domheid

Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl

Top drie domste bezuinigingen

Het begrotingstekort anno 2013 dreigt op de 4,5 procent uit te komen. Volgens EU-afspraken is maximaal drie procent toegestaan en moeten de schulden weggewerkt worden, dus moeten er zelfs overschotten komen. Kortom: bezuinigen dus. Wat zijn de drie domste bezuinigingen?

Uitgangspunten
Onder ‘domme’ bezuiniging verstaan we hier een bezuiniging, die weliswaar een beetje geld opbrengt, maar in de toekomst een veelvoud aan schade met zich mee zal brengen. Het gaat hier dus om bezuinigingen die de kip met gouden eieren slachten of pijlers onder waardevolle delen van Nederland wegslopen. Kortom: Nederland uitmergelen en de toekomst van Nederland vernietigen.

Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl
Studenten full-time als vakkenvuller aan het werk. Op korte termijn winstrgevend voor de overheid, op langere termijn ernstige menselijke kapitaalvernietiging. Bron: SP.nl

1. Bezuinigen op studiefinanciering en collegegeld verhogen
Opbrengst: 800 miljoen per jaar
Gevolgen: minimaal 20% minder hoogopgeleiden, veel minder jonge hoogopgeleide ondernemers

Nederland trekt veel profijt van de gunstige geografische ligging. Een groot deel van het scheepvaartverkeer en goederenvervoer trekt via Nederland. Nederland kan dit doen door de hoogopgeleide bevolking.

De plannen van het kabinet-Rutte, gesteund door D’66, PvdA en Groen Links (partijen die zich geregeld voor laat staan op hun “progressieve” ideeën over onderwijs), zijn een trefzeker recept om de opleidingsgraad van de nieuwe generatie flink te verlagen en Nederland te veranderen van kenniseconomie naar lagelonenland. De toch al niet riante studiebeurs wordt nu in zijn geheel een leenbeurs en er zijn vergevorderde plannen om studenten voor de masters fase (de laatste twee jaar van hun studie) vele duizenden euro’s collegegeld te laten betalen. Alleen CDA, SP en PVV protesteren tegen deze plannen.

20% minder afgestudeerden
Ongeveer een op de vijf studenten hebben al aangegeven onder deze omstandigheden niet meer te kunnen studeren. [1] Hiermee zou Nederland terugzakken tot het opleidingsniveau van een ontwikkelingsland.

Jonge hoogopgeleiden krijgen geen kinderen meer
Een ander zeer vervelend gevolg waarover de overheid niet in het minst heeft nagedacht, is dat de pas afgestudeerden die overblijven, tot over hun oren in de schulden komen te zitten.  Een gezin stichten in combinatie met een hoge hypotheek is dan vrijwel onmogelijk geworden, maar waarschijnlijk rekenen de economische genieën van CDA en VVD die dit land regeren er op dat ze tegen die tijd wel weer een nieuwe lichting islamieten gaan binnenloodsen. Dat deden hun rechtse voorgangers in 1969 immers ook, met de bekende gevolgen.

Veel minder jonge startende hoogopgeleide ondernemers
Ook een eigen bedrijf starten is dan zeer moeilijk, zo niet onmogelijk geworden voor een jonge afgestudeerde. Een ondernemer heeft kapitaal nodig. Geen bank gaat iemand in de schulden veel lenen. Banengroei en innovatie komt vrijwel geheel voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Grote bedrijven snijden en saneren voortdurend. Ze groeien slechts door het opkopen van kleine concurrenten.

Ook wordt zo bij jongeren de verderfelijke mentaliteit aangekweekt om schulden te maken, een mentaliteit die dit land al op de rand van de afgerond heeft gebracht.

2. Bezuinigen op de Voedsel- en Warenautoriteit en de industrie zelf laten controleren
Ondernemers zijn over het algemeen inventieve en hardwerkende mensen. Ze hebben alleen minder oog voor een overkoepelend belang als de volksgezondheid dan de overheid, die onder voortdurende druk van de publieke opinie staat. De verleiding is bij ondernemers groot om met herenconvenanten te rommelen, zo blijkt ook uit het verleden.  Een ambtenaar die daar geen rechtstreeks belang bij heeft, en een gevangenisstraf te wachten staat als hij mensenlevens in gevaar brengt, is dan een betere kandidaat.

3. Bezuinigen op preventieve geneeskunde.
De overheid wil een aantal preventieve geneeskundige zaken uit het basispakket halen. Hieronder vallen onder meer behandelingen om te stoppen met roken en dieetadvies. Roken is één vand e voornaamste oorzaken van chronische ziekten, dat geldt ook voor ongezonde eetgewoonten. Een bypassoperatie als gevolg van roken of zwaar hersenletsel door een beroerte kost ziekenfondsen per patiënt enkele tienduizenden euro’s. Hierbij komt de vaak jarenlange nasleep van chronische symptomen. Bezuinigen hierop is dus kortzichtig en dom. In plaats hiervan kan er beter op bijvoorbeeld beleidsambtenaren bezuinigd worden.

Lees ook:

Bronnen
Basisbeurs en ov-jaarkaart mogelijk afgeschaft, Studenten.net (2011)

Vooral in een groep zijn dwazen gevaarlijk. Maak dus dat je weg komt.

Domheid goed om te overleven

Vooral in een groep zijn dwazen gevaarlijk. Maak dus dat je weg komt.
Vooral in een groep zijn dwazen gevaarlijk. Maak dus dat je weg komt.

In het land der blinden is éénoog koning, zegt men. De slimste zal de meeste spelletjes winnen. Maar is dat wel zo? Er bestaan namelijk spelletjes waarin de domsten gegarandeerd winnen. Maak kennis met Cipolla’s Wetten der Domheid, Hanlons Scheermes en het Mortoneffect…

Er bestaan allerlei hoogdravende evolutionaire theorieën die verklaren waarom homo sapiens sapiens, de wijze, wijze mens, zoals we onze soort weinig bescheiden noemen, slim is geworden.Zo zouden de slimste mensen de meeste kans hebben gehad om aan partners te komen of voedsel voor de eigen nakomelingen te verzamelen.

Toch is het leven voor sommige slimmeriken niet altijd even makkelijk. Talloos zijn de gevallen waarin een slimme man of vrouw omringd door dommeriken behoorlijk in de problemen komt. Toeval? Nee. De Wet van Morton is onverbiddelijk.

De Wetten van de Domheid
In een humoristisch stuk, getiteld The Basic Laws of Human Stupidity formuleerde de Italiaanse economisch historicus Carlo M. Cipolla al 35 jaar geleden de Drie Wetten van de Domheid. Deze luiden als volgt.

1. “A stupid person is a person who causes losses to another person or to a group of persons while himself deriving no gain and even possibly incurring losses.”

2. “Always and inevitably everyone underestimates the number of stupid individuals in circulation.”

3. “Non-stupid people always underestimate the damaging power of stupid individuals. In particular non-stupid people constantly forget that at all times and places and under any circumstances to deal and/or associate with stupid people always turns out to be a costly mistake.”

In feite zijn er nog meer wetten. Check ze op [1].

Volgens Cipolla (en anderen, zoals Hanlon) is het verstandiger om uit te gaan van domheid dan van kwaadaardigheid. Hanlons Razor luidt: Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.

Het Morton Effect
Er zijn gevallen denkbaar waarin de domme acties van twee of meer tegenstanders een slimmerik in de problemen kunnen brengen. Een domme daad is hier gebaseerd als een daad die geen voordeel voor de pleger van de daad heeft. Als twee of meer tegenstanders een daad uitvoeren die henzelf en de slimmerik schade toebrengt, is het gevolg per saldo dat de slimmerik het meeste lijdt en de dommeriken per saldo een voordeel hebben. Met andere woorden: een groep dommeriken is veel dodelijker dan een enkele sukkel. Een slimmerik maakt dus dat hij uit de voeten komt bij een groep dwazen. Dit is volgens Morton ook de verklaring voor het voortbestaan van dom gedrag. Het levert evolutionair voordeel op. Vooral als de groep voornamelijk uit sufferds bestaat.

Andy Morton, de bedenker van de regel van Morton, stierf op 34-jarige leeftijd als gevolg van het Morton-effect. Bij een verkeersongeval, veroorzaakt door een niet al te slimme vrouw in een pickuptruck die hem bij het optrekken schepte, werd Morton op zijn motorfiets geraakt. Hij overleefde het niet.[2]

Bronnen
1. Carlo C. Cipolla – The Basic Laws of Human Stupidity (1976)
2. Survival of the Stupidest – Johannes Koelman (2011)