Zal het westen in elkaar storten zoals het Romeinse Rijk?

Europa kenden tweeduizend jaar geleden ook een soort Europese Unie, die zich zelfs tot Noord Afrika en het Tweestromenland uitstrekte: het Romeinse Rijk. In de vijfde eeuw stortte dit in elkaar. De invloed merken we nu nog steeds: wie een beetje Latijn kent kan zich in het Middellandse Zeegebied nog vrij goed verstaanbaar maken. Stefan Molyneux komt met een lange, maar interessante presentatie over de oorzaken van de ineenstorting van het Romeinse Rijk.

https://youtube.com/watch?v=qh7rdCYCQ_U

Volgens de libertarische denker Stefan Molyneux zijn er belangrijke parallellen aan te wijzen tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk toen en die van de westerse beschaving nu. De belangrijkste noemt hij de immigratie van grote groepen die niet assimileren. Germaanse Vandalen en Goten toen, Noordafrikanen en Turken nu. Heeft Molyneux gelijk?

Persoonlijk denk ik dat hij gelijk heeft. Willen we voorkomen dat Europa dezelfde kant op gaat als het Romeinse Rijk, dan moeten we de assimilatie van immigranten absoluut de eerste prioriteit geven. Dat betekent: de politieke islam moet worden behandeld als een existentiële bedreiging. Alleen een apolitieke islam, gericht op persoonlijke moraliteit en ontdaan van agressieve hadith, kan hier functioneren. Ter inspiratie voor de moslims onder onze lezers, deze uitstekende site. De dubbele nationaliteit moet ook af worden geschaft. Op dit moment heerst er bij bepaalde immigranten met een dubbele nationaliteit nogal wat verwarring over bij wat voor land ze werkelijk horen. Aan die verwarring moeten een einde maken door ze te laten kiezen tussen daar of hier. Kiezen voor daar betekent: alleen tijdelijke verblijfsvergunning en uitzetting bij wangedrag. Kiezen voor hier betekent: volledige burgerrechten en inleveren van de buitenlandse nationaliteit. Turkse, Eritrese en Marokkaanse organisaties die landgenoten hier onderdrukken en manipuleren moeten als staatsvijandige organisaties ontbonden en verboden worden.

Wat ook sterk zal helpen is het afschaffen van de multiculturele samenleving en deze vervangen door de multi-etnische samenleving. Discriminatie op huidskleur, afkomst en andere kenmerken waar iemand niets aan kan doen, moet dan ook stoppen. Hier moet de wetgever harder optreden dan nu. Daarentegen moet elke praktijk die bedoeld om een apartheidsgevoel te kweken, zoals het dragen van hoofddoeken of jongensbesnijdenis, uitgebannen worden.

roman-empire

De belangrijkste les die uit de ondergang van het Romeinse Rijk is te trekken, zijn de rampzalige effecten van inflatie en hoge belastingen. Het Romeinse leger dijde steeds verder uit. Soldaten kon je als keizer maar beter te vriend houden, anders kwam het leger zijn soldij wel halen. Rome voerde een primitieve welvaartsstaat in door middel van het verstrekken van graan uit Egypte. Het gevolg was dat de Romeinen massaal naar Rome trokken waar het graan werd uitgedeeld. Vrijgelaten saven verergerden dit probleem. Ook deze grote mensenmassa moest te vriend worden gehouden. Hierdoor daalde ook het aantal belastingbetalers.
In de eerste eeuwen van Romeinse expansie werden oorlogen bekostigd door het plunderen van onderworpen staten. Rond 100 waren alle rijke buurstaten onder de voet gelopen. Bij de Schotse Picten en de Germanen was weinig te halen en Perzië bleek te sterk. De bureaucratie bleef ook steeds verder groeien. Het gevolg: de belastingen moesten drastisch omhoog. Ook werd het zilvergehalte van de denarius, de voornaamste munteenheid van het Romeinse Rijk in stappen verlaagd van 100% naar 2% en minder. Hoewel de barbaren Rome de genadeslag gaven, werd de kiem voor de verrotting gelegd door het sterk groeien van de parasitaire klassen (onderstand, leger, ambtenarij) en het steeds verder verhogen van de belastingen, tot de economie verstikt is en er geen redden meer aan was.