Nu is de tijd gekomen om te kiezen voor hemel of hel.

Positief denken nu nodig om de wereld te redden

Optimisten worden vaak weggelachen. Toch is optimisme nu nodig, harder nodig dan ooit zelfs. Een aantal technologieën staan nu op het punt explosief toe te nemen, en wat we nu zaaien, zal sterk worden opgeblazen.

Waarom denken we pessimistisch?
De reden, dat we eerder voor zekerheden dan kansen kiezen, is dat wij mensen zijn ontstaan in een karige omgeving, waarin de strijd om het bestaan hard en genadeloos was. Elke fout of foute inschatting kan je dan je leven kosten. De slechte gevolgen die een fout met zich meebrachten, zijn veel groter dan de voordelen die bijvoorbeeld de ontdekking van een nieuwe voedselbron of stuk land met zich meebrachten. Dit vormde onze mind set. Uit psychologische experimenten blijkt, dat we eerder geneigd zijn om verliezen te voorkomen, dan om de kans op winst zo groot mogelijk te maken. Nu is de situatie radicaal anders. Sterker nog: we leven nu in een wereld waarin positief denken absoluut noodzakelijk is geworden.

Nu is de tijd gekomen om te kiezen voor hemel of hel.
Nu is de tijd gekomen om te kiezen voor hemel of hel.

Buigpunt
Meerdere zeer krachtige technologieën bevinden zich nu in een fase waarin ze een enorme impact beginnen te krijgen. Bijvoorbeeld informatietechnologie, waarvan de rekensnelheid elke twee jaar verdubbelt. Ook genetische analyse is onderdeel van een exponentiële curve: in 2015 is het mogelijk voor minder dan duizend euro een menselijk genoom in kaart te brengen. Ook deze kosten dalen snel. Andere technologieën ontwikkelen zich ook snel. Denk aan 3D printing en dergelijke. Techniek is in feite een middel om wat wij willen, in praktijk te brengen. Hoe krachtiger de technieken, hoe meer gevolgen dat wat we willen heeft. Door de exponentiële toename, worden die gevolgen steeds groter.

Hemel of hel?
Een mes kan worden gebruikt om mee te opereren of mee te steken. Veel technieken zijn specifieker. Zo is een atoombom een uitermate kwaadaardige uitvinding en antibiotica een overwegend goede uitvinding. Welke technieken er komen bepalen wij, de uitvinders en beslissers. Als we dood en verderf normaal vinden, zullen we Skynet, killer drones en geavanceerde martelwerktuigen uitvinden. Als we geloven in positiviteit, vinden we dingen als universele geneesmiddelen, replicators en onuitputtelijke energiebronnen uit.  We kunnen nu letterlijk met onze gedachten de wereld van de toekomst vormen. Kortom: het is nu belangrijker dan ooit, om positief te denken.

 

5 gedachten over “Positief denken nu nodig om de wereld te redden”

      1. Ik ben ook een mens en vindt desalniettemin de mens de slechtste toevoeging v.d. evolutie aan de aarde.
        Hopelijk, indien bestaand en daarvan ben ik overtuigd, zijn andere “intelligente” levensvormen echt intelligent en niet zelfdestructief gericht.

  1. Positief denken; in gedachten werkt dat volgens mij als een draaideur, met over 360 graden verdeelde, variabele uitgangspunten. Alle bezoekers en omstandigheden binnen die draaideur, (het evolutionair gebonden leven op aarde, maar ook elders) oefenen in meerdere of mindere mate hun positief/negatieve moment uit. Het positief/negatieve draaimoment: Dit wordt gevoed door de natuurlijke omstandigheden (goed/slecht, tijdelijk of langdurig) die een leefomgeving (bijvoorbeeld de aarde) voor ons in petto heeft. Een levensnoodzakelijke overeenkomst tussen de vele soorten die hier op aarde leven en hebben geleefd, die we allen delen, is de eigenschap die wij kennen als het natuurlijk soort egoïsme. Bijna elke soort probeert zich te handhaven en vermeerderen ten kostte van andere soorten en hun omgeving, (ook de eigen) iedereen en alles wil overleven. Normaal gesproken gaat dat zo door tot planeten onleefbaar worden door omstandigheden die bestaan uit interne, dan wel externe factoren. Wij, de meest intelligentie praktiserende soort hier, hebben als gevolg van onze verstandelijke vermogens een uitzonderingspositie kunnen bereiken. Ons wereldbeeld in deze zich steeds verder ontwikkelende leefomgeving, raakt door de langzamerhand steeds toenemende kennis ook steeds meer verdeeld in fracties, die ons gezamenlijk positief/negatief draaimoment beïnvloeden. Door middel van communicatie en interactie ontstaat hier een schifting. Deze bestaat uit groepen op nuchtere kennis georiënteerden, en groepen conservatieve, (wars van de beschikbare kennis) elkaar zo op subjectieve basis beïnvloedend. Probleem hierbij is; dat deze laatst genoemde groepen wel egoïstisch, opportunistisch de macht (kennis is macht) lenen om een voor de hele omgeving catastrofale invloed uit te oefenen. Op deze manier wordt hier bij ons momenteel een gewelddadig, wankel evenwicht in stand gehouden, waarbij draconische tegenmaatregelen van beide groepen, dramatisch met elkaar wedijveren. Onwetendheid legt het ten alle tijden af tegen kennis. Zucht, breng ze dat maar eens bij, en iedereen lijdt daar nu onder. In de praktijk zijn we nu daadwerkelijk in staat om middels positief denken en doen, technisch wetenschappelijk verantwoord de wereld om te vormen naar beste eer en geweten. Maar wat doen we er aan dat de voorheen nuttige evolutionaire eigenschap ‘egoïsme’, nu nog steeds meer invloed heeft dan wat controleerbare, nuchtere kennis voor ons kan doen, vraag ik mij af. Ik aanschouw de wereld op afstand, voel me erbij betrokken maar tegelijkertijd ook machteloos om in te grijpen. Wat ik kan doen is hier schrijven wat ik denk, en daarmee het risico lopen dat anderen mij in de praktijk het zwijgen proberen op te leggen. Dat gebeurde eind vorig jaar, de laptop van mijn vriendin werd tijdens mijn schrijven hier op Visionair, vakkundig gemold door een hacker. Nu na maanden ben ik weer alleen, achter mijn eigen computer. De intentie om haar eigendommen, zijnde communicatiemiddelen het zwijgen op te leggen, zul je wel niet persoonlijk naar haar gehad hebben meneer of mevrouw hacker. Het gaat jou er om, de van jouw egocentrische wereldbeeld afwijkende meningen van anderen te beperken. Bedenk dat jij je ook bevindt in die symbolische draaideur. Je hebt ondoordacht een ongeneeslijk zieke vrouw haar communicatiemiddel ontnomen, en wat heb je bereikt???? Niets, ik ben er nog en blijf!!!

Laat een reactie achter