Godsdiensten zijn onuitroeibaar. Terug van weggeweest: Scandinavisch heidendom. bron: Wikimedia Commons

Is alle godsdiensten verbieden de oplossing?

Godsdienst is een belangrijke reden waarom groepen mensen elkaar de hersens inslaan. Overal ter wereld zijn er conflicten op basis van geloof. Steeds meer mensen krijgen daarom genoeg van godsdiensten en vinden dat we het beste alle godsdiensten kunnen verbieden. Wat is de oorzaak van agressie bij godsdiensten?  Is de invoering van het atheïsme dé oplossing voor wereldvrede?

Godsdiensten zijn onuitroeibaar. Terug van weggeweest: Scandinavisch heidendom. bron: Wikimedia Commons
Godsdiensten zijn onuitroeibaar. Terug van weggeweest: Scandinavisch heidendom. bron: Wikimedia Commons

Waarom veroorzaken godsdiensten zoveel conflicten?
Godsdiensten zijn  (voorzover we weten) een uniek menselijk fenomeen dat samen lijkt te hangen met de delen van onze hersenen, waarmee we ons met anderen identificeren en omgaan[1]. Mensen met een autistische spectrum stoornis (ASS) zijn nauwelijks godsdienstig [2] (hoewel ze soms wel een kei zijn in “heilige” boeken uit het hoofd leren en regeltjes toepassen). Over het algemeen leveren individualistische geloofsuitingen, zoals meditatie, nauwelijks conflicten op. Het gaat mis, zodra gelovigen zich in groepsverband gaan begeven. Omdat dezelfde hersengebieden betrokken zijn bij zowel religie als bij sociaal gedrag, versterkt religie groepsprocessen.

Groepsgevoel
Het hormoon oxytocine, bekend als “knuffelhormoon”, kent ook een duistere zijde. Mensen met een hoog oxytocinegehalte in hun bloed blijken zich sterker bij de eigen groep betrokken te voelen en andere groepen vijandiger te behandelen[3]. Als de groepsgevoelens versterkt worden, betekent dit ook dat de aversie tegen andere groepen groter wordt. Veel religieuze plechtigheden kennen een duidelijk groepselement. Zo kan je denken aan het avondmaal vieren bij christenen, de massale plichtgebeden in de moskee en pelgrimstochten bij islamieten, grootschalige puja’s bij hindoes en dergelijke. Het christendom kent een streng religieus verbod op geweld, waar in ieder geval door kerkgangers tijdens en na de kerkdienst de hand aan wordt gehouden. In de middeleeuwen was dat wel anders. Vrijdaggebeden in moskeeën daarentegen zijn een bekende aanleiding voor gewelddadige protesten of aanvallen op andersgelovigen bij islamieten en veel madrassa’s (koranscholen) hebben een militant karakter.

Theologisch gemotiveerde agressie
Een aantal godsdiensten bevatten weinig verdraagzame elementen. Zo langzamerhand berucht in dit opzicht zijn bijvoorbeeld de twee grootste stromingen binnen de islam (soennisme en sji’isme), in iets mindere mate orthodox jodendom, het katholicisme en bepaalde (lang niet alle) protestantse en orthodoxe kerken. Het hindoeïstische kastenstelsel is eveneens een bron van de nodige ellende. De in vroeger dagen populaire krijgergodsdiensten, zoals van de Vikingen en Azteken, zijn nu, op een handjevol hobbyisten na, verdwenen. In deze godsdiensten werden oorlogen en heldendaden op het slagveld verheerlijkt. Een moedige krijger kwam in het Walhalla terecht.
De islam, met wellicht zionistisch jodendom, is de enige grote krijgersgodsdienst die nog bestaat. Nog steeds bestaat er binnen de islam de leer, dat een islamiet die sterft bij het verbreiden van de islam, geheel zeker in de hemel, Jannat, komt.

Vrijheid van godsdienst
In de Nederlandse grondwet is de vrijheid van levensovertuiging vastgelegd. Godsdienst is iets van de privesfeer. Dit functioneerde ook uitstekend in de tijd dat er alleen christenen en joden woonden, afgezien dan van de politieke conflicten tussen katholieken en protestanten. Deze beide groepen waren het er over eens dat het toegestaan is van geloof te wisselen en beperkten zich daarom tot wederzijds zieltjeswinnen, onderlinge discriminatie en pesterijen. Ook de joden konden zich in deze consensus vinden. De komst van meer tolerante pausen en dominees, ook afgedwongen door hun volgelingen, leidde tot matiging (en verdwijnen van het christendom). Hindoes en boeddhisten konden zich ook in dit systeem vinden omdat dit beide individualistische religies zijn, gericht op de verlossing van de eigen ziel (en die van anderen, als deze er rijp voor zijn). De reden dat er wel problemen optreden met islamieten is dat de islam geen individualistisch, maar voornamelijk collectivistisch geloof is. Ook kent de islam niet de religieuze verboden op agressie die boeddhisme, hindoeïsme en christendom wel kennen. Vandaar dat conflicten waar islamieten bij betrokken zijn veel vaker uit de hand lopen dan conflicten tussen bijvoorbeeld boeddhisten en christenen.

Kortom: hoewel het verdwijnen van alle godsdiensten veel geweld zou voorkomen, is slechts een beperkt aantal godsdiensten verantwoordelijk voor vrijwel alle geweld.

Bronnen
1. Religious Experience Linked to Brain’s Social Regions, Wired Science, 2009
2. Catherine Caldwell-Harris et al., Religious Belief Systems of Persons with High Functioning Autism, Proceedings Boston Univ., 2011
3. Carsten de Dreu et al., The Neuropeptide Oxytocin Regulates Parochial Altruism in Intergroup Conflict Among Humans, Science (2011) (zie ook persbericht Leidse universiteit)

131 gedachten over “Is alle godsdiensten verbieden de oplossing?”

 1. “Godsdienst is een belangrijke reden waarom groepen mensen elkaar de hersens inslaan”
   
  In deze eerste zin gaat het al direct fout. Het is niet godsdienst die daarvoor de aanleiding is, maar de strijd om macht. Op een menselijk niveau door mensen die zelf macht willen of denken de macht van een godheid te moeten verdedigen, consolideren, uitbreiden. En op een ‘goddelijk’ niveau van entiteiten die alle de hoogste en belangrijkste willen zijn. Maar dat kunnen ze prima onderling uitvechten. Een godheid kan goed voor zichzelf opkomen lijkt me… dus uiteindelijk gaat het om macht. De kerk van Rome (RKK) heeft uitgebreid laten zien dat politieke machthebbers zich graag van religie bedienen voor politieke doeleinden. Staat en religie zijn 1 grote cocktaill. Iets dergelijks geldi binnen de islam ook. Persoonlijk denk ik dat dit soort godsdiensten niets te maken hebben met de wensen van onze Schepper. Want een atheïst ben ik zeker niet.
   
  Los daarvan valt het me ook op dat atheïst met een religieus fanatisme hun standpunten uitleggen, verdedigen en uitdragen. Geen wonder ook, want de zuivere betekenis van het woord religie is levensbeschouwing. Daar hoeft dus nog niet eens een godheid bij betrokken te zijn. Weerstand tegen het theísme past prima in bepaalde agenda’s, waar het ook weer gaat om macht. Geen God betekent geen verantwoording te hoeven afleggen. Of ruimte voor dingen die niet passen bij respect voor de schepping. Maar goed… hier kunnen hele flame wars over gestart worden…
   
  “Kortom: hoewel het verdwijnen van alle godsdiensten veel geweld zou voorkomen, is slechts een beperkt aantal godsdiensten verantwoordelijk voor vrijwel alle geweld.”
   
  Dat klopt. En dan gaat het hier over alle religieuze systemen die mensen hebben bedacht. Waar ik onpasselijk van wordt overigens. Maar uiteindelijk heeft iedere religie te maken met macht. Het gaat erom aan wie verantwoording afgelegd moet worden over hoe we ons leven leiden, wie of wat bepaalt hoe dat zou moeten. En dan wil iedere religie, inclusief het atheïsme, graag de touwtjes in handen krijgen en anderen beperken in bewegingsvrijheid. Terecht overigens, waar het bijv. gaat om het verbod om te moorden (iets anders dan doden, maar dat is weer een ander verhaal).
   
  Voor het overige een aardig artikel. Maar het valt me wel op dat het van de mens, van ‘ikke’ uitgaat. Godsdienstige mensen (in de zuivere betekenis van het woord) gaan daarentegen uit van de wensen van de Schepper. En daarmee valt dan bijv. het gehele christendom door de mand, want die heeft laten zien daaraan schijt te hebben. De islam – waarvan ik absoluut geen fan ben – doet dat consequenter.

 2. Het gaat erom aan wie verantwoording afgelegd moet worden? Aan zo iets als een god? Dat is ook maar verzonnen, dat verantwoording moet worden afgelegd! Deze godheid (!) laat in iedergeval van alles toe, uit zijn naam. Lekker schepper is dat, zie bv hoe de Islam vandaag de dag verkracht en vermoord wereldwijd, maar wel consequent dat wel! Ja, ik weet dat is de schuld bij hem leggen, terwijl het de volgelingen zijn die het doen.  Zij die wat verzinnen zullen dat altijd (blijven) beminnen! Zo ook hun handelingen als wens van die zelfde schepper.En zolang die zich niet meld gaat het fout, uit naam van die of gene god.

  1. De haat jegens de Schepper druipt ervan af. Maar ja, dat is zoiets als een mug die tegen een olifant zegt: “rot op, anders krijg je een rotschop”. Wat wij wensen te geloven heeft geen effect op de objectieve werkelijkheid. De Schepper bestaat, of niet. Los van menselijke wensgedachten.
    
   Verder heb je een punt; als het fout gaat, dan hebben mensen dat gedaan. Het afschuiven op demonen of godheden is ongepast. Ieder is voor zichzelf verantwoordelijk.

 3. Ik denk dat het probleem dieper zit. Mensen zijn emotionele wezens met een sterk ontwikkelde agressie. Agressie is een van de basisinstincten.
  Rationele discussies voeren is vrijwel onmogelijk. Heel, heel soms lukt dat op kleine schaal, maar wanneer zie je dat een oppositiepartij de regering overtuigt met rationele argumenten of vice versa.
  In wezen zijn mensen dieren die voortgedreven worden door irrationele emotionele drijfveren. Irrationele religies zijn slechts een van de vele expressievormen daarvan. Bepaalde expressievormen van atheïsme bijv. communisme kunnen net zo irrationeel en verwoestend zijn.
  De oplossing zit hem in het veranderen van de mens. Maar daar zullen nog wel enkele miljoenen jaren aan evolutie overheen gaan. Tenzij de mens, wat te verwachten is, zichzelf door zijn irrationaliteit en agressiviteit eerder vernietigd heeft.  
   

  1. Daar heb je ook een punt, Roeland. Echter agressie kun je kanaliseren of inzetten (agressie is energie) voor iets wat de moeite waard is. Samenwerking i.p.v. tegen elkaar afzetten is dan essentieel.

  2. “De oplossing zit hem in het veranderen van de mens.”
    
   Ja, daar ben ik het 100% mee eens. Alleen dan wel op een manier die zonder botte dwang van buitenaf gaat. Je weet wel, de manier die vaak gebruikt wordt om de evolutie theorie op te dringen aan schoolkinderen.

 4. Een godsdienst wordt je eigenlijk opgedrongen, vaak heb je er niet zelf voor gekozen, en hoor je vanaf het begin van je leven tot de godsdienst die je familie ook heeft. Ten tweede verwacht men dan dingen op grond van die godsdienst, afhankelijk wat het geloof voorschrijft in een bepaalde periode (programmeert), en in meer of mindere mate uitgevoerd door de gelovigen. Je hoort dus vanaf je geboorte tot een etnische groep met de bijbehorende consequenties. Achter de programmering zit een hele collectieve- en ontstaansgeschiedenis, een wederzijds beïnvloedende ideologie. Een godsdienst hangt zo aan elkaar door drie vicieuze cirkels, heb ik dat zo goed? Voor de islam nog een vierde; men kan er niet uitstappen zonder straf. Deze mensen zouden eigenlijk opgevangen moeten kunnen worden in een zo neutraal mogelijk land, waar ze veilig het ideaal van vrede i.p.v. geweld kunnen nastreven. Afschaffen van vrijheid van godsdienst zou ook de democratie niet schaden mocht zich van een culturele groep een meerderheid vormen, en zou bovendien integreren bevorderen. Of is juist de grondwet tegen discriminatie afschaffen effectiever ; alleen gewelddadige fundamentalisten toegang weigeren en uitwijzen. Ik ben van mening dat gematigden, vooral in meerderheid, ineens kunnen omslaan in een fundamentalistischer massa.
  Juist etnische groepen, met hun eigen ideologie en geschiedenis verworven vanaf hun geboorte, willen hun invloed uitoefenen in de politiek en zijn weinig verdraagzaam tegenover andere etnische groepen. Een complicatie hierbij is dat sommige etnische groepen in minderheid zijn en zo veel minder of niets te vertellen hebben. Of dat de regering in een land een andere religie aanhangt dan de meerderheid van de bevolking. Oppositiegroepjes waaronder militante proberen dan toch op gewelddadige wijze voor eigen rechten op te komen, en steunen elkaar, eventueel ook gefinancierd door grote buitenlandse mogendheden. Er wordt op hoog niveau tegen elkaar uitgespeeld, en belangen nagejaagd.
  Waar grenzen bestaan, waaronder religieuze afscheidingen, heerst per definitie verdeeldheid op zich. En de afgegrensde gebieden zelf zijn ongelijk verdeeld ten opzichte van elkaar, naast de verschillen in religie ook verschillen in mogelijkheden voor welvaart en mede daardoor in veiligheid en daardoor in vrede. 

 5. Wat is een godsdienst. Volgens mij is een enkel principe van een enkele persoon al een godsdienst. Het gaat er om dat mensen hun ego en persoonlijkheid ophangen aan een opvatting. Wordt die opvatting aangerand, dan voelen zij zichzelf aangerand. En daar begint het hersenen-inslaan…

  1. Persoonlijkheid? misschien. In Oosterse landen is de persoonlijkheid nog best ondergeschikt aan het collectief. (als godsdienst zou worden afgeschaft wordt men ineens met zichzelf geconfronteerd, dit geldt ook voor personen die zijn gevlucht en een nieuw leven opbouwen en losser staan van het collectieve- en culturele familieverband). Het ego is inderdaad lastig; de persoon wil hierin niet aangevallen, vooral narcistische persoonlijkheden zijn hier gevoelig voor, anderzijds ontstaat een nieuw probleem bij afhankelijkheden van elkaar en wie strijkt de eer op bij bepaalde successen, maar ik denk dat deze ‘problemen’ niet onoverkomelijk zijn.

   1. Ik denk dat niet enkel narcisten “er” last van hebben. Het heeft betrekking op de filosofie van “de wereld an sich” (Kant, Schopenhauer, Nietzsche) en de blik daarop vanuit het prisma van de persoonlijkheid. Enkel zij die hun persoonlijk prisma kunnen overwinnen, zijn in staat tot zien. Dat betekent dus dat je al je geloofssystemen, prisma’s en wereldbeelden moet afleggen alvorens tot inzicht te komen. Vroeger heette dat het alchemistisch proces. Godsdienst is wat dat betreft paradoxaal: Het legt een wereldbeeld op terwijl “God” (of hoe je het ook noemt) enkel kenbaar is zonder dergelijke prisma’s. Maar goed, om tegen de zon in te kunnen kijken hebben we nu eenmaal een zonnebril nodig. Maar we moeten ons wel bewust zijn van die zonnebril. En niet doen alsof die onderdeel van ons is. Want dan krijg je dus de situatie dat wanneer je de zonnebril aanrandt, de drager zich aangerand voelt.

 6. Het is triest dat de islam (nog) niet de omslag naar gematigdheid heeft gemaakt, die het christendom al eeuwen geleden maakte.

  Dat heeft twee oorzaken:
   – de inherent militairistische inslag,
   – de enorme financiering uit de golfstaten van moskeeen, scholen en predikers van de orthodoxe islam.

  1. Iedere godsdienst heeft het karakter wat de oprichter eraan gegeven heeft. Los van de vraag wie de oprichter was, is een ‘matiging’ natuurlijk onzinnig. De godsdienst is wat ‘ie is. Als anderen dat niet bevalt, is dat jammer. Als iets ongewenst is kan het uitgebannen of geëlimineerd worden. Maar van karakter veranderen… het is beter dat mensen het zien zoals het is.
    
   “Al geef je een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.”
    
   Dat zou ik willen toepassen op wat vandaag christendom genoemd wordt (denk aan het Vaticaan) en andere godsdiensten zoals islam. Ooit wist Israël dat dit ordinaire afgoderij is. En wist Israël ook wat de instructies waren om die tegemoet te treden.

  2. Waarom worden Palestijnen eigenlijk niet opgevangen in omliggende Arabische landen, ze moeten toch begrijpen dat joden een eigen vaderland nodig hebben en dit werd nog noodzakelijker door de Holocaust, ongeacht of de Palestijnen daar geen schuld aan hebben, maar daarom willen ze niet ‘opgeven’.
   Een ander punt is dat Israël Jezus niet erkent, als voorbeeld voor Palestijnen bijvoorbeeld.
   Deze vormen een excuus dat bestaande problemen voortduren, gezien vanuit de mening van moslims.

    1. Misschien kan Mark Kirk hierin wat bereiken. Maar vanwege de overbevolking van de Palestijnen zal een Palestijnse Staat ook gauw uit zijn voegen groeien. Alle Iraëliërs tenslotte naar Amerika emigreren is zeker ondenkbaar?

    2. Opmerkelijk genoeg is de bevolkingsexplosie voornameljk een probleem bij islamitische palestijnse Arabieren. Christenen en druzen krijgen een meer sustainable aantal kinderen.

 7. http://www.dewegnaareengelukkigleven.nl/thewaytohappiness/precepts/respect-the-religious-beliefs-of-others.html

         

  18. RESPECTEER DE GELOOFSOVERTUIGING VAN ANDEREN.

   

   

  Verdraagzaamheid is een goede hoeksteen voor het opbouwen van relaties tussen mensen. In de loop van de geschiedenis van de Mensheid tot in onze tijd toe, heeft onverdraagzaamheid op het gebied van religie heel wat ellende en slachtpartijen teweeggebracht. Daaraan kun je zien dat onverdraagzaamheid een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan.

  Verdraagzaam zijn met betrekking tot de religie van anderen betekent niet dat je niet uit mag komen voor je eigen overtuiging. Het leidt al gauw tot moeilijkheden als je de geloofsovertuiging van een ander aanvalt of ondermijnt.

  Al sinds de tijd van de oude Grieken redetwisten filosofen met elkaar over de aard van God, de Mens en het universum. De meningen van autoriteiten komen en gaan. De filosofieën die op dit moment in zwang zijn, “het mechanisme” 1 en “materialisme”2gaan helemaal terug tot het oude Egypte en het oude Griekenland. Er wordt in beweerd dat alles materie is. De manier waarop zij de evolutie uitleggen, hoe mooi die ook mag klinken, ziet iets over het hoofd, namelijk dat die niet uitsluit dat er meer factoren in het spel kunnen zijn, factoren die misschien wel alleen maar gebruikmaken van zoiets als de evolutie. Het mechanisme en het materialisme zijn tegenwoordig de “officiële” filosofieën; ze worden zelfs op school onderwezen. Ze hebben hun eigen fanatieke aanhangers, die de overtuigingen en religies van anderen aanvallen; het gevolg daarvan kan onverdraagzaamheid en strijd zijn.

  Als het zelfs de knapste koppen al sinds de vijfde eeuw voor Christus of nog eerder, niet gelukt is om het eens te worden over het onderwerp religie of anti-religie, moet het voor gewone mensen wel een strijdperk zijn waar je maar beter buiten kunt blijven.

  In deze zee van strijd is er één helder principe naar voren gekomen: het recht te geloven wat je zelf verkiest.

  “Geloof” en “levensbeschouwing” schikken zich niet noodzakelijkerwijs naar de logica; je kunt niet eens zeggen dat ze onlogisch zijn. Het zijn dingen die op een totaal ander vlak kunnen liggen.

  Welk advies je een ander ook geeft op dit gebied, het is het veiligst als dat eenvoudig iemands recht benadrukt om te geloven wat hij zelf verkiest. Het staat iemand vrij om zijn eigen overtuiging zodanig naar voren te brengen, dat anderen die accepteren. Maar hij neemt een risico als hij de overtuiging van anderen bekritiseert, en hij neemt een nog veel groter risico als hij hen aanvalt en probeert te benadelen op grond van hun geloofsovertuiging.

  De Mens heeft sinds zijn ontstaan veel troost en vreugde gevonden in zijn religies. De wijze waarop de “mechanist” en de “materialist” van tegenwoordig hun leer verbreiden, lijkt zelfs veel op de manier van doen van de priesters van weleer.

  Mensen die nergens in geloven, leiden een tamelijk triest leven. Je kunt ze misschien zelfs iets geven om in te geloven. Maar als iemand wél een geloofsovertuiging heeft, respecteer die dan.

  De weg naar een gelukkig leven kan 
  veranderen in een strijdperk 
  als we de geloofsovertuiging 
  van anderen niet respecteren.

  1. 1.mechanisme, het: het standpunt dat al het leven slechts materie in beweging is en volledig verklaard kan worden door natuurkundige wetten. Het mechanisme werd naar voren gebracht door Leucippus en Democritus (460–370 v.Chr.) die het misschien aan de Egyptische mythologie hebben ontleend. Voorstanders van deze filosofie waren van mening dat religie buiten beschouwing moest worden gelaten, omdat ze religie niet konden herleiden tot wiskundige principes. Ze werden aangevallen door religieuze belangengroepen en vielen op hun beurt religies aan. Robert Boyle (1627–1691), die de Wet van Boyle in de natuurkunde ontwikkelde, weerlegde het door de vraag te stellen of de natuur wel of niet zo ontworpen zou kunnen zijn dat materie in beweging er deel van uitmaakt.
  2. 2.materialisme, het: iedere theorie over het bovennatuurlijke die ervan uitgaat dat de wereld alleen uit vaste voorwerpen bestaat, zoals stenen, groot of klein. Die theorieën proberen dingen als geestelijke vermogens weg te redeneren door te verklaren dat ze kunnen worden teruggebracht tot stoffelijke zaken of de bewegingen ervan.
   Het materialisme is een heel oud idee. Er bestaan over het bovennatuurlijke ook andere ideeën.
  1. Douwe, ik begrijp wat het artikel zegt en merk slechts op dat velen die verdraagzaamheid prediken behoorlijk onverdraagzaam (en dat is nog een understatement) kunnen zijn naar derden. Wolven in schaapskleren om het maar zo uit te drukken ;)

    1. Denk ook aan mazen in de wet, en wat er boven je hoofd en achter je rug gebeurt, en zelfs midden in de nacht.

    2. Zodra je in het spel van voortbestaan gaat zitten denk ik dat je sommige gebruiken in religies als onhandig of zelfs gevaarlijk kunt bestempelen. Omdat het in mijn ogen juist tegen het voortbestaan werkt. Elk dogmatisch idee is daar in mijn ogen een voorbeeld van. En zeker oproepen tot geweld tegen andere groepen is schadelijk voor het voortbestaan op het grotere niveau. 

     Maar goed daarom hebben we scheiding van kerk en staat en zo is duidelijk wat mensen wel en niet mogen en religies zijn vrij binnen de wet en zoals allen hebben mensen zich aan de wet in een land te houden. Een Sharia is in mijn ogen dan ook een heel slecht idee omdat je twee sterke machten als een overheid en een religie niet samen moet brengen. 

     Als je het spel van voortbestaan echter loslaat is er weing zinnigs over te zeggen. En dan mag iedereen doen en laten wat ze willen, inclusief oorlogen starten in naam van religie.  

 8. Verbieden is niet goed; geweld, discriminatie, etc an sich zijn tenslotte al verboden. Wel goed is om in het onderwijs alle of de belangrijkste claims van de religies uit te lichten en daarnaast de keiharde wetenschappelijke weerleggingen van de reli-crab te presenteren.

  Simpel dus… 

   1. Ik ga even uit van de hedendaagse Nederlandse situatie. Wat mij betreft (en wat de huidige rechtsorde betreft) staat de grondwet altijd boven alle andere wetten, regels en gebruiken.
    Het enige is dat ik daar misschien nog wat stipter en strenger in zou zijn. 

    1. Ja de vrijheid moet altijd beperkt zijn en niet ten koste gaan van een ander z`n vrijheid.

 9. Onderstaande link geeft een aardig inzicht in de mentaliteit van de gelovigen. Overigens geldt een en ander ook voor niet religieus gelovigen. Het communisme valt bijv. te beschouwen als een atheïstische religie. Kenmerken daarvan zijn o.a. heilsverwachting, drang om het over de hele wereld te verspreiden en zeker weten dat de eigen groep gelijk heeft.  
  Iedereen die niet doorlopend twijfelt aan alles en zich conformeert aan groepsopvattingen is volgens mijn definitie een gelovige. 
  Wat dan overblijft aan niet gelovigen zijn een zeer beperkt aantal non conformistische twijfelaars. Ik schat dat het dan in Nederland gaat om een paar duizend mensen……….
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Borg_%28Star_Trek%29

 10. in het lezen van dit interessante artikel en de reacties daarop, blijf ik hangen bij Julie, één minuut voor tienen. Citaat:

  ‘Een godsdienst wordt je eigenlijk opgedrongen, vaak heb je er niet zelf voor gekozen, en hoor je vanaf het begin van je leven tot de godsdienst die je familie ook heeft. Ten tweede verwacht men dan dingen …… enz.’
   
  Vergun mij toch om daar wat genuanceerder mee om te gaan. In mijn geval inzake het christendom zoals jullie weten. Mijn moeder vertelde  mij ooit dat toen ze van mij moest bevallen, dat ontaard zeer deed. (Zelf heb ik ook 2x (1x terug naar af, vanwege de buurman) 3 kinderen verwekt en 6x mij staan schamen bij de kraambedden.) Nou vertelde zij dat ze een groot wit kruis op de muur zag, en als ze naar dat witte kruis keek, dan was de pijn goed te doen en anders niet.
  Waar de kinderen volgens Gods Woord (de Bijbel) in het geloof van de ouders geheiligd (apart gezet) zijn, houd ik het er op dat ik kort door de bocht gesproken, christelijk geboren ben. Als klein kind heb ik al ook best veel heerlijke momenten van volkomen licht en vrede en wonderen mee mogen maken.
  Later heb ik geleerd om het christelijk geloof, zoals dat bij ons heet, voor eigen rekening te nemen. Onze God houdt er namelijk geen kleinkinderen op na en ook geen verplichte kinderen, zoals Allah. Hij wil zoals we dat noemen, een vrijwillig volk. Daar heb ik voor gekozen (mogen jullie ook gratis) en nu ervaar ik Hem elke dag nog steeds op een heerlijke manier als onze Schepper (er komt hier net een moedereend met twee handen vol van die lieve kleine pijltjes uit het nu lege nest op de takkenberg hobbelen!) en Heere. Voor mij heeft dat wel met keuze te maken, maar net zo min met geloven als dat het buiten hier nu net opgehouden is met regenen.
   
  Ooit ontmoette mijn moeder Christus heel persoonlijk als een verrukkelijke engel van licht (ze was in moeilijke omstandigheden) (ik weet ook van verschillende moslims welke Isa persoonlijk hebben ontmoet) en gaf Hij haar heerlijke beloften. Zulke dingen gaan nooit meer uit je geheugen, zoals we dan zeggen: ze zijn er in gegrift. Vele jaren later vond mijn broer die woorden in Gods Woord, als de laatste verzen van Jesaja 60. (omdat ik de kleinste uit het gezin ben, claim ik het allerlaatste vers en ben nu al bij 22 :) )
  Dat de woorden in de Bijbel terug gevonden kunnen worden, gold vroeger in ‘bevindelijke kringen’ als bewijs van echtheid, omdat de duivel, welke zich ook voor kan doen als een engel van licht (zo is hij immers ook ooit begonnen) die woorden niet uit zijn strot zou kunnen krijgen.
   
  Natuurlijk zit heel de maatschappij, dus ook de kerken vol met cultuurtjes, waar ik zoals ook hier wel merkbaar denk ik, als 26 punten haler op de autismetest, verschrikkelijk weinig mee heb. Mijn autistische zoon, wel ingenieur en heel bekwaam programmeur, praat met zijn Schepper, zoals ik met mijn vrouw! Dat heeft helemaal niks met cultuurtjes te maken, weshalve ik op dit forum ook regelmatig roep dat jullie net zo veel ervaring met de God van hemel en aarde op kunnen doen als wij en naar ik hoop ook Nico.
   
  Dan is het eerlijk om toe te geven, vind ik, dat waar Allah, mijns inziens als tegenstander van God, zijn onderworpenen met een Turks kromzwaard ca. op pad stuurt om de islam te verbreiden, onze God buiten Christus, (Die der wereld zondenschuld op Zich nam,) ook een verterend vuur is, zoals veelvuldig uit het oude testament van de Bijbel blijkt.
  En als Jezus als de Leeuw van Juda (Joden) straks (duurt niet lang meer volgens ons) terug komt om Zijn Koninkrijk hier op aarde vanuit Jeruzalem te vestigen, nou dan zal het er ook bloedig aan toe gaan, lezen we in de voorzeggingen, welke wij profetieën noemen.
   
  Daarom is het leven volgens mij ook zo verdomde ernstig!! En hoewel hier iemand helemaal niet eens in goed en kwaad gelooft (onvoorstelbaar voor mij: ‘’t is maar net van welk uitgangspunt je ’t bekijkt’) zegt de Schepper naar recht en gerechtigheid dat ‘het de mens gesteld is eenmaal te sterven en daarna het (rechtvaardig) oordeel. Dan draagt een mens eerlijk weg naar dat hij geleefd heeft. Dat zou dus mee en ook tegen kunnen vallen!
   
  resumé dus: laten we onze cultuurtjes en de wetmatigheden waaraan de grote Schepper aller dingen deze aardkloot heeft onderworpen, alstublieft stoppen met door elkaar heen te gooien.

  1. Ben: Hoewel we verschillende woorden gebruiken, lijkt het erop dat we hetzelfde bedoelen. Uitgangspunt is wat onze Schepper wenst, in tegenstelling tot onze – vaak ontspoorde – wensen. En verder kun je de boom aan zijn vruchten herkennen… Bepaalde woorden gebruiken en lid zijn van een bepaalde club zegt hoegenaamd niets.

 11. @Razor ad.13:24: Verbiedt je dan het evolutiegeloof ook uit het onderwijs?
  Of bewijs je mij het gelijk er van na al die decennia dat ik daar op wacht?
  De laatste hier op het forum werd kwaad toen ik hem zei dat hij voor mij zijn plaatjes had omgedraaid in de verkeerde volgorde, zodat ze in mijn aangehangen volgorde de wetmatigheid der Degeneratie aantoonden. Uiteraard zoals ik die nu nog dagelijks in mijn fokprogramma’s ervaar.
   
  @Julie ad. 7 min later: Discriminatie is voor mij natuurwetmatig niet te verbieden. Heel de wereld zit vol met discriminatie. De antidiscriminatiewet is m.i. dan ook een domme en onnozele mode uit de tijd dat we het leven niet meer zo snapten.
  Te ver van de natuur af komen te staan?
  Iedere keuze sluit principieel alle anderen uit, discrimineert die dus.
  Om welke reden?
  ‘Als hij als sollicitant bij mij kwam, was hij op de deurmat al afgewezen’, zei ooit een vriend die zakenman is over een aspirant schoonzoon van mij, welke een kale kop had.
  Nu ‘iedereen’ die op wil vallen als skinhead rond loopt, zal hij daar ook wel aan gewend zijn of weinig personeel meer in dienst hebben.
  Zo vind ik zelf meisjes in mooie jurkjes zo leuk vrouwelijk. Ooit mocht dat bijna niet meer van de mode, nu gelukkig al weer een poos wel.
  Mijn smaak is dus ook hartstikke discrimineel, toch?

  1. ben db bd, 15.03, bedankt voor uw nuancering, en ben het wel met u eens.
   En op uw reactie van 16.08 denk ik aan creationisme, die bezig is met de vraag van schepping of evolutie, wellicht interessant om uit te zoeken. Jezus heeft hele speciale dingen gezegd en gedaan die niemand kan ontkennen, maar niemand kan een God bewijzen, dat is iets wat Jezus heeft gezegd.

   Discriminatie verder, legt vooral de nadruk op onrechtmatigheid, dus rechtmatig discrimineren moet men (juridisch) goed kunnen uitleggen.

 12. Welk geloof dan ook is niet iets dat tastbaar is. Alles wat men visueel waarneemt van het Universum is het geloof, in mijn optiek althans. Doordat het niet tastbaar is en men toch in de zin des woords een houvast wilt hebben, zijn de vele geschriften hieromtrent geschreven. Elke relige vertaald dat in zijn enof haar eigen woorden. Maar het gegeven is en blijft dat datgene wat men waarneemt, de omnipotent is. Doordat men dat vroeger in het verre verleden niet kon bevestigen is men macht gaan uitoefenen op de mens, om toch de kudde maar achter zich aan te krijgen. Hier begon gelijktijdig de politieke macht van uit het geloof te ontstaan. Die zich weer later om zetten in de huidige politiek van de regeringen. M.a.w. alle religies zijn in principe machtsblokken om het individu te domineren. Maar als je nu bv alle religies weg zou vagen, en je kijkt dan om je heen, dan ervaar je maar een ongekende kracht, dat zou de omnipotent kunnen zijn. Die zonder welke vorm dan ook van misbruik, ons mee laat delen in de ongekende pracht van zijn schepping. Dat noem ik dan ook wel de kracht van het positief denken. Maar ja daar de mens toch een houvast moet hebben en leiderschap nodig heeft, zullen religies ten alle tijden blijven bestaan. Mvg, Paul.

 13. Wow, ik moet zeggen: ik heb eerlijk waar nog nooit zoveel onzin gelezen in 1 artikel! Vooral die eerste zin “Godsdienst is een belangrijke reden waarom groepen mensen elkaar de hersens inslaan”….

  1. Misschien bedoelt Karel dat elkaar de hersens inslaan niet kan, want als de èèn zijn hersens zijn ingeslagen zal hij niet meer in staat zijn datzelfde bij de ander te doen. Maar Karel gaat dan voorbij aan het feit dat het als uitdrukking is bedoeld.

   Ik heb alle off-topic en onleesbare reacties verwijdert om de site leesbaar te houden. C. moet eerst erkennen dat andere bezoekers last hebben van zijn onleesbare reacties, en de leesbaarheid van zijn reacties willen verbeteren.
   Goede reacties zal ik uit de spambox halen.
   Vr. gr.

 14. er zal altijd een behoefte blijven bestaan om het “hullie en ons eigens” in de een of andere vorm te gieten, dus het dondert niet of je religies nu verbied of opheft, buren geweld zal de kop op blijven steken en hoe geavanceerder de technologie hoe groter het geweld. Zelfs chimpansees die beslist niet regilieus zijn kennen oorlog.

  1. Nog nooit van gehoord;) spaghettiemonster… maar wellicht een idee…
   Verbieden is denk ik ook niet echt een oplossing, alle verboden worden getart… kijk even naar de wietpas… schijnt het alleen maar meer problemen op te leveren
   Kunnen we niet een paar basisafspraken maken met elkaar? Voor mij persoonlijk zijn die deels wel afkomstig uit een christelijke stroming en probeer dat op een of andere wijze invulling te geven… 
   Als we elkaar respecteren in het aanhangen van welk geloof dan ook… zouden we dan al niet een stap verder zijn…? We zullen het gewoon wel moeten doen met elkaar op deze wereld… Het aanhangen van welk geloof dan ook dient wel op vrije wil te zijn…
   Misschien is dat ook het probleem, dat elk geloof andere waarheden/wensen/eisen stelt die niet altijd verenigbaar zijn met de wil van de mens zelf… als iemand bijv. onze zoon iets aan zou doen, weet ik niet in wat voor state of mind ik zelf op dat moment zou handelen… terwijl mijn persoon en achtergrond zegt: gij zult niet doden…
   Mijn intentie als niet bedrijgd mens is: laten we proberen vreedzaam samen  te leven
   Overigens is er in mijn ogen al lang een 3e wereldoorlog gaande… een “civilized” financial war… die al begonnen is in Afrika… mijn bewijs: een tnt bezorger die iets kwam brengen voor mijn man om 22.04 uur … en ik dacht direct aan de uitzending van Zembla: voor jou 10 anderen (sorry, even de link niet voorhanden)

 15. is agnosticisme eigenlijk niet het meest eerlijke “geloof ” als men de wereld wetenschappelijk en zonder vooroordelen of vooraannamen bekijkt?
  Veel wijst erop dat de wereld geevolueerd is tot wat ze nu is maar veel wijst er ook op dat er vanbuiten uit informatie en ontwerp in is gebracht. Dus we kunnen met de stand van zaken die we nu weten niet zeggen het is zus of zo allemaal gebeurt. 

  1. Het punt is juist dat helemaal niets ‘erop wijst’ dat er iets boven onze werkelijkheid bestaat. Zolang er geen reden is om te denken dat er zoiets is als een god, is er ook geen reden om er ruimte voor open te laten in het normale gedachtegoed.
   Agnosticisme is alleen acceptabel als antwoord op de vraag of je het ‘absoluut zeker’ weet. Slechts dan zal je moeten antwoorden dat je het niet zeker weet, omdat er niets is wat je zeker kan weten.
   Als antwoord op de vraag ‘geloof jij in god?’ of ‘houd jij in je levensstijl rekening met het bestaan van een god?’ is agnosticisme een onhoudbaar antwoord.

 16. We kunnen niets zeker weten. Misschien dat de ware religie slechts wordt aangehangen door een paar duizend man in Afrika. Dan heeft de rest pech want die gaan allemaal naar de hel. Behalve heet wordt het daar dan ook erg druk. 

  1. DOUWE, in mijn optiek is er geen correct ge;oof. Ik denk dat elke religie een bepaalde waarheids criterium heeft. Je zou ook kunnen zeggen, dat er een rode draad loopt door alle bestaande religies. Mormonen hebben volgens hun de tablet met de 12 edelstenen, die de 12 stammen moeten symboliseren. Verder is hun gedachte goed niet veel veranderd dan in de tijd dat de stammen in de woestijn leefde. Beter gezegd ze hanteren nog het systeem van de farizeers. Deze waren ook een machtsblok.

 17. Mormonen zijn heel vreedzaam; zelfs hun moordenaars worden vergeven.

  Je hebt religieuzen en criminelen, een combinatie hiervan laat zien hoe gevaarlijk mensen hierdoor kunnen ontsporen, denk aan Anders Behring Breivik, oud-lid van de rechts-populistische Noorse Vooruitgangspartij en vrijmetselaar van de Orde van de Tempeliers. http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempeliers
   
  En Charles Manson die sekteleider werd en een apocalyptische rassenoorlog en nucleaire aanval wou afwenden. http://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Manson&sa=X&ei=0EzcT_2JH6bB0QWjg5jvCg&ved=0CG4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3Dcharles%2Bmanson%26hl%3Dnl%26rlz%3D1T4ADSA_nlNL392NL393%26prmd%3Dimvnso

  Dit is de betreffende song in zaak Charles Manson, van de Beatles,
  http://www.youtube.com/watch?v=av4x6nZlefc&feature=related

 18. citaat: ‘Ja, Agnostisch kan iedereen zich ook wel in vinden, denk ik, heel goed!’
  Is dat nou eerlijk? is dat nou niet arrogant?
  Van mij mag het hoor; iedereen zijn meug, zei de boer en hij koos voor agnosticisme, de leer dat je van God, het absolute, het boven zinnelijke (is dat boven zintuiglijk waarneembare?) niets kan weten, zegt mijn woordenboek.
  Mag je ook je ogen dichtdoen van jullie en dan gaan lopen beweren dat alles onzichtbaar is?
  Mag je ook de oren afsluiten en dan gaan lopen beweren dat geluid niet bestaat?
  ik kan radiogolven niet horen, niet zien, niet ruiken, niet proeven, niet voelen, dus ze bestaan niet? Maar op de ambachtschool leerde ik reeds radiogolven hoorbaar te maken met een kristalontvanger.
  Met een röntgenapparaat maken ze mijn botten zichtbaar. Met een echoscoop m’n nog ongeboren kleinkinderen, inclusief ‘watermerk’. Met een tv maken ze in mijn kamer de beelden en geluiden van de andere kant van de wereld zichtbaar. Op dat rare schermpje hier voor mij maken ze de onzin die anderen elders klaar zitten te maken, zichtbaar. En niemand ontkent dat bestaan, toch?
   ik ben nog nooit in een autofabriek geweest, maar aan wat er hier op ons landweggetje langs komt, zie ik dat die fabriek wel bestaat. ik weet dat daar heel knappe constructeurs aan de fabricage verbonden zijn en (niet meer zo erg bekwame) vormgevers, nou ja, (verdwaasde in ieder geval.)
  Boven mijn hoofd hoog in de lucht zie ik regelmatig vliegtuigen. En ik weet dat de jongens m/v die dat hebben geknutseld bepaald niet gering in vermogen zijn.
  Hier in mijn tuin zie ik houtduiven vliegen en turkse tortels en holenduiven en postduiven en sierduiven en ook nog koekeroeduifjes, plus uiteraard tig andere vogels. En ik weet vanwege de pracht en gecompliceerdheid dat de constructeur en vormgever van al die vogels nog oneindig veel bekwamer is dan van die vliegtuigen en auto’s.
  Met nog een paar miljard homo’s sapiens op dit bolletje, zie ik aan wat ik om mij heen waarneem, hoe griezelig  groots die maker van dat alles moet zijn. Dus erken ik dat ook, teneinde mijzelf niet te belazeren.
   Dan heb ik het nog steeds niet over Zijn Woorden tot ons gehad, laat staan over het rechtstreeks contact met Hem, waartoe Hij ons uitnodigt. Over al die miljoenen mensen welke gehoor aan die uitnodiging gaven, met groot (eeuwig) geluk tot gevolg. Met nu een levende relatie met hun Schepper ook natuurlijk.
  Want wie maakt nou zulke mooie ingewikkelde dingen als mensen en zou zich moetwillig voor hen verborgen houden?
  Omdat Hij niet bestaat? Of mág Hij gewoon door dik en dun niet bestaan?? 

  1. Ik begrijp dat het frustrerend kan zijn, maar mensen die niet geloven nemen geen genoegen met jouw bewijs voor het bestaan van God. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit contact gehad met God, noch heb ik ooit bewijs gezien voor dit contact, noch heb ik ooit bewijs gezien voor creationisme.

   1. Mensen die Pijn hebben Geloven niets. Dat Moet Eerst Helen.

    Daar uit onstonden de abstracte wezens voor wie alles een spook is en elke Waarheid of leugen goed en onkenbaar ongrijpbaar onbepaalbaar. Elk vandaag en morgen even grijs als het gister met steeds weer het zelfde menu van Angsten en zorgen.

    Hun gedachten en formules enkel nog maar vormen zonder inhoud en valse waardebepalingen die in doorsnee het basaalste nivo van bestaan of psychologisch welzijn niet ontstijgen als eten dak boven hoofd veiligheid macht warmte en de zorg al om morgen en dat het dagelijks gebed dan maar maakten in voortdurend gebrek en  wegens dit elkaar dan ook nog eens betwisten en bevechten en ontgunnen.

    1. Mensen die pijn hebben zoeken vaak troost in de bijbel of zoals in het boekje van Alice Chapin; 365 beloften voor mensen met pijn. (wat is dit op de bijbel gebaseerd boekje nu waard? Alle personen in de bijbel NT hebben echt historisch bestaan. Vooral het Nieuwe Testament is daarom relevant.)

  2. Ben dbbd,
   Ik vind Agnosticisme, de filosofische leer dat kennis van religieuze ideeën over vermeende bovennatuurlijke verschijnselen onmogelijk is, omdat deze niet (met de wetenschappelijke methode) te bewijzen zijn (Wikipedia) onschuldig en aanvaardbaar. Een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen, maar evenmin het niet-bestaan. Dus iedereen kan tevreden zijn.? Het creationisme is ook met het vraagstuk bezig, denk aan de analogie met het horloge op de heide, voor het eerst geopperd door William Paley in zijn boek ‘Natural Theology’ uit 1802.
   Paley argumenteerde dat een op de heide gevonden horloge niet door puur toeval kon zijn ontstaan; het moest door een horlogemaker in elkaar zijn gezet. Dit is een versie van het teleologisch godsbewijs dat stelt dat als er in het leven/heelal sprake lijkt te zijn van een ontwerp, er ook een ontwerper moet zijn. Dit argument is overgenomen door de hedendaagse Intelligent Designbeweging (ID) om creationisme te promoten.
   Volgens de ID-beweging komen complexe biologische verschijnselen, zoals het menselijk oog, overeen met het horloge op de heide. Ze noemen het oog een ‘onherleidbaar complex’ orgaan, waarin alle onderdelen schijnbaar in harmonie samenwerken; het lijkt perfect te zijn ontworpen voor wat het moet doen, hetgeen duidt op de aanwezigheid van een of andere ontwerper. In feite is dit een simpele denkfout, waarbij de schijn van ontwerp wordt verward met het bewijs van ontwerp. Evolutiebiologen hebben het argument uitvoerig weerlegd door te verklaren hoe het oog zich via tussenstadia kan hebben ontwikkeld; er is fossiel bewijs gevonden om dit te bevestigen.
   ID-voorstanders wijzen op hiaten in het fossiele bestand als bewijs dat Darwin ongelijk had, maar het is al verbluffend dat er een fossiel bestand bestaat: slechts èèn op de miljard botten wordt gefossileerd.
   De horlogemakeranalogie lijkt alleen redelijk vanwege logische misvattingen en redeneerfouten. Een verwante analogie betreft de hand kaarten die je bij bridge gedeeld krijgt. De kans op èèn specifieke combinatie van 13 kaarten is minder dan èèn op de 600 miljard. Maar het is onzinnig om naar je kaarten te kijken, een kansberekening te maken en vervolgens te concluderen dat je die combinatie niet had kunnen krijgen. © 2012 Librero b.v., 100 analogieën in de wetenschap.

   1. Daarom ben ik agnosticus, het valt op geen enkele manier te bewijzen. Alhoewel ik zelf bepaalde verschijningen heb ervaren die ik heb gefilmd, samen met geluidsopnamen uit mijn jeugd. Nou zou je zeggen, dat is bewijsmateriaal. Nee, want anderen zagen en hoorden hetgeen ik opgenomen had, binnen de contexten van hun eigen individuele interpretatie daarvan. Prof Hans van Praag noemde dit pro-existentiële manifestaties, maar ook wel katalytische exteriorisaties. Je kunt ook zeggen, dat de katalysator een geestestoestand was in zulke gevallen. Emoties, drugs, alcohol, spirituele trances, religieuze programmeringen, koorts, voedselvergiftiging, zuurstoftekorten, etc, etc, noem maar op, maar ook wat je zelf wilt zien. Het verlangen stuurt het voorstellingsvermogen aan op creatieve wijze. Dat gold voor alle overtuigingen in het verleden, en het toekomstige voor alle tijden. Neem daarom niemand diens religie of overtuiging kwalijk, vanuit de generaliserende, en discriminerende overtuiging dat jouw wereldbeeld wel klopt, want alles wat je kunt waarnemen, ligt binnen het waarnemingsvermogen van het menselijkbrein. We zijn nog oneindig ver van ons reisdoel, inzake het maken van onderscheidt tussen wat is en wat blijkt werkelijkheid te zijn. De wetenschappelijke weg volgt die van het bewijs, daar houdt ik mij aan, de rest is individuele interpretatie op schrift en in woord.

  1. Ja, maar niet echt bewust, omdat het ingebakken zit in onze eigenschappen. We gedragen ons ook naar de individuele eigenschappen die we hebben en koesteren, omdat we ons moeilijk kunnen onttrekken aan de zelfwaardering van ons oordeel. De mens en ieder ander intelligent wezen, ondergaat dit als deel van de evolutionaire ontwikkeling van de soort. Dat wat goed is voor de één, kan slecht zijn voor de ander. De perspectieven van het individu bepalen dat, omdat je moet overleven. Dat is de basis opdracht die vastligt in bijvoorbeeld de genen, het karakter van individuele ontwikkelingen in omgevingen, culturen, levens omstandigheden en achtergronden. Onze intelligentie is een vrij recente mutatie, geënt op een van nature noodzakelijk egoistisch brein. We moeten ons daarom niet verbazen over de gemanifesteerde egoismen, maar deze compenseren met intelligente oplossingen. Alleen zo kunnen we de eigenschappen in onszelf compenseren, die ons anders de das om gaan doen, in een strijd die intelligentie nou eenmaal met zich meeneenmt, als deze geënt is op een onontkoombaar egoistisch, en natuurlijk overlevings instinct. We moeten dus zowel onze eigen egoismen overwinnen, als die van anderen, met zin min mogelijk geweld. Bedenk dat de anderen niet minder egoistisch zijn dan wij, ze zijn alleen over het algemeen succesvoller in hun opzet, omdat het ze met de paplepel is ingegoten. Dat is het voordeel van de succesformule die ze als families hanteren, binnen de elitekringen. Succes doet nou eenmaal volgen, en binnen familiekringen geldt, hoort zegt het voort, maar hou je mond tegen de anderen. :)

   1. Ja antares dat We bang voor elkaar en gevaarlijk voor elkaar zijn gooit veel roet in alle eten en tast zelfs de zuiverste bedoelingen maar al te snel aan. Zeker als We om alles steeds maar gevolgen moeten vrezen. Zo als het baantje inkomen imago status en positiebeperkingen belangen dom of intelligent gevonden worden etc.
     
    Begrijp Je Bijdrage Wel.

    1. Ik was er al van overtuigd dat je mijn bijdragen begreep, maar wat is er dan mis met de manier waarop je jouw interpretaies beschrijft? Ben je dyslecties. Dit zonder je te willen kwetsen in welk opzicht dan ook.

 19. Beste Julie en Andre, ik denk dat jullie het samen goed verwoord hebben. Maar toch rijst bij mij de vraag op, waarom zou alles altijd wetenschappelijk bewezen moeten worden?? Je zou ook kunnen zeggen, dat elk individu een moment heeft in zijn leven dat het zich realiseert van de grootsheid van ons universum, mede gezien met de daarin alle details va het kleinste tm het grootste, gezien in al zijn diversiteit. Dat gegeven heeft toch ooit een begin gehad, wie is dan de architect? Vele jaren ben ik daar al mee bezig en kom ik toch steeds weer terug, dat er ergens iets moet zijn, wat alles overstijgd. Ik denk ook dat het antwoord hierop pas komt na mijn lichamelijke sterven en mijn geest verder zijn reis zal vervolgen. Maar ja dat ben ik. Alle vaders een mooie vaderdag toegewenst. Mvg, Paul.

 20. Padma shri Suez

  Er is oplossing voor vrede.
  Als eerste bekeringen verbieden.Diegene die het toch doet dood straf geven.
  Als 2 verschillende culturen trouwen, geloof / cultuur van de vrouw aannemen).
  Dit moet wereld wijd geregeld worden, kijk dan maar hoe rustig het wordt.
  Met dit beetje bereik je heel wat.
   
  mvg, Suez.

  1. Het Ligt er Aan Hoe dat Gezien Wordt.  Meditatie en yoga Komen Voort uit de Leer van de Schepper Zelf die dat millenia geleden al aan de Mensen Leerde om Het Leed van Hun Bestaan te Verzachten en Helen.  De Oefeningen Maken namelijk traume en Pijn knopen en blokkades Los en Helpen Daarmee Emotionele Pijnen Los te Maken en Verwerken. Er Komt Weer Beweging en Doorstromingen in Lichaam en Ziel Wat Beiden Invloed op Elkaar Heeft.
    
   De Technieken worden heel vaak mis Verstaan en Meditatie geeft vaak nare gevoelens achter af en Men Beseft Niet dat dit doorgangprocessen Zijn. Ook schiet het Bewustzijn en geheugen van Mensen en voor al de Zelf Observatie te kort en Bij Mijn Weten Hebben Geen Door dat Ze weken en maanden later Zich Toch Beter dan de Tijden tevoor Voelen.
    
   Vanwege Bron en Schenker Kan Men Juis Dit Zinnigste en Vredebrengenste Goddienst van Allen Betitelen. Alle Andere des duivels en alle millenia al misbruikt voor macht bedrog Volksmennen moord winst genociden en oorlog. En nog meeste volgelingen geronseld met geweld en verkrachting misleidingen en Valse beloften en beweringen.
    
   Dat Zijn dan Weer de Gevolgen met de traumas Pijn en complexen van overdrachten en beleefde misdaden en ook dwang blijven rond lopen en zelf het kwaad worden. Zulk verwoestend invloed Kan Men Voor Eigen en Heil Anderen en Familie Beter Kwijt Zijn.  Een Zinnige Keuze Lijkt Mij Niet Moeilijk. Alhoewel sommige goddiensten erg dodelijk willen worden Wil Men van ze Weg naar een Beter Bestaan dan dienaar slaaf hoer en soldaat in Vrede en Geluk. Zo hebben ze alle Goddiensten tot Blasfemie industrien gemaakt en de duivel als verlosser van Leven Geld en Goederen gemaakt.
    
   De falun Gong Beweging Moet Ook Zo Aan Geslagen Zijn Bij de Mensen en Ze Gingen er Voor. Een Vredige Simpele en Zuivere Leer. Sja de staat werd jaloers en Bang.  Zo hebben ze de decennia met overheidsdiensten als aivd Hier ook Alle Menselijks en Goeds gesloopt voor de alleenheerschappij en plunderkunde van ze.
    
   Was DUS de doodsoorzaak van Christus ook.
    
   We zijn echt Geen streepje verder dan de somalische wijklords als bestuurders en achterbakse Kinder knijpers in de Nacht! De bananenschillen van deze republiek van verderf zijn echter professioneler verstopt als paaseitjes in het Haar en vaccins natuurlijk.

 21. zoals in de bijbel staat geschreven zullen de koninkrijken der aarde (hedendaagse regeringen) binnenkort de grote Hoer Babylon (alle valse religie zoals bv de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeisme, het judisme en het Christendom van na de laatse apostel) met wie ze eeuwen lang wijn hebben gedronken en bloed hebben vergoten gaan vernietigen. dit door de grote onvrede op aarde omwille van “religie” en om plaats te maken voor de nieuwe wereld orde waarin geen plek is voor hedendaagse fundamenten. de leider van deze nieuwe wereld orde zal de in de bijbel genoemde “anti-christ” zijn. dit zal een korte tijd duren voordat God orde op zaken zal stellen en hen zal vernietigen die de aarde vernietigen (Armageddon)

  Sommige dingen zijn onvermijdelijk!

  1. Roeland je link van het desbetreffende boek gelezen. Welk gedachtengoed de mens ook zal creeeren, het blijft altijd gissen. Eind conclusie is dus dan ook, dat niemand het weet. Het enige wat ik kan aangeven is, dat mensen die haast aan de verdrinkingsdood waren gestorven, allemaal een eensluidend verhaal vertelde nl dat ze in een groot wit licht omgeving terecht kwamen, dus zou je veronderstellen, dat er toch iets moet wezen?! Daarnaast en dat is mijn gedachtengang, Wat zou het leven dan eigenlijk voor zin hebben? Je mag dan plm 85 jaar ronddolen op deze aardkloot en dat zou het dan zijn? Dat wil erbij mij eigenlijk niet in. Zelf denk ik dat een atoom, noem het altijd de levensatoom, waarin alle informatie in opgeslagen is van het desbetreffende individu, het lichaam ontstijgd en in de transparantie verder gaat. Maar ook dit gegeven kan ik niet hard maken. Zie het meer als een gegeven om het leven wat je geleid hebt, toch een zinvoller bestaan te geven???
   Maar nogmaals het is een gedachtengoed. Mvg, Paul.

 22. Wat is er nou toch zo moeilijk aan de simpele opdracht: Heb je naaste lief zoals jezelf? Eigenliefde is de hoogste liefde en zelfkritiek de beste kritiek. Kwestie van doen. Liefde is een doe-woord.

  1. Er is geen opdracht Anita, niemand heeft die opdracht gegeven. Eigenliefde is de hoogste liefde voor jezelf die je bereiken kunt, maar die is dan gebaseerd op jezelf, puur egoistische natuurlijke gronden gaan daaraan ten grondslag. Zelfkritiek wordt dan kritiek op jezelf, zodra je je zelf tekort ziet doen aan de doelstellingen binnen het eigen prestatie niveau. De liefde voor het andere individu moet boven de eigenliefde uitstijgen, waardoor men bereid is om het ultime offer te brengen; te sterven of juist overleven om die ander te kunnen dienen, ondanks het lijden dat men zelf ondergaat.

 23. Beste Andre, eigenliefde is de hoogste liefde voor je zelf puur egoistisch schrijf je. In mijn optiek is dat een gegeven die door overerving van gegevens doorgegeven wordt aan de volgende generatie, lang leve de dogma van de indoctrine. Waarom zou je jezelf niet mogen liefhebben ? Je zou ook kunnen zeggen, dat door oa jezelf lief te hebben dus ook een ander daardoor beter kan liefhebben, gezien in al zijn diversiteit. Daarnaast vind ik, dat je geen offers hoeft te brengen, althans niet in de verplichting gezien, dat moet een volledige, vrije en onafhankelijke daad zijn. Onze geest wordt te veel overheerst en bepaald teveel ons denken en handelen naar de oude dogma’s, waarin we groot zijn gebracht. Dus zou je kunnen spreken van het gegeven dat we geen vrije wil bezitten, maar een opgelegde wil. Niets moet, maar alles mag. Mvg, Paul. 

  1. Hallo Paul. :)

   Eigenliefde is puur natuur, bedoelde ik daarmee te zeggen, daar is niets mis mee. Maar door het in een doctrine te passen, wordt het een opdracht waaraan de mens niet kan voldoen, in het verband dat er vervolgens aan gestelt wordt; “Heb uw naaste lief als u zelf.” De natuur werkt zo niet; In de natuur heerst slechts de door instincten gedreven, concurerende hiërarchische structuurstrijd van het individu, in het gezamelijk groepsbelang, als factor die het succes van een soort positief beïnvloedt, door het effect van samenwerking en onderlinge strijd. Dit mechanisme zorgt dat alleen de sterkste en meest getalenteerden, de bewegingen en handelingen van de groep als samenwerkingsverband bepalen. De motor achter dit alles is egoisme, als noodzakelijk natuurlijke programmering. Egoisme is dus gewoon noodzakelijk instinct. Er is geen regelgeving noodzakelijk in de natuur, omdat alle gedragingen van soorten daarin geprogrammeerd zijn. De mens heeft echter intelligentie ontwikkeld als mutatie op de successen in evolutionaire zin. Het vermogen om vooruit, de gevolgen van handelingen in de toekomst te kunnen zien, vergrootte de kans op successen van deze groep hominiden. De natuurlijke programmering werd echter verstoord door deze mutatie, omdat we nu oorzakelijke verbanden vanuit het verleden, heden en toekomst konden leggen. Wie niet sterk is, moet slim zijn, kun je ook omdraaien; wie slim is, is sterker door samenwerkings verbanden te smeden. De eerste complotters werden zo handig daarin, dat ze heel goed in staat waren om hun inzichten als spirituele drijfveren op de groepen als geheel over te brengen, de eerste protoreligies werden zo geboren. De verrichtingen van ingewijde, succesvolle sjamanistische elitegroepen, hebben zo uiteindelijk geleid tot de huidige maatschappijstructuren, elitegroepen en conflicten. Niets nieuws onder de zon, gewoon evolutie. ;)

 24. Er moet mij iets van het hart.
  Wat velen (blijkbaar) niet weten is dat er een onderscheid is tussen religie en een levende relatie hebben met de God van de Bijbel. Een levende relatie betekent ook dat er communicatie is en die is er zeker tussen de wedergeborene en de Heere. Als dat niet (meer) zo is dan is er sprake van een verstoorde relatie (uitdoven van de Heilige Geest) en zal die persoon ook weinig zegen ervaren in zijn/haar leven. Zo’n beetje alles wat ik hierboven gelezen heb slaat op religie (door mensen bedachte regeltjes navolgen om met een god (kan van alles zijn, ook zichzelf, geld, partner, kinderen, whatever) in het reine te komen) en dat is heel iets anders dan een daadwerkelijke levende relatie met God (via Jezus Christus). Een levende relatie hebben met de God van de Bijbel kan alleen als je weet dat de Heere Jezus voor jou zonden aan het kruis gestorven is en dat dat nodig was voor jou om in de hemel te komen (als je dat erkent en gelooft in de Heere Jezus en dat Hij dat voor je gedaan heeft, dan heet dat wedergeboorte; Johannes 3 (eerst kom je uit je moeder-> uit water geboren, daarna door de Heilge Geest-> uit Geest geboren). Dat je op geen enkele manier zelf iets kunt doen om dat te verdienen, dan simpelweg dat geschenk aan te nemen. Als je dat doet komt de Heilige Geest in je wonen; Johannes 14, 16 en 17). Als de Heilige Geest in je komt wonen wandel je niet enkel meer uit aanschouwen (je bent dus niet meer alleen aangewezen op wat je met je ogen ziet, maar je hebt er een dimensie bijgekregen en dát is nu juist hetgene wat de meeste mensen (zij die niet wedergeboren zijn) niet snappen); 2Korinthe 5:7, 1Korinthe 2:6-16, 2Korinthe 5, etc
  Bovendien stelt de Bijbel naast duidelijke regels ook duidelijk dat er bepaalde dingen zijn waar een Wedergeboren Bijbelgelovige vrijheden heeft en zelf persoonlijk de Heere moet vragen wat wel en wat niet handig is, en men heeft een ander (en zeker niet-wedergeboren-personen) daar niet in te veroordelen: Romeinen 14, 1Korinthe 8, Kolossenzen 2.
  Je kunt een persoon het Evangelie uitleggen maar het is aan de ander om het wel of niet aan te nemen. Je kunt niemand dwingen.
  En dan het vechten: De Heere Zelf zei dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is en dus niet via wapengekletter (of elkaar de hersens inslaan) bewerkstelligd wordt (DUS iedere religie die meent dat wel te moeten doen bv uit naam van Jezus Christus zit daarmee vreselijk fout en gaat regelrecht in tegen wat de Bijbel leert). Ik zal nooit zeggen dat men niet voor zichzelf of zijn/haar gezin/ familie op mag komen in tijden van gevaar, maar dat is iets anders dan moedwillig middels geweld zijn/haar religie/zienswijzen op te leggen en dat geldt in mijn ogen net zo goed voor bepaalde stromingen die middels (onderwijs-)wetten zijn/haar religie/zienswijzen oplegt (communisme, socialisme, etc).
  Tot zover my 2 cents.

  1. Met alle respect Margreet, alles wat geschreven is in de bijbel, of welk ander boek dan ook, is door niets anders dan de mens alleen geschreven. Geen stem van een God, en geen stem van Jezus heeft deze geschreven teksten ooit begeleid, of aangestuurd. Jezus was net zoveel zoon van een hypothetische God, als wij die hier nu zijn. Naast het feit, dat niemand ooit de stem van deze hypothetische God, en z’n invloed heeft gehoord of ondervonden, kan dus ook niemand beweren de zoon van een God te zijn, (Jezus) laat staan een levende relatie daarmee te hebben. Kortom, het is dus gewoon slechts een geloof, waar men in de wetenschap totaal niets mee kan, omdat alleen logisch aantoonbare feitelijkheden en verklaarbare theoriën daar tellen, tot het tegendeel bewezen wordt. Maar dan nog horen we in geen geval de stem van een God, of ander mysterieus schepsel.

 25. janine van rooij

  In het kort is mijn mening dat iedereen zijn of haar eigen filosofie over de wereld heeft. Iedereen gelooft wel iets of in iets of in iemand. En mensen zullen daar ruzie over gaan maken, tenzij het overgrote deel in gaat zien dat ruziemaken niet de beste manier is om te zorgen dat iedereen in vrede en rust zijn leven kan leiden. 

  Kijk eens naar de hoeveelheid geweld die vaak plaatsvindt bij een voetbalwedstrijd. Door de niet-voetballers. Soms niet eens door fans van de voetbalclubs, maar gewoon mensen die raddraaiers zijn. Zou dat geweld ophouden te bestaan als we religie af zouden schaffen? Voor sommigen is voetbal een religie. Moeten we dan ook voetbal afschaffen?

  En wat gebeurt er in de hersenen van een vurige voetbalsupporter zodra die lid wordt van een club? Is dat al eens onderzocht?

  Ik ben zelf een aanhanger van een religie. Ik ging naar een school waarin veel agnostici en atheisten les gaven. Ik wist al heel vroeg dat er iets meer was dan de mens, zelfs meer dan de aarde. Het was een intuitief weten en als zodanig kan ik het niet bewijzen, maar het was en is deel van mijn werkelijkheid. Ik was vijf toen ik het leven al als heel absurd ervaarde. Het doel van een lichaam hebben zag ik niet, want ik herinnerde me een tijd dat ik geen lichaam had maar wel bestond, en alles was veel makkelijker toen. Misschien had ik dat gedroomd, misschien was het een echte herinnering, wie zal het zeggen. 
  In mijn ervaring was het hebben van een lichaam meer een hindernis dan een zegen.

  Misschien ben ik gek. Misschien ben ik niet zo gek, maar zie ik wat meer, heb ik meer visie, dan veel andere mensen. Wie zal het zeggen. Ik heb me jarenlang bezig gehouden met die vraag. Ook in hoeverre de hersenen een rol spelen bij je beleving van de wereld, van het leven. Mijn vader kreeg een hersentumor en kon op een gegeven moment geen woorden meer vormen, alleen maar gebrabbel uitbrengen. Hij deed dat met volle overtuiging, waarschijnlijk was het voor hem alsof hij gewoon verstaanbaar praatte.
  Andere mensen krijgen dementie en hun karakter verandert. Maar toch blijft er iets eigens aan die persoon. Sommige mensen zien dat niet, zien alleen de verandering. Andere mensen zien het unieke van die persoon wel, ook al wordt het vertroebeld doordat de hersenen niet meer doen wat ze eerst deden. Wie heeft gelijk en wie niet??? Zijn we slechts een robot, die afhankelijk van welk hersendeel veel prikkels ontvangt, reageren en handelen? Of zijn we iets meer? Iets wat door de huidige wetenschappelijke methodes niet kan worden bewezen, gewogen, aangeraakt worden? 

  Niemand kan het tegendeel bewijzen dat er geen leven na de dood is, niemand kan bewijzen dat alhoewel het hart gestopt is met kloppen en er geen hersenactiviteit is, de mens niet voortbestaat in een andere vorm. Niemand kan bewijzen ook dat er wel leven na de dood is. Met bewijzen bedoel ik het meten door de beproefde wetenschappelijke methodes, die gebruik maken van de menselijke 5 zintuigen en van metingen. 

  En omdat niemand het kan bewijzen, en ik heel vaak zelfonderzoek doe naar mijn eigen overtuigingen en tot nu toe telkens tot dezelfde conclusie kom, heb ik de euvele moed om ook wetenschappelijke bevindingen in twijfel te trekken die gebruikt worden als argument om aan te tonen dat een mens alleen maar een lichaam is, een robotje. Ik trek in twijfel ook dat de uniekheid van de mens alleen maar komt door een combinatie van factoren zoals afkomst, opvoeding, gebeurtenissen die je als kind en tiener meemaakt, en de stimulering van bepaalde hersengebieden. 

  En verder ben ik van mening dat het verbieden van discriminatie op grond van overtuiging, ras, huidskleur, leeftijd, sexuele geaardheid, het recht in eigen handen nemen, enz. veel beter werkt dan het verbieden van voetbal, kunst, muziek, religie, bepaalde kleding, en wat dan nog meer. 

  Mijn innerlijke overtuiging, gevormd door mijn opvoeding, dingen die ik heb meegemaakt als kind, dna, en de teksten van de religie die ik aanhang zijn dat  respect voor de rechten van een ander mens heel belangrijk is, dat iedereen zijn eigen wereldbeeld heeft, dat ieder mens uniek is, en dat iedereen kan geloven wat hij of zij wil, maar dat zijn of haar handelingen niet het recht van anderen om te geloven wat hij of zij wil mogen belemmeren of beperken. En dat wetenschap en religie hand in hand moeten gaan, de een is niet belangrijker dan de ander, net zoals de man niet belangrijker is dan de vrouw, of de linkerhersenhelft belangrijker dan de rechterhersenhelft. Al deze paren zijn nodig om evenwicht te krijgen. 

  Hoeveel geweld zouden deze overtuigingen in de wereld brengen, is mijn vraag aan de schrijver van dit artikel?  

 26. Met alle respect nog wel…

  Dus als JIJ niet met Hem spreekt (WILT spreken) bestaat Hij niet, heb je het ooit oprecht geprobeerd?

  Toevallig spreekt Hij wel met mij en vele anderen DUS bestaat Hij wel.
  Dat jij Hem niet wilt geloven moet je zelf weten, maar haal er aub niet de wetenschap bij want die heeft zelf bewezen dat niet alles met wetenschap bewezen kan worden terwijl het er toch wel degelijk is. Liefde tussen mensen bv kun je ook niet meten, wegen etc, maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. En zo zijn er veel meer zaken die middels wetenschap niet “bewezen” kunnen worden.

  1. Liefde is toch zichtbaar, hoorbaar, voelbaar, maakt gelukkig, geeft kracht, houd je in evenwicht, geeft warmte, geeft je leven zin (levenszin), is denkbaar en constructief, in meer of mindere mate :) ?

   1. Dat geldt ook exact voor een levende relatie met de God van de Bijbel door Jezus Christus, maar als je die relatie niet aan wilt gaan zul je al die dingen ook nooit beleven.

    Maar dit alles is volgens de wetenschap niet te meten/wegen, dus wordt het terzijde geschoven, zeker als het om een levende relatie met Christus gaat.

    1. Dat is maar zeer de vraag. Wat hebben die goden voor hun volgelingen gedaan? Waar staat in hun boeken geschreven over de liefde van die goden voor hun volgelingen? Nergens, terwijl er de Bijbel hele hoofdstukken en zelfs Bijbelboeken aan gewijd zijn.
     Dat is een van de redenen dat de Bijbel met geen enkel religieus boek te vergelijken is, en dat de God van die Bijbel met geen enkele andere god te vergelijken is. Men probeert het wel, maar moet (als men eerlijk is) toch erkennen dat er fundamentele verschillen zijn.

    2. En Boedhisme dan, Hindoeisme en het Japanse geloof.
     Dan zijn ook gewoon geloven net als het Christendom.

     Wat heeft de christelijke god voor zijn volgelingen gedaan dan?

      

    3. Men zegt wel eens: de liefde voor het èèn, uit zich in de haat voor het ander. Ook voelbaar, zichtbaar, hoorbaar trouwens.

    4. Mooi geschreven Julie, maar wordt hier zo boos over, als er een God zou zijn, die er dus volgens veel mensen is, waarom grijpt hij niet in, al is het alleen maar om kinderen te redden. 

    5. Als hij zou bestaan heeft hij heel wat uit te leggen. Waarschijnlijk is hij nu nog bezig om de hele middeleeuwen uit te leggen aan oude vrouwen die verbrand werden. dan komt daarna bijv. WO2 en dan ik pas, pfff je zou ‘m maar zijn!. 

    6. @Leon 26 juni 2012 bij 19:54   De meeste mensen willen helemaal niet dat Hij ingrijpt. Bovendien hebben mensen een eigen wil en daarmee doen ze een ander wat aan en dan is dat ineens de schuld van God? Op dit moment zorgt Hij voor degenen die Hem zoeken en Hij heeft de wereld aan zichzelf overgelaten, zoals de wereld dat ook wil. Nog een poosje dan komt Hij orde op zaken stellen. Wil je meer antwoorden op je vragen, ees dan Job 38, 39 en 40.

    7. Margreet, als God zo slim is om een mens te maken, dan kan hij ook wel een oorlog voorkomen, of op zijn minst zorgen dat kinderen geen slachtoffer worden hiervan.
      

    8. Misschien heeft het alleen maar alles te maken met de evolutietheorie; de strijd om het bestaan volgens Darwin, of hier wel, volgens Hobbes..

  2. Lieve Margreet, je vroeg om een antwoord van de schrijver van dit artikel, dat schrijf je duidelijk. Als op mij wilt reageren, doe dat dan ook duidelijk, anders ontstaat verwarring. Ik ben niet de schrijver van dit artikel, maar een reageerder. Kun je jouw antwoord of vraag, in duidelijk logische vorm presenteren, want alleen, oprecht, en in volkomen afzondering met God willen spreken, heb ik al geprobeerd. Dat werkt natuurlijk niet, niemand is daarin geslaagd. Je hebt de geestelijke vrijheid om dat te ervaren waar jij in gelooft, maar dat is dan ook het enige dat ervaren kan worden in spirituele zin, omdat men er in gelooft. Niemand slaagt, of slaagde er ooit in, hoe serieus deze persoon ook is of was, om contact te maken met dat wat jij God noemt. Alleen gelovigen van een religieuze stroming beweren zoiets. De hele echt bloedserieuze wetenschap zou 180 graden draaien als er antwoord van die mogelijkheid kwam, maar er komt niets dan stilte. Zou nou echt elke wetenschapper op aarde die geleeft heeft, of nu leeft, er naast zitten, inclusief de vele miljarden die vroegen en vragen om antwoord? Dat geloof ik dus absoluut helemaal niet. Niet aankomen met verhaaltjes, maar met concreet bewijs dat het bestaat waar jij in gelooft. En dan bedoel ik dus, mij en de anderen bewijzen wat jij beweert. Excuses in de trant van, dan geloof je niet langer in den Here, werken niet, ik moet werkelijke bewijzen hebben.

   Mvg Antares.

   1. @Antares, dat was ik vergeten en schreef het er later onder, mijn excuses, zo je wilt.

    Dat het voor jou natuurlijk is dat je geen antwoord kreeg, kan zijn, voor mij (en velen met mij) is het natuurlijk dat we wel antwoord krijgen. Bovendien zijn er vele wetenschappers (die dat ook daadwerkelijk hebben opgeschreven) die juist via hun onderzoeken tot de conclusie zijn gekomen dat er wel degelijk een God bestaat (exact zoals de Bijbel schrijft) en aangezien je zelf al stelt dat je dat niet gelooft, ga ik mijn tijd niet verder verdoen met bewijzen voor je op te zoeken. Op internet en in boeken in uni-bibliotheken is genoeg informatie te vinden, als je echt oprecht wilt.
    Hier 1 link voor je, de rest mag je zelf zoeken http://evolutionfacts.com/Evolution-handbook/E-H-23a.htm#3_-_SCIENTISTS_SPEAK_AGAINST_EVOLUTION_

    1. Voor op wil ik stellen, dat er geen redenen zijn voor het aanbieden van jouw excuses. Je hebt geen doctrineteksten gebruikt om mij te overtuigen, zoals zo velen opdringerig doen, daarvoor mijn dank. Voor de rest heeft ieder mens het recht op een overtuiging, waarbij die overtuiging moet worden gerespecteerd, ook als men een totaal andere visie op zaken heeft.
     Vriendelijk dank voor jouw antwoord Margreet. :)

    2. Zucht, ik denk althans te weten waarom, maar mijn conversatie was zuiver gericht op Margreet, en geen steek onder water naar jou. Je moest eens weten hoe ik over jou denk, maar andermans vrouw is de mijne niet, dus afstand houden en respect voor elkaar hebben blijft over.

    3. Ik denk dat er een brede maatschappelijke ,wetenschappelijke discussie in Nederland moet plaatsvinden omtrent het wel of niet bestaan van het hiernamaals.
     O.a. In het licht van het al 9000 000 000 jaar bestaan van de aarde en het aantal mensen dat mogelijk teruggekeerd is of iets van zich hebben laten horen

 27. Ik heb moeite om in te zien waarom mensen niet kunnen inzien dat het geloof dat ze hebben vooral een kwestie is van geografische toevalligheid.
  Als iemand hier geboren is dan is de kans groot dat hij in aanraking komt met het Christendom. In Saoedi Arabië is die kans veel minder, als je wordt grootgebracht in India in een Hindoe omgeving dan is de kans groot dat je Hindoe wordt enz.
  Er zijn tienduizenden geloven. Aangezien het niet mogelijk is om in een mensenleven al die geloven nauwlettend te onderzoeken. laat staan uit te proberen hoe kun je dan zo zeker weten dat je het goede geloof hebt gekozen.
  Er zijn talloze mensen die er allemaal 100% zeker van zijn dat ze het goede en enig ware geloof hebben gekozen en toch zijn dat allemaal verschillende geloven. Kijk maar eens hoe zeker al die aanhangers van diverse geloven van hun zaak zijn. 
  Ook zij voelen hun opperwezen in hun hart enz. enz.
  Als je deze feiten onder ogen ziet en een beetje objectief probeert te bekijken dan roept dat toch wel op tot enig relativeringsvermogen over de kans dat je het juiste geloof hebt. 

  1. “”Ook zij voelen hun opperwezen in hun hart””
   Hoe Staat Het DAN MET EIGEN Geloof?
   Klinkt ZO AL VEEL FIJNER.
    
   Ipv anderen die ZEGGEN met GOD te gaan en van HEM te spreken met al dat Bloed en groene geld aan hun handen….ZELF MET GOD GAAN…Vers Van De Bakker Dan.
    
   GOD IS Geen letter GEEN steen Van VLEES EN BLOED ALLEEN.
   DAAR Met GOD GAAN AL Mijn Volk Hun Leven Heeft Gekost DAAR iemand hoeren en slaven wilde EN vreesde De Zieners Zagen hun kwaad  is HET MAAR Hoe Dicht Men GOD Durft Laten NADEREN MAAR in de Vorm Van Ingevingen Intuitie  IN U Kan Dat DAN TENMINSTE TÒCH.
    
   Dat IS VAN BINNEN DAN. DUS U ZELF Geloven en WAT IN U Opkomt BOVEN ALLE GEWELD Van Deze Wereld Zo niet Gelijk DAN ACHTER AF MAAR IS DAN Mischien Een Geloof Waar Men Kontent Mee Zou Kunnen Zijn.
    
   https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/planetenstelsel-binnen-zwart-gat-mogelijk/comment-page-1/#comment-28578
    
   Btw Zeg Wel ” Eigen Geloof” Maar Weest U Niet Verbaasd HOEVEEL MEDEGELOVIGEN U WEER Zult Vinden DAN!

 28. Ik geloof niet dat er heel veel mensen zijn die op grond van een groot objectief vergelijkend onderzoek tussen alle geloven die op deze Aarde zijn een bewuste keuze maken voor een bepaald geloof. 
  De praktijk is dat men door bepaalde toevalligheden in aanraking komt met een bepaald geloof en dat vervolgens ‘als het goed voelt ‘ gaat aanhangen.
  Vervolgens is men blind voor alle argumentatie die oproept tot het op enige afstand bekijken van een en ander. Het geloof wordt deel van de ik identiteit en is daar niet langer van te scheiden. 
  Helaas is de mens geen rationeel wezen, maar een emotioneel wezen dat tot op zekere hoogte een beetje kan denken (voor zover het die emoties ondersteunt).

   1. Nou Mevrouwtje Dan Kan Ik Maken Dat Ik Wégkom Wegens Verstand ZIEN Waar Ik Vlucht en Wanneer Dat  De Tijd Om Dat te moeten Ook te Kunnen Doen.
     
    NOG STEEDS Geen gek Geloof. Past er Eigenlijk Wel BIJ!

  1. Max Idd is op het moment de Islam het grootste probleem. Je kunt het met recht het reli-nazisme van de 21e eeuw noemen. Maar andere is men zijn ook redelijk intolerant tegenover andersgelovigen. Het is bv niet echt gezellig wonen als christen tussen hi does in een dorpje in India..

Laat een reactie achter