Venus heeft misschien ooit ook oceanen gehad. Deze zijn dan verdampt, en de waterdamp is vervolgens afgebroken door UV straling van de Zon.

Het Venus syndroom op Aarde?

Het door mensen veroorzaakte broeikaseffect is een kleine stijging van de temperatuur als gevolg van extra CO2 in de atmosfeer. Dit kan problemen geven, maar pas echt gevaarlijk is klimaatverandering die zichzelf versterkt door middel van positieve feedback. Bijvoorbeeld, als het warmer wordt verdampt er meer water uit de oceanen. Meer waterdamp in de atmosfeer betekent een sterker broeikaseffect: water kan effectief de infrarode straling absorberen die de Aarde uitzendt. Deze vastgehouden warmte leidt vervolgens weer tot een hogere temperatuur en dus meer verdamping, etc.

Positieve feedback kan desastreuze gevolgen hebben, maar alleen als er geen sterkere, negatieve feedbacks aanwezig zijn die het effect tenietdoen. Zo’n negatieve feedback is er: als de temperatuur stijgt, gaat de Aarde veel meer infrarode straling uitstralen wat de Aarde weer afkoelt. Slechts een deel van deze straling wordt door waterdamp geabsorbeerd.
Een runaway broeikaseffect ontstaat pas wanneer er zoveel waterdamp in de atmosfeer is dat de positieve feedback sterker wordt dan de negatieve feedback. Hierbij zouden de oceanen droog koken en de temperatuur oplopen tot 1100 graden (bij deze temperatuur zendt de Aarde infrarode straling uit met een wat kortere golflengte, waar waterdamp transparanter is). Een runaway broeikaseffect is nu gelukkig niet aan de orde op onze planeet. Op Venus wel; met haar 460 graden is deze planeet een niet te missen waarschuwing voor de Aarde.

Venus heeft misschien ooit ook oceanen gehad. Deze zijn dan verdampt, en de waterdamp is vervolgens afgebroken door UV straling van de Zon.
Venus heeft misschien ooit ook oceanen gehad. Deze zijn dan verdampt, en de waterdamp is vervolgens afgebroken door UV straling van de Zon.

Invloed van de mens

Kunnen we door veel CO2 toe te voegen aan de atmosfeer de Aarde zoveel opwarmen dat er wel een runaway broeikas ontstaat? Nee, waarschijnlijk kan dit niet. De reden is dat met zo’n hoge temperatuur en zoveel waterdamp in de atmosfeer, de Aarde meer warmte uitstraalt dan het ontvangt van de Zon. Deze situatie kan niet bereikt worden; de Aarde zou al eerder afkoelen. Niettemin zou de nieuwe evenwichtstemperatuur een stuk hoger liggen dan nu (het gewone broeikaseffect) en allerlei problemen geven, maar het zou nog niet geheel uit de hand lopen.

Althans… er zijn nog enkele onzekere factoren. Als het albedo van de Aarde afneemt, dat wil zeggen dat de Aarde minder zonlicht reflecteert, ontvangt ze meer zonlicht. Als het albedo zou halveren zou er genoeg extra zonlicht ontvangen worden om alle uitgaande straling te compenseren en dus een runaway broeikaseffect mogelijk te maken. Het albedo halveren is echter niet eenvoudig, hiervoor moeten onder andere alle lage wolken verdwijnen. Onze kennis van zulke atmosferen is nog te onzeker om deze mogelijkheid uit sluiten.

Ook al gaan we een runaway broeikas voorlopig ontlopen, een gewoon broeikaseffect is al reden genoeg om zuinig te zijn op onze planeet.
Ook al gaan we een runaway broeikas voorlopig ontlopen, een gewoon broeikaseffect is al reden genoeg om zuinig te zijn op onze planeet.

Het verleden

In het verleden zijn er perioden geweest dat we veel meer CO2 in de atmosfeer hadden dan nu, bijvoorbeeld het Krijt (145-65 miljoen jaar geleden), toen er veel vulkanisme was. Toen was het ook zo’n 10 graden warmer dan nu. Kennelijk was zelfs dat niet voldoende om een onomkeerbaar runaway broeikaseffect in gang te zetten, wat geruststellend is.

De toekomst

Naar verwachting zal de Aarde over 2 miljard jaar wel een runaway broeikaseffect krijgen wegens de toenemende helderheid van de Zon, wat komt door de veranderende chemische samenstelling van het binnenste van de Zon. Dit is niet iets om ons druk over te maken; tegen die tijd bestaat de mensheid al lang niet meer in een voor ons herkenbare gedaante.

Oplossingen

Mocht de temperatuur toch uit de hand lopen, dan moeten we zelf ingrijpen. Een effectieve methode om te temperatuur te beperken is het plaatsen van spiegels in de ruimte tussen de Zon en de Aarde, in het eerste Lagrangepunt, zodat de spiegels precies tussen de Aarde en de Zon blijven. Hiermee daalt de hoeveelheid zonlicht de we ontvangen en kunnen we de temperatuur op Aarde controleren.

Een ambitieuzere strategie is om de Aarde in een wijdere baan on de Zon te brengen. Dit klinkt als onhaalbaar gezien de hoge massa van de Aarde. Niettemin, als we een asteroïde in een baan brengen die zowel de Aarde als Jupiter dichtbij passeert, kan dit de Aarde telkens wat versnellen en Jupiter wat afremmen, waarmee de Aarde geleidelijk verder van de Zon af gaat staan. Dit is precies de methode die wordt gebruikt om interplanetaire ruimtesondes te versnellen, de zwaartekrachtsslinger, alleen is het effect op de Aarde bij sondes verwaarloosbaar door hun lage massa.

Bronnen:
Goldblatt & Watson (2012)
Kasting (1988)

19 gedachten over “Het Venus syndroom op Aarde?”

 1. ALS de opwarming al plaatsvindt is het typisch westerse arrogantie om de illusie te koesteren dat de mens deze kan beinvloeden. Blijf af van systemen die je niet snapt en maak je druk over zaken die de mens wel kan beinvloeden zoals vervuiling / uitroeing / ontbossing.

 2. De planeet warmt ook op omdat er steeds meer landen kustmatige wolken creëren d.m.v. chemtrails (climate engineering). Wolken houden warmte tegen. Denk maar aan een heldere nacht die veel kouder is dan een bewolkte.

  1. Verschillende typen wolken hebben een verschillend effect op de warmtebalans.
   Lage wolken zijn warm en stralen dus meer infrarood uit; deze koelen de Aarde af. Lokaal op de grond hebben ze inderdaad een verwarmend effect, zeker ’s nachts, maar ze koelen de atmosfeer als geheel.
   Hoge wolken reflecteren meer zonlicht en stralen minder infrarood uit omdat ze koeler zijn. De reflectie hangt ook af van de druppelgrootte in de wolk.

   Het netto effect van alle wolken samen is dat ze de Aarde afkoelen, oftewel hun reflectie van zonlicht domineert hun bijdrage aan het broeikaseffect.

 3. Nou zou eerst de zeer mogelijke aanwezigheid van de global warmingspolitiek en GEEN Wetenschap Eerst VOLLEDIG Verwijderd MOETEN WORDEN Wil Men EERST Ook maar ENIGZINS Gaan WETEN OF er WEL Opwarming IS!Een biljardenhandel trekt nu eenmaal academisch gespuis op regeringslevels aan en een Voorlopige TOTALE Betalingsbevriezing is Hier WEL op Zijn PLAATS!

  En Bedenk WAT Een Milieu en global warming DAT GOED Zou Doen als er even NIET voor HONDERDEN Miljarden EXTRA Steeds WEER gewerkt ZOU hoeven worden? Als Men het vliegtuig even een jaartje overslaat in ENKEL Amerika Al zakt die temerpatuur al 1,8 Graden en meer. Die klojos nemen maar een krantenwijk.

 4. BTW JUIST DE DRIE GROOTSTE LANDEN amerika pakistan China DOEN NIETS aan de global warming en zelfs milieu aangepraatte politiek en hebben NIETS ondertekent.Wat moeten die paar vlooien dan nog?

 5. In 2011 vond het klimaatdebat plaats met een discussie over of wolken een soort deken zijn voor de aarde of dat wolken juist de opwarming van de aarde afremmen…de discussie liep totaal uit de hand, en Wolfgang Wagner, hoofdredacteur van Remote Sensing nam ontslag. Graag wil ik een samenvatting geven van een verslag uit nwtmagazine, om aan de hand hiervan mee te kunnen denken en misschien tot een eigen conclusie te komen.
  Door klimaatonderzoekers en klimaatsceptici wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de aarde opwarmt als de kooldioxide-concentratie in de atmosfeer verdubbelt, en welk deel van die opwarming we kunnen toeschrijven aan broeikasgassen.
  De klimaatonderzoekers zijn Kevin Tenberth en Andrew Dessler, aan de Texas A&M University.
  De klimaatsceptici zijn de onderzoekers Roy Spencer en William Braswell, verbonden aan de universiteit van Alabama.

  1.Scepticus Spencer: “Het werkelijke klimaat staat in tijden van opwarming haar warmte veel efficiënter af aan het heelal dan in klimaatmodellen gebeurt.”
  ‘Wolken spelen een rol, aantoonbaar door de vertraging die er is tussen een temperatuurpiek en een piek aan uitstraling van energie naar het heelal. Opwarming en afkoeling van oceanen duurt enige tijd, maar feedbackprocessen in de atmosfeer treden echter vrijwel meteen op.’
  Een jaar vòòr een temperatuurmaximum heeft de aarde haar warmte maximaal vastgehouden. Die vertaging van een jaar zien ze (Spencer en Braswell) als bewijs dat stralingsinvloeden een grote rol spelen en niet feedback. De enige oorzaak van de stralingsafname kan volgens hen een fluctuatie in het wolkendek zijn. De toename van broeikasgassen gaat daarvoor veel te langzaam.
  De modellen van het IPCC onderschatten de uitstraling naar het heelal na een temperatuurpiek. Ze houden dus te veel warmte vast.’
  Onderzoeker Dessler: “Het waargenomen patroon is het gevolg van de temperatuur in oceanen.”
  Criticus Spencer: “Dat is een cirkelredenering; bij AMIP-modellen kan de atmosfeer per definitie niet de temperatuur van het oppervlak beïnvloeden.”

  2. Klimaatmodellen komen tot een grotere opwarming omdat ze rekening houden met versterkingsmechanismen. Vooral waterdamp en wolken dragen bij aan de extra opwarming in de modellen. (positieve feedback). Dessler publiceerde in 2010 zijn onderzoek naar het feedbacksysteem in Science, en concludeerde toen dat de wolkenfeedback waarschijnlijk positief is. Hij baseerde zich op gegevens van het CERES; aangezien de hoeveelheid zonnestraling die we ontvangen min of meer constant is, weten we daarmee of de aarde energie opneemt of afstaat en dus opwarmt dan wel afkoelt.
  Criticus Spencer: “Zonder positieve feedback is het door de mens versterkte broeikaseffect een non-issue.”

  3. De manier waarop wolken de opwarming versterken in klimaatmodellen is minder triviaal. Lage wolken zijn koelend, doordat ze het zonlicht weerkaatsen. Hoge wolken dragen daarentegen juist bij aan het broeikaseffect, net als kooldioxide en waterdamp. Op dit moment is het effect van het totale wolkendek koelend, maar de grote vraag is hoe dat in de toekomst verandert.In de ruim twintig klimaatmodellen van het IPCC verandert het wolkendek zodanig dat het extra opwarming genereert.
  Spencer en Braswell denken echter dat veranderingen in wolken koelend gaan werken. Het gevolg is dat wolken een negatieve feedback zijn, die het effect van kooldioxide en waterdamp wel eens helemaal teniet kunnen doen.

  4. De variatie in straling die de aarde verlaat is alleen maar het gevolg van feedback.
  Critici Spencer en Braswell denken dat spontane fluctuaties in wolken de stralingsbalans van de aarde beïnvloeden en daardoor de analyse van feedback vertroebelen.

  5. Verandering in wolken is altijd het gevolg van een verandering in temperatuur. Dessler ontkent het bestaan van fluctuaties niet, maar denkt dat zulke fluctuaties onbelangrijk zijn. Wolken veroorzaken geen klimaatverandering, althans niet op tijdsschaal van tien jaar. De satellietmetingen worden volledig gedomineerd door El Niño`s en La Niña`s.
  Spencer: “Onderzoekers aan IPCC-zijde verwarren oorzaak en gevolg met elkaar: een blunder. Met de omgekeerde mogelijkheid hebben ze geen rekening gehouden.”

  6. De modellen moeten El Niño`s en La Niña`s simuleren en modelleren, om te valideren. ‘De fysica van El Niño`s en La Niña`s is totaal anders dan die van het lange-termijneffect van broeikasgassen’.
  Spencer: “Het gemiddelde van de modellen ligt ver af van de waarnemingen.”

  7. Aan IPCC-zijde is er een sterke overtuiging dat het klimaat erg gevoelig is voor broeikasgassen. Maar de modellen bewijzen niets voor de lange termijn.
  Spencer: “Misschien is er geen manier om de modellen te valideren, en wij kunnen het niet falsificeren. Om de voorspellingen te ontkrachten is nog eens tien tot vijftien jaar met weinig opwarming nodig.”

  Ik vind, wie er ook gelijk heeft, zorgzaamheid voor het milieu altijd belangrijk, voor de toekomst van flora en fauna en voor de leefbaarheid van alles wat leeft..

  1. Laatste Alinea “Zorgzaamheid ” Vind Ik Ook Wel Daar er Werkelijk Heel Veel Mensen milieuziek zijn en 25 jaar geleden al Kinderen met verkleefde Darmpjes werden Geboren wat door de Doktor toen al Gezegd werd milieuschade te Zijn.De wollmanzouten gieren Ons om het Hoofd dank zij Crimineel milieubeleid afgelopen 35 jaar en klokkeluiders en Aangifte Doeners moesten zelfs naar het Buitenland Vluchten om Hun Heil.

   Hoge schadelijker Bewolking > juist over de dagelijkse groeiende koolstofdeken van vliegverkeer heb ik overheden gwbelijders nou nooit gehoord wat teken industrieel belang is mede Zie ik nergens gedrag der overheden en ook internationale politiek en bewegingen die een rekening houden mét …laten Zien en eerder het tegen overgestelde.Ons wel echter onder pressie en excuus houden Ons Brommertje en Tuut zouden Hét dan zijn geweest en dwingen betalingen af.´t Klopt Allemaal Niet Met Elkaar.Ook dé rekensom WIE WAT Het MEEST Vervuild is krom als een tassendief – SIMPEL Elke Euro is een mate Milieuvervuiling – Zonder Geld draait geen enkel productie geen enkel vliegtuig geen enkel olieschip geen enkel winkel of industrie.

   De vervuiler betaald DUS NIET ondanks dat ze tegen gestelde beweren.Mede hadden ze Van Begin al atoomtechnieken die heel veilig waren maar vanwege plutoniumbehoeften voor de wapenindustrien werden gevaarlijker moeilijker typen verplicht gesteld en op gedrongen.

   Daar om waren alle politiek agende en probleemstelling der afgelopen 40 jaar heel en maal Fout en krom.Het is gezien de wereldwijde militaire inspanningen de bedoeling dat We olie doorstoken en dus die veiliger Atoomvoorzieningen daar door weer geen Kans Krijgen.

   Men Kan politiek wetenschappen EU Wegens chronisch fundamenteel Onbetrouwbaarheid en herhaaldelijk Corrupt Gebleken Zijn Beter Opzeggen Wat Waarschijnlijk Vanwege Omzetreducties Beste Daad Voor Milieu Zou Zijn.En dan zijn die oorlogen die ze steeds aan gaan ook al niet het beste.Daar nasst geen enkel Controlevermogen Aan Getoond Met triljardenschaden.En Zelfs Gelden van de CO2 tradingscams niet terug kunnen en willen halen om dat de daders ook daar al weer net als in de vaccinmisdrijven prefab wettelijke immuniteit hadden gekregen.Dit zijn louter derdenbelang mafiapraktijken That´s it!

  1. Daar gaat het over fraude en andere landen echter niet over de inhoud van het debat. Ik vond nog een relevant stukje over het albedo-effect waar Lennart het ook over heeft;
   De kap van bomen in koude gebieden leidt tot temperatuurdaling, stellen Amerikaanse klimaatwetenschappers in het gerenommeerde tijdschrift Nature van 17 nov. Uit hun onderzoek blijkt dat in de noordelijkste Amerikaanse staten en Canada de gemiddelde jaartemperatuur op open terrein ongeveer 0,85 graden Celcius lager ligt dan in bosgebieden.
   De klimatologen verklaren de verkoelende bijwerking van ontbossing op twee manieren.
   1. In die koudere gebieden ligt relatief vaak sneeuw, die straling van de zon weerkaatst; het zogenoemde albedo-effect. Omdat gras geheel door sneeuw wordt bedekt en bos niet, ABSORBEERT BOS MEER STRALING. Maar ook s`nachts, wanneer weerkaatsing van zonlicht geen rol speelt, liggen de temperaturen op open terrein gemiddeld lager. Dat komt volgens de onderzoekers doordat
   2. NAALDBOMEN aldaar de opstijgende WARME LUCHT TEGENHOUDEN.

   Die principes zouden universeel moeten zijn, maar de Wageningse hydroloog Ryan Teuling vindt de vertaalslag naar Europa lastig te maken.
   Hij benadrukt dat Europese gebieden op dezelfde breedtegraad -grofweg alles boven Zuid-Frankrijk- onder invloed van de warme Golfstroom
   1. veel minder vaak met sneeuw zijn bedekt.
   2. Daarnaast verliezen de loofbomen die daar groeien s`winters hun bladeren en hebben daardoor niet dezelfde isolerende werking als naaldbomen, die s`winters hun groen behouden.

   ‘Wat betreft klimaat en begroeiing is de situatie in het noorden van Amerika beter te vergelijken met Scandinavië’, zegt Teuling. Volgens hem zal open terrein ook daar gemiddeld koeler zijn dan bosgebied.

   Moeten we dan maar bos kappen in de strijd tegen het opwarmen van de aarde? ‘Als je bodemgebruik in dienst wilt stellen van het klimaat, is het de vraag of je daarbij streeft naar een lage gemiddelde temperatuur, of naar het beperken van de uitschieters’, aldus Teuling.
   Uit onderzoek van hem dat in 2010 in Nature Geoscience verscheen, blijkt dat bossen bij een aanhoudende hittegolf juist een verkoelend effect hebben.-MB

 6. Schiet me mog wel een te binnen > Verstedelijking

  Enkel Nederland even > Met aantreden kok van agt lubbers werden Boeren beginnende met Boer Koekoek Monddood en ongeorganisreerd gemaakt.Vervolgens kwamen er uitputtingspsychologien er bij als treiteren met regels schaalvergrotingen steeds strengere regels Milieueisen en steeds grootschaliger massa import van Zeer Milieuvervuilende (geen regels daar en chronische grote brandstofverbruiken en transport en mensen inzet )zuivel en producten van uit verre Landen tot en met rund uit usa vandaan met vliegtuigen ingebracht.Beeldschermpjes usbsticks elektronice etc uit china.

  Exodus emigraties zo niet al van zelf gillend de Grens over getreitert werd gepropageert en dat vaker tot en met dat er sinds dat mafialid hirsch ballin Ons 1991 Vogelvrij maakte en buiten de wetsbescherming stelde er per die 1991 900.000 Inwoners de Grens over Verhuist zijn.Waar onder nog eens veel meer Boeren.

  Grondspeculanten IN NEDERLAND zijn in die jaren MULTI miljardairs 11 Mlrd geworden zo als de Grondhandelaren poot.Van uit politiek gemeenten en speculantenhoek > justitie politie rechtbanken grootscheepse slavenhandel 2012 incluis grootimport van chinese mannelijke Babietjes wat de global mafia doet om Landen te ontwrichten en u Ziet dat niet om dat ze vluchtelingen en immigrant genoemd worden en het derdewereldhulp en goed genoemd wordt.

  De Wijkterrorismen die opzettelijk links gelegen laten worden in zake Wijken helpen verpauperen waar bij de grote verhuurders dan gebruikelijk ook onderhouden staken en politie al een 40 jaar niet Mag Intervenieren wat voor veel Mensen toestanden dat Men enkel in oorlogsgebieden vind hebben gebracht zorgen voor leegloop en Enormst Verdriet.

  De verpauperde wijken worden afgebroken de veel duurder geworden Gronden worden herbesteed of verkocht en nieuwbouw wordt gepleegd tegen zeer veel hoger kosten en winsten.DUS Woningbouw wordt met TIJDELIJK oogmerk gepleegd en niks is daar duurzaam en elke 20 tot 50 jaar mag Men verwachten Wijkterrorismen en Onrecht te krijgen en afbraak.

  Wat Tempertuurverhogingen 2-5graden en hoger fijnstof ozonvervuilingen vliegverkeer en Stadsverkeer en overlast voor Volken Mens Milieu Algemeen Belang “mobilisatie economie en bedrijf” en Land dat levert Behoef Ik Niet aan te Geven Hoop Ik. Kliekjes derdenbelang op allercrimineelste wijzen steeds weer en alleen maar.

 7. Het lijkt er op dat de aarde wel steeds warmer wordt. Kijk maar wat voor zachte winter we hebben. Mij lijkt het een goed idee om in West Europa de winters kunstmatig streng te maken. Dit om de natuur in balans te houden. Als we zouden zorgen dat er een extreem strenge winter kunnen worden gegenereerd die van eind september tot begin mei duurt en al die tijd sneeuw ligt zou je het albedo enorm verhogen wat de opwarming tegen gaat.

Laat een reactie achter