Veranderingen in de maatschappij

Sinds de komst van computers en het internet is de wereld op informatiegebied volledig verandert. Gecentraliseerde instituten die hun macht ontlenen aan een monopolie van toegang tot, of controle over specifieke informatie smelten als sneeuw voor de zon. Daarentegen schieten initiatieven om informatie openlijk te delen en waar iedereen een steentje bij kan dragen als paddenstoelen uit de grond. Denk o.a. aan Wikipedia, Youtube en Torrentnetwerken.

Daarbij is ook de manier hoe we informatie tot ons nemen sterk verandert, met de computer heb je tegenwoordig toegang tot bijna alles, en als je wilt volledig zonder irriterende reclames. Radio`s en TV`s inclusief schotels kunnen bij het grof vuil worden gezet net als oude videobanden, CD`s en DVD`s. Wie het geen probleem vind om op een beeldscherm te lezen (eventueel via een e-book reader) kan ook de kranten, weekbladen, magazines, etc. opgezeggen en desgewenst de inhoud van de boekenkast de komende winter opstoken.

Naast het gemakkelijk en vrij delen van informatie hebben computers en het internet het ook mogelijk gemaakt voor mensen om zich in hele andere verhoudingen te organiseren. Waar een gecentraliseerde organisatie automatisch hiërarchie en dus ongelijkheid tussen deelnemers en dus vaak ook competitie over posities in die hiërarchie met zich meebrengt, heeft het internet het voor mensen mogelijk gemaakt om zich veel decentraler en daardoor vaak ook gelijkwaardiger en coöperatiever te organiseren. Wikipedia heeft laten zien dat als iedereen mee mag doen je een encyclopedie kunt bouwen die groter is en qua kwaliteit niet onder doet door wat daarvoor alleen door een uitgebreide geselecteerde groep vooraanstaande wetenschappers werd gedaan. Om over het verschil in kosten nog maar even te zwijgen. Youtube, Vimeo, Myspace, etc. laten zien dat mensen heel goed zelf in staat zijn te bepalen wat voor artiesten, muziek en films ze leuk vinden en hebben hier niet per se platenbazen en grote mediabedrijven voor nodig die voor hun een selectie maakt.

Momenteel zien we dat deze veranderingsgolf ook de nieuwsmedia en ons economische en politieke stelsel heeft bereikt. Alledrie deze systemen verkeren in meer of mindere mate in “crisis”, alhoewel verandering wellicht een beter woord is.

Veranderingen in de nieuwsmedia
De gecentraliseerde mainstream media of laten we het liever de 1% nieuwsmedia noemen worden door alle vormen van media die via het internet mogelijk zijn hard ingehaald. CNN verloor vorig jaar de helft van haar kijkcijfers, bijna alle kranten in de wereld zien dalende verkoopcijfers en ook het NOS journaal wordt telkens minder bekeken. En om hele begrijpelijke redenen. De enorme diversiteit aan beschikbare informatie op het internet heeft veel mensen laten zien dat de 1% nieuwsmedia maar al te vaak helemaal niet geïnteresseerd zijn in objectieve berichtgeving maar slechts door de dominante machten in een bepaald gebied worden gebruikt om het publiek te manipuleren. Zo zien we dat de dominante machten in het Westen de 1% nieuwsmedia nu volop gebruiken om een volgende oorlog goed te praten, en dat Syrië en Iran hierbij op de shortlist van deze machten staan. Gelukkig zijn via internet nu ook zenders als Russia Today en Al Jazeera te bekijken waar er hele andere machten aan de touwtjes trekken die ook hele andere verhalen hebben over hoe wenselijk het is voor het Westen om ergens “democratie te komen brengen” met drones en tanks.

Als deze 1% nieuwsmedia in Nederland het ESM (Eurpees Stabiliteits Mechanisme) “volledig lijken te vergeten” dan weten nieuwe sociale media als facebook, twitter, internet nieuwsblogs etc. het onderwerp alsnog op de agenda te kunnen zetten van het grote publiek. Als mensen vervolgens gaan zoeken op het internet zien ze dat een boel blogs en nieuwssites een half jaar geleden al uitgebreid over het ESM aan het discussiëren waren. De alternatieve media of laten we dit van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia noemen zijn vaak veel diverser en door hun nog telkens groeiende aantal zijn er vaak een paar van deze van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia volledig gespecialiseerd in een specifiek onderwerp en kun je daar een diepgang krijgen in een onderwerp die je van de 1% nieuwsmedia zelfs niet in de “verdiepende” secties hoeft te verwachten.

Veranderingen in het economische systeem
Als we naar de economie kijken, dan zien we dat daar momenteel een gecentraliseerd of gecarteliseerd monopolie is van voornamelijk private partijen die het recht hebben op geldcreatie in de vorm van schulden en hier rente over mogen vragen. Dit brengt een enorme hoeveelheid macht mee voor deze partijen en forceert een boel competitie tussen zowel mensen zelf alswel hun relatie met de omliggende natuur. Als we eerlijk zijn is dit eigenlijk gewoon heel ouderwets en dom omdat het uitruilen van arbeid tussen mensen ook prima veel decentraler, gelijkwaardiger en coöperatiever zou kunnen via het internet. Iets wat we overigens nu ook telkens meer zien verschijnen met complementaire economie netwerken als LETS, spullendelen, etc. Het oude systeem kraakt in al haar voegen terwijl het aantal nieuwe initiatieven op dit gebied waarschijnlijk nog nooit zo groot is geweest. Het huidige systeem staat letterlijk op instorten en hoe vervelend dat ook tijdelijk mag zijn, je zult er als maatschappij toch doorheen moeten. En hoe meer mensen het huidige economische systeem begrijpen hoe kleiner de kans zal zijn dat deze oude machtige partijen dezelfde voorrechten zullen krijgen als ze op dit moment genieten.

Veranderingen in het politieke systeem
Voor de politiek geldt hetzelfde, het oude systeem met grote partijen waar mensen 1 maal in de 4 jaar op mogen stemmen is volledig in crisis. Het politieke landschap is enorm versplinterd geraakt sinds mensen telkens beter begrijpen hoe de politiek door de 1% nieuwsmedia en de corporatocracy worden gecorrumpeerd en bespeeld. Om nog maar even te zwijgen over de invloed van clubs als Bilderberg, de Trilateral Commission en The Council on Foreign Affairs. Clubs en netwerken van machtige mensen die door de 1% nieuwsmedia nooit worden genoemd, zeg maar gerust gecensureerd, maar in de van-mensen-voor-mensen nieuwsmedia des te vaker en in meer details aan bod komen. Mensen zien dat ze maar weinig invloed hebben met hun stemgedrag en dat zelfs dat ook nog weinig betekend als een verdrag als het ESM met een 2/3de meerderheid door politici wordt aangenomen terwijl 78% van het volk tegen is. Dan wordt het voor telkens meer mensen duidelijk dat de politiek blijkbaar niet de belangen van het volk wil of kan dienen. Op dit vlak zien we ook vernieuwingen verschijnen zoals het Liquid Feedback systeem wat gebruikt wordt door de piratenpartij in o.a. Duitsland. Dit systeem stelt mensen in staat hun steun op verschillende punten aan verschillende vertegenwoordigers te geven, daarbij kunnen ze steun op elk moment terugtrekken en aan een ander geven. Daarnaast stelt het mensen in staat om zelf mee te denken aan oplossingen voor politieke problemen. Zo komt de nadruk van politiek veel meer te liggen bij het nemen van verstandige besluiten voor het gehele volk inplaats van die partijen die de beste lobbyers weten te mobiliseren en waarbij de nadruk op argumenten ligt inplaats van retoriek. Dit in tegenstelling tot policiti die elkaar in lijsttrekkersdebatten binnen de telkens kleiner wordende partijen uit de tent vechten en populariteit inplaats van inhoud juist telkens meer de nadruk krijgt.

Hoe kunnen deze veranderingen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd?
Veranderingen gaan vaak gepaard met tijdelijke instabiliteit en zijn niet altijd gemakkelijk, maar ik denk eerlijk gezegd dat al de veranderingen op deze drie gebieden op de lange termijn alleen maar heel gezond en broodnodig zijn. Het is verstandig om deze verandering zo snel mogelijk te laten plaatsvinden met zo weinig mogelijk instabiliteit.

Om mee te kunnen helpen met het doorvoeren van deze veranderingen is het van belang dat mensen goed om kunnen gaan met computers en het internet, kortom het is verstandig om jezelf te leren programmeren! Computers en internet zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden dus zal het ook telkens handiger zijn om hier goed mee om te kunnen gaan. Programmeer, installeer en/of implementeer zelf een complementair economische systeem in je omgeving, installeer zelf het Liquid Feedback systeem voor je nieuw op te richten of huidige politieke partij en begin je eigen nieuwsblog over een onderwerp waarvan jij het idee hebt dat de 1% nieuwsmedia dit volledig negeren of volkomen verdraait weergeven.

Met dank aan het internet :-) is jezelf leren programmeren inmiddels goed te doen en volledig gratis. Zo heeft de Khan Academie een aantal video`s over leren programeren en zijn er verder op internet ook bronnen te vinden hoe je bijvoorbeeld gratis de programeertalen, Python, C, Ruby, SQL, Regex, kunt leren. En als laatste kun je via Torrentz een boel programmeerboeken dowloaden. Meer tips voor andere programmeertalen of aanvullende sites voor de genoemde talen zijn van harte welkom in de reacties.

Samenvattend denk ik dat het alleen maar goed is dat de nieuwsmedia, de politiek en ons economische systeem momenteel zo in verandering zijn. Laten we er zelf voor zorgen dat die veranderingen zo goed en snel mogelijk kunnen gaan plaatsvinden. :-)