wifi

Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.

Is WiFi schadelijk voor de gezondheid?

Een onopvallende plattelandsstad in de Amerikaanse staat Virginia is veranderd in een toevluchtsoord voor zelfverklaarde stralingszieken. Praten zij zichzelf stralingsziekte aan, of is er werkelijk wat aan de hand?

In de tegenwoordige klaagcultuur, en miljarden internetgebruikers, is het niet moeilijk om gelijkgestemden te vinden voor je echte of ingebeelde syndroom. Morgellons, trimethylaminourie of een bezetenheid: voor alles is er een groep van medelotgenoten, die een nieuw thuis bieden. Sommigen leiden naar eigen zeggen aan een allergie voor radiostraling.

Rond het stadje Green Bank ligt de National Radio Quiet Zone (NRQZ), vanwege de radiotelescopen in het gebied. De NRQZ is ongeveer zo groot als Nederland. Veel mensen die zeggen te leiden aan een allergie voor radiostraling, electromagnetic hypersensitivity, zijn verhuisd naar de NRQZ om te ontkomen aan radiostraling.

Is dit inbeelding, zoals zo vaak, of is er werkelijk wat aan de hand? Op het eerste gezicht lijkt de gedachte absurd. Immers: ons lichaam bevat geen antennes en kan radiostraling alleen als bron van warmte ervaren. Voor zover onze wetenschappelijke kennis reikt. Er zijn ook geen ondubbelzinnige bewijzen gevonden dat zwakke radiostraling negatieve effecten heeft op het menselijk lichaam. Klinische onderzoeken hebben geen verband gevonden tussen elektromagnetische straling en de genoemde gezondheidseffecten.

Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.
Gelovigen in een reservaat, dat vrij is van WiFi-straling.
Wordt muziek het nieuwste hackinstrument? Wellicht, als deze uitvinding van Intel groot gaat worden.

Geluid als nieuw elektronisch communicatiemiddel

Het piepende geluid van de fax en de analoge telefoonmodem – de wat oudere lezers welbekend uit het tijdperk dat je nog moest inbellen op internet – komt wellicht terug, blijkt uit een patentaanvraag van Intel. Bij het installeren van draadloze tv’s op de huis-internetrouter deze keer.

Invoeren code nog erg lastig
Het doel volgens de patentaanvraag: zorgen dat mensen niet meer handmatig de unieke code waarmee de tv’s en andere draadloze apparatuur met het besloten routernet kunnen communiceren,  hoeven in te voeren. Op dit moment moeten gebruikers met de afstandsbediening een unieke sleutel van acht cijfers invoeren om zo te garanderen dat het apparaat alleen met die router communiceert en niet met die van bijvoorbeeld de buren. Dit is alleen erg lastig en tijdrovend, zeker voor blinden en slechtzienden.

Wordt muziek het nieuwste hackinstrument? Wellicht, als deze uitvinding van Intel groot gaat worden.
Wordt muziek het nieuwste hackinstrument? Wellicht, als deze uitvinding van Intel groot gaat worden.

Geluidssignaal als code
Het idee van Intel: elk WiFi gadget communiceert door middel van een unieke reeks geluiden met een WiFi-router, uitgerust met een microfoon.

“Het niet-geautoriseerde draadloze toestel zendt door middel van geluid een unieke geheime code.” aldus uitvinders  Marc Meylemans and Gary Martz in hun patentaanvraag (US 2011/0277023). De router hoort de code, verifieert het toesteltype en incorporeert het dan automatisch in het draadloze netwerk.

Muzikale code
De uitgezonden geluiden kunnen variëren – bliepjes, klikken (een soort morsecode) of zelfs muziek, aldus de uitvinders. De code kan zelfs door een geluidssynthetizer worden omgezet in spraak. Erg handig voor blinden en slechtzienden.

Standaard meegeleverd
Het systeem moet uiteraard veilig en betrouwbaar zijn – een berucht probleem met op geluid gebaseerde afstandsbedieningen was dat het mogelijk was de tv van de buren aan of uit te zetten. Als het systeem inderdaad aan de verwachtingen voldoet, kan het in worden gebouwd in een toekomstige versie van Wi-Fi Protected Setup, de standaard software die mee wordt geleverd door alle Wi-Fi makers, En dat laatste betekent, met de honderden miljoenen WiFi-capabele apparaten, uiteraard heel wat dollars voor de chipgigant.

Muziekhack
En heel wat hackmogelijkheden. Dus als je over een paar jaar een gratis cd krijgt toegestuurd, toch maar even uitkijken. Wie weet zorgt een hacker er zo voor dat zijn draadloze aftapapparatuur in jouw netwerk wordt geprogrammeerd…

Bron
Patentaanvraag