Tags: erfrecht

De familie Rothschild bezit volgens schattingen van industrie-insiders, na twee eeuwen geld verzamelen, voor duizenden miljarden euro aan vermogen. 101

Honderd procent erfbelasting een goed idee?

Self-made miljardair Warren Buffett drukte het als volgt uit. Wij, de elite, voeren oorlog tegen het gewone volk en we zijn de oorlog aan het winnen. Een belangrijke reden voor het stilvallen van de sociale mobiliteit is dat telgen van rijke families van huis uit heel veel vermogen meekrijgen, waardoor zij de beste opleiding kunnen betalen en al een enorme voorsprong hebben als ze een eigen bedrijf beginnen. Moeten we het speelveld niet gelijk trekken?