De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.

Is ouderdom een ziekte?

Voor het eerst is door de Amerikaanse gezondheidsraad FDA nu een medicijnproef goedgekeurd voor een medicijn, dat veroudering rechtstreeks aanpakt. Metformine, een al bestaand medicijn,  wordt nu getest op de werkzaamheid voor het vertragen van ouderdom. Is ouderdom een ziekte, en is ouderdom aanpakken de beste manier om ouderdomsziekten te bestrijden?

De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.
De zoektocht naar het elixir van de eeuwige jeugd is al zo oud als de mensheid.

‘Veroudering terugdraaien geneest ouderdomsziekten’
Veel ziekten zijn een rechtstreeks gevolg van veroudering. Diabetes II, ouderdomsdiabetes bijvoorbeeld, maar ook spierzwakte, botontkalking en geheugenproblemen. Als een patiënt een vaak dure en ingrijpende behandeling krijgt voor de ene ziekte, sterft hij aan een andere oudersdomziekte. Steeds meer gerontologen willen daarom op zoek naar een medicijn dat het proces van veroudering zelf aanpakt in plaats van alleen aan symptoombestrijding doen. Dit is de goedkoopste en effectiefste oplossing, stellen ze.

Remt metformine veroudering?
Arts Nir Barzillai van het Albert Einstein College of Medicine in New York wil daarom het middel metformine testen op het remmen van veroudering in een klinische proef, waar duizenden lijders aan ouderdomsziekten bij betrokken zijn. Metformine wordt al gebruikt om diabetes II mee te behandelen, sinds 2006 in Nederland zelfs als enige middel. Het is namelijk het enige middel dat de sterfte aantoonbaar laat dalen. Ook in de VS worden diabetes II patiënten massaal behandeld met metformine, dus deze zijn uitgesloten van de proef. Volgens hem komt de effectiviteit van metformine door het remmen van veroudering, en zou het middel daarom ook tegen kanker, hartklachten en mentale achteruitgang helpen. Veel voorstanders van het ontwikkelen van medicijnen tegen veroudering hebben er een hard hoofd in dat de bureaucratische FDA goedkeuring geeft voor de proef. Toch heeft onderdirecteur Robert Temple van de FDA tijdens een hoorzitting door laten schemeren, dat de FDA open staat voor het idee.

Bijwerkingen van metformine
Medicijnen zijn in feite gifstoffen en metformine is geen uitzondering. Aan het begin van de behandeling met metformine is zeer vaak (>10%) sprake van maag-darm klachten als misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust. Er lijkt een relatie te bestaan tussen langdurig gebruik van metformine en de opname van vitamine B12 met vitamine B12-deficiëntie tot gevolg. Dat laatste kan je uiteraard aanpakken door megadoses van vitamine B12 (cobalamine). Volgens boze tongen komt de heilzame werking van metformine door de misselijkheid, die het middel opwekt. Daardoor gaan de gebruikers minder eten en overgewicht is een belangrijke risicofactor voor diabetes.

Bron: 
nature.com

3 gedachten over “Is ouderdom een ziekte?”

 1. Je zou ook kunnen opwerpen waarom mensen niet ouder kunnen worden dan hooguit 130 jaar , een manier is om diverse kwetsbaarheden die in het lichaam sluimeren, en met de jaren komen zoals hier omschreven, deze ziekten, een mildere vorm van sterven is, ofwel een geleidelijke manier van onvermijdelijk sterven . Om zo andere onbekende ziekten geen kans te geven, die ontstaan bij gebrek aan natuurlijke afweer , te kunnen voorkomen .

  Ouderdoms-gebreken zijn op zichzelf vanwege een bepaalde meerwaarde, helemaal geen ongewenste gebeurtenissen , maar een natuurlijke manier om een optimaal dragelijk leven te behouden , en daarmee op biologisch gebied een uitstel op het kritieke, nieuw te ontstaande ziektepunt weet te voorkomen , welke dus vooral niet verwekt mag worden. Dat proces geeft ons ook een kans en een mogelijkheid om vooral over ons gedrag en ons lijf redelijk diep na te denken ( zie het stuk )
  Ouderdoms ziekten geven de betreffende persoon altijd nog een kans om zo lang als mogelijk bij de les te blijven (die we ondergaan) …

  In mijn opinie is de wortel van het verouderings proces een vorm aan te veel oude behoeften , een resultaat van een nadenken over wat in het verleden met het individu is gebeurd. Maar dat we ((zijnde een dwaasheid) voor de toekomst, opnieuw, naar die toestand van dromerij, proberen in te vullen ( aldus om de macht in zichzelf aan te houden toen we dat (eerst geboren) lichaam nog goed vonden, en dan spreek ik vooral over de wereld van die van voor deze wereld) .

  (ouderdoms) ziekten zijn een gevolg van het vasthouden aan conflicterende gewoontes die ergens uitgeblust raken door (in ons) door de tegenstrijdige belangen die met behoeften gepaard gaan, individueel , en in relatie met anderen niet los te durven laten.

  In relatie tot het eeuwige bewustzijn, zorgt de Aarde / Heelal voor vragen van verdeeldheid, en verder : is het eeuwige leven, hier op Aarde, ook kunstmatig mogelijk ? ………………..
  Sterven is een gevolg van een niet accepteren van de huidige situatie als vorm/beeld van leven , omdat we de Рvoorwereldse verledens , (onbewust) als levenshouding/ model denken te mogen claimen Рnamelijk zoals het Lichaam in het voorleven was .. maar dat is niet realistisch . We kunnen niet samen als ̩̩n wereld door ̩̩n deur gaan. Door deze dualiteit (situatie) in het tegenwoordige leven , zal onze eeuwige aanwezigheid nooit , en hier, uit onszelf mogelijk worden , want de heimwee naar een oorsprong, vertroebelt ons leven .

  De verleiding om te geloven dat dit leven alles is, verbreekt in meer of mindere mate de relatie met de voorwereld , mits deze huidige wereld geëerbiedigd word. Pas dan kan de huidige vorm op getrokken worden naar een langer, of eeuwig leven , wat voor de wezens als een upgrade op Aarde word ervaren .. zonder ziekten en ouderdom. Daar zal dan sprake zijn van een zelf helend proces .

 2. Heb het verslag van dit serieus en wetenschappelijk aangepakt onderzoek, en uitsluitend daarom alleen ook verantwoord uitgevoerd onderzoek, doorgestuurd naar mijn kennissenkring. Dit in de hoop dat het resultaat van deze behandelmethode, hun soms onbeschrijfelijk lijden kan verlichten. Om maar een voorbeeld te geven:

  Mijn vriendin lijdt aan de zwaarste vorm van longemfyseem, en heeft nog 38 % van haar longen ter beschikking. Niet alleen geeft dit elke dag zware benauwdheidsaanvallen waardoor ze niets meer kan, zodra ze griep krijgt moet ze in’t ziekenhuis opgenomen worden. Daar kreeg ze onlangs haar zoveelste Prednison stootkuur aan het infuus. Vervolgens moest ze twee maanden naar een kuuroord. Nu ze weer thuis is; kan ze zichzelf niet eens meer wassen, aan of uitkleden, en bijna niet meer lopen van de pijn in haar hele lichaam. Dat komt omdat de voor haar overlevingskansen noodzakelijke prednison, tegelijkertijd botontkalking veroorzaakt. De spieraanhechtingspunten op haar zo verzwakte botten, scheuren telkens als zij hoest gedeeltelijk los. Iedereen die sport en gezond is, weet hoe pijnlijk dat is, alleen al in bijvoorbeeld een arm of been. Zij heeft dat over haar hele lichaam. Dapper en nuchter als ze is, schrijft zij haar eigen euthanasieverklaring. Wanneer ze dit besluit laat uitvoeren, tonen wij die haar lief hebben, 100% respect voor haar beslissing.

  Ander voorbeeld:

  Ben vorig jaar samen met haar op bezoek geweest bij haar vriendin, die haar verjaardag drie maanden te vroeg wou vieren i.v.m. haar op korte termijn uit te voeren euthanasie. Ze lijdt aan dezelfde kwaal, en wil het onbeschrijfelijk lijden voorkomen. Nu vele maanden later leeft ze nog, mede omdat één van haar kinderen religieuze en materialistische bezwaren heeft.

  Ik zou hier een oneindig aantal voorbeelden kun schrijven van mensen die lijden aan kwalen, en mensen die deze patiënten vanuit hun geloofsovertuiging in een ondraaglijk leven willen houden.

  Dank de nuchtere, geëvolueerde, humane wetenschap voor wat zij bereikt heeft en nog bereiken zal. Wij zijn niet bestemd om te lijden en daarna te helen in het hiernamaals, wij mensen moeten dat hier op aarde doen als we nog leven.

  Enige beschreven waarneming, (welke dan ook) kon pas ontstaan nadat wij d.m.v. symbolen, (memes, taal) aan elkaar leerden beschrijven wat de individuele interpretaties van wat wij om ons heen zien, inhouden. Deze zijn altijd en zonder uitzondering subjectief, tenzij deze waarnemingen vergezelt worden door empirische, en dus steeds herhaalbare bewijzen. De hele religie is subjectief, géén enkele bewijsvoering hield en houdt stand, dat is wetenschappelijk empirisch bewezen. Wat iemand geloven wil is diens/haar eigen zaak, maar doe anderen niet lijden onder uw overtuigingen.

Laat een reactie achter