Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.

Voorstanders basisinkomen wagen nieuwe poging

Of er door robots alleen banen verdwijnen of er ook banen bijkomen, daar zijn de goeroe’s nog niet over uit. Een ding is in ieder geval zeker. Baanzekerheid wordt steeds meer iets van het verleden, en dus moet de staat bijspringen. Door een basisinkomen bijvoorbeeld.

Een basisinkomen heeft nog meer voordelen. Veel eenvoudiger administratie, bijvoorbeeld. Werken loont vanaf de eerste euro die je verdient. En omdat er geen straf meer staat op samenwonen, zoals nu, verdwijnt de woningnood ook steeds meer. Mensen met een basisuitkering kunnen verhuizen naar delen van Nederland die nu leeglopen, zoals Oost-Groningen, Zeeland of Limburg. Zo wordt de leegloop daar gestopt.

De tekst van de petitie:

Beste 2e kamerleden,

Wij zien in een onvoorwaardelijk basisinkomen veel voordelen.

Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.
Een basisinkomen maakt dat andere waarden belangrijker worden dan alleen inkomen.
  • Het verschaft iedereen een minimale bestaanszekerheid
  • Mensen hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken tussen betaald werk, opleiding, onderneming, vrijwilligerswerk en/of (mantel)zorg.
  • Het rondpompen van geld, de bijbehorende bureaucratie en controles kunnen afgeschaft worden.
  • Mensen worden bevrijd van de beperkende ‘etiketten’ die nu geplakt worden.
  • Het loont als mensen met elkaar samenwerken, kosten delen en/of samenwonen.
  • Gelijktijdige hervorming van de arbeidsmarkt zorgt voor meer betaald werk en meer (deeltijd)banen.

We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar.

Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018.

Hopelijk gaat het er deze keer echt van komen. We kunnen het waarmaken, als er op tijd in Nederland 300.000 handtekeningen worden verzameld. Dat bewees het succesvolle GeenPeil referendum eerder.

Basisinkomen in Finland
In Finland gaat de regering nu werkelijk een basisinkomen invoeren. Althans een grootschalig experiment starten. Elsevier klaagt steen en been en denkt dat het systeem onbetaalbaar wordt. Inderdaad is dit bedrag aan de hoge kant. Ik denk dat ze niet meerekenen dat de belastingvrije voet af wordt geschaft en dat als alle straffen op bijverdienen worden afgeschaft, er veel meer mensen gaan werken dan nu. Het minimumloon kan dan namelijk afgeschaft worden, waardoor de werkgelegenheid gaat exploderen. Ook verdwijnt zwart werk. Wel zal er een hogere vennootschapsbelasting of BTW moeten komen dan nu om het systeem betaalbaar te houden. Ook wordt de hoogste belastingschijf van toepassing op alles wat je verdient.

Meer informatie

Burgerinitiatief: Teken hier