Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk niet voorstellen.

Zedenmisdrijven in de toekomst

Hoe kunnen exponentiële technieken zedenmisdrijven voorkomen, en welke nieuwe manieren zullen de perverselingen van de toekomst verzinnen om aan hun trekken te komen?

Waarom plegen mensen zedenmisdrijven?
Ruwweg zijn zedendelicten misdrijven, waarbij sprake is van (vaak seksueel) gedrag dat tegen de heersende wetten ingaat. Deze wetten zijn dan weer een uitvloeisel van wat de machthebbers zedelijk vinden. Zo is in Iran, waar sji’itische ayatollahs de dienst uitmaken, het niet dragen van een hoofddoekje of een homoseksuele relatie een zedenmisdrijf, in Zweden, waar bij de elite een sterke vijandigheid bestaat tegen patriarchaal gedrag, het betalen voor seks. Zedenmisdrijven zijn dus bij uitstek de cultuurgeladen component van misdaad. Sommige Nederlandse zedenmisdrijven, zoals verkrachting, zijn bijna wereldwijd erkend als een zware misdaad, andere zedenmisdrijven, zoals het alcohol voeren aan een dronken persoon, niet.

Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk niet voorstellen.
Zedenmisdrijven in de toekomst kunnen we ons waarschijnlijk nog niet voorstellen.

Mensen plegen zedenmisdrijven hoofdzakelijk om drie redenen. Uit lust, uit winstbejag of als daad van geweld of wraak. Er kan in zeldzame gevallen ook sprake zijn van onwetendheid. Omdat de mens fundamenteel niet verandert, zullen de motieven hetzelfde blijven.

Toekomstige zedenmisdrijven
Misdadigers zullen in de toekomst veel meer mogelijkheden hebben dan nu. Enkele, denkbare, misdaden zijn:
Mind rape. Als het technisch mogelijk wordt iemands geest te downloaden, kan deze in principe gekopieerd worden. Er lopen dan twee, of meer, kopieën rond van dezelfde persoon. Deze geest kan in het brein van een seksrobot, of een ander lichaam, geladen worden. Een geesteszieke crimineel kan dan deze persoon ongeremd misbruiken, of laten misbruiken door anderen.
Mind hacking. Onze geest bestaat uit informatie en is wat dat betreft niet heel verschillend van bijvoorbeeld een boek of een usb-stick. Als in de verdere toekomst hersenen en ‘wetware’ met elkaar gaan versmelten, kunnen hackers inbreken in onze geest. Nu al is er een hele bedrijfstak die zich dagelijks bezighoudt met het beïnvloeden van mensen: de reclamebedrijven. In dictaturen is dit de propaganda-afdeling. Een hacker kan bijvoorbeeld herinneringen implanteren, of juist wissen. Wil je je ex terug? Geen punt. Wis even alle herinneringen aan dat onweerstaanbaar aantrekkelijke nieuwe vriendje van haar, en vervang die door een horrorervaring waar de concurrentie de rol van Hannibal Lecter in speelt. Nu zijn neurologen er al in geslaagd bij muizen valse herinneringen te implanteren, of ze juist te wissen. Dat dit uitermate enge toepassingen kent bij mensen, kunt u zich vermoedelijk levendig voorstellen.
Bespioneren en filmpjes online zetten. Camera’s en zendapparatuur worden steeds kleiner. Daardoor wordt het ook steeds gemakkelijker om mensen af te luisteren of te filmen, bijvoorbeeld tijdens een intiem moment. Hiermee kunnen mensen weer gechanteerd worden tot bijvoorbeeld het leveren  van seksuele diensten.
Overname van het lichaam. Alle zenuwsignalen van de hersenen reizen via het ruggenmerg in de hals richting de rest van het lichaam. Een zeer krachtige computer, die het gekliefde ruggenmerg  afluistert, zou deze signalen kunnen onderscheppen. Er is dan sprake van remote control; je zou het lichaam van die persoon dan geheel onder controle hebben en deze bijvoorbeeld al zijn geld laten overmaken, haar steun uitspreken voor een politieke kandidaat of een wurgcontract laten tekenen.  Een Manchurian Candidate dus, maar dan veel ingrijpender.

Hoe voorkomen we deze misdrijven?
Het goede nieuws is, dat de techniek ons ook beschermt tegen gevaren, en dat het aantal goedwillende slimme mensen veel groter is dan het aantal psychopaten. Op dit moment wordt er al uitgebreid nagedacht over de ethische kanten aan de zich snel ontwikkelende techniek. Criminelen zijn heel erg creatief. Daarom kunnen we er op rekenen, dat ze ontelbare nieuwe manieren zullen verzinnen om misdaden te plegen met de waaier aan nieuwe techniek die er de komende jaren aankomt. Wij, de goedwillende mensen, moeten dus  nadenken over manieren waarop technieken misbruikt kunnen worden en hier oplossingen voor verzinnen.