vrije tijd

Video: toekomst van vrije tijd

Hoe ziet onze vrije tijd er in de toekomst uit? Enkele toekomstvisies, variërend van braaf tot meer gewaagd.

We beginnen met het Koreaanse verkeerbureau, dat bestaande ontwikkelingen extrapoleert. Zo denken
ze dat Koreanen in de toekomst meer gaan shoppen, overal gadgets oprukken om ook tijdens vakanties verbonden te zijn aan internet en ze meer de natuur in gaan trekken dan nu.

Prof. Dr. Ulrich Reinhardt kiest een meer filosofische benadering. Werkelijke vrije tijd hebben we volgens hem maar weinig. Naast de achturige werkdag besteden we twaalf uur aan ‘Pflichtzeit’, waarin we noodzakelijke werkzaamheden buiten ons werk verrichten. Er blijft hiermee maar vier tot vijf uur echte vrije tijd per dag over.

Reinhardt denkt daarom, dat we onze schaarse vrije tijd meer aan familie en vrienden (moeten) gaan besteden en minder aan Facebook, Twitter en, horror of horrors, kwalititswebsites als visionair.nl.

leisure

De disco overleeft de toekomst niet, maar toch is het een leuk plaatje.

De toekomst van: uitgaan

Waarvan gaan mensen in de toekomst uit hun dak? Gaan mensen überhaupt nog wel uit? Wat is er technisch mogelijk? En wat voor invloed krijgen de nieuwe media op mensen?

Veel verschillende oplossingen in het verleden
De gewoonte om ’s avonds na het werk, of als er geen werk is, sociale activiteiten te ontplooien dateert al van ver voor de industriële revolutie en komt overal ter wereld voor. Zo is in het mediterrane gebied de ‘pantoffelparade’ bekend, waarin mensen elkaars kledij en uiterlijk kunnen begluren en bewonderen. In Nepal vermaken dorpsbewoners zich met dansen – een gewoonte waarin de klad is gekomen met het oprukken van de kijkbuis. In veel andere gebieden worden verhalen verteld bij het kampvuur. Al deze gewoonten zijn culturele oplossingen voor het probleem om de tijd door te komen. In primitieve samenlevingen wordt dit probleem trouwens ook vaak opgelost door dom werk of door armen uit te laten buiten door een lokale aristocratie.

De overheersend trend op uitgaansgebied was in de laatste decennia van de twintigste eeuw de discotheek. Jongeren en oudere jongeren laten zich vollopen met alcohol en geven zich over aan een oorverdovende dreun. Het immense lawaai dat alles overtreft maakt praten onmogelijk, waardoor bezoekers het moeten hebben van hun uiterlijk en non-verbale communicatie om contact te maken met een partner van het gewenste geslacht.

De disco overleeft de toekomst niet, maar toch is het een leuk plaatje.
De disco overleeft de toekomst niet, maar toch is het een leuk plaatje.

Discotheek is passé
Anno 2011 komt een beetje de klad in dit lawaaiige fenomeen. Steeds minder mensen voelen zich thuis in dit soort massale gelegenheden, die vaak geteisterd worden door overlastgevende reljeugd. Het alternatief, een avond doorbrengen met het drinken van allerlei drankjes in een al dan niet rookvrij café met een ober die steeds nieuwe consumpties wil opdringen, is ook een nogal dure hobby. Tijd dus om te kijken waar uitgaan eigenlijk goed voor is en of er niet wat slimmers en leukers te bedenken is, dan dat waar horeca-ondernemers ons mee opzadelen.

Uitgaan in je kamer
Mensen gaan uit voor de spanning en om nieuwe mensen, vooral potentiële partners, te ontmoeten. Ze willen weten hoe ze ‘liggen’ in de relatiemarkt en willen flirten met aantrekkelijke personen. Steeds meer van deze dingen gebeuren nu online of in de virtuele wereld van een spel. Steeds meer dingen waar je vroeger voor het huis uit moest, kunnen nu vanachter de computer. Eén ding ontbreekt nog: lijfelijk contact met andere mensen. He is een kwestie van niet veel tijd voor er betaalbare, kamerbrede beeldschermen komen waarmee een virtuele omgeving nagebootst kan worden in een bepaalde ruimte. Nu al zien we dat het vooral de werkloze mensen met weinig geld zijn die over straat zwerven omdat ze geen geld hebben om deel te nemen aan de virtuele wereld. Dit effect zal in de toekomst nog sterker worden.

Op de persoon gericht uitgaan
Horecabazen zullen uiteraard alles doen om toch nog bezoekers te trekken. Hierbij zullen ze zich toeleggen op dingen die mensen thuis niet kunnen nabootsen. Verwacht dus meer themacafé’s en dergelijke. Het kansrijkste is uiteraard iedere bezoeker een unieke belevenis te bieden en ook de mogelijkheid te geven om meer van elkaar te weten te komen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een tweedimensionale streepjescode dragen die ze met elkaars mobiele telefoon kunnen scannen. Verder in de toekomst wordt er mogelijk wat gedaan met RFID’s en uiteraard zal de horeca-ondernemer proberen om bezoekers op de een of andere manier persoonlijk aan te spreken en over te halen toch vooral vaak naar zijn zaaltje of biertap te komen.

Open source uitgaan
Het bleek al uit de voorbeelden boven. Om uit te gaan is niet meer nodig dan een stel mensen bij elkaar in feeststemming. Je kan via internet heel snel ontmoetingsplekken afspreken en daar met de groep heen gaan. Dit gebeurt nu al en zal in de toekomst sterker worden. Je kan zelfs afspreken dat bepaalde mensen bepaalde dingen mee gaan nemen. Zo kan je iedere dag uitgaan zonder dat je rood komt te staan.