Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Kosmisme, de religie van de toekomst

Religies zijn hopeloos uit de tijd, is de gedachte van de meeste mensen. Is er een religie te bedenken die wél aansluit bij de moderne wetenschap? In de negentiende eeuw dachten enkele Russen, waaronder de geniale raketpionier Konstantin Tsiolkovsky, al na over deze vraag. Maak kennis met het kosmisme, een inherent positief en op de toekomst gericht wetenschappelijk geïnspireerd geloof.

Kosmisten geloven dat het de lotsbestemming is van onze soort om het universum te koloniseren en ruimtetijd naar onze hand te zetten. Het kosmisme houdt hiermee al rekening met toekomstige ontdekkingen, die wat we ons op dit moment kunnen voorstellen verre zullen overtreffen.  Het kosmisme is ontstaan in het negentiende-eeuwse tsaristische Rusland, maar is door de sterke wetenschappelijke oriëntatie nu actueler dan ooit.

Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.
Boris Pasternak schilderde dit portret van Nikolai Fyodorov, de grondlegger van het kosmisme.

Russisch kosmisme
De raketpionier Konstantin Tsiolkovsky en de mysticus Nikolai Fedorov ontwikkelden eind negentiende eeuw de filosofie die later bekend zou worden als Russisch kosmisme. Volgens deze op het christendom geïnspireerde wetenschappelijke filosofie (lees bijvoorbeeld hier een kosmistisch manifest)  is de wetenschap een instrument, gegeven door God om ons in staat te stellen de doden weer tot leven te wekken en eeuwig leven te bereiken. Het was dit kosmisme wat de werkelijke drijfveer was achter het Sovjet-ruimtevaartprogramma en de Russische ruimtevaartpioniers inspireerde tot hun werk.

Sommige kosmisten geloven dat er in de toekomst wezens zullen bestaan die door hun almacht veel weg zullen hebben van goden, en in staat zullen zijn ruimtetijd zo te manipuleren dat ze vanuit de toekomst het verleden aan kunnen passen. Veel kosmisten geloven in buitenaards leven dat nu al dit “goddelijke” stadium heeft bereikt.

‘God regeert vanaf de toekomst’
In een eerder artikel beschreef Visionair de ontdekking dat kwantuminformatie fundamenteel niet verloren kan gaan: het universum onthoudt alles. Het zou dus in principe voor een oneindig krachtig brein mogelijk zijn om ons deze informatie terug te halen en opnieuw tot leven te wekken. Dit zou betekenen dat er inderdaad zoiets zal bestaan als een eeuwig leven en opstanding uit de dood. Er kan als het ware een kopie van ons – en van elk mens dat ooit heeft geleefd – worden gereconstrueerd uit deze informatie. Of het ooit zal gebeuren is de vraag, maar in principe kan het door terugrekenen. Op die manier zouden we in de toekomst weer tot leven kunnen worden gewekt en in een “nieuwe hemel en nieuwe aarde” kunnen verblijven. Misschien leven we nu al in een virtuele realiteit.

Anders dan bestaande religies, die wetenschap tegenwerken of op zijn best tolereren als manier om God te leren kennen (christendom a la Galilei), is kosmisme een religie die het beoefenen van wetenschap ziet als hoeksteen. Is het onze bestemming dat we op andere planeten rond zullen lopen? Ik denk het wel. Ik hoop dat tegen de tijd dat de technologie ons of onze nazaten de macht  van goden geeft, wij ook de wijsheid van goden zullen hebben.

Lees ook
Extropisme: op weg naar het Paradijs

27 gedachten over “Kosmisme, de religie van de toekomst”

 1. Hè nee, laten we dat nou niet doen! Enige verdieping in de kosmos heeft voor de gewone sterveling al mythologische proporties gekregen. Het vertrouwen in bètawetenschap -wat astronomie nu eenmaal is- neemt alleen maar af, zodra religieuzen zich erin gaan mengen. Serieuze wetenschappers hebben sedert de Verlichting doorgaans een naturalistische inborst en laten we dat zo houden. Kosmisme is naar mijn overtuiging weer zo’n actie van religieuzen om het geloof in god(en) levendig te houden.

 2. Als amateur-science fiction schrijver ( zo nu en dan, meer ‘dan’ dan ‘nu’)
  heb ik ooit al eens een vorm van religie bedacht, het Universitarisme, waarbij gelovigen ruimtereizen maken naar andere planeten , hemellichamen en dergelijke met als enig doel met zijn allen te mediteren voor grote observatievensters met uitzicht op deze planeten, sterren e.d zodoende in vervoering gebracht te worden door het universum, en zo tot diepere inzichten te komen.
  Geen persoonlijke God, geen openbaringsreligie, geen profeten maar slechts een religie gebaseerd op langdurige contemplatie en meditatie met de kosmos als kruisbeeld, brandende kaars, icoon, Boeddhabeeld of een andere catalisator tot het beleven van een hogere werkelijkheid.

 3. De antroposofie van Rudolf Steiner http://nl.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
  is hierin ook wel interessant en hij maakt het onderscheid tussen het geestelijke en het materialistische.
  Hij zegt ook dat de mensheid uit de kosmos is ontstaan en hier als individu weer verbinding mee zoekt.

  Germen bedankt voor deze en eerdere artikelen, ik zoek nog naar een verband tussen quantuminformatie en het Higgsveld, een informatiedragend systeem, met informatieverwerkende componenten..

  1. Heb dat ramadan Bekeken en als het begint lopen de oudste jongetjes die zich er mee belangrijk wanen met hele lange eisenlijstjes  en roosterschemas  rond IN DE FAMILIE en dringen dat de jongere broertjes en zusjes op als echte heuze SS officieren. Die ramadan is HELEMAAL NIET om GOD te Eren MAAR om de onderdanigheid in de gezinnen tov die misdaadislam er in te trappen en pushen. Niet meewerken of falen aan die ramadan wat erg Moeilijk vol te houden is geeft excuus op de Slachtoffers neer te kijken en ze minderwaardig   Zelfs ongestraft gewelddadig  te behandelen en Dus geeft het een chronisch gevoel van falen Angsten te falen en af te vallen OP te vallen  verstoten te worden geband gestraft Zelfs tot untermensch verklaard te worden en misbruikt.
    
   Dit Zijn religien van de Kinder pooier en Kinder misbruiker.    Meer dan een taktiek van psychologische terreur ter onderwerping  is het Niet. En in de 12de eeuw aan saladin aangeleerd door christelijke vrienden en daarna onderwierp hij 52 arabische koninkrijkjes er mee en schiep die machtige islam. Die haatkwekende eisen staan ook in verband met dat eindeloze vechten tegen Supposed ongelovigen en de Angst en haat van met die eisen en rituelen opgekropte gevoelens richten zich dan op de te komen Slachtoffers  en Zwakkeren alsmede op GOD zelf.

   Deze godsdiensten  wat ze NIET zijn worden louter misbruikt door roofmafia en elite en de imams en rabijnen met criminele monarchtechnieken van Kinds af aan er speciaal voor geschapen vol van Hersenspoelingen en dodelijke haat tegen Alles Anderszijnde en er Niet toe behorenden. Zuiver misdaadburchten. Al deze fascistenreligien stammen van de faraokasten af en zijn om Volken te onderwerpen en in slavernij te behouden.

   Religien kunnen GOD Nooit vervangen Daar Zijn ze té klein en Blasfemisch Voor.

   Religien propageren Waarheden te beleren Maar Falen al eeuwen in Elk GOD´s Doelstellingen Bij te Dragen en Zijn werken van de duivel die er rijk mee werd.
    

   Religie religare Betekend “nauwkeurig Waarnemen en in Dat Geval hebben religie en wetenschappen Danig Gefaald in hun Toepassingsfilosofien en Waarde en verspreiden Enkel haat en Leed. Religie IS wetenschap en wetenschap IS religie.
    

   Beiden kunnen Nooit GOD´s Kennen en Weten evenaren Dat Besloten en Mee Gegeven is in Elk Leven en Bestaan en Elk Kind Kent GOD´s Wetten ingegoten in de Liefde van Een Kind Meegebracht uit GOD´s Hand Zijn Schepper Haar Schepper. Daar Om IS Vrijheid Autonomie Van Allerhoogst Belang Daar Mee GOD Spreken Kan in de Liefde van Een Kind Een Mens Een Dier.

   Deze religien verkrachten juist Kinderen en Mensen en maken Ze van GOD los in eeuwig Leed en waanzin en doen Ze GOD haten en Zijn van de DUIVEL.
   Ze scheppen geweld haat misdaad en geweld tegen Kinderen en Mensen tegen de  Wereld zelf.

   ZO IS de wetgever de staat de school  OOK van de DUIVEL en maakt Mensen en Kinderen los van GOD om Ze te bevelen en commanderen rond in de sex en industrie van enkele rijken en armen ook. 
    
   De kruistochten inquisities heksenvervolgingen wetgevingen justities(officier = overseeer=slavenbeheerder) massaverkrachtingen martelingen religien kerken waren JUIST om De Vrije Omgang met GOD te vernietigen  en de kersteningen wat extreem wrede Baby mishandelingen misbruiken en brekingen Der Zieltjes zijn alsmede Kinder verkrachtingen en geweld in het algemeen zijn om deze toestand in stand te houden. Waarbij Het de Mensheid Dus Gegeven is Weer te Helen en te Gaan in GOD´s Hand in Hand met Elkaar en Hem of Haar.
    

   1. Toevallig net vandaag 21-07-2012 om ca 16:00 op TV een prog Gezien dat inderdaad van extra Politieinzet tijdens ramadans Sprak daar de chagrijnige gelovigen het dan nodig achten nog agressiever als gebruikelijk te worden …Jammer Genoeg niet tegen elkaar of Zelfs hun misbruikers.

 4. @ Chuck,

  Ja, ja die zogenaamde wetenschappelijke onderbouwing van de islam ken ik wel.
  Doorzichtiger kan iets niet zijn.
  Ik heb deze wetenschappelijke correctheid één voor één uitgeplozen en het komt allemaal op hetzelfde neer: Gewoon een heleboel bloemrijk en onnodig uitgebreid taalgebruik wat voor duizend-en-een uitleg vatbaar is.
  En die zogenaamde Arabische ‘geleerden’ gebruiken dit soort teksten om te proberen de bevolking dom en onder de knoet te houden en naieve Westerlingen de islam binnen te lokken.
  Als er juist één religie die geen toekomst heeft in een ruimtevarende beschaving is het wel de islam, op de voet gevolgd door het jodendom en het christendom. 

 5. Ook best Wel interessant. 

  “”Deze uil staat voor Moloch (of Molech)—de Godheid (Entiteit) die eist dat, bij voorkeur, de eerstgeboren zoon of dochter aan hem (het) wordt geofferd. Aan deze Godheid werden bij verschillende stammen in de oudheid de kinderen ritueel levend verbrand.”” tinyurl.com/cus9jzd

  Christendom verbrandde miljoenen Mensen. En de islamiet gooide dan weer de Anders Gelovigen van de minaretten af. Dat dient Geen Enkele GOD Dan de duivel.

  Het kruis van dat christendom zijn ook miljoenen Mensen aan gespijkerd en is afkomstig van de faraos die millenia geleden al stenen dwarsbalken hadden om Mensen aan te hangen en fileren daar zij Mensen eters waren en Zijn. Met dat kruis en ook dopingssysmbool(Babietjes verzuipen om Hun Willetjes te breken) en die minaretten en hatelijke bedriegende ophitsende uitspraken steeds Zijn het bedreigingsreligien die met de dood dreigen als men Niet doet wat ze willen. De constante bedreigingen met honger en armoeden van die christelijke partijen stamt ook van die religien af en is een al oud gebruik. En Hongersnoden en holomodors zijn dan ook al eeuwen oud en bekend.

  In Deze religien Moet Men Ook Christus en Mohammed Los Zien van deze dwaalleren en duivelsbolwerken. Christus en Mohammed zijn Geen bezit van deze religien Maar Stonden Voor Hun Woord in Levende Lijfe.

  1. C je vat het redelijk goed samen. Als ( persoonlijk en oprecht) geloof overgaat in georganiseerde religie dan wordt deze religie binnen de kortste keren overgenomen door machtswellustelingen en psychopaten die de “schaapjes” voor hun eigen gewin en plannetjes gebruiken. Amen!

 6. Toch makkelijk zo’n forum om je gal te spuien over religie ;)
  (ze komen er vanzelf wel achter dat religie uiteindelijk niet werkt).

  On topic:
  Ik denk juist dat enige vorm van geloof (in een externe energiebron of dimensie) of iig een niet wetenschapplijke benadering nodig is om uiteindelijk alle  “losse einden” aan elkaar te knopen. Wetenschap alleen zal waarschijnlijk (althans voorlopig) niet voldoende zijn om alle natuurkundige raadsels op te lossen cq te begrijpen (kijk alleen maar naar kwantummechanica of zwarte gaten).
  Zelfs Einstein heeft ooit gezegd dat verbeeldingskracht belangrijker is dan kennis.

 7. Een complex geheel kan worden herleidt tot fundamentele entiteiten. Heb je ook het stukje gelezen onder ‘naar een eenheid der wetenschappen’? : ‘Wanneer er hiernaast nog een link gelegd kan worden tussen de psychologie en de biologie (met andere woorden: als al de belangrijke principes uit de psychologie voor het verklaren van de menselijke geest volledig gereduceerd kunnen worden tot biologische wetmatigheden), zou de ketting volledig zijn en zouden alle wetenschappen direct verbonden en met elkaar in overeenstemming zijn.’

  De wetenschap zou dan wellicht de werking van de menselijke geest kunnen verklaren, ook op quantumniveau. Een onderzoek naar de menselijke geest is zo moeilijk omdat hersenonderzoek minitieus is en verantwoord plaats moet vinden op levende hersenen in een gesloten schedel.
  En wie weet, waar verbondenheid van alle wetenschappen nog meer naar toe kan leiden.

  1. Ik heb het gelezen, het is op zich een interessante benadering, maar ik bedoel juist dat als je verder wilt komen dat je niet alles via wetmatigheden kan benaderen of uitleggen. 

 8. Over religie en waanzin Gesproken. Zie net 22-07-12  14:30   jens stoltenberg de Scheinheilige premier van Noorwegen op ned2 zijn prietpraatjes versjacheren.
   

  Uit zijn woorden Blijkt dat ze in Noorwegen net als ze Ons Europa Amerika al deden de aanslag aangrijpen om een totalitair elite cq bankster fascistenregime  en politiestaat  te vestigen.
   

  Nu is het mooie dat de antisemiet en rechtsradicaal en vijand van Alle Landen en de Mensheid israel al jaren Wereldwijd aanslagen pleegt om dan vervolgens in de Landen van binnen uit en boven af verhevigd staatsterrorismen op te leggen zo als ze hun eigen aanslagen op WTC ook er voor misbruikten en Hier de gevallen bouyeri samir a van gogh staatsterreur tegen Twitterjochies  Klokkenluiders Getuigen Slachtoffers en Arme Mensen etc.
   

  In de weken voor de aanslag in Noorwegen liet israel door terrorist avigdor lieberman nog tientallen miljoenen Websites en accounts sluiten op oa twitter facebook(7 miljoen)  google(10 miljoen).
   

  Het speeltje van de asiatische li bankiers israel hun banksterhegemonie Noorse koningshuis en hun kloon stoltenberg zijn Fullin bij de aanslagen betrokken in zowel de planning voorbereiding en uitvoering er van.  
   
   
  *Jens stoltenberg kwam nog speciaal de dag vóór de aanslagen terug uit Europa.*
   

  Deze aanslagen Wereldwijd in Allerlei opeenvolgende Landen als ook al Thailand begint te gebeuren sinds daar in het zuiden een kolonie asiaten cq askenazi zijn neegestreken is om hun totalitaire grip bezit en controle over de Wereld uit te breiden en te verstevigen Sinds het israel en de top van de bankstermafia de li clan residerende in china en azerbadjan (familie van lubbers loeb dirupo berlusconi) Niet lukte Ons per 2000  in een atoomoorlog te doen ondergaan na geheel de Westerse Wereld met misbruik en behulp van staatsmidelen wetgevingen en macht geplunderd te hebben      . ….. en vele pogingen nadien  oa hevig stoken en false flag aanslagen tussen kernmachten zo als zuidkoreaanse Fregatten laten zinken op Noord Koreaanse Naam en als Bosbranden in Rusland starten en Europeanen er voor verdacht maken in hun poolse en russische vodjes en alle aanslagen in Duitsland tegen moslims zijn asiatische cq askenazi daders waar ook de Duitse justitie en media in banksterhanden verkerende in betrokken cq aanzetters zijn  en opzettelijk en welbewust beweren de aanslagen zouden door Duitsen zijn gedaan Wat een Grove raciale terreurdaad is
   

   Mede IS de mentor van breivik ook een familielid van een al vele decennia Gekende bankstermafiacel christopher polak. Geheel het Noorse koningshuis is al in hun handen door infiltraties en raciale dna  uitwassingen  Zoals ze Alle Koningshuizen deden.
   

  Ook staat middenamerika ook al op hun verlanglijstje als volgend te bezetten depopuleren en koloniseren Werelddeel waarbij de enorme onlusten en misdaad al voorbereidend werk doet om alles te infiltreren en over te nemen waarbij de rothschildbankiers zich ondertussen al ontfermt hebben over brazilie en het infiltreren en overnemen van de Nationale Banken aldaar en de britse vloot zich verhevigd alweer met argentinia bemoeit en haar aanwezigheid daar versterkt heeft alvast.  tinyurl.com/6wlumc6
   

  Maar jens stoltenberg de massamoordenaar is de Dader.
  Dus die religie van Moord misbruik Geld en slavernij  oorlog misdaad misbruik uitbuiting als hoeren in Leed en Armoeden van dat tuig van de richel wat We al vele eeuwen onder allerlei veranderende namen moeten ondergaan zal dan wel nog even dé overheersende religie blijven zo.

  1. Hier nog een Bijdrage Waar uit Best Wel Blijkt hoe ze Ook Afrika al decennialang vernietigen en vernachelen voor hun ultrarascistische terreur en ubermenschenhegemonie van misbruikfascisten  waarbij hun terreurcel opgezet door de rothschildbanksters de eu een zeer forse bijdrage aan Alle Leed geven en de grootste Mensenhandelaar en Kinder pooier ter Wereld op moment is en dat uiteraard in samenspan met instanties als Jeugd zorg justities overheden adoptieburos waarvan al een Directrice ontslag nam na Ze op TV Getuigde door justitie van ernst hirsch ballin bedreigd te te zijn toen Ze Vraagtekens Bij de chinese Babyhandel Kreeg  en Het Tegen Jeugd zorg dat onder dat Getuigenissen Bewijs Informatie en Slachtoffers Klokkenluiders Burgers Websites Databases  vernietigende scumbag justitie valt Klachten Aangiften en Getuigensissen om misbruiken en mafiapraktijken oa met belasterende en besmeurende  scientology pseudodiagnoses Kinderen jatten Regent:    http://tinyurl.com/d64pjdh

 9. He ja.  Laten we naar nog een nieuwe religie zoeken.  Ik voel er meer voor om ieder voor zich onze eigen religie te zoeken.  Wij zijn allen onze eigen profeet, guru en voorganger.

  Zoek in je zelf.  De ‘religie’  die dit wellicht nog het meest benaderd is het universeel soefisme. 

 10. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om het simpel te houden.
  De wetenschap heeft aangetoond dat alles deel uitmaakt van 1 veld bestaande uit quarks, elektronen, bij elkaar gehouden door elektromagnetische straling.
  In werkelijkheid is er dus alleen eenheid en geen afgescheidenheid.
  Dat moet voldoende zijn om de spirituele behoeften van mensen te bevredigen.
  Naar mijn mening is er geen behoefte aan verdere speculaties.
  Ik pleit voor een niet-speculatieve spiritualiteit die gekenmerkt wordt door eenvoud. 

 11. Roeland.  

  Daar kopen we niets voor.  Ook als wat u beweert zo is, dan zullen christenen, moslims etc dat niet erkennen.  Sowieso zie ik het verband tussen religie en wetenschap niet.

   

Laat een reactie achter