celbiologie

Ontdekker John Auwerx met een granaatappel. Micro-organismen produceren het levensverlengende urolithine A.

Granaatappel voorloper levensverlengende stof urolithine A

De stof urolithine A, die door micro-organismen in de darm uit granaatappel wordt gemaakt, vertoont levensverlengende effecten bij twee diersoorten, waaronder muizen. Dit maakt de kans groot, dat een dergelijk effect ook bij mensen optreedt, aldus de onderzoekers.

Levensverlengend effect van urolithine A

Ontdekker Johan Auwerx met een granaatappel. Micro-organismen produceren het levensverlengende urolithine A.
Ontdekker Johan Auwerx met een granaatappel. Micro-organismen produceren het levensverlengende urolithine A.

Urolithine A wordt door micro-organismen gevormd uit stoffen zoals elligatannines en in het bijzonder punicalagines, die in granaatappels voorkomen. De effecten van urolithine A bleken opmerkelijk. De stof verlengde de levensduur van het wormpje Caenorhabditis elegans, wegens zijn korte levensduur massaal in laboratoria gekweekt, met maar liefst 45%. In absolute termen een dag of vier, want C. elegans is al na tien dagen bejaard. Ook in muizen bleek het effect sterk. Laboratoriummuizen worden doorgaans niet ouder dan twee jaar. De groep die met de stof werden behandeld, deden het qua uithoudingsvermogen 42% beter dan de controlegroep.

Hoe werkt de stof?

Auwerx en de zijnen gingen niet over één nacht ijs. Toen ze het levensverlengende effect op C. elegans hadden vastgesteld, probeerden ze het exacte mechanisme te achterhalen door alternatieven uit te sluiten. Zo bleek het niets te maken te hebben met bacteriën in en rond de worm: zelfs bacterievrije samples toonden het effect. In vervolgonderzoek testten ze diverse genetisch gemanipuleerde varianten van de worm. Bij alle varianten trad het levensverlengende effect op, behalve bij de variant met gebrekkige mitochondrieën (kleine celonderdelen die ooit zelfstandig levende bacteriën waren. Deze ‘energiecentrales’ produceren de energiedrager ATP uit ADP en fosfaat met behulp van de energie uit de reactie van zuurstof en glucose). Verder onderzoek bevestigde dit beeld: het levensverlengende effect trad uitsluitend op door het effect op de mitochondrieën.

Ze waren duidelijk iets groots op het spoor en enthousiast gingen ze verder. Uit vervolgonderzoek bleek dat urolithine A gebrekkige mitochondriën opruimt (mitofagie), waarna zich jonge mitochondrieën vormen. Dit mechanisme bleek zich ook in zoogdiercellen voor te doen.
In een vervolgexperiment op muizen bleken de jonge, gezonde mitochondrieën het uithoudingsvermogen van de oudere muizen sterk, met bijna de helft, toe te laten toenemen.
Uit de proeven bleek ook dat het niet nodig is om dit supplement gedurende het gehele leven te slikken. Met urolithine A behandelde muizen begonnen vrijwel direct met de mitofagie en aanmaak van verde mitochondrieën.

Hoe kan ik deze resultaten zelf toepassen?

Het goede nieuws is dat urolithine A door onze darmflora wordt aangemaakt als we granaatappels eten. Dit verklaart dan de ervaringen van veel mensen dat granaatappels ze nieuwe energie geven. Helaas geldt dit niet voor alle mensen. De reden is dat hun darmflora niet de essentiële bacteriesoort bevat, of dat de stof niet door hun darmwand wordt geresorbeerd.

De structuurformule van een molecuul Urolithin A
De structuurformule van een molecuul Urolithin A

Enkele leden van de onderzoeksgroep zijn daarom een startup begonnen die urolithine A gaat produceren.
Kortom: vaker, het liefst elke dag, granaatappels eten zal zeker helpen totdat hopelijk snel  de eerste urolithine A supplementen op de markt verschijnen. Als je darmflora de juiste bacteriën bevat.

Bron
Urolithin A induces mitophagy and prolongs lifespan in C. elegans and increases muscle function in rodents, Nature Medicine, DOI: 10.1038/nm.4132

Een complete cel van de minibacterie Mycoplasma genitalium zit nu in de computer. Hierma kan voor het eerst een levend organisme doorgerekend worden. Bron: Stanford.edu

Eerste complete computermodel van levend organisme ontwikkeld

Voor het eerst is  het wetenschappers gelukt alle levensprocessen van een compleet levend organisme in een computersimulatie na te bootsen.

Een complete cel van de minibacterie Mycoplasma genitalium zit nu in de computer. Hierma kan voor het eerst een levend organisme doorgerekend worden. Bron: Stanford.edu
Een complete cel van de minibacterie Mycoplasma genitalium zit nu in de computer. Hierma kan voor het eerst een levend organisme doorgerekend worden. Bron: Stanford.edu

Eenvoudigste bacterie bekend
Voor het eerst bestaat er nu een organisme zonder een black box. Mycoplasma genitalium, een parasitaire bacterie die in de geslachtsorganen van onder meer de mens leeft, heeft het kleinst bekende genoom van alle bekende bacteriën: slechts 525 genen (waarvan 482 voor eiwitten coderen), die samen 580.070 baseparen (de ‘letters’ van DNA) in beslag nemen. Dit is extreem weinig. De beruchte E. coli-bacterie, bijvoorbeeld, heeft acht maal zoveel genen, de mens zelfs rond de 20 000.  M. genitalium kan zich dit veroorloven vanwege de oparasitaire levenswijze: veel essentiële eiwitten en andere moleculen worden van de gastheercel geroofd. Het probleem tot nu toe was, dat celbiologen wel wisten welke eiwitten ruwweg welke functie hadden, maar het zicht op het grote geheel ontbrak. Nu is daar voor het eerst wel sprake van.

Eerste volledige model
In het celmodel, ontwikkeld door een lab van Stanford Universiteit onder leiding van Markus Covert, zijn de gegevens uit meer dan 900 wetenschappelijke publicaties verwerkt, die de effecten van de verschillende genen beschrijven. M. genitalium is zo eenvoudig dat nu alle interacties bekend zijn en er dus voor het eerst een compleet model van een cel in de computer zit. Het grote voordeel is dat nu zeer veel experimenten op de computer gedaan kunnen worden in plaats van, moeizaam, in vitro in het lab. In het model komen meer dan 1900 experimentele parameters voor, die gegroepeerd zijn in 28 biologische processen. In het model werken deze 28 processen op elkaar in. Het resultaat kan het gedrag van M. genitalium behoorlijk nauwkeurig imiteren, aldus hoofdauteur Jonathan Karr van de groep.

Bio-CAD
De ontwikkeling van dit model maakt het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om biologische organismen op de tekentafel te ontwerpen. Niet door trial and error, op dit moment gebruikelijk in biochemische laboratoria, maar deterministisch. Zoals nu machines ontworpen worden. Een dergelijk bio-CAD systeem zou een revolutie voor de biotechnologie betekenen en een grote sprong voorwaarts betekenen voor de ontwikkeling van bacteriën die bepaalde op dit moment zeer schaarse en dure medicijnen produceren. Ook het omzetten van restafval uit de landbouw in biobrandstof of biologisch afbreekbare plastics – of, waarom niet, voedsel – wordt zo praktisch haalbaar.

Biologisch model van een menselijke cel?
De hoofdprijs bestaat uiteraard uit het volledig vastleggen van alle biochemische processen in een menselijke cel. Deze is extreem veel ingewikkelder dan een M. genitalium bacterie, maar in principe betekent volledige kennis van de menselijke cel, dat onsterfelijkheid en genezing van alle ziekten van de mens binnen bereik komt. Ook kan je denken aan het ontwerpen van een ‘supermens’, met een superieure biochemie en bijvoorbeeld veel meer uithoudingsvermogen of snelheid. De droom van  Fyodorov, de inspirator van het Russische Kosmisme, was de mens uiteindelijk te veranderen in een wezen dat kan leven van zonlicht. Op dit moment is de vereiste computer-rekencapaciteit nog buiten bereik, maar de Wet van Moore stelt dat de computercapaciteit elke twee jaar verdubbelt. Exponentiële groei zal uiteindelijk ook dit binnen bereik brengen.

Bron
Stanford researchers produce first complete computer model of an organism, Stanford persbericht, 2012
Jonathan Karr et al., A Whole-Cell Computational Model Predicts Phenotype from Genotype, Cell, 2012 (alleen abstract gratis)

Zo werkt elektronholografie. Eindelijk een blik op de terra incognita van de eiwitwereld?

Holografische foto van een eiwit gemaakt

Een niet-destructieve methode om de zeer complexe eiwitten, de bouwstenen van het leven, te analyseren kan wel eens voor een omwenteling in de biologie zorgen.

Eiwitten: vorm nog steeds terra incognita
Wij allen bestaan vrijwel geheel uit eiwitten, opgelost in water. De overige stoffen, zoals suikers, vetten en minerale afzettingen die in ons, dieren en planten voorkomen, zijn door enzymen, eiwitten die biochemische reacties helpen verrichten, in elkaar gezet. In DNA staat de exacte code van eiwitten beschreven en het is door deze code dat DNA invloed heeft op de cel.

Zo werkt elektronholografie. Eindelijk een blik op de terra incognita van de eiwitwereld?
Zo werkt elektronholografie. Eindelijk een blik op de terra incognita van de eiwitwereld?

Hoe een eiwit zich gedraagt, wordt bepaald door de vorm. Als een actieve groep van een enzym zich op een andere plaats bevindt, gedraagt het enzym zich heel anders. Kortom: het is van uiterst groot belang dat we precies begrijpen welke vorm eiwitten hebben.

Precies dit bepalen is een extreem moeilijk karwei. Eiwitten zijn namelijk kralenkettingen, bestaand uit een lange keten aminozuren. Wat de volgorde van aminozuren is, kunnen we letterlijk lezen in het DNA en is dus niet zo moeilijk. Het probleem is dat we zeer lastig kunnen voorspellen hoe de eiwitketens zich opvouwen. Aminozuren hebben namelijk steeds wisselende zijgroepen, zo zijn er zure en basische, polaire en apolaire aminozuren. Aminozuren kunnen zo bijvoorbeeld een waterstofbrug vormen met een ander aminozuur op een heel andere plek in het eiwit, wat er voor zorgt dat het eiwit zich op een bepaalde manier op gaat vouwen.

Geen wonder dat onderzoekers hun toevlucht zoeken tot zeer zware supercomputers om de vorm te berekenen. Ook zijn er collaboratieve inspanningen van gamers die op speelse wijze de effectiefste eiwitten bepalen.

Veel gebruikte technieken zijn ook röntgenkristallografie, waarbij de eiwitten kristalliseren en vervolgens met röntgenstraling worden doorgemeten. Probleem: daar heb je miljoenen eiwitmoleculen voor nodig en het is geen sinecure deze uit een cel te zuiveren zonder ze ernstig te beschadigen. Ook vormen de meeste eiwitten geen kristallen. Ook hebben eiwitten de voor onderzoekers frusterende eigenschap van vorm te kunnen wisselen, wat röntgenkristallografie dan vrijwel onbruikbaar maakt.  Het gevolg: van welgeteld twee procent van de menselijke eiwitten is de vorm bekend.

Subtiel fotograferen van een eiwit
Menig onderzoeker zou er daarom een lief ding voor over hebben een eiwit te kunnen fotograferen, zoals we ook met grotere objecten zoals virussen of cellen kunnen. Helaas is een ijzeren kwantummechanische wetmatigheid dat een kleinere golflengte (dus grotere nauwkeurigheid) alleen met meer energie bereikt kan worden. Met als gevolg dat er weinig van het eiwit overblijft.

Jean Nicholas Longchamp en zijn collega’s van de Universiteit van Zürich in Zwitserland hebben een uitweg gevonden. Hun oplossing: eiwitten in beeld brengen met lage-energie elektronen die de eiwitten heel laten. Zelfs bij deze lage energie hebben elektronen nog een golflengte van rond een nanometer, ongeveer zeven waterstofatomen breed.  Voldoende voor holografie, 3D-fotografie dus. Ze hebben  een elektronhologram gecreëerd van ferritine – een voetbalvormig eiwit dat in zijn inwendige ijzeratomen transporteert in zo ongeveer alle levende wezens.

Hun techniek: het mengen van ferritine en koolstof nanovezels in water. Ze laten het water verdampen zodat de koolstof nanobuisjes met daaraan klevend de ferritinebollen. De verdamping vindt plaats in een soort zeef op nanoschaal, waarbij sommige nanobuisjes met hun ferritinelading over de gaten in de zeef hangen. Longchamp stuurde vervolgens een elektronenbundel door het gaatje in de zeef en bepaalde het interferentiepatroon – de standaard techniek om hologrammen te maken.

Het resultaat: het eerste atoomscherpe elektron-hologram van ferritine ooit, gemaakt op een niet-destructieve manier. Ze hebben zelfs hun afbeeldingen vergeleken met hoge-energie elektronfotografie en laten zien hoe vernietigend het bombardement met hoge energie-elektronen uitpakte.

Het belang van deze ontdekking is enorm. Zo kunnen we de structuur van een belangrijk deel van de 98% overige eiwitten bepalen, en snel. Hierdoor kunnen we veel effectievere en krachtiger medicijnen ontwikkelen en de diepste geheimen van het leven zelf achterhalen. Door deze techniek kan het medische en biologische onderzoek wel eens in een enorme stroomversnelling komen, want zoals gezegd, de functie van eiwitten en andere grote moleculen  is de missing link.

De groep wil nu de resolutie nog opkrikken, zodat ook individuele atomen in beeld komen. Het lijkt erop alsof de droom van behoorlijk wat biochemische onderzoekers nu uit gaat komen – met hopelijk veel krachtige neiuwe medicijnen  tot gevolg. Op deze manier zou je een complete menselijke cel kunnen simuleren in een supercomputer en kunnen een aantal bijzonder akelige ziekten eindelijk de wereld uit geholpen worden.

Bron
J.N. Longchamp et al., Non-Destructive Imaging Of An Individual Protein, ArXiv.org (2012)

Dichloor-azijnzuur. Een zeer eenvoudig molecuul, maar verbijsterend effectief tegen kanker.

‘Goedkoop en veilig medicijn helpt tegen de meeste vormen van kanker’

De ‘wonder drug’ dichloroacetaat (DCA) helpt volgens onderzoek van de universiteit van Alberta in Canada tegen de meeste kankers door de slapende mitochondrieën in kankercellen  weer tot leven te wekken. Deze ontdekking dateert al van 2007, maar komt pas nu in de publiciteit.

ATP en kanker
Mijn vader is gepromoveerd op onderzoek naar de effecten van de kunstmatig toegevoegde energiedrager ATP op kankercellen. Gewoonlijk wordt ATP door mitochondriën (bacterieachtige  celonderdelen die suiker aeroob verbranden met zuurstof en zo ATP maken) gemaakt, maar bij veel vormen van kanker zijn de mitochondriën inactief. Zonder mitochondrieën kunnen cellen alleen  anaerobe afbraak uitvoeren. Dit is afbraak zonder zuurstof, wat maar twee moleculen ATP oplevert. Ter vergelijking: mitochondrieën scoren 38 ATP, dat is maar liefst negentien keer zoveel.

Dit onderzoek(1) dateert van ongeveer vijfendertig jaar terug. Opmerkelijk genoeg bleek kunstmatig toegediende ATP in staat,  kankercellen terug te laten schakelen naar een minder agressieve vorm. Klaarblijkelijk is de energievoorziening een essentiële factor bij het ontstaan van kanker. Zijn proefschrift bleef tientallen jaren verstoffen (het lot van de meeste proefschriften) tot hij plotseling veel aandacht kreeg uit wetenschappelijke hoek. Klaarblijkelijk zijn kankeronderzoekers nu verder gegaan in deze onderzoeksrichting en hebben het complete mechanisme opgehelderd. Mitochondriën blijken uiterst essentieel, vermoedelijk omdat ze grote hoeveelheden ATP produceren die de kankercel of uitschakelt of terugschakelt naar een gezonde vorm.

DCA is magische kogel tegen kankercellen

 

 

 

Dichloor-azijnzuur. Een zeer eenvoudig molecuul, maar verbijsterend effectief tegen kanker.
Dichloor-acetaat. Een zeer eenvoudig molecuul, maar verbijsterend effectief tegen kanker.

Dichloroacetaat is maar een klein molecuul en chemisch gezien eenvoudig te bereiden. Het molecuul wordt nu al gebruikt om zeldzame stofwisselingsziekten te behandelen en is daarom goedgekeurd voor geneeskundig gebruik. Het zou vandaag al als anti-kankermedicijn ingezet kunnen worden. DCA is azijnzuur (in verdunde vorm is dat tafelazijn), waarin twee waterstofatomen zijn vervangen door chlooratomen. Onderzoeker Evangelos Michelakis van de universiteit van Alberta heeft in 2007 bij toeval ontdekt dat DCA wel long- borst- en hersenkankercellen doodt, maar niet gezonde cellen(2). DCA blijkt de mitochondriën weer aan te schakelen, wat de kankercellen niet overleven. Mitochondrieën hebben namelijk nog een tweede taak: ze zijn betrokken bij apoptose, natuurlijke celdood. Cellen waarbij de mitochondrieën niet meer werken, worden onsterfelijke kankercellen. Zodra de mitochondriën weer aanschakelen, maakt de onnatuurlijke plaats van de cel dat deze onmiddellijk zelfmoord pleegt, veronderstelt Michelakis.

Zijn kankergezwellen overblijfselen uit een anaeroob verleden?
Heel lang geleden was er nog nauwelijks zuurstof. Door exobiologen is al verondersteld dat kankergezwellen in feite een terugval zijn van ons lichaam naar het stadium van een oeroud dier. Deze ontdekkingen passen uitstekend in dat plaatje. De allereerste dieren leefden waarschijnlijk in een zeer zuurstofarme omgeving. Mogelijk zorgt het lage energieniveau door het uitvallen van de mitochondriën tot een terugval naar deze onsterfelijke staat.

Farmaceutisch complot?
Geneesmiddelenfabrikanten verdienen erg goed aan kanker. Geen wonder: kanker is een slopende ziekte die jarenlang intensieve behandeling (vaak met chemotherapie) vergt. De totale omzet aan anti-kankermedicijnen is ongeveer 50 miljard dollar per jaar, waarvan tweederde in de VS (3). Vijftig miljard is het totale persoonlijke vermogen van de rijkste man ter wereld of het totale bruto nationaal product van een land als Syrië of Luxemburg. Er zijn voor kleinere bedragen moorden gepleegd. Gevallen waarin onderzoekers van bovenaf op kregen gelegd wat ze mogen publiceren en wat niet, zijn bekend uit onder meer de tabaksindustrie. Ook de farmaceutische industrie is bepaald geen filantropische bedrijfstak. New Scientist (4) geeft een link naar een speciale website van de universiteit van Alberta (5) om een fonds te vormen om onderzoek te doen naar dit veelbelovende middel. In een kleine klinische trial (5 patiënten), gepubliceerd in het gezaghebbende Science Translational Medicine, is tumorcel-apoptose in patiënten aangetoond(6). Onderzoek op grotere schaal is nodig.

Het zou veel waard zijn als we één van de wreedste moordenaars een harde slag zouden kunnen toebrengen.

WAARSCHUWING
DCA is bepaald geen onschuldig middel. Veel gerapporteerde bijwerkingen zijn zenuwbeschadiging en onomkeerbare verlammingen. Gebruik dit middel alleen in levensbedreigende omstandigheden en na overleg met een BIG-geregistreerd oncoloog.

Bronnen
1. Roding T.J., Over de invloed van exogeen ATP op tumorgroei in het in-vivo en in-vitro model, proefschrift VU
2. Evangelos Mikelakis et al., A Mitochondria-K+ Channel Axis Is Suppressed in Cancer and Its Normalization Promotes Apoptosis and Inhibits Cancer Growth, Cancer Cell
3. Leading Anti-Cancer Drugs: World Market Prospects 2011-2021
4. Cheap, ‘safe’ drug kills most cancers, New Scientist (2007)
5. Universiteit van Alberta
6. Michelakis et al.,Metabolic Modulation of Glioblastoma with Dichloroacetate, Science Translational Medicine

Mitochondriën waren ooit vrijlevende bacteriën, tot hun verre voorouders deel gingen uitmaken van cellen. Bevatten ze het geheim voor een lang leven?

Universeel mechanisme voor levensverlenging ontdekt

Mitochondria, celonderdelen die ooit vrijlevende bacteriën waren, leveren nu de energie van onze lichaamscellen. Bij totaal verschillende organismen is ontdekt dat het uitschakelen van bepaalde mitochondriale eiwitten leidt tot levensverlenging. Komt een veel langer leven nu binnen bereik?

Ouderdom en dood
Dat we op een dag sterven is de enige zekerheid in ons leven. De zoektocht naar manieren om dat omprettige maar helaas onvermijdelijke moment zo lang mogelijk uit te stellen of voort te leven na de dood, dateert al sinds mensenheugenis. Geen wonder. Hoewel de meeste mensen gelukkiger worden als ze ouder zijn, komt de ouderdom met gebreken. Rechtstreeks het gevolg van het een voor een uitvallen van lichamelijke functies. Het zou heel wat menselijk leed en ook gezondheidszorg schelen als we in staat zouden zijn het aftakelingsproces te stoppen.

Veroudering vertraagd via zeer fundamenteel mechanisme

Mitochondriën waren ooit vrijlevende bacteriën, tot hun verre voorouders deel gingen uitmaken van cellen. Bevatten ze het geheim voor een lang leven?
Mitochondriën waren ooit vrijlevende bacteriën, tot hun verre voorouders deel gingen uitmaken van cellen. Bevatten ze het geheim voor een lang leven?

Een groep Zweedse wetenschappers lijkt een cruciale doorbraak te hebben bereikt. In drie organismen die biologisch gezien totaal van elkaar verschillen: schimmels, wormen en fruitvliegen (wij lijken nog het meeste op die worm), blijkt het uitschakelen van het eiwit SOV1, dat deel uit maakt van de groep mitochondriale eiwitten MTC (mitochondrial translation control), de levensduur flink te verlengen. Dat dit in deze drie organismen tegelijkertijd gebeurt, betekent dat we hier met een zeer fundamenteel mechanisme te maken hebben. Vermoedelijk komt het bij de meeste meercellige organismen (dus ook waarschijnlijk mensen) voor.

In een studie van het ministerie van cel-en moleculaire biologie aan de Universiteit van Göteborg, gepubliceerd in het tijdschrift Molecular Cell, heeft een onderzoeksteam nu een groep van mitochondriale eiwitten geïdentificeerd die betrokken zijn bij het regelen van de veroudering.  MTC-eiwitten, normaal nodig voor mitochondriële eiwitsynthese, hebben ook andere functies die invloed hebben op de stabiliteit van het genoom en de cel het vermogen om beschadigde en schadelijke eiwitten te verwijderen.

Uitschakeling bepaalde MTC-eiwitten leidt tot langere levensduur

“Wanneer SOV1, een bepaald MTC-eiwit, ontbreekt in de cel, bijvoorbeeld als gevolg van een mutatie in het corresponderende gen, lijken de andere MTC eiwitten een nieuwe functie aan te nemen. Vervolgens leiden ze tot stabilisatie van het genoom en bestrijden ze schade als gevolg van eiwitten, hetgeen leidt tot langere levensduur,” zegt Thomas Nyström van de afdeling Cel- en Moleculaire Biologie. het effect treedt ook op bij enkele andere MTC-eiwitten.

Dit mechanisme heeft in cellen dezelfde biochemische gevolgen als uithongeren, wat eveneens een levensverlengend effect heeft. Sommige van de MTC-eiwitten waar de onderzoekers onderzoek naar deden zijn ook terug te vinden in de menselijke cellen.

Hoop voor behandeling kanker, Alzheimer en Parkinson
Veel van de hardnekkigste ziekten zijn het gevolg van verouderingsprocessen. Precies die processen die de MTC-eiwitten  lijken te beïnvloeden.  Vandaar dat de onderzoekers denken dat via het MTC-mechanisme mogelijk medicijnen kunnen worden ontwikkeld om deze ziekten te genezen of zelfs te voorkomen. Veel kankersoorten, bijvoorbeeld, zijn het gevolg van genetische schade – waar de gewijzigde MTC-eiwitten tegen optreden. Hetzelfde geldt voor ziekten die worden veroorzaakt door schadelijke eiwitten, zoals die de ziekte van Alzheimer veroorzaken en de ziekte van Parkinson. De onderzoekers zijn – terecht – uiterst voorzichtig met het extrapoleren van de resultaten bij de drie genoemde organismen naar mensen, maar dat dit een zeer veelbelovende nieuwe route is naar het ontwikkelen van medicijnen tegen een aantal uiterst onaangename ziektes staat vast.

Bronnen
Science Daily
Absence of Mitochondrial Translation Control Proteins Extends Life Span by Activating Sirtuin-Dependent Silencing. Molecular Cell, 2011; 42 (3)