Tijd ruilen, een oplossing?

Na een tijd onderzoek te hebben gedaan naar het huidige economische systeem kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat een ander systeem gewenst is. Op zijn minst één  of meerdere alternatieven naast het huidige systeem. Verder geloof ik niet zo in het omverwerpen van de huidige mensen met de macht. Sun Tzu zegt al in The Art of War, dat de beste oorlog geen oorlog is. Geen vernietiging van kapitaal en geen verlies van mensen hun gezondheid en/of levens. En als een oorlog onvermijdelijk mocht zijn dan is het beter dat je die vanuit de verdediging kunt voeren. Kortom bouw zelf een kasteel inplaats van andermans kasteel aan te vallen.

An unjust peace is better then a just war - Marcus Tillius Cicero

Daarbij wordt er al een millennia of twee gevochten tussen verschillende partijen over de controle van het huidige geldsysteem dus zelfs al zou je tijdelijk een overwinning boeken, het lijkt me sterk dat de private bankiers niet net zo hard alles weer in touw zullen zetten om hun parasitaire positie terug te krijgen. Iets wat met veel geld en dus invloed in het huidige systeem van democratische politici niet zo heel moeilijk is te bewerkstelligen. Om de 4 jaar nieuwe kansen op corrupte mensen die je voor je karretje kunt spannen of nog gemakkelijker gewoon mensen die de capaciteiten niet hebben om het huidige systeem te doorzien en je zwaarbevochten voordelen zo weer uit handen geven door hun onwetendheid. Als de wellicht goedbedoelende maar inhoudelijk totaal gefragmenteerde politici in Den Haag ons moeten beschermen tegen de strak hiërarchisch georganiseerde hebzucht van de internationale bankiers dan denk ik eerlijk gezegd niet dat we het daarmee gaan winnen.

Maar goed, wat dan wel? Kritiek hebben is gemakkelijk,  maar zelf iets opbouwen -bij voorkeur een systeem dat beter werkt- is een heel ander verhaal. Het lijkt echter een poging waard. Verwacht geen instant oplossingen voor alle problemen maar denk vooral graag mee in de voorgestelde oplossingsrichtingen. Constrcutieve kritiek is zoals altijd van harte welkom.

In de basis draait economie om het toegang krijgen tot de arbeid van andere mensen. Zie ook het artikel, “Wat is geld?” van Pieter Stuurman hierover. Met voorkeur arbeid die mensen helpt bij het voortbestaan in één of ander aspect van het leven. Economie is dus niets meer of minder dan een uitruilplatform en je kunt deze uitruilen op verschillende manieren faciliteren.  Het huidige geldsysteem wat momenteel een monopolie op dit uitruilen heeft en gecontroleerd wordt door een kleine elitie via het private bankensysteem is de huidige vorm van ons ruilsysteem. Ik kan moreel gezien echter geen goede redenen verzinnen waarom we dat niet met zijn allen zouden kunnen of mogen veranderen. En waarom er geen andere vormen mogelijk zouden zijn.

Waarom niet peer to peer elkaars tijd ruilen? Dit lijkt veel gemakkelijker en opener dan ons huidige systeem.

Een eerste idee voor een nieuw systeem is het ruilen van tijd met elkaar waardoor de tussenkomst van het huidige geldsysteem niet meer nodig is. Het idee is om alle mensen gelijkwaardig te verklaren, niet gelijk want mensen zijn nu eenmaal allemaal verschillend, maar gelijkwaardig. Ieder mensenleven heeft dezelfde waarde stellen we, dus heeft ieder deel van een mensenleven (bijvoorbeeld een uur, of een dag) ook evenveel waarde.  Tijd is iets wat iedereen ongeveer in gelijke mate heeft. Daarbij heeft het enige aarding in de fysieke realiteit, je kunt namelijk berekenen hoeveel tijd iemand ongeveer gaat hebben jaarlijks of gedurende het leven om arbeid te kunnen verrichten. Daarbij is tijd een systeem waar niet mee te speculeren is, waar geen rente over te vragen is en wat niet aan inflatie onderhevig is. Het is niet te monopoliseren en niet schaars (te maken) En omdat je geen tijd met tijd kunt verdienen en er maar 24 uren in een kalenderdag zitten, is het ook minder interessant om op te potten. Iets dat met geld wel interessant is en wat via het mechanisme van rente resulteert in grote ongelijkheid van bezit.

Door tijd als ruileenheid in te voeren tussen mensen stoppen we direct met een groot verdeel en heers spel van de huidige economie. Hierin wordt mensen wijsgemaakt dat de één zijn tijd blijkbaar waardevoller is als de ander, sterker nog dat de tijd van een heel volk uit het ene land waardevoller is dan die van een ander volk uit een ander land. En hoewel hier op individueel niveau best iets voor te zeggen lijkt, is de grap dat de mensen die dit systeem handhaven en hameren op deze verschillen tussen de waarde van mensen erbij vergeten te vermelden dat zij ongeveer alle Nederlanders 81 dagen gratis voor hun laten werken via het huidige economische systeem, door de  werking van rente. Er lijkt dus een hele kleine elitie te zijn die enorm profiteert van onze onderlinge verdeeldheid die we door hun te geloven zelf continue in stand houden.

Kortom als mensen ervoor kiezen om te zeggen mijn tijd is evenveel waard als de tijd van anderen dan heb je een simpele en logische basis waarmee mensen kunnen beginnen te gaan ruilen. Door dit systeem zo in te richten knippen we alle parasitaire systemen die er over de eeuwen in het huidige economische systeem zijn ingeslopen er ineens tussenuit. Ook is het opeens helemaal niet interessant meer voor overheden om hun bevolking als verkapte slaven aan te bieden aan de corporatocracy omdat een uur tijd van een Chinees evenveel waard is als een uur tijd van een Nederlander. Arbeid en productie kan dus veel gemakkelijker weer terug worden gebracht in de regio door het wegvallen van deze artificiële verschillen.

Dankzij het internet is zo een uitruilsysteem relatief gemakkelijk te realiseren en is er geen centrale sturing via bijvoorbeeld banken of overheden nodig. Mensen kunnen in het systeem elkaars arbeid waarderen via een feedback systeem zoals op zovele sites zoals bijv. E-bay wordt toegepast zodat je een goede kwaliteitscontrole in kunt bouwen op het geleverde werk van mensen. Mensen die arbeid aanbieden maar niets doen in dat uur krijgen vanzelf een lagere rating en prijzen zichzelf zo de markt uit.

Ithaca`s contante tijd.

Daarnaast is het ook mogelijk “contanten in tijd” te hebben. Oftwel munten en briefjes variërend van een paar minuten tot aan een flink aantal uren tijd die met elkaar te ruilen zijn. In  een stad in Amerika, Ithaca, gebruiken ze elkaars tijd als vorm van uitwisseling zowel via een internetsysteem met daarnaast de mogelijkheden tot “contacten in tijd” al een aantal jaren en dit lijkt tot zover prima te werken. Zie de website van Ithaca Hours voor de details. Dit is echter wellicht een fase 2 in het project.

Ook kan het via dit systeem veel makkelijker worden om onafhankelijke journalisten, artiesten, kunstenaars, etc. te waarderen. Je kunt namelijk tijd gemakkelijk doneren aan mensen die volgens jouw een nuttige dienst aan je leveren. Een soort Flattr systeem maar dan veel gemakkelijker via het doneren van tijd aan je favourite artiest of filmster. En als laatste is het een stuk moeilijker werkeloos te worden omdat iedereen altijd gemakkelijk zijn of haar tijd aan anderen kan aanbieden in de een of andere vorm. Voedsel productie, het opknappen en verbeteren van huizen, het schoonmaken van de buurt, het helpen in het huishouden of het verzorgen van ouderen en zieken zijn allemaal vormen van arbeid die nodig zullen zijn zolang er mensen zijn.  Zo kun je op termijn een veel eerlijkere verdeling van de hoeveelheid werk krijgen onder de beschikbare mensen omdat er geen schaarste meer is aan werk maar ook niet langer aan arbeiders.

Bovendien zal voor vrijwel iedereen meer waarde beschikbaar komen omdat er in het systeem geen parasiterende elite meer kan bestaan. De waarde die nu naar de elite gaat via het mechansime van o.a. rente, zal in het urenruilsysteem dus voor iedereen beschikbaar komen.

Wat is er voor nodig om dit systeem te realiseren? Wat nodig is, is een slim uitgedachte website waar mensen gemakkelijk hun eigen arbeid kunnen aanbieden en de door hun gewenste arbeid kunnen vragen. Handig is om een goed feedback systeem in te bouwen zodat je een peer to peer controle op de kwaliteit van het geleverde werk hebt. Zo wordt eerlijkheid en hard werken echt beloond. Ook is het praktisch om een soort lokalisatie te maken van waar arbeid beschikbaar is, zodat je het werk bij voorkeur in je eigen regio houdt waar mogelijk. Een voorbeeld van zo een lokalisatie systeem is al te vinden op www.spullendelen.nl waarbij je gemakkelijk kunt zoeken op spullen binnen een straal van een x aantal kilometer ten opzichte van je eigen locatie. Als dit met spullen kan, dan moet dat ook kunnen met hetgeen waaruit die spullen ontstaan zijn: arbeid.

Een belangrijk voordeel is dat zo’n systeem gewoon naast het huidige geldsysteem kan bestaan. Mochten mensen bepaalde transacties liever (nog) in geld doen, dan kunnen ze daar gewoon voor kiezen. Er hoeft dus niets bestreden of omver geworpen te worden. Mensen kunnen er vrijwillig aan meedoen als ze er de voordelen van zien. En hoe meer mensen die voordelen gaan ervaren, hoe meer mensen eraan mee zullen willen doen. Het huidige geldsysteem hoeft dus niet aangevallen te worden. Het zal vanzelf verdwijnen als niemand er meer heil in ziet omdat het nieuwe systeem gewoon beter blijkt te werken.

Veelgehoorde tegenwerpingen met antwoorden met dank aan Pieter Stuurman

– Hoe zorgen we voor mensen die niet kunnen werken? Zij bouwen geen urentegoed op.
Antwoord: Ondanks het feit dat we in de huidige situatie gemiddeld veel meer arbeid moeten leveren dan we er met het verdiende geld voor kunnen terugkopen (ondanks de schaarste die daaruit voortvloeit) hebben we ook nu een deel van ons inkomen over voor de zwakkeren. In een 1 op 1 ruilsysteem zal er voor vrijwel iedereen meer overvloed zijn, en dat zal het alleen maar gemakkelijker maken om een deel te reserveren voor zorg voor zwakkeren.

Een chirurg heeft lang moeten studeren. Als hij in zijn werk niet hoger beloond wordt dan een putjesschepper dan zal hij geen chirurg willen worden.
Antwoord: Studeren is voorbereidend werk. Het kan gewoon als werk beloond worden en ieder uur studie is een uur werk. Iemand met de capaciteiten en het verlangen om chirurg te worden kan dat op basis van zijn wil gewoon worden. Daarnaast zal niemand meer chirurg worden op basis van een financieel motief. Dat zal de kwaliteit van de chirurgie doen toenemen. Daarnaast zal ook de chirurg (net als vrijwel iedereen) meer te besteden hebben dan nu het geval is. De enige groep die erop achteruit gaat is de 1% elite (in werkelijkheid is die groep nog veel kleiner dan 1%, misschien 0.000001%) die nu het overgrote deel van alle rijkdom in handen heeft.

– Het is communistisch!
Antwoord: Het idee van communisme gaat weliswaar uit van gelijkheid, maar gelijkheid op het laagste niveau. Iedereen wordt gedwongen om op het laagste niveau (arbeider) en in uniformiteit te acteren. En om dat te kunnen afdwingen is weer een machtselite nodig. In een op waardering gebaseerd systeem kan iedereen doen waar hij goed in is of wat hij graag doet. Financieel gewin speelt dan immers geen rol in de keuze. Dat zal juist een stimulans zijn voor diversiteit.

– Het is fraudegevoelig
Antwoord: fraude is niet onmogelijk, maar kan slechts in zeer beperkte mate. Het zal in ieder geval veel moeilijker worden als in het huidige systeem waar geld eigenlijk nergens op gebaseerd is en de mensen die het monopolie op geldcreatie hebben alle touwtjes in handen lijken te hebben. Daarbij kun je geen tijd met tijd verdienen zoals dat wel met geld te doen is. Er zal dus ook veel minder motivatie zijn om te frauderen met het systeem omdat het oppotten van tijd geen bonus oplevert door de afwezigheid van rente in het systeem.

Wat denken mensen ervan, is het de moeite om dit systeem uit te gaan werken, te gaan bouwen en te gaan testen? Als we een mooi aantal van de bezoekers op visionair weten over te halen om hun arbeid naast het huidige economische systeem ook via dit systeem aan te bieden hebben we al een prachtig netwerk om mee te gaan testen en het zo gaandeweg te verbeteren. Zijn er nog andere voordelen te bedenken aan het uitruilen van elkaars tijd inplaats van dit via geld te doen? En wat zijn de grootste obstakels en te voorziene nadelen van dit systeem? Meningen, ideeën en aanvullingen zijn zeer welkom in de reacties.

(Op het internet hebben de lezers de macht! Zij bepalen welke informatie de wereld rond gaat! U bent zich er misschien niet van bewust, maar als elke lezer een link stuurt naar 3 geïnteresseerde personen, dan zijn er maar 20 stappen nodig om 3,486,784,401 mensen te bereiken! Wil je dat zien gebeuren? Gebruik je macht! Dit stuk mag dan ook vrij door iedereen overgenomen worden op websites, blogs, of om door te sturen aan familie, vrienden, kennisen, collega`s, politici, bankiers, economen, professoren, politie agenten, etc. graag zelfs hoe meer mensen dit weten en erover meediscussiëren hoe beter.  Zet a.u.b. wel de bron erbij zodat mensen mee kunnen doen in de discussie hieronder als ze dat willen.)

31 gedachten over “Tijd ruilen, een oplossing?”

 1. Ik ben het helemaal eens met het uitgangspunt:

  ‘Een belangrijk voordeel is dat zo’n systeem gewoon naast het huidige geldsysteem kan bestaan. Mochten mensen bepaalde transacties liever (nog) in geld doen, dan kunnen ze daar gewoon voor kiezen. Er hoeft dus niets bestreden of omver geworpen te worden. Mensen kunnen er vrijwillig aan meedoen als ze er de voordelen van zien. En hoe meer mensen die voordelen gaan ervaren, hoe meer mensen eraan mee zullen willen doen. Het huidige geldsysteem hoeft dus niet aangevallen te worden. Het zal vanzelf verdwijnen als niemand er meer heil in ziet omdat het nieuwe systeem gewoon beter blijkt te werken’.

  Laten we meerdere alternatieven naast elkaar zetten om 1 of meerdere concreet uit te werken, binnen nu en een jaar bijvoorbeeld.

 2. Geld op basis van tijd lijkt me wel een goed idee, maar dan op basis van eenvoudig te controleren werk. 
  Om dit direct uitwisselbaar te maken met de arbeidstijd van iedereen lijkt me niet haalbaar.
  Bijv. een programmeur kan in één uur heel productief zijn, maar soms ook uiterst improductief, dit zonder dat klanten (of zelfs hij/zijzelf) het door hebben.
  Veel transacties gaan op projectbasis, zodat afnemers beter weten waar ze aan toe zijn. Op uurbasis kun je als afnemer aardig de boot in gaan omdat mensen  nou éénmaal minder gemotiveerd zijn om de arbeid snel te verrichten. 
  En is één uur van een slechte chirurg evenveel waard als dat van een goeie?
  Zelf heb ik nog altijd hoop op decentrale valuta op basis van energie.
  Zie ook: (cryptocurrencies)
  http://mashable.com/2012/03/21/bitcoin-africa/

  1. @ I-nomad, je hoeft zaken niet per uur af te rekenen, je kunt dat best per week tijd doen bijvoorbeeld of zelf per maand. Of een hypotheek afsluiten in wellicht 5 jaar tijd. 

   De tijd van een goede en een slechte chirurg zal waarschijnlijk vrij snel boven komen drijven door de feedback van de mensen die de tijd hebben ingekocht. Daarbij bestaat dit probleem momenteel ook al.

   Een energiecurrency zal hier vast ook nog een keer voorbij gaan komen. Het is denk ik ook zeker een interessante invalshoek. Wat wordt je eenheid echter, vermogen of de kWh? Ben benieuwd naar je ideeen daarbij.
    

   1. Vwb. tijd-ruilen is er veel informatie + links te vinden op: http://en.wikipedia.org/wiki/Time-based_currency
    http://en.wikipedia.org/wiki/Time_Banking

    Crypto currency wordt gedolven (‘mining’) door het inzetten van de rekenkracht en tijd van computers. Afhankelijk van het model wordt rekening gehouden met  eventuele inflatie die ontstaat door toenemende rekenkracht (de wet van Moore). Om je vraag te beantwoorden; het is in die zin een benadering van de prijs van energie in de vorm van kWh of Joule.
    Bitcoin is een implementatie van een dergelijke crypto currency in een experimentele staat, dwz. je kunt er verschillende producten of diensten mee kopen, maar het zou onverstandig zijn om er veel van te bezitten. 
    Omdat overmaken snel en goedkoop of gratis is, is het zeer geschikt voor (micro)betalingen en donaties aan internationale organisaties.
    Het afgelopen jaar heeft Bitcoin vaak in negatieve zin de pers gehaald, omdat het zich nog te volatiel gedroeg, dit in een te kleine markt met te veel speculanten. Tevens beïnvloedden berichten over lekken bij wisselbeurzen de koers. De kracht is echter dat het via P2P werkt en er niemand de baas over kan zijn. Het is dus eigenlijk niet te stoppen. Eveneens is er geen praktische controle mogelijk over wat door wie wordt gekocht.
    Op dit moment is de wisselkoers van de munt 4.72 US$ en is er voor omgerekend 40 miljoen US$ van in omloop.
    http://nl.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

 3. Beste mensen, ik denk dat douwe ons aardig aan het denken zet. En in mijn optiek is daar niets mis mee. En tijd ruilen is misschien een oplossing, maar ook hier zitten weer veel kanttekeningen aan. Verder denk ik dat heel veel tijd nodig is om dit gebeuren zodanig te vertalen, dat het voor een ieder een aanvaardbaar gegeven is. Zelf ga ik op 8 mei met pensioen, dus zou ik tijd zat hebben om te ruilen, maar daarnaast ben ik voor 100% versleten, gezien va de 4e kolom tm 7e kolom, beidde polsen en schouderbladen ook mijn knieen moeten er aan geloven. Dus de optie om iets te doen om mijn tijd in te ruilen wordt wel erg beperkt. Nu kun je eigenlijk altijd wel iets doen, maar mijn omstandigheden in jouw verhaal blijven beperkt, of ik zou gelijkwaardige mensen moeten opzoeken en met hun in overleg moeten gaan. Dat zou een optie zijn, maar tot hoever gaat het dan eigenlijk? De omslag die jij voorstelt zou eigenlijk vanaf dat je jong bent al met de paplepel er in moeten gegoten worden om langzaam maar zeker een systeem op te zetten hieromtrent, maar ik denk, hoe je het ook went enof keert, het zal een zeer moeilijke weg worden. Maar dat er iets moet veranderen, daar hebben jullie volledig gelijk en als ik daar iets in zou kunnen betekenen, zal ik de eerste zijn die er mee aan de slag gaat.Mvg, Paul.R

 4. Ik wordt al beloont naargelang de tijd die ik werk,als ik die op onregelmatige tijden verricht is die tijd 20%meer waard,als ik gevaarlijk werk doe krijg ik daar ook meer voor terug,als ik meer als de norm werk,krijg ik daar terecht,ook meer voor terug,als mijn werk meer nivo heeft als dat van een ander wordt ik daar ook extra voor beloont.
  kortom,het kan voorkomen dat mijn tijd waardevoller is als die van een ander.
  Als ik een metselaar die 2000 stenen per dag legt,betaal ik die liever wat meer als degene die er maar 1000per dag legt,lijkt me vrij logisch,het ieder uur is evenveel waard verhaal is onzin,hoe mooi je het ook weet te verpakken en alleen toepasbaar voor vergelijkbaar werk.

 5. In feite doet iedereen die hier bruikbare opmerkingen en nuttige suggesties plaatst, al mee aan zo’n systeem. Als men begaan is met de mensheid, wordt het vrijwillig offeren van de tijd die nodig is om de suggesties te bedenken en hier op te schrijven, beloont door toekomstige gevolgen voor diezelfde mensheid. Er wordt dan niets betaald, de gevolgen zijn een betaling in de vorm van gewenste vooruitgang voor iedereen.

 6. Volgens mij zou je ook in dit systeem gewoon rente kunnen heffen. Stel er is een persoon (we noemen hem vanaf nu Henk). Henk is een harde werker. Hij vindt ook dat spaarzaamheid een onderschatte deugd is. Hij werkt 40 uur per week maar gebruikt minder uren dan dat hij werkt. Dit gaat zo zijn hele leven. Op een dag zegt zijn vriend Kees dat hij toch graag een eigen huis zo hebben. Hij kan dat alleen niet omdat hij niet 10 jaar op een bouwplaats wil leven wat gebeurd als het huis zelf moet bouwen. Hij heeft geen uren om de bouwvakkers aan het werk te zetten. Tenslotte kan hij ook geen uren (geld) lenen want niemand zou immers zijn uren wil lenen zonder daar iets voor terug te krijgen want er is geen rente. Bovendien heeft niemand ”spaaruren” omdat er geen rente is. Nou was Henk anders als andere en heeft wel spaaruren. Hij wil zijn vriend Kees graag helpen maar wil daar natuurlijk wel iets voor terugzien. Ze spreken af dat elk jaar Kees 5% van de geleende uren aan Henk geeft als beloning voor de mogelijkheid om een huis in slechts 1 jaar te bouwen. Henk blij, Kees blij ookal moet hij nu voor een lange periode een deel van zijn uren aan Henk geven.

  1. Volgens mij is rente niet nodig, als iemand bewezen heeft gewoon goed te werken zie ik geen reden waarom iemand niet qua uren een hypotheekschuld aan kan gaan in uren. En dit betaal je dan zelf de volgende 10 jaar gedeeltelijk terug. Alleen hoef je nu alleen je vooruitgeleende uren te betalen en niet nog eens 10 jaar aan renteuren. 
   Maar dit is zeker een interessant punt om eens over na te denken hoe je dit kunt regelen.  

 7. Ik heb het er van tevoren met Douwe over gehad en inderdaad, er zijn een aantal krachtige argumenten voor dit systeem. De belangrijkste twee: inflatie is onmogelijk, want wij allen hebben maar een beperkte tijd. Ook wordt nu voor iedereen duidelijk wat leningen zijn: werkuren in de toekomst, die je dan terug moet betalen. Iedere gezonde persoon is ook kredietwaardig. Aanvullende voordelen zijn de democratische aard. Kortom: ik zie niet echt grote nadelen maar wel een aantal grote voordelen. Goed artikel, van harte mee eens.

  1. Daar zal je inderdaad een sociaal mechanisme voor moeten hebben. Liefdadigheid of via belastingen uitkeringen van werkturen aan deze mensen geven. Dit probleem staat echter los van de valuta op zich. Mogelijk kunnen deze mensen toch nog enig werk doen.

  2. Paul, is dat niet in principe de eerste vraag in het stuk.

   – Hoe zorgen we voor mensen die niet kunnen werken? Zij bouwen geen urentegoed op.
   Antwoord: Ondanks het feit dat we in de huidige situatie gemiddeld veel meer arbeid moeten leveren dan we er met het verdiende geld voor kunnen terugkopen (ondanks de schaarste die daaruit voortvloeit) hebben we ook nu een deel van ons inkomen over voor de zwakkeren. In een 1 op 1 ruilsysteem zal er voor vrijwel iedereen meer overvloed zijn, en dat zal het alleen maar gemakkelijker maken om een deel te reserveren voor zorg voor zwakkeren. 

   Overigens hoef je niet per se altijd fysiek een dienst te leveren. Ik ken je achtergrond niet maar mensen in je omgeving je ervaring van je vakgebied leren via onderwijs is wellicht iets. wat nog wel mogelijk is.

   In Japan hebben ze een urensysteem ingesteld om hun ouderenzorg op te lossen, Waarbij jongeren uren kunnen verdienen door voor ouderen te zorgen en die uren kunnen ze eventueel weg geven aan hun eigen ouders of alvast opsparen voor later. 

   Misschien zit ik er heel erg naast maar als je even puur vanuit voortbestaan redeneert dan zijn er momenteel in Nederland enorm veel mensen eigenlijk volledig zinloos aan heb werk buiten dat we elkaar bezig houden met allemaal spelletjes. En de bankensector heeft ons allemaal hard aan het werk voor hun. Als je een rationeel systeem bedenkt waar je tijd met elkaar uitruilt en activiteiten vooral erop richt om een zinvolle bijdrage te leveren aan het voortbestaan van jezelf en anderen dan zie ik niet in waarom iemand die zelf door omstandigheden weinig kan toevoegen buiten de boot zou hoeven vallen.

   Helaas lijkt nu in de reeele economie dit echter precies te gebeuren omdat de overheid nu een groot gat wat is ontstaan door ons systeem en de werking ervan wil opvullen door het te bezuinigen in de reeele economie. Nu lijken dus een boel mensen als ouderen en mensen die nu in sociale werkplaatsen bezig zijn buiten de boot te gaan vallen. Ook hierbij vrees ik dus dat dit probleem niet nieuw is en ik denk eerlijk gezegd dat een urensysteem er gemakkelijker en flexibeler oplossingen voor kan vinden dan momenteel het geval is.

    

 8. Beste douwe, ter aanvulling van mijn leven, ik heb 5 jr in duitsland gewoond en gewerkt, tevens dito een half jaar in z.frankrijk,8mnd in hongkong gewoond en gewerkt op de keppelyard, hier schepen de accomodatie vernieuwd, stores opgeknapt en voor 2 jaar bevoorraad, de administratie vernieuwd en bijgewerkt, dit alles vanuit mijn hofmeesterschap, dit ook in singapore gedaan plm 5 mnd. Tenslot nog een ruim halfjaar in liverpool-engeland gewoond en gewerkt. Klik op de link om in zeer grote lijnen het overige te lezen, werkt de link niet dan plakken in de brouwser.
  http://home.lijbrandt.nl/prdekloe/index_bestanden/Page295.htm

  Inderdaad, je zou naast het hoofdsysteem diverse subsystemen kunnen toevoegen. Maar je blijft in iedergeval 1 probleem over houden in mijn optiek nl de overgangsfase voor de groep mensen, die ergens halverwege in dat nieuwe systeem vallen. In mijn tijd oa op zee, werkte ik 7 dgn per week, per dag minimaal 12 uur per dag wat meestal wel uit liep naar 14 a 15 uur per dag. Daar heb ik nu profijt van ivm mijn WAO. Ook zit er het grote gevaar in, dat net zoals de AOW systeem, je dus op een gegeven moment met terugwerkende kracht de zaken moet bijspijkeren. In mijn optiek zou je eerst het hele systeem van beleggingen de laan uit moeten sturen, dan het systeem van onze regering, mensen in de regering plaatsen die verstand en geleerd hebben van hun desbetreffende taken in de ministerie waar ze de baas van zijn. Want ze hebben en blijven een voorbeeldfunktie van alles. Zo zou je stap voor stap de zaken om moeten zetten in het nieuwe gedachtengoed. Maaar daarnaast, de verscheidenheid van denken van de mens is te groot, hoe krijg je hier een hegemonie in, oftewel een rode draad, waar een ieder zich in kan vinden? Het lijkt me een van de moeilijkste taken ooit. Zodra een mens opstaat om een rieele aanvaardbare democratie op te zetten, wordt het vermoord. Mvg Paul.R.

  1. He Paul, dat klinkt als een avontuurlijk leven met veel gereis. 

   Ik zie het zelf zo, inplaats van dat ik mezelf afvraag hoe de wereld moet veranderen zodat zij mijn leven kunnen verbeteren kan ik ook bij mezelf beginnen om zaken in de richting te sturen die ik graag zou willen zien. Permacultuur is hier een prachtig voorbeeld van. Het leert me hoe ik zelf onafhankelijker kan leven. Esperanto is een ander voorbeeld, het leert me hoe ik door 1 taal te leren opeens in contact kan komen met 2 miljoen andere mensen wereldwijd die grotendeels hetzelfde gedachtegoed en wereldbeeld delen. Een tijd ruil systeem kan wellicht hetzelfde doen. Het kan een netwerk vormen waar iedereen die wil het huidige economische systeem kan beginnen te ontwijken, inplaats van het huidige systeem omver te werpen testen we aan de hand van onze gezamenlijke ideeën een naar wij hopen beter systeem uit.  En voor sommige projecten als dit is het daarbij van belang dat je meer mensen meekrijgt omdat je netwerk sterker wordt met iedere persoon die mee gaat doen. Natuurlijk moet je je op zo een reis door van alles heen worstelen. Maar juist door aan de gang te gaan en te gaan expirmenteren kom je die problemen tegen, obstakels en wellicht onverwachte reisgenoten die je kunnen helpen of het tegenovergestelde. maar goed zo kun je al gaandeweg aan oplossingen gaan werken. En wellicht blijkt als het lukt wel dat het niet eens een beter systeem is. Jammer maar helaas. Ik wil het in ieder geval geprobeerd hebben. Een systeem waar banken in 1 uur tijd een hypotheekacte opstellen en daarmee meer geld verdienen dan wat het huis oorspronkelijk gekost heeft aan materialen en al de arbeid die er is ingestopt door de bouwers ervan puur omdat ze het recht op geldcreatie in ons systeem hebben is dusdanig idioot dat ik me niet kan voorstellen dat andere mensen dit vroeger of later ook niet zullen accepteren. Net zo idioot is het dat overheden afhankelijk zijn van centrale banken om aan geld te komen, waarbij deze banken het recht hebben dit uit het niets te scheppen en zo de arbeid van een heel land via de belastingen op de staatschuld afroomt….

   En daarbij is als ik dit systeem snap elke actie naar alternatieven welkom vanuit het voortbestaan van de grote meerderheid van de mensen want het systeem zelf moet om de zoveel tijd imploderen, en dit is voor de eigenaars van het systeem alleen maar mooi omdat ze zo veel reeele waarde in bezit gaan krijgen. Kortom elk alternatief wat mensen zaken laat uitruilen, banden vormt, mensen onafhankelijker maakt is een stap in de goede richting. 

   Misschien moeten we aan de systeemeisen toevoegen dat het enorm robuust moet zijn. Met zeer regelmatige ackups en een een gemirrorde server in meerdere landen lijkt een internetsysteem mij uitermate moelijk uit de lucht te halen. Het internet laat zien dat de huidige elite ook haar controle over de communicatiekanalen aan het verliezen is, dit kan volgens mij ook met het economische systeem. Ik heb het idee dat ons oude systeem het werk gedaan heeft wat het moest doen. Nu is echter door een boel redenen, o.a. simpelweg het feit dat veel werk nu door machines gedaan kan worden en er dus te weinig “werk” is voor mensen, tijd voor verandering. Ik weet niet wat het is en hoe het er precies uit gaat zien maar het is tijd voor een soort globale update in ons politiek, sociaal, economische systeem. Ik denk dat die update uiteindelijk voor iedereen voordelig uit gaat pakken al zijn de huidige mensen die het meest profiteren wellicht onterecht het meest angstig voor die verandering. Maar kijk maar eens door de familiestamboom van de Rothschilds, ook daar zijn gewoon een heleboel ongelukkige pubers in terug te vinden, drugsmisbruik, zelfmooord en andere drama`s kun je ook niet als winnaar van dit econoimsche systeem uit je leven kunt mijden. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen en zouden we logischerwijs zo goed mogelijk willen voortbestaan. We hebben kortom dezelfde doelen als we hier cooperatief aan werken. Er zit een soort dualiteit in ons huidige systeem waarbij je of wint of verliest volgens het spel wat het systeem in zichzelf heeft zitten. De winnaars worden gemotiveerd om “hard te werken” omdat ze meer willen winnen, het verzamelen van geld zelf is het spel geworden, een soort verslaving zelfs, de verliezers worden gemotiveerd hard te werken omdat ze anders hun basismiddelen voor het voortbestaan verliezen. Heel nuttig dus dat we allemaal heel hard hebben gewerkt tot waar we nu zijn maar we kunnen nu met het internet, zonne-energie en 3d printiing alleen al zoveel dingen met zoveel minder arbeid dat we wellicht globaal wat rustiger aan kunnen doen, wat meer denken en genieten, wat minder gestresst in de ratrace tegen elkaar strijden. 

   Natuurlijk zal de huidige elite vast willen houden en waarschijnlijk geweld niet mijden als een middel. Echter hoe zinvol is geweld tegen een ondeukbaar systeem van uitwisseling waar mensen vrijwillig voor hebben gekozen om aan deel te nemen? En als het die confrontatie nodig heeft, allah dan moet dat maar. Echter laat ze maar reageren op ons nieuwe systeem inplaats van dat wij denken dat we het systeem via hun moeten veranderen en daarmee dus een goed excuus hebben gevonden om zelf niet de handen uit de mouwen te steken. Het is denk ik de uitdaging aan ons om een beter en slimmer systeem te gaan ontwerpen waarbij iedereen meer profijt zal gaan hebben. Als de elite ziet dat dit beter werkt zie ik eerlijk gezegd niet langer in waarom zij ertegen zouden zijn aangezien het ze zelf op termijn ook veel meer vrijheid en mogelijkheden zal gaan geven. 

   Maar wellicht ben ik wat naief optimistisch :-)

    

 9. Beste Douwe, allereerst mijn bewondering en respect hoe je de dingen bekijkt en beredeneert, maar misschien ben ik wel minder optimistisch als jij, maar daar staat wel tegenover, dat ik veel ellende, dood, armoede etc mee heb gemaakt en niet te vergeten gezien heb in de wereld.Zoals de taal (esparanto) heb ik een paar woordjes geleerd in 1972, nogwel door een amerikaan. Die voor toen destijds de grootste trimarang ter wereld bouwde in beverwijk. Ik heb hem geholpen met het opzetten van de tuigage en kreeg onderdak en eten aan boord. Rondje noordzee meegezeild en ben toen weer verder gaan varen. Van deze taal heb ik nooit meer echt iets van vernomen. Zo zijn er vele idealen geweest van mensen en ik denk dat je ook iets naief moet zijn om dat mogelijk te verwezenlijken, want als je mijn achtergrond neemt, dan ben je geneigd om te rationeel te gaan denken en handelen. Dus naief zijn is voor het democratisch bestel in mijn optiek geen doodzonde maar een must. Tevens om het internet te gebruiken om mondiaal de mensen te bereiken is de beste huidige optie. Maar je zult dan toch eerst iets op papier moeten hebben om een begin te maken. Dus zou je denk ik de eerste 10 regels op papier moeten hebben. Dan het systeem moeten gebruiken om een ieder het recht te geven om dat te bewerken, denk aan bv wikipedia. Dan moet er de mogelijkheid aanwezig zijn, dat alles in alle talen om te zetten is. Zoiets zou een bestaansrecht kunnen krijgen, maar daar zit ook weer een financieelplaatje aanvast, te weten, zul je een grote database moeten hebben. Daarnaast heb je nog een probleem nl, als ik kijk hoeveel mensen op deze aarde geen cp bezitten enof dit ook niet bereikbaar is voor hun, denk aan afrika, z-amerika, vele delen van het midden oosten en china en rusland niet te vergeten. Kun je nooit een gemiddelde bereiken van het gedachtengoed, daar dan ook iedereen het recht zou moeten hebben om hier aan mee te werken, anders wordt het weer te eenzijdig. Dus eenvoudig zal het absoluut niet worden, maar ja je zult ergens moeten beginnen, misschien bij WordPress.com??? en dit naar gelang van het aantal mensen wat zich toevoegd verder uitbreiden. Weet dat als ik iets hierin voor je kan betekenen je me bereiken kan. En niet te vergeten, de religie wat doen we daar dan mee? Mvg, Paul.R.

 10. Interessante vragen maar volgens mij is het handig om in dit geval vooral na te blijven denken over hoe we het beste een goed uitruilsysteem van mensen hun arbeid kunnen opzetten. En wat wij in onze omstandheden hier kunnen doen om dat te doen met de mogelijkheden die we hier hebben. Politiek is daarbij niet nodig. Dat is het charmante van dit idee volgens mij. Mensen die willen schrijven zich in en gaan uitruilen. Je hoeft niet eerst een ander te overtuigen om iets te veranderen en je bent niet afhankelijk van anderen om je eigen wereld anders in te gaan richten. 

  Hulp is vooral gewenst door na te denken hoe een ideaal ruilsysteem zoals het deze eruit zou kunnen zien en als je goede programmeurs weet die hier hun tijd aan zouden willen spenderen… :-) Ik denk dat ook deze revolutie in een oude garage met een paar gemotiveerde programmeurs zal beginnen. :-) 

  1. Om de materialen te vervaardigen zal een bepaalde tijd nodig zijn geweest, vinden van de ersten, oogsten ervan, omsmelten etc. Die tijd zullen denk ik ook in rekening worden gebracht bij de “eindgebruiker” Van de andere kant wellicht heeft de eigenaar tegen die tijd gewoon een 3d printer staan waar je alle materialen die je nodig hebt zo kan printen :-)

   Maar zou best interessant zijn om eens door te rekenen hoeveel uur arbeid er in een kilo staal gaat zitten bijvoorbeeld als je de hele life cycle doorrekent. En dat je eventueel ook mensen die dit proces efficienter maken beloont met een deel van de bespaarde tijd, een soort beloning van innovatie. 

 11. Beste mensen,  Er zijn verschillende geldsystemen uitgedacht waarin er een onderscheid wordt gemaakt tussen arbeid en materiaalkosten, een nederlands voorbeeld hiervan is de kleureneconomie. Groet, Maranke

   1. Ja, die Barry Voeten heeft toch wel, in mijn optiek althans, daadwerkelijk een zeer goed, reeel aanvaardbaar en goed over nagedacht systeem ontworpen. Maar dat niet alleen het is duidelijk en eenvoudig beschreven, zodat elke dorpsidioot er zelfs wat van begrijpt (grapje). Ik heb nog niet alles gelezen, maar het boek in pdf gedownload en ben het nu rustig aan het lezen. Voor mijzelf in een taal die ik kan begrijpen en waaruit ik vaak denk nl systemen. Maar nu komt de clou, hoe introduceer je zo’n systeem, wat is hierin de logische weg? Want het is niet een gegeven dat je morgen in werking stelt. Ook hierin zul je vroeg in opgevoed moeten worden wil het kunnen werken, dus va de basisschool bv, tegelijkertijd zal je dit denk ik mondiaal in moeten voeren. Je zult oa mede een weg moeten vinden voor de wapenindustrie, waar het groot kapitaal zich bevind. Deze zullen nooit hun vermogen op slag weg doen, dus is er nog zeer veel om over na te denken. Daarnaast is er nog een groot probleem. Wij als mens zitten in de top van de piramide, van het systeem levend mechanisme. We hebben geen vijanden boven ons, die op ons jagen om aan de desbetreffende van voedsel te dienen. Het enige waarop het peil van de mens in evenwicht wordt gehouden is ziekte en oorlog en aanverwante artikelen. Want stel, dat we alle ziektes in het heden en toekomst kunnen genezen, dat er geen oorlog, moord ed zou zijn, dan is en was de aarde al overbevolkt geweest, met alle gevolgen van dien. En gezien de huidige stand van zaken wonen we ook nog niet op een andere planeet. Al met al gezien, niet echt eenvoudig. Maar ja, als we niets meer zouden hebben om over na te denken en of te kibbelen, was het leven haast epicuristisch. Mvg, Paul.R  

 12. @douwe  Ik ben met je eens dat het is idioot om absoluut en ontastbaar macht te gaven aan geld die bestaat uit cijfers op TV scherm of in biljetten en dat moet veranderd worden.
  Je voorstel van” tijd ruilen” zie Ik als geweldig oplossing voor. Aan de andere kant, het is ook idioot dat minder dan 1% van de bevolking bezet bijna alle het geld waardoor de
  huidige economisch crisis die dreigt, als gaat onverhinderd door in de komende paar jaren, ons voorbestaan as specie en moeder aarde as bron van leven te vernietigen. Het vernietiging proces is all lang begonnen  [1% tegen 99%.  Vervuiling van de gronde,water en lucht . etc]. en dat moet ook , snel, veranderd worden.  We moeten de ”vernietiging” stoppen and in parallel experimenteren met “tijd ruilen” en andere mogelijk creatieve oplossingen. Een van de oplossing voor “vernietiging”, die Ik weet in Engeland, leid as volg. “”Het is een schandaal dat de natie `s geld voorziening  is geprivatiseerd. De macht om geld te creëren moet worden genomen van de banken en keerde terug naar de mensen aan wie het werkelijk behoort.  Alleen de Bank of Engeland moet worden toegestaan ​​om nieuw geld te creëren, en het bedrag moet worden bepaald door de politiek onafhankelijke en neutrale Monetary Policy Committee “”.   Zie voor meer info. http://www.positivemoney.org.uk en het original Engels text beneden++. Een andere groep, in aanvulling op bovenstaande heeft verzoek dat de particuliere banken moeten terugbetalen aan de Monetaire Policy Committee de hoeveelheid geld die hebben ze gecreëerd in, ten minste de laatste 5 jaar.
  . De economische crisis is een kado en zeer grote kans voor de mensen om grondig de bestaande monetaire systeem te ontmaskeren en oplossing te zoeken, voor, as eerste stap,  de “Vernieteging” en het “Geld”, Ik ben zeer optimistisch dat zal dat lukken en vredig en ontspannen samenleven kan ontstaan.
  ..
  ++. It is a scandal that the nation`s money supply has been privatized. The power to create money should be taken from the banks and returned to the people to whom it properly belongs .Only the Bank of England should be permitted to create new money, and the amount should be governed by a politically independent and neutral Monetary Policy Committee.  http://www.positivemoney.org.uk

 13. Ik heb alle reacties en voorstellen gelezen. Ik ben met deze zaak ook al lang bezig, en ik vind sommige voorstellen onnodig ingewikkeld. Het is toch veel beter het eenvoudig te houden.
  De Cooperatieve Tijd-Ruil-Bank geeft aan de leden tijd-ruil-biljetten uit van een uur. Op de voorzijde staat: beloning voor een uur vrijwilligerswerk van alle denkbare soort.
  Het is een systeem dat fungeert naast het huidige systeem waarin bv mensen als chirurgen in geld worden betaald.
  Het gaat om vrijwilligerswerk, bv oppassen, toezichthouden, allerlei huishoudelijk werk, werk in de tuin, schilderen etc et.
  Ook lesgeven, mensen helpen met de computer en de software, of met een belastingaangifte. Maakt niet uit wat.
  Is er materiaal voor nodig, dan wordt die betaald in gewoon normaal Euro-geld.
  Of andere valuta.
  Dat materiaal kan evt ook 2e hands worden verkregen via andere circuits.
  Het systeem fungeert alleen contant. Er komen geen bankrekeningen, geen overhead-kosten etc.
  De uren-biljetten worden dus gegevenb aan iemand die ongeveer een uur iets gedaan heeft, en die persoon kan op zijn/haar beurt weer iemand anders inschakelen voor een ander karwei. Enzovoort, net als in Japan. 
  Iemand kan dus met de verkregen uren-biljetten 2 dingen doen: ze weer uitgeven door anderen ervoor karweitjes te laten doen, of ze opsparen voor later. Als men zelf hulp nodig heeft.  Ze blijven altijd geldig.
   
  Ik zoek mensen voor het opzetten van de Coöperatieve Tijd-Ruil-Bank.
  Startlidmaatschap E 25,– Verlenglidmaatschap E 10,– per jaar.
  Voor een startlidmaatschap aantal biljetten gratis. 
  Latere biljetten tegen kostprijs incl verzendkosten.

   

 14.  
   
  Goede middag,  
   
  Ga een coöperatie oprichten met ruilsysteem arbeid op basis van tijd. Wie doet mee?
   

  Jij bent het waard en ik ben het waard dat ik voor jou werk en jij voor mij, dat we voor elkaar werken in plaats van voor een baas. En dat we evenveel waard zijn voor elkaar, omdat we beiden op de eerste plaats mens zijn. 
  Jij werkt en ik werk, NIET aan de kant staan of buitengesloten worden! 
  Van waarde zijn en meedoen. Betekenis krijgen in de ogen van jezelf en van de ander, vol trots vertellen over je werk vandaag en dat het er toe doet! Voor jouzelf en voor mij! Voor degene die ontvangt en degene die geeft.
  Daarom zijn we lid van deze coöperatie

   

 15. Ik vraag me af hoe dit systeem omgaat met materiaal. Stel dat er een urenruil plaatsvind tussen bijvoorbeeld een architect en een aannemer. De architect heeft praktisch alleen uren nodig om zijn werk te doen, maar de aannemer heeft voor het bouwproces materiaal nodig. Hoe betaal je dit materiaal?

Laat een reactie achter