Deze hamburgerbakker loopt veel meer kans zijn laagbetaalde baantje kwijt te raken dan, zeg, de filiaallleider.

Baanonzekerheid maakt links

Volgens een Amerikaans onderzoek hebben veranderingen in de arbeidsmarkt er toe geleid, dat er meer overtuigde Republikeinen en Democraten zijn en minder mensen daar tussen in. Ditzelfde proces kan ook in Nederland de grotere verschillen tussen links en rechts verklaren. Is de tweedeling onvermijdelijk?

Zwevende kiezers

Deze hamburgerbakker loopt veel meer kans zijn laagbetaalde baantje kwijt te raken dan, zeg, de filiaallleider.
Deze hamburgerbakker loopt veel meer kans zijn laagbetaalde baantje kwijt te raken dan, zeg, de filiaallleider. Grote kans dat hij Obama stemt.

De groei in partijdigheid heeft alles te maken met het huidige inkomen van mensen en – heel belangrijk – hun verwachtingen van baanzekerheid, aldus Philipp Rehm, de auteur van de studie en universitair hoofddocent politicologie aan Ohio State University.

Vele jaren geleden werden kiezers onderworpen aan twee verschillende economische beweegredenen. Ze keken zowel naar wat ze nu verdienden als hun risico om dat inkomen te verliezen. Als gevolg daarvan werden ze heen en weer geslingerd tussen de ‘rechtse’ Republikeinen – lage baanzekerheid, hoog inkomen, en de ‘linkse’ Democraten: hoge baanzekerheid, laag inkomen. Als gevolg daarvan waren ze van nature onafhankelijke kiezers, aldus Rehm.

Armen vaker op de schopstoel, winner takes it all
Sinds de jaren zeventig heeft er echter een belangrijke verandering op de arbeidsmarkt plaatsgevonden. Mensen met lage inkomens worden steeds meer en veel vaker ontslagen dan mensen met hoge inkomens. Met andere woorden: iemand met een hoog inkomen heeft geen financiële reden meer op Democratisch te stemmen en iemand met een laag inkomen niet meer om op de Republikeinen te stemmen. Natuurlijke partijkiezers, volgens Rehm.

In een studie die in het British Journal of Political Science, werd gepubliceerd, schat Rehm dat in 1968  iets meer dan de helft van de Amerikanen ‘natuurlijk partijdig’ zijn, afgaande op hun inkomen en arbeidszekerheid. In 2008 bleek het aantal mensen met duidelijk economische belangen om Republikeins of Democratisch te stemmen, bijna tweederde van alle Amerikanen. Conservatieve Democraten en liberale Republikeinen zijn verdwenen door het verdwijnen van cross-pressure, aldus Rehm. Volgens hem verklaart dit waarom de Amerikaanse politiek zo is gepolariseerd in de laatste vier decennia.

In zijn onderzoek maakte hij gebruik van de werkloosheidscijfers en inkomenscijfers in bepaalde beroepen en vroeg zijn testpanel naar hun politieke voorkeur. Inderdaad bleek een hoog werkloosheidsrisico te leiden tot een linksere politieke voorkeur. Ook bestudeerde hij hoe de Amerikaanse inkomens en werkloosheidsrisico’s veranderd zijn over de tijd. Hij gebruikte hiervoor de data van de 1968-2008 March Current Population Surveys. Deze dataset geeft informatie over de lonen en werkloosheidspercentages voor alle veel-voorkomende beroepen in die periode. De oorsprong van de tweedeling.

Verdwijnen middenklasse recept voor burgeroorlog
Andere auteurs hebben het verdwijnen van de middenklasse in de VS al aan de kaak gesteld en deze studie lijkt dit te bevestigen.
Dit is een zeer explosieve situatie. De voedingsbodem voor felle politieke conflicten wordt zo steeds sterker. De VS bleef tot nu toe stabiel omdat individuele burgers altijd de kans hadden ergens anders opnieuw te beginnen. Steeds weer nieuwe groepen immigranten waren bereid voor weinig geld hard te werken.  Als deze tweedeling doorzet, zal dit niet meer voldoende zijn. Ook in Europa, waaronder Nederland, dreigt dit gevaar.Inderdaad zien we steeds meer dat het midden wegvalt en dat de populistische partijen aan de linkerkant (SP, PVV) en partijen die meer economische liberalisatie willen (VVD, D’66) hard groeien. Het felle debat over de multiculturele samenleving heeft de sociale issues ondergesneeuwd. Maar verdwenen zijn ze allerminst…

Bronnen:
Philipp Rehm, Risk Inequality and the Polarized American Electorate, British Journal of Political Science (2011)

2 gedachten over “Baanonzekerheid maakt links”

  1. Ten eerste ben ik er streng op tegen om elk standpunt over te nemen uit de USA. Dit land heeft bewezen, geleid te worden vanuit een derde macht. Decennia heeft de Verenigde Staten van America als voorbeeld voor Europa en de rest van de wereld gediend, die tijd is over. Valse beweringen omtrent massa vernietigingswapens en de USA volgen als een schoothondje heeft NL tot degradatie geleid. Incompetente regeringsleiders zoals Dhr.Balkenende maakte dit ” sprookje” waar. Vele clusterbommen werden gegooid op de binnenstad van Irak, vele vele burgers en kinderen werden gedood, allemaal om de gedoodverfde Sadam Hoessein tot val te brengen. Dat daar geen invasie voor nodig was, behoeft geen discussie , intellectuelen weten dat deze oorlogsvoering totaal overbodig was, zelfs Sadam komende uit een gat in de grond was geheel geënsceneerd.

  2. Maar om on topic te blijven, hier mijn reactie: De huidige democratische politiek loop op hun laatste sloffen.Politieke partijen moeten worden afgeschaft, 1 partij Voor het Volk 1 partij Van Het Volk … Roepen dat het Westen de vrijheid biedt wat tegenovergestelde landen denken komt elke dag nader tot een onherroepbaar einde ( gelukkig) .. Vrijheid, wat is vrijheid.. geboren worden in een samenleving waarin je verplicht wordt om jezelf aan te geven zodat jouw indentiteit verbonden kan worden aan een nummer. Je wordt een BURGERSERVICESNUMMER… jouw naam is van geen toepassing meer , je bent een nummer en je wordt behandeld als een nummer.

    enfin, ik kan nog wel even doorgaan wat betreft de gebreken van onze samenleving, maar ik denk dat U als weldenkend mens wel weet waar de schoen wringt!!!

Laat een reactie achter