donald trump

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Moeten we de grenzen sluiten voor moslims?

De controversiële Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump liet veel stop opwaaien met zijn stelling dat de VS het inreizen van moslims moet verbieden. Is dit idee goed of slecht?

Het probleem met de islam
Vrijwel elke godsdienst heeft nare kanten gehad, denk bijvoorbeeld aan de etnische zuiveringen in het land Kanaän door de joden (zie bijbelboeken Jozua en Richteren) en de Inquisitie met gedwongen bekeringen door de christenen. Of, wat dat betreft, het hindoeïstische kastenstelsel.  Toch lijken vrijwel alle godsdiensten zich nu in een humanistischer vorm te ontwikkelen. Een opmerkelijke uitzondering hierop is de islam. De reden is dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. De islam is zowel kerk als staat.

Waarom is er islamitisch terrorisme?
Terrorisme is het zaaien van angst om politieke doelen te bereiken. False-flag terreuraanslagen zijn daarom erg nuttig. Op die manier kan haat tegen een tegenstander worden gezaaid. Terreurbeweging Al Qaeda heeft als expliciet doel, de Amerikanen te verzwakken door terreuraanslagen en zo te dwingen zich uit het Midden Oosten terug te trekken, waarna daar een islamitische staat kon worden uitgeroepen. De voor zichzelf begonnen Islamitische Staat-beweging heeft precies dat gedaan. IS is begonnen als terreurgroep in Irak en heeft zich omgevormd tot een staatachtige entiteit (het kalifaat). IS beschikt niet over vliegtuigen of intercontinentale raketten, maar met terreuraanslagen kan het gewenste doel ook bereikt worden.

Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.
Laten we moslims naar binnen of niet? De meningen zijn verdeeld.

Het doel van de IS-terreur is om angst aan te jagen en zo het gezag van het kalifaat toe te laten nemen onder moslims. Het Arabische woord ’taqwa’ drukt het doel van IS goed uit. Dit woord betekent zowel vrees als respect. Ook wil IS (zie het IS-magazine Dabiq) de ‘grijze zone’ van moslims opdelen in een pro-IS en een anti-IS deel. Als moslims terreuraanslagen plegen, zal hierdoor de haat tussen moslims en niet-moslims toenemen en verdwijnt de ‘grey zone’. Aldus IS.

Extremistische moslims werken mee aan Al Qaeda of IS-terreur omdat zij het als religieuze plicht zien om de kalief te gehoorzamen. Ook delen zij de politieke en religieuze visie van Al Qaeda en/of IS. Zij zien zich als soldaten van de islamitische staat, die als ze sterven voor de islam, gegarandeerd in het paradijs komen.

Helpt het weren van moslims tegen terrorisme?
Moslimterroristen bewegen zich binnen de moslimgemeenschap. Als er geen moslims binnen de landsgrenzen zijn, daalt de kans op moslimterrorisme tot vrijwel nul. In Japan, bijvoorbeeld, wonen vrijwel geen moslims en er zijn ook geen islamitische terreurdaden binnen Japan bekend.

Wel ontvoeringen van Japanners buiten Japan door IS, overigens. Ook kunnen terreurgroepen gebruik maken van inheemse bekeerlingen. In het IS-geschrift Black Flags over Rome worden de voordelen van bekeerlingen als terrorist hoog geprezen. Deze bekeerlingen kunnen echter door geheime diensten, data sniffers en politie-infiltranten worden opgespoord. Vaak zijn ze namelijk nogal luidruchtig aanwezig op sociale media.
Kortom, los van de ethische kanten: het weren van moslims is een behoorlijk effectieve maatregel tegen moslimterreur.

Is het ethisch verantwoord om moslims te weren?
Op het eerste gezicht in het geheel niet. Het weren van moslims is immers het discrimineren op levensovertuiging.
De zaak verandert, als we ons realiseren dat de islam zowel een geloof als een politieke ideologie is. Als iemand het doel heeft om het bestuur van een land omver te werpen of te ondermijnen, zoals islamisten hebben, is zo iemand een  vijandige agent en staat een overheid in haar recht om deze de toegang te weigeren. Echter: niet alle moslims zijn islamisten. Er zou dus een instrument ontwikkeld moeten worden, waarmee kan worden vastgesteld of een moslim een islamist is. Dit is niet makkelijk. Wellicht kan dit met geavanceerde gedragsanalyse en deep-learning netwerken, die door middel van patroonherkenning vaststellen of de moslim een islamist is. Zo zijn islamisten gewoonlijk erg actief in de strijd voor gebedsruimtes, hoofddoeken, recht op bidden, respect eisen voor de uitvinder van de islam en dergelijke. Wel is de rechtsgrond hiervoor problematisch, er is immers geen hard bewijs.

Is Trump’s plan on-Amerikaans, zoals het Witte Huis beweert?
De Verenigde Staten kennen een lange traditie van het vervolgen van vermeende staatsvijanden. Na de Japanse aanval op Pearl Harbor werden Amerikanen van Japanse afkomst massaal opgepakt en in interneringskampen opgesloten. Opmerkelijk genoeg gebeurde dit niet met etnische Duitsers, of de vele Amerikaanse aanhangers van het nazisme.
In de jaren vijftig, toen de Koude Oorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op zijn hoogtepunt was, woedde er een felle binnenlandse strijd tegen al dan niet vermeende communisten. Communisten verloren hun baan bij de overheid. Senator McCarthy leidde een heftige kruistocht tegen linkse intellectuelen. Leden van de Communist Party of the USA (CPUSA) werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van enkele jaren, zonder dat een strafbaar feit bewezen was. Kortom: Trump is met zijn oproep niet uniek.

Donald Trump met zijn trophy wife, voormalig fotomodel Melania. Bron: Wikimedia Commons

Donald Trump: blaaskaak of visionair?

Nu de omstreden vastgoedmiljardair Donald Trump namens de Republikeinen weer een gooi doet naar het Amerikaanse presidentschap, breekt de discussie over zijn denkbeelden volop los. Is de man krankzinnig, of heeft hij goede ideeën, zoals zijn aanhangers geloven?

Donald Trump met zijn  trophy wife, voormalig fotomodel Melania. Bron: Wikimedia Commons
Donald Trump met zijn trophy wife, voormalig fotomodel Melania. Bron: Wikimedia Commons

Trump als dark horse
De Amerikaanse verkiezingen in 2016 beloven het nodige vuurwerk op te leveren. Waar het aan Democratische zijde vrij rustig blijft, laten de Republikeinse voorverkiezingen veel spektakel zien. Het hoogst in de peilingen staat de zakenman Donald Trump (1946). Deze babyboomer trekt veel aanhangers onder Republikeinse stemmers. Hij doet het ook verrassend goed onder traditioneel Democratisch stemmende groepen als zwarten, joden en inheemse Amerikanen, waar zijn rauwe, niets ontziende stijl een snaar raakt. Alleen onder latino’s doet Trump het, niet verrassend na zijn denigrerende opmerkingen over Mexicaanse immigranten, veel slechter dan zijn Spaanssprekende rivaal J.E. ‘Jeb’  Bush.

Wat wil Trump?
Donald Trump staat niet bekend als iemand die een blad voor zijn mond neemt. Zijn controversiële uitspraken over Mexicaanse immigranten en dergelijke, waar nu veel ophef over wordt gemaakt, zijn niet nieuw, maar terug te vinden in zijn boek Time to get Tough: Making America #1 Again.

De standpunten van Trump zijn in het kort:
– De organisatie van olie-exporterende landen OPEC is een prijskartel en de VS moet OPEC hiervoor een boete opleggen. De VS moet de plm. 1 biljoen dollar die de oorlogen in Irak en Libië de Amerikaanse schatkist hebben gekost, terugvorderen van deze landen. De VS moet energieonafhankelijk worden door schalie-olie en nieuwe boringen in zee. De opwarming is volgens Trump onzin.
– China is bezig met een subversieve strategie om Amerikaanse technologie te stelen en de Amerikaanse industrie te ondermijnen. Zolang de Chinese yuan kunstmatig ondergewaardeerd wordt door de Chinese centrale bank, moet de VS een importheffing van 20% op Chinese importen leggen. Ook mag China niet meer eisen dat Amerikaanse kennis aan China ter beschikking moet worden gesteld om in China te mogen produceren.
– De belastingen moeten worden verlaagd. De vennootschapsbelasting, nu in de VS rond de 35%, moet terug naar nul. Zo verdwijnen de fiscale spelletjes die nu via belastingparadijzen worden gespeeld.
– De verspilling in de Amerikaanse sociale voorzieningen Medicare  en Medicaid moet worden beëindigd. Dit kan door deze systemen landelijk op elkaar aan te sluiten en fraude hard aan te pakken. De uit de hand gelopen claimcultuur moet worden gestopt door een maximumbedrag aan letselschade te koppelen. Daardoor kunnen de tarieven in de gezondheidszorg omlaag. Obamacare moet worden teruggedraaid.
– De VS moet een harder en agressiever buitenlandbeleid voeren. “Valse vrienden” zoals Pakistan en Saoedi-Arabië, die hebben bewezen dubbel spel te spelen, moeten niet worden gezien als bondgenoten en China, Iran en Rusland moeten de duimschroeven worden aangedraaid, zodat ze de VS weer serieus gaan nemen.
– Illegale immigranten moeten worden gedeporteerd als criminelen en al hun burgerrechten moeten worden ingetrokken. Dat zal de misdaad sterk doen dalen. De VS moet juist veel meer Amerikaanse werkvergunningen dan nu uitdelen aan buitenlandse studenten die in de VS hebben gestudeerd, in plaats van hun waardevolle kennis weg te laten lekken.

Is Trump een narcistische clown?
Donald Trump lijdt, voorzichtig uitgedrukt, niet bepaald aan een gebrek aan zelfvertrouwen. Hij is een in de VS populair entertainer. Toch zijn zijn ideeën minder krankzinnig dan de vaak ‘progressieve’  tegenstanders van hem doen voorkomen.

Uit de klassiek-republikeinse koker komen zijn voorspelbare klimaatscepticisme,  oproepen om meer te gaan olieboren en om de belastingen te verlagen.

Interessanter zijn zijn ideeën om illegale immigratie hard aan te pakken en net als noorderbuur Canada een merit-based immigratiepolitiek in te voeren. Wij pleitten hier voor Nederland al eerder voor. Wat betreft China en OPEC slaat hij denk ik de spijker op zijn kop, al is het niet te verkopen om zoals hij wil, een land als Irak, waarvan de bevolking niet om de Amerikaanse ‘redders’ heeft gevraagd, op te laten draaien voor dit kostbare militaire avontuur.
Naar het nu lijkt, zal de Chinese yuan in oktober 2015 een officiële reservevaluta gaan worden, zoals bijvoorbeeld de dollar en de euro al zijn. Dit zou ook een einde aan de gemanipuleerde wisselkoersen betekenen en een grote wijziging in de Chinese economische strategie. China moet ook wel (het land wordt te duur als lage-lonenland), en kan zo langzamerhand ook prima op kwaliteit concurreren in plaats van op prijs. China innoveert steeds meer zelf, en gaat nu concurreren op technische know-how in plaats van goedkope massaproductie. Deze analyse van Trump is dus gedateerd (wat ook logisch is, zijn boek dateert van 2012).

Ook kan inderdaad de verspilling in de bureaucratische Amerikaanse sociale zekerheid en gezondheidszorg flink worden teruggebracht, zeker als de claimcultuur verdwijnt.

Kortom: Donald Trump is niet de domme blaaskaak waar hij vaak voor wordt gehouden. Hij heeft op enkele punten verrassend goede ideeën. Hij zou het zijn tegenstanders in de electorale race wel eens erg lastig kunnen maken, als hij op enkele onverdedigbare punten, zoals het ontkennen van klimaatsverandering en het behandelen van bezette oliestaten als woekergewest, inbindt. Dit zou niet de eerste keer zijn. Trump is uitermate pragmatisch en heeft in het verleden bewezen snel van inzichten te kunnen wisselen als daar goede redenen voor zijn.