levenswijsheid

Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden.

Tien lastig te leren, maar onmisbare skills

De volgende tien onmisbare skills zullen je in staat stellen om extra veel uit je leven te halen, aldus Rachel Gillet in een artikel op World Economic Forum. Het kost veel oefening en zelfdiscipline om ze onder de knie te krijgen, maar deze zullen zich meer dan uitbetalen in de vorm van succes.

1. Time management.
Tijd is een van je kostbaarste hulpbronnen, die ongemerkt wegtikt. Werkgevers zien graag werknemers die effectief gebruik maken van hun tijd. Die leveren namelijk meer op per uur en dus per betaald salaris. Voor ieder is er een timemanagementssysteem dat het meest geschikt is. Welk systeem je gebruikt is minder belangrijk dan dát je er een gebruikt dat voor jou werkt en dat je je ook houdt aan het systeem. Hier een overzicht van nuttige time management apps.

Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden.
Luisteren is één van de tien allerbelangrijkste vaardigheden. Bron: Wikimedia Commons.

2. Empathie.
Empathie maakt je een beter mens en minder een psychopaat. Verder helpt empathie je beter andere mensen te begrijpen en meer voor ze te betekenen. Daardoor zullen anderen je aardig vinden en graag met je samenwerken, bijvoorbeeld door wat van je te kopen. Ook maakt empathie je een betere hulp- en dienstverlener.
In een team waarin empathie heerst, gaan mensen verder dan van ze wordt gevraagd en kan de groep als geheel bergen verzetten.

3. Kunnen slapen op momenten dat het jou uitkomt.
Een gezonde nachtrust versterkt je weerstand, concentratie en gezondheid. We zijn gewoontedieren. Een vast slaapritueel maakt dat je makkelijker in slaap valt en weer wakker wordt. Ook moet je elke dag op ruwweg dezelfde tijden gaan slapen.

4. Positief tegen jezelf praten.
Uiteindelijk doet het er niet zoveel toe wat anderen over je denken, maar wél hoe jij over jezelf denkt. Als je veel zelfvertrouwen hebt, laat je je niet uit het veld slaan door de mening van anderen. Hoe vaker je positief over jezelf praat en denkt, hoe sterker je zelfvertrouwen wordt. Omgekeerd is negatief over jezelf denken vernietigend. Stop die negatieve gedachten.

5. Wees consistent.
Maak een plan en als het werkt, blijf je er aan houden als er geen goede redenen zijn om je tactiek te veranderen. Waar je ook mee bezig bent, of het nou een nieuwe trainingsoefening, het opvoeden van kinderen of het werken aan een belangrijk project is, consistentie is de sleutel voor succes.  Welke soort succes dan ook. Ook als je eenmaal de top bereikt hebt, moet je doorgaan met het harde werk, waarschijnlijk zelfs nog harder. 

6. Om hulp vragen
Niemand is overal goed in. Als dingen je boven het hoofd groeien, vraag dan hulp. Hulp vragen als je er om goede redenen zelf niet uitkomt, is geen schande. Anderen waarderen het, als je hun kennis en kunde zo op waarde schat. Uiteraard moet jij je vrienden en collega’s ook helpen als zij om hulp vragen. Zo help je elkaar verder en versterk je de onderlinge band.

7. Weten wanneer je je mond dicht moet houden en dat ook doen
Spreken is zilver, zwijgen is goed, zegt een bekend Nederlands spreekwoord niet voor niets. Ben je erg geëmotioneerd, dan is de kans groot dat je dingen zegt, of nog erger: tweet of e-mailt, waar je later erge spijt van krijgt. Het wordt dan heel moeilijk om dat terug te draaien.

8. Luisteren.
Goed luisteren is erg belangrijk. Misverstanden zijn kostbaar en mensen waarderen het erg, als je goed naar ze luistert. Helaas betekent het drukke werk dat goed luisteren er bij inschiet. Een goede tip voor actief luisteren is herhalen wat de persoon tegen je zei. Dit maakt bijvoorbeeld werkoverleg veel effectiever.

9. Bemoei je alleen met je eigen zaken.
Andere mensen vinden het doorgaans erg irritant als je ongevraagd advies geeft, ook al heb je onverbiddelijk gelijk. Waarschijnlijk heeft de ander goede redenen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier doet. Geef alleen advies, als de ander er om vraagt of als er dingen radicaal uit de hand dreigen te lopen. Blijf zelfs in dat geval tactisch en diplomatiek.

10. Beheers je denken.
Juist denken leidt tot juist handelen. De mentale voorstelling die je van de wereld hebt, stuurt je woorden en daden. De valkuil is dat je mentale voorstelling voortkomt uit het verleden en (vooral als je ouder bent): de toekomst wordt behoorlijk veel anders dan het verleden. Visualiseer succes in de toekomst en zorg dat je technische ontwikkelingen goed volgt. Hoe gedetailleerder, realistischer en levendiger de ‘roadmap to success’ in je geest, hoe groter de kans dat deze tot werkelijkheid wordt.

Bron:
World Economic Forum

Met dank aan Jan-Henk Bouman van Permanent Beta voor de tip.

Zelfmedelijden is vaak net zo schadelijk als heroïne. Bron: Wikimedia Commons

Zelfmedelijden als heroïne

Heroïne, een aan de pijnstiller morfine verwante stof, werd in de jaren zeventig bekend als de drug die gebruikers voor een paar uur een warm, troostend gevoel gaf, maar ze langzaam ten gronde richt. Minder bekend is dat zelfmedelijden vergelijkbare verwoestende gevolgen heeft. Hoe stoppen we zelfmedelijden?

Zelfmedelijden is vaak net zo schadelijk als heroïne. Bron: Wikimedia Commons
Zelfmedelijden is vaak net zo schadelijk als heroïne. Bron: Wikimedia Commons

Medelijden: erg nuttig
De meeste mensen vinden zichzelf aardig. Dat is ook goed, want anders zouden ze niet voor zichzelf zorgen. Met aardige personen heb je al snel medelijden, als ze iets vervelends overkomt. Ook dat is goed. Medelijden en wederzijdse sympathie zijn het cement waarmee mensen, en dus ook de mensenmaatschappij,  aan elkaar hangen. Medelijden zorgt voor een sociaal vangnet en voorkomt dat we dingen doen die andere mensen schaden. Ook geeft het een gerust gevoel, waardoor we meer dingen durven te wagen, en ook kunnen wagen. Gaat het mis, dan zullen mensen die ons aardig vinden zich immers in  onze miserie verplaatsen en ons helpen.

Heroïne als ontaarde endorfine
Ons lichaam maakt endorfinen aan om ons bij pijn of inspanning beter te laten voelen. Zo voorkomt het lichaam dat we altijd pijn vermijden. Endorfinen grijpen in op het beloningscentrum van ons brein en laten ons pijn negeren. Uit de onrijpe vrucht van de papaverklaproos wordt opium gewonnen, het gedroogde melksap. De farmacologisch actieve stof hierin, morfine, is een krachtige pijnstiller, maar sterk verslavend omdat deze chemisch sterk lijkt op endorfinen, dus ook op het beloningscentrum van de hersenen werkt.

Heroïne, dat door chemici uit morfine wordt bereid, werkt nog veel sterker en verslavender: de twee extra CH3CH2-groepen laten heroïne sneller de bloed-hersenbarrière passeren. Het gevolg: veel mensen werden verslaafd aan deze drug, met jarenlange ellende, vaak zelfs de dood, tot gevolg.

Zelfmedelijden als ontaard medelijden
We hoeven niet over ons te laten lopen: we hebben dezelfde rechten en plichten als andere mensen. Voor jezelf opkomen, omdat je onrechtvaardig of oneerlijk behandeld wordt is terecht. Of als we om hulp vragen als we deze echt nodig hebben. Anders wordt het als we medelijden met onszelf krijgen. We voelen ons beter, maar tegen een hoge prijs.

De gevolgen van zelfmedelijden
Het gevaarlijkste gevolg van zelfmedelijden is dat je je neerlegt bij de tegenslag. Hierdoor blijf je in de tegenslag zitten. Ook ga je minder van jezelf eisen. Je wilskracht, je mentale spier verslapt. Je gaat geloven dat ellende natuurlijk is en daardoor ga je ellende ook opzoeken in plaats van positiviteit in je leven te  zoeken. Ook worden andere mensen op een gegeven moment moe van je.

Humor: het beste medicijn
De beste manier om zelfmedelijden te overwinnen is om jezelf en de ellende te lachen. Vaak zijn er onverwachte positieve kanten aan een tijdelijke tegenslag. De manager in de WW heeft nu eindelijk de tijd om wat goede boeken te lezen. Een ziekte las kanker is afschuwelijk om door te maken, maar laat patiënten vaak wel wijzer en met een sterkere wilskracht achter, als ze de strijd tegen kanker winnen. Je vriendenkring wordt uitgedund, maar dan weet je meteen wie je echte vrienden zijn die je door dik en dun blijven steunen.