De Georgia Guidestones. Post-apocalyptische boodschap? Bron: Wikimedia Commons

Georgia Guidestones: de vraag van 500 miljoen

Volgens een opschrift op de Georgia Guidestones, een mysterieus granieten monument in de Amerikaanse staat Georgia, moet de omvang van de mensheid onder de vijfhonderd miljoen mensen blijven. Dit is ongeveer 7% van het aantal mensen nu. Wat zijn effectieve methoden waarmee het bevolkingsaantal flink terug is te brengen?

Georgia Guidestones
Een onbekende gaf opdracht aan een lokale steenhouwer in de USA-deelstaat Georgia om de “Georgia Guidestones” neer te zetten. Met wat voor doel is dit monument neergezet?

Er wonen nu meer mensen op deze planeet dan ooit eerder in de geschiedenis van de aarde: zeven miljard. Meer dan de helft van het totale landoppervlak is nu bebouwd of in gebruik als landbouw- of weidegrond. De meeste natuurlijke ecosystemen staan op instorten. Reden voor steeds meer wetenschappers en anderen om een flinke bevolkingsreductie op de agenda te zetten.

Zoals de Georgia Guidestones, het kostbare granieten monument in Georgia bewijst, zijn er ook zeer rijke lieden die vinden dat er teveel mensen op de wereld zijn. De opvattingen van bankiers en dergelijke elitairen kennende – de rest van de bevolking wordt gezien als melkvee, als “muppets” – is het niet onwaarschijnlijk dat er op dit moment voorbereidingen worden getroffen dit probleem op te lossen. Veel samenzweringstheoretici veronderstellen dat ook. Echter: hun samenzweringstheorieën rammelen nogal en worden niet ondersteund door deugdelijk bewijs.  Wat zijn wél realistische methoden waarmee een gewetenloze groep “wereldverbeteraars” het menselijke bevolkingsaantal drastisch kan terugbrengen?

Geboortebeperking onder dwang
De ervaringen hiermee stemmen niet echt tot hoop voor onze groep samenzweerders. Op het eerste gezicht zijn de condities in China ideaal voor drastische sociale ingrepen: een vergeleken met elders in de wereld gehoorzame. gedweeë bevolking en een brute politiestaat.  Toch slaagden zelfs ondanks de weinig zachtzinnige één-kindpolitiek de Chinese planners er niet in de bevolking te verlagen. Met heel veel inspanning is het Chinese regime er in geslaagd de bevolking te stabiliseren op wat 1,4 miljard zal worden. Een indrukwekkende prestatie, maar volstrekt onvoldoende om het doel van 500 miljoen te halen. Ook zijn de omstandigheden in China moeilijk in de rest van de wereld te evenaren.

Brute dictatuur
Er zijn enkele landen in Oost-Azië waar de bevolking enorm afnam. In Cambodja kwamen tijdens het moordzuchtige regime van de Rode Khmer rond de 2 miljoen Cambodjanen om, voor de helft door executies, voor de rest door hongersnood. Dat is een vijfde van de bevolking. Ook in Noord-Korea is de bevolking nog steeds aan het dalen, ook hier door hongersnood. Ook hier geldt dus dat zeer drastische middelen slechts een beperkt resultaat hebben. Ook werkt deze methode alleen in autoritaire landen.

Genetisch gemanipuleerd ziekteverwekkend organisme
Dit is één van de geschiktste methodes voor de groep samenzweerders. Het voordeel van bacteriën en vooral virussen is dat ze selectief zijn. Het is niet nodig het gehele land te verwoesten; ook geïmmuniseerde mensen, de samenzweerders, worden gespaard. Op dit moment is het met huis- tuin- en keukenapparatuur die voor enkele tienduizenden euro’s te bestellen is, al mogelijk om genetisch gemanipuleerde bacteriën te vervaardigen. Dan kan het hard gaan.

De middeleeuwse pestepidemie vaagde ongeveer de helft van de bevolking weg, de door Europese kolonisten meegebrachte infectieziekten zelfs zestig tot 95% van de inheemse Amerikaanse bevolking. Dit had mede te maken met het ontbreken van genetische variatie onder de inheemse Amerikanen, die immers van een handjevol immigranten afstamden. Dit komt in de buurt van de bevolkingsreductie die op de Georgia Guidestones wordt genoemd.

Waarschijnlijk zullen de samenzweerders dit daarom een erg aantrekkelijke methode vinden. Essentieel is wel dat de ziekteverwekker snel en efficiënt in alle werelddelen tegelijk wordt verspreid en dat de “waardevolle” mensen, de samenzweerders dus, worden gevaccineerd. Gezien de grote genetische variatie in Afrika onder de Sahara zal hier het grootste percentage overlevenden zijn.

Totale systeemcrash
De grootste vervuilers en opmakers zijn te vinden in de ontwikkelde landen. West-Europa en Noord-Amerika zijn samen goed voor iets meer dan 800 miljoen mensen, maar verbruiken meer dan de helft van alle grondstoffen en energie. Een methode om hier een einde aan te maken en deze twee continenten terug te brengen tot derde-wereld niveau, zou dus veel zoden aan de dijk zetten.

Voordeel voor de samenzweerders is dat geavanceerde maatschappijen ook zeer kwetsbaar zijn. Stel, door een computerstoring worden alle betalingen geblokkeerd. Of, de banken storten in. Al in 2013 schaffen de eerste winkels contant geld af. Dit zou dus betekenen dat de complexe logistiek waarmee steden worden bevoorraad, ineen zou storten. Ook zou een einde komen aan de gezondheidszorg. Winkels zouden worden geplunderd, maar dit zou slechts uitstek van executie zijn.

Na enkele weken zouden de voedselvoorraden uitgeput zijn en er zou massale hongersnood uitbreken. Cholera- en tyfusepidemieën zouden nog een handje helpen. Dit scenario heeft als nadeel, dat de samenzweerders weer hun macht moeten veroveren in de nieuw-ontstane chaotische samenlevingen. Controle over het leger is dan essentieel.  Vervolgens kan de noodtoestand worden uitgeroepen. Dit zou prima werken om de 500 miljoen mensen van de Georgia Guidestones te bereiken.

Tweede mogelijkheid: de Georgia Guidestones vormen een boodschap voor een post-apocalyptische wereld
Een andere mogelijkheid is, dat de mysterieuze opdrachtgevers voor het monument een onvermijdelijke wereldwijde systeemcrash voorzien. Deze gedachte is minder vreemd dan het lijkt. In de jaren voordat het monument werd opgericht, maart 1980, trokken de doemvoorspellingen van de Club van Rome veel aandacht. De gedachte dat de Guidestones een soort boodschap aan de toekomstige generaties vormen, is daarmee niet zo gek. De begeleidende teksten en een verondersteld aanwezige tijdcapsule (waarvan de data ontbreken) wijzen hier ook op. Opmerkelijk is de aanwezigheid van het Hebreeuws (7 miljoen sprekers) in plaats van bijvoorbeeld Frans of Japans.

Derde mogelijkheid: de Georgia Guidestones zijn bedoeld om de mensheid aan het denken te zetten
Maar misschien zijn we te paranoïde en is het monument bedoeld om een statement te maken. Wij mensen, dat is wel duidelijk, zijn een nogal hardleerse soort. Visionair denken is helaas de uitzondering, geen regel. Wat is een effectievere manier om een harde boodschap te laten landen, en te laten blijven landen, dan een mysterieus stenen monument van een onbekende opdrachtgever, dat een tijdje meegaat?

33 gedachten over “Georgia Guidestones: de vraag van 500 miljoen”

 1. Eigenlijk is het heel simpel. Als vrijwel alle mensen ophouden met het krijgen van kinderen dan wordt die 500 miljoen snel gehaald.
  Bejaarden zullen dan wel gewoon moeten doorwerken :)
  In de Middeleeuwen waren er gnostisch Christelijke stromingen die van mening waren dat de wereld zoals die is de schepping was van de Demiurg, een soort duivelsfiguur.
  De echte ware God van liefde zou een energie zijn die niets van deze wereld wist, die erboven en erbuiten stond.
  Die groeperingen hadden een eenvoudig plan om aan het spel van de Demiurg een einde te maken. Ze kregen eenvoudigweg geen kinderen.
  Echter hun opzet mislukte omdat hun groepering uitstierf en andere groeperingen die zich wel voortplantten de overhand kregen.
  Desalniettemin als op wereldschaal de wenselijkheid van minder mensen op deze wereld zou doorbreken zou dit kunnen plaatsvinden.
  Ik zou dan sterk de voorkeur geven aan een inzicht bij de mensen zelf in plaats van oplegging van boven zoals in China gebeurde.
  Maar goed, we zijn toch rationele wezens, die gevoelig zijn voor argumenten of niet soms:)
  Meer groen, meer ruimte, meer grondstoffen, een gelukkiger mensheid lijken me goede argumenten. Een en ander zou kunnen uitmonden in een decentrale samenleving, wat precies het tegengesteld is aan het doel van de elite.  

 2. De steen geeft niet aan waarom het 500 miljoen moet zijn (of dit artikel iig) Dit is net zo aannemelijk als de samenzweringstheoretici, wat een bullshit, staat heel typisch ook in Amerika die steen.. Wie heeft het geplaatst, hoe lang geleden?

  Het is overbevolkt nu omdat iedereen in de ‘money city’s’ leeft. De oplossing is te gaan leven in kleine dorpjes. Grote steden plat gooien samen met de grote bedrijven..

 3. De kracht van de boodschappen, wordt benadrukt door de monumentale afwezigheid van een publieke verantwoording van de boodschapper, in persoon of organisatie. De extra grootte van het monument doet daardoor zijn psychologische werk, door zich te manifesteren als afkomstig van een geheimzinnige georganiseerde grootheid, met macht en gesymboliseerde middelen. Ik vermoed dat we hier te maken hebben met een letterlijk steenrijke zonderling, die bij voorspelbaar gebrek aan aandacht voor zijn geschreven, geïsoleerde filosofie op papier, toch een niet te negeren statement aan de mensheid wilde maken. Een doordachte sjamanistische zet dus, zoals alle religiën dit in het verleden deden, en met succes. De onbewijsbare geldigheid van elke religie, is een handicap die werd en wordt gecompenseerd met grootse bouwwerken. Daarin schuilt samen met de mythe, een krachtig argument voor de macht ervan. Niets nieuws onder de zon dus, wat mij betreft. Mogelijk was de man stervende, en wilde toch iets anders achter laten dan een afbrokkelende invloed van zijn persoonlijke werken. Bezit geeft macht, macht geeft invloed, invloed geeft eigenwaarde betekenis, na de dood heeft eigenwaarde geen zin, tenzij….

 4. Ik zie in het zogenaamde ‘cohousing’ wel een effectieve methode om gezinsuitbreidingen terug te brengen. In de jaren ’60 waren de communes populair en cohousing of gemeenschappelijk wonen is daarvan afgeleid. Door individualisme zijn gezinnen kleiner geworden en talrijker, maar cohousing heeft collectieve huiskamers, tuinen, kinderspeelkamers, keukens, etcetera en natuurlijk eigen kamers om je terug te kunnen trekken.
  Gesteld dat een gemiddeld gezin uit 4 leden bestaat (2 volwassenen en 2 kinderen), dan zou een gemeenschappelijk huis van bijvoorbeeld 50 volwassenen 50 kinderen voortbrengen. Omdat dat wel een beetje druk wordt, denk ik dat ouders minder snel zullen overgaan om eigen kinderen te nemen. Er bestaan inmiddels veel projecten van cohousing in de westerse wereld, maar van een echte doorbraak is (vreemd genoeg) nog geen sprake.

  1. Dat is niet vreemd…een man wil geen andere mannen bij zijn vrouw, je moet voortdurend oppassen op je kinderen, er is voortdurend lawaai, ruzie om het eten, en het toilet schoonmaken is een crime, dan heb ik het nog niet over lawaaioverlast en besmettelijke ziektes.

   1. Och, dat is best wel een zure reactie. Je moet elkaar en je medebewoners inderdaad meer kunnen vertrouwen als je gemeenschappelijke ruimten deelt. Maar ook een minder individualistisch karakter hebben en een zekere gemeenschapsbesef hebben. Wellicht ligt het op het moment wat gevoelig, maar oppassen op je kinderen wordt toch juist makkelijker tussen gelijkgestemden? Een oppas is namelijk zo geregeld als je toezicht houdt op andermans kinderen. Naar mijn smaak is het individualisme te ver doorgeschoten als mensen zich vooral aan anderen kunnen irriteren, dus voor iedereen zal cohousing niet een geschikte woonvorm zijn. Maar gemeenschappelijk wonen kan ook voordeliger zijn en een schoonmaker in dienst nemen is gemakkelijker als je niet andermans troep wilt opruimen. Ik denk vooral aan de voordelen van het samen zijn. Individualisme leidt ook tot eenzaamheid en uitsluiting, wat ook een onwenselijke situatie is.

 5. vaccinlover gates is ook eigenaar van een monsanto dat Wereldwijd in paniektempo elk Land ontwricht de Autonomie afpakt en dwingt zaad dat steriel is te kopen en dus elk jaar gedwongen koop bij monsanto met lawsuits in elke holster indien Klant Sputtert.  Dat is een mooie megaholomodor als die een dagje staken per ongeluk.

  Onder mom van hun eigen hongersnoden die ze zelf met oa 6000 ton (owee 4000 van de 10.000 bij monsanto bestelde over) agent orange veroorzaakten is goede fee gates nu ook in afrika zijn biotechgewassen aan het aansmeren. Dat is nog eens zaaken doen en reddende engel spelen tegelijk.  Daar naast had hij al doomsdayzaadkluizen klaar op de Noordpool voor de bedoelde maar Mislukte atoomoorlog waarmee ze in 2000 al hun plundertocht door heen geheel de Westerse Maatschappij Rusland Scandinavie Engeland USA Europa wilden afsluiten om Lastige vraagjes te voorkomen.

 6. Wat in theorie een mooi systeem zou kunnen zijn werkt niet altijd in de praktijk. De ervaringen met communes zijn niet echt positief. Praktische problemen zoals Julie die aanhaalt speelden daarin een belangrijke rol.
  Vaak is er op dit ondermaanse een kloof tussen mooie theorie en harde praktijk.

  1. Heb je gelijk in Roeland, ik zou mijn vrouw absoluut niet met een ander willen delen, ben dan ook zonder meer monogaam als ik een relatie heb. Communes zijn vaak bronnen van ziekten en kapotte relaties, ondanks de positieve intenties waar het allemaal mee begon.

 7. Misschien kunnen mensen zichzelf de vraag eens wat vaker stellen: waarom willen we zoveel kinderen? Terwijl er wel een drukke baan gewenst is, kinderen aandacht tekort komen en vervolgens uit schuldgevoel afkopen met zoethoudertjes…

  Waarom heb je 3 kinderen als je 40 uur werkt en er vervolgens achter komt dat je kind doodongelukkig is omdat het weer naar de bso moet…?

  1. Wij Natives Hebben Maar een voortplantingsratio van -35% of 1,3 Kind per Ouderpaar en zijn zo snel Geschiedenis. De allochtonen en vast meer van die snuiters hebben een ratio van 8,1 dus een Ware tsunami van verdringing en overnames.
    
   Daar naast worden We op moment overspoeld door afrikanenreetjes(ter massaalst misbruik door joden) asiaten en chinese babietjes van voornamelijk jongetjes  waarmee china een eugenetische genocidepolitiek tegen heel de Wereld voert.En ook al overwegend de joden er mee rond flaneren en Ze misbruiken. Mauro was ook geimporteert ter misbruik om er na als gebruikelijk in Onze vangnetten gegooid te worden vervangen voor verser jonger.
    
   Waarbij Major Crime org de eu er alles aan doet om Landen zo veel mogelijk te ontwrichten daarmee deze te misbruiken voor allerlei stroom Ontheemden maar blijft vloeien tot zelfs 20.000 euro per Mens en Kind geven dat ronselaars en noordafrikaanse landen als tunesie en marokko maar kunnen hier heen jagen.
    
   Hoe Alleen Al de allochtoon 8,1 kind kan financieren en betalen IS AL Een mysterie van Belang en Zou Wel Eens onderdeel van Onze even Mysterieuze 400 miljard staatsschulden kunnen verklaren.
    
   Maar Wij?…Welke Wij bedoel je dan?

   1. Nou c, in wij bedoel ik we allemaal… we hebben gedacht aan/ over het krijgen, mogen ontvangen van een kindje, maar ook over de gevolgen daarvan…
    Je leven verandert nogal met de komst van een nieuw wereldburgertje, niet alleen op korte maar ook op langere termijn, een kind is er heel je leven als ouder…

    Ben geen natuurkundige, wetenschapper of wat ook, maar ik zag/zie het als een toestand die veranderd, en in die verandering ga je mee… of niet…

    Wat ik lastig te begrijpen vind… is dat je als ouders wel 1,2,3, of nog meer kinderen wilt en vervolgens toch je “oude” leven wilt voortzetten…

    Wel 3 kinderen bijv. en het dan onder grote stress allemaal het boeltje bij elkaar wilt houden en vooral niet minder dagen gaan werken want we willen wel luxe wonen/leven en opmerkingen als: ik zou gek worden als ik een hele week voor/met mijn kinderen thuis moet zijn…

    Dat bedoel ik zeg maar met “we”…

    1. Maar c, ik heb nog wat reacties gelezen en heb begrepen dat je misschien wel of niet meer kunt meelezen…?

     Zonder bewust bedoeld iemand tegen de schenen te schoppen… is het allemaal eigen keus wat we en hoe we dat doen in het leven… wie zijn wij of beter ik… om over iemands leven en de invulling daarvan te oordelen?

     Tussen de regels door proef / lees ik veel boosheid, bitterheid en je
     doorgemaakte en aangedane schade uit je jeugd kan ik dat wel plaatsen…
     Dat vind ik wel erg, het raakt me zeer… misschien is het een idee om alle ellende op papier te zetten gewoon voor jezelf… en het daarna te verscheuren? Heeft mij een beetje geholpen, hoewel de rugzak van ervaringen niet leger wordt, slechts soms iets begrijpelijker, proberend vanuit een soort de “waar”heid ligt in het midden te redeneren…

     Het leven is oneerlijk… ik weet daar best wat van…  ik kan het niet mooier voor je maken, helaas…
     Je hebt nuttige onwetenheden aan de kaak gesteld, maar wellicht is het beter om aan lezers zelf een conclusie te laten omdat ik simpelweg denk dat niet iedereen alles kan bevatten in deze waanzinnige wereld…

     Het is denk ik ook een lastig gegeven als je uit een hoogopgeleid, financieel “zeker” gezin komt, je de andere kant van de maatschappij helemaal goed doordrongen voor te kunnen stellen… omdat die situaties en ellende niet door hen beleefd/ doorleefd worden…

     Misschien is vergeven het beste woord… vergeef het een ander zich niet voor te kunnen stellen jouw pijn, verdriet, razernij… en breng een knuffel aan jezelf voor het proberen openen van andermans ogen welke niet door jouw ogen kunnen zien…

     Stap in mijn schoenen en wandel… zeg ik weleens … ga door de diepste dalen en over de mooiste heuvels… en dan praten we op gedeeld niveau of zeggen we: wie de schoen past trekke hem aan…
     Terwijl we elkaar niet de ellende wensen of gunnen die we zelf ervaren hebben… maar misschien op respectvolle wijze iets van elkaar kunnen leren ;)

    2. Hoi Amouska,

     Volgens mij is “c” verbannen hier op Visionair.

     Ik proef ook veel frustraties bij hem, ik begrijp hem soms niet, maar vaak ook weer wel. Ik zou het jammer vinden als “c” niet meer zou kunnen schrijven hier.

     Als ik hem zou zijn biedt hij zijn excuses gewoon aan, past ie zijn schrijfstijl een beetje aan en volgt jouw goede raad op die je net schrijft.
      

    3. @Germen,

     Dan komt t wel goed denk/hoop ik.

     Kan “c” nog wel deze reacties lezen trouwens, van jou (redactie), van Anouska, Antares en van mij?

    4. Ik ben duidelijk genoeg geweest. Opgehoepeld tot je je excuses hebt aangeboden.

     Germen/redactie

    5. c, ik ben ook simpel ;) ik zie echt wel wat gaande is…

     Ik had een discussie met mijn paps, ong. 20 jaar terug… stelling van mijn paps: je had nooit geboren moeten worden…

     stelling van mij, dochter (rebelse tegen de krib kerende puberdochter met technisch inzicht) … dan had jij er niet mee moeten beginnen…

     Laterop, rust en emoties gekeerd… was dat van ons beide te kort door de bocht… al begrijp ik nu, 20 jaar later zijn gedachte erachter iets beter… bedoelende: wat een puinhoopwereld waar ik een kind in op mag voeden…
     Helemaal niet simpel… zeer ingewikkeld zelfs…

 8. Simpele oplossing: 1 vrouw neemt meerdere mannen die zich exclusief aan haar binden. Gevolgen zijn, welvarende gezinnen met meerdere inkomens. Wanneer een vrouw gemiddeld drie mannen heeft, dan komt 66% van de vrouwen zonder man te zitten en baren zij ook geen kinderen, wat een afname van het geboortecijfer geeft. Deze vrouwen zouden zich bijvoorbeeld als geestelijke kunnen ontwikkelen en (gezellig) in groepen kunnen samenleven. Hun werkveld kan liggen in de gezondheidszorg, het onderwijs, en/of bierbrouwen.

   1. Misschien een tegenhanger bedacht van het midden oosten, of misschien in feministische lijn flink door geredeneerd.
    Maar jouw vraag is waarschijnlijk in ethische zin en dan moet je hem of haar niet al te serieus nemen denk ik.

 9. Misschien de reden waarom steeds meer mensen als homoseksueel op aarde komen : Zonder het doel zich te reproduceren, maar wel op een positive manier bij te dragen aan de maatschappij. (dikwijls kunstenaars, levensverbeteraars, …)

 10. Hieronder een mooi stukje dat ik vond in de New Scientist over de jagers/verzamelaars. De ellende is begonnen bij de landbouwrevolutie. Dit schiep een enorme aanwas in aantallen (kwantiteit in plaats van kwaliteit) en de overheersing waar we nu visionair over volschrijven.  
  FOR 5000 years, humans have grown accustomed to living in societies dominated by the privileged few. But it wasn’t always this way. For tens of thousands of years, egalitarian hunter-gatherer societies were widespread. And as a large body of anthropological research shows, long before we organised ourselves into hierarchies of wealth, social status and power, these groups rigorously enforced norms that prevented any individual or group from acquiring more status, authority or resources than others.*
  Decision-making was decentralised and leadership ad hoc; there weren’t any chiefs. There were sporadic hot-blooded fights between individuals, of course, but there was no organised conflict between groups. Nor were there strong notions of private property and therefore any need for territorial defence. These social norms affected gender roles as well; women were important producers and relatively empowered, and marriages were typically monogamous.
  Keeping the playing field level was a matter of survival. These small-scale, nomadic foraging groups didn’t stock up much surplus food, and given the high-risk nature of hunting – the fact that on any given day or week you may come back empty-handed – sharing and cooperation were required to ensure everyone got enough to eat. Anyone who made a bid for higher status or attempted to take more than their share would be ridiculed or ostracised for their audacity. Suppressing our primate ancestors’ dominance hierarchies by enforcing these egalitarian norms was a central adaptation of human evolution, argues social anthropologist Christopher Boehm. It enhanced cooperation and lowered risk as small, isolated bands of humans spread into new habitats and regions across the world, and was likely crucial to our survival and success.

 11. zacharias zwartkijker

  Misschien zit het probleem van de overbevolking niet bij de „productie” van mensen, alswel dat de mens telkens ouder wordt, dus langer meegaat.
  De oplossing is volgens mij dan ook dat er soepeler omgegaan kan worden met zaken als levensbeeindiging.
  In de natuur is het in principe ook zo geregeld. Als een dier oud wordt kan het minder prooi vangen of valt het zelf sneller tot prooi van een ander dier. Wij mensen hebben daar veel meer moeite mee. Kijk in een verpleeghuis maar eens hoe het leven tot het uiterste gerekt wordt, of dit nou de wil van de patient is of niet.

Laat een reactie achter