Iraanse herdenkingsprent, waarbij de martelaar Soleimani wordt opgehaald door de islamitische doodsengel Israfil. In werkelijkheid was de man verre van een heilige en verantwoordelijk voor de dood van duizenden mensen. Bron: Islamitische Republiek Iran

Islam wordt overschat

Zowel door links, door islamcritici als door de islamieten zelf wordt de islam zwaar overschat. Laten we ons liever met echt belangrijke dingen bezig houden.

De islam, volgens islamhaters

Volgens islamcritici zoals Geert Wilders en hiervoor Pim Fortuijn, is de islam de grootste geopolitieke bedreiging van Nederland. Het gaat, stellen zij, om een totalitair geloof dat er naar streeft om de wereld te onderwerpen aan de islamitische wetten.

Zij wijzen op het relatief hoge percentage kinderen met een islamitische achtergrond, in 2003 ongeveer 15% van alle pasgeborenen. Een ander argument: de dwangmatige manier waarop de islam wordt opgelegd door en aan veel islamieten. Zij gaan er van uit dat er een vrijwel volmaakte groepsdwang bestaat binnen de islamitische gemeenschap en dat deze voldoende is om islamieten te dwingen zich binnen de groep te handhaven. Mensen die dat niet met hen eens zijn, zien ze als naïeve dwazen of landverraders.

De islam, volgens de ‘progressieven’

Volgens een tweede groep, die ruwweg samenvalt met de stemmers op zichzelf progressief noemende partijen, is er van islamisering geen sprake. Zij zien de islamieten vanwege hun politieke engagement en vaak anti-westerse gerichtheid als waardevolle bondgenoten in de strijd tegen het westerse imperialisme en de bekrompen conservatieven, vaak als ‘fascisten’ aangeduid, in eigen land. Ook zien ze de islamieten als de nieuwe joden, als de kanaries in de kolenmijn waarvan de behandeling laat zien of het fascisme weer opnieuw de kop op steekt.

De islam is in hun ogen in tegenstelling tot het christendom een niet-westerse godsdienst en hiermee een interessant ideologisch alternatief voor de neoconservatieven. De nogal conservatieve ideeën die veel islamieten er over vrouwen en homoseksualiteit op na houden, zien ze daarom doorgaans door de vingers. Zij beschouwen de islamieten als een kwetsbare groep die extra bescherming verdient.

Er bestaan veel gradaties tussen beide standpunten.

jezus steniging
De islamieten hebben de steniging overgenomen van de joden.

De islam, volgens de islamieten zelf

Binnen de islamitische gemeenschap bestaan enkele, vaak overdreven, verschillen van mening over de rol die de islam en theologische bronnen van de islam moeten spelen. Vrijwel alle islamieten achten hun islamitische identiteit belangrijker dan bijvoorbeeld hun afkomst: ze beschouwen zichzelf voor alles als ‘moslim’. Dat komt ook tot uiting in de naamgeving: vrijwel alle kinderen van islamitische ouders krijgen een islamitische naam, vaak afkomstig van een namenlijst uit het land van herkomst.

Dit patroon zien we terug in de meeste islamitische gemeenschappen. In de praktijk blijkt afkomst echter een belangrijke rol te spelen: de reden dat de samenwerking binnen islamitische organisaties uitgesproken lastig is. De mate van het praktiseren van godsdienstige leefregels verschilt enorm, variërend van burqa-dragende vrouwen en mannen met lange baard die geld inzamelen voor de heilige oorlog tot islamieten die alcohol drinken en varkensvlees eten.

Samengevat: ‘de islam’ is vooral belangrijk als identiteitsbepalende factor. De solidariteit en identificatie met de eigen groep is zeer groot. De mening over wat ‘de islam’ is, of wat een goede islamiet is, loopt ook ver uiteen.

De oplossing: schaf  ‘de islam’ af

Er blijkt dus totale begripsverwarring te zijn over wat met ‘de islam’ bedoeld wordt. Soennieten, sji’ieten en meer verlichte islamieten, jihadisten, seculieren en soefi’s zijn het veel punten radicaal met elkaar oneens en laat ik het over de niet-islamieten maar niet eens hebben.

Ook is het pakket waar ‘men’ het meestal wel over eens is dat het bij ‘de islam’ hoort, een samenraapsel van dingen die verreweg de meeste islamieten weerzinwekkend en belachelijk vinden, denk aan het stenigen van overspeligen, het verbod op muziek en het ‘recht’ om krijgsgevangen vrouwen van een vijandelijk volk seksueel te misbruiken, tot dingen waar zelfs de meest fanatieke islam-hater zich in zal kunnen vinden, zoals het gebod in de koran dat iedereen moet wedijveren in goede daden en dat slaven vrijlaten goed is. 

Kortom: door over ‘de islam’ te spreken wordt onnodig verwarring geschapen. Wil een islamiet zichzelf niet vereenzelvigd zien met de bebaarde taliban-terroristen, dan moet hij zich geen islamiet noemen. Wil een islamhater niet dat ‘fatsoenlijke’ islamieten de dupe worden van islamhaat, dan moet hij ook niet over ‘de islam’ spreken.

Schaf ‘de islam’ als identiteitsbepalende constructie af en behandel elkaar als mens. Geloof of godsdienst mag nooit een excuus zijn om dingen te doen die anders niet door de beugel kunnen of mensenrechten te schenden. ‘De islam’ bestaat niet, ‘moslims’ en ‘ongelovigen’ bestaan niet. Er bestaan alleen mensen. Laten we ons met de werkelijke problemen bezig houden.

12 gedachten over “Islam wordt overschat”

  1. Ik vind het heel interessant hoe je je artikel hebt samen gesteld. Je boodschap is duidelijk. Heb wel een aantal vragen voor je.
    Dit komt omdat ik natuurlijk een ander beeld heb. Ook een ander denkwijze.
    Dat zorgt natuurlijk voor veel vragen, commentaar etc.

    De oplossing: schaf ‘de islam’ af .. sorry dit is niet de oplossing. ( je hebt al een aantal islam stromingen genoemd, dus geloof afschaffen betekent ook meer sektes of zorgt ervoor dat een ander geloof groter word).

    Als islam niet bestaat? hoe wil je het afschaffen.
    Wat wil je trouwens afschaffen? Islam is een idee, een manier van leven.
    Dit verschilt per mens. Iedereen leest wat anders. een vat het zo op en de ander zo.
    Dit zal ook door emotie en gevoel komen.

    Islam heeft inderdaad een doel. De doel om de paradijs te halen. Er is helemaal geen sprake van world domination ofzo. Wij mensen hebben de vrijheid te geloven en te kiezen waar we willen. Kort gezegd… we kiezen voor onszelf. We kiezen voor de pad waar we zelf beter van worden. (is logisch toch?).

    Geloof je in de islam, dan ben je moslim. Dus geen islamiet of mohammedaan.
    Wil je moslim zijn, dan moet je dus de islam beleiden.
    Om dit te doen moet je natuurlijk eerst weten hoe je moslim word en wat je verplichtingen etc zijn.
    Je zelf moslim noemen kan heel makkelijk, maar ben je dat wel in de werkelijkheid of alleen omdat je bijv. Mohamed heet of je land van herkomst Marokko is?

    Normaal gesproken volgen we in de westen veel media rotzooi.
    We hebben dit meestal nooit zelf eens mee gemaakt. Maar we hebben wel altijd een oordeel klaar liggen. Helaas is dit menselijk.. ( het zit gewoon in de mens).

    Wat haalt ons mensen uit elkaar ? Ik zou zeggen Geld?
    Geloof moet juist zorgen dat er waarden en normen komt. Zodat we elkaar respecteren en met elkaar om kunnen gaan hoe je met je eigen bloed zou omgaat.
    Het probleem dat ons uit elkaar haalt is dat we mensen bestempelen. Eerst was het kleur verschil, daarna Ras verschil.
    Tegenwoordig hebben we het alleen maar over geloofsovertuiging. Moeten we juist niet zorgen dat de aarde voor ieder levende schepsel is ?
    Dus dieren en mensen ? Geen grenzen??? geen nationaliteit..
    O nee dat kan natuurlijk niet. Want Rusland, Amerika etc gaan hun macht nooit opgeven. Door geen grenzen te hebben kan iedereen zijn waar die wilt?? maar dan bestaat geld ook niet meer.. want waarde van dat onzinnig papiertje is vervallen.
    Helaas kunnen we niet zo denken.. want er zal dan chaos ontstaan in de hele wereld.
    We werken en leven voor geld. Geld is god, Geld is macht en dit zorgt scheidingen overal ter wereld.

    Wij ( de mens) zien alleen negatieve dingen van anderen. Zien wij onze eigen negatieve dingen ( onze eigen slechte gewoonte of doen en laten)?
    Nou nee dat is zeldzaam.
    Logisch.. Een beter milieu begint toch bij jezelf ?

    1. Fazal,
      Je antwoord geeft precies het probleem aan. Waarom denken islamieten dat iemand die zich islamiet noemt in het paradijs komt, ook al is het een schurk van het kaliber-Saddam of Ali Chemicali, en iemand die dat niet doet niet, ook al is die persoon nog zo goed?

      Het gevolg: islamieten beschouwen dan al snel zelfs de beste niet-islamiet per definitie als inferieur aan zelfs de schurkachtigste islamiet. De gevolgen: iedere bloeddorstige despoot kan rekenen op de steun van andere islamieten puur door zichzelf als strijder voor de islam te verklaren en te roepen dat de niet-islamieten zijn vijand zijn.

      Ook discriminatie van niet-islamieten ligt zo voor de hand. Kortom: een hoop problemen vinden hier hun oorzaak in.

  2. Ja ik noem praten over ‘de Islam’ of ‘de Ajacied’ spreken in 4e persoon. Het gaat dan niet meer om daadwerkelijke personen, maar over ideeën die mensen over een (fictieve) groep mensen hebben. Afschaffen, ja, maar praktisch haalbaar is dat niet denk ik.

  3. namaskar Germen, je betoog is pure onzin, want geloof is mensenwerk. Moslim zijn is hetzelfde concept als christen of hindoe zijn in een ander jasje. JE legt niet uit wat een moslim is, dus je hele betoog is een utopie en onuitvoerbaar. JE zou mijn boek moeten lezen, koran verbieden of herschrijven?, verschijnt volgend jaar internationaal in engels, dus koop het.

    Zuiver democratisch gezien heeft iedere moslim het volste recht op een eigen individuele religieuze identiteit. Het punt van de doe-het-zelf-moslim fundamentalist is ook een eigen keuze en geheel democratisch, tot zo iemand iets illegaals doet en vervolgd wordt door de wet. In de Hindoe filosofie gaat men verder met het zijn van iets, fysiek of geestelijk, dus wij hindoes waren al duizenden jaren geleden hoger ontwikkeld dan jullie blanken.

    HIndus will rule the world, halleluja. Heil Krishna.

    dewanand
    hindoe fundamentalist

  4. Dewanand,
    Het hebben van een eigen identiteit valt onder de vrijheid van levensovertuiging. Maar wie met een beroep op een godsdienst denkt aanspraak op allerlei bijzondere voorrechten te kunnen maken, komt bedrogen uit. Moslims bestaan niet, evenmin als dingen als jinn of engelen, dus waarom zou ik iets proberen te beschrijven wat niet bestaat?

  5. Dewanand, je commentaren links en rechts zijn van een dusdanig niveau….. een beldiging voor een site als Visionaire Berichten. Misschien moet de huisregels er nog maar eens op na lezen. Fundamentalisten als jij moeten helaas ook gehoord worden, maar doe dat AUB ergens anders. Ik schaam me voor het feit dat jij en ik de zelfde goden aanbidden.

  6. Hmmm. Sommige reacties hier geven aan dat ze de stelling van Germen nog niet helemaal begrepen hebben. Voor de goede verstaander daarentegen onderstrepen deze reacties de stelling…

      1. En ja, alweer een jaartje later (2016), en ook weer met in dat jaar een heel nieuw rijtje moordpartijen van dezelfde soort islam fundamentalisten, hoeft er nog altijd niets aan de stelling veranderd te worden. Helaas….

Laat een reactie achter