Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Kosmisme, de religie van de toekomst

Religies zijn hopeloos uit de tijd, is de gedachte van de meeste mensen. Is er een religie te bedenken die wél aansluit bij de moderne wetenschap? In de negentiende eeuw dachten enkele Russen, waaronder de geniale raketpionier Konstantin Tsiolkovsky, al na over deze vraag. Maak kennis met het kosmisme, een inherent positief en op de toekomst gericht wetenschappelijk geïnspireerd geloof.

Kosmisten geloven dat het de lotsbestemming is van onze soort om het universum te koloniseren en ruimtetijd naar onze hand te zetten. Het kosmisme houdt hiermee al rekening met toekomstige ontdekkingen, die wat we ons op dit moment kunnen voorstellen verre zullen overtreffen.  Het kosmisme is ontstaan in het negentiende-eeuwse tsaristische Rusland, maar is door de sterke wetenschappelijke oriëntatie nu actueler dan ooit.

Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.
Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Russisch kosmisme
De raketpionier Konstantin Tsiolkovsky en de mysticus Nikolai Fedorov ontwikkelden eind negentiende eeuw de filosofie die later bekend zou worden als Russisch kosmisme. Volgens deze op het christendom geïnspireerde wetenschappelijke filosofie (lees bijvoorbeeld hier een kosmistisch manifest)  is de wetenschap een instrument, gegeven door God om ons in staat te stellen de doden weer tot leven te wekken en eeuwig leven te bereiken. Het was dit kosmisme wat de werkelijke drijfveer was achter het Sovjet-ruimtevaartprogramma en de Russische ruimtevaartpioniers inspireerde tot hun werk.

Sommige kosmisten geloven dat er in de toekomst wezens zullen bestaan die door hun almacht veel weg zullen hebben van goden, en in staat zullen zijn ruimtetijd zo te manipuleren dat ze vanuit de toekomst het verleden aan kunnen passen. Veel kosmisten geloven in buitenaards leven dat nu al dit “goddelijke” stadium heeft bereikt.

‘God regeert vanaf de toekomst’
In een eerder artikel beschreef Visionair de ontdekking dat kwantuminformatie fundamenteel niet verloren kan gaan: het universum onthoudt alles. Het zou dus in principe voor een oneindig krachtig brein mogelijk zijn om ons deze informatie terug te halen en opnieuw tot leven te wekken. Dit zou betekenen dat er inderdaad zoiets zal bestaan als een eeuwig leven en opstanding uit de dood. Er kan als het ware een kopie van ons – en van elk mens dat ooit heeft geleefd – worden gereconstrueerd uit deze informatie. Of het ooit zal gebeuren is de vraag, maar in principe kan het door terugrekenen. Op die manier zouden we in de toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt en in een “nieuwe hemel en nieuwe aarde” kunnen verblijven. Misschien leven we nu al in een virtuele realiteit.

Anders dan bestaande religies, die wetenschap tegenwerken of op zijn best tolereren als manier om God te leren kennen (christendom a la Galilei), is kosmisme een religie die het beoefenen van wetenschap ziet als hoeksteen. Is het onze bestemming dat we op andere planeten rond zullen lopen? Ik denk het wel. Ik hoop dat tegen de tijd dat de technologie ons of onze nazaten de macht  van goden geeft, wij ook de wijsheid van goden zullen hebben.

Lees ook
Extropisme: op weg naar het Paradijs