Vluchtelingen in Libanon zijn onzichtbaar iun Europa. Daarom krijgen ze bijna geen aandacht. - Eigen werk

Immigranten: zielepoten of profiteurs?

De Nederlandse samenleving kent een moeizame omgang met immigranten. Links vindt ze slachtoffers waar we een ereschuld aan hebben, PVV’ers vinden ze ellendige profiteurs. Wat is waarheid?

Immigranten als zielepoten
In grote lijnen zijn er twee standpunten met betrekking tot immigranten in Nederland. Aan de ene kant is her het linkse standpunt, dat immigranten ziet als zielige slachtoffers. Het westerse roofkapitalisme richt een economische en ecologische catastrofe aan in niet-westerse landen waardoor vluchtelingen gedwongen zijn hun heil in het rijke westen te zoeken. Omdat het rijke westen moreel verwerpelijk is vergeleken met andere, uitgebuite delen van de wereld, is het een vooruitgang als er meer niet-westerlingen in Nederland komen te wonen. Ook is het onze morele plicht als veroorzakers van de ellende.

Immigranten als asociale profiteurs

Vluchtelingen in Libanon zijn onzichtbaar in Europa. Daarom krijgen ze bijna geen aandacht. - Eigen werk
Vluchtelingen in Libanon zijn onzichtbaar in Europa. Daarom krijgen ze bijna geen aandacht. – Bron: Eigen werk

Nationalistische denkers vinden niet-westerse immigranten een grote bedreiging voor Nederland zoals het is. Ze kosten veel geld – volgens sommige berekeningen 7 miljard euro per jaar. Vooral islamitische immigranten geven er volgens bijvoorbeeld de PVV weinig blijk van te willen immigreren en willen Nederland in een islamitische staat veranderen. Geen wonder dat mensen die er zo over denken, de grenzen voor immigranten op slot willen doen. Intelligentere nationalisten, zoals wijlen Pim Fortuijn en nu Geert Wilders willen alleen de grenzen voor islamieten op slot doen, omdat dit de groep is die de grootste integratieproblemen geeft. Echt zielige mensen hebben geen geld voor een lange reis dus daarom is opvang in de regio het beste, stellen ze.

Immigranten als mensen
Uiteraard zijn immigranten over het algemeen geen zielige slachtoffers of moordzuchtige psychopaten, maar in grote lijnen mensen zoals wij. Wel zijn ze in een niet-Nederlandse cultuur opgegroeid en denken ze over veel dingen anders dan wij. Op sommige terreinen, door PVV’ers breed uitgemeten, op een volgens humanistische maatstaven verwerpelijke manier, op enkele andere terreinen, door de zichzelf progressief noemende partijen opgehemelde manier, op een betere manier. Zowel veel PVV’ers als de “progressieven”  hebben dus een verkeerd beeld van immigranten. Mensen kunnen niet als groep beoordeeld worden, alleen op individuele basis.

Voorbij de tegenstellingen
De faciliteiten die Nederland aan immigranten biedt, moeten zo zijn dat goedwillende mensen alle kansen krijgen en psychopaten en profiteurs niet weten hoe snel ze hier weg kunnen komen. Hoewel bijvoorbeeld de grote meerderheid van de Afghanen, Pakistanen en Saoediërs er verderfelijke ideeën over nahoudt wat betreft de positie van vrouwen en het vermoorden van ex-islamieten, geldt dit voor een klein deel van de mensen daar niet. Aan de andere kant kunnen westerlingen het nodige leren van de grote gastvrijheid in sommige islamitische landen. Zo geldt dit ook voor andere landen.

Linkse zieligheidscultus en PVV-repressie leidt tot aantrekken islamitische fundamentalisten
Omdat Nederland op technisch gebied vooroploopt in de wereld zijn er weinig dingen op technisch of wetenschappelijk gebied die Nederland van immigranten leert. Dat verandert echter snel. Indiërs, Chinezen en Afrikanen hebben een karakteristieke kijk op de wereld, waardoor ze op ideeën komen waar een Nederlander niet snel op zou komen. De technische creativiteit van Chinezen is enorm, waar Indiërs op kleine schaal en low-budget kunnen denken en ook veel minder hebberige, maar toch goede managers kunnen leveren. Afrikanen hebben een minimalistische insteek, dus komen vaak op ogenschijnlijk simpele, maar toch doeltreffende vindingen.

Van deze  creativiteit merk je echter weinig in een asielzoekerscentrum. Mensen stoppen hun energie in eindeloze juridische procedures, waarin ze moeten aantonen zielig genoeg te zijn. Niet echt motiverend. Ze mogen niet werken, ze moeten alleen maar vegeteren, want stel dat ze Nederlandse banen in gevaar brengen. Alleen lieden uit fatalistische culturen waarin het klagen over het grote onrecht van de maatschappij bon ton is, voelen zich gelukkig in een dergelijke constructie. Strenggelovige islamieten doen niet anders. Paradoxaal genoeg trekken de strenge asielregels dus precies die mensen aan die de PVV wil weren. Het is uiteraard veel slimmer om mensen direct aan het werk te zetten en creativiteit en productiviteit te stimuleren en te belonen, terwijl je misdadigers snel en trefzeker deporteert. Zo loos je profiteurs en psychopaten en houd je leuke, creatieve en productieve mensen over. Zielig of niet, hadden ze dan maar eerder aan moeten denken. Maar ach, met visionair denken trek je geen stemmers. Met holle slogans wel…

Zie ook: Immigranten moeten meer uitgebuit worden