Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

PVV start Meldpunt Illegale Avatars

Vergeet illegale werkzoekende Polen. Dat is zoooo 2000’s. De toekomstige bedreiging voor de werkgelegenheid van Nederlandse werknemers komt uit heel andere hoek. Zal de politiek hier op tijd een antwoord op verzinnen?

Avatar vervangt gastarbeider
Traditionele gastarbeiders moeten van huis en haard verhuizen om in een ver, doorgaans veel kouder en ongastvrij land, te werken. Ze brengen maanden of zelfs vele jaren door in het rijke West-Europa in de hoop voldoende bij elkaar te sparen om de droom van hun familie, zoals een huis, te realiseren. De migratie vanuit arme, traditionele landen naar het rijke westen brengt de nodige sociale spanningen met zich mee. Partijen als de PVV zijn groot geworden door de aandacht te vestigen op deze spanningen met als voorlopig hoogte- of dieptepunt het Meldpunt Oost-Europeanen.

Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.
Een cirkel met een diameter van ongeveer 3000 km bepaalt van hoe ver een avatar bediend kan worden.

Avatars gaan hier radicaal verandering in brengen. Door de oprukkende informatietechnologie is het nu namelijk mogelijk om een robotlichaam door een mens te laten besturen die zich op duizenden kilometers afstand beschikt. Camera’s in het robotlichaam leveren beeld en bewegingen van de operator besturen het robotlichaam. De technische limiet voor real-life besturing ligt op ongeveer 3000 km. Op afstanden hoger dan deze limiet wordt de tijdsvertraging – althans in theorie – hinderlijk voor de operator, hoewel bij minder kritische toepassingen, bijvoorbeeld bewakingsdiensten, ook veel grotere afstanden mogelijk zijn. Waarnemers in de industrie verwachten dat over tien jaar teleoperatie – werken vanaf ver – een grote vlucht zal hebben genomen.

Grote voordelen voor werkgevers
Dat is logisch. De voordelen liegen er niet om. Werken wordt veel veiliger, werkgevers kunnen veel lagere lonen uitbetalen en werkgevers kunnen op hun kostbare machines dag en nacht door laten werken door hun avatars. Om te beginnen zullen de avatars ingezet worden op plaatsen waar mensen hun leven op het spel zetten, zoals in beschadigde kerncentrales zoals in Fukushima of in vulkanen. Naarmate door massaproductie de nu nog zeer hoge kosten per robot dalen, zullen steeds meer toepassingen worden geopend.
Op dit moment is er een groot tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. Waarschijnlijk worden over tien jaar veel Duitse vrachtwagens bestuurd vanuit Bulgarije, Marokko of Oekraïne. ME’ers, via de EUGENDFOR overeenkomst ingeschakeld, meppen vanuit een tele-operating centrum in Istanbul de vele werkloze betogers in elkaar en een ploeg Indiërs vervangt de nachtploeg bij Corus. De Roemenen worden niet meer met busjes naar de aspergevelden gereden, maar bedienen vanuit Iasi een geautomatiseerde plukrobot met nachtzicht.

Partij Voor Vlees (en bloed)
Kortom: de maatschappij ziet er over tien jaar behoorlijk veel anders uit dan nu als deze trend doorzet. Mogelijk zal er tegen die tijd een nieuwe politieke partij op worden gericht, de Partij Voor Vlees, die een meldpunt Illegale Avatars zal oprichten. Wie weet worden er ook sabotageacties gepleegd. Een andere mogelijkheid is uiteraard avatar-criminaliteit. Zo kan een hacker of terrorist een avatar overnemen en zo een chemische fabriek gijzelen. Inbrekers kunnen met een drone of een kleine op afstand bedienbare kruipende avatar juwelen en andere kostbare kleinoden weggrissen.

Lees ook:
De toekomst van werk
Toekomstige arbeidsmigrant werkt vanaf thuisland
Video: telepresence robot in actie

Bron:
The Avatar Economy, MIT Technology Review, 2012