Video: de tweelingparadox

Als van een tweeling de ene helft op aarde blijft en de andere helft met bijna de lichtsnelheid rondreist, is er voor de ene helft misschien een jaar in het ruimteschip voorbijgegaan, terwijl de andere helft wellicht al tientallen jaren ouder is. Deze bizarre consequentie van Einsteins speciale relativiteitstheorie wordt geïllustreerd in deze video.

49 gedachten over “Video: de tweelingparadox”

 1. beste Germen, ik sta ook achter deze theorie.

  maar zou het biologische verouderings-proces niet gewoon even snel gaan?
  we hebben het maar over een meet-eenheid.
  als je de meting van tijd nou aan iets vast zou koppelen, dat niet beinvloedbaar is??
  ik denk dat de waarneming dus verschilt maar veroudering heeft daar niks mee te maken lijkt mij.

  1. Het is niet alleen de meting die verschilt, maar de snelheid van de tijd zelf veranderd..
   Dat wil zeggen dat alles langzamer zal gaan TOV ( ! ) diegene die zich minder snel voortbeweegt..terwijl beide het als “gewoon” verloop van tijd ervaren. (dit kan overigens ook met een zwart gat gerealiseerd worden maar dat terzijde).

   Alles zal hiermee (relatief aan, broer aarde) langzamer verlopen, van chemische reacties tot het bewegen van de elektronen in de atomen. De broer in het ruimteschip ervaart een seconde gewoon als een seconde.. maar deze seconde was relatief aan broer aarde, veel langer dan één seconde.

   Hiermee is ook gelijk verklaard waarom de lichtsnelheid altijd en overal gelijk is, snelheid is namelijk afstand / tijd… hoe sneller je gaat, des te langzamer de tijd zal gaan.

 2. Beste van Soest, ik ken de theorie maar ik betwijfel of je ons verouderings proces dan aan tijd kan koppelen.

  het zal relatief aan de broer langzamer gaan maar dat is puur waarneming,ik zou het met eigen ogen moeten zien.
  het zou dan ook mogenlijk zijn om terug in de tijd te gaan en dan zouden we de meet-eenheid aan moeten passen en bijv. tijd inderdaad aan afstand te koppelen anders houden we onszelf voor de gek.
  een ééndagsvlieg blijft een ééndagsvlieg al lijkt het voor broer aarde een tweedagsvlieg..

  1. Je hebt het hier over percepties.. Deze zijn voor beide broers gelijk.. Broer (raket) verouderd even snel, één seconde per seconde. (de biologische klok gaat nog altijd even snel).

   Relatief aan elkaar echter, blijken deze secondes niet even lang geduurd te hebben.. waardoor alles sneller of langzamer verliep tov de andere waarnemer.

   Als je een praktijkvoorbeeld wilt, (want dit is immers geen theorie meer) zou je kunnen denken aan de klokken in de GPS satellieten, omdat zij zich tov ons sneller voortbewegen gaat hun interne atoomklok per definitie achterlopen tov die op aarde. Daarom wordt deze continue gecorrigeerd.

   1. @ Van Soest,

    De lichtsnelheid is niet altijd en overal gelijk, dit heb ik met goed onderbouwde commentaren aangetoond op visionair.nl Om deze reden klopt je theorie ook niet.

    1. @ Julie,

     Juist, en vacuum bestaat niet buiten een laboratorium, in het heelal is altijd materie aanwezig, buiten dat, hoe ouder het universum is hoe kouder het universum is hoe langzamer licht zich verplaatst. Je hebt dus duidelijk mijn commentaren niet begrepen.

    2. Nee Julie, de snelheid blijft niet gelijk. Je kan nog 100 keer je gelijk proberen te halen, dan zal ik je nog 100 keer tegenspreken, ik heb het duidelijk genoeg aangetoond. Ik ga verder geen welles nietes spelletje met je aan, dan ben ik mijn tijd gewoon weer aan het verspillen.

    3. @Barry
     Je hebt niets aangetoond. Hooguit wat gezegd zonder enige bronvermelding. En datgene wat je zegt is onjuist

    4. Jasper, als je wilt kun je mijn mening lezen als je naar beneden scrollt (artikel tweelingparadox); hoe interpreteer jij de bronvermelding?

    5. Sorry Barry,vacuüm bestaat wel degelijk buiten het laboratorium. Zo bevinden zich in de interstellaire ruimte slechts gemiddeld drie atomen per kubieke meter, in de intergalactische ruimte nog minder. Dit is beter dan we in welk laboratorium dan ook kunnen bereiken.

    6. Ja, het heelal is een groot vacuum. Onze omgeving, zoals het zonnestelsel (en zelfs ‘vacuumkamers’) is hoogst uitzonderlijk in het heelal en hebben een zeer hoge dichtheid.

    7. @ Germen, Er bestaat geen ondergrens of bovengrens aan vacuum. Als er 3 atomen per kubieke meter zijn gemeten dan is het heelal dus niet vacuum.

     http://www.encyclo.nl/begrip/vacuüm

     Sterker nog, als dat minder is dan ooit in een laboratorium bereikt kan worden dan heeft er ook nooit een test plaatsgevonden waarbij de lichtsnelheid is gemeten in vacuum.

   2. ik denk dat broer als broer aarde één jaar verouderd, dat de andere hetzelfde biologische ritme heeft, alleen dat hij in kortere waargenomen tijd en dus sneller verouderd.

   3. Het verschil in snelheid tov de aarde is relatief klein.
    Het zwaartekrachtveld is geostationair echter stukken minder dan op aarde. Dit laatste effect doet de klok in de gps-sateliet beduidend sneller lopen tov de aarde.

    1. Effe Moeilijker maken daar ben ik ten slotte voor.

     Nooit is er afwijking aan welke atoomklok dan ook geconstateerd in zake de zes uurs zwaartekrachtafwijkingen-significante afwijkingen die meters eb en vloed veroorzaken- van de Maan.

     Ergo – doei einstein – kan zwaartekracht geen invloed op tijd hebben en zal niet de oorzaak zijn.

  2. Je mist de essentie van de relativiteit. Tijd is niet iets absoluuts. Elk voorwerp heeft zijn ”eigen” tijd. En het ruimteschipverhaal laat zien dat onder extreme omstandigheden die tijden flink uiteen kunnen lopen.

   En biologische processen zijn afhankelijk van tijd. En zal dus de veroudering van de broers anders zijn

   1. Klopt niet om dat tijd niet bestaat ten ene.Tijd is geen natuurkundig verschijnsel en geen fysieke eigenschap.Tijd is een afspraak tussen mensen ter meting communicatie en reproduceerbaarheid van afstanden van bewegingen en snelheden van gebeurtenissen van reacties etc.Met elk voorwerp heeft zijn eigen tijd bedoel je dan in feite dat ieder een met een eigen meetstelsel rond loopt en zijn we terug bij af.

    Tijd is een meeteenheid en afgesproken aan de hand van niet tijd maar een afgesproken bepaald verschijnsel als atoomtrilling of de afloop van een opgewonden veer.
    Een meter bestaat ook niet maar een meter grond of een meter hout weer wel.Een formule bestaat ook niet maar de formule beschrijft en berekend gebruikelijk wel weer iets bestaands.100 bestaat ook niet maar 100 euro wel.

    Tijd -sorry einstein- kan men niet relatief maken dan zou men simpelweg met twee meeteenheden van de zelfde eenheid gaan klooien.Ook in zake lichtsnelheid is dat zo.Anders had men nooit de lichtsnelheid > van buiten af is niet relatief maar absoluut kunnen bepalen.

    1. Echt onzin wat je opschrijft. Je spreekt zaken tegen die inmiddels door allerlei experimenten bevestigd zijn.

     Ga een op zoek naar de 2 gedachtenexperimenten van Newton – de emmer en het touw. Pas met de relativiteitstheorie van Einstein, waarin tijd relatief is, ruimte relatief is en ruimtetijd absoluut, werd er een oplossing gevonden voor dit gedachtenexperiment. En voorspelling uit dit experiment – framedragging – zijn enkele jaren geleden bevestigd (https://www.visionair.nl/wetenschap/universum/twee-voorspellingen-einstein-eindelijk-bevestigd/)

    2. Wat ik uitleg ad hominem als onzin beschrijven en beledigen is geen argumentatie.Dat uw einstein iets zegt is leuk voor u maar heeft u ooit over zijn beweringen nagedacht?

     Uw experimenten scheur ik gebruikelijk in de lucht aan flarden.Tijd bestaat inderdaad simpelweg niet en is een meetkundige afspraak dat kan ieder een begrijpen.Tijd relatief maken is meerdere meeteenheden aanleggen een meeteenheid variabel maken en zo kunnen we van alles wel een zootje maken zo als 100 verschillende wetgevingen over een en het zelfde en zou dat niet wat chaos en niets weten opleveren?

     Framedragging scheur ik ook in de lucht uit elkaar en dat bewijst dus niets.

    3. Als dat uw reactie is op een gevarieert herhaald inhoudelijk uitleg en argumentatie is is dat inderdaad het geval.Ik zie dat als onvermogen het te weerleggen.

     Om weer even op nog eens ander manier pogen af te sluiten.
     “waarin tijd relatief is, ruimte relatief is en ruimtetijd absoluut”

     Een zich zelf tegensprekende bewering in een zin.Dat is gelijkende op met factoren sjoemelen om het resultaat maar het zelfde te behouden.Lijkt me meer uit de accountantswereld en politiek te komen.

 3. Ik heb nooit begrepen waarom de speciale relativiteitstheorie dit effect verklaart. Het is immers zo dat de broer op aarde gezien vanuit de raket met hoge snelheid beweegt. De speciale relativiteitstheorie zegt dat vanuit de raket gezien de tijd op aarde juist langzamer gaat. Volledig symmetrisch en relatief dus.
  Het lijkt mij dat de verklaring voor het werkelijk gemeten effect moet worden gezocht in de algemene relativiteitstheorie. Het afwezig zijn van zwaartekracht in de ruimte zou dan het effect verklaren.

   1. Ja, maar dat is ook een effect van de algemene relativiteitstheorie, niet van de speciale. Grappig is dat de versnelling en vertraging het effect van de afwezige zwaartekracht juist tegenwerkt.

    1. Nee, de zwaartekracht heeft er in dit geval niets mee te maken. De reden is puur geometrisch. Hier staat het mooi uitgelegd: http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_paradox#What_it_looks_like:_the_relativistic_Doppler_shift
     Beide zijn het er over eens dat de tijd voor de tweelingbroer op aarde veel sneller verlopen is dan voor de tweelingbroer op reis door het relativistische Dopplereffect. Voor de reizende broer lijkt de periode van tijdvertraging van de thuisblijvende broer (als deze wegreist) veel korter te duren dan de periode van tijdversnelling. Voor de thuisblijvende broer geldt dat de periode van tijdversnelling veel langer lijkt te duren dan de periode van tijdvertraging. De fractie van tijdvertraging/tijdversnelling die in deze periodes wordt waargenomen is exact gelijk, alleen de lengte van de periodes dus niet. Zie het plaatje in de Wikipedia sectie.

 4. @ Marcel, Als licht met behulp van BEC’s vertraagd kan worden of zelfs stilgelegd kan worden,de snelheid waarop licht reist vertraagd ook in een kouder en ouder universum dan ons universum, dan zou in theorie met behulp van extreme hitte licht vele malen moeten meer moeten kunnen versnellen dan de bovengrens die Einstein heeft vastgelegd in zijn theorie. Dat betekent dat direct na een hypernova licht vele malen sneller reist. In dat geval schieten de speciale en algemene relativiteitstheorieen van Einstein tekort.

   1. @Julie, het doet er helemaal niks toe dat je die link erbij hebt gezet, in neutrino sneller dan het licht vanwege sprong door dimensie heb ik ook een link gezet van een soortgelijk artikel. het doet er ook niet toe of het medium veranderd, het feit blijft gewoon dat licht vertraagd kan worden en dus is de simpele conclusie ook te trekken dat licht versneld kan worden.

    Aangaande de grotere mazen waarover je het hebt, die grotere mazen doen er ook totaal niets toe, het draait zich om de temperatuur in een ouder en dus ook kouder universum. Ik zit hier op visionair.nl, niet op een site waarop ik steeds wetenschappers als een aap moet nadoen en napraten om tot conclusies te kunnen komen.

    1. Als jij de manier weet hoe het werkt, dan zie je dat het iets genuanceerder is.
     En als het om de temperatuur gaat; in een Bose-Einstein-Condensaat gaan de atomen in de laagste kwantumtoestand (geen beweging). Plasma, waarin een zeer hoge temperatuur heerst, treedt ook op als èèn geheel.

    2. @ Julie, ik weet hoe het werkt, ik plaats niet zomaar links zonder de links te bestuderen. Verder heb ik het niet gehad over licht wat zich in plasma bevindt, ik heb het gehad over licht direct na een hypernova. Er wordt aangenomen dat licht na de Big Bang sneller reisde dan dat het nu doet, een hypernova is na de Big Bang de grootste bekende ontploffing die zich in het heelal kan voordoen.

    3. (Meetmethodes schalen mee met fundamentele constantes. Daarom hebben ze dimensieloze constantes genomen zoals de ratio tussen de electronen en protonen massa.)

    4. bose einsteincondensaat > echter licht blijft licht en de zelfde kleur.Even als brekingsindex dat ook licht wat vertraagd doch niet verkleurd blijkt nu dat het licht enige tijd weerkaatst tussen de kristalvlakken maar net zo snel is na uittreding dan dat het er in ging.

     Net als Fotonen van de Zonnekern miljoenen jaren kunnen doen alvorens het Oppervlak te bereiken.Hoeft alles dus nog geen eens met einstein te maken te hebben maar met brekingsindex.

     Het bose einsteincondensaat wordt ook in een gas gecreerd en niet louter in absoluut zuiver vacuum en lage temperatuur. Het kan dus aannemelijk verkeerd geinterpreteerd zijn.

     Mischien wel mooi voor energie opslag en star treks fotonentorpedos?

    5. In Je link Julie zou wel eens militair budget kunnen gaan krijgen.Wie Weet Wordt Dat DÈ Lantaarnpaal van Morgen Ook Wel?

     Zonlicht dat ´s avonds weer te Voorschijn geschakeld Komt?

 5. nwtonline.nl/00/nt/nl/0/nieuws/17694/_De_oerknal_is_onlogisch_.html

  Volgens Mij komt die van der linde ook wel eens op vkblog van 2009 waar einstein zwaartekrachtlenzen en heel die big bangtheorie in de grond werden geboord en ook bij visionair langs om ideeen op te doen.

 6. Ik snap wel dat de situatie voor elke helft van de tweeling anders, dus niet symmetrisch is.
  De één ervaart wél acceleratie tijdens het omkeringsproces (ik ga uit van een bocht, waarin de snelheid gelijk blijft, dat is eenvoudiger dan afremmen naar snelheid 0 en dan weer optrekken), de ander niet.
  Het verschil in leeftijd zou dan door de G-kracht tijdens het maken van de bocht ontstaan. Desnoods voeg je ook nog het verschil toe van de acceleratie bij de lancering tot de gewenste hoge snelheid is bereikt en de decelleratie bij de terugkeer, die de thuisblijver ooi niet ervaart. Kan ik volgen, asymmetrie genoeg.
  Waar het bij mij spaak loopt, is dat het verschil in leeftijd dan volgens mij hetzelfde zou moeten zijn, ongeacht hoe lang je met hoge snelheid (zonder acceleratie) onderweg bent geweest.
  Als ik het goed begrijp maakt het wel degelijk uit of je tussen het acceleren en omdraaien één minuut de constante hoge snelheid aanhoudt, of tien jaar.
  Wie legt uit waar mijn fout zit?

Laat een reactie achter