Voor machines is de zuurstofloze, zonrijke maan een veel prettiger verblijfplaats dan de aarde.

De aarde als reservaat voor de mens

Het is in de middellange toekomst, vele tientallen jaren na nu. De trends van steeds snellere en kleinere computers zet onverbiddelijk door. Machines hebben zich ontwikkeld tot wezens die onmetelijk veel intelligenter zijn dan zelfs de slimste mens. Hoe zouden de nieuwe verhoudingen liggen?

De drie stadia van overbodigheid
Machines hoeven niet een mens exact na te kunnen doen om deze overbodig te maken. Ze hoeven slechts alle taken van een mens beter te vervullen. In het proces van overbodig worden van de mens zijn drie stadia te onderscheiden. Het eerste stadium is dat waarin een machine in staat is een taak van de mens überhaupt, zij het gebrekkig, over te nemen. Voorbeelden van taken van deze eerste categorie zijn de eerste weefgetouwen die het werk van menselijke wevers overnamen (maar veel slechtere kwaliteit leverden) en de automatische piloot in vliegtuigen (of cruise control in auto’s). Nu bevinden weefgetouwen zich in de derde categorie.

Het tweede stadium is dat waarin een machine een bepaalde taak goedkoper kan verrichten dan een mens. Voorbeelden van taken die zich op dit moment bevindn in dit tweede stadium zijn d montage van elektronische schakelingen. Hier in het westen is het al goedkoper om dat door robots te laten doen. In lagelonenlanden als China en India zijn de salarissen nog zo bedroevend laag dat het werk hier nog wel door mensen wordt verricht.

Het derde stadium is dat waarin een machine dermate goede kwaliteit levert dat zelfs als de mens de taak gratis zou verrichten, dit toch nog slechter zou uitpakken dan als een machine de taak verricht. Een voorbeeld zijn de automatische waarschuwingssystemen voor het treinverkeer. Mensen maken fouten, hoe gewetensvol ze hun taak ook verrichten. Machines maken alleen systematische fouten. In een zeer goed begrepen, deterministisch systeem is het daarom veiliger om een machine het werk te laten verrichten. De reden dat hier steeds meer sprake van is.

Naar verwachting zullen steeds meer menselijke taken in de eerste categorie terecht komen of opschuiven naar de tweede en de derde categorie tot op het laatst, niet al te veel jaren na nu, alle taken in de derde categorie terecht zijn gekomen. De mens is dan geheel overbodig geworden. We kunnen dan kiezen voor de eeuwige vakantie, maar de vraag is of wij dan nog degenen zullen zijn die beslissen wat er gebeurt.

Voor machines is de zuurstofloze, zonrijke maan een veel prettiger verblijfplaats dan de aarde.
Voor machines is de zuurstofloze, zonrijke maan een veel prettiger verblijfplaats dan de aarde.

Hoe gaat het met de mens aflopen?
Veel auteurs denken dat kunstmatige intelligenties de aarde zullen overnemen en de mens zullen uitroeien. Dit is zeker een mogelijkheid, maar niet de waarschijnlijkste. Het is namelijk niet erg rationeel om de meest complexe plaats (en het meest complexe wezen) dat het zonnestelsel kent te willen vernietigen alleen voor een handjevol grondstoffen. Superieure intelligentiss zullen waarschijnlijk nog meer dan wij nieuwsgierig zijn. De hoeveelheid makkelijk winbare, voor machines geschikte grondstoffen op de maan, in de planetoïdengordel, Mercurius en de Kuipergordel, bijvoorbeeld, is vele malen groter dan op aarde, om maar te zwijgen over de onafzienbare voorraden fuseerbare waterstof op en in gasreuzen als Jupiter. De aarde is daarentegen een onaangename plaats voor machines. Het is waarschijnlijker dat mensen zullen worden veroordeeld tot verblijf in het reservaat op de aarde.

10 gedachten over “De aarde als reservaat voor de mens”

 1. Interessant artikel, Germen (̩̩n van de vele overigens Рcomplimenten voor deze site!).
  Roept ook weer allerlei vragen bij me op:
  – Kan een machine/programma ‘nieuwsgierig’ zijn? Of is dit een eigenschap die ons juist onderscheidt van machines? Miisschien hangt ‘nieuwsgierigheid’ wel samen met ‘bewustzijn’?
  РWat is het gevolg voor ons economische systeem, waarbij arbeidsparticipatie ̩̩n van de peilers is? Welke spelregels bepalen straks waarvoor onze productiebronnen worden aangewend en hoe de resultaten worden verdeeld?

 2. Kort door de bocht gesproken, de machinerie wordt steeds complexer en hoe complexer iets is hoe meer fouten het zal bevatten. Fouten die men doorgaans ook niet kan verhelpen. Maar hier heb je ook weer zo’n paradoxaal gegeven, als er iets nieuws in de media wereld op komst is, ligt de mens al voor de winkel om de eerste te zijn om het te kopen. Dus eigenlijk is het onze eigen schuld, dat het kapitaal hier op in gaat, het is weer geld en de kudde koopt het wel. Dus weer de structuur van ons mens zijn, toch proberen te veranderen misschien?? Maar Germen het stuk is wel een punt om er nadrukkelijk even bij stil te staan. Maar of het effect heeft? ik betwijfel het.

 3. Er is ook nog sprake van een tussenvorm van mens en machine namelijk de cyborgs.
  Het is niet ondenkbaar dat de elite die over enorme financiële middelen beschikt zich ingegeven door een angst voor de dood zichzelf transformeert tot cyborgs. 
  Deze cyborgs kunnen de resterende mensen als bedreiging gaan zien. Immers mensen kunnen in opstand komen. Deze zouden dan wel een rationeel belang erbij hebben om mensen uit te roeien en het werk te laten uitvoeren door machines. En dat kan heel eenvoudig door het loslaten van een virusje. Ze hoeven geen schot te lossen. 
  De cyborgs zullen niet zonder meer de Aarde gaan verlaten, al was het maar om de eenvoudige reden dat ze menselijke emoties kennen en een zonsondergang op Tahiti waarschijnlijk mooier vinden dan een landschap op de Maan. 
  Zelf denk ik dat dit het meest aannemelijke toekomstscenario is. Inmiddels is het wel zeker dat degenen dat kunnen betalen zich laten transformeren in eeuwig levende cyborgs en die mogelijkheid zal er binnen enkele tientallen jaren zijn. 
  Ik geef de mensheid zoals die nu functioneert daarom nog hoogstens 100 jaar, als die mensheid het al zolang volhoudt.

 4. Roeland, hier heb je absoluut een punt. Zowel in China als in Engeland heb je 2 laboratoriums die niets anders doen dan dit soort virussen te kweken en uitproberen. Het berroerde is, dat je doorgaans zeeeer weinig hieromtrent hoort.
  De mensheid zal wel iets langer bestaan denk ik, maar het is duidelijk een gegeven wat je omschrijft, gelukkig maak ik dat niet mee. Lekker egocentrisch van mij.

 5. Het probleem is dat zelfs terwijl zoiets gaande is mensen niet in de gaten zullen hebben wat er aan de hand is. De elite kan ach en wee roepen en de mensen zullen niet weten wat er achter zit. Kortom het is wat je zou kunnen noemen ’the perfect crime.’
  Gezien alles wat er gebeurt is met de kredietcrisis e.d. denk ik dat we niet al te hoge verwachtingen hoeven te hebben tav de ethiek die de elite erop na houdt.   
  Maar goed, ik verwacht dat zowel jij als ik dit niet hoeven mee te maken…….
  Bovendien acht ik de kans groot dat voordat het bovenstaande zich voltrekt er nog iets anders gebeurt wat met dit scenario intervenieert. Denk aan een zonnestorm die alle elektronica voor jaren lamlegt: geen verwarming, geen water uit de kraan, geen winkels die opengaan, geen koeling, geen licht, geen betalingsverkeer en zelfs geen internet en visionair.nl 
   
   

 6. Roeland, dat de mensen oogkleppen op hebben, is een vast gegeven. Waarom dat zo is, zijn vele redenen voor aanwezig, waaronder machteloosheid etc. Mede daarom is het van groot belang in mijn optiek dat we onze kinderen en in mijn geval onze 7 kleinzoons mee geven dat het individualisme het grootste goed is wat er bestaat en dat wij allen daar recht op hebben. Maar laten we eerlijk zijn tegenover ons zelf, dat we ook verdomd graag gemak zuchtig zijn. Het zijn van die geraffineerde sluipprocessen waarin wij ons mensen toe leiden. Dat het universum en oa dus ook de aarde aan het systeem onderhevig zijn, zal je daar dus eigenlijk altijd in het achterhoofd rekening mee moeten houden. Niet te vaak, want anders zou je geen deel van leven meer hebben. En zolang het kan wil ik er nog wel even van genieten en hoop voor velen met mij. Hoe lang het zal duren voordat het zich voltrekt, heb ik geen flauw benul van, maar komen doet het.

 7. “De aarde als reservaat voor de mens”
   
   Ja natuurlijk is en blijft de aarde het reservaat voor de mens. En dat is maar goed ook. Daar is die mens helemaal op ontworpen. En die aarde ook. Voorlopig hebben we nog nergens een planeet gevonden welke ons op zou kunnen vangen omdat die ook aan onze behoeften kan voldoen. En persoonlijk vind ik de gedachte dat die wel ergens zal worden gevonden, net zo onnozel als te veronderstellen dat een groen kokertje uit z’n/h’r eigen ooit wel uit zal groeien tot wat uiteindelijk een complex levend mens met ziel wordt. En ik ben best een beeldvormer hoor.
   
  Als je een kans maar genoeg nullen geeft, wordt het ooit wel een keer iets oneindig ingewikkelds en esthetisch volmaakts als het ecologische systeem waar wij deel van uitmaken? Sorry hoor, ik ben een techneut en weet een beetje wat er nodig is om een apparaat te maken dat werkt zoals we wensen. Dat is nimmer op toeval terug te voeren. Wel bevat deze aarde veel dat aantoonbaar ooit voorgeprogrammeerd is, maar dat is wat anders.
   
  Dat we in de beheersing van die techniek zullen groeien en het eind absoluut niet in zicht is, zie ik ook wel in. Dat die techniek de mensheid kan helpen om te overheersen, is geen probleem en zal er voor zorgen dat er minder soldaten nodig zullen zijn. Toch zal er altijd een levend wezen heersen over die techniek. Alles heeft een baas, ook die kunstmatige intelligentie.
   
  Ik heb nogal wat ingenieurs gekend waar je een groot aantal emmers kennis (conditionering) in kon gooien, wat er ook weer uit kwam als je ze tijdig ‘op hun kop hield’, d.w.z. examineerde. Doch verder konden ze er creatief weinig mee. Die allen zullen volkomen verslagen worden door de machines, waar oneindig veel meer gegevens en programma’s in opgeslagen kunnen worden en die dat foutloos kunnen reproduceren.
  Maar creatief, echt scheppend, dat is immers zoveel meer dan uitvoerend.
   
  Als ik het goed begrepen heb, is er onlangs in Delft een ingenieur ontslagen, omdat hij in ufo’s gelooft. Dat vind ik zielig, want onder bepaalde omstandigheden kunnen ufo’s de ruimte krijgen om zich te manifesteren.
   
  Zo ben ik ook bang dat ……., nee laat ik eerst wat anders vertellen: bij onze bevriende dokter viel ooit o.a. (nog meer gekke dingen) een opbergrek om, wat van zichzelf stevig genoeg was om te blijven staan. Bij mij zelf waaide zo eens een naambord van z’n paal, terwijl die met kettingen vast hing. In beide gevallen was er sprake van een liederlijke aanwezigheid van wat ik altijd maar zwarte krengen noem; demonische geesten, welke door omstandigheden (altijd op ons fout bezig zijn terug te voeren) veel te ver door kunnen komen. Er is immers een relatie van occultisme met enge gebeurtenissen. Dat kan heel ver gaan. Mijn Bijbel erkent zelfs dat er zich materialiserende gevallen engelen (ik geloof dat ze godenzonen worden genoemd) dusdanig ooit met mensendochters hebben vermengd dat daar kinderen uit voort kwamen; enakskinderen genoemd.
   
  (ik wil hier zelfs nog een veronderstelling uitspreken dat die wat ik maar onnatuurlijke wezens noem, mogelijk nogal kleine hoofdjes hebben, omdat ik m.i. te vaak heb waargenomen dat occulte kunstenaars hen als zodanig uitbeeldden. Doch dat voert hier wellicht te ver.)
   
  Waar ik dan zo bang voor ben, dat is dat wij ooit apparatuur ontwikkelen waar geestelijke wezens grip op krijgen om die te besturen, wat jullie dan uit zouden leggen als kunstmatige intelligentie, als passend in het evolutiegeloof. Die demonen kunnen immers ook dusdanig vat op mensen krijgen, dat ze straal bezeten (in bezit genomen) raken. (maar dat was al een poosje)
   
  Overigens acht ik het toch ook nog even goed om er aan te herinneren dat als het hier te ver gaat, dat de Eeuwige beloofd heeft om net als ooit bij die ‘godenzonen’ persoonlijk in te grijpen en de wereldregering ter hand te nemen, waarbij eerstens het gespuis voornoemd in het vuur gesmeten wordt en zo en er dan nog duizend jaar een paradijssituatie herschapen wordt. Dat verwachten ook wij binnen die boven ergens genoemde 100 jaar gestalte te krijgen.
   
  Daarna belooft Hij zelfs een wereld waar geen zee meer is (dat scheelt een oceaan op een borrel?!) en het onnatuurlijke doodgaan niet meer bestaat en nog veel meer moois. Het is dus flauwe kul als jullie daar nu al allemaal naar op zoek willen gaan in het donker, met buitenproportionele energieverspilling in een wereld waar nog zoveel lieve kindertjes dood gaan van de honger.
   
  Zijn jullie toch ook wel lid van WWF, Natuurmonumenten, Greenpeace en zo? Doen hoor!

Laat een reactie achter