erfrecht

Paris Hilton op een politiefoto. De erfgename van een miljardenvermogen is berucht wegens haar spilzuchtige levensstijl.

Geef ieder mens een werelderfdeel

Kinderen van rijke ouders hebben een grote, vaak beslissende, voorsprong op kinderen van arme ouders. Kan een werelderfdeel dit rechttrekken?

Meritocratische oplossing: 100% erfbelasting
Al eerder kwam op Visionair de oplossing ter sprake van hen die zich meritocraten noemen.  Zij stellen voor een volledige erfbelasting in te voeren, d.w.z. dat alle erfenissen in beslag worden genomen en ten goede komen aan de schatkist, m.a.w. aan politici. Zoals bekend zijn politici niet erg goed in het zorgvuldig omgaan met andermans geld. De enige Nederlandse partij waar schrijver dezes wat dat betreft enig  vertrouwen in heeft, de Socialistische Partij, kent strenge regels wat betreft bijverdiensten en trekt hierdoor een ander slag mensen aan. Alleen als alle politici het ethische niveau van SP-politici zouden evenaren of overtreffen, is dit een haalbare kaart.

Paris Hilton op een politiefoto. De erfgename van een miljardenvermogen is berucht wegens haar spilzuchtige levensstijl.
Paris Hilton op een politiefoto. De erfgename van een miljardenvermogen is berucht wegens haar spilzuchtige levensstijl.

Erfrecht kan eerlijker

In een groep dieren erft een jong alleen -tot op zekere hoogte- de sociale status van de moeder en – als het om een sedentaire groep dieren, zoals termieten, prairiehonden,  of molratten, gaat, een plaatsje in de kolonie. Bij mensen is de sociale omgeving veel en veel belangrijker. Ongeveer 99% van de wereldbevolking zou het niet langer dan enkele dagen tot weken uithouden als ze zonder ‘de beschaving’ ergens in een natuurgebied aan hun lot over zouden worden gelaten. Mensen hebben inderdaad veel van termieten: in hun eentje naakt, hulpeloos en weerloos, maar als groep vrijwel onverslaanbaar. Een belangrijk onderdeel van deze sociale omgeving is familie en afkomst, en bezittingen. In een complexe samenleving als de westerse, bestaat er een ingewikkeld stelsel van eigendomsrechten. Zelfs zaken als een bepaalde radiogolflengte, gestileerde tekeningen en bepaalde technieken zijn eigendom van iemand. Deze eigendomsrechten vervallen niet als iemand overlijdt, maar worden geërfd door de erfgenamen. Een erfgenaam van een rijke familie, bijvoorbeeld de verwende telg Paris van de Hilton-hoteldynastie, krijgt zonder er wat voor te doen miljarden in de schoot geworpen, terwijl een intelligente jongedame uit een Amerikaans arbeidersmilieu, of erger nog, uit een van de vele getto’s die de Verenigde Staten rijk zijn, het doorgaans – na jaren keihard werken – hooguit schopt tot filiaalleidster van een hamburgerrestaurant. Als ze een fidele baas heeft. Hier in Nederland is de sociale mobiliteit iets groter, maar ook hier, met dank aan jarenlang visieloos afbraakbeleid, hebben kinderen van rijke ouders minder problemen om een peperdure mastertitel te halen dan een arbeiderszoon.

2100 vierkante meter per Nederlander

We leven op een, naar menselijke maatstaven, enorme planeet. Echter, er zijn veel mensen om deze planeet mee te delen. Per mens is er ongeveer twee hectare landoppervlak. Dit land is echter niet evenredig verdeeld. Zo beschikt iedere Nederlander slechts over gemiddeld 0,21 hectare land en een Mongoliër over bijna een halve vierkante kilometer. Daar staat tegenover dat onze 2100 vierkante meter land wel tot de vruchtbaarste grond ter wereld behoort.  Ook heeft het voordelen om met een kluitje op elkaar te wonen. Transport is veel makkelijker bijvoorbeeld. Een Mongoliër moet een paar dagen rijden om de hoofdstad te bereiken. Zo jaloers hoeven we dus niet te zijn om de Mongolen. Doordat we op een kluitje op elkaar wonen, en in een welvarend continent liggen, zijn we (nog) zo rijk dat de gemiddelde Nederlander makkelijker op vakantie kan naar Mongolië dan een Mongoliër naar Nederland.

Deze kindertjes doen hun best, maar zijn hoogstwaarschijnlijk veroordeeld tot een kort leven vol armoede en ziekte.
Deze kindertjes doen hun best, maar zijn hoogstwaarschijnlijk veroordeeld tot een kort leven vol armoede en ziekte. Bron: lawaonline.com

Een werelderfdeel

Wat als we iedere burger van Nederland een werelderfdeel geven? Dat wil zeggen: een deel van alle erfenissen. Op dit moment valt er in Nederland per jaar ongeveer tien miljard euro per jaar onder erfgenamen te verdelen, afkomstig van rond de 120.000 gestorven mensen[1]. We zouden bijvoorbeeld een deel van deze erfenis kunnen innen en uitkeren, in de vorm van een studiebeurs of een andere ‘kickstarter’ voor jonge mensen. Het innen gebeurt nu al, in de vorm van erfbelasting.
Je zou hierbij kunnen denken aan bijvoorbeeld tienduizend euro. Dit is tien procent van al het geërfde vermogen. Hiermee zouden jongeren hun masterdiploma kunnen halen zonder zich diep in de schulden te hoeven steken. In een later stadium kan dit systeem worden uitgerold over de hele wereld.

Lees ook
Is een meritocratie haalbaar?

Bron
1. J.M. Wildeboer Schut, Nalatenschappen, SCP (2005)

De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.

Honderd procent erfbelasting een goed idee?

Self-made miljardair Warren Buffett drukte het als volgt uit. Wij, de elite, voeren oorlog tegen het gewone volk en we zijn de oorlog aan het winnen. Een belangrijke reden voor het stilvallen van de sociale mobiliteit is dat telgen van rijke families van huis uit heel veel vermogen meekrijgen, waardoor zij de beste opleiding kunnen betalen en al een enorme voorsprong hebben als ze een eigen bedrijf beginnen. Moeten we het speelveld niet gelijk trekken?

Erfbelasting als grote gelijkmaker?
Er is veel voor te zeggen om het speelveld meer gelijk te trekken, dat wil zeggen: er voor zorg te dragen dat alleen capaciteiten en inzet, niet afkomst, bepalen hoe succesvol iemand is. De hier al eerder genoemde website Ronde Tafel Beleid stelt voor, 100% erfbelasting in te voeren, waardoor volkomen waardeloze, leeghoofdige  Paris Hilton-achtige types niet meer een oneerlijke voorsprong hebben op hardwerkende, getalenteerde jongeren van nederige komaf. Op deze manier komen de werkelijk meest getalenteerden op posities terecht waar ze de grootst denkbare positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren.

De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.
De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen.

Erfbelasting is pijnloze belasting
Voor de meeste (niet alle) vormen van belasting geldt dat deze gewenst, productief gedrag afstraffen. Vermogensbelasting, bijvoorbeeld, straft het sparen af terwijl loonbelasting werken afstraft. Erfbelasting doet dat niet. Immers, iemand die dood is heeft weinig meer aan zijn geld en de erfgenamen hebben niets gedaan voor het geld dat ze erven. Economisch gezien is erfbelasting dus een pijnloze vorm van belasting. Bejaarde rijkaards  weten hierdoor dat hun familie  alles kwijt is als ze sterven en, aldus de theorie van Ronde Tafel beleid, zullen hun vermogen uit gaan geven, waardoor het weer in roulatie komt en de economie stimuleert.

Hoe ontkomen rijkaards aan erfbelasting?
In jurisdicties als de Nederlandse lopen erfbelastingen uiteen van tien procent tot veertig procent. Deze tarieven zijn vergeleken met de inkomstenbelasting en loonbelasting (tarieven: 30% tot 52%) laag. De reden is dat er voor gefortuneerden allerlei fiscale trucs bestaan om aan de uiteindelijke belastingheffing te ontkomen en de fiscus zo probeert deze prikkel kleiner te maken. Werknemers kunnen nauwelijks tot niet aan de greep van de fiscus ontkomen. Er is daarom nauwelijks een prikkel voor de politiek en de fiscus om loonbelastingen te verminderen.

Een bekende techniek van vermogensbescherming maakt gebruik van zogeheten trust funds, gevestigd in belastingparadijzen. Een trust fund wordt beheerd door een stichtingsbestuur, waarover de ‘benefactor’ niets te zeggen heeft. In theorie bezitten sommigen daarom niets. Het vermogen is ondergebracht in een trust fund. Als de persoon in kwestie overlijdt, hoeft er daarom geen erfbelasting betaald te worden. Alleen de ‘benefactor’ verandert in de erfgenaam. Stel dat de rijkaard een luxueus landgoed bewoont, dan blijft dit landgoed zo in de familie. Of dit landgoed nou op naam staat van de rijkaard of het trust fund, maakt in de praktijk niets uit. Veel adellijke families maken daarom gebruik van een Liechtensteinse “trust of Stiftung” om hun vermogen in de familie te houden.

Alleen wereldwijd invoeren heeft zin
Stel dat we hier in Nederland honderd procent erfbelasting zouden invoeren, dan zouden rijkaards massaal fiscaal emigreren naar het buitenland. In feite doen de echte rijken, zoals de Heinekenfamilie, dat al. Het Koninklijk Huis, goed voor vele miljarden vermogen, betaalt geen directe belasting, dus ook geen erfbelasting. Oranjes die niet onder de vrijstelling vallen, blijken ook uitgebreid gebruik te maken van trusts en dergelijke, zo bleek na onderzoek van journalisten. Des te prangender is dat ze dit met geld doen, afkomstig van de Nederlandse belastingbetaler.