Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.

Waarom is er misdaad?

Het voornaamste bestaansrecht van politie en tot op zekere hoogte leger is misdadig gedrag. Waarom bestaat er misdaad?

Wat is misdaad?
Misdaad is een juridische verzamelterm voor alle menselijke gedrag, dat in strijd is met wetten in een bepaalde jurisdictie.  Met andere woorden: misdaad kan pas bestaan, als er wetten bestaan die geldig zijn in een bepaalde situatie.  We kunnen iets niet in absolute zin een misdaad noemen. Het doden van een medemens is bijvoorbeeld in Nederland en de meeste andere landen een misdrijf. Behoort deze medemens echter tot een vijandige groep, bijvoorbeeld de beweging Islamitische Staat, dan is het doden van een medemens reden om een Willemsorde opgeprikt te krijgen. De verschillen tussen landen en culturen zijn vaak groot.

Misdadige gedragingen over de wereld (jurisdictie, straf)
Regenwater verzamelen (Amerikaanse deelstaat Colorado, boete)
Anale seks tussen mannen (meerdere Amerikaanse deelstaten, gevangenisstraf; meerdere islamitische landen, gevangenisstraf of doodstraf)
Op bankbiljetten stappen (Thailand,gevangenisstraf)
Kauwgum verkopen of gebruiken (Singapore, boete)
Autorijden voor vrouwen (Saoedi-Arabië, boete)
Verlaten van het islamitische geloof (Enkele islamitische landen waaronder Saoedi Arabië en Iran, doodstraf)
Doden van een koe (Nepal, gevangenisstraf)

Waarom overtreden mensen wetten?
Er zijn verschillende reden waarom mensen al dan niet bewust kiezen voor en ramkoers met het juridische kader waarin ze leven. De eerste categorie van redenen valt onder onwetendheid. Er bestaan  alleen in Nederland al duizenden wetten. Zelfs een jurist kent maar een klein deel van deze wetten. Het komt geregeld voor dat iemand in overtreding is van een bepaalde wet zonder dat deze persoon het doorheeft.

Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.
Dit pakje onschuldige cocathee uit Peru kan je in Nederland op maanden celstraf komen te staan.

Een tweede belangrijke reden voor wetsovertreding is overmacht. Ligt iemand in het water, dan zal een redder eventuele zwemverboden moeten negeren om die persoon uit het water te halen en beschikbare materialen stelen om die persoon het leven te redden. Doorgaans vinden wetshandhavers dit reden voor fikse strafvermindering of kwijtschelding van straffen.
De derde groep redenen heeft met opportunisme te maken. Vaak levert het voordeel op om een wet te overtreden. Professionele misdadigers verdienen hier hun brood mee. Veel wetten, bijvoorbeeld de doorgeschoten copyrightwetgeving, zijn nogal hinderlijk, waardoor het aantrekkelijk is ze te overtreden.
De vierde groep redenen heeft met principes te maken. Soms is een wet immoreel in de ogen van een bepaalde persoon. Deze persoon kan er dan voor kiezen de wet bewust aan zijn laars te lappen. Gewoonlijk grijpt overheidspersoneel dan hard in, om een voorbeeld te stellen en hun gezag te bewaren.
Nauw verwant hiermee is de vijfde groep redenen, een conflict tussen verschillende rechtsstelsels. Iemand met een dubbele nationaliteit is onderhevig aan de wetten van twee landen, die vaak tegenstrijdig zijn. Denk aan de Turkse wet en de Franse wet, die elk een afwijkend standpunt over de Armeense genocide criminaliseren. Bij fundamentalistische islamieten is er een conflict tussen de islamitische wet, sharia, en de Nederlandse wet.
De zesde groep redenen is van persoonlijke aard, bijvoorbeeld de crime passionel. Iemand kiest hier uit impuls om een wet te overtreden. Bekend zijn misdaden tijdens dronkenschap. Soms, mijns inziens onterecht, leidt dit tot strafvermindering.

Hoe kan de misdaad op eenvoudige manier flink verminderd worden?
Veel van de “misdaden” zijn in de praktijk victimless crimes. Van het niet dragen van een autogordel, illegaal gokken of het gebruiken van drugs is alleen de dader zelf het slachtoffer. Deze wetten afschaffen zou in de praktijk veel misdaad afschaffen. Voorlichtingscampagnes werken hier beter.
Wetten moeten tot het minimaal noodzakelijke worden teruggebracht. Alleen gedrag dat andere mensen aantoonbaar nadeel of hinder berokkent, moet wordeen aangepakt en zelfs dan met uiterste voorzichtigheid.

2 gedachten over “Waarom is er misdaad?”

 1. Hallo…. ” Zij die de wetten behoren te handhaven hebben zichzelf boven die wetten geplaatst”
  Rechters doen niet aan waarheidsvinding omdat dat het algemene belang niet zou dienen.
  Democratie.. burgers in de waan laten dat ze zouden mogen meebeslissen.
  Politie,justitie,rechtelijke macht Familiebedrijven, kijk de namen er maar op na.
  Van en naar je werk met het verkeer meerijden 6 km te hard en flitsbrigade, heeft niets met de verkeersveiligheid te maken.
  OM maakt gebruik van criminelen als kroongetuige al het hun uitkomt en bied ze daarvoor 15 jaar strafvermindering,zak geld en nieuwe identiteit.
  misdaad zit in de mens maar kom dan niet aan met de grondwet dat eenieder gelijk is voor de wet laat staan dat eenieder recht heeft op een eerlijk proces en dat advocaten mogen liegen zonder dat ze daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd
  Politici die corrupt zijn strafrechtelijke delicten hebben gedaan of kinderen seksueel hebben misbruik krijgen lichte straf maar behouden recht op wachtgeld.
  Laatste nieuwbouw rechtbank heet dan ook Paleis van justitie i.p.v rechtbank.

 2. Het voornaamste bestaansrecht van politie en tot op zekere hoogte leger is misdadig gedrag.

  Dat is wat sukkels zoals jouw en mij een leven lang verteld is ja. Het echte bestaansrecht van de politie en het leger is het beschermen van de heersende klasse en eventueel het beschermen en uitbreiden van de invloedssfeer van diezelfde heersende klasse.

  De wet is ook een instrument van de heersende klasse om gedrag te dicteren en zo ongehoorzaamheid aan hun regels met zogenaamd legaal geweld te vergelden. Politie, leger, wetgeving en cultuur zijn de hoofdingrediënten van onderdrukking van de overheerste klassen.

  Lees het boek, Het einde van al het Kwaad eens door. Daar wordt dit tot in detail uitgelegd.

  Wetgeving heeft niets met moraliteit te maken. Moraliteit is heel simpel. Niemand heeft het recht de vrijheid van andere mensen in te perken, en zolang je dat niet doet heb je het recht om alles te doen wat je wilt. Zie eventueel deze lezing over Natural Law waarin dit uitgebreid wordt uitgelegd.
  http://www.mensenrechten.org/?page_id=79

  De vernietiging van vrijheid is dus gelijk aan het kwaad, als je dit snapt en begrijpt dat wetgeving altijd alleen maar vrijheid kan vernietigen dan wordt dus duidelijk dat wetgeving per definitie immoreel is. Terwijl ze zich voordoet als moraliteit. Wetgeving is de perfecte camouflage van het kwaad wat zich voortdoet als het goede. Het is precies het omgekeerde dan wat ze claimt te zijn.

Laat een reactie achter