Zal het westen in elkaar storten zoals het Romeinse Rijk?

Europa kenden tweeduizend jaar geleden ook een soort Europese Unie, die zich zelfs tot Noord Afrika en het Tweestromenland uitstrekte: het Romeinse Rijk. In de vijfde eeuw stortte dit in elkaar. De invloed merken we nu nog steeds: wie een beetje Latijn kent kan zich in het Middellandse Zeegebied nog vrij goed verstaanbaar maken. Stefan Molyneux komt met een lange, maar interessante presentatie over de oorzaken van de ineenstorting van het Romeinse Rijk.

https://youtube.com/watch?v=qh7rdCYCQ_U

Volgens de libertarische denker Stefan Molyneux zijn er belangrijke parallellen aan te wijzen tussen de ineenstorting van het Romeinse Rijk toen en die van de westerse beschaving nu. De belangrijkste noemt hij de immigratie van grote groepen die niet assimileren. Germaanse Vandalen en Goten toen, Noordafrikanen en Turken nu. Heeft Molyneux gelijk?

Persoonlijk denk ik dat hij gelijk heeft. Willen we voorkomen dat Europa dezelfde kant op gaat als het Romeinse Rijk, dan moeten we de assimilatie van immigranten absoluut de eerste prioriteit geven. Dat betekent: de politieke islam moet worden behandeld als een existentiële bedreiging. Alleen een apolitieke islam, gericht op persoonlijke moraliteit en ontdaan van agressieve hadith, kan hier functioneren. Ter inspiratie voor de moslims onder onze lezers, deze uitstekende site. De dubbele nationaliteit moet ook af worden geschaft. Op dit moment heerst er bij bepaalde immigranten met een dubbele nationaliteit nogal wat verwarring over bij wat voor land ze werkelijk horen. Aan die verwarring moeten een einde maken door ze te laten kiezen tussen daar of hier. Kiezen voor daar betekent: alleen tijdelijke verblijfsvergunning en uitzetting bij wangedrag. Kiezen voor hier betekent: volledige burgerrechten en inleveren van de buitenlandse nationaliteit. Turkse, Eritrese en Marokkaanse organisaties die landgenoten hier onderdrukken en manipuleren moeten als staatsvijandige organisaties ontbonden en verboden worden.

Wat ook sterk zal helpen is het afschaffen van de multiculturele samenleving en deze vervangen door de multi-etnische samenleving. Discriminatie op huidskleur, afkomst en andere kenmerken waar iemand niets aan kan doen, moet dan ook stoppen. Hier moet de wetgever harder optreden dan nu. Daarentegen moet elke praktijk die bedoeld om een apartheidsgevoel te kweken, zoals het dragen van hoofddoeken of jongensbesnijdenis, uitgebannen worden.

roman-empire

De belangrijkste les die uit de ondergang van het Romeinse Rijk is te trekken, zijn de rampzalige effecten van inflatie en hoge belastingen. Het Romeinse leger dijde steeds verder uit. Soldaten kon je als keizer maar beter te vriend houden, anders kwam het leger zijn soldij wel halen. Rome voerde een primitieve welvaartsstaat in door middel van het verstrekken van graan uit Egypte. Het gevolg was dat de Romeinen massaal naar Rome trokken waar het graan werd uitgedeeld. Vrijgelaten saven verergerden dit probleem. Ook deze grote mensenmassa moest te vriend worden gehouden. Hierdoor daalde ook het aantal belastingbetalers.
In de eerste eeuwen van Romeinse expansie werden oorlogen bekostigd door het plunderen van onderworpen staten. Rond 100 waren alle rijke buurstaten onder de voet gelopen. Bij de Schotse Picten en de Germanen was weinig te halen en Perzië bleek te sterk. De bureaucratie bleef ook steeds verder groeien. Het gevolg: de belastingen moesten drastisch omhoog. Ook werd het zilvergehalte van de denarius, de voornaamste munteenheid van het Romeinse Rijk in stappen verlaagd van 100% naar 2% en minder. Hoewel de barbaren Rome de genadeslag gaven, werd de kiem voor de verrotting gelegd door het sterk groeien van de parasitaire klassen (onderstand, leger, ambtenarij) en het steeds verder verhogen van de belastingen, tot de economie verstikt is en er geen redden meer aan was.

16 gedachten over “Zal het westen in elkaar storten zoals het Romeinse Rijk?”

 1. Volgens mij klopt dit verhaal niet erg.
  Om te beginnen viel het oost Romeinse rijk pas 1000 jaar later, het grote probleem is dat ten opzichte van het west romeinse rijk het oosten veel meer ambtenaren had.
  Je moet niet vergeten dat Spanje, Gallië en noord Afrika volgens de Romeinen door barbaren bevolkt werden die niet of nauwelijks in het bestuur betrokken mochten worden.
  Het oosten als nazaat van Alexander werd als beschaaft beschouwt en het bestaande bestuur werd overgenomen en uitgebreid.
  Waar in het westen de bevolking afnam door onevenredige belastingen (Romeinse burgers waren lang vrijgesteld van belastingen) was het oosten stabiel.
  De Germaanse volken betrokken vrijwel verlaten gebieden en meden de steden.
  Als je de ondergang van het Romeinse rijk wil vergelijken met het heden, kijk dan naar de belasting ontwijking van de multinationals, niet naar bevolkingsgroepen die bewust tegen elkaar worden opgezet.

 2. Hahaha! Nu komt de aap uit de mouw. Onze Zionistische krijgt nu ook Fascistische trekjes :) Assimileren zoals Hitler dat wilde. En als Turkije dat destijds deed met de Koerden dan staat de hele wereld op zijn achter poten zo ook hier. Lol.

  Luister gast. Je bent geen historicus maar iemand die verwijst naar de meest goedkope website die niet eens klopt.

  Visionair is nu een lachwekkend podium voor mensen die kampen met onderbuik gevoelens die zij hier kunnen ventileren.

  Mijn lachspieren doen pijn door het lezen van je zoveelste flutartikel nummer 12930423.

  1. Misschien toch tijd voor wat geschiedenisles. Hitler wilde niet assimileren maar uitroeien. Als je een groep wil assimileren vraag je niet om niet-jood bewijzen van voorouders, dan zorg je dat ze zich identificeren met jouw groep.

   1. Meen je dit…. Wat ik al steeds zeg zal ik opnieuw herhalen. Schoenmaker blijf bij je leest.

    Gozert, ik heb het niet over de Joden. Er is nergens direct bewijs voor dat hij ze wilde uitroeien. Sterker nog, net als jij was óók Hitler een Zionistische Facist. Hij wilde nl ook de joden relokaliseren. Zoek zelf maar het bewijs op je hebt tijd zat volgens mij.

    Hitler geloofde ook in assimilatie. Alle veroverde landen zouden uiteindelijk geduitseficeerd moeten worden. 1 volk 1 rijk 1 leider bla bla bla. En om 1 volk te worden moet je assimileren want anders ben je nog steeds verschillend van elkaar. Maar goed 1 + 1 = 2. Ik had je iets hoger ingeschat ondanks je flut artikels. Nogmaals beste Islamofoob. Geschiedenis is nooit je sterkste kant geweest. Trek dan ook geen conclusies wil je.

    1. ” Er is nergens direct bewijs voor dat hij [Hitler] ze wilde uitroeien. ”
     https://en.wikipedia.org/wiki/Wannsee_Conference

     “Hij [Hitler] wilde nl ook de joden relokaliseren. ”
     Dat was oorspronkelijk het plan. Dit werd toen de oorlog slechter verliep voor de nazi’s, bijgesteld naar het vermoorden van alle joden.
     http://ww2history.com/experts/David_Cesarani/Hitler_s_decisions_about_the_Jews

     Duidelijk verschillend van assimilatie. Hitler geloofde dat het Arische ras de meest superieure mensensoort was en wilde alleen Arische broedervolkeren (zoals de Hollanders, Engelsen en Denen) assimileren. De rest, zoals de Slaven, moest tot slaaf gemaakt worden of uitgeroeid.
     Veel leesplezier, en ga eerst drie maal je eigen huis rond voor je anderen de les gaat lezen.
     https://en.wikipedia.org/wiki/New_Order_(Nazism)

 3. Ahahaha meen je die Wikipedia.

  Daarna zeg je zelf dat Hitler wilde assimileren.

  Er is nergens direct bewijs van hitler dat hij ze wilde uitroeien. Alleen relokaliseren. Maar goed blijf Wikipedia maar gebruiken beste “expert historicus”. Lol

 4. ” Zal het westen in elkaar storten zoals het Romeinse Rijk?”
  m.i. zijn we bezig om overgenomen te worden. ksander – ik lees hem graag – klaagt er steeds over en wijst er ook op dat onze huidige cultuur met bewuste kracht stuk gemaakt wordt, teneinde vervangen te worden door de islamitische ideologie vanuit het oosten en de NWO vanuit het westen.
  Dit wordt o.i. door de top-elite zo gestimuleerd en gefinancierd.
  Die twee machten kunnen m.i. prima samengaan. ‘Samen sterk’, roept links.

  Wij christenen hebben vanuit onze Bijbelse profetieën een duidelijke eindtijdvisie. Die komt ook sterk overeen met die van de moslims. Slechts wie er nou uiteindelijk de wereldheerser wordt – en dát die er komt, daar zijn we van overtuigd – daar verschillen we uiteraard in; de Mahdi of Jezus.

  Maar dat slechts een wereldheerser orde in ‘het dorp dat wereld heet’ zal kunnen krijgen is nu natuurlijk reeds zichtbaar. Is het westen dan ingestort? Ach het wordt nu reeds in een groter geheel ingeklemd. De islam laat zich zichtbaar niet meer terugdringen. Wie zou dat overigens moeten doen? Wij zijn m.i. te decadent geworden om onze cultuur nog te verdedigen. En op de compost van een vergane cultuur vestigt zich spontaan een volgende, zo leerden we bij ecologie, toch?
  En de NWO bezit het grote geld, waardoor zij heersen, begrijp ik m.i.
  Aan democratie moet je nu al niet meer willen denken.
  En de paus heeft zich ook reeds aangesloten bij de ‘mode’.
  Die bijna wereldwijde ontwikkeling vind ik interessant om te volgen.
  En of het westen dan instort?; ach er komen zichtbaar nieuwe tijden aan.
  En de eerlijkheid gebied mij te erkennen dat het niet de beste tijden zullen worden in eerste instantie ……. (later wel, geloven wij)

Laat een reactie achter