Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.

Update: Hoe overleef je als Nederlander of Belg het ESM?

Met tweederde meerderheid hebben de vijf partijen PvdA, CDA, VVD, D’66 en Groen Links ingestemd met een verdrag, dat een handjevol doorgaans door banken als Goldman Sachs gecontroleerde politici het ongelimiteerde recht geeft voor tienduizenden euro’s per Nederlander een greep te doen in onze begroting. Wat zijn de gevolgen en hoe overleven we als onderdanen van incompetente politici dit?

De bevoegdheden van het ESM
Het Europese Stabiliteits Mechanisme (ESM) krijgt de bevoegdheid, zonder democratische ruggenspraak zevenhonderd miljard euro uit te lenen aan deelnemende landen en banken die “essentieel voor de financiële gezondheid van de eurozone” worden geacht (indien nodig moeten alle deelnemende landen binnen zeven dagen dit geld ophoesten, art. 9.3).  In de praktijk gaat het hier om banken als Goldman Sachs, die enorme bedragen heen en weer schuiven in de derivatenhandel. Derivaten zijn zeer complexe, ondoorzichtige financiële constructies waarvan de waarde in de praktijk nauwelijks te bepalen is. De ESM wordt bestuurd door vijftien gouverneurs (waarschijnlijk de ministers van Financiën van de deelnemende landen) die elk een vertegenwoordiger voor het dagelijks bestuur,de bewindvoerder, aanwijzen. Deze bewindvoerder moet over “uitgebreide” financieel-economische competenties beschikken en internationale ervaring hebben, m.a.w. een bankmannetje zijn. Deze functieomschrijving is op het lijf geschreven van Goldman Sachs employees.

Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.
Dankzij het ESM staan de schatkisten van de Europese landen nu in rechtstreekse verbinding met het zwarte gat van de banken.

De wonderbaarlijke vermenigvuldiging van het ESM vermogen
Saillant is verder dat deelnemende leden geacht worden het maatschappelijk kapitaal aan te zuiveren als dit terugloopt tot onder de zevenhonderd miljard euro (het verradelijke art. 9.2 van het verdrag). Dit betekent dat het ESM in principe onbeperkt veel slechte leningen kan aangaan en afschrijven. Het besluit hierover wordt genomen door de bewindvoerders en een eenvoudige meerderheid van stemmen is voldoende. Bekend is dat onder meer Griekenland en Italië door vertegenwoordigers van het bankenkartel worden bestuurd. Zo moeilijk zal het dus niet zijn voor het internationale bankenkartel om de stemming te controleren.

Potentiële verdubbeling van de staatsschuld
Volgens bepaalde schattingen is ongeveer drieduizend miljard euro nodig om de financiële problemen in euroland op te lossen. Door vier keer achter elkaar aan bijvoorbeeld Europese dependances van zakenbanken als Goldman Sachs, Franse, Spaanse of Griekse banken uit te lenen, die vervolgens niet terug kunnen betalen, kan de raad van bewindvoerders van de ESM  (elke bewindvoerder wordt door de gouverneur van de lidstaat benoemd) met een eenvoudige meerderheid, zonder toestemming van de nationale parlementen dit bedrag snel uit de schatkist van de deelnemende landen plukken. Dit zou een verdubbeling van de Nederlandse staatsschuld betekenen tot 150% van ons nationale inkomen en waarschijnlijk meer, want landen als Griekenland en Portugal zuchten nu al onder een catastrofaal hoge overheidsschuld.

Kortom: de bevoegdheden van de vijftien bewindvoerders van het Europese Stabiliteits Fonds zijn, dat kunnen we denk ik wel stellen, zeer groot zonder dat hier ook maar enige democratische controle tegenover staat en zonder dat de structurele problemen in de bankensector worden aangepakt.

De gevolgen in de praktijk
In de afgelopen jaren zijn door banken grote schulden gemaakt. Enorme bedragen zijn uitgeleend aan onder meer huizenbezitters binnen en buiten de Europese Unie, die nu in veel gevallen hun geld niet meer terug kunnen betalen. Nu het bankenkartel via het ESM onze nationale begrotingen in zijn greep heeft, zal dat betekenen dat de nationale budgetten worden leeggezogen. Dit betekent weer hogere belastingen en minder overheidsvoorzieningen. Er zal een einde komen aan de verzorgingsstaat en de AOW zoals we die nu kennen zal verdwijnen of sterk verlaagd worden.

Amerika lachende derde
Een ander gevolg is dat er een sterke kapitaalvlucht uit de eurozone tot stand komt. De meest voor de hand liggende bestemming is, naast Engeland en Zwitserland, de VS. Omdat het ESM het faillisement van Griekenland voorkomt (of liever gezegd: de rest van Europa er voor op laat draaien), hoeven de Amerikaanse zakenbanken de credit default swaps (een soort verzekeringen voor het failliet gaan van bijvoorbeeld een land) op Griekenland, Spanje en Portugal niet uit te betalen. Hier hebben ze wel de premie voor in hun zak gestoken. Een kadootje van enkele tientallen miljarden van de gulle Europeanen, die eerder al zo vriendelijk waren op te draaien voor de rommelhypotheken. Kortom: de grote winnaar van de totstandkoming van het ESM is, naast de grote vooral Amerikaanse zakenbanken, de Verenigde Staten. Met dit kapitaal zal de volgende industriële revolutie worden bekostigd. De fabrieken voor op grafeen, nanotechnologie en geavanceerde biotechnologie gebaseerde producten zullen niet in Europa staan maar in de VS. De schaarse Europese bedrijfjes aan de technische top zullen worden opgekocht, ontmanteld en naar de VS worden verplaatst. Met dank aan de domme Europeanen en op kosten van de Europese belastingbetaler.

Hoe overleef ik dit als privepersoon?
Ten eerste, vergeet nooit: je waardevolste bezit kan nooit van je afgepakt worden of belast worden: dat wat in je hoofd zit en wie je kent.

Als je jong en gezond bent is er weinig aan de hand. Zorg dat je goed opgeleid bent in een internationaal gewilde studierichting (tip: techniek of exacte wetenschappen; doe zelf onderzoek wat veelbelovende kennis is), zodat je overal ter wereld aan de slag kunt. In de VS is er straks veel relatief goedbetaalde werkgelegenheid, maar ook Zuid Amerika, Azië en de Pacific zijn erg interessant.

Het hebben van veel spaargeld is nu geen goed idee. Dit kan je het beste omzetten in iets dat zijn waarde niet verliest door acties van Europese overheden of banken. Je kan bijvoorbeeld denken aan een bankrekening Canada (zeer veel natuurlijke grondstoffen dus erg stabiel) of onroerend goed buiten de eurozone. De eurozone zal zich vermoedelijk niet snel uitbreiden nu. Geen land wil bij deze failliete boedel.

Als je diep in de schulden zit, kan je het beste schuldenvrij worden via een schuldsaneringstraject natuurlijke personen. Een alternatief is op dubieuze manier wat geld bij elkaar te sprokkelen en daarna met de noorderzon te vertrekken richting een chaotisch land, zoals die in Afrika. Daarna ben je zo vrij als een vogel.

Heb je een huis of ander onroerend goed in een eurozone-land, dan ben je de klos. Je kan namelijk niet weglopen, dus ben je een dankbare melkkoe en omdat andere huizenbezitters net als jij van hun huis af willen, krijg je er nauwelijks meer wat voor. Wellicht kan je je huisje verhuren als vakantiehuis aan een rijke Amerikaanse of Chinese toerist. Als je ouder bent of ziek, dan zal het verdwijnen van de verzorgingsstaat zoals we die kennen heel vervelend uitpakken. Tenzij je een babyboomer bent met het nodige kapitaal. Dit kapitaal kan je dan overhevelen naar een veilige jurisdictie.

UPDATE
Volgens een bericht van persbureau Reuters, aangehaald op de Telegraaf,  zouden private schuldeisers mogelijk toch voorrang krijgen op het ESM bij het terugbetalen van staatsleningen. Mogen wij de politieke genieën die voor het ESM hebben gestemd van de partijen CDA, PvdA, VVD, D’66, en GroenLinks, nogmaals van harte bedanken.

Bron
Tekst ESM verdrag (Nederlandstalig)