Blue ocean: een manifest voor nieuwe vrijheid

Wat als… er niets zou zijn en we vanaf de grond af zouden opbouwen? Hoe zouden we dingen dan aanpakken? De Blue Ocean filosofie.

Ik durf wel een wedje met u als lezer aan: in veel gevallen héél anders dan ze nu zijn. Maak kennis met de creatieve kracht van het Niets.

Verpletterende kracht van het Niets

Sinds een kleine eeuw weten we dat het Niets niet leeg is. Het Niets is niets dan een oneindige zee, de Diraczee, van kwantumtoestanden, die tot op zekere hoogte gevuld zijn. Trek het Niets uit elkaar, door gebruik te maken van het Casimireffect en twee platen tot atoomdikte bij elkaar te brengen, en er ontstaat een kracht, zo verpletterend sterk dat ze alles wat wij mensen in stelling kunnen brengen verre overtreft.

In plaats van te zwemmen in de rode zee vol haaien die elkaar opvreten, is een sprong in de blue ocean vol mogelijkheden doorgaans slimmer.
In plaats van te zwemmen in de rode zee vol haaien die elkaar opvreten, is een sprong in de blue ocean vol mogelijkheden doorgaans slimmer. Bron

Ex undas, een blue ocean

Er is een vergelijkbaar creatief effect in de dagelijkse werkelijkheid. Waar eerst het Niets van de Zuiderzee was, bevinden zich nu twee polders met een bruisende maatschappij en onvermoede activiteiten als hightech, orchideeënkweek, transcendente meditatie en zelfs een ijshal in aanbouw. Puur het ontstaan van een grote hoeveelheid leeg oppervlak in een klein overbevolkt landje leidde tot een explosie aan creativiteit en ondernemingslust. De tot dan toe geremde visionairs en creatievelingen kregen nu alle ruimte om hun ideeën waar te maken.

Dure bestaande systemen omzeilen

Dit geldt ook voor bestaande structuren. De Blue Ocean techniek is simpel. Ontsnappen aan de bestaande systemen en vervolgens alle vrijheid nemen.
Stel, we willen een onderwijssysteem dat veel slimmer in elkaar zit dan waar we nu onder lijden. Waarom zouden we bijvoorbeeld volwassenen ook niet gratis bijscholingsonderwijs geven zoveel ze willen. Een oplossing is om te proberen de bestaande onderwijswereld te hervormen. Hier werken echter zo veel mensen en er zijn zoveel ‘gremia’, dat elke hervorming net zo effectief wordt gesmoord als een wadloper in de blubber van het opkomende tij. Onderwijsinstellingen als de LOI werken los van dit bestaande systeem en kunnen daarom zonder overheidssubsidie onderwijs leveren dat kwalitatief beter is. Sterker nog: de LOI vraagt minder lesgeld dan de gesubsidieerde scholen.

De onzichtbare blue ocean

Elke nieuwe echt baanbrekende technologie brengt een oceaan van mogelijkheden voort. Er ontwikkelt zich rond de technologie een ecosysteem van producenten, ontwikkelaars, ondersteunende bedrijven en verkopers. We zagen dit heel sterk bij internet, maar ook eerder rond de computer, elektriciteit, ja zelfs bij een technologisch doodlopend spoor als de benzinemotor. Mogelijkheden die we nu nog niet zien omdat we gevangen zitten in de beperkingen van ons denken.

U staat aan de rand van een zee van oneindige mogelijkheden. Mogelijkheden die u niet ziet, omdat u aannames over de wereld doet die niet kloppen. Wees niet bang voortdurende de vraag te stellen: waarom is dit zo? Ontdekt u deze kracht, dan kunt u zowel schepper als ontdekker zijn van een betere en menswaardige wereld dan waarin we nu leven.