De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.

Is ouderdom een ziekte?

Voor het eerst is door de Amerikaanse gezondheidsraad FDA nu een medicijnproef goedgekeurd voor een medicijn, dat veroudering rechtstreeks aanpakt. Metformine, een al bestaand medicijn,  wordt nu getest op de werkzaamheid voor het vertragen van ouderdom. Is ouderdom een ziekte, en is ouderdom aanpakken de beste manier om ouderdomsziekten te bestrijden?

De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.
De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.

‘Veroudering terugdraaien geneest ouderdomsziekten’
Veel ziekten zijn een rechtstreeks gevolg van veroudering. Diabetes II, ouderdomsdiabetes bijvoorbeeld, maar ook spierzwakte, botontkalking en geheugenproblemen. Als een patiënt een vaak dure en ingrijpende behandeling krijgt voor de ene ziekte, sterft hij aan een andere oudersdomziekte. Steeds meer gerontologen willen daarom op zoek naar een medicijn dat het proces van veroudering zelf aanpakt in plaats van alleen aan symptoombestrijding doen. Dit is de goedkoopste en effectiefste oplossing, stellen ze.

Remt metformine veroudering?
Arts Nir Barzillai van het Albert Einstein College of Medicine in New York wil daarom het middel metformine testen op het remmen van veroudering in een klinische proef, waar duizenden lijders aan ouderdomsziekten bij betrokken zijn. Metformine wordt al gebruikt om diabetes II mee te behandelen, sinds 2006 in Nederland zelfs als enige middel. Het is namelijk het enige middel dat de sterfte aantoonbaar laat dalen. Ook in de VS worden diabetes II patiënten massaal behandeld met metformine, dus deze zijn uitgesloten van de proef. Volgens hem komt de effectiviteit van metformine door het remmen van veroudering, en zou het middel daarom ook tegen kanker, hartklachten en mentale achteruitgang helpen. Veel voorstanders van het ontwikkelen van medicijnen tegen veroudering hebben er een hard hoofd in dat de bureaucratische FDA goedkeuring geeft voor de proef. Toch heeft onderdirecteur Robert Temple van de FDA tijdens een hoorzitting door laten schemeren, dat de FDA open staat voor het idee.

Bijwerkingen van metformine
Medicijnen zijn in feite gifstoffen en metformine is geen uitzondering. Aan het begin van de behandeling met metformine is zeer vaak (>10%) sprake van maag-darm klachten als misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust. Er lijkt een relatie te bestaan tussen langdurig gebruik van metformine en de opname van vitamine B12 met vitamine B12-deficiëntie tot gevolg. Dat laatste kan je uiteraard aanpakken door megadoses van vitamine B12 (cobalamine). Volgens boze tongen komt de heilzame werking van metformine door de misselijkheid, die het middel opwekt. Daardoor gaan de gebruikers minder eten en overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes.

Bron: 
nature.com