Wiskundig geperfectioneerde economie

Dit artikel is na contact overgenomen van: http://holland4mpe.wordpress.com/

Onze doelstelling is om de onrechtmatigheden van het huidige terminale monetaire systeem op een begrijpelijke manier aan het licht te brengen. Het terminale aspect is geen kwestie van opinie maar de uitkomst van een rekensom.

In mijn jarenlange onderzoek naar de werking van het centrale banken model ben ik uiteindelijk maar een model/persoon tegen gekomen welke afrekent met alle categorische fouten binnen het bestaande systeem van exploitatie. Dit model is genaamd ¨Mathematically Perfected Economy (MPE)¨ door Mike Montagne (de originele auteur sinds 1968).  MPE zal de basis zijn voor de meeste van mijn artikelen…

 

Wat is Mathematically Perfected Economy precies?
(Vrij vertaald in het Nederlands: Wiskundig Geperfectioneerde Economie.)

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is een valuta die niet onderworpen is aan rente, bestaande uit een schuldfinanciering van alle toegestane ondernemingen, betaald door elke debiteur zoals ze verbruiken van de aan de schuld gerelateerde productie.

Er is geen inflatie of deflatie, omdat de valuta in omloop altijd gelijk is aan de resterende waarde van de bestaande productie over dat deel van de economie dat wordt ondersteund door die circulatie van de valuta.

Noch de waarde van de valuta of goederen en diensten (activa) worden veranderd door aanpassingen in de verhoudingen van circulatie ten opzichte van goederen of diensten (activa). De waarde van de valuta is altijd consistent in kwantiteit met de resterende waarde van de verschuldigde activa die bestaan, en waarvoor de valuta in circulatie was gebracht. Hierdoor verkrijgt de valuta zijn gelijkblijvende waarde.

Het (resterende) geld in omloop is altijd voldoende om de schuld af te betalen. Verdere productie wordt dus niet belemmerd door een gebrekkige geld circulatie doordat zoals nu het geval is er meer moet worden terugbetaald dan er in circulatie is gebracht (door de factor rente) om de productie te financieren. In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden schulden niet vermenigvuldigd door rente ten opzichte van de resterende waarde van de activa.

Om schuld te kunnen betalen in het huidige monetaire systeem (Schuld = Hoofdsom + Rente) die dus groter is dan de resterende circulatie veroorzaakt een onomkeerbare cyclus van voortdurend lenen tegen rente en daardoor onomkeerbare vermenigvuldiging van schulden. Om een vitale circulatie van geld in omloop te kunnen handhaven moet men dus minstens opnieuw zoveel lenen als men heeft betaald uit de oorspronkelijke omloop. Dit terminale process veroorzaakt uiteindelijk onoplosbare schulden problematiek waarvan we het bewijs nu overal om ons heen zien. Op de website van perfecteconomy.com kun je nog steeds de spreadsheets downloaden die door Mike in 1979 zijn gemaakt op verzoek van de Reagan Administratie waavan de uitkomst was dat we rond 2010 in de terminale fase zouden belanden. Waarvan akte!

In Wiskundig Geperfectioneerde Economie worden noch productie noch consumptie belemmerd door het opleggen van extrinsieke kosten (rente). In elke transactie wordt de productie verhandeld voor gelijke productie. Van belang is dat we een valuta circulatie bechikbaar stellen voor de productie die geen belemmeringen, beperkingen, of andere onrechtvaardigheden oplegd. Productie en ondernemen worden volledig ondersteund door een liquide, waardevaste, en efficiente valuta.

Wiskundig Geperfectioneerde Economie is niet meer dan een enkelvoudige recept, voor het elimineren van onrechtvaardige interventie.

Te ingewikkeld? Hieronder een simpel voorbeeld.
MPE financiert een huis met een marktwaarde van Euro 100,000.- en een levensduur van 100 jaar tegen Euro 1,000 aflossing per jaar, oftewel Euro 83,33 per maand. Na 100 jaar is het huis afgeschreven en de geleende som van 100,000 volledig terugbetaald. De 100,000 wordt uit circulatie genomen en is het eigendom van niemand meer.

MPE Kort samengevat:

  • Geen private (geldscheppende) (centrale) banken meer.
  • Een landelijke nutsinstelling/accountants kantoor (MPE noemt dat de Gemeenschappelijke Monetaire Infrastructuur)
  • De rekenkundige/boekhoudkundige relatie van 1:1:1 tussen a) Geld in onloop (Circulatie), b) (Rest) Waarde Vertegenwoordigt Eigendom, en c) Resterende Aflossings Verplichting.

De concrete voordelen hiervan:
Geen monetaire inflatie of deflatie, geen mogelijkheid tot systematische manipulatie van ons geld en eigendommen, en geen onoplosbare schuldenbergen die zichzelf (exponentioneel) blijven vermenigvuldigen door rente.

Implementatie
Implementatie is simpel en in verhouding tegen geringe kosten. Hoe? We verrekenen alle betaalde rente tegen de nog uitstaande schulden. Hierdoor zijn meteen veel mensen schuldenvrij. We financieren alles onder de MPE voorwaarden en laten dit vastleggen in ONZE grondwet.  Dit vormt de basis voor een houdbare economie en niet de pseudo vrije markt die men nu economie noemt. Een global mandate voor MPE en algehele naleving daarvan wordt binnenkort online gezet ter ondertekening teneinde een einde te maken aan de wereldwijde exploitatie door de ¨money powers¨.

Meer informatie:
Uitgebreide video serie over MPE op Youtube:
Deel 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5A, 5B, 6, 7, 8A, 8B, 9A, 9B, 10A, 10B, 10C en 10D :

 

Max Igan talks with Mike Montagne deel 1, 2, 3, 4 en 5

 

Website:
-) http://holland4mpe.wordpress.com/
-) www.perfecteconomy.com (Huidige site)
-) www.perfectedeconomy.org (Nieuwe site in aanbouw)

Of zoek in een zoekmachine op Mathematically Perfected Economy, Mike Montagne naar gerelateerde artikelen en/of de vele TNS radio shows.

Aanverwante artikelen:
-) Lets HEC een complementaire economie
-) De Kleureneconomie
-) Tijd ruilen een oplossing?
-) Fair4all netwerk