Het superieure westen: mythe of feit?

Nog steeds zijn de gebieden waar de westerse beschaving heerst, de plaatsen met de hoogste levensstandaard.  Daarvoor betalen we wel een aanzienlijke sociale prijs. Welke richting moeten we op?

Het superieure westen

Hoewel wij als het westen onszelf als superieur ten opzichte van de minder geslaagde landen zien, is dat op erg veel vlakken inderdaad het geval. Militair, economisch, gezondheidszorg, dat zijn allemaal facetten waarin wij als westerse maatschappij ons succes afmeten. Dat zijn tevens ook de punten waarop wij ons superieur achten ten opzichte van landen die dit niet of in mindere mate bezitten. De deelnemers aan deze levenslang durende ratrace werken zich 40 uur per week (en soms nog meer) kapot, om maar van het leven te kunnen genieten en de rekeningen te kunnen blijven betalen en daarmee dus het handjevol rijke succesvolle medewesterlingen nog rijker te kunnen maken. Veel van deze mensen zijn zich niet helemaal of helemaal niet bewust van deze steeds groter wordende paradox, men werkt om de auto te kunnen betalen die men nodig heeft om op het werk te komen, men werkt tevens om de vakanties te kunnen betalen omdat men na een jaar lang hard gewerkt te hebben wel toe is aan een beetje rust. Men werkt om de school van de kinderen te kunnen betalen, zodat de kroost in de veilige handen is van de westerse indoctrinatie en men gewoonweg geen tijd heeft om dit zelf te kunnen doen, omdat beide hoofden van het gezin aan het werk zijn om de opvang te kunnen betalen. Natuurlijk is al deze arbeid erg goed voor onze economie, en helpt dit mee te betalen aan het westerse ideaalbeeld dat volledig op perverse kapitalistische motieven berust.

ert

Ons ideaalbeeld en succesfactoren

Onze kinderen, de toekomst, de reden waarom velen van ons zich uit de naad werken worden dan in een duidelijk stramien structureel door verschillende leraren verteld dat geld eigenlijk niet zo belangrijk is, en dat het eigenlijk gaat om de binnenkant van de mensen, dat hij of zij waarschijnlijk ware liefde zal gaan vinden en na een korte of langere studieperiode zich zal gaan settelen in een twee onder een kap, labrador retriever, 2.3 kinderen en in het bezit van een Opel Astra. Tja, we zeggen dat allemaal wel, maar zoals dat wel vaker gaat, zeggen daden meer als woorden. Zonder geld zal men (uitzonderingen daargelaten) in een subcultuur degraderen waar men als werkende middenklasser op neerkijkt. Je hebt nu eenmaal geld nodig om te functioneren in onze maatschappij, waarbij de hoeveelheid geld wat men bij elkaar heeft weten te harken een lineair verband maakt naar de trede waarop men op de hiërarchische ladder bevind. Kortom, geld is een pervers middel waarop nagenoeg het gehele fundament van onze westerse beschaving is gebouwd. Zo ook de maatstaf waarop wij ons succes afmeten, militair, economisch, gezondheidszorg zijn alle drie op geld gebaseerde succesfactoren.

Doen we het eigenlijk wel zo goed ?

Ooit las ik ergens een artikel waarin vermeld was dat de succesfactor van een beschaving af te lezen was aan het aantal zelfmoorden per jaar. Dit durf ik te bestrijden, is de succesfactor niet beter te illustreren op de manier hoe wij met onze kinderen en ouderen omgaan? Andere mensen betalen om voor hun te zorgen omdat we zelf te druk zijn met geld verdienen, kinderen wegstoppen in leerfabrieken met de keuze uit 20 curriculums? Ouderen wegstoppen in doden-flats, men wacht daar immers op hun dood, met op dinsdagavond bingo. De maatschappij die wij zo superieur vinden heeft duidelijk ook zijn kanttekeningen.

Hoe dan wel?

Een mogelijke oplossing die ik zie om het verder depersonaliseren en het individualiseren tegen te gaan kan men alleen bewerkstelligen als men geen 40 uur per week meer werkt, de kinderen het liefst voor een gedeelte zelf opleiden en opvoeden, met meerdere generaties in een huis gaan wonen (scheelt ook weer kosten). Zorg voor uw naaste en zie alle mensen als gelijk, dan zijn de eerste stappen al gezet naar een wereld die begint af te kicken van de geestdodende drug die het kapitalisme heet. In veel landen waar men gewoonweg minder geld heeft doet men dit al jaren, hoewel dit wel betekend dat men een stuk privacy hiervoor moet opgeven, krijgt men het  zien opgroeien van uw kinderen voor terug. Tevens kun je dan je ouders verzorgen op dezelfde manier ze jou verzorgd hebben in je jeugd.

16 gedachten over “Het superieure westen: mythe of feit?”

 1. Het zijn gedeeltelijk politieke vragen (hoeveel bezit mag iemand vergaren/hoeveel belasting moet iemand betalen, waar besteedt de overheid zijn geld aan) en persoonlijke vragen (wil ik mijn ouders bij mij thuis opvangen als ze niet meer zelfverzorgend zijn).
  En daar heeft iedereen weer zijn eigen mening over.
  Ik vind dat er best grenzen gesteld mogen worden aan hoeveel iemand mag bezitten. Maar zoiets kan alleen maar als dat wereldwijd geregeld wordt. Anders loopt je land binnen no time leeg door vermogensvlucht.
  En die andere belangrijke vraag: waar besteedt de overheid zijn geld aan: wat mij betreft hoeven bijvoorbeeld ‘vluchtelingen’ niet allemaal in NL of de EU opgevangen te worden. Dat is gewoon veel en veel te duur. Als je ze in de buurt van hun thuisland helpt is dat meestal tientallen zo niet honderden procenten goedkoper en kun je dus nog veel meer mensen helpen. Bovendien is het vaak het nuttigst als je naar de bron van het probleem gaat en dus oorlogen probeert te voorkomen: ik denk dat er veel meer bereikt was als Syrië onder druk was gezet en er was aangedrongen op meer democratie en evt. autonomie voor delen van het land.
  En wat dat ‘ouders thuis opvangen’: ik heb weinig zin om mijn ouders bij mij thuis op te vangen als dat niet hoeft.; ik leef graag mijn eigen leven zonder de hele dag bemoeienis van mijn ouders.
  En voor het overige geloof ik wel dat de Westerse levensstijl de meest ontwikkelde en meest vrije is. Niet voor niets wil iedereen zo’n beetje naar ‘Het Vrije Westen’. (Maar dan tegelijk wel weer vast houden aan hun achterlijke religies… It’s the islam stupid! :P )

 2. Hoe rationeel oordeel je als je denkt dat jouw cultuur, of überhaupt welke manier van leven dan ook superieur kan zijn aan een andere. De omstandigheden scheppen de evolutionaire realiteit in een omgeving voor welke soort of levensvorm dan ook. Pas je je daar succesvol aan aan, dan heb je slechts een manier gevonden die werkt. Niet beter, niet slechter, in verhouding tot de omstandigheden moet het werken, pas dan overleeft een soort.

 3. Ik denk wel dat er een vaart der volkeren is in cultureel opzicht. Mensen komen en gaan, maar de cultuur van een land blijft bestaan en deze cumuleert bovendien. Op het succes van voorgaande generaties bouwt men verder, daarbij wordt de cultuur van een land gedragen tussen de oren van haar inwoners. Niet alleen horen wetenschap, kunst, technologie en economie daarbij, maar net zo goed sociale progressie. Zo bezien lijkt het terecht om zuinig te zijn op de culturele erfenis, anders raak je achterop in gelijkgestemde landen.
  Overigens kun je je tevens afvragen of een multiculturele samenleving niet zal verworden tot een multicultureel drama..

 4. Er zijn wel manieren te bedenken om minder te hoeven werken. Zoek je werk zo dicht mogelijk bij huis. Ga met openbaar vervoer ipv. de auto dat scheelt kosten als wegenbelasting en verzekering en overige kosten. Zelf stroom opwekken enz. Met een beetje creativiteit moet het lukken om het aantal arbeidsuren terug te dringen.

   1. Tsja, dat moeten we maar afwachten Razorr, maar waarom zouden ze daar Geneve voor uitzoeken. Ik heb de aankondiging die ruim anderhalf uur duurde helemaal gevolgd. Heb sterk de indruk dat ze weten wat ze doen, dit zijn natuurkundigen van formaat, of ze de boel nou flessen of niet. Er zijn inderdaad meerdere bacteriën stammen die ongevoelig zijn voor radioactiviteit. Deze worden dan ook gevonden in reactoren en zelfs hoogradioactief kernafval. Ik kan niet zomaar opsommen wat ze kunnen leveren, maar er zijn stoffen die 45 miljoen euro kosten per gram. Zij kunnen die per kilo, en zelfs per ton vervaardigen binnen enkele maanden zeggen ze. Er zijn elementen bij die gebruikt kunnen worden om batterijen te vervaardigen die nooit meer opgeladen hoeven te worden. Een ontwikkeling in die richting betekent het einde voor de fossiele brandstof industrie. Kan mij echt voorstellen dat ze daarom alleen al in het neutrale Zwitserland willen zitten en niet in hun eigen land. Een ander voorbeeld, chroom. Ze kunnen normaal ijzer via dit proces omzetten in chroom, dan het proces stoppen en je hebt chroom. Naar willekeur kunnen ze dit proces ook doorlaten lopen, en vervolgens ontstaan daar telkens nieuwe elementen uit. Kwik, goud, zilver, koper, maar ook alle vormen van uranium, plutonium. Verder kunnen ze alle kernafval hiermee bewerken to stabiele, niet radioactieve elementen. Verder zijn ze bereid om universitair geschoolden op te leiden, en de patenten hebben ze ook al. Mogelijk zijn het idealisten met een missie, dat lijkt mij voor de hand te liggen.

    1. Ja, ik heb gisteren zelf ook een stuk van de lange video bekeken. Maar ik verbaasde me erover dat dit geen wereldnieuws is tot op heden. Is de gevestigde wetenschap te sceptisch? Maar als het waar is wat ze zeggen legt dat ook een bom onder een heel groot deel van de internationale handel in kostbare grondstoffen. Daarom verbaast het me des te meer dat het zo ‘stil’ is.

    2. En Gerald natuurlijk ook, jij bent ook natuurkundige – net als Germen – wat zeg jij hiervan?

    3. Het gebeurd iedereen wel eens iets te lezen en zien dat geloofwaardig lijkt, mij dus nu blijkbaar ook. Helaas en hoogstwaarschijnlijk is dit een alu-hoedjes vertoning geweest. Weet niet wat mensen bezield die zoiets publiceren. Wat heeft het voor zin anderen belachelijk te maken die dit soort hoax berichten in goed vertrouwen doorgeven. Heb diverse denigrerende reacties gekregen van academisch universitair opgeleiden, stond voor gek in mijn eigen kennissen kring. Hoop dat de aanstichters van dit gebeuren voor alle zekerheid definitief onderhanden zijn genomen, (als je begrijpt wat ik bedoel) ze hebben er om gevraagd……..

   2. Tsja, dat moeten we maar afwachten Razorr, maar waarom zouden ze daar Geneve voor uitzoeken. Ik heb de aankondiging die ruim anderhalf uur duurde helemaal gevolgd. Heb sterk de indruk dat ze weten wat ze doen, dit zijn natuurkundigen van formaat, of ze de boel nou flessen of niet. Er zijn inderdaad meerdere bacteriën stammen die ongevoelig zijn voor radioactiviteit. Deze worden dan ook gevonden in reactoren en zelfs hoogradioactief kernafval. Ik kan niet zomaar opsommen wat ze kunnen leveren, maar er zijn stoffen die 45 miljoen euro kosten per gram. Zij kunnen die per kilo, en zelfs per ton vervaardigen binnen enkele maanden zeggen ze. Er zijn elementen bij die gebruikt kunnen worden om batterijen te vervaardigen die nooit meer opgeladen hoeven te worden. Een ontwikkeling in die richting betekent het einde voor de fossiele brandstof industrie. Kan mij echt voorstellen dat ze daarom alleen al in het neutrale Zwitserland willen zitten en niet in hun eigen land. Een ander voorbeeld, chroom. Ze kunnen normaal ijzer via dit proces omzetten in chroom, dan het proces stoppen en je hebt chroom. Naar willekeur kunnen ze dit proces ook doorlaten lopen, en vervolgens ontstaan daar telkens nieuwe elementen uit. Kwik, goud, zilver, koper, maar ook alle vormen van uranium, plutonium. Verder kunnen ze alle kernafval hiermee bewerken to stabiele, niet radioactieve elementen. Verder zijn ze bereid om universitair geschoolden op te leiden, en de patenten hebben ze ook al. Mogelijk zijn het idealisten met een missie, dat ligt voor de hand.

 5. Bij mijn eerste reactie kreeg ik een scherm te zien waarop stond dat het er op leek dat ik twee keer dezelfde reactie had geplaatst.Was dus niet zo, kon mijn reactie hier ook niet lezen. Tweede en derde poging mislukten ook. Daarna iets onderaan de tekst veranderd, stonden er ineens twee bijna gelijke reacties in. Nogal vreemd, maar goed…………

  1. Tja Antares, ik heb nog eens gezocht op internet maar dat van die transmuterende ‘russische natuurkundigen’ was toch een onzinverhaal. Ja dat bevestigd het gezegde weer, toepasbaar op alle oplichtersverhalen: Als iets te mooi is om waar te zijn dan is het meestal ook niet waar….

Laat een reactie achter