demonstraties

Video: drones taseren demonstranten

Problemen met vervelende Occupy demonstranten in je stad die ondanks dreigementen en intimidatie maar niet weg willen gaan? Vanguard Technologies heeft dé oplossing voor geplaagde burgemeesters. De lastpakken kunnen eenvoudig worden gebombardeerd met traangas of andere “fijnzinnige” middelen, zonder dat politiemannen hun auto uit te hoeven komen. In deze 2 minuten durende video een korte samenvatting.

Burgerrechtenorganisaties zoals de Amerikaanse ACLU  zijn minder blij met de inzet van “niet-dodelijke wapens” zoals tasers en rubber kogels  met behulp van op afstand bedienbare helicopters. Volgens hen kan iemand die op een afstand een helicoptertje bedient, niet inschatten of sprake is van een bedreigende situatie en mogelijk  dodelijke ongelukken veroorzaken.

Duidelijk is in ieder geval dat  het machtsevenwicht tusen bevolking en machthebbers steeds meer in de richting van de laatste aan het verschuiven is. Geen prettige ontwikkeling.

De NVU-demonstranten hebben het meestal te druk met vlaggen en folders uitdelen om veel overlast te bezorgen

Demonstraties kunnen fantasievoller

Demonstraties in Nederland zijn een uitermate afgezaagd gebeuren. Vooral neonazistische demonstraties in Nederland volgen altijd hetzelfde patroon. Is er niet wat leukers te bedenken?

Voorspelbaarheid van neonazi-demonstraties
Neonazidemonstraties kennen altijd hetzelfde verloop. De NVU of een andere marginale wandelsportvereniging met nogal naargeestige ideeën vraagt ergens een vergunning aan om te demonstreren. Vroeger werd deze steevast geweigerd. De laatste twintig jaar is er een omslag.
Extreem-links Nederland raakt in rep en roer. AFA of een andere anti-organisatie post op diverse activistische websites als Indymedia een oproep om de dames en (vooral) heren neonazi’s eens even duidelijk te maken wie er de baas is.
Vervolgens wordt een ploegje potige ex-collega’s van Hero Brinkman wreed weggerukt van hun zaterdagse potje amateurvoetbal, krijgt een polycarbonaat schild in de knuisten geduwd en slaat gefrustreerd aan het meppen. Meestal op de progressieve tegendemonstranten, want de neonazi’s hebben het te druk met vlaggen zwaaien, leuzen brullen en beduimelde folders uitdelen, dus veroorzaken doorgaans weinig “verstoring van de openbare orde”, zoals dat zo mooi heet. Vervolgens, even voorspelbaar, beklagen de progressieven zich over de fascistische houding van de politie en beschouwen ook de NVU-kameraden zich als de morele winnaars.

Ideeën van de NVU hutspot van extreem-links en xenofobie
Wie het verkorte partijprogramma van de NVU raadpleegt, wordt al snel duidelijk dat dit soort clubjes er een aantal behoorlijk enge ideeën op nahoudt die veel weghebben van die van de ayatollahs en de

De NVU-demonstranten hebben het meestal te druk met vlaggen en folders uitdelen om veel overlast te bezorgen
De NVU-demonstranten hebben het meestal te druk met vlaggen en folders uitdelen om veel overlast te bezorgen

taliban. Zo mogen er in de heilsstaat van de NVU net als in Saoedi-Arabië geen synagoges, moskeeën (resp. kerken in Saoedi-Arabië)  of hindoetempels gebouwd worden (boeddhistische kloosters en sikh-tempels zijn klaarblijkelijk aan de aandacht van de heren ontsnapt). Net als bij het CDA en bij vrome islamieten is het gezin, het liefst met veel kinderen, de hoeksteen van de samenleving. De doodstraf en hogere straffen verhogen de feestvreugde.

Andere programmapunten lijken dan weer uit een extreem-linkse partijfolder overgeschreven te zijn. Zo moeten ‘uitbuitende buitenlandse bedrijven’ het land worden uitgezet, moet Borssele dicht, moeten de milieuregels nog veel strenger worden en moeten de sociale voorzieningen nog verder worden uitgebreid. Het collectief is, net als in fundamentalistische landen en Noord-Korea, meer waard dan het individu. Ook moet er, vindt de NVU, een einde komen aan internationale militaire avonturen als in Afghanistan en Irak. Een ander element dat met links wordt gedeeld is de kritiek op de staat Israël.

Rechtse ideeën zijn er maar enkele: het afschaffen van de meeste ambtenaren, geen ontwikkelingshulp meer en lagere benzineaccijns. De rest is nationalistisch: getamboereer op de Nederlandse cultuur en alle kinderen moeten op school het volkslied zingen.
Kortom: het is niet duidelijk waarom deze club als extreem-rechts wordt gezien. Links-nationalistisch en xenofoob zijn betere karakteriseringen. Je kan je verder ook afvragen hoe het gesteld is met het economisch inzicht van de heren, aangezien er meer geld naar allerlei nobele overheidsvoorzieningen als uitkeringen, onderwijs en zorg moet en tegelijkertijd minder belasting wordt geheven. Zeker aangezien de grenzen dicht worden gegooid. Niet echt goed voor de economie in een handelsland als Nederland.

Hoe het dan wel kan?
Op Visionair zijn we er voorstander van om mensen en ideeën te beoordelen op de inhoud. Als clubjes als de NVU een podium kregen en de kans om in een open politiek debat hun meningen aan de man of vrouw te brengen, zouden ze stevig in de problemen komen. Het zou ze dwingen hun hersens te gebruiken. Het agressieve gedrag van AFA en dergelijke clubs geeft ze ook extra legitimiteit.

Hier wat actie-ideeën die wel zouden helpen.

  • Een straatorkest met mooie niet-westerse muziek.
  • Een paar dozijn dames van niet-Nederlandse afkomst stormt op de heren af en bekt ze stevig op hun mond.
  • Een tegendemonstratie van mensen gekleed in lompen en lopend op klompen, als praktische demonstratie van waar de NVU-politiek waarschijnlijk toe zal lijden.

Hebben jullie nog creatieve ideeën?