Islam, het achtste wereldwonder

In dit vlijmscherpe stuk van de hand van de ondertussen overleden Koeweitse dissident Ahmad al-Baghdadi, maakt hij een rake analyse van de problemen in de islamitische wereld. Het stuk wordt op dit moment op vele Arabischtalige websites verspreid en maakt nogal wat (bitter noodzakelijke) discussie los. De man was een vrome islamiet, dus helaas is het stuk niet vrij van islamitische prietpraat.

Zoals we weten, bedraagt het aantal wereldwonderen zeven, maar er is een achtste “Wonder der wonderen”, die niet onder de zeven wordt gerekend, dit is het volk der moslims (de ummah). Ik heb specifiek niet gezegd de “Islamitische of islamistische natie,” omdat er binnen deze Moslim natie wonderbaarlijke zaken zijn waarvan geen enkel ander volk getuige is, sinds Allah de Almachtige Adam schiep. Hier zijn enkele van deze wonderen:


De Zeven Wereldwonderen zoals verbeeld door de 16e eeuwse kunstenaar Marten Heemskerk.

1. Het is het enige volk dat gelooft dat het in zijn recht staat – op alle mogelijke manieren – terwijl alle anderen fout zitten;

2. Het enige volk dat een aangeklaagde misdadiger vrijspreekt of de straf verlicht als hij moslim is en een paar koranverzen heeft geleerd;

3. Het enige volk waarin een geestelijke veroordeling wegens aanzetten tot moord ontloopt als hij een van zijn vijanden beschrijft als “een afvallige”;

4. Het enige volk dat een moordenaar niet straft als hij “een afvallige” doodt;

5. Het enige volk dat soepelheid toont en minder straf oplegt voor de “eermoorden” op een zuster of echtgenote;

6. Het enige volk waarvan het heilge boek [de koran] begint met het woord [iqra’] (Lees!) en toch is het onder de volkeren die de minste boeken leest, als er al boeken worden gelezen;

7. Het enige volk dat nog steeds het woord “ongelovige” [kafir] gebruikt tegen hen die zich verzetten tegen zijn godsdienstleraren of religieuze groepen;

8. Het enige volk waar een fatwa [religieuze uitspraak] een gerechtelijke uitspraak kan omverwerpen – en toch opschept dat het een volk is dat  “geregeerd wordt door de wet”;

9. Het enige volk dat niet bijdraagt aan de moderne tijd – zelfs niet door een tandenborstel te produceren – en toch opschept over zijn uitgestorven beschaving.

10. Het enige volk dat het Westen beledigt en veroordeelt – en  toch als een parasiet op elke mogelijke manier van het Westen afhankelijk is.

11. Het enige volk dat intellectuelen in de gevangenis werpt als ze vrijheid van meningsuiting toepassen.

12. Het enige volk dat beweert godsdienstig te zijn en zijn vroomheid zowel officieel als in het publieke leven etaleert – toch is er niets rechtvaardigs aanwezig.

13. Het enige volk dat doctorstitels uitdeelt voor religie;

14. Het enige volk dat nog steeds wordt geregeerd door de geschriften van hen die duizend jaar geleden stierven;

15. Het enige volk waar de godsdienstgeleerden zich als slijmende padden gedragen ten opzichte van de heersers en zwijgen over hun misdrijven, zelfs als deze tegen de sharia ingaan;

16. Het enige volk dat de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens niet erkent;

17. Het enige volk dat alle menselijke kunsten, behalve kalligrafie, verbiedt;

18. Het enige volk dat in één godsdienst [Islam] gelooft — toch kunnen de verschillende religieuze groepen geen overeenstemming bereiken over de uitleg en geboden van deze religie;

19. Het enige volk waar godsdienstgeleerden eindeloos brabbelen, alleen om aan het einde te concluderen””Alleen Allah weet het”, alsof de mensen zich daar niet al van bewust waren;

20. Het enige volk dat gelooft in het verdrijven van boze geesten (Jinn) uit mensen – zelfs door die persoon te doden;

21. Het enige volk dat ondanks dat het legers heeft – toch zijn gebieden bezet laat zijn en het gevecht vreest;

22. Het enige volk waarop de beschrijving van de Almachtige Schepper (i.e. Allah) van toepassing is —”ge zout denken dat ze verenigd waren, maar hun harten zijn verdeeld, dat is omdat het een volk is dat beroofd is van wijsheid” [koran 59:14];

23. Het enige volk dat nog steeds navraag doet omtrent religieuze zaken en al meer dan duizend jaar naar bevredigende antwoorden zoekt;

24. Het enige volk dat meer vraagt over seks dan over aanbidding tijdens zijn ene vastenmaand [Ramadan] elk jaar (bedoeld hier wordt: het aantal Google requests, dat voor seksgerelateerde onderwerpen in het Arabisch inderdaad opmerkelijk hoog is tijdens de ramadan);

25. Het enige volk dat werkelijk alles gelooft dat zijn godsdienstgeleerden zeggen, zonder vragen te stellen of de waarheid van een bewering te onderzoeken.

Dit volk – met al deze unieke eigenschappen – moet dit niet beschreven worden als het “Wonder der Wonderen”?

53 gedachten over “Islam, het achtste wereldwonder”

 1. Ondanks de scherpe bewoording van Ahmad al-Baghdadi, lees met respekt van inzicht, is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. Ook hierin weer duidelijkheid van het gegeven macht. Als de Imams hun geloof in vrijheid van het gedachtengoed zouden uitspreken, zijn ze hun macht kwijt. Ook hier wordt wederom misbruik gemaakt van de armoede en honger om het volk aan zich te binden, door het te voeden met woorden en uitspraken. Als je gaat spreken van Jihad, kan dat in mijn optiek geen recht hebben van enige vorm van godsdienst te zijn. Maar laten we eerlijk zijn, als je de geschiedenis van het christendom een beetje kent, is dat eigenlijk geen cent beter als dat van de moslims. Net zoals het communisme, heeft dan zonder een god te gebruiken, het zelfde gedaan. Uiteindelijk in welke vorm je dit zou willen beschrijven, macht zal altijd blijven bestaan, of je het nu leuk(lees terecht) vind enof niet het is een onderdeel van het mens zijn. De vrijheid en het recht van het individuele gedachtengoed, zal men altijd aan banden leggen. Mvg, Paul.R.

  1. “Whether people are beautiful and friendly or unattractive and disruptive, ultimately they are human beings, just like oneself. Like oneself,
   they want happiness and do not want suffering. Furthermore, their right to overcome suffering and be happy is equal to one`s own. Now,
   when you recognize that all beings are equal in both their desire for happiness and their right to obtain it, you automatically feel
   empathy and closeness for them. Through accustoming your mind to this sense of universal altruism, you develop a feeling of responsibility
   for others: the wish to help them actively overcome their problems. Nor is this wish selective; it applies equally to all. As long as they
   are human beings experiencing pleasure and pain just as you do, there is no logical basis to discriminate between them or to alter your
    concern for them if they behave negatively.”

   Fragment uit een lezing van de Dalai lama, getiteld: “Compassion and the Individual”.
   http://www.dalailama.com/messages/compassion

 2. namaste Germen en andere liefhebbers van kennis,
   
  Ik schrok eerst van de titel en klikte toen direct erop: islam achtste wereldwonder. Zelfs Wieroe die normaal nooit leest fronste zijn wenkbrauwen, want zijn kattenbrein werd geraakt door deze rare ontwikkeling in de zieke mensenwereld.
   
  Nu gaat het om een tekst van een dissident dus het is duidelijk waar het om gaat.
   
  Een paar sterke argumenten waarom islam een heus wereldwonder is:
   
  Moslims vechten tot de dood voor Islam en plegen zelfmoord aanslagen om de hele wereld te islamiseren, zelfs in ons informatietijdperk met hi tech dingen. Ja, dit is een echt wereldwonder, en ook als ik naar al die moslimmeiden kijk met hoofddoekjes en burqas om te benadrukken dat islam het allerbeste geloof is namens Allah en dat zij de geroofde vrouwen van de profeet navolgen.
   
  Iets wat ik zelf wonderbaarlijk vind van moslims: Moslims vechten met hi tech bommen, raketten en machine geweren uit Westerse fabrieken, tegen het Westen en met een primitief middeleeuws islamitisch geloof in hun hoofd uit de zevende eeuw, en wel in naam van Allah, de almachtige en barmhartige. Ja, zeker islam is een wereldwonder.
   
  Iets wat ook wonderbaarlijk is, is dat een moderne democratische rechtsstaat als Nederland in ons informatietijdperk durft om de koran officieel te erkennen als een heilig boek. Geen enkele jurist of deskundige heeft ooit hierom een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse staat om dit aan te vechten, en dat is ongelooflijk, maar waar.
   
  Ik zal hierover verder nadenken en kom snel terug.
   
  dewanand
  hindoe fundamentalist
  Planet Earth of homo sapiens, hyper monkeys.
   

  1. ‘Hindoe fundamentalist’???!!!??? OMG!!! Denk je dat je alles wel hebt gehad in dit ‘skone’ landje, beginnen de hindoe fundamentalisten zich ook nog te roeren…

   De Grondwet verbindt ons allen, religies verdelen ons!

   ’t Ga je goed, knul! 

 3. Namaste, de ziel in mij- groet de ziel in jou, Dewanand. Wees niet bevreesd voor mij, ik ben niet meer enof minder mens dan jij. Je sluit je schrijven af met het gegeven, hindoe fundamentalist. Uit je schrijven merk ik op, dat je dus eigenlijk voor oorlog en het vermoorden van, uit naam van een heilig schrift toestaat. Een hindoe en een ismaliet, zijn wel 2 begrippen die qua religie ver uiteen liggen. Daarnaast het gegeven dat het hindoeisme mede tot een van de oudste religie is die we kennen. Met een hele brede basis van denken en leven. Als ik vroeger naar de goeroe Ghandi luisterde en sommige van zijn geschreven werken las, heb ik nooit het idee gekregen, dat hij oorlog enof moord profileerde om dat gene te bereiken, wat voor de mens goed zou zijn. Jij zou eigenlijk als geen ander moeten weten, dat hij een zeer groot mens was en bij vele zijn gedachtengoed voort leeft. Ghandi, heeft nooit een andere vorm van religie bekritiseerd en mede aangegeven dat andere religies maar uitgemoord moeten worden. Als er een mens is geweest die een groot geest had, was hij het wel en trotseerde alles wat de mens hem aandeed. Dat vraagt alleen maar om respekt. Zijn stelling was mede: je moet niets, maar mag alles, m.a.w. het is jouw eigen keuze welke vorm van religie je wilt belijden. Dat is een gegeven van de kracht van het positief denken. In mijn optiek, is het hindoeisme een van de religies die het dichts bij komt hoe wij als mens eigenlijk zouden moeten leven. Mvg, Paul.R

  1. Ow ja, lekker dat hindoeisme met hun verdervelijke kasten-systeem. En christenen in bepaalde delen van india zijn hun leven ook niet zeker door toedoen van hindoe-fundamentalisten. Dit komt onderandere dat veel leden van de allerlaagste kasten zich bekeren tot het christendom, om je kunt wel raden welke redenen.  

 4. Tim je loopt niet mee met de tijd. Het befaamde kasten systeem is door Ghandi zelf opgeheven. Er zal altijd iets van blijven bestaan, daar dit soort zaken een lange weg hebben te gaan, net zoals alle andere systemen die verandert zou moeten worden. Mvg, Paul.R

 5. namaste Paul R en tim,
   
  misschien kunnen wij deze discussie over het begrip hindoe fundamentalisme in de dewanistische Vedische beweging wel wat directer voortzetten, door elkaar gewoon te mailen. Jullie kunnen mijn grote site vinden door mijn naam te googlen (dewanand) en daar vinden jullie mijn openbare mailadres, menu contact. Het Dewanisme is heel goed gedefinieerd door mij en ook de hindoe fundamentalistische aspecten ervan. Ik promoot nergens geweld en ik heb zelfs een zwaar beladen werk gepubliceerd in Engels, Koran forbid or rewrite, en gelukkig ben ik (nog) door niemand lastig gevallen of bedreigd. 
   
  Er zijn meerdere stromingen in het hindoe fundamentalisme te onderscheiden:
  1. De zuivere devotionele Bhaktie stroming, waarbij je als individu streeft naar karmische zuivering en jezelf opsluit in een grot om dichter bij Brahma te komen en zo een te worden. Hierbij snij je alle banden door met de materiele wereld en dan hoor je nergens meer bij en wil je ook niemand, niet eens een mier, kwaad doen.  Het dewanisme lijkt hierop, met kleine verschillen, want ik wil juist kennis uit Krishnaloka om mijzelf te zuiveren tot op het transcendentale niveau, maar ik ga het toepassen om de wereld te verlichten en te verheffen.
   
  2. De primitieve collectieve geloofsstroming (herkenbaar: ze schreeuwen en brullen HINdu power, hindu dit en hindu dat, wij/zij denken) van laag ontwikkelde individuen en collectieven, die zichzelf profileren als hindoe fundamentalisten, gevangenen zijn van de materiele wereld en tamasisch zijn, en die dus streven naar bloedvergieten, toebrengen van leed en pijn, en onreine ideeen. Jij hebt het hierover nu.
   
  ter verduidelijking:
  de weg van bhaktie en devotie is meestal de weg die zuivere hindoemeisjes opgaan als zij zich willen zuiveren.
  de primitieve weg wordt meestal gevolgd door mannen die leven op het brulapen niveau en die gehecht zijn aan de verdorvenheid van asuras.
   
  mail mij of zie mijn site.  Ik promoot geen geweld en heb respect voor vele soorten levende wezens, als dewanist van de eerste stroming. Dit ben ik nu aan het ontwikkelen en jij mag meedoen en zelf dewanist worden. 
   
  met de zegen van Altecrea
   
  dewanand
  Beter is om mij Vedastani te noemen of Gitastani.
   

 6. Beste Dewanand, zelf heb ik geen behoefte om te mailen over het hindoeisme enof het fundamentalisme hieromtrent, misschien anderen? Ik wens je heel veel kracht, lees geestelijke kracht toe met de transcedentie van je zelf. Doorgaans is dat iets wat een leven nodig heeft, op uitzonderingen na. Mvg, Paul.R

 7. @ Stef, je hebt gelijk, zolang Germen een christelijk redactielid die elke keer op oorlogspad gaat als er iets gezegd werd over haar geloof aanhoud als redactielid zijn teksten tegen het moslimdom nutteloos. Het zou goed zijn als Germen eens wat artikelen ging schrijven over de ellende die christenen al hebben aangericht, het meest bekende  is Adolf Hitler, ik zou hier heel wat kunnen neerzetten over het 9e “”wereldwonder”” het christendom. Mischien zou Germen eens een artikel moeten schrijven over het ultieme wereldwonder wat geloof genoemd wordt. Iedere gelovige, het maakt niet uit van welk geloof, die ruzie zoekt met mensen om een geloof te verdedigen valt gewoon onder de noemer achterlijk, niet aleen maar moslims.

  1. Onzin. Julie heeft unieke inzichten en denkt heel origineel, afwijkend van de andere redactieleden, waardoor ze interessante artikelen schrijft die mensen aan het denken zetten – de bedoeling van deze website. Ik ben in ieder geval heel blij met haar artikelen en hoop dat ze ondanks haar drukke leven weer snel een mooi artikel schrijft.

   Atheïsme is nu in de mode en kritiek op de islam mag alleen als je tegelijkertijd ook kritiek op het christendom hebt. Als visionair denk je in eeuwen en volg je niet de mode. Een zich misdragende christen is vrij eenvoudig met de bijbel (dat wil zeggen: nieuwe testament) in de hand op zijn plaats te zetten. Dat geldt ook voor een boeddhist of een hindoe.
   Bij een islamiet en zeker een soenniet is dit slechts in enkele gevallen mogelijk. Zo is stelen verboden (tenzij het stelen van een vijand van de islam is). Doorgaans moeten ze zich van de koran zelfs nog veel crimineler gedragen dan ze doorgaans doen. Over de voor- en nadelen van geloof zijn al artikelen op Visionair verschenen.

   1. @ Germen, om mee te beginnen heb ik Julie nog nooit ook maar 1 visionair artikel zien schrijven, jij,Douwe,rednas, Ko en Niek daarentegen wel. Haar inzichten zijn niet uniek, ze wil gewoon haar geloof uitdragen in haar artikelen en is het niet in haar artikelen dan wordt ze kwaad als iemand iets zegt over haar geloof. dat is makkelijk te bewijzen, ik kan hier probleemloos linkjes bijzetten van artikelen waar zij begon met ruziezoeken. Ook al vindt ik wel dat je gelijk hebt aangaande de extreme takken van het moslimdom, dat die takken op zijn minst aangepakt moeten worden. Ik vindt ook dat het behoorlijk hypocriet is om om Julie of elke andere christen de hand boven het hoofd te houden. met het constante uitdragen van geloof veroorzaak je dezelfde ellende als soenieten en sjieiten doen. Ik heb jou op deze site nog nooit Julie met behulp van de bijbel op haar plaats zien zetten als ze zich misdroeg. Als laatste, ik ben geen atheist, atheisme is ook een geloof en ik persoonlijk doe al helemaal niet mee aan modegrillen. Ik ben agnost, alleen mensen die continue zitten te zeveren over geloof werken mij op de zenuwen, zo ook bovenstaand artikel, jullie pretenderen een wetenschappelijk visionaire site te zijn. Het moslimdom steeds weer opnieuw aanpakken maar niet de christenen of elk ander geloof is niet visionair, dat is gewoon hypocriet. De bewering dat je christenen eenvoudig op hun plaats kan zetten met behulp van de bijbel is een behoorlijk zwakke bewering, ook hiervan zijn talloze bewijzen op deze site terug te vinden dat dat niet klopt.

 8. Prachtige vertaling en op het juiste moment met al dat moslim propaganda dat er gaande is. We verschillen weliswaar op veel punten van mening maar er zijn momenten dat ik visionair met diepe genegenheid lees.. Dit is zo een moment

  1. Wel, T.,
   Je kent denk ik wel het sprookje van Andersen: de kleren van de keizer.

   Het is enorm makkelijk om kritiek op de islam te hebben. Het is een stuk moeilijker om kritiek op het christendom of boeddhisme te hebben. Daarom vinden mensen die de islam sparen zichzelf enorm slim, echte intellectuelen, dit in tegenstelling tot de tokkies die PVV of SP stemmen.

   Wat ook scheelt is dat islamieten zielig zijn, omdat toevallig Europeanen als de Britten en Fransen wat beschaving hebben gebracht in islamitische gebieden. Gemakshalve vergeten wordt even anderhalf millennium van moord, verkrachting en uitbuiting door islamieten.

   Enfin, ook voor jou complimenten, je site wordt steeds beter. Je weet altijd op briljante wijze zelfs de ergste wetenschapshaters toch aan het lezen van wetenschap te krijgen, warvoor mijn oprechte complimenten.

 9. Wat de fransen aangaat, weet ik niet zo heel veel. Wat de britten aangaat wel. Ze hebben mede de palestijnen uit hun leefgebieden verjaagd om ruimte te creeeren voor de israelische staat, zodat de joden een eigen land konden krijgen. Daaromtrent is ook niet zoveel goeds gebeurd om over naar huis toe te schrijven. Laat duidelijk zijn dat het de palestijnen geen recht geeft om vanuit dat gebeuren te moorden etc, alhoewel ik me er wel iets bij voor kan stellen. Dus beschaving hebben ze absoluut niet gebracht bij de palestijnen althans.

 10. Iedereen spettert het hardst wanneer ze verzuipen.
  De meeste geloven zijn hun streng, religieuze kant allang kwijt geraakt. Zij zijn vermengd met het dagelijks leven en spelen geen grote rol meer in onze democratie.

  In het midden oosten ligt dit gebeuren nog wat verser, waar wij 3 eeuwen terug het licht zagen, komt daar nu de ochtendschemer. Geef ze tijd, onze wil opdringen leidt alleen maar tot averechtse oplossingen.
  Wat we zeer zeker wel kunnen doen is de problemen aanduiden en uitspreken voor de mensenrechten en vrijheid van kennis, spraak en eerlijke handel. Zoals dat hier belangrijk is, dient dat het overal te zijn.

  De gelovigen zullen niet zomaar het geloof opgeven zowel de leiders niet hun macht.
  De gebeurtenissen die nu in Syrie plaatshebben, bepalen hoe het land hierna gevormd wordt. Wij kunnen ze wéér laten vallen voor een volgende corrupte regering, omdat het niets met ons te maken heeft. Of we kunnen als medemens helpen met de wederopbouw, een eerlijk en gezond land produceren met onze kennis. Op die manier maken we de wereld niet alleen voor ons veiliger, maar ook voor hun. En als een land een paar generaties geen grootschalig geweld of invasieve legers meer kent, welja, kijk naar ons.

 11. Barry, sorry dat ik het zeggen moet, maar ik zie jou niet als iemand met een normaal beoordelingsvermogen. Vaak lees je over de tekst heen, geef je een eigen interpretatie of maak je van meningen feiten (denk je). Zo oordeel je en veroordeel je anderen en ondertussen zeg je niks met inhoudelijke waarde over wetenschap. Meestal negeer ik het maar jouw reacties zijn al meermalen weerlegd door anderen. Ik ben zeer vredesgezind, in tegenstelling tot jij met je persoonlijke confronterende en provocerende uitspraken en met je respectloze ontkenningen van de mening en bedoeling van anderen. Ik heb geen zin in ruzies en kwaadworden en meestal ben ik dat ook niet, zeker niet over een inhoudelijke mening. Hoe het bij mij zit leg ik een keer apart nog eens uit. Daar mag je dan je mening over geven, en that`s it.
  ps. Ik ben niet de enige op deze site die een paar artikelen schrijft met geloofselementen. In geval van èèn artikel deed ik dat omdat ik volledig wou zijn.

  1. Ik bewonder jou zeer, en de academisch intellectueel integere inhoud van jouw bijdragen hier op dit blad zijn van grote waarde. In mijn ogen lijkt Barry in zijn aard en intelligentie, een evenbeeld van de welbekende baron Harkonnen. Neem je in acht voor hem, heeft geen respect voor vrouwen, en hij komt van achteren binnen, het is een internetspecialist.

    1. Hallo Antares, ik ken jullie wel, bedankt voor deze woorden, een geschenkje.

     Ik verheug me bovendien ook op jullie bijdragen aan de site, als jullie willen, :)  groetjes.

    2. Geweldig, voor een echt intelligente dame blijft niet veel verborgen zie ik wel. We hebben hier drie nieuwe studenten, en zijn met zes in totaal.  De twee jongedames zijn na hun studie vertrokken helaas, maar zo gaat dat nou eenmaal. Met drie heren en drie dames kan het nog heel leuk worden hopen we, al hebben we weinig tijd.
     De hartelijke groeten van ons allemaal.
     S. 

    3. Je bent zo voorspelbaar als een Zwitsers uurwerk, Andre. Je kent de regels; zolang je je daaraan houdt ben je welkom.

    4. Hallo Germen.
     Soms lijkt het alsof je mijn gedachten kunt lezen, mijn eigen naam hier gebruiken is daarvan een verbazend voorbeeld. Het is beter zo, en ook mijn keuze, want de oude had een rodelap effect waar ik niet op zat te wachten, te pretentieus. Als een Zwitsers uurwerkje lopen maakt mij voorspelbaar, en het werkt ontwapenend. Huisregels heb ik zelf ook, van mijn gasten verwacht ik dat zij zich daaraan houden, dus moet ik dat ook doen als gast bij jullie. Mijn IP adres is twee maanden geleden gehackt, ben door de hacker zelfs opgebeld op mijn prive nummer. Hij kon met mijn computer doen wat hij wilde, zo sprak hij althans.  Dergelijke gevaren kan ik mijn kontakten niet laten lopen. Heb de hele modem van de muur getrokken, en mijn harde schijf gewist. Alles nieuw hier, ook de provider. Hoop niet dat jij last van het voorval hebt gehad, ik denk dat ik op tijd de stekker eruit heb getrokken. Hij sprak goed engels, maar met een accent, dus je begrijpt dat ik mijn nekharen voelde. Wees voorzichtig met uitspraken, wil ik iedereen aanraden, want ik had een grote mond, maar daar koel je van af.
     André

    5. De belangrijkste regels staan in de ‘visionaire regels’ bovenaan, ze zijn heel logisch en meestal krijgt men eerst een waarschuwing en iedereen kan zich hier aan houden waardoor alleen onverbeterlijken eruit gaan zoals B. met wie we toch heel coulant zijn geweest.

    6. Jij hebt je steeds als een dame correct gedragen tegenover hem, dat strekt jou tot eer, en siert jou. Het zet de algemene toon aan voor reacties op de artikelen, en bepaalt voor een belangrijk deel welk lezerspubliek je aantrekt en behoudt. Lezerspubliek aantrekken en dan vervolgens wegjagen is niet produktief, maar de coulance dankte meneer daar wel aan. Om erende redenen wou ik het onderwerp graag afsluiten, Germen heeft dit prachtig opgelost, ook hem strekt dit tot eer. Hartelijke groeten van André en alle anderen hier.

 12. Mijn moslimnicht is een schat van een vrouw en heel toegewijd aan haar geloof.
  Dat zie ik bij ons (christenen) wel eens anders.
  Mijn dochter haar naaste collega is een moslim en een uitermate sympathiek mens.
   Als  ik haar vraag of de moslims onder haar collega’s aardige mensen zijn, roemt zij hen als o.a. heel sociaal.
   
  Mijn herinneringen op de bouw met moslims, mankeert ook niks aan.
  Hier komt onze neef binnen (oma wordt vandaag 85) en zegt dat moslims doorgaans socialer en zorgzamer zijn dan wij. Daar zou best wel eens een hoop in kunnen zitten, want de binding in onze families is met de individualisering bar afgenomen, vind ik.
   
  Waarom ik dat zeg, is om vooral moslims van islam te blijven onderscheiden. Moslims zijn doorgaans best aardige mensen (op die opgeschoten rotjongentjes na. Maar dat komt door onze mateloze decadentie.) ik heb zelfs veel medelijden met moslims, omdat ze zo onderworpen zijn. Onderworpen aan die vreselijke islam (dat betekent toch ook onderwerping?).
   
  Als ik zie hoe onzegbaar vol liefde mijn God is (die van Julie ook, Barry) en hoe streng hun Allah is voor zijn onderworpenen, dan smart dat mij tot in het diepst van mijn hart! (voor wat daar van over is L
  Wat een vreselijke voorschriften komen die stumpers in hun koran en hun Hadith tegen!! Je zal daar vrouw zijn!, dat is zielig?
   
  Laten we ook onderscheid proberen te maken tussen het religieuze deel en het veel gevaarlijkere ideologische deel van de islam. Het ideologische deel met zijn politieke aspiraties zou ons vrije Westen wakker moeten laten liggen van zorg voor wat onderweg is sluipend steeds verder door te komen.
  Als in diverse grote steden (neem bijvoorbeeld Londen) er in sommige wijken reeds de sharia rechtspraak toegepast wordt, lak hebbend hoe de seculiere overheid daar over denkt, dan zouden wij decadentelingen (wat zij ons ook terecht vinden) al lang alert hebben moeten reageren.
   
  ik zie sommige lieden hier op het forum soms uithalen naar het Christendom. Daar klopt helemaal niks van, denk ik dan steeds, want het Christendom is volmaakt. Overigens heeft het doorgaans weinig nut om tegen schuimbekkers in te gaan.
  Kerkmensen weet ik niet zo lang te verdedigen hoor, kerkjes ook niet zo en mijn PKN daar schaam ik mij regelmatig misschien wel voor. Maar de Christus van Pasen lieve mensen; Die is volkomen volmaakt (moest ook wel om ‘offerlam’ te kunnen zijn!) en een Redder van mensen!
   
  Bij islam en moslims ligt dat een stuk anders; wijlen Pim Fortuyn zei al eens eerlijk dat de islam een achterlijke godsdienst is. Ook weten we allemaal dat Mohammed geen brave jongen was. Het stuk hier boven werkte dat uit, hoewel op het steeds terugkerende ‘het enige volk’ is natuurlijk veel korting te bedingen, dat klopt regelmatig niet.
  Maar daar moeten we die arme moslims niet de schuld van geven. De leiders, de Ayatollahs en zo, daar moet je beducht voor zijn. Maar laten we nou eerlijk zijn, als ik als moslim was geboren, wist ik misschien ook wel niet beter……., of was mij als afvallige inmiddels wel de kop af gevallen, m.b.v. een Turks kromzwaard..
   
  En houdt er rekening mee: het duurt niet lang meer of deze islamkritiek wordt bestraft hoor. De Europese wetten daarvoor zijn reeds in de maak, omdat de islam uit de verkeerde stal komt om eerlijke kritiek te kunnen verdragen.

  1. Beste Ben, christendom is niet volmaakt net zoals alle andere religies niet volmaakt zijn. Als de vorm van volmaaktheid zou bestaan dan hadden we geen dualisme. Maar als jij dat wilt denken is je goed recht. Vele mensen hebben zich door de menselijke tijden heen geofferd voor hem enof haar geloof en niet alleen jesus dus. Je zou pasen dan moeten gebruiken om al deze mensen te eren. Daarnaast als ik bv naar de rooms katholieken kijk en kijk dan in de geschiedenis terug, dan zijn en waren de leiders toen destijds geen cent beter dan bv de huidige imams. Het jodendom kende vroeger ook de steniging en zo zou je boeken vol kunnen schrijven over alle religies. Er is wel een duidelijk verschil van de moslims en christendom, maar dat heeft met een tijdsfactor te maken denk ik. Het christendom is heel lang onderdrukt geweest, de moslims ook maar had enof heeft een zeer langere weg nodig gehad om zich te ontworstelen aan die onderdrukking. Een van mijn buren is ook moslim en woon ik in een wijk waar zowat de helft moslim is, ik ken ook de imam daarvan en hebben we respekt voor elkaar, that is the point of question. Ook heel veel in het midden oosten geweest onder anderen. Hoe armer de moslim was, des te meer gaf hij het aan zijn naaste. Dat doen de christenen ook, maar in mijn optiek lang niet zo als de gewone moslims, althans in mijn ervaring en die belevenis. En rotjochies vindt je ook wel bij de christenen enof waar dan ook. En vergeet niet dat ook de christenen weinig kritiek kunnen verdragen, sprak deze gelovige in de almachtige.

    1. Julie, het ging er niet om dat jesus geen wijsheid had enof bezit, maar om het gegeven van de macht die uitgeoefend wordt door de religie.

    2. Ik bedoel hetzelfde. De invloed van de Rooms-Katholieke Kerk en wat ze met machtsmisbruik hebben kapotgemaakt, ook t.o.v. Jezus.

 13. Ben, je hebt volkomen gelijk.
  Moslims als mens zijn meestal prettige mensen om mee om te gaan op een enkele fundamentalist na dan die zich ver verheven voelt boven de rest van de mensheid, of dat gewone moslims zijn of ongelovigen. De islam als religie, of beter gezegd als ideologie, is een mensonterende en dwangbuisachtige gevangenis die de mens tot kritiekloos vee wil maken waarvan machtswellustige imams, ayatollahs en dictators gretig gebruik maken voor hun eigen doeleinden.  De meeste moslims hier in Europa blijven alleen moslim door de sociale controle van hun omgeving.  En ook wetenschappelijk bekeken zijn de beweringen van de Koran en Hadid  de grootste flauwekul en behoren tot de categorie sprookjes en volksfolklore.

 14. @ Paul.R : op een discussieforum is het wel de bedoeling dat als je iemand tegenspreekt, dat dan onderbouwt. Ik heb er helemaal niks op tegen als jij stelt dat het christendom niet volmaakt is; erger: dat boeit mij zelfs. Dat wekt mijn nieuwsgierigheid op, omdat ik zelf in al die vele decennia dat ik er middenin zit, nog nooit een punt heb kunnen vinden, waarvan ik dacht: dat zou beter kunnen.

  Daar hoor jij dus ook onder! Jij bent ook volkomen volmaakt ontworpen. (niet per ongeluk zo geworden natuurlijk) Maar ja, die verdomde (evolutionaire) degeneratie…… Ik kom mijn eigen autisme zelfs in mijn lieve kleinkinderen tegen. Vroeger, in mijn tijd deden ze daar nog niet aan. Pas in 1943 verzon een Oostenrijks-Amerikaanse kinderpsychiater als eerste het etiket ‘autisme’ en plakte dat op kinderen, zo lees ik in het Psychologiemagazine van mijn dochter, wat ik dus dienaangaande gillend van herkenning las.
   
  Houd er rekening mee dat als Gods volkomen zuiverheid en waarheid onvolmaakt zou zijn, volgens mij heel deze wereld met alles er op en er aan niet zou kunnen bestaan. God kan geen fouten maken! Als jij er dus één met recht aan kan wijzen, heb je voor mij dus de grootste discussieoverwinning behaald uit heel het heelal in der eeuwigheid. (oneindig in ruimte en tijd gesproken dus. Wetenschappelijk niet gering, dunkt mij!)
   
  Val daarbij slechts terug op Gods onversneden Woord en op Zijn Werk, de schepping, niet op Zijn kerk, daar kan ik geheid 10x zoveel over opnoemen wat mankeert als insider als jij als buitenstaander, ga daar maar vanuit..
   
  in afwachting met vriendengroet, ben

  1. Beste Ben, we hebben het maar druk op de zaterdag. Als de vorm van volmaaktheid zou bestaan dan hadden we geen dualisme.   Ik zal het anders verwoorden, in mijn optiek althans, is alles maar dan ook alles daadwerkelijk compleet, alleen moet het tot ontplooiing komen. Dit kan bij wijze van spreken in een seconde gebeuren, maar het kan ook miljoenen jaren duren voordat het tot ontplooiing komt. M.a.w. de informatie is een totaal compleet pakket. Het heeft vele oorzaken en gevolg nodig en doorgaans ook zeer veel tijd om datgene te worden enof te zijn wat het wezen moet. Om jouw bewoording te gebruiken, op het moment van het begin van de schepping, was eigenlijk alles, lees informatie en energie, al aanwezig. Als je dan kijkt naar het huidige wat wij als mensen weten en je kijkt naar het kleinste deeltje t/m het universum/multiversum, dan is alles bij lange na nog niet tot ontplooiing gekomen. In alles, maar dan ook daadwerkelijk alles is het gegeven onderwerp-anti onderwerp. Op het moment van voltooiing, zal het dualisme niet meer nodig zijn daar dan de schepping compleet zal zijn. Mvg, Paul.  

 15. Nadat ik hopeloos gefrustreerd raakte van de inhoudloze, onbeschaafde reakties zoals we ze op sites als geenstijl en nu.nl kunnen lezen, besloot ik visionair eens te bezoek, waarover ik ooit van een vriend over had gehoord.
  Welnu, de titel van dit artikel trok mijn interesse en ik zou graag, als iemand die een Islamitische opvoeding heeft gehad, mijn mening hierover willen uiten. Het klopt dat er een wezenlijk verschil is tussen “De Islam”(Wat eigenlijk niet bestaat) en “De Moslims”. De Moslims zijn over het algemeen aardige, lieve mensen, gastvrijer en minder individualistisch dan de gemiddelde Nederlander.
  De Islam daarentegen is eigenlijk een politieke ideologie, opgericht door ene megalomane gek genaamd Mohammed. Het voornaamste doel is het creeeren van een massa mensen die klakkeloos alles accepteren en nimmer zelf durven nadenken. Essentiele kenmerken van het mens zijn, zoals humor, zelfspot, kunst, wetenschap en filosofie zijn aartsvijand van de Islam.
  Het is maar goed dat de meeste Moslims de “ware” Islam niet volgen..

 16. Inderdaad, ik ben het hartgrondig met je eens. Mensen in en uit islamitische landen zijn erg warm en gastvrij, totdat religieuze zaken om de hoek komen kijken. Elke dictator en potentaat beroept zich met graagte op de islam om vervelende vragen over corruptie te voorkomen.

  Ik denk dat als alle energie die nu in de islam woprdt gestoken, zou worden gestoken in natuurwetenschap en het aanpakken van misstanden als onwetendheid en corruptie, dat het Midden Oosten weer net zo’n centrum van beschaving en cultuur zou worden als in de voor-islamitische tijd. Van harte welkom dus.

 17. @ Julie: hopelijk verdwalen we niet te ver van het onderwerp, maar in vergelijk met de islam als foute leer, mag je m.i. niet slechts de Rooms Katholieke kerk noemen als verdwaald van het zuivere christendom.
  ik loop in mijn eigen kerk ook steeds vast op hardnekkige valse leer.
   
  Vergun mij als voorbeeld de idiote vervangingstheologie, reeds in de vierde eeuw na Christus door kerkvader Augustinus uitgedragen, met geen poot om op te staan.
  (Voor de onbekenden daarmee: een leer die beweert dat Gods beloften aan Israël na goede vrijdag, de dag dat de Joden hun Koning kruisigden, over zijn gegaan op de Kerk. De vervloekingen uiteraard niet, dat zou niet leuk zijn.)
   
  Ook in mijn kerk, de grootste protestantse kerk, kom ik 64 jaar na de heroprichting van de staat Israël nog veel afgeleide resten van die vervangingsleer tegen, waardoor de vele heerlijke Bijbelse vergezichten aangaande onze toekomst, volkomen vertroebeld worden. Unbelievable!!
  Moet je je voorstellen: ik zit in de cie Kerk & Israël, en onze voorzitter, een predikant (iemand die zich dus dominee laat noemen, tegen de Bijbelse orde in!) verdomt het (zo heet dat in de bouw) om gewoon eerlijk te lezen wat er in Openbaring 19 en 20 staat inzake het 1000jarig vrederijk! Zijn verdwaalde en verdwaasde theologie stelt hij ( samen met de meeste anderen, anders zou ik het niet noemen) bóven het Woord van de Schepper.
  Van mij mag dat als je dat fijn vind, maar noem je dan geen verkondiger van het Goddelijke Woord.
   
  Zo zijn er vele voorbeelden te noemen, maar deze vond ik wel aardig, omdat ik zelf hier op het forum graag nogal eens op Gods onfeilbaar Woord aangaande de toekomst pleeg terug te vallen.
  Ja, als de meneer van ‘de islam’ dan voor ons interessante woorden uit de koran weet aan te dragen, welke ‘tot heil des volks’ zouden zijn; ik ben één en al oor hoor!
   
  Het geen rente rekenen, zou hij kunnen noemen. Waar we hier dus nu aan kapot aan het gaan zijn, zoals we op dit forum leerden. Alleen weet ik dat de Bijbel ons daar ook onderricht in verschafte. En waar de Bijbel zoveel eeuwen ouder is als de koran, verdenk ik hen van overschrijven daaruit. (komt vaker voor, zoals iemand boven waarnam) Waar natuurlijk helemaal niks op tegen is, als je niets verdraaid!
  En o, wat hebben wij die orde van geen rente rekenen schunnig achter ons gelaten t.o.v. de moslims!

 18. beste Paul, ja ik heb een hele grote buitenboel en zit nog in m’n kamerjas, dus de druk neemt toe.
  Als uit een heel andere cultuur komend als jij, heb ik je stuk van 13:27 drie maal moeten lezen, maar weet jouw wereldbeeld nu wel als passend op de mijne te leggen, meen ik.
  In de techniek zeggen we dan: de blauwdrukken (ik heb er in m’n jonge jaren veel moeten maken, voor de fabricage uit) lagen bij het begin al gereed.

  En wat jij dualisme noemt, komt voor mijn begrip overeen met de twee geestenwerelden van goed en kwaad welke tegenover elkaar staan, zoals ook materie met antimaterie. Ja, en ooit zal het plaatje compleet zijn, zoals bedoeld!!

  Ook die tijd als flexibele factor deel ik met je, ‘in een seconde gebeuren, maar het kan ook miljoenen jaren duren’, zoals jij zegt, past in mijn eeuwigheidsbegrip. (God, de Eeuwige staat los van onze tijd)
   
  Het leuke vind ik dan wel dat God ons in Zijn Woord zo beloftevol vooruit laat blikken, waar alles heen gaat. Dat past zo heerlijk bij visionair zijn, vind ik, dat ik het nooit kan laten daar op dit forum aan te refereren.
  Boeiend als we elkaar zo aan kunnen vullen om wijs te worden.
  Nu ga ik gauw naar m’n beestenboel, groetjes, ben

 19. Beste Ben, welkom in het land der lerende. Tot slot, in mijn optiek althans, als er geen dualisme zou zijn, is er ook geen werking (gezien in al zijn diversteit) en tevens zou er niets visueel waarneembaar zijn. Op het moment dat alles voltooid zou zijn en daar door het dualisme wegvalt is er alleen nog het eeuwige licht over, tenminste dat denk ik. Het schrift praat ook al over het eeuwige licht. Mensen die een bijna doodservaring meegemaakt hebben, praten ook over het het licht. Succes met je beestenboel, gaat er nog wat vers in de pan met de pasen? (grapje). Door de droogte van de afgelopen maand en ook de komende tijd, zullen vele weidevogels hun nesten weer verlaten om naar de wat nattere gebieden gaan om daar hun voedsel te zoeken. Net zoals in 2007 en 2008. Wordt je dus ook niet vrolijker van, mvg paulus de boskabouter.

Laat een reactie achter