bloed

“Verdunning van bloedplasma draait veroudering terug”

Goed nieuws. Vampierpraktijken zijn niet meer nodig. Niet zozeer jong bloed, maar de verdunning van bloedplasma van ouder bloed, leidt tot verjonging. Bij muizen.

‘Jong bloed stopt veroudering’

Bloed bestaat uit bloedcellen (rood, wit, bloedplaatjes) en plasma. Serum is de vloeistof die vrijkomt uit gestold bloed. Een ontdekking in 2005 van het echtpaar Conboy liet veel stof opwaaien. Toen oude muizen een bloedtransfusie kregen met bloedplasma van jonge muizen, bleken stamcellen in spierweefsel en hersenweefsel actiever te worden, zich te verjongen. [1] Dit leidde tot veel vervolgonderzoek. Welk bestanddeel van “jong” bloedplasma leidde tot de verjonging? Verschillende kandidaten werden getest, maar alle zonder resultaat.

Er zijn twee manieren om de resultaten van dit onderzoek te verklaren. De eerste is, dat jong bloed bepaalde bestanddelen bevat waardoor stamcellen weer tot leven worden gewekt.

Maar er is nog een andere verklaring denkbaar. Niet zozeer de aanwezigheid van jong bloedplasma, maar de afwezigheid van ‘oud’ bloedplasma verklaart dat de stamcellen zich herstelden. Naarmate pogingen om de magische “factor X” in jong bloed te vinden mislukten, werden de aanwijzingen voor deze verklaring steeds sterker. Het echtpaar Conboy besloot in deze richting verder te gaan zoeken. Met opmerkelijke resultaten.

Verdunning van bloedplasma draait veroudering terug, wijst onderzoek uit.
Verdunning van bloedplasma draait veroudering terug, wijst onderzoek uit. Bron

Verdunning van bloedplasma en terugdraaien veroudering

Want naar blijkt uit hun onderzoek uit de jaren 2016 tot 2021, is het inderdaad niet de aanwezigheid van “jong” bloedplasma dat leidt tot het verjongen van de stamcellen. Het is het ontbreken van “oud” bloedplasma. Wanneer jonge muizen het plasma van oude muizen ingespoten kregen, takelde hun brein en spierweefsel zichtbaar af. Het effect van “jong” plasma op oude muizen was veel zwakker. In vervolgproeven verving de onderzoeksgroep vijftig procent van het bloedplasma door een fysiologische zoutoplossing (met albumine). Zowel bij jonge als bij oude muizen kan het lichaam vrij eenvoudig het ontbrekende plasma aanmaken. Bij jonge muizen was nauwelijks een effect meetbaar. Maar bij oude muizen waren de effecten spectaculair. De bekende verjongende effecten, zoals beter werkende hersens en minder ontstekingen in zenuwweefsel, traden op, sterker dan ooit.[2]

Klinische testen onderweg

Het goede nieuws is dat bloedplasmaverdunning welbekend en veilig is. Al sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw wordt deze behandeling gebruikt voor de behandeling van bepaalde bloed- en immuunziekten. Dit betekent dat als verdunning van bloedplasma inderdaad effectief blijkt te zijn bij het terugdraaien van veroudering, goedkeuring snel zal volgen. Bij een proef met Alzheimer-patiënten bleek de therapie de achteruitgang voor een belangrijk deel te stoppen[3]. Twee Russische biohackers probeerden de behandeling eind 2020 op zichzelf [4]. De eerste resultaten waren bemoedigend.

Bronnen

  1. I. Conboy et al., Rejuvenation of aged progenitor cells by exposure to a young systemic environment, Nature, 2005 Feb 17;433(7027):760-4. doi: 10.1038/nature03260
  2. Mehdipour M, Skinner C, Wong N, Lieb M, Liu C, Etienne J, Kato C, Kiprov D, Conboy MJ, Conboy IM. Rejuvenation of three germ layers tissues by exchanging old blood plasma with saline-albumin. Aging (Albany NY). 2020; 12:8790-8819. https://doi.org/10.18632/aging.103418
  3. Boada M, López OL, Olazarán J, Núñez L, Pfeffer M, Paricio M, Lorites J, Piñol-Ripoll G, Gámez JE, Anaya F, Kiprov D, Lima J, Grifols C, Torres M, Costa M, Bozzo J, Szczepiorkowski ZM, Hendrix S, Páez A. A randomized, controlled clinical trial of plasma exchange with albumin replacement for Alzheimer’s disease: Primary results of the AMBAR Study. Alzheimers Dement. 2020 Jul 27. doi: 10.1002/alz.12137. Epub ahead of print. PMID: 32715623.
  4. Elena Milova, Biohackers Perform First Plasma Dilution Experiment on Humans, Lifespan.IO, 2020
DHM beeld van rode bloedcellen. Bron: Wikipedia

Kunstbloed binnen enkele jaren een feit

Bij zware operaties zijn bloedtransfusies van levensbelang. Helaas zijn er maar weinig ‘universele donoren’ – mensen met bloedgroep O-negatief. Onderzoekers van de universiteit van Edinburgh in Schotland hebben nu kunstbloed ontwikkeld op basis van menselijke stamcellen. Hun ontdekking, geschikt voor 98% van alle patiënten, kan miljoenen mensenlevens redden.

Kunstbloed uit menselijke stamcellen
Al jaren is er een structureel tekort aan bloeddonoren, vooral in ontwikkelingslanden. Bloedtransfusie van een bloeddonor heeft nog een nadeel: de kans op infectie met virussen als HIV of hepatitis of zelfs prionziekten als Creutzfeld-Jacob. Het team in Edinburgh onder leiding van Marc Turner heeft nu een techniek ontwikkeld, waarbij stamcellen uit het beenmerg van gezonde volwassenen worden genomen en vervolgens in een lab verder worden gekweekt.

DHM beeld van rode bloedcellen. Bron: Wikipedia
DHM beeld van rode bloedcellen. Bron: Wikipedia

Deze stamcellen produceren iets dat erg lijkt op de rode bloedcellen die gewoonlijk in ons lichaam worden geproduceerd. Turner heeft voldoende vertrouwen in zijn techniek om een gedurfde voorspelling te doen: voor 2014 kunnen de eerste klinische tests met dit kunstbloed worden uitgevoerd.

Binnen tien jaar kunstbloed op grote schaal
Ook dit kunstbloed is echter nog niet volmaakt. Hoewel het een patiënt enkele weken in leven kan houden, wil je in feite een vorm van bloed die ook op langere termijn kan worden gebruikt. Deze vorm zal ook op langere termijn bloed kunnen vervangen. Toch kan deze vorm van kunstbloed al miljoenen mensenlevens redden, vooral in de vele landen waar de infrastructuur en de medische zorg abominabel slecht is. Niet gek.

Bronnen
Scientists to create artificial blood (Edinburgh University, 2009)
physorg.com