satire

Mammon, de god van het geld in de tijd van Jezus, duikt vaak op als afgod in christelijke traktaten.

Goed voor de economie! (Satire)

Waar de laatste communisten in het verpleeghuis de Internationale meeneuriën, de kerken leeglopen en de slimmere islamisten steeds meer tabak beginnen te krijgen van hun politieke ideologie, is er één religie nog springlevend: die van de economie. Voor het nieuwe kabinet zeven tips om, uiteraard ten koste van veel menselijk leed, de groeicijfers van de Nederlandse economie flink op te peppen.

Mammon, de god van het geld in de tijd van Jezus, duikt vaak op als afgod in christelijke traktaten.
Mammon, de god van het geld in de tijd van Jezus, duikt vaak op als afgod in christelijke traktaten.
 1. Slavernij herinvoeren.
  In de tijd van de slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten bracht een gezonde slaaf al gauw zo’n dertigduizend hedendaagse euro op. De afschaffing van de slavernij was een enorme kapitaalvernietiging. Duidelijk hadden Lincoln en Harriet Beecher-Stowe, de schrijfster van de Negerhut van Oom Tom, geen economieboekje gelezen, anders hadden ze wel beter geweten. Als  iedereen met netto schuld in Nederland tot slaaf zou worden gemaakt, zou dit, zo leert een eenvoudige berekening, dus miljarden aan activa opleveren. Ook zou dat tot meer economisch besef leiden.
 2. Belasting op ademen invoeren.
  Ademen is nog gratis. Dit is een gemiste kans om de heffingsgrondslag flink te verbreden. Bij iedere ademteug blazen mensen CO2 uit, een berucht broeikasgas. Door een heffing op ademen in te voeren, worden ook groepen die nauwelijks belasting betalen, aangeslagen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door iedere Nederlander een halsband om te doen,die nauwkeurig bijhoudt hoeveel CO2-uitstoot wordt veroorzaakt.
 3. Vrije tijd belasten.
  Een groot deel van de Nederlandse bevolking draagt niet bij aan het BNP. Zo zijn er bijvoorbeeld niet-uitkeringsgerechtigden, die leven van het inkomen van hun partner. Zij genieten van vrije tijd, die beter gebruikt kan worden om te werken en zo bij te dragen aan de economie. Dat kan natuurlijk niet, dat begrijpt elk economisch weldenkend mens. Daarom is het nodig om deze lieden extra te belasten. Hopelijk gaan ze dan eindelijk aan het werk.
 4. Sollicitatieplicht voor iedereen.
  Op dit moment is er alleen sollicitatieplicht voor mensen met een uitkering. Als er ook een sollicitatieplicht wordt ingevoerd voor alle niet-werkenden, neemt het aanbod aan arbeid flink toe, en hiermee ook het aantal werkenden. Een klein offer voor een aanzienlijke stijging van he BNP. Al was het alleen al door de extra ambtenaren, die gaan inspecteren of er wel voldoende gesolliciteerd is.
 5. Geluidsfrequenties veilen.
  Op dit moment worden UMTS- en radiofrequenties geveild.  Dat kan natuurlijk ook met geluidsfrequenties binnen openbare ruimten. Zo kan er spreekgeld worden geheven voor de openbare weg en bijvoorbeeld pleinen. Het spreken met stemverheffing zou dan op een driedubbele heffing moeten komen te staan.
 6. Strafheffing op samenwonen.
  Deze bestaat in feite al door de vele belastingregelingen die samenwonen afstraffen. Samenwoners vormen een grote bedreiging voor de groei van de economie. Ze eten minder buitenshuis, ze daten niet en ze nemen maar half zoveel woonruimte in beslag, waardoor de huizenprijzen teveel gaan zakken. Gelukkig zorgen vooruitstrevende politici er voor dat deze gevaarlijke groep hard aangepakt wordt en de woningschaarste hoog blijft.
 7. Contant geld verbieden. 
  Uit onderzoeken blijkt dat mensen sneller geld uitgeven als dit giraal is. Door contant geld te verbieden zijn de consumentenbestedingen dus flink op te jagen.

Islam, het achtste wereldwonder

In dit vlijmscherpe stuk van de hand van de ondertussen overleden Koeweitse dissident Ahmad al-Baghdadi, maakt hij een rake analyse van de problemen in de islamitische wereld. Het stuk wordt op dit moment op vele Arabischtalige websites verspreid en maakt nogal wat (bitter noodzakelijke) discussie los. De man was een vrome islamiet, dus helaas is het stuk niet vrij van islamitische prietpraat.

Zoals we weten, bedraagt het aantal wereldwonderen zeven, maar er is een achtste “Wonder der wonderen”, die niet onder de zeven wordt gerekend, dit is het volk der moslims (de ummah). Ik heb specifiek niet gezegd de “Islamitische of islamistische natie,” omdat er binnen deze Moslim natie wonderbaarlijke zaken zijn waarvan geen enkel ander volk getuige is, sinds Allah de Almachtige Adam schiep. Hier zijn enkele van deze wonderen:


De Zeven Wereldwonderen zoals verbeeld door de 16e eeuwse kunstenaar Marten Heemskerk.

1. Het is het enige volk dat gelooft dat het in zijn recht staat – op alle mogelijke manieren – terwijl alle anderen fout zitten;

2. Het enige volk dat een aangeklaagde misdadiger vrijspreekt of de straf verlicht als hij moslim is en een paar koranverzen heeft geleerd;

3. Het enige volk waarin een geestelijke veroordeling wegens aanzetten tot moord ontloopt als hij een van zijn vijanden beschrijft als “een afvallige”;

4. Het enige volk dat een moordenaar niet straft als hij “een afvallige” doodt;

5. Het enige volk dat soepelheid toont en minder straf oplegt voor de “eermoorden” op een zuster of echtgenote;

6. Het enige volk waarvan het heilge boek [de koran] begint met het woord [iqra’] (Lees!) en toch is het onder de volkeren die de minste boeken leest, als er al boeken worden gelezen;

7. Het enige volk dat nog steeds het woord “ongelovige” [kafir] gebruikt tegen hen die zich verzetten tegen zijn godsdienstleraren of religieuze groepen;

8. Het enige volk waar een fatwa [religieuze uitspraak] een gerechtelijke uitspraak kan omverwerpen – en toch opschept dat het een volk is dat  “geregeerd wordt door de wet”;

9. Het enige volk dat niet bijdraagt aan de moderne tijd – zelfs niet door een tandenborstel te produceren – en toch opschept over zijn uitgestorven beschaving.

10. Het enige volk dat het Westen beledigt en veroordeelt – en  toch als een parasiet op elke mogelijke manier van het Westen afhankelijk is.

11. Het enige volk dat intellectuelen in de gevangenis werpt als ze vrijheid van meningsuiting toepassen.

12. Het enige volk dat beweert godsdienstig te zijn en zijn vroomheid zowel officieel als in het publieke leven etaleert – toch is er niets rechtvaardigs aanwezig.

13. Het enige volk dat doctorstitels uitdeelt voor religie;

14. Het enige volk dat nog steeds wordt geregeerd door de geschriften van hen die duizend jaar geleden stierven;

15. Het enige volk waar de godsdienstgeleerden zich als slijmende padden gedragen ten opzichte van de heersers en zwijgen over hun misdrijven, zelfs als deze tegen de sharia ingaan;

16. Het enige volk dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens niet erkent;

17. Het enige volk dat alle menselijke kunsten, behalve kalligrafie, verbiedt;

18. Het enige volk dat in één godsdienst [Islam] gelooft — toch kunnen de verschillende religieuze groepen geen overeenstemming bereiken over de uitleg en geboden van deze religie;

19. Het enige volk waar godsdienstgeleerden eindeloos brabbelen, alleen om aan het einde te concluderen””Alleen Allah weet het”, alsof de mensen zich daar niet al van bewust waren;

20. Het enige volk dat gelooft in het verdrijven van boze geesten (Jinn) uit mensen – zelfs door die persoon te doden;

21. Het enige volk dat ondanks dat het legers heeft – toch zijn gebieden bezet laat zijn en het gevecht vreest;

22. Het enige volk waarop de beschrijving van de Almachtige Schepper (i.e. Allah) van toepassing is —”ge zout denken dat ze verenigd waren, maar hun harten zijn verdeeld, dat is omdat het een volk is dat beroofd is van wijsheid” [koran 59:14];

23. Het enige volk dat nog steeds navraag doet omtrent religieuze zaken en al meer dan duizend jaar naar bevredigende antwoorden zoekt;

24. Het enige volk dat meer vraagt over seks dan over aanbidding tijdens zijn ene vastenmaand [Ramadan] elk jaar (bedoeld hier wordt: het aantal Google requests, dat voor seksgerelateerde onderwerpen in het Arabisch inderdaad opmerkelijk hoog is tijdens de ramadan);

25. Het enige volk dat werkelijk alles gelooft dat zijn godsdienstgeleerden zeggen, zonder vragen te stellen of de waarheid van een bewering te onderzoeken.

Dit volk – met al deze unieke eigenschappen – moet dit niet beschreven worden als het “Wonder der Wonderen”?