Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimeia Commons ex. Bild archief.

Asielzoekers moeten zo snel mogelijk aan het werk via puntensysteem

Veel van de problemen met asielzoekers worden veroorzaakt door de gedwongen periode van inactiviteit. Het aanbieden van werk, en met een puntensysteem beoordelen op de mate waarin ze werken en de taal leren, kan veel ellende voorkomen.

Bureaucratische zieligheidsprocedure knakt mensen
Toen ik nog student was, kwam ik een asielzoeker tegen in de trein. De man, ongeveer mijn leeftijd en afkomstig uit Ghana, sprak goed Engels, maakte een opgewekte indruk en bleek een aardige kerel. Enkele maanden later trof ik hem weer in de trein. Iets was in hem geknakt. Vermoedelijk werd dit veroorzaakt door de slopende asielprocedure in Nederland, waar alleen negatief ingestelde mensen met een olifantshuid, zoals moslimfundamentalisten, mentaal ongeschonden doorheen komen.

Ditzelfde overkomt honderdduizenden mensen. Omdat hun geest gebroken is, zijn ze in de praktijk voor hoger gekwalificeerde functies, en een waardig bestaan, vaak verloren.
Uiteraard moeten we een selectief toelatingsbeleid voeren, omdat rijke landen met een gulle sociale zekerheid, zoals Nederland en België, erg aantrekkelijke migratiebestemmingen zijn. Dit geldt vooral voor laagopgeleide, gemakzuchtige gelukszoekers die we hier minder goed kunnen gebruiken. Het huidige toelatingsbeleid werkt echter averechts, waardoor juist fatalistische asielzoekers het het beste doen en de high potentials worden geknakt.

Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimeia Commons ex. Bild archief.
Roemeense asielzoekers in de toenmalige DDR, rond de Wende in 1989. Bron: Wikimedia Commons ex. Bild archief.

Onzinnig verbod op werk
In Nederland bestaat er de wettelijke bepaling, dat asielzoekers de eerste zes maanden van hun verblijf niet mogen werken en in de vervolgperiode maximaal 26 weken per jaar. De zin van deze regel is niet helemaal duidelijk, te meer omdat in België erkende asielzoekers meteen mogen werken. Vermoedelijk schuilt de gedachte hierachter, dat asielzoekers ‘baantjes inpikken’ van inboorlingen. Een wat vreemde gedachte, want een werkende asielzoeker betaalt netto belasting, waardoor de belastingen kunnen worden verlaagd.

Nu worden vaak hooggekwalificeerde Nederlanders ingehuurd om asielzoekers te vermaken en de vele ruzies te sussen. Die hadden ook in Nederlandse bedrijven of zorginstellingen kunnen werken en zo waarde toe kunnen voegen.

Als asielzoekers werken, staan ze in intensief contract met de inboorlingen. Daardoor pikken ze snel Nederlands op en maken ze kennis met de Nederlandse cultuur. De inboorlingen zien dat de asielzoekers werken, dus een positieve bijdrage leveren aan Nederland. Kortom: werken zou niet verboden moeten worden, maar just verplicht moeten worden gesteld.

Wat voor werk kunnen asielzoekers doen?
Er zijn veel sectoren, waar laaggeschoold werk blijft liggen. Denk aan achterstallig onderhoud in bossen, rijksmonumenten, zwerfafval, oppakken van zorgtaken en dergelijke. Asielzoekers die in Nederland niet meer beoefende traditionele ambachten beoefenen, kunnen hier in worden gezet. Nederland is op veel plekken lelijk. Sommige katholieke asielzoekers kunnen worden opgeleid tot priester (waar een groot tekort aan schijnt te zijn). Ook inzet in het buitenland, bijvoorbeeld in puin liggende landen die weer opgebouwd moeten worden,  is heel goed mogelijk. Asielzoekers zouden bijvoorbeeld als vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven producten kunnen verkopen in hun regio.
De Nederlanders zijn meesters in mopperen. Daarmee kunnen ze ook goed problemen opsporen, die een bron van werkgelegenheid vormen.

De vechtersbazen onder de asielzoekers kunnen worden ingelijfd in een Nederlands Vreemdelingenlegioen, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden om bewegingen als ISIS uit te schakelen. Uiteraard moet hier een grondige screening plaatsvinden om te voorkomen dat moslimextremisten hier doorheen glippen.

Wie een voldoende positieve bijdrage heeft geleverd aan Nederland, verdient hiermee verblijfspunten. Er zijn ook activiteiten die punten kosten, zoals overlast, criminaliteit, het verspreiden van kwaadaardige en/of achterlijke (bijvoorbeeld salafistische) ideeën en het onderdrukken van anderen. Alleen mensen die voldoende verblijfspunten hebben gescoord, bijvoorbeeld door een waardevolle culturele bijdrage te leveren, veel belasting te betalen, een donororgaan af te staan of mensenlevens te redden, krijgen het recht om Nederlander te worden. Er zijn dubbel zoveel punten nodig om je familie hier naartoe te mogen halen.

10 gedachten over “Asielzoekers moeten zo snel mogelijk aan het werk via puntensysteem”

 1. Interessant inhoud hier. Er zitten inderdaad behoorlijk wat goed opgeleide mensen bij, ingenieurs bijvoorbeeld van allerlei kunde en vaardigheden. Dit soort mensen zou je kunnen inzetten om eigen onderkomens voor vluchtelingen te ontwerpen en bouwen, met een eigen economie, voornamelijk in dun bevolkte gebieden zoals de polders en dergelijke.

 2. Ik ben het helemaal zat al dat slechte nieuws over vluchtelingen.
  Het enige positieve in al deze ellende was dat de Duitse regering exemplaren van de Grondwet in AZC’s heeft uitgedeeld.
  Wat ze wat mij betreft ook mogen doen is alle islam-/mohammed-/allah-cartoons in een boek samenbrengen. Dit boek elke asielzoeker afzonderlijk laten doornemen. En vervolgens iedereen die problemen heeft met deze cartoons linea recta terugsturen naar land van herkomst. Want als je niet kunt leven met de regels van onze Grondwet – in dit geval het recht op vrijheid van expressie/meningsuiting – hoor je hier niet.

  1. Met dat laatste ben ik het helemaal eens, er moet niet getornd worden aan het recht op vrijheid van expressie/meningsuiting. Aanpassing aan onze cultuur moet een eerste voorwaarde zijn voor een sowieso altijd tijdelijke verblijfsvergunning. Problemen in het land van herkomst opgelost, dan terugsturen, plaats maken voor andere vluchtelingen. Daarnaast een verbod op verdachte agressieve (bewezen negatieve) samenscholing, en in verband daarmee een verbod op het bouwen van alle typen religieus organisatorische gebouwen. Religie kun je thuis ook uiten en beleven, en is bewezen een levensgevaarlijke bron van extreem bloedig georganiseerde uitwassen te zijn.

 3. Ik weet niet hoor. We zitten al met 600.000 werklozen die we niet aan het werk krijgen? ” want een werkende asielzoeker betaalt netto belasting”. Van welke planet kom jij man??? tot 2000/2500 bruto per maand zijn netto ontvangers onder aan de streep!!!!

  1. Inderdaad. Pas geleden stond er in de Volkskrant – nota bene – nog dat het een mythe is dat asielzoekers geld op leveren; ze kosten Nederland gewoon heel veel geld.
   En wat mij ook verbaast: waar gaan we dat allemaal van betalen? De laatste decennia hebben we overal op bezuinigd. OVERAL OP! Onderwijs, gezondheidszorg, ouderenzorg, defensie, wetenschap, cultuur, politie, ambtenaren, brandweer, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Alleen het geld voor ‘asielzoekers’ neemt steeds maar toe. Echt bizar allemaal. We zijn helemaal gek geworden om al die mensen maar toe te laten.
   En dan heb ik het nog niet eens over de cultuurclash die we nu al ondervinden. De islam gaat er vanuit dat alleen de koran de uiteindelijke waarheid bevat. Kijk eens waar hen dat heeft gebracht… Ze hebben op wetenschappelijk gebied nog nooit iets gepresteerd – met uitzondering van het efficiënt gebruik het kanon in oorlogsvoering. En dat is dan ook het enige waar ze goed in zijn: zaken vernietigen. Maar voor de rest is het alleen maar geestelijke armoede.

  2. Klopt, asielzoekers kosten veel geld, maar dat is vooral omdat ze niet werken.
   En inderdaad, criminele asielzoekers, net als lieden met een dubbel paspoort, moeten het Nederlanderschap kwijtraken. Verdragen die dat verbieden, zeggen we op.

   1. “… Verdragen die dat verbieden, zeggen we op. …” Dat vind ik een hele zinnige opmerking: ik heb me de afgelopen weken ook kapot geërgerd aan opmerkingen waaruit blijkt dat we met handen en voeten gebonden zijn aan allerlei verdragen waardoor we onder meer verplicht zijn vluchtelingen op te nemen en volgens bepaalde standaarden te behandelen. Terwijl in veel gevallen vluchtelingen helpen in het Midden Oosten veel goedkoper is. Voor het geld waar we hier één vluchteling voor kunnen financieren kunnen we er daar wel tien of twintig voor onderhouden.
    En wat betreft het werken van asielzoekers: ik heb van dichtbij te vaak gezien dat nieuwkomers banen overnemen van autochtonen. Bovendien zijn asielzoekers opnieuw een instrument om lonen en arbeidsvoorwaarden uit te hollen; ‘moderniseren van de economie’ noemen ze dat eufemistisch.
    Wat mij betreft mogen asielzoekers werken maar alleen ‘nutswerk’ of ‘onaantrekkelijk’ werk dat niet gedaan wordt door autochtone werknemers.

    1. P.s.: met ‘autochtone werknemers’ bedoel ik iedereen met een Nederlands paspoort. Dat zijn dus niet alleen blanken of zo…..

  1. Even een stukje gekeken (ook de door jouw uitgelichte stukjes). In het begin zegt hij wel iets interessants: dat onze hersenen verschillend zijn. Klopt wel in zekere mate: ideeën zijn niet zomaar dingen die in ons hoofd zweven. Nee, ideeën komen vast te liggen in de bedrading. En als je vanaf je jeugd wordt opgevoed met andere obscure ideeën is het vaak heel moeilijk om te kunnen integreren wanneer je naar een andere wereld trekt.
   Hèt fundamentele verschil tussen islamieten en Westerlingen stamt al uit de 11e eeuw. Toen werd er zowel in de islamitische als in de christelijke wereld de vraag gesteld wat de uiteindelijke bron van kennis en waarheid was. De islamitische wereld – met als voorman Al Ghazali – kwam tot de conclusie dat de enige bron van kennis en waarheid de koran is; het ‘Woord van God’. In het Christendom kwam men tot de conclusie dat waarheid en kennis niet alleen in het ‘Boek van God’ te vinden waren maar ook in de ‘Schepping van God’; de wereld om ons heen dus inclusief onze kwaliteit tot logisch denken. De wereld om ons heen dus die men vanaf dat moment ook heel langzaamaan begon te onderzoeken. De islamitische wereld is feitelijk nooit een stap verder gekomen. Het westen heeft zijn Renaissance gehad, ontdekkingsreizen, geloofsstrijd, de Verlichting, de Industriële Revolutie, allerlei politieke ontwikkelingen, scheiding van kerk en staat, scheiding der machten, sociale en maatschappelijke revoluties, emancipatie van de arbeider, vrouwenemancipatie, het atoomtijdperk, ontdekkingsreizen in de ruimte, het informatietijdperk, enzovoort, enzovoort.
   En in de islam blijven ze maar vasthouden aan het idee dat de koran de enige bron van kennis en waarheid is. (En als je als moslim oppert dat het misschien anders is mag je gedood worden want dan ben je geen ‘ware’ moslim….) En dat soort achterlijkheid importeren wij nu op grote schaal….
   Vraag van deze eeuw wordt volgens mij: Hoe gaan wij de islamieten op deze planeet dat middeleeuwse idee uit hun hoofd praten? En dat wordt – even terugverwijzend naar de link van Hujiko – nog eens extra ingewikkeld gemaakt door de linkse kerk die inderdaad alle regels en orde ondermijnt met hun alles relativerende cultuurrelativisme.

Laat een reactie achter