Open source projecten zoals Linux en Apache zijn succesvolle meritocratieën. Maar werkt dit concept ook in de politiek?

Is een meritocratie haalbaar?

Nu de parlementaire democratie, een systeem uit de tijd van de postkoets en de trekschuit, steeds meer rafels vertoont gaan er steeds meer stemmen op voor alternatieven. Meritocratie is een regeringsvorm waarbij de meest verdienstelijken regeren. In theorie heel mooi, maar is een meritocratie logisch consistent en dus uitvoerbaar?

Bericht van de “Illuminati”
Enkele dagen geleden ontving ik in mijn mailbox een bericht van iemand onder het pseudoniem Ahavahel, die mij attent maakte op het bestaan van de website http://www.rondetafelbeleid.nl. Deze website blijkt een beknopte, Nederlandstalige versie van de Engelse site http://www.armageddonconspiracy.co.uk/, die volgens deze website een initiatief is van een aantal in de zevende graad ingewijden in het achttiende-eeuwse geheime Beierse genootschap Illuminati. Aan de ene kant zijn wij niet zo van de geheimzinnigdoenerij met pseudoniemen en geheime jongensclubjes, aan de andere kant lopen er de nodige gekken rond en, zo bewezen de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Deze kunnen wel eens heel vervelend uitpakken voor je lichamelijk welbevinden.

Wie waren of zijn de Illuminati?
Meerdere historische groepen hebben zich Illuminati genoemd. De in samenzweringskringen het meest genoemde is een besloten Beierse herensociëteit, in 1779 opgericht door de baron Knigge en de vrijmetselaar Adam Weishaupt. Het bekendste lid was de gevierde Duitse schrijver en dichter Wolfgang Goethe. De Illuminati streefden naar de emancipatie van de burgers en het hervormen (volgens kwade tongen zelfs: vernietigen) van de kerk.

De Illuminati waren georganiseerd in geheime cellen, die niet in contact met elkaar stonden. Alleen de Illuminati van de hogere orde konden de cellen van de lagere orde bereiken, wat de groep beschermde tegen infiltranten.
De toenmalige Beierse heerser Karl Theodor had het niet zo op geheime genootschappen (en zeker niet op de onderschepte subversieve teksten) en verbood het gezelschap. Uiteraard trokken de heren zich daar weinig van aan en gingen in het geheim door. 111 jaar na het verbod werd het gezelschap weer opnieuw officieel opgericht, om enkele jaren later weer uit zicht te verdwijnen. Ook rond 1929-1930 dook het gezelschap weer op. In de VS zijn er nu verschillende clubs die zich vertegenwoordigers van de Illuminati noemen. Volgens populaire samenzweringstheorieën beheersen de Illuminati de wereld en zetten ze oorlogen in scène om de mensheid te verlossen van kwaden als georganiseerde religie en monarchieën.

Open source projecten zoals Linux en Apache zijn succesvolle meritocratieën. Maar werkt dit concept ook in de politiek?
Open source projecten zoals Linux en Apache zijn succesvolle meritocratieën. Maar werkt dit concept ook in de politiek?

Mafketels?
In eerste instantie had ik hierom de neiging, het bericht van voornoemde “Ahavahel” af te doen met een spottende grijns. Toen ik me verder verdiepte in de website bleek er echter wel degelijk sprake te zijn van een coherent gedachtengoed. Op de site stonden enkele zinnige analyses en verrassende uitgangspunten.

Meritocratie: regering door de vakbekwaamsten
Het doel van “Ahavahel” is het vestigen van een zogeheten meritocratie, een regering door de meest verdienstelijken. De groep van “Ahavahel”, die al rond de zesduizend pagina’s tekst bij elkaar geschreven heeft,  stelt zich voor dat bijvoorbeeld boeren onderling een vertegenwoordiger aanwijzen die minister van landbouw wordt, economen kiezen de in de ogen van vakbroeders beste econoom als minister van Economie etcetera.  Zo zal er volgens hun groep altijd door de vakbekwaamste worden geregeerd.

De publieke zaak
Om verschillende regeersystemen onderling te kunnen vergelijken, moet eerst worden vastgesteld wat regeren precies inhoudt. In het kort is regeren het besturen van wat de oude Romeinen res publica noemden, de publieke zaak. Het gaat hier om alle zaken die niet door een individu zelf kunnen worden geregeld, of de gevolgen ook anderen dan alleen het individu betreffen. Hoe iemand zijn huis van binnen inricht is  niet res publica, of hij een windmolen in zijn tuin zet waardoor de buren niet meer kunnen slapen van het lawaai, wel.

De mensheid bestaat uit mensen en groepen mensen met uiteenlopende en dikwijls strijdige belangen. De bestuurders die bepalen wat er met res publica moet gebeuren, moeten deze belangen onderling afwegen. Wat de zaak nog extra gecompliceerd maakt is dat de bestuurders zelf ook mensen zijn en dus ook belangen hebben. Hoe kan worden gegarandeerd dat het grootste ‘common good’ kan worden bereikt zonder dat de bestuurders zich schandelijk verrijken?

Wat maakt iemand een goede bestuurder?
Een bestuurder moet 1. voldoende kennis en inzicht, kortom wijsheid en visie,  hebben in resp. over het vakgebied binnen res publica dat hij bestuurt, hij moet 2. voldoende integer zijn om het algemene sombelang van de bevolking voorop te zetten en hij moet 3. over voldoende bestuursvaardigheid beschikken, d.w.z. in staat zijn om beslissingen te nemen en goede plannen te ontwikkelen.

Hoe krijg je de beste bestuurder op de beste plek?
Op dit moment ontbreekt in de politiek zowel vakkennis, visie als intelligentie. Benoemingen vinden plaats op grond van vriendjespolitiek; de verklaring dat incompetente, niet-integere amateurs als Cohen en Wallage op verantwoordelijke posities konden komen en hier jammerlijk faalden (denk aan het Noord-Zuid lijn debacle).

Vakmensen niet per definitie  goede bestuurders
Mensen die goed zijn in hun vak, zijn doorgaans niet mensen die ook goed zijn in besturen (al kunnen ze uitstekend lesgeven aan mindere goden en overzien ze hun vakgebied goed). Hier zijn ook andere persoonlijke competenties voor nodig. Er zal dus geput moeten worden uit de groep mensen die zowel goed zijn in hun vak, als in staat zijn te besturen.

Belangenverstrengeling
Het probleem is alleen dat mensen die beide kwaliteiten combineren, gewoonlijk erg rijk zijn (namelijk topondernemer) en hiermee enorme persoonlijke belangen hebben. Alleen als ze weten dat hun bezit na hun dood toch zal vervallen aan de Staat, zullen ze zich mentaal voldoende van deze belangen los kunnen maken. Ook hebben specialisten doorgaans een tunnelvisie. Bij topbestuur moeten afwegingen tussen diverse beleidsterreinen gemaakt worden.

Gevraagd: visionair denkende vakmensen
Ik denk daarom persoonlijk dat alleen visionaire, exact denkende  bestuurders die altijd bereid zijn hun ideeën te toetsen aan de praktijk, hiertoe geschikt zijn. De wetenschap die haar beoefenaars het meest meedogenloos traint in visionair en exact denken en dwingt zich te onderwerpen aan de praktijk is de theoretische natuurkunde (en wellicht de klassieke (niet post-moderne) filosofie). Theoretisch natuurkundigen, of meer in het algemeen, op voldoend hoog niveau functionerende bètawetenschappers,  zijn uitstekend in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en om toekomstige problemen te zien aankomen. Zogeheten bestuurskundigen zijn dat wat minder, zoals we nu steeds meer merken.
Een andere goede keus is een ervaren boer die zijn vak verstaat. Boeren worden gedwongen lange-termijn te denken (de groeiduur van een gewas of boomgaard; de kwaliteit van de bodem) en weten hoe ze een complex systeem als een boerderij moeten beheren. Tegelijkertijd worden ze direct geconfronteerd met de gevolgen van het in de praktijk brengen van hun visie. Veel van de beste leiders die de wereld ooit gekend heeft, zoals de hierna te noemen Cincinnatus, waren boeren.
Ook succesvolle ‘sociale’ ondernemers die een bedrijf hebben opgericht en groot gemaakt, beschikken over veel kwaliteiten die ze goede leiders maakt. Ze zijn gewend aan omgaan met risico’s en weten hoe ze een organisatie efficiënt moeten runnen. Nadeel kan zijn belangenverstrengeling.

Is er een zelfselecterende meritocratie denkbaar?
Iemand wil bestuurder worden om bepaalde redenen. De groep van  “Ahavahel” stelt dat vooral lieden met een hoge drang tot dominantie bestuurder zullen willen worden. Dit is juist. Deze groep valt echter bepaald niet samen met de meest geschikte bestuurders, zoals de groep van “Ahavahel” denkt. Een goede bestuurder moet namelijk in staat zijn zichzelf opzij te zetten voor het belang van de groep (m.a.w. zich 100% te identificeren met het publeke belang) en desnoods – als het algemeen belang dat eist – zonder zichtbare sporen achter te laten besturen en tegelijkertijd onwrikbaar te staan voor het algemeen belang.

Beste leider is leider tegen wil en dank
De legendarische Romeinse staatsman Lucius Quinctius Cincinnatus moest er bijvoorbeeld toe gedwongen worden om dictator te worden – en bleef dat ook geen dag langer dan absoluut noodzakelijk om het probleem op te lossen. Een goede leider ziet zijn taak niet als (machtswel)lust, maar als een last. Deze leiders zullen dus actief geworven moeten worden en vaak zelfs met zachte drang worden gedwongen. Een zelfsturend systeem is dit dus bepaald niet.

Waar werkt meritocratie wel?
Meritocratie is verrassend succesvol in open-source projecten. De reden is dat getalenteerde programmeurs als Linus Thorvalds (zie afbeelding) de filosofie achter het systeem goed snappen en zich maar met één aspect bezig hoeven te houden: programmeren en de functionaliteit van het programma.

24 gedachten over “Is een meritocratie haalbaar?”

 1. Goed artikel met een aantal rake analyses, IMO. “Een goede bestuurder moet namelijk in staat zijn zichzelf opzij te zetten voor het belang van de groep” – Zeker waar!

  Echter, de groep die jij (Germen) als ideaal aanrijkt – de exact denkenden – vallen hier niet helemaal onder. Ik ben het ermee eens dat deze groep vaak erg goed in staat is objectief te redeneren, maar juist deze groep heeft paradoxaal genoeg wel het meest oogkleppen op. Er is bij deze groep vaak minder sprake van een menselijk aspect, omdat dit juist niet in de exacte wetenschappen valt.

  Plato zei het al in ‘De Staat’ – je kunt het beste filosofen als leider hebben! ;)

  1. Volgens mij zijn het de boeren, ontwerpers, natuurwetenschappers, architecten, programmeurs en ingenieurs die de wereld uiteindelijk echt vooruit hebben geholpen van het ontdekken van de steenbijl, tot ijzergieten tot boekdrukkunst tot het internet. Ik denk dat we die groep iig veel meer ruimte en middelen moeten geven. In Duitsland zijn de natuurwetenschappers ook veel meer vertegenwoordigd in de politiek momenteel. Als je dan kijkt naar de resultaten lijken die het toch beter te doen dan alle bestuurskunde en rechtenstudenten die hier in Nederland de boel proberen wat aan te sturen. Maar ben het wel met Niek eens dat een paar filosofen ook wel een plekje verdienen in het bestuur al zijn die vaak ook sterk geinteresseerd in natuurwetenschappen. :-)

  2. Een goede filosoof is een natuurkundige en omgekeerd :)
   Heisenberg en Bohm hadden hun kwantummechanica niet kunnen ontwikkelen zodner een gedegen filosofische ondergrond en de echt grote filosofen verdiep(t)en zich terdege in natuurwetenschappen,precies zoals Douwe ook zegt.
   Eerlijk gezegd vind ik het menselijke aspect bij economen en bestuurskundigen,die mensen als een soort kneedbare massa zien,een stuk minder ontwikkeld dan bij de exacte wetenschappers.
   Wat niet wegneemt dat wat kleine cursusjes met alfa-onderwerpen niet misstaan op het curriculum van exacte studies. En andersom uiteraard… beta’s verdiepen zich veelmeer in de geesteswetenschappen dan andersom.

 2. Eigenlijk zitten de VS daar best dichtbij, kijk bijvoorbeeld maar naar de burgemeester van New York, de heer Bloomberg.
  Die man is een succesvolle zakenman (Bloomberg is wereldberoemd in de financiele wereld)wat voor velen een bewijs is dat hij wat kan, en bezit miljarden wat verder iedereen niets kan schelen. Hij een een buiengewoon goede bestuurder, vraagt geen salaris trouwens, vriend en vijand loopt met hem weg.
  En zo zijn er velen met hem, het is niet ongewoon om een Senator te zien die dat al 20 jaar(of nog veel langer)doet. Gewoon omdat ze goed zijn. Niet allemaal natuurlijk, je kunt je vergissen uiteraard. Dan is het essentieel dat je zo iemand weg kunt krijgen, vandaar dat democratie noodzakelijk is.

  1. Is dat een argument voor of tegen meritocracy Robbieknor? In de VS leeft momenteel 1 van de 4 kinderen op voedselbonnen… Zelf zie ik de VS in ieder geval niet als een politiek model wat ik hier graag zou zien.

   1. Maar volgens mij is dat nu net wat er nu gaande is, Europa moet meer naar het angel-saksische model hervormd worden, volgens de financiele markten. Terwijl de VS absoluut en in verhouding een vele grotere schuld heeft hoor je daar maar weinig over.

    1. Dan kan het systeem dankzij de sociale afbraak in Europa weer een aantal jaren mee. Tot de volgende crisis.

  2. NNj Zijn die genen die om of met hem in zijn zaken te maken hadden ook zo over hem te spreken?

   Te meer daar zijn miljarden in een sfeer ontstonden dat heel usa afgebroken en leeg geroofd werd en er alleen daar van al 20.000.000 Mensen Al Hun Geld Hun Huis en Dak boven het Hoofd verloren het wel eens heel kwalijke zaakjes konden zijn.

   Te zelfder tijd zijn diversen en dat ook Wereldwijd en zelfs in Nederland overnacht op eens miljardairs en multimiljardairs geworden wát alles een aller uiterst Bedenkelijk verschijnsel is waar bij geen der collaborerende controle instanties Alarm Sloeg!

   Alleen Amerika Mist al ruime 30 TRILJARD Dollar en Europa is niet Beter af sinds de privatiseringen aka roof van Volkseigendommen en Gelden begonnen.

   Dé Criminele psychopaten van gister nu zeker eren als presidenten ook nog van uit Onze Vluchtelingen Tentjes en Bedelplekje voor de hema?

 3. Goed artikel. Het Vaticaan is volgens ij het ultieme voorbeeld hiervan. Qua effectiviteit kan het dus heel lang goed gaan. Qua menselijkheid zal er wel ietsie aan schorten.

  Een warme groet,

  Dzyan

  1. Nou Dzyan christendom was absolute dictatuur tot in diepst van de Zielen en is simpel een iets ouder terreurwapen van de parasite elite. Zij waren die genen die kruizigden brandstapels bedreven en aan deuren nagelden ook. En wel meer … tinyurl.com/7qhluwj

   En ze noemen hun instituten gerust wet wetgeving islam of judaisme boedisme greenpeace Eu nato vn of WWF wat modernere wapenconstructies zijn en gaan gewoon door.Het Gaat Toch Altijd Om Het Hart dat er in Zit en gebruikelijk won het kwaadaardigste Helaas!

 4. Douwe, da’s een goede vraag. Natuurlijk is het verchil tussen arm en rijk groot in de VS, en is het groter geworden de laatste tijd. Daar ben ik ook niet gelukkig mee.

  Maar kijk je over een lange periode, bijvoorbeeld 200 jaar, dan is het wel een model dat heeft laten zien dat het met de besten mee kan. En 100 jaar geleden, om maar een punt in het midden te nemen was het overgrote deel van de mensen arm, welk systeem je er ook bijpakt.

  Wat je in Nederland, maar nog veel meer in Frankrijk ziet is een elite die niet weg te slaan is. Dit is natuurlijk al eerder opgemerkt, ik vind zelf de analyse van Marc Chavannes (in “Niemand regeert”) wat dat betreft ontnuchterend. Het is een zacht massa, ondoordringbaar en veert na iedere oprisping weer terug.

  In een land als de VS is het onbestaanbaar dat de huidige Democratische kliek zou blijven zitten als er een Republikein aan de macht kwam, en omgekeerd, en die regelmatige grote schoonmaak is louterend, iets wat wij helaas niet hebben.

  We weten allemaal dat macht corruptie uitlokt, dat is een fundamenteel iets in onze natuur. De uitzonderingen bevestigen de regel, en daar is ook vaak de nodige mythologisering bij. Dat is het grote gevaar van meritocratie, en ik zie dat niet genoeg als (groot) nadeel genoemd.

 5. Een meritocratie is net zoals alle andere regeringsvormen een oligarchie. Oligarchiën leiden uiteindelijk altijd tot grote ongelijkheid tussen rijk en arm. In een meritocratie zal het niet anders gaan. Het leidt niet tot een oplossing. Een clubje mensen specifiek gericht op één onderwerp, zoals Linux en Apache, kunnen dit lang(er) volhouden juist omdat het slechts één specifiek onderwerp betreft en het clubje klein en knus is.

  Regeren betekent niet alleen leiden, maar tegelijkertijd ook dienen. Een regeerder is derhalve een dienaar van degenen die hem/haar hebben gekozen. Een volksdienaar. En niet meer dan een gelijke. Hij/zij kijkt samen met de kiezers naar de beste wegen om te bewandelen. Niet alleen specialisten zijn nodig, maar ook generalisten, een taboe-woord voor vele exacte specialisten. Gesteld wordt in het artikel: “Theoretisch natuurkundigen, of meer in het algemeen, op voldoend hoog niveau functionerende bètawetenschappers, zijn uitstekend in staat hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden en om toekomstige problemen te zien aankomen.” Dat geldt evenzeer voor veel alfawetenschappers en generalisten.

  Dat momenteel en altijd de verkeerde mensen op de verkeerde plekken zitten heeft alles te maken met het idee dat een regeerder meer moet verdienen dan een kiezer. De smoes is vaak meer verantwoordelijkheid. Dat is nonsens. Iedereen heeft evenveel verantwoordelijkheid. Een bakker is verantwoordelijk voor elk brood dat hij bakt. Een zwakzinnigenverpleegkundige is verantwoordelijk voor elke bewoner die zij dagelijks in al diens levensbehoeften begeleidt. In een land zijn we allemaal afhankelijk van elkaar. Er is geen enkele reden dat een directeur van een snoepfabriek meer moet verdienen dan een bakker of een putjeschepper. Of dat een televisieacteur meer moet verdienen dan een schoenmaker, een man meer dan een vrouw. Daarin alleen ligt de oplossing van de problematiek. Eerlijke verdeling. Samen-leven is samen-werken, maar ook samen-delen. En dan letterlijk samen-delen.

  De beste basis is daarbij een omgekeerd verzekeringsstelsel. Dat wil zeggen dat elk individu zijn/haar leven lang automatisch verzekerd is van de algemeen dagelijkse levensbehoeften van drinken, eten, slapen, gezondheidszorg, onderwijs en dergelijke, een basislevensverzekering, zeg maar, en niet dat de verzekeringsmaatschappijen levenslang verzekerd zijn van premies van elk individu.

   1. Wie dat gaat betalen?

    De enorme besparing op misdaad ziekten gebreken beveiligingsbedrijven politie en ambtenarenpersoneel bonussen handshakes crimineel hoge lonen en enkele tientallen major scams en drugsproblematiek justities rechtbanken en economie en de jaarlijks 5 miljard en niks dan nog meer en duurdere ellende er voor terug van de EU vol met plunderende frauderende en graaiende elitefamilieleden mischien?

    Helaas zijn meeste van de Misstanden de inkomsten van de oligarchen adel en elite zo als ze naast allerlei major bedrijfstakken als olie grondstoffen alle media en kijk en luistergelden bankenwezenmonopolies ook verzekeringen als inkomensbronnen hebben naast de belastingdiensten van waar uit zelfs rechtstreekse geldstromen naar een der elite lopen naar de kublai kahn erfgenamen de li (loeb aka lubbers aka berlusconi aka dirupo en van agt aka rothschild wat enkelen van die roof en shadowclans zijn en allen familie van de bankenmafia)brothers in China die 1000 jaar geleden al China onder de voet liepen en daar Rusland en Europa via het communisme zo scheinheilig als dat is met de valse beloften daar van Volk en Klassen voor de karretjes spannende .Sja die weten wel een muntje te verdienen.Jij zult dat dan niet meer nodig hebben.

    Als je nu kanker hebt verdienen ze er major aan en denk maar niet dat het zo niet werkt want bronpsychopaten even als dat je geen enkel zinnige voorstelling kunt maken waar Mensen eterculturen toe in staat zijn en toe leiden bestaan er die geen krimp geven van welk menselijk leed dan ook maar het hun industrie is.Of duik eens in de Orgaan en Mensen handel.Babies tegen de muur kapot slaan was niet enkel chekaprestige.

    Zelfs van de Criminele diepten van munchhausensymptomen is men nauwelijks op de hoogte om welk wrede onbarmhartig gewetenloze Criminaliteit het daar werkelijk gaan kan.Als je de symptomen kent zou je veel aan de besturen en politiek kunnen herkennen.Mensenvlees als economie.

   2. Als triljoenen gecreëerd kunnen worden uit het niets en plastic kaartjes zogenaamd geld voorstellen, terwijl elke bank morgen kan zeggen dat die getallen op je bankrekening gedeeld moeten worden door 10, omdat de waarde opeens gekelderd schijnt te zijn, zoals pensioenen over enkele jaren waarschijnlijk ook minder waard zullen worden, over wat voor betaling heb je het dan?

    De basis van alles op Aarde en ons universum is energie. Alles draait verder om de uitwisseling van energie. Elke vooruitgang is daarmee gebaseerd op energie. Ook op de energie, die elke individuele mens kan stoppen in de samen-leving. Gezonde, zich prettig-voelende mensen kosten minder energie en kunnen en zullen meer energie willen steken in wat hen bezighoudt. Dat vraagt om een “basislevensverzekering” voor elke mens, waarop hij/zij kan vertrouwen. Nu wordt door ons op achteloze wijze heel veel kennis en kunde weggegooid, omdat wij vinden dat eten, drinken, gezondheidszorg en onderwijs voor veel mensen minder belangrijk is dan voor anderen. Elke bom, elke verkrachting, elke moord kan leiden tot het eenvoudig wegwuiven door de huidige zogenaamde leiders van potentiële Einsteins, Gandhi’s en Akhenatens.

    Het zijn niet concurrentie en competitie die tot vooruitgang leiden, maar nieuwsgierigheid en competentie. Concurrentie en competitie leiden tot oeverloze energie-verspilling.

 6. Je Laatste Alinea is Wel Waar! Voor ze met hun christendom Ons Dom kwamen maken was er Hermanus die 4AC de romeinen tot staan bracht en er om Gekozen en Verzocht was uit het Volk op Basis van Zijn Vermogens en even GOD werd Voor Zijn Volk. Daar na weer op Ging in Zijn Volk Dat Hij Lief Had.

  Eens Was er een Klein Jongetje Dat Stierf Voor Zijn Volk en Zich in een Ritueel liet Doden om Bij GOD te Kunnen Komen voor een Oplossing voor de Nare Economische Toestand Waar Zijn Volk in Stak. Honger en ondergang dreigde. Door de enorme Schaden die ze met hun christendom brachten is Omgang met GOD Namelijk een ietwat dodelijke aangelegenheid geworden.

  Christusvervolgingen waren Geen sprookje Noch fantasie Maar de polpots van de middeleeuwen en vroege middeleeuwen.

  Daar Om Liet Dat Jongetje Zich uit Liefde Voor Zijn Volkje Doden om Toch Bij GOD te Kunnen Komen.

  Maar de leiders die We nu hebben zijn bezeten van demonische machten en belangen geen Hart Geen Liefde voor Niets.Dat is geamputeerd daar mee ze beter (ver)dienen.

 7. Lord Alexander

  AANDACHT IEDEREEN, LID ILLUMINATI rijk en beroemd te worden …. Mijn naam is Alexander. Ben lid van de ILLUMINANTY PRIESTER MACANS Avenue LONDEN. Ben het gebruik van dit medium aan leden van de Aarde te voeren om deze grote broederschap samenleving. We Blood niet langer te delen of te gaan op het vlees of de dood. Het is heel gemakkelijk om lid te worden als je maar serieus bent. Wat ooit deel van de wereld je ook bent, ik Lord Alexander staat zal zijn om u door te zetten en u te helpen een lid zonder spanning alles wat je hoeft te doen is om me inbox of stuur een email naar geworden zijn (alexlive109@gmail.com)

 8. Bent u een zakenman, politicus, kunstenaar, arbeider, student en je wilt rijk, rijk en beroemd om uw wensen uitkomen in het leven. U kunt het bereiken van uw dromen, Krachtig en beroemd in de hele wereld, Word lid van de grote broederschap Illuminati vandaag online en ontvang de som van 500.000 dollar met een gratis huis even welk waar u kiezen om te leven in de wereld en krijgt ook 200.000 dollar maandelijks salaris. Maar al deze zal worden gegeven aan u na het zien van uw interesse, de ernst en de bereidheid. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com) Als u geïnteresseerd bent, vriendelijk vul de volgende informatie hieronder gegeven ”
  Voor-en achternaam:
  land:
  Land van herkomst:
  Bezetting:
  Geboortedatum:
  Seks:
  Adres:
  Tel nr:
  E-mailadres:
  Let op dat u zich bij een paspoort van uw afbeelding te bevestigen, vertel ons iets over uzelf en uw doel van het willen een lid van de grote broederschap ILLUMINATI … Geen smerig spel, geen menselijk slachtoffer geworden. E-mail: (666wealthandriches@gmail.com)

 9. WELKOM BIJ DE GROTE TEMPEL VAN ILLUMINATI,; de Club van het Rijk en
  Famous; is ’s werelds
  oudste en grootste broederschap bestaat uit 3 Miljoenen Members.We zijn één
  Familie onder een vader die het Opperwezen. In Illuminati geloven dat we
  dat we zijn geboren in het paradijs en geen enkel lid mag strijden in deze wereld.
  Vandaar dat al onze nieuwe leden worden gegeven Money Rewards zodra ze bundelen om
  om hun levensstijl te verbeteren,. en de vraag is waar je in staat om te bereiken
  en goed famous.interested kijkers moeten contact opnemen met ons op iluminaticgdbw@yahoo.com

Laat een reactie achter