul heb ik eens de powerpontpresentatie opgestuurd waarin de foto’s van de wielen van de strijdwagens der in de Rode Zee verzopen Egyptenaren waren opgenomen. Die Egyptenaren joegen immers de Joden na. Wat zaten ze volgens jou dan na? De kat van de buren?
   
  Van de Palestijnen weten we allemaal dat die zich tussen ‘67 en ’73 of zo met die naam zijn gaan tooien om territoriale redenen. Daarvoor waren het gewoon Arabieren. Arafat bijvoorbeeld was een Egyptenaar zoals je weet (welke overigens op de middelbare school al zijn eerste moord pleegde).

  Sorry even: wanneer horen we van jou ook dat Jezus Christus een kindje heeft gemaakt bij Maria Magdalena? Want dat Wist Dan Brown (popie op NGC) toch ook een keer te vertellen in z’n Da Vinci code?
   
  Heetten de Joden heel vroeger geen Hebreeën? Zegt dat dan wat??
  En natuurlijk hebben ze in de tijd van Jozua het land Kanaän gepikt door verovering op voorschrift van de almachtige Heerser van hemel en aarde. Hij deed Zelf toen al het grote werk. Had Hij het aan iemand moeten vragen dan?

  1. Beste Ben, Ik heb gezegd wat ik wilde zeggen en laat mij niet verlokken een ‘religieus’ debat aan te gaan. Jij weet vast en zeker de weg daarin beter dan ik… ;-)
   Ik ben inderdaad een tikkie fel. Denk er gerust eens over na. Ik ken de beide kanten van de zaak al want heb ook gewerkt voor een christelijke organisatie. Ik ben ook bekeert maar dan omgekeerd ;-) Neem ook even mee dat ik niet ga vergelijken met Arabische buurlanden wel met de west Europese democratische traditie namelijk eentje van scheiding kerk en staat. Hier laat ik het graag bij. Verder no hard feelings, je blijft netjes dus ik ook :-)

  2. c, ik ben na een alinea afgehaakt. Ongefundeerd en onleesbaar! Anders had ik er wel degelijk notitie van genomen !!! Ik krijg behoorlijk veel tegengas vooral op NuJij (daarom zit ik hier) maar vaak van de wat labiele medemens (laat ik het netjes uitdrukken) die al snel alles wat boven het maaiveld uitsteekt een kop kleiner wil maken en bij gebrek aan intellect maar op de man gaat spelen. Ik kan het niet laten, vooral op NuJij om daar wat olie op dat vuur te gooien… Gelukkig etaleren deze medemensen hun eigen problematiek maar al te duidelijk dus hoef ik me echt geen zorgen te maken om mijn eigen digitale carrière, laat staan gemoedsrust. Ze gooien hun eigen ruiten wel in! Ik heb een goed familie en zakelijk leven en heb het digitale domein niet nodig om bestaansrecht aan te ontlenen wel ter leering ende vermaeck! Daarom trek ik me zulke reacties ook niet aan. Ik weet dat ik soms fel ben maar probeer me wel te bewegen binnen de grenzen van het fatsoen. Nu mag er ook wel veel dus kan het ook best hard overkomen. Ik ben daarin niet uniek! Toch is het ook voor jou de kunst om even tot tien te tellen en inhoudelijk te reageren. Moet je trouwens niet hier op reageren?
   https://www.visionair.nl/politiek-en-maatschappij/geopolitiek/wie-is-bashar-al-assad/comment-page-1/#comment-33009
   Deze persoon gaat inhoudelijk in debat!

   PS
   Hoe kan c reageren nadat er al eerder een ban werd gegeven (…niet meer welkom = ban ???).

 11. Visionair heeft Me in moderatie gezet nadat lowlife paul r Me nog snel even een natrap gaf     Paul.R   27 juli 2012 bij 20:24    en Ik Dus Blijkbaar niets daarvan Mag Vinden wat er over of tegen Me gezegd wordt.
   
  c
  Je reactie wacht op goedkeuring.
  27 juli 2012 bij 21:03 · Reageren   

  Bedoeld u deze reactie:

   
  “”Juist een Zeer Menselijke Uitspraak Tegen een Zeer Onmenselijke Lasterlijke betiteling out of nowwhere met kwalijke bedoeling. Kom je helemaal uit je struiken om Me dat te zeggen terwijl je Fout zit en dat zonder één Woord van pieteit over de Slachtoffers? Je maakt Me misselijk!””

   
  En u scheert zich weg met vage van alles insinuerende praatjes zonder Excuses aan te Bieden voor uw Integriteitsschendende en Menselijk Leed minachtende opmerkingen?

   
  Eerst op het Forum charme en imago kweken en dan uw target aanvallen en dat afgelopen twee weken meermalen indirect en meermalen ad hominem Offtopic direct ondertussen? U bent Hier Helemaal Niet te Goedertrouw Toch…Ja of nee?

  1. Vanzelfsprekend (gemeen Khazaars lachje). Sorry, ik kreeg een telefoontje van de Opperste Turkse Raad van Zion, tussen de massaverkrachtingen door. Ze zijn helemaal niet blij met je geniale analyses en voelen zich lelijk bekeken. Zeg, Germen, doe eens even wat aan die lastpak.

   En je weet het he. Met die moordzuchtige gasten moet je geen ruzie krijgen als je leven je lief is.

  2. c, nu val je ook Paul R buitengewoon hard af. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat heeft verdiend. Ik ken hem niet anders dan een zeer redelijk mens. Nou weet ik niet wat er op andere draadjes is gebeurd maar ik heb een vermoeden dat er de afgelopen tijd al de nodige woorden zijn gevallen tussen jou en anderen… Ik ben daar in ieder geval geen deelgenoot van geweest.

   Germen, Julie e a., kan er geen IP ban worden gegeven?
   En kunnen al die reacties van c niet gewoon worden verwijderd?
   Bij NuJij gaat dat ook zo als je je buitengewoon misdraagt.

   1. Ik merkte dat zijn harde aanvallen (agressie) voortkwamen uit de bekende volgorde subassertief (toen hij zelf kind was, door overmacht)-assertief (dat hij zeker wel is)-agressief (overassertief en dan ga je fout). De een versterkt de ander, het is nodig dat ieder zijn/haar best doet voor een ontspannen sfeer te zorgen, ontspannen is heel belangrijk wanneer er sprake is van spanningen.
    Daarom vind ik het heel spijtig wat er gebeurt, en ik hoop dat C. excuses zal aanbieden voor zijn deel in de communicatie. Hij weet dat hij verbaal heel sterk is, maar die kracht moet hij nu ten goede aanwenden, zou ik zeggen. Dus c. laat die andere kant van je zien, maak eerst die excuses om de relatie met medebezoekers te herstellen. Je kunt in ieder geval niet doorgaan op dezelfde manier, als je je IP steeds verandert heb je straks kans op een proxyblocker die elke IP kan blokkeren en dat is misschien je bedoeling ook niet.

    1. Dank je Julie, ik zal er met andere ogen naar trachten te kijken en er rekening mee houden!

    2. Wil voorstellen dat jullie eerst Beter leren lezen alvorens Mij te diagnosticeren:

     We hebben nog steeds geen excuses van je in onze mailbox ontvangen. info @ visionair.nl
      
     *Kom Pas terug als jullie Excuses hebben aangeboden!

     Aju paraplu dan.
     -Germen

    3. Nee, hij kan wel  reageren, een ban houdt in reacties verwijderen of blokkeren, maar hij moet wel de mogelijkheid hebben dit uit te praten. Ik hoop dat dit samen gaat lukken.

    4. Geen idee, maar volg de link die c geeft eens, ik heb dit pas iemand anders zien overkomen en dan kan ik c zijn link helemaal begrijpen, ik begreep hier al niks van getrol en ad hominems maar ik heb dat hier ook zien gebeuren en wat van geleerd… die man werd afgebrand door een steeds van naam veranderende trol, of hoe noem je zoiets… echt aanvallen van iemand door op de man te spelen…

     Wat een enge mensen zijn er toch op de wereld jongens, Paul: ik heb veel geleerd in de discussie die ging tussen Douwe en Arie in het artikel “update hoe eerlijk is ons huidige economisch systeem” geloof ik… daar werd Douwe de hoek ingedreven, echt ernstig zeg

    5. Anouska, in mijn optiek is Douwe mans genoeg om zich niet in een hoek te laten drijven. Netzoals je aangeeft is een discussie ven generlij waarde, de kracht zit in het dialoog, hierdoor kan je van elkaar leren. En daar ontbreekt het soms weleens aan op deze site, maar ja dat ben ik. Mvg, Paul.

    6. ..een discussie kun je vergelijken met en is verschillend van een debat, bij de eerste zoek je naar ( overeenkomsten voor) een oplossing, bij een debat scherp je de verschillen aan.
     In een dialoog kun je zowel discussiëren als debatteren.

    7. Mijn voorstel is niet meer op de man spelen (persoonlijke aanvallen). Het is mooi weer en ik ga straks zwemmen, jullie ook? Voor een fris begin straks weer op Visionair. See you later alligator :).

    8. Is inderdaad een zinnig voorstel van Julie. Sterker nog: het staat zelfs in de Visionaire Regels. Bij c is er overigens meer aan de hand w.o. ziekelijke jodenhaat etc. Vandaar dat wij als redactie welgemeende en oprechte excuses eisen om dit soort misstanden in de toekomst te voorkomen.

    9. Beste Germen, Paul R, Julie, Anouska e.a.,

     Een ban is een ban.
     Volgens mij moet deze makkelijk te handhaven zijn.
     Net als Germen ben ik ook weleens geband. Het ene forum heeft weer andere mogelijkheden dan de ander om er toch weer in te komen. http://www.nujij.nl is wat dat betreft goed dichtgetimmerd. Ik en vrienden van mij hebben nog geen lek kunnen ontdekken.

     Wat betreft deze website heb ik al een hoop aanbevelingen dus dan ook maar deze:
     Iemand met een ban kan niet meer inloggen of registeren onder diezelfde gebruikersnaam en of met hetzelfde emailadres (dit staat los van een controle op IP adres). Iemand kan niet meer met hetzelfde IP adres inloggen of registreren. Iemand kan niet via een proxy inloggen. NB Er zijn allemaal scriptjes voor en is geen overbodige luxe ook ivm. spam of strafbare feiten waarbij je iemands IP adres wil hebben.
     NB Heb ik zelf een statistiekenteller welke op honderden websites draait welke javascript door de proxy heen duwt waardoor ik het echte IP adres toch weet te achterhalen. Ook aanrader voor Germen. Kan er geen javascript doorheen dan kan er niet gepost worden.
     Kortom ook dit is weer een extra drempel tegen “bots”, anonieme spam en omzeilen via proxies.
     Kortom, zo’n trol moet het leven aardig zuur gemaakt kunnen worden!
     Last but not least, als iemand het echt bont heeft gemaakt komt er ook een modreset waarbij alle berichten van die persoon worden verwijderd en die persoon met de bekende gegevens niet meer kan registreren. Op een gegeven moment zijn de emailadressen ook wel op en wordt de lol vanzelf minder.

     Dan nog het volgende;
     Komt u deze zin bekend voor?
     Gelieve niet te voeren…….
     Laten we het on topic houden!

     PS
     Ik heb offline contact gehad met Germen en die zag niet 123 een probleem met mijn ietwat felle toon en had het over zijn eigen extremere opvattingen (net zoals ik trouwens) en bans her en der (ik ook). Kortom we hebben best veel vrijheden op Visionair waar wij dat anders niet zouden hebben maar op de man spelen mag evengoed nog steeds niet. Wel vrijheid van meningsuiting dus ik mag die god, allah of hoe die man heet een denkbeeldig vriendje noemen. Als iemand daar problemen mee heeft dan lijkt me een forum bij de EO een betere plek om dat kaartenspel te spelen.

     Met Ben heb ik inmiddels weer gewoon contact gehad op dit forum dus mijn felle toon naar hem heeft hem blijkbaar niet zodanig gekwetst dat hij mij hier op aan heeft gesproken of mij negeert of een klacht heeft in gediend bij de redactie. Als iemand problemen met mijn toon heeft dan kan die persoon mij NORMAAL aanspreken.
     Ik tracht zelf ook fatsoenlijk met mensen om te gaan en niet op de man te spelen. Mijn felle toon is dan ook vaak autoriteit gerelateerd. Iemand zei eens dat ik een autoriteitsprobleem heb en dat klopt! (en met volgzame zombies maar dat mag duidelijk zijn hehehe)

     Graag laat ik het hierbij.

     Ja Julie, het is weer een dagje zomer in die polder!!!!!!!!!!!!!!

    10. Moerstaal, dat was niet tegen jou gericht wat ik aan paul schreef… ik schrok me te pletter van de link van c, echt ik heb nog nooit zoveel geleerd de laatste tijd… wat jammer dat er mensen zijn die er blijkbaar hun werk in hebben om te trollen of wat ook… tot voor kort wist ik niet eens wat trollen precies inhoud… beetje naief van mij, weet ik, maar ik ga er misschien wat goedgelovig vanuit dat mensen elkaar niet opzettelijk willen kwetsen en samen met/van elkaar iets leren… daarom lees ik graag hier ;)

     Communicatie is moeilijk lieve mensen, als je c zijn/haar antwoorden leest kun je tussen de regels door veel leren ;)

    11. Anouska,
     Ik volg je niet helemaal want was er niet vanaf het begin bij wat betreft dit probleem. Welke link bedoel je trouwens?
     Nogmaals, ik wil het graag hierbij laten anders wordt het een eeuwige “goede tijden slechte tijden”. Dat toneelspelletje mogen ze op het electronisch altaar tentoonspreiden…

    12. Moerstaal, dank je wel, reacties plaatsen kan zonder registreren of inloggen, maar wij hebben registreren wel eens ingevoerd en misschien moeten we dat dan weer eens doen, maar we kiezen daar niet graag voor want het gaat ten koste van het aantal reacties.

 12. Paul r voor anderen wel Maar Voor jou Vast Geen rare Vraag: Maar Heb je met de agent orange transporten van monsanto te maken gehad? En uitvoering er van?
  Genocide Gepleegd?

 13. Denk ik inlichtingen over Assad te krijgen, zit een fanatische anti-Semiet bladzijden vol anti-Israel propaganda vol te typen.
  Wonen dat soort sterfiguren in een doos? 

   1. Ik heb ooit ook eens geschreven, dat iemand nog niet in de schaduw van mijn keutel kon staan, zonder zich te schamen voor zijn aanwezigheid. Nooit weer zijn gekwek aan hoeven te horen. Soms moet dat, en gelachen heb ik ook. :) 

   2. Eindelijk word c een halt toegeroepen. Ik verbaas me dat jullie (moderators) nog zo lang geduld met diens uitlatingen hebben gehad. Die werden echt steeds hatelijker en absurder. Op de man spelen en bovendien steeds racistischer en scherp anti-joods. En dan de vaak onbegrijpelijke en rare zinsbouw, grammatica, interpunctie en woordkeuze. Hij (ik vermoed geen zij) had soms wel goede en interessante punten maar dat waren de weinige krenten in een ernstig vervuilde pap als ik het zo mag uitdrukken. Ik vraag me af wat diens beweegredenen waren/zijn en hoe iemand zo kan worden. Hij gaf wel wat aanwijzingen zoals misbruik in de kindertijd en slechte behandeling door banken enzo maar wat daarvan waar is of dat het verzinsels zijn is de grote vraag…

    1. Wat is het probleem van scherp anti-joods, waarschijnlijk haal jij anti-semitisme en anti-zionisme door elkaar. Zijn twee heel verschillende dingen!
     PS
     Na excuus van c mag hij wat mij betreft terug komen!

    2. Moerstaal, ik weet het verschil wel tussen anti-joods, waarbij men iemand veroordeelt alleen omdat ie joods is, en anti-zionisme, wat een politieke ideologie is. En waar je inderdaad vraagtekens bij kan zetten. Als je c’ zijn uitlatingen bekijkt, zover als die te volgen zijn uiteraard, dan zitten daar toch behoorlijk racistische stukjes bij waar joden als het ultieme kwaad worden beschouwd en dat ze als volk tot de nek in allerlei samenzweringen zitten. Zie zijn opmerkingen over de zgn protocollen van zion wat c schijnbaar als de waarheid ziet. Daarmee is hij in goed gezelschap van islamitische scherpslijpers als Hamas, racisten als de nazi’s en hedendaagse neonazi’s.
     Ben benieuwd of c zijn excuses aanbied..
      

    3. @hannes, Wat als de zionisten in dat rijtje van enge ideologieën thuishoren? Er zal vast wel wat van waarheid inzitten. Mocht dit onderwerp weer ter sprake komen zou het fijn zijn als je inhoudelijk debatteert. Er lezen hier veel meer mensen dan er reageren, mag in aannemen tenminste. Dus daarmee overtuig je wellicht weer wat mensen van de ‘goede zaak’. Ik heb als ex medewerker van een Joodse organisatie en met Mossad medewerkers in de kennissenkring en ene tijdje bij een hoge officier gewoond een behoorlijke blik binnenin het zionisme. Helaas is niet alles wat het lijkt en zijn mensen ongelooflijk naïef. Het wereldtoneel is vergeven van waanzinnig veel geld, jullie geld, waar jullie voor rennen, onnoemelijk veel corruptie en een weerzinwekkende psychopathie. Sorry dat ik het schrijf maar ik ken echt heel erg veel mensen en op de een of andere manier ook veel mensen met kennis van zaken. Ik ken zelfs een goede kennis van Bill Clinton bijzonder goed welke ook echt veel mensen kent van de top van het Nederlandse bedrijfsleven zoals NS, Unilever, defensie, etc. Dus ik hoor weleens verhalen. Nogmaals, niets is wat het lijkt. Beste kan je zoveel mogelijk informatie ter harte nemen en anderen op jouw beurt een destillatie geven van deze informatie. Sick of details is hier heel bedreven in en kan je op http://www.biflatie.nl tegen komen als ene KnowTooMuch. Ik ken hem via eigenaar Koen Dil ook offline en neem nou van mij aan dat hij zijn schaapjes echt op het droge heeft en donders goed snapt hoe dingen werken! Hij is soms wel wat extreem in zijn opvattingen maar zit dichter bij de waarheid dan die rozentuin met schaapjes en de overheden die braaf over ons waken….

  1. @sprokeemte, over wie heb je het? Heb ik iets gemist? Pas op dat je niet net gaat klinken als hetgeen je bestrijd. Anti-semiet klinkt als een scheldwoord welke veel op de online media wordt gebezigd. Beter noem je paard en wagen en komt met argumenten. Ik ben overigens anti-zionist en verder bewonderaar van de Joodse maar ook Arabische cultuur, beiden Semitisch!!! Veel mensen willen en kunnen het onderscheid niet zien tussen een en ander.

 14. Sick of details

  Rustig-rustig, mensen…

  Ik geef toe dat ik de ‘hele discussie’ niet gevolgd heb, maar zeggen dat iemand (wie dan ook) met een hoertje is getrouwd is gewoon een brug te ver ( ‘c’ ! ).
  Een ‘ban’ daarvoor gaat ook weer te ver vind ik.

  En aan de andere kant mogen ze me wekken voor Gordon Duff, hi-hi …

  Afijn, het ging over Syrië, niet ?

  Nou, dat komt dan mooi uit, want ik heb hier een interessante bijdrage denk ik, en wel van een Franse M-O-specialist, serieus :

  http://www.voltairenet.org/Who-is-fighting-in-Syria

  1. @Sick of details
   TOP, bijzonder interessante informatie van een van mijn allereerste favoriete websites. Een gedegen online krant met een alternatieve (NIET MSM) blik op wereldse politiek.

  2. Sick of details,
   Ik was voor een afkoel ban en ben tegen permanent verwijderen, bij nader inzien dan. Dus als c excuus maakt naar dit forum is het goed wat mij betreft. Deze c is op zich geen slecht mens en heeft waardevolle bijdragen welke op een visionair forum zeker thuishoren. Dus c, stuur een email naar Germen en biedt je excuus aan. Hoeft niet persee naar mij toe ofzo maar meer in het algemeen.

  1. @ sick of details, zioncrimefactory bekeken en dit lijkt me duidelijk een antisemitische site te zijn: verheerlijking van naziduitsland als laatste bolwerk tegen een perfide joodse NWO a la protocols of sion. Oude neonazistische crap. Biflatie vind ik wel interessant en zal ik vaker bezoeken.

   1. Hannes, loop je niet te hard van stapel?
    Ik ken deze beste man offline en deze doet heel wat meer met z’n handjes dan al die toetsenbord helden hier bij elkaar. Op http://www.biflatie.nl heeft hij altijd leuke bijdragen.
    Vergeet alles wat je ooit hebt geleerd en durf alles ter discussie te stellen. Alleen dan komen wij tot waarheid…

 15. Beste Germen en stafleden van visionair, allereerst mijn respekt en dank voor de wijze waarop jullie deze site bestieren en ons steeds weer van nieuwe onderwerpen voorzien. Waarop wij ons weer kunnen botvieren. Vaak voor mij althans, zijn de onderwerpen stof om over na te denken en mede daardoor ook een leerzaam proces, mede gezien naar de antwoorden van de mede visionairs. Inderdaad, zolang het niet persoonlijk wordt, kun je soms fel van leer trekken, dat gegeven is het recht van vrijheid van denken. Maar er zijn ook grenzen denk aan normen en waarden. De kunst in dit leven is , dat denk ik, om een ieder te respecteren in zijn enof haar mening. Wordt deze grens overschreden, moet je beslissingen van tot hoever. Jullie hebben dat gedaan, al is dat niet altijd even leuk om te doen, is het toch soms noodzakelijk. Bij deze nogmaals mijn respekt en dank. Mvg, Paul.

   1. Betse moerstaal, zoals ik hierboven al eerder aangaf tegen C, schep duidelijkheid wie je bent, dan voorkom je vaak problemen, daar de ander dan beter inzicht verkrijgt van het hoe en waarom. Mocht het dan alsnog niet juist gaan, kun je de definitieve knoop doorhakken. Maar er moet wel een grens van het toelaatbare zijn, anders wordt het een weerzin wekkende site. Daar zit niemand op te wachten. Het is denk ik niet eens zo dat het taal enof schrijf gebeuren belangrijk is, maar datgene wat je tussen de regels door leest, die vaak bepalend is voor de inhoud.
    Hierin heb ik hem een helpende hand in aangeboden, take it or leave it. Dit al een tijdje terug ook eens gedaan, zijn reaktie was als volgt: hij stopte met het desbetreffende onderwerp en ging vrolijk op een ander onderwerp verder.Ja en wat moet je daar dan mee, zover het mogelijk is een conclusie te trekken, maar dat houd niet in, dat als C voldoet aan de huidig gestelde eisen, hij voor mij welkom weer is. Mvg, Paul.

    1. Ps: ik betwijfel of hij inderdaad die courage heeft om zijn exuses aan te bieden. Maar wacht zie en huiver. P.

    2. Paul, daar sluit ik me bij aan! Ben ook benieuwd! Hij bracht wel leven in de brouwerij..

    3. Hannes, het jammere ervan is dat het een negatieve leven in de brouwerij was, voor het overige, had hij inderdaad stellingen waar ik toch even over na moest denken om het te kunnen aanvaarden. Nu weet ik als geen ander, dat het zit allemaal in het koppie, maar nu nog het verwoorden van die gedachtengang, dat is niet altijd even eenvoudig, maar ja zo hebben we allemaal moeten leren denk ik dan maar en zo moet C dat ook leren, althans in mijn optiek

 16. Beste moerstaal. U verklaart een bewonderaar van de Joodse en Arabische cultuur te zijn, als beide zijnde Semitisch. Maar u weet natuurlijk(net als elke rechtgeaarde anti-Semiet) dat het anti-Semitisme zuiver anti-Joods is.
  Ook is het vreemd dat u een opbouwende cultuur als de Joodse(hebben van een stuk verwaarloosde woestijn weer een” land van melk en honing” gemaakt). vergelijkt met de Arabische(hebben van alle bloeiende beschavingen waar ze het voor het zeggen kregen, stuivende zandbakken gemaakt). 
  U heeft een vreemde gedachtengang.
   

  1. Beste sprokeemte, moerstaal heeft wel een andere gedachtegang van vele wereldse zaken. Als je zijn verhaal hierboven goed leest en het in de juiste kontekst zet, dan is het nog moeilijk te begrijpen als je zelf niet zoals hij door de weerld gezworven hebt. Zelf heb ik dat voorrecht ook gehad om 33 jaar door de wereld te mogen zwerven en in vele landen gewoond en gewerkt te mogen hebben, krijg je een heel andere kijk op het leven. Netzoals hij dat ervaart, ervaarde ik dat ook nl als je weer in holland terug kwam dan pas kreeg je door hoe beperkt en met een kleine vicieuzecirkelgang de mensen echt op de hoogte zijn enof waren wat er daadwerkelijk in de wereld gebeurd.Dat kan ook niet anders met de aangeboden nieuwsgaring, deze laten maar een tipje van de sluier zien, terwijl daar achter veeeel meer gaande is. Hij ervaart het mondiale leven als een rijkdom, datzelfde heb ik ook, ondanks de vele ergenissen, oorlogen etc. Hem een klein beetje kennende, hij is niet een man, die zomaar iets verteld zonder enige ervaring. Mvg, Paul.

  2. @sprokeemte,
   Je praat tegen de verkeerde!
   Jouw gedachtegang is vreemd want ronduit stigmatiserend en niet visionair maar dat mogen de andere lezers op dit visionaire forum zelf beoordelen.

   NB
   Ook in omliggende landen zijn er projecten om meer groen te brengen.
   Zoek eens op ‘permaculture jordan’ …(ook video’s) of hier op dit forum onder ‘jordanië’, deze bijv.:
   https://www.visionair.nl/ideeen/wereld/video-groene-eetbare-woestijnen-met-permacultuur/

   Ook niet gek dat het wat makkelijker gaat in Israël aangezien ze meer neerslag en tevens bronnen hebben (Jordaan !!) dan de omliggende regio’s en zich meer toe-eigenen (Golanhoogte !!) en daar bovenop miljarden dollars per jaar van de Amerikaanse belastingbetaler krijgen en dus indirect ook van jullie…
   http://nl.wikipedia.org/wiki/Golanhoogten
   http://www.ifamericansknew.org/cur_sit/water.html

   Ik kan je als oud medewerker van een Joodse organisatie (been there, done that) uit eigen ervaring vertellen dat je wiegje beter niet in de Palestijnse vluchtelingen kampen had kunnen staan maar wel als Joods uitverkoren kindje in bezet gebied…
   Ik vind het naar dat mensen het presteren om andere mensen met goede bedoelingen zo aan te vallen en eigenlijk zelf niet weten waar ze over praten.

   PS
   Great minds discuss ideas,
   average minds discuss events,
   simple minds discuss people.

   1. Lieve mensen. Ik heb het niet alleen over Israel en de omringende landen. Ik was 50 jaar geleden in Libanon, een Christelijke oase van rust, vrede en welvaart tussen de Arabieren. Kijk wat ze er nu van gemaakt hebben.
    Kijk naar Syrie, Egypte, Iran  enz. Bedenk wat er gebeurt als je daar anders gelovige bent.
    Het gaat me om de destructieve mentaliteit. De naijver. Aan het oliegeld kan het niet liggen.
    Streken in de bergen van het Arabisch schiereiland werden in de oudheid “Het gelukkige Arabie” genoemd. Watervallen klaterden, fonteinen spoten waar nu de woestijnwind huilt tussen inzakkende ruïnes.
    Miljoenen Saksen en Zwaben zijn recent na 1000 jaar vanuit Transsylvanië naar Duitsland verjaagd. Ze hebben daar, net als hier destijds de Hugenoten een bestaan opgebouwd zonder een levenslang infuus zoals uw generaties lange vluchtelingen.

     

    1. Wat je nu beschrijft gaat ook op voor Afrika, Azië, Midden en Zuid Amerika en nog andere regio’s. Simpel gezegd kan je stellen dat sinds Columbus er een wereldwijde strijd gaande was tussen de verschillende Europese machtsblokken, waarbij de rest van de wereld moest bloeden voor een van die machtsblokken. Genocide, ziekten en slavernij waren voornamelijk debet aan dit lijden. Wij noemen dit kolonialisme. De afgelopen eeuw zijn er tientallen malen democratische processen verstoord door de oude machtsblokken en de USA, denk aan CIA gesteunde coups. De periode waar we nu inzitten noemen we neo kolonialisme. In wezen is er weinig veranderd en dat komt voornamelijk door het gebrek aan kennis en bewustzijn van 7 miljard mensen waardoor een kleine kliek superrijke en machtige mensen hun gang kan gaan. Ik ga niet zover dat dit een centraal georchestreerde NWO is maar de machthebbers toen en nu hebben er altijd alles aangedaan om de onderdanen brood en spelen te geven en daarmee onder controle te houden. De kerk was slechts een van de middelen. Kortom jouw oordeel van de Arabieren geldt niet. De verschillende landen in het MO zijn nog niet eens zo gek lang geleden op de tekentafel ontstaan. Daarmee is een tijdbom gelegd. Voeg daar de ingrediënten grondstoffen en strategische belangen bij en het plaatje is compleet. Israël is in dit kader niets anders dan een voorgetrokken rijkeluiskindje. Bij jou proef ik een vooroordeel tegenover een enorme groep mensen. Ik veroordeel joden niet maar wel een zionistische politiek welke leidt tot apartheid.

 17. Mijn man is in Israel geweest, Zionisme is iets heel anders dan wat veel mensen denken door gaat voor Joden… in een winkeltje aldaar stond de honkbalknuppel naast de toonbank, daarom kun je maar beter niet pingelen (afdingen op prijs) bij een zionistische handelaar ;)

   1. Anouska en Leon, ook mijn ervaring daarom werd het uiteindelijk niks met die Joodse organisatie en dat huwelijk. Uiteindelijk trouwde ik met een arme indiaanse vrouw maar die wel van mij houdt en niet van mijn portemonnee…
     

  1. Ik dacht dat je die link bedoelde…
   Toen ze over de vrijmetselarij begonnen haakte ik af.
   Ik ken 3 vrijmetselaars goed en ben al diverse malen binnen geweest en had er deel van uit kunnen maken. Stelt geen ruk voor, je kan net zo goed lid worden van de rotary of lions. Lekker belangrijk. Oude mannetjes, mooie pakken, veel sigaren, wiskey en sterke verhalen. Daaag…………

   1. Het enige dat de vrijmetselarij heeft, is het imago vanwege de geheinzinnigheid die men er aan toe schrijft, dat trekt mensen aan. De rest is een belangrijkheidscomplex van pseudointellectuelen, die denken dat ze alles begrijpen.

 18. Je kan beter zaken doen met een pragmatische man als Bashar al-Assad dan met een religieuze heethoofd of een pathologisch leugenaar.-
   
  Om 2 miljard weg te roven moet iemand een beste pathologische leugenaar zijn.En financiele heethoofden zijn erger probleem dan religieuzen en gebruiken dezen als stoottroepen en voetsoldiers..

 19. Hoi beste mensen ik kwam toevallig op deze website via moerstaal ik zag een reactie van hem op nujij.nl en dacht ik ga dit even verder bekijken, want hij kwam gewoon met ijskoude informatie! En ik moet eerlijk toegeven dat ik echt geen idee had dat er mensen waren die zonder partijdige emoties zoeken naar de waarheid, ik ga vaker op deze website kijken en op biflatie.nl.

  Ik werdt onderhand langzaam knettergek op nujij want daar zitten idd veel mensen die alleen maar “olie” zoeken die ze op het kampvuurtje “ik haat arabieren” kunnen gooien heel frustreren en veeeel te simpel allemaal.

  Maargoed ik hoop hier heel veel te leren en misschien ooit nog wat toevoegingen van waarde te kunnen leveren, al weet ik lang niet zoveel als jullie , heb ik het volgens mij wel bij het juiste eind en daar begint het mee, nu alleen nog meer info meer info meer info! :D

  Bedankt alvast voor alle informatie die ik ga vergaren uit jullie discussies ;D

  1. Hallo Roll x,
   Fijn om te lezen. In veel andere culturen is het normaal dat je elkaar complimenten geeft. Maar nu las ik laatst dat Nederlanders online het meest onbehouwen volk ter aarde zijn. Nou, dat neem ik meteen aan!
   Ben jij trouwens “Billenkoek101” (gezien de complimenten aldaar http://www.nujij.nl/algemeen/syrie-is-geostrategische-speelbal-geworden.18346222.lynkx#response-6 ) ?
   Ook al zijn mensen het niet eens met elkaar. Men zou evengoed wel open moeten staan voor elkaar. Ik tracht al jaren mijn omgeving te informeren en loop tegen een muur op. Alsof ik diegene ben die gek is. Ik krijg zelden complimenten en ja dan komt het weleens in me op om maar helemaal te stoppen met internet en me echt terug te trekken.
   Nogmaals, dank je wel voor het compliment! Moeten meer mensen naar elkaar doen. Motiveert echt enorm!

 20. Hey moerstaal, haha ja dat ben ik inderdaad :P 

  Ik kan daar ook wel op in, het is best wel een koud volk wat dat betreft maar voel dat meer in de samenleving dan online moet ik eerlijk bekennen, ik moest ook echt wel wennen in ierland want iedereen zat me aan te staren, en ik dacht dat ze ruzie zochten en raakte helemaal opgefokt ervan.. maar ik kon er niet verder naast zitten ze wouden gewoon gedag zeggen wat ze hadden me nog nooit eerder gezien en je medemensen leren kennen is normaal hier :P daarmee wil ik aangeven in wat voor onbewust rare mentaliteit je zit in de nederlandse samenleving :P

  En ook dat tegen een muur oplopen kom ik zelf heel vaak tegen want ikzelf sta nog in de infantiele schoentjes wat betreft het ontdekken van dit allemaal dus dan zoek ik wel vaker gespreks partners om te delen wat voor gekkigheid ik net weer gelezen heb en merk dat het mensen totaal niet boeit of ze denken dat ik mezelf gewoon een beetje laat meetrekken door onzin online, want ze hebben het nooit gezien op het nieuws, vooral me vriendin wordt er gek van haha.. ze hebben het hier liever over de premier league of paarden races..(!) (haha ja ierland idd) want daar weten ze wel het een en ander over en wagen zich liever niet in diep, wild, onbekend water :) maar ik wist toen en weet nu heel zeker dat er iets niet klopt van de banken tot aan hoe wij gemanipuleerd door onze overheid. Wat ik persoonlijk ook heel apart vind is dat wij als volwassen mensen dan toch de overheid als een of andere bevelhebber zien, ik ben verantwoordelijk voor mezelf en hou het liever zo :P ik hoef geen babysitter overheid die mij wel vertelt wat wel en niet mag ik ben geen slecht persoon en kan zelf oordelen.. en vind zolang ik niemand anders ermee lastig val of het leven moeilijk maak, ik helemaal zelf mag bepalen wat ik doe, en daar leef ik ook naar :). Maar goed een groot deel van de samenleving durft die verantwoordelijkheid niet te nemen voor hun eigen leven en legt dat liever bij de staat, zoals politie enzo.. waardoor wij de dupe worden van steeds meer onderdrukkende regels, want het lijkt allemaal wel voor je eigen veiligheid enzo maar dat mes snijdt aan beide kanten..

  En wat betreft die complimenten, gast de onpartijdige informatie die jij zelf hebt vergaard is een compliment opzich.. ik bedoel de wereld zit bomvol mensen en moet je is kijken hoeveel er iets doorhebben van deze malaise, ja idd dus op dat opzicht weet je dan toch dat je ook niet echt de doorsnee janjaap bent :) so keep doing ur thing bro! En neem AUB kennis dat jij waarschijnlijk dagelijks mensen die een vies luchtje ruiken in de wereld de ogen wat meer opent door het plaatsen van jou berichten met informatieve links op websites zoals nu.nl, ik meld het je toevallig, en zeg er natuurlijk een bedankje bij maar dat zullen ze zeker niet allemaal doen :) En wat motivatie betreft ik raak al gemotiveerd dat er mensen zijn die op zulke websites als deze zitten die een sterke goed geinformeerde mening op dit alles hebben, dan zie ik ook meteen dat deze grot nog veel dieper gaat dan het lijkt.. :)

 21. Examples of War-Hungry Propaganda & Lies

  *** SYRIA: Who is Behind The Protest Movement? Fabricating a Pretext for a US-NATO “Humanitarian Intervention”
  http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=24591

  ***SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 1: Media Lies and Manipulation
  http://www.youtube.com/watch?v=zcEyibnRmUk&feature=related

  *Patrick Cockburn: Whose hands are behind those dramatic YouTube pictures? – Disinformation and black propaganda are as old as armed conflict itself, and the internet has only increased the opportunities to spread the fog of war
  http://www.independent.co.uk/opinion/commentators/patrick-cockburn-whose-hands-are-behind-those-dramatic-youtube-pictures-6289808.html

  *The Syrian Observatory: The Inside Story (Two claim to be the real SOHR; SNC vs NCB; intervention vs. pacifism; death figures very suspect)
  http://english.al-akhbar.com/content/syrian-observatory-inside-story

  MEDIA DISINFO: British journalist: Image of events on the ground in Syria is completely contrary to media depictions
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20120116&articleId=28681&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Syria: How many mosques were already bombed by Assad? (Cameramen blaming govt. knew EXACTLY what was going to happen; explosion came from WITHIN the mosque)
  http://www.syrianews.cc/syria-how-many-mosques-were-already-bombed-by-assad-388.html

  Lies and Truth About Syria
  http://www.intifada-palestine.com/2011/11/lies-and-truth-about-syria/

  Syria’s President Bashar Assad Sets ABC News Senior Propagandist Barbra Walters Straight (full interview w/ useful info/links)
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/syrias-bashar-assad-speaks-to-western.html

  America’s Media War on Syria
  http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/11/21/america-s-media-war-on-syria

  Al-Jazeera involved in killing Syrians (Graphic Images) – Video
  http://counterpsyops.com/2011/12/01/al-jazeera-involved-in-killing-syrians-graphic-images-video/

  What’s Really Happening in Syria?
  http://democratic-syria.blogspot.com/2011/11/whats-really-happening-in-syria.html

  Middle East expert Dr. Jeremy Salt: ‘Syrians being killed by gangs and defectors’
  http://rt.com/news/syrians-killed-attacks-figures-193/

  Propaganda and Coverage of Syria
  http://www.just-international.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5090:propaganda-and-coverage-of-syria&catid=45:recent-articles&Itemid=123

  The struggle for Syria: Admitted on Al-Jazeera that they and other media have been helping US/NATO agendas (also good Middle East history lessons)
  http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011111555722772798.html

  Tank shoots magical bullets that curve around wall, striking kid in leg who is still able to flail leg around, and some other dude who has no blood
  http://www.youtube.com/watch?v=qwN3o9j1P24

  President of French National Front: Western Media Broadcast False Allegations against Syria
  http://sana.sy/eng/337/2012/01/27/396866.htm

  Fake video of Syrian army deserters is spreading online
  http://observers.france24.com/content/20111007-syria-fake-video-syrian-army-deserters-spreading-online-deraa-protest-song

  If no journalists were allowed in Syria how come the BBC (not very friendly with the government) could get in? BBC is told by real civilians that the media lies about their country
  http://www.youtube.com/watch?v=nqHHJfBF0Sg&feature=youtu.be

  Relatives of Martyr Abdul-Fattah Refute Misleading Channels’ Allegations
  http://sana.sy/eng/337/2011/11/30/385054.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  Fake protest: Al-Jazeera stages a protest in Doha, Qatar and says it’s in Syria (notice the clock tower) via @syriancommando
  http://pic.twitter.com/yT059LhU

  Even Al-Arabiya admits the story regarding the “Revolution Doctor” supposedly killed by Syria is a bunch of BS
  http://www.alarabiya.net/articles/2011/12/14/182629.html

  BBC says “Armed Activists”… in any other case they would be “insurgents”, “rebels”, etc.
  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/9684861.stm

  22 lies of #AlJazeera about #Syria EXPOSED (In Arabic, but you should be able to get the gist without being able to read)
  https://www.youtube.com/watch?v=SN2CVYK1tWk

  Al-Jazeera yet again caught broadcasting YouTube videos claiming it’s LIVE from Syria (Arabic)
  http://fb.me/17EuikX8k

  Huge failures by #AlJazeera now showing the same photo twice (and it’s from #Cairo not #Syria) via @Syriancommando
  http://yfrog.com/gz1npqbj

  Syrian Observatory for Human Rights

  *The Syrian Observatory: The Inside Story (Two claim to be the real SOHR; SNC vs NCB; intervention vs. pacifism; death figures very suspect)
  http://english.al-akhbar.com/content/syrian-observatory-inside-story

  “Syrian Observatory for Human Rights” = a tiny book/clothing store… yet everyone relies on it for Syrian death figures??
  http://democratic-syria.blogspot.com/2011/11/syria-corner-shop-supplies-worlds-press.html

  United Nations

  *UN Syria Report Co-Authored by Director of US Corporate Think-Tank
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/11/syria-nato-genocide-approaches.html

  UN lie exposed: That secret nuclear facility in Syria? It’s a textile factory, researchers say in new report
  http://www.washingtonpost.com/blogs/checkpoint-washington/post/that-secret-syrian-nuclear-facility-its-a-textile-factory-researchers-say/2011/11/04/gIQA0MV7mM_blog.html

  UN shenanigans on Syria
  http://atimes.com/atimes/Middle_East/NB03Ak03.html

  UN makes bogus proposals to Syria: Stephen Lendman explains why ‘Assad should tell West to go to hell’
  http://www.youtube.com/watch?v=cjDlMTaPGD8

  Syria: The Lies of the UN Security Council are Revealed
  http://tv.globalresearch.ca/2012/02/syria-lies-un-security-council-are-revealed

  Regime violence against peaceful civilians?

  **The Syrian Death Numbers Are All Made Up
  http://www.moonofalabama.org/2012/01/syrian-death-numbers-are-likely-all-false.html

  *Video proof of media lies regarding civilian deaths
  http://translate.google.com/translate?sl=nl&tl=en&u=http%3A%2F%2Fmediawerkgroepsyrie.wordpress.com%2F2012%2F01%2F13%2Fsyrie-5-000-slachtoffers-volgend-de-verenigde-naties%2F

  *Media Lies Used to Provide a Pretext for Another “Humanitarian War”: Info on Syria comes from unconfirmed, heavily biased sources
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27785
  &
  Perception of Syrian conflict defined by baseless “activist” statements
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/07/syrian-activists-say.html
  &
  No one is expected to read UN report on Syria; if they did, they’d see there was no evidence, only using heresy words like “reportedly”
  http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/17/docs/A-HRC-S-17-2-Add1.pdf

  *UN stops counting Syrian dead (basically admitting their count was bullshit)
  http://www.theaustralian.com.au/news/world/un-stops-counting-syrian-dead/story-e6frg6so-1226254094530

  *UN Syria Report Co-Authored by Director of US Corporate Think-Tank
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/11/syria-nato-genocide-approaches.html

  Syrian Army secures protestors from potential harm from terrorists
  http://www.youtube.com/watch?v=26efSQHGUwQ

  The UN reports over 5,000 deaths in Syria since the uprising – the national press have reported over 1,000.
  http://m.guardian.co.uk/ms/p/gnm/op/sbzwajIVM0cH9CuuCukyCgg/view.m?id=15&gid=world/datablog/2011/dec/13/syria-un-5000-deaths&cat=world

  Media making claims about Syrian violence even admit ‘The claims cannot be independently verified as most foreign media are banned from entering Syria.’
  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-15926364

  Real reporters silenced or ignored

  *** Syria: Watch the weather forecast – Lone foreign journalist actually LIVING in Syria explains the situation & explains media lies in detail
  http://rt.com/news/syria-opposition-weather-forecast-867/

  ***Actual AL observer report in Syria confirms armed terrorists and media bias, but is ignored
  http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
  &
  http://innercitypress.com/syria2las012812.html

  *Independent reporter Lizzie Phelan discusses the pro-imperialist agenda of the media & how they trick the people and twist the truth
  http://lizzie-phelan.blogspot.com/2012/01/new-york-times-interview-with-lizzie.html

  BBC Reporter was detained & Prevented from Covering US-NATO- Syrian Operations in Turkey!
  http://counterpsyops.com/2011/12/15/bbc-reporter-was-detained-prevented-from-covering-us-nato-syrian-operations-in-turkey/

  Not a Revolution: Opposition Full of Armed Gangs/Murderers/Terrorists
  Governed & Supplied by Foreign Interests

  Evidence of foreign intervention against Syria

  *U.S. secretly backed Syrian opposition groups, cables released by WikiLeaks show
  http://www.washingtonpost.com/world/us-secretly-backed-syrian-opposition-groups-cables-released-by-wikileaks-show/2011/04/14/AF1p9hwD_story.html?tid=sm_btn_twitter
  &
  *U.S. admits funding Syrian opposition
  http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/04/18/syria-united-states-backing-wikileaks.html

  *It’s Official: “Arab Spring” Subversion is US Funded
  http://www.activistpost.com/2011/04/its-official-arab-spring-subversion-is.html

  *Ex-CIA Giraldi: ‘NATO and CIA secretly arming Syrian rebels with Libyan weapons’
  http://deepjournal.com/p/43/a/en/3049.html

  *Neocon Israel Mouthpiece Writes Syrian Opposition Intervention Paper
  http://www.moonofalabama.org/2012/01/neocon-israel-mouthpiece-writes-syrian-opposition-policy-paper.html

  ex-FBI Whistleblower/Hero Sibel Edmonds says US/NATO forces in Turkey training/arming anti-Syrian ‘rebels’
  https://www.youtube.com/watch?v=XNzSmIdr3JY&feature=player_embedded
  &
  US troops surround Syria on the eve of invasion?
  http://rt.com/usa/news/us-nato-syria-edmonds-709/

  Gulf States to arm Syrian opposition?
  http://rt.com/news/arming-syria-rebels-saudi-913/

  France training ‘rebels’ to fight Syria
  http://presstv.com/detail/212224.html

  Al-Qaeda Terrorists Airlifted From Libya to Aid Syrian Opposition
  http://www.infowars.com/al-qaeda-terrorists-airlifted-from-libya-to-aid-syrian-opposition/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  &
  600 Libyans ‘already fighting in Syria’
  http://rt.com/news/libya-syria-fighters-smuggled-475/

  Russian Researchers: US, NATO and Israel Supply Extremists in Syria with Arms and Funds
  http://sana.sy/eng/22/2011/12/14/388338.htm

  Israel Admits Arming Syrian Revolutionaries
  http://thenakedfacts.blogspot.com/2011/12/israel-admits-arming-syrian.html

  Damascus seizes Israeli made weapons: Syrian ambassador to Arab League
  http://www.tehrantimes.com/middle-east/3649-damascus-seizes-israeli-made-weapons-syrian-ambassador-to-arab-league#.TysRT8s1r9U.twitter

  Weapons smuggled into Syria; notably via Lebanon (poor security) and Turkey (US-supported enemy of Syria)
  http://www.youtube.com/watch?v=iqfoH6GylS0

  Competent Authorities Seize Isreali-made Weapons
  http://www.youtube.com/watch?v=STVTGPAXFZ0

  Libya’s new rulers offer weapons to Syrian rebels (Oh? If they cared about Libya, shouldn’t they focus on stabilizing their own country?)
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/8917265/Libyas-new-rulers-offer-weapons-to-Syrian-rebels.html

  Examples of violent terrorism against army & civilians alike

  **Actual AL observer report in Syria confirms armed terrorists and media bias, but is ignored
  http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
  &
  http://innercitypress.com/syria2las012812.html

  *Even Reuters admits: ‘protestors’ extremely violent, “firing at civilians and security forces with machineguns and rocket-propelled grenades”: “Syria to send in army after 120 troops killed”
  http://www.reuters.com/article/2011/06/06/us-syria-ambush-idUSTRE7553AI20110606?feedType=RSS&virtualBrandChannel=11563

  *SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 2: Terrorism & the Victims
  http://www.youtube.com/watch?v=yXzivPcyRyY&feature=related

  *What Is Really Going On In Syria: Insider Update (Explains many of the terrorist attacks including murder of army/civilians, kidnapping, bombings of key infrastructure, etc.)
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=DOL20120201&articleId=29014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Al-Jazeera involved in killing Syrians (Graphic Images) – Video
  http://counterpsyops.com/2011/12/01/al-jazeera-involved-in-killing-syrians-graphic-images-video/

  Video of Unarmed Syrian Riot Police and Civilians Being Shot at and Killed by “Activists” Back in Early Aug (& Webster Tarpley saying what’s going on in Syria) Note riot police are not armed with lethal weapons
  http://willyloman.wordpress.com/2011/11/22/video-of-unarmed-syrian-riot-police-and-civilians-being-shot-at-and-killed-by-activists-back-in-early-aug/

  Crimes in Homs – Terrorists Kill Entire Family: Family says terrorists, NOT the army, did it
  http://www.youtube.com/watch?v=GGtjJSesC9Q

  “PEACEFUL PROTESTERS” PUBLICLY HANG A SYRIAN WHO SPOKE TO ARAB LEAGUE OBSERVERS
  http://ozyism.blogspot.co.nz/2012/02/peaceful-protesters-publicly-hang.html

  (Foreign) terrorists assassinate son of respected Grand Mufti in Syria
  http://aleppous.com/?p=370&upm_export=print
  &
  His speech at the funeral
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_Ila4kTP24Y

  Syrian terrorist narrates acts of killing and abduction, including crime of assassinating son of the Mufti Sarya Hassoun
  http://www.sana.sy/eng/337/2011/12/16/388626.htm

  Kidnapped Iranians in exchange for the 49 arrested Turkish intel officers in Syria
  http://www.roadstoiraq.com/2012/01/31/kidnapped-iranians-in-exchange-for-the-49-arrested-turkish-intel-officers-in-syria/

  The killing of Samir’s uncle and his best friend
  http://pool.abc.net.au/media/killing-samirs-uncle-and-his-best-friend

  Children murdered by terrorists in Homs
  http://www.youtube.com/watch?v=9QydqGxS9WY&feature=g-all-lik&context=G2a9e072FAAAAAAAABAA

  Orthodox convent in Syria – target for terrorists
  http://english.ruvr.ru/2012/02/01/65114849.html

  Terrorists plant explosives in Syria; army constantly PROTECTING civilians by dismantling those they can find
  http://sana.sy/eng/337/2011/12/02/385581.htm

  Terrorist crimes: Authorities Arrest Tens of Wanted Men in Talkalahk and 14 Terrorists in Central Region, Two Terrorists Killed and Others Wounded in Idleb
  http://sana.sy/eng/337/2011/12/04/385776.htm

  Car Loaded with Weapons and Bombs Seized in Homs
  http://www.sana.sy/eng/337/2011/12/19/389226.htm

  SYRIA: Sniper Gangs Firing on Civilians, Security Forces and Police (Arabic)
  http://www.youtube.com/watch?v=amHAQoDq4uY

  ‘Opposition’ member shouting to fire at the army who hasn’t shot at anyone (Arabic) http://www.youtube.com/watch?v=LZm2S64ANw4

  Seven Army Members Martyred by Armed Terrorist Group Gunfire in Damascus Countryside, Terrorists Attack Oil Pipeline in Deir Ezzor
  http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/28/397027.htm

  US/NATO death squads

  **The Pentagon’s “Salvador Option”: The Deployment of Death Squads in Iraq and Syria
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26043

  **US/NATO’s death squads / snipers using divide&conquer in so-called Arab Spring: “US regime’s death squad used to divide and conquer”
  http://ozyism.blogspot.com/2011/11/us-regimes-death-squad-used-to-divide.html

  US Snipers (Death Squad) caught on video in Syria
  http://ozyism.blogspot.com/2011/12/us-sniper-squad-caught-on-video-in.html

  Mossad vs Assad? ‘CIA death squads behind Syria bloodbath’  (Tarpley also explains West intentions)
  https://www.youtube.com/watch?v=5L49L6iZSSg&feature=share

  American journalist Webster Tarpley: Syria is not a civil war, but blind terrorism on the part of the CIA, MI6, Mossad, Saudi Arabia, Qatar, UAE…
  http://www.sana.sy/eng/22/2011/12/03/385715.htm

  Other crimes by terrorists

  *What Is Really Going On In Syria: Insider Update (Explains many of the terrorist attacks including murder of army/civilians, kidnapping, bombings of key infrastructure, etc.)
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=DOL20120201&articleId=29014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Sabotaging the Oil and Gas pipelines : A Traditional Freedom Act in the Syrian Revolution
  http://www.youtube.com/watch?v=aFJQAigbe9g

  Terrorists Attack Oil Pipeline in Deir Ezzor
  http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/28/397027.htm

  Armed gangs blow up Syrian oil pipeline
  http://www.presstv.ir/detail/214494.html

  Syria: repeated terrorist attacks against the population and public infrastructure
  http://www.voltairenet.org/a172370

  Train Loaded with Fuel Derailed by Armed Groups, Terrorists Sabotage Electricity Pylons, Authorities Dismantle Explosives
  http://www.sana.sy/eng/337/2012/01/14/394166.htm

  Armed Terrorist Group in Idleb Burns Pullman, Loots 10 IDs from Passengers
  http://www.sana.sy/eng/337/2011/12/14/388083.htm

  Opposition full of armed/violent/spiteful terrorists/extremists

  *U.S. using Salafis as tools to destabilize Syria (& a summary of five opposition groups)
  http://english.irib.ir/voj/topics/injustice-worldwide/item/81560-us-using-salafis-as-tools-to-destabilize-syria

  Opposition (SNC): Bashar al Assad and family ‘will be killed like Gaddafi’
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/syria/9050199/Syria-Bashar-al-Assad-and-family-will-be-killed-like-Gaddafi.html

  The Syrian Revolution : Hatred Slogans and Extremism
  http://www.youtube.com/watch?v=IpXE2M9bN2o&feature=g-all-a&list=PLEB36DC8D721F740A&context=G2243a44FAAAAAAAASAA

  SNC chief: Participating in Syrian revolution will protect Alawites (threat much?)
  http://www.nowlebanon.com/NewsArticleDetails.aspx?ID=360185

  Syrian Christians Threatened by Salafi Protestors
  http://www.persecution.org/2011/05/05/syrian-christians-attacked-threatened-by-anti-government-protestors

  Al-Qaeda Terrorists Airlifted From Libya to Aid Syrian Opposition
  http://www.infowars.com/al-qaeda-terrorists-airlifted-from-libya-to-aid-syrian-opposition/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  &
  600 Libyans ‘already fighting in Syria’
  http://rt.com/news/libya-syria-fighters-smuggled-475/

  Syrian authorities agree to Moscow talks – Russia (but opposition declines; doesn’t want peace)
  http://www.whnt.com/sns-rt-us-russia-syria-talkstre80t0km-20120130,0,7016935.story

  Syrian (Opposition) Sunni Cleric Threatens: “We Shall Mince [The Alawites] in Meat Grinders”
  http://www.youtube.com/watch?v=Bwz8i3osHww&feature=related

  Opposition divided: Syria: Opposition figure criticizes SNC ties to Syrian rebels
  http://www.muslimnews.co.uk/news/news.php?article=21498

  Example of how ‘peaceful’ protestors are in Syria
  http://www.nytimes.com/slideshow/2012/01/28/world/middleeast/20120128Syria-2.html#

  Free Syrian Army: Armed killers

  The “Free Syria Army”: Placard-Waving Protesters are actually Machine Gun-Wielding Terrorists
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=27766

  NATO’s Al Qaeda goes to Syria: Free Syrian Army commanded by Military Governor of Tripoli
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/natos-al-qaeda-goes-to-syria.html

  Rebel army calls for air strikes on Syria (Would any people with their country’s best interests at heart ask for NATO to bomb their country, seeing what they’ve done in Libya/Iraq/etc.?)
  http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/rebel-army-calls-for-air-strikes-on-syria/articleshow/10861270.cms

  Syria uprising: Religion overshadowing the democratic push (explains how FSA and most opposition are Sunni and comprised of Muslim extremists)
  http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0129/Syria-uprising-Religion-overshadowing-the-democratic-push

  Muslim Brotherhood

  Syria’s Muslim Brotherhood ‘open to Turkish intervention’
  http://www.france24.com/en/20111117-syria-banned-islamist-muslim-brotherhood-turkey-intervention-assad-crackdown

  Arabs / Arab League

  ***Actual AL observer report in Syria confirms armed terrorists and media bias, but is ignored
  http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
  &
  http://innercitypress.com/syria2las012812.html
  &
  SYRIA: Arab League Observer Mission Refutes Mainstream Media Narrative
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=HAU20120201&articleId=29023&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
  &
  SYRIA. TEXT OF LEAKED ARAB LEAGUE MISSION REPORT Report Reveals Media Lies Regarding Syria
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20120201&articleId=29025&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Presidency of Arab League seeks to bury own experts’ report (AL report agrees with Assad, so Qatar doesn’t want the report public)
  http://www.voltairenet.org/Presidency-of-Arab-League-seeks-to

  The Arab League: Paving the Way for a US-NATO-Israel War with Syria and Iran
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=20111114&articleId=27649&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Qatar has been an Israeli puppet for some time
  http://www.matthewmachowski.com/2011/05/qatar-israel-relations.html#.TsOTtmQ0O5Y.twitter

  Not a revolution: Masses Show Support for Assad/Govt. and/or Against Foreign Intervention

  Pro-Assad/Syria examples/demonstrations

  ***SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 3: Patriotism
  http://www.youtube.com/watch?v=n1h0inZN62o&feature=related

  *VIDEO: Damascus – Massive Pro Government Gathering to Honor and Salute the Syrian National Army 12/21/11
  http://www.youtube.com/watch?v=SplhOjrqfb8
  & article:
  Masses Gather at Umayyad Square in Appreciation of Army’s Sacrifices
  http://sana.sy/eng/337/2011/12/21/389701.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

  According to online (Facebook) polls, even with biases, it’s apparent the majority of Syrians do not want the changes everyone keeps trying to push on them
  http://creativesyria.com/syriapage/?p=129

  Videos of Pro-Assad, Pro-Syrian Demonstrations
  http://willyloman.wordpress.com/2011/11/22/videos-of-pro-assad-pro-syrian-demonstrations/
  & article “Pro-Assad rallies sweep across Syria”
  http://www.chinadaily.com.cn/world/2011-11/17/content_14112050.htm

  Participants in Tribes and Clans Assembly Affirm Solidarity with All Syrians in Defense of the Country
  http://www.sana.sy/eng/21/2012/01/29/397357.htm

  If no journalists were allowed in Syria how come the BBC (not very friendly with the government) could get in? BBC is told by real civilians that the media lies about their country
  http://www.youtube.com/watch?v=nqHHJfBF0Sg&feature=youtu.be

  ‘Free Syria from Syrian people??’: Proof of massive support for Assad and Syria just the way it is
  http://www.youtube.com/watch?v=IGV9G6c6DrQ

  Millions Gather in Syria’s Squares to Express Condemnation of Arab League Decisions and Reject Foreign Interference
  http://www.sana.sy/eng/337/2011/11/28/384613.htm

  Public rallies in a number of provinces to condemn the decision of the Arab League and the support of the decision of the independent national and comprehensive reform program
  http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ar&tl=en&u=http%3A%2F%2Fsana.sy%2Fara%2F2%2F2011%2F11%2F13%2F381165.htm

  Huge Crowds of Citizens in Aleppo Stress Support to Reforms, Reject Arab and Foreign Interference
  http://sana.sy/eng/21/2012/02/01/397905.htm

  Syrians rally in support of Assad
  http://www.presstv.ir/detail/204187.html

  Pro-government hactivists deface Al Jazeera coverage of Syrian violence
  http://arstechnica.com/tech-policy/news/2012/01/pro-government-hactivists-deface-al-jazeera-coverage-of-syrian-violence.ars

  Assad = horrible dictator?

  Assad & wife visit student at the hospital who was injured in a shooting
  http://www.youtube.com/watch?v=Q7OlhIaJmo4&feature=youtu.be

  Pro-Syria demonstrations in other countries

  Protests in Madrid and Kuwait Rejecting  Arab League’s Decisions against Syria
  http://www.sana.sy/eng/22/2012/01/28/397037.htm

  True, peaceful (minority) opposition

  *Syrian Snapshot I: A View From the Capital – Real opposition groups actually based in Syria oppose foreign intervention & sanctions and despise the FSA and SNC (“Their decisions are made in America and Turkey,” said one regime critic about the foreign-based Syrian opposition. “I want decisions made in Syria.”) (“Sanctions will not affect the authorities, but will affect the people)
  http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/12092

  A Look to World War III: Preparation for War

  Egypt refuses to enforce sanctions against Syria, knowing sanctions will harm the Syrian people
  http://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fsyriaa2z.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fblog-post_6407.html&act=url

  Calls to stop Syria ‘killing machine’ at UN as Russia, China slam sanctions
  http://rt.com/news/syria-un-security-council-211/

  Syrian ambassador holds Egyptian authorities responsible for Cairo embassy attack
  http://english.ahram.org.eg/News/33073.aspx

  Communist Party of Chile: US Leads Conspiracy against Syria
  http://www.sana.sy/eng/22/2012/02/03/398210.htm

  Beijing against sanctions on Syria
  http://www.chinadaily.com.cn/china/2012-02/02/content_14521923.htm

  US/NATO/allies

  *A “Humanitarian War” on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

  NATO Conceals Preparations for Military Action against Syria
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=TRU20111126&articleId=27874&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Nuke carrier leads US strike force into Syrian waters
  http://www.infowars.com/nuke-carrier-leads-us-strike-force-into-syrian-waters/

  NATO dreams of civil war in Syria
  http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/ML15Ak03.html

  Blueprint For NATO Attack On Syria Revealed
  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25980

  Syria/allies

  Arab and Foreign Figures Express Support to Syria in Face of US-Zionist Project
  http://www.sana.sy/eng/22/2011/12/14/388157.htm

  Hezbollah slams AL sanctions on Syria
  http://www.presstv.ir/detail/212727.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Indian Minister: We Hope that Syria Will Eliminate Terrorist Groups to Continue Reforms
  http://www.sana.sy/eng/22/2012/02/01/397902.htm

  Russia

  Eurasian Project a Threat to New World Order
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=PON20111010&articleId=27015&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Done deal: Russia supplies cruise missiles to Syria
  http://rt.com/politics/russia-syria-missiles-contract-crisis-865/

  Reports Say Russian Ships in Syrian Waters Delivered Advanced Anti-Aircraft Missile System and Technicians
  http://nwotruth.com/reports-say-russian-ships-in-syrian-waters-delivered-advanced-anti-aircraft-missile-system-and-technicians-3/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+InformationTerrorism+%28%22NWO+Feeds%22+via+Information+Terrorism%29

  Russia’s Foreign Minister: “The Arab League is urging a ceasefire and a dialogue in the country while the West calls for the opposite, discouraging the opposition to talk with the Assad regime. If we are interested in giving Syrians a chance to decide on their future we should approach this matter fairly and responsibly.”
  http://english.ruvr.ru/2011/11/21/60787570.html

  Russia negotiates peace, Sibel Edmonds exposes truth: “Same Old Spring: ‘US training & arming rebels in Syria'”
  http://www.youtube.com/watch?v=ehlI6p0eSjU

  Russia rejects West’s plans for Syria
  http://www.morningstaronline.co.uk/news/content/view/full/114829

  Russia slams ‘unacceptable’ draft resolution on Syria
  http://www.youtube.com/watch?v=1ImQnXmScq4

  Iran

  President Ahmadinejad: Israel Would Not Be Away from Danger if Syria Came under Aggression
  http://sana.sy/eng/22/2012/01/27/396858.htm

  Syria & Iran tied together economically (Arabic)
  http://www.shukumaku.com/Content.php?id=37974

  Iraq?

  FEATURE-Iraq becomes dollar source for sanctions-hit Iran, Syria
  http://www.reuters.com/article/2012/02/01/iraq-sanctions-idUSL5E8CV38L20120201

  Iraq hands Syrian plan to end unrest
  http://www.presstv.ir/detail/216225.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Significance of a Syria takeover & Syria info/history

  *NATO’s Next War: Syria, the Arab Yugoslavia of the Middle East
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=NAS20111101&articleId=27394&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  *Syria The Cradle of Civilization and Potentially the Beginning of Civilizations End
  http://nsnbc.wordpress.com/2011/09/29/syria-the-cradle-of-civilization-and-potentially-the-beginning-of-civilizations-end/

  A “Humanitarian War” on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

  Truth About Syria: Crazy Men In Grey Suits (explanation of the different opposition factions and their different agendas)
  http://www.eurasiareview.com/13012012-truth-about-syria-crazy-men-in-grey-suits-oped/

  Syria uprising: Religion overshadowing the democratic push (explains how FSA and most opposition are Sunni and comprised of Muslim extremists)
  http://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2012/0129/Syria-uprising-Religion-overshadowing-the-democratic-push

  What Is Really Going On In Syria: Insider Update (explains politics of Syria, including reforms taking place)
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=DOL20120201&articleId=29014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Against Syrian anger, Assad’s sect feels fear: Alawites will be killed/persecuted if Assad lost power
  http://www.reuters.com/article/2012/02/02/us-syria-alawites-idUSTRE81024G20120202

  Goebbels’ disciples tackle Syria (Assad made Syria a much greater place; US/Israel wanted them gone for their support of Lebanon/Palestine)
  http://www.voltairenet.org/Goebbels-disciples-tackle-Syria

  “President Assad has taken a very strong position in the past, supporting the resistance in Lebanon, Iraq and Iran and the idea of a regional alliance against Israel” – Gulf countries conspiring to topple Assad
  http://www.infowars.com/gulf-countries-conspiring-to-topple-assad/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  NATO and CIA Covertly Arming Syrian Rebels in Order to Weaken Iran
  http://www.truth-out.org/nato-and-cia-covertly-arming-syrian-rebels-order-weaken-iran/1327685522#.TyNMWRTxT3Q.twitter

  Mossad vs Assad? ‘CIA death squads behind Syria bloodbath’  (Tarpley also explains West intentions)
  https://www.youtube.com/watch?v=5L49L6iZSSg&feature=share

  The killing of Samir’s uncle and his best friend: Syrian explains what’s happening in Syria and why
  http://pool.abc.net.au/media/killing-samirs-uncle-and-his-best-friend

  Specific Events

  Rumors of Damascus being in ‘near’ rebel hands and the Damascus Airport being attacked are just that… rumors (Arabic)
  http://www.alwatan.sy/dindex.php?idn=116610

  Death of French reporter

  **Arab League Report Blames Opposition for French Reporter’s Death, Decries Media
  http://innercitypress.com/syria2las012812.html

  French reporter dies under armed gangs fire in the Syrian city of Homs
  http://www.voltairenet.org/a172339

  The Inhabitants Narrating a Few Details about the Terrorist Attack against the Media Team in Homs
  http://www.youtube.com/watch?v=U1XtjJ794Hs

  General/Other

  ***The Al Qaeda Insurgency in Syria: Recruiting Jihadists to Wage NATO’s “Humanitarian Wars” (A great summary of the entire Syrian crisis)
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26351

  ***A “Humanitarian War” on Syria? Military Escalation. Towards a Broader Middle East-Central Asian War?
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25955

  ***SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 1: Media Lies and Manipulation
  http://www.youtube.com/watch?v=zcEyibnRmUk&feature=related
  &
  *SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 2: Terrorism & the Victims
  http://www.youtube.com/watch?v=yXzivPcyRyY&feature=related
  &
  ***SYRIA: Terrorism & Manipulation – a Revolution PART 3: Patriotism
  http://www.youtube.com/watch?v=n1h0inZN62o&feature=related

  *** SYRIA: Who is Behind The Protest Movement? Fabricating a Pretext for a US-NATO “Humanitarian Intervention”
  http://www.globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=24591

  *** Syria: Watch the weather forecast – Lone foreign journalist actually LIVING in Syria explains the situation & explains media lies in detail
  http://rt.com/news/syria-opposition-weather-forecast-867/

  **Actual AL observer report in Syria confirms armed terrorists and media bias, but is ignored
  http://www.innercitypress.com/LASomSyria.pdf
  &
  http://innercitypress.com/syria2las012812.html

  **Syria Resolution Part of Proxy War Against Iran: Neil Clark (Guardian) nullifies myths about Syria (“It would be mistake for the Russians to think that they are isolated.  They are not, they have world opinion. It’s just the West which shouts the loudest. Britain, France, America, Israel, a few Arab states backed by the West – this is not the world. This is not the international community.”)
  http://tv.globalresearch.ca/2012/02/syria-resolution-part-proxy-war-against-iran

  **Syria’s President Bashar Assad Sets ABC News Senior Propagandist Barbra Walters Straight (full interview w/ useful info/links)
  http://landdestroyer.blogspot.com/2011/12/syrias-bashar-assad-speaks-to-western.html

  *America’s Media War on Syria
  http://www.thepeoplesvoice.org/TPV3/Voices.php/2011/11/21/america-s-media-war-on-syria

  *What Is Really Going On In Syria: Insider Update
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=DOL20120201&articleId=29014&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  The Truth Behind the Coming “Regime Change” in Syria (Brief summary of crisis in Syria; ties it with previous US/NATO tactics in Libya, Kosovo, etc.)
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=28853

  Woman living in Syria says rebels are foreign & create havoc/fear/murder/torture of citizens; citizens are in mass support of Assad & army
  http://pool.abc.net.au/media/fear-and-horror-syria-one-persons-account

  US interference in Syria could bring about another Iraq
  http://www.thisislondon.co.uk/standard/article-24021760-us-interference-in-syria-could-bring-about-another-iraq.do

  Syria: My Experiences – Actual Syrian returns to her country to find the truth
  http://revolutionaryrhymes.com/2012/02/02/syria-my-experiences/

  BBC actually IN Syria gives normal civilians, soldiers, and protestors a chance to speak
  http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-16587881

  Libya, Syria and NATO’s R2P; The Morality Play of Britain’s “Progressive Media”
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MED20111013&articleId=27051&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

  Baghdad blast ’targeted Iraq prime minister’: Assassination attempt on al-Maliki, Iraq PM? “Coincidentally”, he voted AGAINST Syria sanctions
  http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2011/12/201112363451563503.html

Laat een reactie achter