Een dieet van voornamelijk groenten met weinig koolhydraten, zoals deze, genas elf chronische suikerpatiënten van diabetes.

Ouderdomsdiabetes voor het eerst genezen

Eén van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid, diabetes mellitus II of ouderdomsdiabetes, kan genezen worden met een speciaal dieet van slechts acht weken.

Diabetes: een ernstig probleem
In alleen al Nederland lijden 800 000 mensen (5% van de bevolking) aan diabetes, waarvan ongeveer negentig procent aan diabetes II, ouderdomssuikerziekte. De ziekte wordt veroorzaakt doordat het lichaam minder insuline aanmaakt (diabetes type I) of omdat lichaamscellen insulineresistent worden (zoals bij diabetes II). Hierdoor worden suikerzieken gedwongen hun leven lang medicijnen te slikken en uiteindelijk insuline te spuiten. Suikerziekte is uit zichzelf al levensbedreigend (een te hoog of te laag glucosegehalte in het bloed kan tot coma en de dood leiden). Daarnaast heeft diabetes heeft een verwoestende uitwerking op het lichaam en veroorzaakt ernstige verschijnselen zoals blindheid, chronische ontstekingen, hart- en vaatziekten en afsterven van zenuwen. Diabetes is hiermee één van de voornaamste bedreigingen voor de volksgezondheid en een belangrijke bron van patiënten. Vooral in niet-westerse landen is diabetes zich aan het ontwikkelen tot teen zeer ernstige epidemie.

Voor het eerst ‘ongeneeslijke’ diabetes II genezen

Een dieet van voornamelijk groenten met weinig koolhydraten, zoals deze, genas elf chronische suikerpatiënten van diabetes.
Een dieet van voornamelijk groenten met weinig koolhydraten, zoals deze, genas elf chronische suikerpatiënten van diabetes.

Nu, voor het eerst (als we Ray Kurzweil niet meerekenen, die een vergelijkbaar koolhydraatarm dieet volgde) zijn artsen er in geslaagd om diabetes II te genezen. Zonder medicijnen nog wel. Het geheim: acht weken dieet met extreem weinig calorieën. Naar blijkt, stopt een dieet met extreem weinig koolhydraten, bestaande uit groenten en dieetdranken met in totaal ongeveer zeshonderd calorieën per dag, de diabetesverschijnselen permanent. De artsen denken dat dit komt omdat de vetafzettingen in de alvleesklier door de tijdelijke hongersnood worden afgebroken. Daardoor kan de insulineproductie door de alvleesklier weer in het lichaam worden afgezet.

De studie ging uit van elf patiënten die later in hun leven diabetes II hadden ontwikkeld. De patiënten werden beperkt tot een extreem laag-calorisch dieet bestaande uit dieetdranken en groenten zonder zetmeel. Gedurende acht weken bestudeerden de onderzoekers het vetgehalte in de lever en de insulineproductie in de pancreas en vergeleken de meetwaarden met een controlegroep van niet-suikerzieken. Al na een week waren de bloedsuikergehaltes van de diabetici voor het ontbijt normaal, aldus de onderzoekers. MRI scans van de alvleesklieren van de patiënten lieten zien dat in de alvleesklier het vetgehalte was afgenomen, waardoor het orgaan meer insuline kon produceren, zeiden de onderzoekers.

“Om mensen vrij van diabetes te hebben, na jaren van ziekte is opmerkelijk – en dat alles dankzij acht weken dieet,” aldus onderzoeksleider Roy Taylor, een universitair docent van de Engelse Newcastle University, ook directeur van het Newcastle magnetic Resonance Centre. “We geloven dat dit aantoont dat diabetes II alles te maken heeft met de energiebalans in het lichaam.”

Eén patiënt, de 67-jarige Gordon Parmley, at sla, andere groenten en dronk drie keer per dag een dieetdrank.
Zijn hongergevoelens waren in het begin sterk en hij moet zichzelf afleiden met iets anders, zoals de hond uitlaten of golf spelen om maar niet aan voedsel te denken. Hij verloor een opmerkelijke hoeveelheid gewicht in korte tijd – na zes jaar had hij geen diabetestabletten meer nodig.

Anderhalf jaar na het dieet nog steeds geen diabetes
Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, waarschuwen de onderzoekers dat diabetespatiënten een dergelijke drastische verandering in dieet niet moeten ondergaan behalve als ze onder medisch toezicht staan. Ook is de proefgrootte met 11 patiënten uiteraard niet indrukwekkend groot en moeten de lange-termijn resultaten af worden gewacht (al bleek anderhalf jaar na afloop van de proef dat de diabetes nog steeds niet terug was gekomen)
Als deze behandeling ook bij een grotere groep patiënten werkt, betekent dit dat mensen langer gezond zullen blijven en dat in de meeste gevallen het slikken van medicijnen met doorgaans de nodige bijwerkingen, niet meer nodig is. Nu verwacht wordt dat de kosten voor de gezondheidszorg exploderen, is dit uiteraard een uiterst welkome ontwikkeling.

Bron:
Diet reverses Type 2 Diabetes, Newcastle University